Seuraa 
Viestejä45973

Yksinäisyys vähentynyt työttömyyden vähenemisen myötä

SH, 4.9.2007

Jatkuvasti tai melko usein yksinäisyyttä kokevien suomalaisten määrä on laskenut kuudesta prosentista neljään vuosien 1994-2006 välisenä aikana. Yksinäisyydestä kärsivien väheneminen näyttää liittyvän työttömyyden vähenemiseen ja väestön terveydentilan kohenemiseen. Asiasta kertoo Stakesin Yhteiskuntapolitiikka-lehti.

Työttömät ja terveytensä huonoksi kokevat kertovat tuntevansa muita useammin yksinäisyyttä. Työttömien ja terveytensä huonoksi kokevien määrän väheneminen on vähentänyt myös yksinäisyyttä kokevien määrää.

Tarkastelluista taustatekijöistä terveydentilalla, elämänvaiheella ja sosioekonomisella asemalla todettiin olevan voimakkain yhteys yksinäisyyden kokemiseen.

Terveytensä huonoksi kokevat, iäkkäät yksinasuvat, työttömät ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevat raportoivat enemmän yksinäisyyttä kuin muut. Sen sijaan iällä, sukupuolella tai asuinkunnan kaupunkimaisuuden asteella ei havaittu merkittävää yhteyttä yksinäisyyden kokemiseen.

Yksinäisyyttä kokevien osuus on vähentynyt eniten yksinhuoltajien ja 65–79-vuotiaiden yksinasuvien keskuudessa. Laskusta huolimatta yksinasuvat iäkkäät kokevat enemmän yksinäisyyttä kuin nuoremmat tai parisuhteessa elävät.

Työttömät ovat ainoa tarkasteltu ryhmä, jonka keskuudessa yksinäisyyden kokeminen on yleistynyt. Heidän osuutensa on kasvanut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 1994.

Tiedot perustuvat Stakesin tutkimukseen. Aineistona olivat vuosina 1994 ja 2006 suoritetut laajat kyselytutkimukset, joissa kysyttiin 18–79-vuotiaiden vastaajien arvioita omasta yksinäisyydestään.

http://www.verkkouutiset.fi/juttu.php?id=113866

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat