Seuraa 
Viestejä45973

Koska edellisiin Raamatun ristiriitoihin ei löytynyt kunnon vastauksia, yritetään versiolla nro 2:

Raamatun käsitys naisesta, tasa-arvosta:

1. Kor. 14:34-35 "Olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua,
vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan
omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa."
1. Tim. 2:11-12 "Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo
opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa."
3. Moos. 12:2-5 "Puhu israelilaisille ja sano: Kun vaimo tulee hedelmälliseksi ja synnyttää poikalapsen,
olkoon hän saastainen seitsemän päivää; yhtä monta päivää kuin hänen kuukautisensa kestävät, hän olkoon
saastainen. (4) Mutta vaimo pysyköön kotona kolmekymmentä kolme päivää puhdistavan verenvuotonsa
aikana; älköön hän koskeko mihinkään, mikä on pyhää, älköönkä tulko pyhäkköön, ennenkuin hänen
puhdistuspäivänsä ovat kuluneet umpeen. (5) Mutta jos hän synnyttää tyttölapsen, olkoon hän saastainen
kaksi viikkoa, samoinkuin kuukautisissaan, ja pysyköön kotona kuusikymmentä kuusi päivää puhdistavan
verenvuotonsa aikana."
5. Moos. 22:5 "Nainen älköön käyttäkö miehen tamineita, älköönkä mies pukeutuko naisen vaatteisiin; sillä
jokainen, joka niin tekee, on kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi."
1. Kor. 11:7-10 "Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on
miehen kunnia. Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä; eikä miestä luotu vaimoa varten,
vaan vaimo miestä varten. Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien
tähden."
Efes. 5:22-24 "Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää ..
Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset."
3. Moos. 15:19-30 "Ja kun naisella on vuoto, niin että verta vuotaa hänen ruumiistansa, olkoon hän
kuukautistilassaan seitsemän päivää, ja jokainen, joka häneen koskee, olkoon saastainen iltaan asti. (22) Ja
jokainen, joka koskee istuimeen, mihin hyvänsä, jolla hän on istunut, pesköön vaatteensa ja peseytyköön
vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. (23) Ja jos joku koskee esineeseen, joka on hänen vuoteellaan tai
istuimella, jolla hän on istunut, olkoon saastainen iltaan asti. (29) Ja kahdeksantena päivänä hän ottakoon
kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa ja tuokoon ne papille, ilmestysmajan ovelle. (30) Ja pappi
uhratkoon toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Näin pappi toimittakoon Herran edessä hänelle
sovituksen hänen saastaisesta vuodostaan."
Kol. 3:18 "Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa."
1. Moos. 3:16 "Ja naiselle hän (Jumala) sanoi: Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää
synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva."
Edellä mainittuun "rakkauden" Jumalan kannanottoon vedoten kirkko vastusti aikoinaan anestesia-, eli puudutuslääkkeiden käyttöönottoa naisten synnytystuskien lieventämiseen.

5. Moos. 25:11-12 "Jos kaksi miestä tappelee keskenään ja toisen vaimo tulee auttamaan miestään sen
käsistä, joka häntä lyö, ja ojentaa kätensä ja tarttuu tämän häpyyn, niin hakkaa poikki hänen kätensä
säälimättä."
5. Moos. 22:28-29 "Jos joku tapaa neitsyen, joka ei ole kihlattu, ja ottaa hänet kiinni ja makaa hänen
kanssaan ja heidät siitä tavataan, niin mies, joka makasi hänen kanssaan, antakoon tytön isälle
viisikymmentä hopeasekeliä, ja tyttö tulkoon hänen vaimokseen, koska hän raiskasi hänet; hän älköön
hyljätkö häntä koko elinaikanansa."
Sananl. 11:22 "Kultarengas sian kärsässä on kaunis nainen, älyä vailla."
Sananl. 9:13 "Tyhmyys on nainen, levoton ja yksinkertainen, eikä hän mistään mitään tiedä."
Sananl. 31:3 "Älä anna voimaasi naisille, vaellustasi kuningasten turmelijatarten valtaan."
3. Moos. 21:9 "Jos papin tytär häpäisee itsensä haureudella, niin hän häpäisee isänsä; hänet poltettakoon
tulessa."
2. Moos. 22:18 "Velhonaisen älä salli elää."
5. Moos. 21:10-14 "Kun lähdet sotaan vihollisiasi vastaan ja Herra, sinun Jumalasi, antaa heidät sinun käsiisi
ja sinä otat heistä vankeja ja vankien joukossa näet kaunisvartaloisen naisen ja mielistyt häneen ja tahdot
ottaa hänet vaimoksesi, niin vie hänet kotiisi, ja hän ajattakoon hiuksensa ja leikatkoon kyntensä. Ja hän
riisukoon vaatteensa, joissa hänet vangittiin ... sitten saat yhtyä häneen ja naida hänet, niin että hän tulee
vaimoksesi. Mutta jos hän ei sitten enää sinua miellytä, niin päästä hänet menemään vapaana äläkä myy
häntä rahasta."
3. Moos. 27:2-7 "Arvioitse mies, joka on kahdenkymmenen ja kuudenkymmenen vuoden välillä,
viiteenkymmeneen hopeasekeliin pyhäkkösekelin painon mukaan; mutta jos se on nainen, arvioitse hänet
kolmeenkymmeneen sekeliin."
5. Moos. 22:13-21 "Jos joku on ottanut vaimon ja yhtynyt häneen, mutta sitten hylkii häntä ... ja sanoo:
Minä otin tämän naisen vaimokseni, mutta kun ryhdyin häneen, en tavannut hänessä neitsyyden merkkiä ...
(20) Jos syytös on tosi, jos tytössä ei tavattu neitsyyden merkkiä, silloin vietäköön tyttö isänsä talon ovelle,
ja kaupungin miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi."
Tuom. 21:21 "Kun näette Siilon tyttärien tulevan ulos karkeloimaan, niin rynnätkää viinitarhoista ja
ryöstäkää jokainen itsellenne vaimo Siilon tyttäristä ja lähtekää Benjaminin maahan."
1. Kun. 11:1-4 Solomolla 700 vaimoa ja 300 sivuvaimoa.
On myöskin huomattava, ettei yksikään nainen kelvannut Jeesukselle opetuslapseksi (todennäköisyys, että kahdentoista miehen valitseminen olisi ollut pelkkää sattumaa on 0,02%, eli käytännöllisesti katsoen mahdottomuus), eikä ainoatakaan naista kutsuttu myöskään Jeesuksen "viimeiselle aterialle". On epäselvää, miten kukaan vapautta, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa arvostava nainen tai mies voisi koskaan kunnioittaa, seurata tai ylistää Raamatun, kristinuskon peruspilarin "pyhää inspiraatiota".

Jumalan suhtautuminen invalideihin.
3. Moos. 21:16-23 "Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: .. Älköön lähestykö kukaan, jossa on joku
vamma, älköön kukaan sokea tai ontuva, kukaan kasvoiltaan tahi jäseniltään muodoton, jalkansa tai
kätensä taittanut, kyttyräselkäinen tai surkastunut, silmävikainen tai ihotautinen tai rupinen tai
kuohittu. .. Älköön hän tulko esiripun luo älköönkä lähestykö alttaria, koska hänessä on vamma, ettei
hän häpäisisi minun pyhäkköäni."
5. Moos. 23:1 "Älköön kukaan, joka on kuohittu musertamalla tai leikkaamalla, pääskö Herran seurakuntaan."
Jumalan lääketieteellinen tuntemus.
Kun Raamatun "kaikkitietävä" Jumala ilmoittaa lääkereseptin pitalitautia vastaan, ovat odotuksemme
luonnollisesti korkeat. "Kaikkitietävän" Jumalan lääketieteellistä osaamista voi jokainen itse punnita,
lukiessamme millä keinoin Jumala neuvoo meidän puhdistavan rakennuksia pitalitarttumasta;

3. Moos. 14:49-57 "Ja pappi ottakoon talon puhdistamiseksi kaksi lintua, setripuuta, helakanpunaista lankaa ja isoppikorren. Ja teurastakoon toisen linnun saviastian päällä, jossa on raikasta vettä. Ja ottakoon setripuun, isoppikorren ja helakanpunaisen langan ja elävän linnun, kastakoon ne teurastetun linnun vereen
ja raikkaaseen veteen ja pirskoittakoon sitä taloon seitsemän kertaa. Näin hän puhdistakoon talon linnun verellä ja raikkaalla vedellä, elävällä linnulla, setripuulla, isoppikorrella ja
helakanpunaisella langalla. Ja sitten hän päästäköön elävän linnun lentämään ulkopuolelle kaupunkia kedolle. Kun hän näin on toimittanut talolle sovituksen, on se puhdas. Tämä on laki
kaikkinaisesta pitalitaudista ja syyhelmästä, pitalista vaatteissa ja taloissa."
Pyhä Henki paljastaa lääketieteellistä osaamistaan edelleen kohdassa 3. Moos. 13:47-59, varoittaen myös vaatekappaleen voivan sairastua pitalitautiin, aiheuttaen mm. leviävää kankaan tai nahan vihertymistä, punertumista ym...

Orjuuden hyväksyttävyys.
3. Moos. 25:44-46 "Mutta orjasi ja orjattaresi, jotka hankit itsellesi, ostakaa kansoista, jotka asuvat teidän ympärillänne .. Ja jättäkää ne jälkeenne perinnöksi lapsillenne, pysyväksi perintöomaisuudeksi; niitä saatte pitää ainaisesti orjinanne."
5. Moos. 15:17 ".. niin ota naskali ja pistä se hänen korvansa läpi oveen; olkoon hän sitten sinun orjasi ainiaan. Samoin tee myös orjattarellesi."
1. Moos. 9:25 "Niin hän sanoi: Kirottu olkoon Kanaan, olkoon hän veljiensä orjain orja."
2. Moos. 21:2 "Jos sinä ostat hebrealaisen orjan, niin hän palvelkoon kuusi vuotta, mutta seitsemäntenä hän pääsköön vapaaksi maksutta."
2. Moos. 21:7 "Jos joku myy tyttärensä orjaksi, älköön tämä pääskö vapaaksi, niinkuin miesorjat pääsevät."
2. Moos. 21:20-21 "Jos joku lyö orjaansa tai orjatartaan sauvalla, niin että tämä kuolee hänen käsiinsä, niin häntä rangaistakoon. Mutta jos se elää päivän tai kaksi, niin älköön lyöjää rangaistako, sillä se on hänen omaa rahaansa."
Tiit. 2:9 "Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele."
1. Piet. 2:18-19 "Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien."
Jooel 3:8 "Minä myyn teidän poikianne ja tyttäriänne Juudan poikien käsiin, ja he myyvät ne sabalaisille, kaukaiselle kansalle. Sillä Herra on puhunut."
Luuk. 12:47 (Jeesus puhuu) "Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla
lyönneillä."
Raamatun orjuuttaa puoltavat säkeet ovat ihmiskunnan historian aikana monesti toimineet orjuuden sekä ihmisten sorron pyhittäjinä, esimerkkinä Etelävaltioissa Yhdysvaltain sisällissotaa edeltävänä aikana, kuten myös muutama vuosi sitten Etelä-Afrikassa Dutch Reformed Churchin johdosta apartheidin moraalisena pyhittäjänä. Orjuutta puoltavia säkeitä löytyy Raamatusta enemmänkin, kuin pelkästään tässä kuvatut.

"Pyhää" kansakiihkoilua?
5. Moos. 23:3 "Älköön ammonilainen ja mooabilainen pääskö Herran seurakuntaan; älkööt heidän jälkeläisensä edes kymmenennessä polvessa koskaan pääskö Herran seurakuntaan."
Ap. 16:6 "Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa."
Matt. 10:5-6 "Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö."
Matt. 15:24 "Jeesus vastasi ja sanoi: Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö."
Joh. 4:22 "Sillä pelastus on juutalaisista."
Ilm. 2:6 "Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä (Jeesus) vihaan."
Ilm. 2:9 "Ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga."
Room. 2:10 "Mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle!"
Hes. 3:5 "Sillä ei sinua lähetetä outokielisen ja kankeapuheisen kansan tykö, vaan Israelin heimon tykö."
2. Aik. 14:12 "Niin Herra antoi Aasan ja Juudan voittaa etiopialaiset, ja etiopialaiset pakenivat."
Vastaavan luonteista eri kansoja paremmuusjärjestykseen leimaavaa materiaalia löytyy Raamatusta enemmänkin, kuin tässä esitetyt esimerkit. Olettaisi silti "moraalisesti täydellisen" Jumalan osoittavan puolueettomuutensa tämän luonteisessa kysymyksessä. Mainittakoon myös, että antisemitismiä harjoittavat järjestöt ovat hyvällä menestyksellä käyttäneet vastaavanlaisia kohtia (eritoten Ilm. 2:6,9,15, 3:9, ja Matt. 23:1-39) rotu- ja juutalaisvihaa lietsovan propagandansa peruspilareina -- olettaisi "kaikkitietävän" Jumalan osanneen ennakoida tämän antaessaan kannanottojaan.

Raamatun käsitys alkoholin käytöstä.
Ajoittain Raamattu suosittelee alkoholia murheiden ja ongelmien ratkaisuna -- jokainen voi itse pohtia kyseisten sananlaskujen viisautta, suosittelisimmeko me Raamatun tarjoamaa ratkaisua hädässä olevalle ystävälle? --

Sananl. 31:6 "Antakaa väkevää juomaa menehtyvälle ja viiniä murhemielisille."
Sananl. 31:7 "Sellainen juokoon ja unhottakoon köyhyytensä älköönkä enää vaivaansa muistelko."
Edellytetään myös kuninkaiden juovan viiniä, vastoin tahtoaankin, oksentamis- ja sammumistilaan asti --
Jer. 25:27-28 "Sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Juokaa ja juopukaa, oksentakaa ja kaatukaa, älkääkä enää nousko .. Mutta jos he eivät tahdo ottaa maljaa sinun kädestäsi ja juoda, niin sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot: Teidän täytyy juoda."
Joh. 2:1-11 -- Jeesus muuttaa veden viiniksi.
1. Tim. 5:23 "Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi."
Maapallon muoto.
Jes. 40:22 "Hän (Herra) istuu korkealla maanpiirin päällä, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat; hän levittää taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin teltan asuttavaksi.
Jes. 44:24 ".. Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan - kuka oli minun kanssani?"
Dan. 4:8 "Puu kasvoi ja vahvistui, niin että sen latva ulottui taivaaseen ja se näkyi kaiken maan ääriin."
Miten korkea tulisi puun olla, jotta se olisi havaittavissa koko maailmassa? Sfäärin muotoisten taivaankappalaitten yhtenä ominaispiirteenä on, että koko pinta-ala ei ole nähtävissä samanaikaisesti yhdestäkään pisteestä. On ilmeistä, että Raamatun kirjoittajat uskoivat, kuten muinoin oli yleistä, litteään maahan, jolloin Raamatun kuvaaman Jumalan "kaikkitietoisuus" ei tässäkään suhteessa ole helposti havaittavissa. Samoja pulmia kohtaa myös seuraava säe -- valtakuntia oli Jeesuksen aikaan Afrikassa, Amerikassa, Aasiassa, Euroopassa jne --

Mat. 4:8 "Taas perkele otti Jeesuksen kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston."
Ympyrän muotoinen taivaankappale ei yleisen käsityksen mukaan ole neliskulmainen, mutta Raamattu edustaa silti eriävää mielipidettä --

Ilm. 7:1 "Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta."
Ilm. 26:8 "Ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan

Kommentit (9)

Reiska
Seuraa 
Viestejä6078

Raamattu on ihmisten kirjoittama, vaikka sanotaan olevan jumalan sanelema. Kuitenkin ihminen on jättänyt tästä kirjasta pois joitain apostolien yms kirjoituksia, miksi ei olisi myös muokannut sen sisältöä??

Per se

Raamattu... minun mielestäni se on täynnä ristiriitoja. Jos kuuntelee kirkossa saarnaa, saattaa huomata, että ensin ylistetään pelastuksen armoa miten jokainen on lunastettu, sun muuta. Ja sen jälkeen kerrotaan kuinka käy jos ei usko. Sekavaako?

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ulabanderos
Raamattu... minun mielestäni se on täynnä ristiriitoja. Jos kuuntelee kirkossa saarnaa, saattaa huomata, että ensin ylistetään pelastuksen armoa miten jokainen on lunastettu, sun muuta. Ja sen jälkeen kerrotaan kuinka käy jos ei usko. Sekavaako?

Toki, mutta se onkin kristinuskoa.

Raamattu on huomiosta kiinostuneiden, ehkä jollakin lailla uskovien idioottien kirjoittama.

Toope
Seuraa 
Viestejä28635

Olikohan ketjun aloittajalla jotain pointtia???

"Ruotsikin oli pirullinen maa ennen kuin tajusivat tuon monikulttuurin. Peppit ja Lindgrenit ovat niin eilispäivää." Pommit ja etnojengit? Uusi normaaliko?
"Ei ole tärkeää, kuka tai mikä hallitus lopettaa huonon maahanmuuton Suomeen. Pääasia on se, että joku sen lopettaa."
"Minä kun tyhmänä luulin, että median moniarvoisuus olisi arvokasta, eikä valtamedian samanmielisyys?"

Ulabanderos
Toope
Olikohan ketjun aloittajalla jotain pointtia???Koettaa taas kerätä todisteita kristinuskoa vastaan...

Ööö, miten niin muka vain kristinuskoa vastaan? Eikös vanhan testamentin tulkinta ole kaikille abrahamilaislahkoille suurelta osin yhteneväinen?

Rötöstätör
Ööö, miten niin muka vain kristinuskoa vastaan? Eikös vanhan testamentin tulkinta ole kaikille abrahamilaislahkoille suurelta osin yhteneväinen?

Olet oikeassa, kiitos korjauksesta.

Toope
Olikohan ketjun aloittajalla jotain pointtia???

Tuota minäkin mietin.

Voisiko Tarkkailija vähän tarkentaa, mitkä noista saduista on allekirjoittaneen
mielestä eniten ristiriidassa keskenään, ettei tarvitsisi koko Raamattua
alkaa copy-pastesta lukemaan.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat