Seuraa 
Viestejä14139

[size=150:3d7dew6e]Globalisaatio nykyihmisen lailla kuluttaa luonnon ja ihmisen loppuun?[/size:3d7dew6e][size=75:3d7dew6e](Helsingin Sanomat julkaisi globalisaatiosarjan lukijoilleen - oliko siinä otettu huomioon kaikki tekijät, jäi lukijoiden pohdittavaksi)[/size:3d7dew6e]

[ ... maapallolla on tavarankuljetuskontteja n. 30 miljoonaa kappaletta, 80% niistä tekee vuodessa n. 10 matkaa. Kontti standardoi kulutusyhteiskunnan. Valtavat konttirivistöt kertovat omaa maapalloistumisen kieltä siitä missä kauppa käy ja missä ei. Kontit kuljettavat kaiken sen globalisaatiovirran, jota markkinatalous rajattomana ruokkii ... ] -- [size=75:3d7dew6e]YLE-ajankohtaisohjelmisto 09.2007[/size:3d7dew6e]

Maapalloistuminen on viha ja rakkaus. Mellakat eri puolilla maailmaa lisääntyvät - tavalliset heränneet ihmiset käyvät omaa sotaansa hillitäkseen markkinarahan otetta ja tavallisen työn karkaamista minne milloinkin halvimmuuden mukaan. Globaalitalous kilpailuttaa valmistuksen hengästyttäen ihmiset talous- ja työjuoksuun, jossa harmonian tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä järkkyy.

Vihaa globaalitalous aiheuttaa maattomuudessaan, tehokkuushaennassaan miltei ilman ympäristöarvoja sekä ihmisten muuttumisena pelkiksi panosnappuloiksi markkinatalouden kiertorattaisiin. Ärtymystä herättää myös rahavirtojen karkaaminen ylikansallisiin järjestelmiin, joissa osto- ja näyttövoima kanavoituu ohi kansalaisvaltioiden tulontasausjärjestelmien.

Pelastusta globaaliudesta haetaan uskoen sen hiljalleen tasaavan maapallisesti tuloeroja köyhien ja rikkaiden välillä. Maapalloistumisen uskotaan myös tehostavan hyötysuhteita ja logistiikkaa siten, että turhaa kulutusta vältettäisiin. Globaalitalouden kilpailun uskotaan tuotekehittävän entistä parempia ja sopivampia tuotteita sekä systeemejä, erikoistuen kullekkin alueelle osaamis- ja ahkeruusresurssiensa mukaisesti.

Ihminen elää vastoin luonnon globaaliutta kasvavassa kulutuskierteessä. Mikäli teoriassa tarkastellaan tilannetta, jossa kaikilla ihmisillä on sama ostovoimakyky kuin meillä suomalaisilla, on maapallo globaalisti tuhon oma. Globaalitalous kehittää nimenomaan järjestelmiä, joissa maa toisensa jälkeen kykyjensä puitteissa saavuttaa länsimaalaista kulutustasoa.

Maapalloistumisessa kommunikointi tehostuu, kansalliset rajat hämärtyvät ja henkinen kilpailu kiristyy. Globaalius toteutuu parhaimmillaan kun tietoliikennejärjestelyt ovat hermoverkon lailla ulottaneet päätteensä kaikkialle. Yli maapallon ulottuva hermoverkko on ihanteellinen maali ja tuhoamisen kohde globaaleihin systeemeihin kyllästyneille ihmisille.

Verkottunut talous keskitettyine ja hajautettuine tuotantosysteemeineen imee tyhjäksi alueet toisensa jälkeen siirtyen aina sinne, missä on tuloslaskelmallisesti halvinta valmistaa ja lyhintä kuljettaa itse ostotapahtumaan. Näin tuotanto keskittyy kausittain; nyt on menossa Kiinan "voittokulku". Kiinasta on syntynyt maapallon liukuhihnatehdas. Investoineet maat saivat voitot ja kiinalaiset saivat työn ja ympäristöongelmat. Kiinan jälkeen "odottaa vuoroaan" uusia maita loputtomaan maapalloistumisen kiertokulkuun. Tosin Kiina saattaa nähdä meille tyypillisen markkinatalouskehityksen pidemmällä jänteellä eri tavoin kuin me?

Pahin koko maapalloa kohtaan osoittava uhka on globaaliuden tavara-, materia- ja energia- kuin työvoimavirtojen kasvu yli luonnon luontaisen uudistumiskyvyn. Ihminen on verkottamassa vuosimiljoonaisen luonnon kulutuksen tilanteeseen, jossa huippuun viritetty tuotantokoneisto imee vuosimiljoonaiset voimavarat tyhjiin. Vastoinajattelijat perustelevat hyötyinä globaaliudesta syntyvän verkottoituneen suunnittelun ja tuotekehityksen avulla luontuvan "loputtoman energialähteen ja ikuisen materiakierrätyssysteemin".

Emme ole huomanneet, että ympärillämme oleva ihmisetön luonto on elänyt globaaliudessa jo vuosimiljoonat. Koko eliösysteemi kerää oman globaaliuden läheltänsä menemättä "merta edemmäksi kalaan" - syöden, kuluttaen ja jätökset jättäen aina välittömälle kulkuradalleen. Eläin- ja kasvikunta säätää "tahtomattaan" itseään olemaan osa todellista verkostoitumista.

Todellinen globaalius jakaa maapallollisesti energian käytön ja materiamuutokset aina suhteessa kunkin lajin kokonaisbiomassaan eli biovaikutteeseen. Ylitämme huimasti "meille säädetyn" energiankäytön ja materiamuutosten määrän ylläpitäessämme omaa biovaikutettamme, "hyvinvointiamme" --- seuraukset näemme jo nimenomaan meillä länsimaissa.

Herkkyys havaita luonto ympärillämme voisi tuoda uusia keinoja ymmärtää, mikä on meille "säädetty" määrä elinvoimaa. Näin pujahtaisimme juuri siihen harmoniakoloon, mikä vuosimiljoonaisessa kehityksessä kullekkin on säätynyt ja järjestynyt - toisien lajien luonnollisesti tuhoutuessa ja toisien menestyessä - taistelu käydään omin, ei lainatuin "asein".

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.com

...........................................

[size=150:3d7dew6e]Kirjoitukseen liittyvä kuvakertomus-[/size:3d7dew6e]
[size=75:3d7dew6e]( kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä, copyright by Ilkka Luoma 2007 )

Kuva 1
--- http://www.panoramio.com/photo/4667216 ---

Teksti
Sanotaan, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Mitä on globalisaatio, jossa ihminen tavoittelee helpommalla enemmän ja nopeammin. Tuli polttaa, niin polttaa maapalloistuminenkin luonnon voimavarat nopeammin kuin ne uudistuvat.

Kuva 2
--- http://www.panoramio.com/photo/4667244 ---

Teksti
Auringon lasku puhtaassa ympäristössä Puruvedellä Pohjois-Karjalassa. Päivän- ja ihmiskunnan lasku lankeaa liikakuluttamisesta, mikä globalisaatiossa kiihdyttää viimeisen illan laskua. Luonnossa vuosimiljoonia vallinnut harmonia pirstoutuu maapalloistumisen myötä, koska ihmis-, tavara- ja ostovoimavirrat kiihtyvät ruokahalumme kasvun yhteydessä.

Kuva 3
--- http://www.panoramio.com/photo/4667287 ---

Teksti
Savonlinnan torilla oli saatavana lähialueellista käsityötaitoa paikallisille ja vähän kaukaisemmillekkin kuluttajille. Oliko lanka suomalaista, jäi tietämättä. Globalisaatiossa hyödykkeet tehdään siellä ja täällä kustannuksien tarkassa valvonnassa - ja ne eivät tunne rajoja eikä liian pitkiä matkoja, kunhan taloudellisuus ja voitto maksimoituvat.

Kuva 4
--- http://www.panoramio.com/photo/4667324 ---

Teksti
Paikallista ruokaa paikallisille ihmisille, paitsi sivusta kurkistavat keltaiset paprikat, jotka tuodaan Hollannista. Kaukaisimmillaan Suomeen tuodaan kiivejä Uudesta-Seelannista - onko maapalloistumisella mitään rajaa - ei ole, sillä markkinatalous suosii tehokkuutta, hintaa ja voittoja. Eläinkunta ottaa aina ruokansa ja jättää "päästönsä" kulkureittiensä varrelle, menemättä merta edemmäksi kalaan.

Kuva 5
--- http://www.panoramio.com/photo/4667350 ---

Teksti
Savonlinnalainen innovaattori ja keksintömies Markku Sihvonen kehittelee suomalaisille kalastajille suomalaisia ideoita parempien ja varmempien kalastuspäivien luomiseksi. Globalisaatiossa maapalloistuu eriytyvä tuotekehitys siellä, missä mikäkin parhaiten osataan, näin syntyvät samalla riippuvuussuhdeverkostot. Masi ei halunnut - ainakaan vielä - ajatella, että hänen uistimiaan olisi kaupattu maille vierahille. Masi keskittyy tarjoamaan kotimaan markkinoilla kotimaisille kalastajille toiveita suuremmista kaloista helpommin ja nopeammin.

Kuva 6
--- http://www.panoramio.com/photo/4667384 ---

Teksti
Ihmiskunta kasaa näyttämisen halussaan paineita itselleen ja luonnolle. Jatkuva kasvu tukee globaalia taloutta, kunnes voimavarat ovat loppuun kulutetut. Hartiamme eivät kestä kaltaisemme kulutuksen leviämistä ympäri maailman. Meidän on osattava puolittaa kulutuksemme, jotta yhteisiä varoja riittäisi muillekkin, ...edes osaksi.

Kuva 7
--- http://www.panoramio.com/photo/4667425 ---

Teksti
Markkinatalous on mainontaa ja globaali maailmantalous on kontteja täynnä markkinatalouden tavaroita matkalle jonnekkin. Kontit muuttivat kaupan, --- maapallolla seilaa 30 miljoonaa konttia satamasta toiseen. Logistiikka ja standardointi luotiin edistämään tehokkutta ja hyötysuhteita aloittaen kierteen, jonka toisessa päässä siintää globaali entropia ja kaaos.[/size:3d7dew6e]

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 19
 • alas 3

Sivut

Kommentit (68)

ihmiskunnan tulevalta rappiolta ja tuholta. Nyt vain kyky ymmärtää ja pelata yhteen niiden
kanssa, jotka samalla tasolla ovat a)ajatuksissa b)henkisessä kehityksessä ja ymmärtävät tiimin sekä yhteisön merkityksen tässä hetkessä, mutta myös tulevaisuudessa.
Sillä tieto on valtaa ja ne jotka oivaltavat, mitä self-replicated nano-organism tarkoittaa
nykyteknologian kannalta, alkavat oivaltaa, että vuorossaan oleva ihmiskunta on yhdessä
ratkaissut vanhenemisen probleeman, johon liittyy ylikansoittumisen vaara. Sillekin on oleva oma ratkaisunsa, luomme kopiot itsestämme ja lähdemme itse avaruuteen etsimään uusia
mahdollisia paikkoja rakentaa mieleinen maailma itsellemme. Kaikki on kiinni ajasta, sillä yhden edistyminen edistää toisia, joten aikaa kuluu, mutta se mitä voimme itse tehdä tässä
hetkessä, on tutkia kuinka ihmisen vanhenemisen estäminen onnistuu MINULTA itseltäni?
Se on jokaisen yksilön oman tutkimuksen urakka, mutta miinus energia määrällä olevan kehon solut tuhoavat heikot ja niitä uhkaavat solut, joten nyt ymmärrämme miksi mässäily on yksi synti. Synti, jonka palkka on kuolema. Ihminen joka syö enemmän kuin kuluttaa
on omille soluilleen kuin kävelevä aika pommi. Kun saadaan valmistettua kaikille ihmisille sopiva lääkevalmiste, joka samalla sisältää nanoteknisen ratkaisun; isäntäsolua uhkaavan
tahon tuhoava täsmä robotti. Se on tuova osa ratkaisun ihmisen kuolemattomuuteen. Kun taas keksitään valmiste, joka muuttaa meidän geneettistä perimäämme siten, että pystymme oman ajatuksen voimalla muuttumaan olennoksi, jolla on psykokineettisiä kykyjä, mutta myös useita muita ns. superhuman kykyjä aina erilaisten tilanteiden varalta. Tulevaisuutemme siis tekee ns. "quantum leap'in" kohti fyysistä erilaisuutta, mutta yhteisen tietoisuuden omaaviksi olennoiksi, joilla on kyky vastaanottaa radiotaajuuksilla tulevaa dataa ja informaatiota, kuva ja ääni muodossa, jonka meidän
tajuntamme vastaanottaa tietoisesti. Mutta vielä isompi hyppy tapahtuu silloin kun
opimme lähettämään eri taajuuksilla olevaa dataa ja informaatiota eri vastaanottajille.
Ihmiskunnan kehitys onkin vasta alkumetreillä, koska nyt ymmärrämme, että tarvittiin fyysisessä maailmassa tapahtuvia teknologisia edistysaskelia, että voimme itse alkaa kehittyä siihen suuntaan kuin itse haluamme. Sieltä se kehitys tulee pikkuhiljaa, joten
Jeesus omine silloisine voimineen tulee näyttämään vanhanaikaiselta versiolta ihmisestä.
ME NIINSANOTUSTI "UPDEITTAAMME" ITSEMME 1.0 VERSIOSTA 2.0, MUTTA SITEN, ETTÄ KUKAAN EI ETUKÄTEEN SAA TIETÄÄ MITÄÄN MILLAISEKSI SYNNYMME UUDESTAAN TAI MILLAISEEN MUOTOON SIIRRYMME SUORAAN KUOLEMA PROSESSISSA, KOSKA TARKOITUS ON ETSIÄ OMANLAISET MUUTOKSEN JÄLKEEN... Niin science and fiction on koputtelemassa aivan kulman takana, emmekä ehkä vielä kaikki ole valmistautuneet siihen, mutta kaikkia meitä kuitenkin valmistellaan siihen pikkuhiljaa, päivä päivältä, tunti tunnilta ja sekunti sekunnilta
enemmän siihen suureen muutokseen.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139
mark damiani
ihmiskunnan tulevalta rappiolta ja tuholta. Nyt vain kyky ymmärtää ja pelata yhteen niiden
kanssa, jotka samalla tasolla ovat a)ajatuksissa b)henkisessä kehityksessä ja ymmärtävät tiimin sekä yhteisön merkityksen tässä hetkessä, mutta myös tulevaisuudessa.
Sillä tieto on valtaa ja ne jotka oivaltavat, mitä self-replicated nano-organism tarkoittaa
nykyteknologian kannalta, alkavat oivaltaa, että vuorossaan oleva ihmiskunta on yhdessä
ratkaissut vanhenemisen probleeman, johon liittyy ylikansoittumisen vaara. Sillekin on oleva oma ratkaisunsa, luomme kopiot itsestämme ja lähdemme itse avaruuteen etsimään uusia
mahdollisia paikkoja rakentaa mieleinen maailma itsellemme. Kaikki on kiinni ajasta, sillä yhden edistyminen edistää toisia, joten aikaa kuluu, mutta se mitä voimme itse tehdä tässä
hetkessä, on tutkia kuinka ihmisen vanhenemisen estäminen onnistuu MINULTA itseltäni?
Se on jokaisen yksilön oman tutkimuksen urakka, mutta miinus energia määrällä olevan kehon solut tuhoavat heikot ja niitä uhkaavat solut, joten nyt ymmärrämme miksi mässäily on yksi synti. Synti, jonka palkka on kuolema. Ihminen joka syö enemmän kuin kuluttaa
on omille soluilleen kuin kävelevä aika pommi. Kun saadaan valmistettua kaikille ihmisille sopiva lääkevalmiste, joka samalla sisältää nanoteknisen ratkaisun; isäntäsolua uhkaavan
tahon tuhoava täsmä robotti. Se on tuova osa ratkaisun ihmisen kuolemattomuuteen. Kun taas keksitään valmiste, joka muuttaa meidän geneettistä perimäämme siten, että pystymme oman ajatuksen voimalla muuttumaan olennoksi, jolla on psykokineettisiä kykyjä, mutta myös useita muita ns. superhuman kykyjä aina erilaisten tilanteiden varalta. Tulevaisuutemme siis tekee ns. "quantum leap'in" kohti fyysistä erilaisuutta, mutta yhteisen tietoisuuden omaaviksi olennoiksi, joilla on kyky vastaanottaa radiotaajuuksilla tulevaa dataa ja informaatiota, kuva ja ääni muodossa, jonka meidän
tajuntamme vastaanottaa tietoisesti. Mutta vielä isompi hyppy tapahtuu silloin kun
opimme lähettämään eri taajuuksilla olevaa dataa ja informaatiota eri vastaanottajille.
Ihmiskunnan kehitys onkin vasta alkumetreillä, koska nyt ymmärrämme, että tarvittiin fyysisessä maailmassa tapahtuvia teknologisia edistysaskelia, että voimme itse alkaa kehittyä siihen suuntaan kuin itse haluamme. Sieltä se kehitys tulee pikkuhiljaa, joten
Jeesus omine silloisine voimineen tulee näyttämään vanhanaikaiselta versiolta ihmisestä.
ME NIINSANOTUSTI "UPDEITTAAMME" ITSEMME 1.0 VERSIOSTA 2.0, MUTTA SITEN, ETTÄ KUKAAN EI ETUKÄTEEN SAA TIETÄÄ MITÄÄN MILLAISEKSI SYNNYMME UUDESTAAN TAI MILLAISEEN MUOTOON SIIRRYMME SUORAAN KUOLEMA PROSESSISSA, KOSKA TARKOITUS ON ETSIÄ OMANLAISET MUUTOKSEN JÄLKEEN... Niin science and fiction on koputtelemassa aivan kulman takana, emmekä ehkä vielä kaikki ole valmistautuneet siihen, mutta kaikkia meitä kuitenkin valmistellaan siihen pikkuhiljaa, päivä päivältä, tunti tunnilta ja sekunti sekunnilta
enemmän siihen suureen muutokseen.

.....

Kosmologi, prof/ tohtori Esko Valtaoja maalaa huomista ja ylihuomista kaltaisellasi tavalla ja aivan julkisesti, mm. Tieteen päivät/ Hki tammikuu 2007. Valtaoja on hyvin fiksu ja uskaltaa tuoda esille "tavalliselle tallaajalle" aivan utopistisia asioita,

... kukapa olisi 1960-luvulla uskonut langattoman viestinnän kulkeutuvan tänään näin - esim. Nokia E90 ja N95 + kännytelkkarit,

....mitä näemme/koemme jo 20 vuoden kuluttua? DARPA esitteli syyskuun alussa Hesassa suoraan aivoista tapahtuvan ohjauksen proteesille... jne...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 16
 • alas 1
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ilkka Luoma
Maapalloistuminen on viha ja rakkaus. Mellakat eri puolilla maailmaa lisääntyvät - tavalliset heränneet ihmiset käyvät omaa sotaansa hillitäkseen markkinarahan otetta ja tavallisen työn karkaamista minne milloinkin halvimmuuden mukaan. Globaalitalous kilpailuttaa valmistuksen hengästyttäen ihmiset talous- ja työjuoksuun, jossa harmonian tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä järkkyy.

Maailma menee omaa menoaan. Edelleenkin soditaan siellä sun tällä. Toisia ihmisiä sorretaan ja niin edelleen. Mutta maailma menee eteenpäin. Mikään ei näy muuttavan ihmistä. Ihminen on egoistinen olio, joka ajattelee ensin omaa parastaan ja sitten ehkä lähettyvillään olevien parasta. Ihminen on harvoin kykenevä ajattelemaan koko maailman parasta. Ja mitäs se hyödyttäsi ajatella, ei ne yhden tai kahden ajatukset maailmaan mitenkään vaikuttaisi. Ajatukset ja puheet kun ei riitä, täytyisi myös osata tehdä jotain.

Muutamat hakee "globaalisuutta", saadakseen enemmän rahaa tai valtaa. He ei ajattele koko maailman parasta.

Ei kai globalisaatiossa sinänsä ole mitään vikaa? Sehän vain tarkoittaa lisääntyvää riippuvuutta valtioiden välillä. Eli lisääntynyttä taloudellista hyvinvointia ja kulttuureja jotka ymmärtävät toisiaan paremmin (samanlaisuuden vuoksi). Toteutus ei tietysti ole ollut noin ruusuinen, mutta ei mielestäni globalisaation välttämättä tarvitsisi olla huono asia. Se on myös mielestäni ollut monin tavoin hyvä asia.

Globalisaatio tarkoittaa megayhtiöiden muodostamista, kun pikku hiljaa suuremmat yritykset ostavat pienet itselleen. Globalisaatio vapautti tämän touhun yli rajojen. Nyt Jenkit omistavat jo länsimaisista yrityksistä varmaankin n. 80%, ja ovat valinneet tuottavimmat itselleen. Voitot virtaavat jenkkeihin kotimaan sijaan. Sekö on hyvä asia?

Saadaan jo palkan muodossa osa takaisin, mutta suurin osa voitoista päätyy pois maasta, eli köyhdyimme globalisaation myötä, niinkuin jokainen valtio, joka sen uhriksi joutui. Nokian osakkeista 60% jenkeillä, alle kymmenen prossaa suomalaisilla. yli 90% osakeannista menee siis ulkomaille. Niin suomalainen Nokia nykyään on. Säälistä pitää pääkonttorinsa täällä.

Ja paluuta ei ole, koska kellään ei ole varaa ostaa näitä megayhtiöitä. Voi tietenkin perustaa pikkufirmoja ja sitten tulla ostetuksi, mutta se on suomalaisen kulttuurin kuolinkorinaa siihen verrattuna, mitä voittoja nämä globalisaatiota väärinkäyttävät megayhtiöt saavat. Niiden valta kasvaa, muiden heikkenee, ja yllätys yllätys, jenkeissä suurin osa näistä, ja juutalaisomistuksessa.

Taisi toisessa maailmansodassa olla tosiasiassa kyse siitä, valtaavatko juutalaiset vai Hitler markkinat haltuunsa täällä Euroopan puolella. Aasia ja Etelä-Amerikka nyt ovat sitten omia lukuja sinänsä.

EDIT: GLobalisaatio on samanlainen kusetustermi kuin demokratia ja kommunismikin, sekä paras, terrorisminvastainen sota. Kaikki nuo termit on kehitetty jokin taka-ajatus mielessä, kauniiksi kuorrutettuja mätiä kakkuja kaikki tyynni. Ja urpot uskoo sitten näiden salaliittojen takana olevien levittämiä huhuja siitä, että kuka sellaista väittää että olemme huijareita on hullu.

Ja urpot uskoo ja toitottaa sitten kovaan ääneen tätä omaksumaansa valhetta, ja tuomitsevat kaikki jotka yrittävät saada aikaiseksi kritiikkiä.

Urpot.

Armitage
Globalisaatio tarkoittaa megayhtiöiden muodostamista, kun pikku hiljaa suuremmat yritykset ostavat pienet itselleen.
Ei, globalisaatio ei _tarkoita_ tätä, katso vaikka tietosanakirjasta. Tietysti tämänsuuntaiset asiat liittyvät globalisaatioon käytännössä.

Sulla on aina nämä ideologiset postaukset jotka tuntuvat tulevan enemmän fiilispohjalta kuin faktoihin perustuen. Eikö mielestäsi hyvinvointi ole suomessa lisääntynyt esimerkiksi nokian menestymisen myötä? Oi voi tätä globalisaation riistoa

Minusta se mitä suomelle on sodan jälkeen tapahtunut, se on globalisaatiota. Ja minusta se ei suomen kannalta ainakaan ole ollut huono asia.

Globalisaatio = NWO

Keskitettyä ihmisten hallintaa. Eihän siinä mitään pahaa ole, vaikka joku ajattelee puolestasi, mikä sinulle on "parasta", kun et itse osaa, tyhmä orja kun olet. Saat kuitenkin valita 666 kanavaa. Aikas vapaasti siis.
imagine freebird.

T: speedy sanoo: "oma vastuu"

Muistelkaahan nyt hieman historiaa... globalisoitumista, siirtomaat, muinaiset korkeakulttuurit, amerikan intiaanit, kiina tiibetissä etc.... kyllähän ne globaloitujat aina ajattelevat vain ja ainoastaan ihmisyksilöjen parasta... mutta nythän tilanne on aivan eri
Köyhää, heikkoa, sairasta ja tyhmää on kusetettu aina 6-0. Sen tekee toinen samanlainen herransa pyynnöstä. Katsokaapa joskus itseänne peiliin ja kysykää, kuka minä olen. Josko olisinkin jo nähnyt tämän kaiken... kuka siitä herrasta tekee herran. Kuka sinä olet. Mitä sinä haluat.
Ja jos kuvittelet, ettet voi tehdä mitään asian hyväksi... todellakin... kuvittelet. Kuvittele toisin, huomaat muutoksen... ajatuksessa on voimaa.
Perhosen siipi saa aikaan myrskyn.

T: I'm Saint Bush, America's Biggest Serial Killer... 155 Homicides

pienisieni
Muistelkaahan nyt hieman historiaa... globalisoitumista, siirtomaat, muinaiset korkeakulttuurit, amerikan intiaanit, kiina tiibetissä etc.... kyllähän ne globaloitujat aina ajattelevat vain ja ainoastaan ihmisyksilöjen parasta... mutta nythän tilanne on aivan eri

Ihme paskaa taas. Mainitset kolonialismin ja jotain valloitussotia ja väität että ne ovat osa globalisaatiota. Ei nyt olet kyllä ystäväiseni sinäkin fiilispohjalla liikkeellä. Globalisaatio on kyllä mielestäni osaksi huonoksi maapallolle, mutta sitä ei kukaan iivöl pahis kordinoi yhtään missään vaan se on seurausta infrastruktuurin hurjasta kehittymisestä sekä markkinatalouden voimista. Joskus ne toimivat meidän hyväksemme, joskus eivät. Mielestäni ne ovat enimmäkseen toimineet hyväksemme jos katsomme kuinka maailma on kehittynyt. Toisaalta se saattaa olla kirous joka enteilee katastrofia siinä vaiheessa kun pääsemme kasvun rajoille, mutta kyllähän se hullulta tuntuisi yhtäkkiä yrittää menoa pysäyttääkin. Paradoksaalinen homma.

Mielestäni täällä tapahtuu kahdenlaista globalisaatiota.
Tapahtuu negatiivista globalisaatiota ja tapahtuu positiivista globalissatiota.
Negatiiviset voimat vastaan positiiviset voimat.
Ja tämä onkin sitten varmasti ainutlaatuinen keitos koko maailmankaikkeudessa.
Kun seuraa maaplaneetan positiiviseen, harmoniaan, ohjautumista, palautumista, kohoamista, niin positiivinen globaalisuus näyttänee närhen munat pian negatiivisille alistaville ja tuhoaville voimille. Nykyisenlainen markkinatalous-uskonto on sellaisen rotkon reunalla että vellit tullee pian housuihin.
Siirrymme varmasti jonkinlaiseen jakamisen ja todellisen tasavertaisuuden aikakauteen, missä luonto ympärillämme myös elpyy ja alkaa kukoistamaan. Mutta ensin romahtaa tämä kyltymätön riistomaterialismi-käärme.
Wait and see.

Aivan kuin markkinatalous olisi itsenäinen toimija, aivan niin kuin globalisoituminen olisi erillinen ilmiö, aivan niin kuin ihminen olisi se mitä hän kuvittelee… mitenkäs se maailma on nyt sitten taas kehittynyt ja kasvanut… mikä on kehitystä ja kasvua. Tiede, lelut, sodankäynti… rakas ystäväni, sinä olet se joka kehittyy tai sitten et.

Tuomitsemalla toiset paskanpuhujaksi tuomitset vain itsesi… voin fiilistellä, mutten tee sitä muiden ihmisten kustannuksella.

Kasvetaan ja kehitytään yhdessä sanoivat lapset toisilleen fiilistellessään... Olen vasta lapsi älkää minua tuomitko, en minä teitä aikuisia voi ymmärtää, te puhutte niin järkevästi. Teillä sentään on juupas/eipäs mielipide.

Mielestäni se kellä on eniten leuluja voittaa... minulla on jo kaksi autoa, kun saan 3 kehityn elvikseksi.

Kyllähän niistä lasten käpylehmistä sitten saa uusia elämän siemeniä, kun on tarvis. Semmonen siementen spermapankkihan on jo olemassa.

T:paviaanien spermapankin puolesta puhuja

pienisieni
Aivan kuin markkinatalous olisi itsenäinen toimija,



No toki politiikka ohjaa sitä tietyssä määrin, mutta enimmäkseen se on aika itsenäinen ja vapaa toimija kyllä.

pienisieni

aivan niin kuin globalisoituminen olisi erillinen ilmiö,



No ei kolonialismia ja erillissotia voi ainakaan globalisaatioon liittää.

pienisieni

aivan niin kuin ihminen olisi se mitä hän kuvittelee… mitenkäs se maailma on nyt sitten taas kehittynyt ja kasvanut…



No jos katsotaan esimerkiksi keskimääräistä elinikää niin voidaan päätellä että elinolosuhteet ovat parantuneet ja ihmiset ovat aikaisempaa terveempiä (ainakin fyysisesti .

pienisieni

mikä on kehitystä ja kasvua. Tiede, lelut, sodankäynti… rakas ystäväni, sinä olet se joka kehittyy tai sitten et.



Luuletko että viihtyisit keskiajalla kaikkine mukavuuksineen ? Se on sitä kehitystä.

pienisieni

Tuomitsemalla toiset paskanpuhujaksi tuomitset vain itsesi… voin fiilistellä, mutten tee sitä muiden ihmisten kustannuksella.

Jaa, minä kyllä ilmaisen vain mielipiteeni suoraan.

Olkoon se hetki jona huomaat, ettet ole tuo suora mielesi, ja fyysisesti terve ruumisi, henkilökohtaisen globalisoitumisesi herkkuhetki.

T:mieletön tekopyhä tuomitseva herkuttelija

Minä en sentään mennyt henkilökohtaisuuksiin ja hirveetä valitusta että "sinä tuomitset mutta minä en" ja nyt ruvetaan haukkumaan fyysistä terveyttä. On siinäkin tekopyhä tyyppi.

PS. fyysinen kunto on kunnossa ja tiedän että ilman globalisaatiota se olisi huomattavasti huonommassa kunnossa. Moderni lääketiede on antanut itselle hurjasti lisävuosia.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139

Asiaohjelmat, siis mainoksettomat sellaiset "puskevat" juuri nyt runsaasti dokumentteja globalisaation uhista, heräämistäkö? Ymmärretäänkö globalisaatio miten, --- ja kenen ehdoilla?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 15
 • alas 1
Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139

Eritäin pitkällä aikavälillä tosin glob. tasapäistää koko maapallon, MUTTA tuota ennen ovat jo kaikki varat loppuneet --- suo siellä, vetelä täällä ---

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 17
 • alas 1
Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139

globalisaation ongelma on ihmisten keräämisvimma, siis korkoa korolle, mikään muu eläinlaji ei tätä harrasta. G lisää keräämisvimman mahdollisuuksia tuomalla kulutuksen alttareille yhä uusia kuluttajia entistä suuremmin vaatein. - pitkällä juoksulla -

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 15
 • alas 1
Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139

Paavo "Kekkosen perijä" Väyrynen ennustaa, että WTO avaa ovia "parempaan elämään" - mitähän tällä viimekädessä tarkoitetaan?

link:
http://www.uusisuomi.fi/raha/30620-vayr ... ratkaisuun

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 14
 • alas 1
Ilkka Luoma
Paavo "Kekkosen perijä" Väyrynen ennustaa, että WTO avaa ovia "parempaan elämään" - mitähän tällä viimekädessä tarkoitetaan?

link:
http://www.uusisuomi.fi/raha/30620-vayr ... ratkaisuun




Pate on tunnetusti valtakunnan suurimpia optimisteja. Varmaankin hän kuvitteli, että Ilkka Luoma lopettaa eri foorumeille monistamiensa jaaritusten ristiin linkittämisen.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat