Seuraa 
Viestejä45973

Valkoisen rodun(tällä tarkoitan pääosin germaani-slaaveja, enkä siis kreikkalais-roomalais-kelttiläisiä sivilisaatioita) historia alkaa oikeastaan vuonna 9jkr käydystä Teutoburgin taistelusta(oikeastaan verilöylystä), jossa germaanipäälikkö Arminiuksen johtaman sissijoukot onnistuivat menestyksekkäästi teurastamaan kolme roomalaista legioonaa.

Liki vuosisadan kestäneistä sisällis-sotien kausista toipuva Rooman valtakunta oli liian heikko lähettämään uusia legioonia Reinin toiselle puolelle, joten Germaanian de-facto itsenäisyys oli käytännössä vahvistettu. Tästä alkaa mielestäni pohjoisen valkoisen rodun historia maailmassa.

Germaanit muistuttivat merkittävästi oman aikamme mustia maahanmuuttajia. He kohtelivat AINA Roomaa suurella kunnoituksella! Jo Arminius ajanlaskumme alussa oli opiskellut ja palvellut Rooman legioonissa, joten hän tiesi Roomalaisten taistelutaktiikan, sekä näiden yleisen mielenlaadun Germaanien etuna oli yksinkertaisesti liian suuri etäisyys imperiumista, päinvastoin kuin Gallialaisilla, jotka sananmukaisesti joutuivat Rooman nielaisemiksi! Rooman sisällis-sodat heikensivät kuitenkin imperiumia ratkaisevasti, niin ettei sillä ollut voimaa toimia Reinin, Eufratin ja Tonavan ulkopuolella, joista käytännössä tulikin imperiumin pääasiallisia rajoja.

Germaaneista tuli tämän jälkeen niin sanottuja "imperiumin oppipoikia" He oppivat tuntemaan Roomalaisten tavat, kulttuurin ja asevoimat. Rooman valtaa heikensivät ratkaisevasti useat ruttoepidemiat, joiden arvellaan tappaneen 20-25% imperiumin koko väestöstä(ennen ruttoja noin 80-miljoonaa)Tämän lisäksi myös uudistunut ja entistä mahtavampi sassanidien perisia alkoi uhata Roomaa idästä, ja tämän lisäksi tulivat vielä pohjoisen suuret kansainvaellukset.

Germaanit olivat aina Teutoburgin suuresta taistelusta lähtien tarkkailleet Roomalaisia ja näiden toimia heidän eteläpuolellaan huolellisesti. Yhä useampi heistä oli siirtynyt palvelemaan Rooman armeijoissa, mutta ruttoepidemiat ja perisian uusi nousu rooman itärajalla johti siihen, että Roomalaisten oli pakko ottaa kokonaisia germaaniheimoja valtakunnan sisäpuolelle välttyäkseen yleisiltä(ja varmasti epäsuosituilta)kutsunnoilta.

Rooman mahti oli siis kääntynyt varmaan laskuun kun taas germaanien tähti oli nyt suuressa nousussa. Vähitellen he sananmukaisesti NIELAISIVAT koko Länsi-Euroopan, kun heidän määränsä kävivät liian suuriksi. Poliittisesti sekavan ja heikon Rooman yritykset torjua heidät olivat tuhoon tuomittuja, ja vuonna 467 syrjäytettiin Rooman viimeinen latinalainen keisari Romulus Augustus.

Germaanit saivat kuitenkin kokea vaikeita aikoja. Pyreneiden eteläpuoliset maat menetettiin täysin arabeille 700-luvulla, ja vain voimakkaat Frankit kuuluisan kaarle martelin johdolla onnistuivat torjumaan arabivyöryn eurooppaan kuuluisassa Toursin taistelussa vuonna 732. Italia ja Pohjois-Afrikka puolestaan menetettiin bysantti-roomalle näiden tehdessään germaaneille revanssin vuonna 555.

Nämä takaiskut olivat tietenkin suuria, mutta eivät kylliksi suuria germaanien kukistamiseksi. Itseasiassa ne aikaansaivat vain sen, että Germaanisen maailman keskus siirtyi italiasta Ranskaan, jossa voimakkaat Frankkihallitsijat kasvattivat valtaansa aina vuoteen 800 saakka, jolloin Frankkien(tulee germaanisesta sanasta "rohkea")suuri hallitsija Kaarle suuri hallitsi valtakuntaa, joka veti melkeinpä vetoja sen aikaiselle Rooma-Bysantille.

Valitettavasti Kaarlen kuoleman jälkeen ensimmäinen todella merkittävä germaanivaltakunta taantui hänen poikiensä välisissä veljesriidoissa, ja tästä katsotaankin alkaneen niin sanotun "keski-ajan" eli hajaannuksen ja sotien pimeän ajan euroopan historiassa.

Kaarlen valtakunta jakaantui kolmeen osaan, joista mahtavimman peri hänen pojanpoikansa otto Saksalainen 843. Vuonna 955 tätä aluetta hallitsi voimakas Otto I, jota pidetään ehkä ensimmäisenä varsinaisena "saksalaisena" kuninkaana. Otto ja hänen jälkeläisensä tekivät kuitenkin ratkaisevan virheen yrittäessään väkisin palauttaa Kaarle suuren valtakunnan muinaisen loiston Saksasta käsin sen sijaan, että olisivat keskittyneet itse emämaan kehittämiseen. Tästä seurasivat useat veriset sodat ja levottomuudet, jotka taannuttivat saksaa sanoinkuvaamattomasti, ja huipentuivat kuuluisaan "30-vuotiseen sotaan"(1618-1648) jonka jälkeen saksa vaipui yli 200-vuotiseen lamaan ja kaaokseen.

On oikeastaan ihme, että valkoiset lopulta saavuttivat sen ylivertaisen aseman maailmassa, joka heillä oli vuonna 1914, kun ottaa huomioon heidät loputtomat taistelunsa ja keskinäiset erimielisyytensä. Arabit eivät kuitenkaan ikinä onnistuneet valloittamaan Eurooppaa pääosin johtuen omista keskinäisistä erimielisyyksistään sekä liian suurista etäisyyksistä. Voikin sanoa, että oikeastaan pyreneiden niemimaasta tuli ensimmäinen varsinainen kolonialismin kohde. Kristityt eurooppalaiset sopivat keskinäiset erimielisyytensä ja liittyivät liittoon taistelemaan yhä eripuraisempia ja heikompia muslimeja vastaan. Jatkuva sissisota ja yhä totaalisemmaksi käyvä muslimien hävittäminen johtivat lopulta Granadan, viimeisen Eurooppalaisen islamin linnakkeen hävittämiseen vuoteen 1492 mennessä.

On luultavaa, että nimen omaan tämä "jälleenvalloittamisen" aikakautena(722-1492) kehittyi se kuuluisa Eurooppalainen "imperialismin" mentaliteetti, johon liittyi erottamaton ajatus vastustajista "vääräuskoisina sikoina" joille sai tehdä mitä mieli. Tämä mentaliteetti auttaa selittämään Espanjalaisten toimia Etelä-Amerikassa vuosien 1492-1825. Samanlaisia toimia harjoitti myös pyreneiden niemaan toisen suurvalta Portugali. Vuosien 1492-1914 välille sijoittuvalle "imperilialismin" aikakaudelle on tyypillistä uskomaton ylimielisyys ja tekopyhyys lähes kaikkia maailman "ei-eurooppalaisia" ihmisiä kohtaan. Väkivalta näyttää olevan yleisin Eurooppalainen vientituote maailmalle

Minne ikinä menivätkin, Eurooppalaiset toivat tänä kautena mukanaan emämaansa uskonnoliisine ja poliittisine kiistoineen, taudeistaan nyt puhumattakaan! Niin sanottu "ensimmäinen imperilialismin" kausi sijoittuu vuosien 1492-1763 välille. Tästä lähtien Eurooppalaisten "sielunelämää" alkavat hallita muutkin asiat kuin vain uskonnolliset ja poliittiset riidat ja pakonomainen halu tehdä mahdollisimman paljon rahaa "alkuperäisasukkaiden" kustannuksella. Yhdysvaltain itsenäisyyskulistus vuonna 1776 lienee ehkä merkittävin Eurooppalaisten lahja maailmalle, koska siinä ensimmäistä kertaa historiassa julistetaan kaikki ihmiset tasa-arvoisiksi lain edessä! Sitä seurasi myöhemmin Ranska vuonna 1789, vaikka tämä johtikin Euroopassa hirvittävään anarkiaan taantumuksellisten valtioiden yrittäessä tukahduttaa vallankumouksen. Uskalis yritys onnistuikin lopulta vuonna 1815, yli miljoonan ihmisen saatua surmansa. Täysin ei vallankumouksen hedelmiä silti voitu tehdä tekemättömiksi. Vuoteen 1914 mennessä sekä teollisten että poliittisten vallankumousten sarja olikin vähitellen murtautunut läpi Euroopassa.

Eurooppalaiset ovat lahjoittaneet maailmalle useita teknisiä innovaatioita, että ainakin pinallisen uskon demokratiaan sekä ihmisten tasa-arvoon lain edessä. Mutta näennäisen "edistyksellisen" pinnan alla piilevä nationalismi vei Euroopan uuteen hirvittävään voimankoetukseen vuonna 1914, jota ei suotta kutsuta ensimmäiseksi maailmansodaksi.

Eurooppalaista maailmaa ja sielunelämää on aina värittänyt sota, sekä pyrkimys hegemoniaan, toisen alistamiseen ja ylivaltaan, minkä takia he mielestäni ovat YHÄ suuri uhka maailmalle! Ensimmäisen maailmansodan jälkeen uusi konflikti syntyi vuonna 1939 Saksan mielipuolisen johtajan Adolf Hitlerin vaatiessa revanssia ensimmäisestä koitoksesta. Hirvittävien taistelujen ja miljoonien ihmisten väkivaltaisen kuoleman jälkeen saatiin tämä mielipuolinen ilmestyskirjan peto lopulta kukistettua vuonna 1945.

Adolf Hitler jätti paljon perinnökseen uudelle nousevalle vallalle, Neuvostoliitolle. Vuonna 1962 kaksi maailman mahtavinta Eurooppalaista supervaltaa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto seisoivat jo totaalisen sodan partaalla. Kuin ihmeen kaupalla kolmas maailmansota kuitenkin saatiin vältettyä. Jatkuva asevarustelu ajoi kuitenkin maailman taas vaaraan, ja vain Mihail Gorbatsovin ja Ronald Reganin välinen "hyvä henki" pelasti maailman uudelta, entistäkin kauheammalta katastrofilta 1980-luvulla.

Neuvostoliiton kaaduttua taloudellisiin ja poliittisiin riitoihin maailmaa on sen jälkeen käytännössä hallinnut Yhdysvallat, luultavasti maailman edistynein valtio niin hyvässä kuin pahassa. 90-luvun alusta tapahtuneen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen on Eurooppalainen maailma elänyt käytännössä Yhdysvaltain johdolla ja turvaamana. Monet ovat jo kauan toivoneet, että pääosin valkoisen Yhdysvaltojen johdolla maailman voisi johdattaa pois jatkuvista repivista sodista ja konflikteista kohti parempaa tulevaisuutta koko ihmiskunnalle.

Mutta itse uskon, että uusi sota on jo tulossa! Valkoisten Eurooppalaisten väheneminen sekä maahanmuutto valkoisiin maihin pääosin entisistä siirtomaista on saanut valkoisen äärioikeiston nostamaan taas jälleen rumaa päätään. "Globalisaatio," "vapaa kauppa" ja "monikulttuurisuus" ovat itseasiassa alunperin olleet valkoisia ideoita. Kylmän sodan jälkeen pääosin amerikassa(joskin muut ovat matkineet)alkaneet epäonnistuneet sosiaaliset kokeilut ovat johtaneet rasismin ja vihan kasvamiseen kummallakin puolella aitaa. Valkoiset äärijärjestöt ovat tehneet selväksi, etteivät he tule sallimaan yhtään "ei-eurooppalaista" valkoisten perinteisesti hallitsemissa maissa. Näihin he lukevat jopa Yhdysvallat, Kanadan, Australian ja Venäjän!

On siis enemmän kuin selvää että uusi, entistäkin kauheampia ja kuluttavampi sota on tulossa. Ei ole mitään syytä, miksi "ei-eurooppalaiset" lähtisivät pois "alunperin" valkoisten asuttamista maista, joihin useat heistä on itseasiassa kutsuttu valkoisten toimesta. Yritykset ratkaista tämä konflikti rauhanomaisesti vaikuttavat olevan turhia. Tietenkin joku voi väittää tätä "invaasiota" laittomaksi. Voisin aivan samalla lailla kysyä, oliko Englannin, Ranskan, Espanjan ja Italian väkivaltainen valloittaminen 400-luvulla alunperin "laillista" Tai entä melkein koko maailman vuoteen 1914 mennessä? Pohjois-Amerikan valloitus, jossa paikallinen kulttuuri raasti tukahdutettiin, ja kansa joko sairauksien tai kansanmurhien seurauksena sananmukaisesti tapettiin sukupuuttoon? Oliko se "oikein" Äläkä nyt vain sano, ettei sillä ole väliä, koska se tapahui yli 400-vuotta sitten! Aika on suhteellista!

Entä sitten Australia, jonka paikallisia asukkaita kohdeltiin aikanaan kuin eläimiä? Tai Intia tai Kiina? Esimerkkien kirjo on todella laaja! Tietenkin joku voisi sanoa, etteivät menneisyyden vääryydet oikeuta nykyisyyden hirmutekoja. Tämän voisi myös kääntää niin, että onko järkevää uhrata miljoonia ihmishenkiä jonkin menneisyyden haamun elvyttämiseksi?

Valkoisilla näin yleisesti ottaen(ehkä joitain, pääosin Itä-Euroopassa olevia poikkeuksia lukuunottamatta)on kaksi vaihtoehtoa;joko hyväksyä asteittainen kulttuurin ja "rodun" taantuma, tai taistella katkeraan loppuun saakka. Tietenkin joku voi väittää maahanmuuttoa alunperin "valkoisiin" maihin "imperilialismiksi" mutta kuinka se sitten eroaisi niin sanotusta "alkuperäisestä" imperilialismista? Asiaa voi ajatella myös väestöllisestä näkökulmasta:Miksi yhden maailman pienimmistä ja heikentyvimmistä etnisistä ja kulttuurisista vähemmistöistä pitäisi hallita maailmaa? Miksi me "muut" ylipäätänsä sallisimme sen tapahtua? Minä todella toivon, että tulevaisuuden etnisistä ja poliittista erimielisyyksistä voidaan sopia rakentavassa hengessä, sillä tuskinpa kukaan meistä todella haluaa globaalia "rotusotaa". Mutta olen havainnut, että kasvava joukko valkoisia ääriryhmiä on valmis MIHIN TAHANSA "ei-valkoisten" poisajamiseksi valkoisista maista, sekä valkoisten muinaisten loistonpäivien palauttamiseksi. Toisin sanottuna;jopa laillisesti "valkoisissa" maissa olevat "ei-valkoiset" ovat jo nyt suuressa vaarassa. Tässä on vain yksi esimerkki tuhansista:

http://www.blackbritain.co.uk/news/deta ... axe+murder

En haluaisi lietsia sotaa, mutta tällainen RÄÄVITÖN etninen väkivalta vaatii luonnollisesti vastatoimia! Jos lähdemme väittelemään siitä, kuka alunperin heitti ensimmäisen kiven, emme varmastikkaan pääse puuta pitemmälle. Vikaa on hulluissa ja sodanlietsojissa kummallakin puolella rintamaa. Ajatus etnisesta sodasta melkein koko valkoista länsimaista rotua vastaan saattaa kuulostaa mielipuoliselta utopialta. Kaikesta huolimatta on olemassa tällainenkin vaara, jos valkoiset ääriryhmät aloittavat levottomuudet, ja sama on tietenkin myös "ei-valkoisten" maahanmuuttajien laita. On vaikeaa olla vastaamatta väkivaltaan väkivallalla, jos siihen on olemassa mahdollisuus ja tilaisuus. Toivon mukaan valkoiset voivat rakentavassa hengessä hyväksyä sen, että valkoisten suurten imperiumien kulta-aika on nyt lopullisesti ohi. Minä aivan aidosti toivon, ettei "rotusotaa" tulevaisuudessa tule, mutta jos se tulee, se saattaa hyvinkin merkitä etnisesti hajanaisen, alhaisesta syntyvyydestä ja ilmiselvästi taantumasta kärsivän valkoisen rodun ja koko länsimaisen kulttuurin lopullista romahdusta yhden ihmisiän aikana!

  • ylös 2
  • alas 4

Kommentit (8)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
lierik
Seuraa 
Viestejä4922

Tuo enemmän tai vahemmän tummien rotujen invaasio pohjoisiin maihin lienee jossain määrin totta. Muistetaan ettei rikas USA:kaan tule taloudellisesti toimeen ilman laittomia siirtolaisiaan. Hyvinvoinnin ja korkeamman elintason tavoittelu lienee tärkein syy siirtolaisuuteen nykyisin. Sitten on sotaa pakoon pyrkivät. Näitä ongelmia voitaisiin estää auttamalla luomaan näihin ihmisten nettotuottajamaihin sellaiset olosuhteet jotta kotimaassaan pystyy kohtuudella elämään. Elintason noustessa ja koulutuksen lisääntyessä syntyvyys pienenee ja muuttohalukkuus myös, jos kotonakin pärjää. Näitä ei ole yritettykään todella ratkaista, tulisi liian kalliiksi meille.

Sitten on ne erirotuiset jotka jo valmiiksi asuvat valkoisen enemmistön maissa. USA:ssa ei ole enää niin suuria roturistiriitoja kuin vaikkapa 60-luvulla. Eriväriset väestöt elävät sekä rinnakkain että sekaisin. Se jonkinverran ihmetyttää etteivät rodut ole satojen vuosien aikana enemmän sekoittuneet. Eipä Amerikasta kyllä tosi mustaa neekeriä taida löytää.

Sodan sijaan tulevaisuus voi tuoda vallitsevaksi ihmistyypiksi pohjoisessa nykyistä tummemman ihmispopulaation kun väestöryhmät enemmän sekoittuvat. Onko sillä väliä. Näyttää että "sekarotuiset" ihmiset ovat usein hyvin kauniita meidän kulttuuriarvojemme mukaan, ainakin naiset.

Lierikki Riikonen

Loptio
Seuraa 
Viestejä1187
lierik
Sodan sijaan tulevaisuus voi tuoda vallitsevaksi ihmistyypiksi pohjoisessa nykyistä tummemman ihmispopulaation kun väestöryhmät enemmän sekoittuvat. Onko sillä väliä. Näyttää että "sekarotuiset" ihmiset ovat usein hyvin kauniita meidän kulttuuriarvojemme mukaan, ainakin naiset.

Noin äkkiseltään ajatellen kehityshän homogenisoi koko planeettamme geenipoolin ajan kuluessa. Kaikkien maiden kaikki kansalaiset tulevat aikanaan olemaan "sekarotuisia", mikäli ei jokin uusi perimää eristävä tekijä - kuten vaikka aurinkokuntamme asutus - astu kuvaan. Ja sekin on vain sekoittumisen hidaste.

USA käyttää rikkautensa perustana edelleen "orjatyövoimaa" ja valtiollisessa taloudenhoidossaan taktiikkaa, millä monopolissa voitetaan peli.

Niin, en vieläkään tiedä, onko minulla jotain sanottavaaa tästä nimenomaisesta aiheesta, mutta ehkä se tässä selviää sekin.

Olen itse sitä mieltä, että jos valkoinen rotu on päättänyt tehdä kollektiivisen itsemurhan, niin se ei ole vain hyvä asia(meille) Fanaattikkoen määrä tulee nousemaan, jotka ovat valmiita suojelemaan "rotuaan" seurauksista huolimatta. Meidän on "pakko" vastata väkivaltaan väkivalalla, jolloin syntyy kierre jota ei hallitse enää kukaan!

Tähän pitäisi löytää "järkevä" ratkaisu. MM tällä sivulla meitä "ei-valkoisia" ollaan vain kehoitettu häipymään takaisin omiin maihimme, joskin he sanovat sen nykyään kauniisti, koska ovat mitä ilmeisemmin riippuvaisia tuestamme:

http://www.stormfront.org/forum/

Olen sitä mieltä, ettei meidän kannata suostua näihin "kauniisiin" aneluihin. Nämä kaverit ovat fanaattikkoja, joskin fiksuja sellaisia. He pyrkivät nyt saamaan meidät "tajuamaan" vääryyden jota aiheutamme eurooppalaisille, koska eiväy pysty enää PAKOTTAMAAN meitä lähtemään! Mielestäni väkivallan pitäisi olla yksi vaihtoehto tällaisia fanaattikkoja vastaan taistellessa, koska he eivät mielestäni ole yhtään sen parempia kuin Hitler!

Yhdysvalloissa ja Kanadassa pitäisi jo hyväksyä yhteiskunnan monikulttuurisuus, sekä mahdollisesti myös tulevaisuudessa kummankin maan entistä suurempi sulautuminen etelä-amerikkaan. Minä en oikeastaan varsinaisesti usko "rotusotaan" koska kun ei-valkoisia on kylliksi, ja valkoiset puolestaan on riisuttu aseista, niin mitään "sotaa" ei hyvin luultavasti tule, koska he eivät ota sitä riskiä! Tämä kuulostaa tietestyi raalta, mutta minä luotan enemmän voimaan kuin neuvotteluun. En siis hyväksyy väkivaltaa viattomia ihmisiä kohtaan, mutta meillä täytyy olla kylliksi voimaa, että voimme estää väkivaltaisesti "käännytysyritykset" näiltä fanaatikoilta. Eli tavoite on sama kuin kylmässä sodassa:kun omalla osapuolella on kylliksi ydinaseita hallussa, ei toinen yritä mitään epätoivoista, vaikka se kuinka olisi omien etujen mukaista. Julmaa, ja yksinkertaista peruspsykologiaa!

Jos valkoiset yhteiskunnat siis valitsevat tietoisen itsemurhan alhaisen syntyvyyden ja aktiivisen maahanmuuton myötä, niin silloin tapahtuu väistämättä konflikti. Kun valtayhteiskunta hyväksyy monikulttuurisuuden ja suostuu sulautumiseen, syntyy pieni, noin 10% militanttinen vähemmistö, joka ei hyväksy muutosta, ja yrittää muuttaa tilanteen luultavasti väkivaltaisesti. Tällöin seuraavat väistämättä meidän vastatoimemme, sehän on selvä. Ajaudutaan vanhaan kunnon Israel-Palestiina tilanteeseen, jossa kukaan ei enää muista, kuka heitti ensimmäisen kiven. Itse uskon, että ainoa keino torjua valkoiset ääriryhmät on niin hirvittävän ylivoiman haaliminen, että se yksinkertaisesti PAKOTTAA heidät ajattelemaan kahdesti! Olen mm havainnut, että Kajaanissa uskalletaan olla enemmän rasisteja kuin esim Helsingissä ja Turussa. Joten, maksimaalinen ylivoima estää tehokkaasti konflikteja. Tämä tarkoittaa tosin sitä, että meidän tulevaisuudessa täytyy olla valmiita yhteenottoihin. Minä en mielestäni ole imperilialisti, vaan olen ensisijaisesti realisti;ei meitä voi noin vain alkaa karkottamaan kesken vuosien monikulttuurikokeilujen. Hyvä on;kokeilut voivat alunperin olla vääriä ja epäonnistuneita, mutta tehtyä ei saa noin vain tekemättömäksi! Minusta meidän ei ainakaan vapaaehtoisesti pitäisi suostua karkotuksiin!

Parasta tietenkin olisi, että niin sanotut "valkoisen vallan ritarit" vapaaehtoisesti luopuisivat vastarinnasta ja tunnustaisivat karut tosiasat. He voisivat vaikka perustaa ikiomia valkoisia siirtokuntia, jonne ei- valkoisille ei olisi asiaa esim vaikka keski-länteen tai pohjois-suomeen. Tämä olisi paras vaihtoehto. Pahin vaihtoehto sen sijaan on, että pieni valkoinen vähemmistö herää "liian myöhään" palauttamaan entistä mahtiaan esim Australiassa tai USA:ssa. Ja jos armeijat vielä noissa maissa ovat pääosin monikulttuurisia palkka-armeijoita(kuten EU:n omat "kriisinhallintajoukot")onkin jo aikamoinen soppa valmis! Varmaa on, että hevillä ei lähdetä!

Kumpa realismi voittaisi sokean vihan ja raivon! Muuta en voi kuin toivoa ja rukoilla, että valkoiset lopulta tajuavat lopun "imperiumilleen" tulleen. Muussa tapauksessa seuraa kaikkien sotien äiti;viimeinen jälkinäytös näyttämötä poistuvalla entiselle "herrarodulle"

Jos minulta kysytään, kukaan muu ei kirjoita noin "huolestuneesti" valkoisen (yli)vallan ajajista, kuin heikäläinen itse trollatessaan. Silti anteeksiantamatonta että nuoren miehen raakaa kirvesmurhaa vähätellään.

Ding Ding
Seuraa 
Viestejä9031

Maailman "tummentuminen" on tosiasia, mutta ei pelkästään hyvä, vaikka sekarotuiset ihmiset ovat kyllä kauniita. Siihen on syy, miksi etelän ihmiset ovat tummia ja pohjoisen ihmiset vaaleita.

Päiväntasaajan seudun asukkien pigmentti suojaa heitä ihosyövältä kun aurinko porottaa. Pohjoisten seutujen vaalea iho taas tuottaa vähästä auringonvalosta 6 kertaa enemmän D-vitamiinia kuin tumma iho. D-vitamiinin puute samoin kuin vaalean ihon palaminen tropiikissa aiheuttavat vakavia sairauksia, minkä näkee esim. maailman syöpätilastoista.

Niin on hyvin kuin käy. Jos ei roomalaiset saaneet hommaa pysymään kasassa, niin barbaarikansat tuli ottamaan ohjat käsiin. Ja ihan hyvässä jamassa nyt ollaan.

Toinen tuleminen
Tietenkin joku voi väittää tätä "invaasiota" laittomaksi. Voisin aivan samalla lailla kysyä, oliko Englannin, Ranskan, Espanjan ja Italian väkivaltainen valloittaminen 400-luvulla alunperin "laillista" Tai entä melkein koko maailman vuoteen 1914 mennessä? Pohjois-Amerikan valloitus, jossa paikallinen kulttuuri raasti tukahdutettiin, ja kansa joko sairauksien tai kansanmurhien seurauksena sananmukaisesti tapettiin sukupuuttoon? Oliko se "oikein" Äläkä nyt vain sano, ettei sillä ole väliä, koska se tapahui yli 400-vuotta sitten! Aika on suhteellista!
Laitonta tai ei, niin tuskin kukaan on taistelematta hyväksynyt invaasiota. Miksi siis meidänkään pitäisi periaatteessa. Tai ainakin se olisi ymmärrettävää panna hanttiin.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat