Seuraa 
Viestejä45973

Prokarelia kokee saaneensa edistystä oikeudenkäynneissä.

Mahdolliseen poliittiseen kaupankäntiin Karjalan tai muista alueista en ainkaan tässä ota varsinaista kantaa. Oikeusfilosofinen peruskuvio on, että rajat eivät ole keidenkään "Keenissä", eikä niitä ole myöskään mikään "Herran sormi" piirtänyt maastoon, ja niiden muutoksiakin pitäisi pystyä käsittelemään rauhanomaisesti ja kansainvälisesti laillisin muodoin.

Ongelmallisinta tässä prosessissa on, että ainakaan "Porokarelian" tuohon rooliin ajamat "muodot" EIVÄT OLE TÄLLAISIA, vaan aivan muuta...

http://prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&a ... &author=10

" ProKarelia

SILVENNOINEN ILAHTUNUT VIIPURIN PIIRIOIKEUDEN RIPEYDESTÄ

- oikeudenkäynti Viipurissa edennyt ripeästi

- erinomainen venäläinen asianajaja

- kukaan/mikään ei ole Venäjällä ilmoittautunut omistajaksi "

Olisi ollut varsinainen karhunpalvelus venäläiselle osapuolelle, jos joku sikäläinen yksityinen olisi sellaiseksi ilmottautunut.

Porokarelialaisen osapuolen olisi oikeastaan ehdottomasti sellainen pölhö pitänyt jostakin löytää, käyttää jutussa jotakin sellaista tonttia jolle tuollainen "omistaja" esimerkiksi kauan asuttuaan tontilla, löytyisi.

Propagandistisesti epäjärkevää oli valita kohteeksi lastentarhan piha.

MIkkän kansainvälisoikeudellinen säännös tai periaate EI MÄÄRÄÄ, että kaikella mahdollisella pitäisi olla kapitalistinen yksityisomistaja. (Sellaisia määräyksiä kyllä on, että millä kaikella sellaista EI SAISI OLLA, esimerkiksi tieteellisen tiedon sisällöllä, eli tuollaiset asiat ovat usein supertärkeitä.)

"- venäläinen tuomari näyttäisi olevan hallintovirkamiehen asemassa "

KAIKKI tuomarit ovat jonkin valtion tai sellaisten organisaatio virkamiehiä/naisia.

"- tämä on Suomen valtion asia, ei yksityisten ihmisten"

Aivan ehdottomasti valtion, totta...

"- media kiinnostunut, 6 tv-asemaa paikalla

Asianajaja Kari Silvennoinen on ajanut Viipurin Luostarinkatu 26:ssa sijaitsevan kiinteistön palauttamista Viipurilaisessa piirioikeudessa. Hänen tuoreet kommentinsa 24.09.07 oikeudenkäynnistä matkalla Sibelius-junalla takaisin Helsingiin, olivat yllättävänkin positiivisia."

TOTTA PERKELEESSÄ ASIANAJAJAN KOMMENTIT OVAT POSITIIVISIA...

"- Oikeudenkäynti meni mielestäni niin hyvin ja niin asiallisesti kuin vain voi mennä. Istunto kesti noin viisi tuntia. Siinä käytiin hyvin tarkasti asioita läpi. Olen ällikällä lyöty ja hyvin tyytyväinen siihen, miten hurjaa vauhtia on kyetty etenemään.

- Asianajajana toimii pietarilainen oikeustieteen tohtori Vasili Davydov. En ole elämäni aikana nähnyt montaa näin hyvin hoidettua asianajoa. Todella korkealuokkaista toimintaa. Itse istuin yleisön joukossa ymmärtämättä oikeastaan sanaakaan puheesta."

No kyllä se sitten varmasti oli todella hyvä....

"- Vastaajaksi ei ole merkitty mitään tai ketään omistajatahoa Venäjällä, siksi mahdolliset intressitahot on haastettu vastaajiksi. Niitä ehkä tulee lisää, mikä on vain tekninen asia. Kehittyneessä oikeussysteemissä se olisi ongelma, mutta ei tunnu olevan Venäjällä. Jokainen viranomaistaho sanoo, ettei asia kuulu heille."

He ovat luutavasti oikeassa.

Viittan edelle omatekoiseen oikeusperiaatteeseen, että "kaikella on oltava kapitalistinen omistaja".

Kyseessä taitaa olla EU:n trikki lyödä tiskiin tuollainen "oikeusperiaate" (se on lyönyt tiskiin omissa sopimusoikeuksissaan leegion muitakin vastaavanlaisia...), eikä niinkään kyse olekaan lastenkodinpihan "omistusoikeudesta".

"- Kukaan ei ole ilmoittautunut ko. tontin omistajaksi, paitsi asiakkaani. Perheen historia ja rakennuksen tuhoutuminen palopommin vuoksi 20.02.1940 käytiin tarkoin läpi. Oikeudessa käydään paljon yksityiskohtia läpi, mikä osittain vie sivupoluille."

SUOMEN valtio on määrännyt perheen jopa kuolemanrangastuksen uhalla poistumaan tontilta, ja se on korvannut 40% omaisuuden sotaa edeltävästä arvosta.

Ainoan nimenomaan YKSTYISOIKEUDELLISEN määräyksen tuossa suhteessa on siis antanut Suomen valtio, kun taas NL:n valtio on määräännyt valtiollisesta alueesta, mutta EI ole määrännyt perhettä poistumaan. Tai jos määrännyt, määräys pitäisi löytää.

Jos perhe olisi heti sodan jälkeen jäänyt tontilleen, tai lennähtänyt vaikka Kiinaan, EIKÄ OLISI SEN TONTTINSA KANSSA OLLENKAAN ASIOINUT SUOMEN VALTION KANSSA, eikä sillä olisi ollut edes mahdollisuutta tehdä niin, sillä saattaisi periaatteessa olla mahdollisuus saada alue silloisen Suomen lain mukaan yksityisoikeudellisesti palautetuksi. Mutta saattaisi se kariutuakin mihinkään Venäjän lakiin perustumattomuuteen.

Jos se alue (Viipuri) "palautetaan" (kv. oikeudessa se EI OLE kuitenkaan "palautus", vaan jotakin muuta) alueen välittömäksi omistajaksi tulee Suomen valtio.

Valtio voi sillä sitten poliittisten päätöstensä puitteissa tehdä mitä tykkää. Yksityistapauksen suhteen Suomen valtio ei tee mitään: kuten Venäjälläkin, ei esimerkiksi kuulu kenellekään viranomaiselle. Eikä Suomen hallitus voi perustaa mitään "Venäjän alueiden hallintoa".

"- Seuraavaan istuntoon pitää tuoda todistus, että kiinteistön omistaja kuoli Suomessa, jolloin tiedetään, mitä lakia sovelletaan. Neuvostoliiton aikana ei ollut omistusta, joten tämä on kansaivälisen yksityisoikeuden kysymys."

Ainakaan YK EI TUNNE "kansainvälistä yksityisoikeutta".

(Toisin sanoen: ei ole YK:n nimittämiä kansainvälisiä yksityioikeustuomioistuimia, vaan kv. oikeudet käsittelevät mm. sotarikoksia ja valtioiden ihmisoikeusrikoksia, valtioiden ja hallitusten rikoksia.

Taitaa olla taas vanha metku yrittää väittää vaikkapa, että "Englnnin laki on voimassa venäjällä" (kuten Hodo[rkovski] yritti...).

"- Venäläiset ovat vasta vähän aikaa opetelleet uutta systeemiä. "

Siihen nojautuen heitä yritetään nyt kusettaa hyväksymään itselleen muiden laki...

" Lännessä oikeusjärjestelmän toimintaa on voitu opetella satoja, ellei tuhansia vuosia. "

Ei sellaista järjestelmää ole "OPETELTU" (ikään kuin se OLISI JO OLLUT VALMIINA OLEMASSA jossakin "ideoiden taivaassa" [etten vielälin ilkeämmin ja pahemmin sanoisi: "p...is...ussa", esimerkiksi "lause per "solu"...!], josta se vain "löydetään"!), vaan SELLAINEN ON LUOTU, niin "Lännessä" ja Venäjällä kuin muuallakin!

" Tämä prosessi opettaa venäläisillekin paljon uutta länsimaisesta ensioikeudesta. "

MISTÄ helvetin "ensioikeudesta"?

MIKSI venäläisten potäisi opetella jotakin sellaista?

"- Kaikkien veikkauksien mukaan minulla ei ole juurikaan mahdollisuuksia voittaa tätä juttua. Venäjällä alioikeuden tuomari näyttää olevan jonkinlaisen hallintovirkamiehen asemassa, jossa hän paremminkin toteuttaa poliittisen johdon tavoitteita kuin puhtaasti lakia. "

Eikö ´laki´ ole jo määritelmällisestikin valtion johtavien poliittisten elinten säätämä (ja valvoma)"?

Jos se EI sitä ole, niin MITÄ se sitten on!?

" Tuomarin tehtävät ovat jo tsaarin aikana ollet sidoksissa virka- ja hallintobyrokratiaan. "

KIRKOLLISEENKO BYROKRATIAAN NIIDEN "OLISI PITÄNYT" OLL SIDOKSISSA!?

("Peilisolu("laki")byrokratiaa" nimittäin ei ole ollut, eikä tule, tovottavasti EDES SUOMESSA!)

" Kokonaisuudessaan tuomarin asema on minulle vielä arvoitus."

Minun tietääkseni tuomarin perustehtävä on määrätä tuomion suuruudesta.

Näin oli ainakin NL:ssa. Syyllisyyden osoittaminen oli viime kädessä poliisin tehtävä.

"- Olen varma siitä, että olen tässä asiassa oikeassa, mutta ilmeisesti vaaditaan puolueeton kansainvälinen foorumi lopulta päättämään asiasta."

YK:n tuomioistuimet eivät käsittele tuollaista asiaa.

Muut tuomioistuimet eiät ole kansainvälisesti "yleissitovia", eivätkä nykyisen kansainvälisoikeudellisen järjestelmän puitteissa kokaan tulekaan sellaisiksi. Eikä Venäjällä ole mitään velvollisuutta noudattaa sellaisten päätöksiä.

" - Mielestäni yksityisten ihmisten ei pitäisi joutua seikkailemaan venäläisessä oikeusmaailmassa, vaan Suomen valtion tulisi hoitaa tällainen asia. "

Suomen valtio ei voi ruveta hoitamaan ykstyistapausta.

Suomen valtio ei voi myöskään ruveta ajamaan SUOMEN KANSALAISILLE VENÄJÄLLÄ ERIKOISETUJA! Jo se liippaa laillisuuden rajaa, että Suomi ja esimerkiksi Unkari ANTAVAT ERKOISETUJA omaa kansallisuutta (jollaista suomenlaki ei edes tunne ainakaan rekitereihin merkittävänä ominaisuutena!) oleville MUIDEN MAIDEN KANSALAISILLE omasta pussistaan. Se lakiin perustumattomuus, vankka oikeusperiaate sekin,Manun ASETUS on tulkittu laiksi, koska asiasta on vallinnut POLIITTINEN yksimielisyys.

" Koen, ettei valtiovallalta tule minkäänlaista apua, ehkä paremminkin päinvastoin. Tässä on kyseessä valtioiden väliset asiat, joten vain valtiot saavat ne oikenemaan.

- Asianajo Venäjällä on kallista. Selvitän parhaillaan keinoja, millä rahoitamme kaikki muut tapaukset venäläisiin oikeusistuimiin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tarvitaan vielä 2 – 3 istuntoa, minkä jälkeen tulee päätös. Seuraava oikeudenkäynti on 30.10.2007, joten uskon meidän selviävän tästä oikeusprosessista alle vuodessa.

- Asia on herättänyt Venäjällä paljon mielenkiintoa. Laskin, että oikeudenkäynnissä oli paikalla TV2:n ja Lappeenrannan aluetv:n lisäksi neljä venäläistä tv-asemaa. Annoin useita haastatteluja. Tämä on iso juttu. "

Tulee ennakkotapaus...

" Olemme tässä prosessissa vasta aivan alussa.

On selvää, että asia on Venäjällä kiinnostava, onhan samalla kyse kiinteistöistä, joiden pinta-ala on yhteensä 45 000 km2. Alioikeuden ripeys voi johtua siitäkin, että asia halutaan julkisuudesta pois mahdollisimman pian, ettei se kerta toisensa jälkeen päädy median otsikoihin.

Asianajaja Kari Silvennoinen on siten käynnistänyt Suomen valtion puolesta oikeudenkäynnin Venäjällä pakkoluovutetulla olevan kiinteistön takaisinsaannin turvaamiseksi. "

Ai siinä on KUITENKIN valtio mukana...

Koskahan joku rupeaa osteskelemaan ja myyskentelemään "palautusoikeuksia Karjalan kiinteistöihin"...

" Oikeudenkäynti on historiallinen. Vaikka tuntuu ilmeiseltä, ettei Venäjän hallinto salli yksityisen suomalaisen voittavan tätä juttua, avaisihan se periaatteessa täysin uuden luvun venäläisessä historiassa, on sillä silti suuri periaatteellinen merkitys sadoille tuhansille, kenties miljoonille ihmisille.

Jutun läpivienti kaikissa venäläisissä oikeusasteissa on myös edellytys sille, että asia voidaan tarvittaessa uudelleen laittaa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaistavaksi. "

"Euroopan ihmisoikeustuomioistuin" on laittomaksi itsensälallattaneen Norsunraatoneuvoston nimittämänä laiton.

http://www.nakokulma.net/index.php?topi ... #msg269487

" Edellisessä päätöksessään 09.02.2007 EIT ei ottanut asiaa käsiteltäväksi, koska se jollakin lailla perusteellisesti sotki Venäjän oikeuslaitoksen Suomen oikeuslaitoksen ylemmäksi valitusasteeksi. "

Asoita ei saa antaa hölmöjen puolikriminaalien sekojen sotkettaviksi:

http://keskustelu.skepsis.fi/html/Kesku ... iID=209551

" EIT:n venäjänkielinen päätös antoi sangen masentavan kuvan EIT:n, ja kaikkein eniten EIT:n suomalaisten virkamiesten, työn laatutasosta. EIT:lle avautuu ilmeisesti mahdollisuus vielä osoittaa tämä käsitys vääräksi. "

Se käsitys ei ole väärä, vain oikeampi kuin juuri kukaan osaa kuvitellakaan...

Mutta oikea kanainvälinen oikeus kun kerran näyttävästi pyyhkii "EIT:lla" peffaa, niin "se on siinä"!

" Silvennoisen ajama projekti antaa masentavan kuvan myös suomalaisesta oikeus- ja hallintojärjestelmästä. Poliittinen korkein johtomme on edelleen niin suomettunut, ettei sillä ole rohkeutta, saati halua, ryhtyä selvittämään satojen tuhansien suomalaisten perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia. "

Suomen valtio on ne aikanaan ns. "pelannut"...

"Hävitty mikä hävitty", kommentoi antrealais-lempäälänen veteraani Viljam "Rokka" Pylkäs ja kyseisten "oikeuksien" haltija viimmestä päälle osuvasti muutamaa päivää ennen kuolemaansa haastattelussa taperelaiselle lehdelle (joka ei ollut Aamulehti, SE olisi kyllä sensuroinut jopa Rokkaakin!).

" On hävettävää, että yksityisten ihmisten ja asianajajan on lähdettävä omilla varoillaan Venäjälle yksin ajamaan tällaista asiaa. "

Ihan vapaasti voi mennä yksityisine varoineen vaikka Indonesiaan ajamaan kaikenlaista...

Sehän on juuri yksityisyyden idea ja voima. (Sillä on sen lisäksi myös haittoja, mutta niistä toiste.)

" Suomeen tarvitaan riippumaton perustuslakituomioistuin. "

Oman vai "EU:n perustuslain" mukaan toimiva...?

" Tämä evakoihin ja heidän jälkeläisiinsä kohdistuva syvä oikeudenloukkaus, ns. sotasyyllisten tuomioiden purkamatta jättäminen "

Ei hyvä sekään: tuomiot olivat kansainvälisen oikeudenmukaisia.

Purkamisen viesti olisi, että "Suomi on muuttanut asennoitumisensa kansainväliseen oikeuteen kielteiseksi":

http://www.nakokulma.net/index.php?topi ... #msg335353

" ja moni muu asia vaatii perustuslain kirjaimen ja hengen mukaista selvitystä, ei poliittisesti rajoittunutta estelyä. "

Kysyn vielä kerran: MINKÄ perustuslain?

Mitä mieltä Silvennoinen on "EU:n perustuslaista", mikäon sen "pätevyys", a) TÄSSÄ asiassa, b) yleensä?

" Perustuslaillisten ja kansainvälisten oikeuksien tulkintaan liittyvä oikeus sopii sangen huonosti politiikan rengiksi. "

Sellainenkin on kuitenkin polliittisten eikä "muiden" elinten asettama!

" Suomen on tässäkin suhteessa siirryttävä ihmisoikeuksia aidosti kunnioittavien sivistysvaltioiden joukkoon. "

Tuo mainitsemani on tämän EDELLYTYS.

(Vaihtoehtona voisi perusteltaan jamuutenkin olla siiten jokin mukamsa "ikuinen" "Sharia-laki"...)

" Suomalainen oikeustaistelu Karjalan, Petsamon, Salla-Kuusamon ja Suomenlahden ulappasaarien kiinteistöjen omistajien oikeuksista jatkuu toistaiseksi yksityisten ihmisten toimesta ja kustannuksella. Quosuque tandem? Kuinka kauan?

Lisätiedot:
Email
Veikko Saksi "

Kommentit (16)

Yksityisellä omaisuudella on sivistysmaissa lain suoja. Se tarkoittaa sitä, että omaisuus siirtyy omistajalta toiselle vain laillisen kaupan, viranomaisten suorittaman pakkoluovutuksen (vastaanottajana valtio tms.) kautta, tai perintönä vainajalta jälkeläiselle. Myös omaisuuksia on siirretty yksityishenkilöiltä säätiöille, mikä tapahtuu luovuttajan tahdonilmaisella.

Varastamalla tai väkivaltaa käyttämällä voidaan omaisuus ottaa toisen haltuun, mutta tämä tilanne on laiton eikä sitä voida sivistysmaissa laillistaa.

Laillisesti kyseenalaisia omaisuudensiirtoja on oikaistu vielä vuosikymmeniä laittomuuksien tapahtumisen jälkeen. Tälläisten oikaisujen kohteina on ollut mm. natsien "arjalaistamat" omaisuudet, vaikka toimenpide on perustunut Hitlerin aikana voimassaolleeseen lakiin.

Myös kommunistien sosialisoimia omaisuuksia on oikeustoimin palautettu laillisille omistajilleen vuosikymmeniä jatkuneen laittoman tilan jälkeen, vaikka Stalinin tms. Causescun aikainen laki olisi vahvistanut omaisuudensiirron.

Hitlerin, Stalinin ja Causescun kannattajat pitäkööt siis turpansa rullalla.

Jos Venäjä haluaa sivistysmaiden joukkoon, sen on alistuttava oikeuden edessä. Sellaiset näytelmät, kuin mm. Kronstadtin saarella nähty suomalaisen huolintaliikkeen tontin väkivaltainen haltuunotto, estävät Venäjää kehittymästä modernina valtiona.

kalmankenkku
Yksityisellä omaisuudella on sivistysmaissa lain suoja.Yksityinen omistusoikeus koskee eri maissa eri asioita.

Venäjällä sellainen tilanne, että yksityinen henkilö on voinut olla maan perimmäinen omistaja, on syntynyt vasta 1990-luvulla.

Suomessakin siinä ovat rajoituksensa: esimerkiksi mineraalivarat EIVÄT OLE maanomistajan omaisuutta (ellei tämä ole tehnyt ns. valtausta ja aloittanut kaivostoimintaa).

Se tarkoittaa sitä, että omaisuus siirtyy omistajalta toiselle vain laillisen kaupan, viranomaisten suorittaman pakkoluovutuksen (vastaanottajana valtio tms.) kautta, tai perintönä vainajalta jälkeläiselle.Suomen valtion valtiopetossyytteen nojalla suorittama asukkaiden häätö yhdistyneenä suoritettuun korvaukseen on rinnastettava "yksityisoikeudessa" pakkolunastukseen. Tuokin pakkolunastus pitäisi osoittaa "laittomaksi", jos aikoo olla noiden maiden yksityisomistaja silloisen Suomen lain nojalla. Pakkolunastuksiin EI OLE PERUUTUSOIKEUTTA, kaikki joilta on maata pakkolunastettu esimerkiksi kaupunkien keskustoissa ennen korttelikaavan hyväksymistä "peruisivat kauppnsa" heti, jos sellainen mahdollisuus olisi, ja "ottaisi takaisin mansa" niiden nykyisestä arvosta... Kaikenlaista pakkolunastettiin sotalakien nojalla: karjaa, ajoneuvoja, maata, ja korvaus oli mikä oli sikäli kuin sitä oli lainkaan. (Niiden etujahan viime kädessä puolustettiin joilla oli merkittävää omaisuutta.)

Valtiot eivät yleensä voi "omistaa maata" toisten valtioiden alueella (eivätkä edes kunnat toisten kuntien). Tällä suojellaan pieniä maita joidenkuiden pelkäämältä tilanteelta, että esimerkiksi "Venäjä ostaisi Suomen (tai Latvian, jolla siellä on "perusteltu" kansallisuuspolitiikkaa...).

Myös omaisuuksia on siirretty yksityishenkilöiltä säätiöille, mikä tapahtuu luovuttajan tahdonilmaisella.

Varastamalla tai väkivaltaa käyttämällä voidaan omaisuus ottaa toisen haltuun, mutta tämä tilanne on laiton eikä sitä voida sivistysmaissa laillistaa.
Valtio nojaa säätämiensä lakien ylläpitämisessä jopa määritelmällisesti väkivaltaan, myös Suomen valtio. Valtiolla on ns. väkivaltamonopoli, ja vaikea osoitta "länsimaatakaan", jossa ei olisi koskaan valtiollistettu tai kansallistettu mitään.

Erittäin innokas kansallistaja oli mm. Benito Mussolini, hän kansallisti Fiatinkin. Natsi-saksan valtaapitävät monopolit kuten Krupp ja Thyssen olivat "yksityisiä" mutta eivät päättäneet omista asioistaan paitsi valtion kautta. (Eräät muut pääomatyhmät hävisivät omistajineen ja osakekirjoineen savuna ilmaan...)

Laillisesti kyseenalaisia omaisuudensiirtoja on oikaistu vielä vuosikymmeniä laittomuuksien tapahtumisen jälkeen. Tälläisten oikaisujen kohteina on ollut mm. natsien "arjalaistamat" omaisuudet, vaikka toimenpide on perustunut Hitlerin aikana voimassaolleeseen lakiin.Joka on todettu jo aikanaan mm. Kansainliiton toimesta lakinakin laittomaksi, toisin kuin NL:n laki.

Myös kommunistien sosialisoimia omaisuuksia on oikeustoimin palautettu laillisille omistajilleen vuosikymmeniä jatkuneen laittoman tilan jälkeen, vaikka Stalinin tms. Causescun aikainen laki olisi vahvistanut omaisuudensiirron.Maiden sisäisiä asioita.

(Sitten jos Suomi liittyisi Venäjään (tai päin vastoin....) myös siirtokarjaisine asukkaineen, niin tuo asia olisi ko. valtion, "Suomi-Venäjän" sisäinen....)

Hitlerin, Stalinin ja Causescun kannattajat pitäkööt siis turpansa rullalla.Laitonta leimaamista ja uhkailua.

Jos Venäjä haluaa sivistysmaiden joukkoon, sen on alistuttava oikeuden edessä.Se on yksi kv. oikeuden tukipilari YK:ssa.

Sellaiset näytelmät, kuin mm. Kronstadtin saarella nähty suomalaisen huolintaliikkeen tontin väkivaltainen haltuunotto, estävät Venäjää kehittymästä modernina valtiona.

En tunne asiaa.

Ei Venäjästä varmaan koskaan mitään "firmojen mallivaltiota" tule, vaikka se olisi kuin p...leen kapitalistinen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
RJK
kalmankenkku
Yksityisellä omaisuudella on sivistysmaissa lain suoja.Yksityinen omistusoikeus koskee eri maissa eri asioita.

....

Et nyt oikein ymmärrä. Karjala ym. maa-alueita siirrettiin rauhansopimuksella, jonka Suomi allekirjoitti "pistooli ohimolla", yhdestä valtiollisesta territoriosta toiseen. Tämä ei vaikuta mitenkään maanomistus-oloihin.

Neuvostovallan aikana elikkä laittomissa oloissa saattoi toki tapahtua mitä tahansa, mutta se ei luonut juridisesti pätevää olotilaa. Maat kuuluvat niiden omistajille, ei tiellä kulkijoille.

Ennakkotapauksia on käsitelty maailmalla, ja maita on palautettu niiden omistajille, joilta ne riistettiin toisen maailmansodan aikana tai sen jälkeen. Karjala ei voi olla poikkeus.

Noinkos olet varkaiden puolella?

kalmankenkku
RJK
kalmankenkku
Yksityisellä omaisuudella on sivistysmaissa lain suoja.Yksityinen omistusoikeus koskee eri maissa eri asioita.

....
Et nyt oikein ymmärrä. Karjala ym. maa-alueita siirrettiin rauhansopimuksella, jonka Suomi allekirjoitti "pistooli ohimolla", yhdestä valtiollisesta territoriosta toiseen. Tämä ei vaikuta mitenkään maanomistus-oloihin.Muissa hävinneissä maissa voittajat heittivät vanhan Saksan-liittolaisjohdon fideen, ja sitten allekirjoitettiin "ilman pistoolia" tai pikemminkin pistooli vähän kauempana mitä allekirjoitettiin.

Jos saksa olisi voittanut ei olisi ollut ketään hävinnytttä jäljellä kirjoittamassa mitään, eikä kyllä suinkaan kaikia "voittajiakaan".

Rauhansopimukset yleensä pruukataan allekirjoittaa "pakon edessä", erityisti jos vanha johtoporukka istuu yhä satulassa, ja sen toimia valmistaudutaan myös tutkimaan oikeudellisesti. Tämä ei tarkoita, että "voittajat sanelisivat lait", eivät ne sitä yksin tee silloin jos on toimiva YK:n kaltainen kanainvälisen yhteisön poliittinen organisaatio.

Neuvostovallan aikana elikkä laittomissa oloissa saattoi toki tapahtua mitä tahansa, mutta se ei luonut juridisesti pätevää olotilaa. Maat kuuluvat niiden omistajille, ei tiellä kulkijoille.Nuo maat ovat Venäjän valtion asia ja Suomesta vain valtio voi sen kanssa niiden tilanteesta asioida.

Valtioiden välistä rajaa on siirretty, ja silloin ovat myös lait sillä alueella muuttuneet.

"Maanomistajia" on pyssy milloin kenenkin ohimolla "tuotu ja viety" valtioiden toimesta, ja länsimaat ovat sekä jakaneet maita ilmaiseksi, että kansallistaneet siinä kuin muutkin. Kahta identtistä maanomistuslainsäädäntöä ei taida olla olemassa.

Ennakkotapauksia on käsitelty maailmalla, ja maita on palautettu niiden omistajille, joilta ne riistettiin toisen maailmansodan aikana tai sen jälkeen. Karjala ei voi olla poikkeus.Jos luulet Baltian maiden "palautusten" olleen kansainvälisoikeudellinen ennakkotapus, niin erehdyt. YK:n kv. oikeuden näkökulmasta se oli tavallinen poliittisesti päätetty maidenjako, rinnastettavissa Jeltsinin yksityistämiseen. YK ei ole tuominnut NL:n valtaa "rikolliseksi" (siihen eivät pelkät väärinkäytökset riitä, ja muita kuten ihmisyydenvastaisita teorioista seuraavia syitä kuten Saksassa ei ole osoitettavissa (paitsi simittömien valehtelukampanjoiden kautta, jotka kääntyvät tekijöitään vastaa).

Noinkos olet varkaiden puolella?

Olen tieteen ja oikeuden puolella haistapaskantiedettä, fasismia ja muuta kansainväistä terrorismia ja roistovaltiomenoa vastaan.

RJK

Noinkos olet varkaiden puolella?Olen tieteen ja oikeuden puolella haistapaskantiedettä, fasismia ja muuta kansainväistä terrorismia ja roistovaltiomenoa vastaan.

Tuo on vain Sinun tapasi ilmaista sama asia, ja vastustamalla varastetun omaisuuden palautusta osoitat mihin joukkoon kuulut:

"Kenen joukossa seisot?
Kenen lippua kannat?"

Onnea valitsemallasi tiellä!

kalmankenkku
RJK

Noinkos olet varkaiden puolella?Olen tieteen ja oikeuden puolella haistapaskantiedettä, fasismia ja muuta kansainväistä terrorismia ja roistovaltiomenoa vastaan.Tuo on vain Sinun tapasi ilmaista sama asia, ja vastustamalla varastetun omaisuuden palautusta osoitat mihin joukkoon kuulut:

"Kenen joukossa seisot?
Kenen lippua kannat?"

Onnea valitsemallasi tiellä!

Ei ole minun asiani "vastustaa", jos Venäjä päättää jakaa siellä muinaisten omistusten perusteella maita. Se voisi niin tehdä, jos se pitäisi aluetta kauhean tärkeänä, eikä kuitenkaan saisi sinne oikein millään keinolla asukkaita. Venäjä panisi "palauttamisen" ehdoksi, että omaisuutta saaneet muuttavat alueelle ja ottavat Venäjän kansalaisuuden.

Venäjä tuskin tulee muuttamaan lakiaan, että ulkomallaiset eivät saa omistaa maassa maata. Riittävän moni paljon yksityistänyt omakin kansalainen on osoittautunut ulkomaisten tahojen bulvaaniksi.

Tämä Euroopan nosrsunraatoneuvostojen sekoittaminen asiaan ei tuotakaan kehitystä edesauta. Eikä sen ole tarkoituskaan edesauttaa.

RJK
kalmankenkku
RJK

Noinkos olet varkaiden puolella?Olen tieteen ja oikeuden puolella haistapaskantiedettä, fasismia ja muuta kansainväistä terrorismia ja roistovaltiomenoa vastaan.Tuo on vain Sinun tapasi ilmaista sama asia, ja vastustamalla varastetun omaisuuden palautusta osoitat mihin joukkoon kuulut:

"Kenen joukossa seisot?
Kenen lippua kannat?"

Onnea valitsemallasi tiellä!
Ei ole minun asiani "vastustaa", jos Venäjä päättää jakaa siellä muinaisten omistusten perusteella maita. Se voisi niin tehdä, jos se pitäisi aluetta kauhean tärkeänä, eikä kuitenkaan saisi sinne oikein millään keinolla asukkaita. Venäjä panisi "palauttamisen" ehdoksi, että omaisuutta saaneet muuttavat alueelle ja ottavat Venäjän kansalaisuuden.

Venäjä tuskin tulee muuttamaan lakiaan, että ulkomallaiset eivät saa omistaa maassa maata. Riittävän moni paljon yksityistänyt omakin kansalainen on osoittautunut ulkomaisten tahojen bulvaaniksi.

Tämä Euroopan nosrsunraatoneuvostojen sekoittaminen asiaan ei tuotakaan kehitystä edesauta. Eikä sen ole tarkoituskaan edesauttaa.

Vääntöä asiata MT3:N (kAlma Media, "20 - 40 miljoonaa Stalinin uhria.... ...mutta antaa sen nyt olla...) sivuilta:

" (koskien yhteispohjoismaista puolustusliittoa Saksaa ja NLa vastaan)

> "Ei näiden sitä Stalinilta olisi tarvinnut kysyä."
>
> Joko et ymmärrä missä politiikassa TAI
> rauhanhaluamisessa on kyse, tai olet vain vähän
> muuten hölmistynyt.

Jos tehdään puolustussopimusta joitakuita vastaan, ei siihen pruukata niiltä joiltakuilta lupaa kysyä...
>
> "Ja jos Stalin olisi sellaisesta sopimuksesta
> niinkauheasti suuttunut, että olisi suorastaan
> hyökännyt Suomeen vuonna 1939, niin sekään ei olisi
> oikein muuttanut mitään miksikään muuksi
> toteutuneeseen kehitykseen nähden, koska hyökkäsihän
> se kuitenkin!"
>
> Jälkiviisas on aina hyvä olla, eikö? Olisihan
> Amerikkakin voinut aloittaa ydinsodan Neuvostoliittoa
> vastaan ja miehittää sen, niin ei olisi noin sairasta
> valtiota enää.

Sitten vasta todella kuolemansairas valtio olisikin, sellainen Amerikka.

Amerikka olisi voinut sitä paitsi myös hävitä ydinsotansa NL:a vastaan, ja vieläkin todennäköisemmin olisi käynyt niin että kun nuo liittolaisineen olisivat lamauttaneet toisensa, olisi areenalla astunut kokonaan uusi "osapuoli", esimerkiksi Maon Kiina.

Länsi tappeli kommunismia vastaa, Maoa ja Koreaa, nyrkit savessa. Ja sitten Vietnamia vastaan, ja sotilaallisesti hävisi.

> Aivan samanlaista jossittelua ja sitä
> ei koskaan tiedä varmuudella, olisiko se miten
> vaikuttanut loppujenlopulta, jos Neuvostoliittoa
> vastaan olisi sotimaan lähdetty Saksan luhistumisen
> jälkeen.

Nositten ainakin kommunisteilla olisi mennyt Kiinassa entistäkin paremmin, ehkä myös Intiassa (jossa heistä tuli osavaltiotasolla valtaa pitävä parlamenttipuolue)...

> Kenties valtio johto olisi vähän nöyrempi
> tai entistäkin katkerampi ja nationalistisempi.
>
> "Ai "takaisin"!? KOSKA Suomi oli ollut
> "Neuvostoliiton osa", KENENKÄÄN (edes Kerenskin!)
> papereissa!?"
>
> Viisastelija. Halusi Suomen osaksi Venäjää kuten
> ennen itsenäisyyttään.

Ei Suomi ollut siloinkaan koskaan ollut VENÄJÄN OSA (vaikka porvarit pyysivätkin Kerenskin 1917 laittomasti hajottamaan Suomen laillaisen vallanpitäjän Eduskunnan!) Suomi oli Venäjän kanssa personaaliunionissa tsaarin syrjäyttämiseen asti.
>
> "Miksi se Stalin ei Suomea sitten ottanut, jos sitä
> niin kauheasti "himoitsi"?"
>
> Johan se on todettu, Talvisodassa tuli takkiin niin
> että ropisi, kun Suomen puolustuskykyä aliarvioitiin
> rajulla kädellä ja Jatkosodassa oli 200 000
> Saksalaista apuna. Tiedätkös, juuri sen miehittämisen
> estääkseen Suomi teki niin kuin piti, voidakseen
> säilyttää itsenäisyytensä. Ehkä se on kuitenkin
> hurahtaneen vasemmistolaisen vaikea ymmärtää, mutta
> kannattaisi lukea miksi tehtiin mitäkin, ei miksi
> neuvostoliitto sanoi meidän tehden mitäkin. Siellähän
> syötettiin propagandaa jokaista vastustaja maata
> kohtaan joka tuutista, mikä tekee siitä niin aitoa
> kun Neuvostoliiton kanssa samoilla linjoilla olevia
> kiiteltiin ja puhuttiin mukavia ja vastustajat olivat
> aina näitä pahista pahimmat? Kyseenalaistaminen ei
> olisi pahitteeksi teillä kellään, joka
> Neuvostoliittoa ylistää.

Kyllä NL Suomen olisi pystynyt valtaamaan, jos se olisi siitä jonkin "elämän ja kuoleman kysymyksen" tehnyt.
>
> "Eli Silvennoinen onkin nimenomaan "EIT":n ja sen
> järjettömän "Norsunraatoneuvoston" asialla!?"
>
> Jep, nyt meni nupit entistäkin löysemmiksi. Hän on
> Karjalaisten asialla, ei EIT:n! EIT:llä on valtuudet
> heidän auttamisekseen tässä asiassa, se ei tarkoita
> että hän olisi SEN asialla.
>
> "Venäjä pyyhkäisee "EIT:lla" peffaa.
>
> Venäjä on pistänyt kyseisen putiikin kaiken
> "uudistamisen" jäihin, ja jos ja kun Venäjä kokonaan
> irtautuu ko. putiikista, se ei kiinnosta enää ketään
> muutakaan.
>
> On jopa keksittävä muita keinoja hoitaa parlamentien
> ja korkeimpien oikeuksin
> "norsunraatojäteongelmat"..."
>
> Ja sekö on hyvä asia?

Periaatteessa kyllä.

"Raatoneuvosto" näyttää olevan perustettu YK_perutaisen kv. lain "kilpailijaksi".

Sen päätökset sitovat kuitenkin ainoastaan allekirjoittajia, eikä heitäkään kaikialla, esimerkiksi Haagissa.

Venäjä näyttää olevan lähdössä nostelemaan paitsi EIT:stä (johon se ei ole koskaan kuulunutkaan) myös EN:sta ja ETYJistä. Ne ovat vilpillisiä ja puolueellisia elimiä.
>
> "Ei, mutta Suomen puolella noudatetaan Suomen ja
> Venäjän/NL:n puolella Venäjän/Karjalaissuomalaisen
> SNT:n lakia, joita kumpaakaan lakia vastaan, toisin
> kuin natsi-Saksan lakia vastaan,
> YK:lla/Kansainliitolla ei ollut ollut huomauttamista.
> Ne olivat molemmat kansaivälisen oikeuden määräysten
> mukaisia. Jälkikäteen tuota TUOLLOIN VALLINNUTTA
> asiantilaa ei voida muuttaa. Voidaan korkeintaan
> päättää, että TÄSTÄ ETEENPÄIN esimerkiksi
> Neuvostoliiton laki ei olisi missään voimassa UUSIA
> OIKEUSTAPAUKSIA KOSKIEN."
>
> Jos Yhdistyneillä kansakunnilla oli tuolloinkin valta
> käsissään päättää, mitä tehdään, niin on heillä valta
> myös uudelleen arvioida tekonsa. Meinaan silloinkin
> pidettiin helpompana myöntyä Neuvostoliiton
> vaatimuksiin kuin alkaa niistä taistella, jolloin
> tilanteen rauhoittuminen olisi kestänyt pidempään.
> Tuolloin ei JÄLLEENKÄÄN tiedetty, että kylmä sota oli
> tulossa. Toimittiin siis tilanteen mukaan ja tuohon
> ehtoihin suostumiseen Suomea KEHOTETTIIN muiltakin
> tahoilta kuin Neuvostoliiton suunnalta, esim.
> Sveitsistä. Tuo oli poliittisessa mielessä tuolloin
> viisainta ja tämä koko oikeudenkäyntikin oli
> poliittinen, ei juridinen.

Kaikki "juridinen" nykymaailmassa on politiikan tulosta.

Politiikka on noista kahdesta se dynaaminen osapuoli, joka on tuollaisissa mullistustilanteissa päällimmäisenä.

Tietysti YK:lla on mahdollisuus muuttaa päätöksiään, mutta sen pitää pyrkiä siinä suhteessa rauhaan ja vakuteen, ei ojasta allikkoon,kuten kävisi armotta jos II maailmansodan rauhansopimuksia ruvettaisiin availemaan ja uudelleentulkitsemaan. (Se on tietysti kaikkien ns. revanshistien märkä uni...)
>
> "YK:n laissa sanotaan ettei ihmisiä saa asettaa lain
> edessä eriarvoiseen asemaan omaisuuksien
> perusteella."
>
> Joka siis sinusta tarkoittaa automaattisesti, että
> nyky Venäläisellä on oikeus näihin anastettuihin
> maihin, joiden yksityinen omistusoikeus EI siirry
> rajojen mukana. Onko siis näin, että jos ostat
> tontin, saan rakentaa sinne talon ja se olisi
> laillista? Kiitos kutsusta, pidän mielessä!

Ne ovat Venäjän valtion hallinnassa, eikä se valtio salli ulkomaalaisten maanomistusta. Tilanne on epätasapainossa Suomen ja venäjän välillä, mutta Suomi ei voi kiletää ulkomaalaisten maanomistusta PELKÄSTÄÄN VENÄLÄISILTÄ, sen pitäisi sitten kieltää se kaikilta ulkomaalaisilta. Ja sitä taas ei EU salli.
>
> "Ei saa myöskään olla erikseen kansalaisia, joille
> jonkin tietyn tyyppinen omaisuus on sallittua ja
> toisia, joille ei. (Toki ULKOMAALAISILLE ei tarvitse
> sallia maanomistusta, vaikka se omille kansalaisille
> sallittaisiinkin.)"
>
> Jep, elikkä tuon perusteella tulisi kieltää
> alkuperäisasukkaiden oikeus maihinsa, joihin heillä
> on oikeus vielä voimassa? Jep.

Paino on tuolla sanalla "kansalaisia", heitä on kohdeltava muodollisen tasavertaisesti. Minä en tarkasti ottaen tiedä Venäjän nykyisen yksityisen maanomistuksen luonteesta, onko se kansalaisillekaan samanlaista kuin Suomessa. Tietääkseni Venäjältä puuttuu kuntataso mahdollisena omistajana, mikä aiheuttaa omat mutkansa. (Ainakaan sitä ei ollut Baltiassa itsenäistymisen jälkeen, ennen kuin sitä suomaliten ja ruotsalaisten mallien mukaan ryhdyttiin pistämään pystyyn.)
>
> "Samoin siellä sanotaan, ettei kansalaiselta saa
> PERUSTEETTOMASTI ottaa omaisuutta. Valtion rajan
> siirtyminen on kuitenkin peruste, jos valtioilla on
> erilaiset määräykset yksityisomistuksen "syvyydelle",
> kuten lähes kaikilla mailla on. Ei sellaisen pienen
> pläntin takia voi koko ison maan KAIKKEA MUUTA
> käytäntöä muuttaa. (Sitä paitsi tämä kohta koskee
> lähinnä niitä harvoja, jotka jäivät NL:n puolelle.
> Muita koskien Suomen valtio otti oikeudet, ja sille
> ne myös palaavat, jot Suomen ja Venäjän valtiot rajaa
> päättäisivät sinne päin siirtää.) "
>
> Hmm.. Mikä tuossa kumoaa yksityisoikeuden? Rajojen
> siirto EI ole peruste omistussuhteen päättymiselle
> tai tämän viemiselle.

On se peruste joissakin tapauksissa, jos YK:n hyväksymät ja ja siinä mielessä juridisesti tasa-arvoiset lainsäädännöt ovat erilaiset siirtyvän rajan eri puolilla, ja rajakin on siirtynyt YK:n "siunauksella".

Rajan siirtyminen ei ole sille UUDELLE valtiovallalle laillinen peruste häätää "vanhoja asukkaista", eikä sitten rokottaa korvauksetta heidän etujaan olennaisesti, mutta tässä tapauksessa juridinen häätäjä olikin VANHA valtiovalta. Jos taas SEN toiminta todetaan laittomaksi (mikä taas ei ole luultavaa, koska kailita pakkolunastettiin keillä jotakin oli, paitsi eräiltä ruostinkileistä isorikkailta), niin sekään ei luultavimmin jälkikäteen sen "laittoman" toiminnan TULOKSIA laittomiksi (kuten esimerkiksi Israelin laittomasta asutustoiminnasta tiedetään, tuloshan ei ole PELKÄSTÄÄN valtion aikaansaannos).

> JOhan se sanotaankin, ettei
> omistussuhde siitä pääty, mutta eri asia mitä
> kansalaiselle on uskoteltu.

Ihmisoikeuksien julistus ei ole konkretisoinut omistusoikeutta, eikä asettanut eri jäsenmaiden lakeja siinä suhteessa eri asemaan.

Sitä on käsitelty toisaalla tässä samassa keskutelussa.

Kaikki omistusoikeudet ovat valtioiden määräämiä ja takaamia "olkapäidensä" puitteissa. Kenenkään Keeniin ei esimerkiksi ole kirjoiettu jonkin tietyn alueen "omistusta luonnostaan"...
>
> "Ei ihmisoikeuksiin kuulu oikeutta "ikiomaan lakiin"
> kenellekään yli valtioiden lakien."
>
> kappas, huomasit senkin. Mietin vain, mikä tässä on
> sitten niin vaikea ymmärtää?
>
Niin bisneslait ovat kunkin valtion omia ja erimaissa erilaisia.
>
> "Eikä siellä ole määritelty, millainen tarkasti
> ottaen kussakin maassa omistuoikeuslainsäädännön
> tulee olla. Se on kansallisten bisneslakien,
> rikoslakien, perintökaarien jne. kysymys."
>
> Jep, kaikesta pitäisi olla ainakin metrin pituinen
> selvitys miten tämä nyt menee. Käytännössähän tuo
> olisi hyvä, mutta kyllä näitä ajatellaan lakeja
> tehdessä (tai ainakin yritetään), että miten asia
> selittyisi mahdollisimman lyhyesti. Selvästi siinä
> kyllä turvataan yksityisomistus vaikka rajat
> siirtyisivätkin.

Se on konkreettinen kysymys onko rajansiirto jokin peruste vai ei väestön pysessä paikalaan, mutta rajan siirtyessä.

Mutta tuossa asiassa ei ollet kysyymys tästä, vaan väestö siirtyi ENTISEN valtiovallan määräyksestä juridisesti.
>
> "Ihmisoikeuksien julistus ei tunne konkreettisesti
> määriteltyä "yleistä omistusoikeutta", eikä määrää,
> mitä sen piiriin tulee/saa kuulua. Eräät muut lait
> määräävät, mitä siihen EI SAA kuulua."
>
> Ihmisoikeus julistus onkin kysymyksen sommitelma,
> muut lait sen värit. Näin taiteellisesti ilmaistuna.

Joo, saattaa olla näin, hyvä vertaus.

Siitä ollaan samaa mieltä, että Ihmisoikeuksien julistus on lainvoimainen teksti, eikä mikää "pelkkä neuvo" kuten vaikkapa Ahtisaari asian käsittää.

http://www.nakokulma.net/index.php?topi ... #msg348865

http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... start=2314
>
> "Mitkään "taustat" eivät oikeuta päättämään hänen ja
> Venäjän valtion välisistä asioista ENGLANTILAISESSA
> oikeusistuimessa!"
>
> Ei oikeutakkaan, mutta nyt ei ollutkaan puhe siitä,
> vaan siitä missä ON oikeus käydä oikeutta.
>
> "Hmm, oletko siis vasemmistolainen?"
> "Sitäkyllä olen."
>
> Jep, sen verran arvelinkin jo. Sehän on
> historiallinen fakta, että Vasemmistolaisten muotia
> oli ainakin 80 luvun alkuun ellei loppuunkin asti
> Neuvostokantainen näkemys asioista, etenkin
> toisenmaailmansodan ja Suomen sotasyyllisyyden
> suhteen. Ei ole vierasta ei vaikka en elänytkään
> ennen 80 -lukua.
>
> "Mitä allekirjoitettuja säädöksiä tarkoitat?"
>
> YK:n säädöksiä tietenkin, jonka ovat
> allekirjoittaneet niin Neuvostoliitto kuin perijämaa
> Venäjä.
>
> "YK:n päätökset ovat maiden keskinäisiä sopimuksia
> voimakkaampia kansainvölisoikeudellisesti."
>
> Naulan kantaan! Eli pitääkö Venäjän silti niillä
> pyyhkiä pyllynsä?

Ei se niillä pyyhi, vaan "EIT:llä"...

Ja sehän ei ole YK:n asettama eikä edes määräämä.
>
> "Jälkimmäiset saattavat mennä ristiriitalilanteessa
> edellisten yli allekirjoitajamaiden alioikeuksissa,
> mutta eivät esimerkiksi Haagissa. (EIT ei ole
> kansaivälisen oikeuden tuomioistuin, vaan sen
> asettajamaiden yhteisen kansallisen oikeuden. Siitä
> voi myös kukin allekirjoittajamaa irtautua kuin
> kävelisi ulos kaupan ovesta. Ja Venäjä on sitä juuri
> nyt tekemässä. Se lähtee luultavsti saman tien
> nostelemaan myös ETYJistä, jo tehtävänsä tehneenä
> järjestönä.)"
>
> Heh, et tainnut ymmärtää, mutta tässä koitetaan edetä
> asteittain. Eihän oikeusjuttujakaan käydä ensin
> korkeimmassa oikeudessa ja sitten vasta matalimmassa.
> Venäjä on alku, EIT mahdollinen jatko ja
> loppujenlopuksi, jos vain luoja suo, YK:n
> tuomioistuimessa.

"EIT" ei kuulu tuohon ketjuun ollenkaan. Ei myöskään ETYJ. Niiden päätökset ovat Haagissa korkeintaan "neuvoja" jos sitäkään. Samoin Moskovassa.

> Tosin, luulen että tällä myös
> koitetaan saada asia esille ja painetta Venäjälle
> poistaa nämä kivet kengästään. Muutahan ne eivät
> Venäjälle loppujenlopuksi ole, kuin kivuliaita
> pokaaleja joista koitetaan hohdon lumossa pitää
> kiinni vaikka kuinka ongelmallisia olisivat.

Venäjä rupeaa hyvin äkkiä pitämään taas kaikea yksityistä maanomistusta "kivenä kengässä" vaikka porvarivaltio onkin. (Hyvin pärjaätään ilman sellaista "kotkotusta" esimerkiksi täällä Tampereen keskuta- lähiöalueillakin, missä kaikki maa on kaupungin...)
>
> "Ja varsinkin jos saadaan "uusia supervaltoja" (kuten
> jokin "Super-EU"...)"
>
> Mieluummin vahva EU kuin supervoimakkaat Amerikka ja
> Venäjä.

EU:sta ei tule voimakasta. Se on höpötieteellinen puoliuskonnollinen kansalisen itsemääräämisoikeuden romuttava "kapitalsitinen Neuvostoliitto".

(Jos se vaihtaisi viimestä päälle titeeeliseen maalimankatsomukseen nykyisellä hallinto mallilla, siitä tulisi "tavallinen Neuvostoliitto".)

EU yhdistääe ntisen NL:n ja entisen Länsi-Euroopan huonoimmat puolet, ja jyrää hyvät puolet sileäksi.

> Mutta tietenkin, oli muskelien pullistelu
> kenen puolelta hyvänsä, se on silkkaa hölynpölyä
> loppujenlopuksi. Se ei edistä maailman rauhaa vaan
> tekee ilmapiirin aina vain kireämmäksi.

Pitää paikkansa.

> Luulisi
> Venäläisten jo oppineen, mutta jotkut eivät koskaan
> vain opi.

Eipä näytä oppivan "länsikään".

> Onneksi sentään Venäjän nuorisolla on
> toivoa tämän asian suhteen ja selvää kehitystä pois
> tästä moraalisesta turmelevasta ajattelusta. Paljon
> on silti vielä tehtävä, että Venäjä todella voisi
> hyvin.
>
> ""Venäjä oikeusvaltiona" ei tarkoita sitä, että
> Suomen ulkoministeriön Jyrki Iivonen saisi
> "monopolin" määrätä sen omaisuuslainsäädännöstä..."
>
> Eikä kukaan ole niin väittänytkään. Venäjän
> oikeusjärjestelmä kaipaa kehitystä ja se on fakta.
> Aivan kuten täälläkin kaivattaisiin
> oikeusjärjestelyyn reformeja, joita hitaasti kyllä
> tehdäänkin, vaikka nyt onkin ollut muutama esimerkki
> tapaus huonompaan suuntaan, esim. valtion ekspertti
> asenne tietoteknillisiin asioihin liittyvissä
> lainsäädännöissä. Venäjän tulee rakentaa itse oma
> lakijärjestelmänsä ja me voimme olla vain esimerkkinä
> siitä, mikä suunta olisi lähempänä oikeusvaltiota.

Suomi ei ole kehittymässä "kohti oikeusvaltiota" vaan pois päin siitä. Suomen johto romuttaa demokratiaakin keskeisempää oikeusperustaa tiedettä ja yriittää käänttä koko EU:n tieteen pelkäksi hölynpölyksi.

> Edelleenkään, en sano että länsimainen
> oikeusjärjestelmä olisi se ainoa oikea, vaan että se
> on askel parempaan tämän hetkisestä ja kuten
> totesinkin jo, niin on meilläkin täällä
> paranneltavaa.

Kun parannetaan kannattaa parantaa parahiden eikä toiseksi huonoimpien mukaan...
>
> "Ei ole. Kansalaisten oikeuksia voidaan polkea
> välillisesti vaikka kuinka pirusti, jo pelkästään
> virkamieten silkan typeryydenkin takia, vaikka
> varsinaisia suoria henkilöön kohdistuvia valtiollisia
> sortotoimia ei avoimesti harrastettaisikaan."
>
> Välillinen polkeminen on selviö, että näinkin tulee
> käymään näissä oikeusvaltioissakin joskus, mutta
> kuten sanoin, täällä on oikeus myös valittaa näistä.

Hallinnollisista kyllä, joistakin muista ei.

> Mutta senkin myös sanoin, että se, kuinka kehittynyt
> oikeusjärjestelmä on, niin sitä vähemmän lain turvin
> voi ihmisoikeuksia polkea. Eikö se käy järkeen, että
> tuo on hyvä tavoite, moraalinen ja eettinen
> oikeudenmukaisuus ihmisiä kohtaan?

On se hyvä tavoite, ja lisäksi se Julistus määrittelee ne ihmisoikeudet, joita ei saa polkea.

> Siihenhän
> hyvinvointivaltioissa tähdätään hyvänen aika. Vai
> onko sinulla parempi idea mihin tähdätä kuin tuohon?

Tuo ei riitä, mutta on perustärkeä.
>
> ""Oikeus" ei ole aivan kirjaimellisesti sama kuin
> "laki", siihen liittyy myös mm. valtion politiikan
> mukaisen tieteen paikkansapitävyys ja vapaus, lakien
> demokraattinen säätämisjärjetys, lakien ja
> objektiivisen tiedon noudattaminen hallinnossa jne."
>
> Ei olekaan, mutta laki tuo oikeuksia ja vastuuta.
> Siitähän tässä on kyse, että tähän saisi tehtyä
> reformeja niin Venäjällä kuin muuallakin, että
> ihmisten oikeudet otetaan laissa huomioon. Se, mitä
> politiikan mukainen tutkimus sanoo, on pelkästään
> huuhaata ja tuollainen käytäntö tulisi
> maailmanlaajuisesti bännätä. Poliittisesti
> korruptoitunut "tieto" ei hyödytä kuin harvoja, eli
> heitä jotka tätä etua havittelevat.

Pitää paikansa, mutta minusta tuo "polittisesti koorruptoitunut "tieto" " koskee Suomea enemmän kuin juuri mitään muuta maata. Se rupeaa vasta vähitellen oikein tosissaan valkenemaan.

> Karjalan
> kysymyksessä Neuvostoliitto ja puolusteleva Venäjä
> perijämaana. Tosin tulee muistaa kun maista puhutaan
> rikollisena, tulee muistaa, että tuolloin puhutaan
> päättäjistä, ei kansasta yhtenä.

Haag päättää "rikolliset maat" YK:n päätösten pohjalta.
>
> "Sitovat, mutta YK ei tarvitse EIT:ta mihinkään:
> objektiivisesti se on YK:n asettaman kansaivälisen
> oikeuden "kilpailija", kuten USA:n hallituskin
> "tuomitessaan" kolmansien maiden firmoja esimerkisi
> "Kuuban saarron rikkomisesta", ja sitten omia firmoja
> kanssakäymisestä noiden muka "rikollisten"
> kanssa..."
>
> EIT:n kilpailu suhteesta muihin nähden en niin paljoa
> kieltämättä tiedä, mutta ei USA:lla ole varsinaista
> oikeutta päättää, kuka saa ja ketä ei mitäkin. Aivan
> kuten ei EU:kaan saisi saati Venäjä.

Näin on.

> Tätä periaatetta
> rikottiin toisen maailman sodankin aikana ja näin on
> edelleen ja Venäjä havittelee suurempaa osaa tuossa
> pelissä militarisoinnin kautta, aivan kuten
> Amerikkakin nykyään. Kuka uskaltaisi urputtuu vastaan
> voimakkaampaa valtiota vastaan? Aivan kuten toisessa
> maailmansodassakin Suomen oli paha mennä kieltämään
> Neuvostoliiton sanaa suoralta kädeltä tai olla
> kuuntelematta lainkaan.
>
> "Jos Venäjä on nyt Neuvostoliiton hajottua
> allekirjoittanut jotakin uutta omaisuusasioista, se
> ei vaikuta tuonaikaisiin laillisuuksiin, vaan niissä
> noudatetaan Pariisin rauhansopimuksesta lähtien, joka
> tuli voimaan syksyllä 1947, NL:n lakia. Eikä siellä
> rajan takana edes ollut 1.4.1940 - 16.6.1956 Venäjän
> SFNT, vaan tämän kanssa juridisesti tasavertainen
> Karjalais-suomalainen SNT."
>
> Neuvostoliitto allekirjoitti tämän samaisen
> sopimuksen minkä Venäjä uusi ja perijämaana Venäjällä
> ON vastuu Neuvostoliiton tekeleistä, aivan kuten
> Saksallakin oli vastuu Natsien kaaduttuakin, vaikka
> nimi ei muuttunut hallituksen myötä.

Joistakin NL:n asioista Venäjä on vastuussa ja joistakin ei. Jokainen entinen neuvostotasavalta on Haagissa myös sen NL:n osavaltionsa perillinen, vaikka se rooli olisi kuinka epämieluisa. Tässä maa-asiassa Venäjä on osapuoli, joissakin muissa asioissa ei (esimerkiksi Baltian maiden kieliongelmissa).

> Neuvostoliitto
> kirjoitti tämän sopimuksen muistaakseni jo ennen tai
> vähän jälkeen jatkosodan alkamisen ja mitä talvisodan
> asioihin tulee, on nämä toimet tuomittu laittomiksi,
> vaikka niitä ei käsiteltykään tuolloin Pariisin
> rauhansopimuksessa.

Kyllä käsiteltiin.

Pariisin rauhansopimus korvasi kaikki Kansainliiton entiset kannaotot tässä asiassa voimaantulostaan lähtien.

> Asia haluttiin vain
> mahdollisimman pian päiväjärjestyksestä ja
> tasapainottaa tilannetta sodan jälkeen. Tällöin ei
> ollut poliittisesti viisasta ottaa esille mitään
> Neuvostoliiton tahdon vastaista, sillä uutta sotaa ei
> kumpikaan osapuoli halunnut, mutta sitäkin
> pelättiin.
>
> "Jos EIT "tulkitsee" YK:n lakia niin kuin sen
> nimittäjä EN historiallisa tosiasioita ("94 miljoona
> kommunismin uhria", aikana jolloin niissä maissa
> väestö kasvoimaailmanennätysvauhtia), niin tervemenoa
> vaan historian tunkiolle mitä pikimmin."
>
> Eli oikeutat nämä rikokset väestönkasvun ehkäisynä?

Kiistän tuollaiset määrät väestötietojen valossa absoluuttisen mahdottomina.
>
> "Se säilyy, jos omistusoikeusäännökset ovat
> samanlaisia, mutta ne ovat erilaisia, niin niissä
> tapahtuisi muutoksia. Jos esimerkiksi Suomen Utsjoki
> siirtysi Norjallle, niin sen maanomistajista tulisi
> myös kaikkien luonnonantimien kuten marjojen ja
> sienien ja poronrehujen yksityisomistajia, mitä he
> nyt eivät ole, koska Norjassa ei tunneta
> jokamiehenoikeuksia luonnossa."
>
> Nyt ei puhutakaan maan sisäisistä laeista
> edelleenkään, sehän on selvä että siellä astuu
> vierasvallan laki voimaan, mutta tämä vierasvalta ei
> ole oikeutettu polkemaan ihmiselle myönnettyä ja
> allekirjoitettua ihmisoikeutta.

Sen ihmisoikeuden konkreettisia muotoja ei ole annettu Julistuksessa.

Eikä tässä ole kyse tavalisesta rajansiirrosta kun väestökin sirrettiin.
>
> "Eikä tarvitse muuttua rajankaan, vaan esimerkiksi
> Venäjän kansalainen menettää sikäläisen
> maanomistusoikeutensa, jos luopuu kansalaisuudestaan,
> koska ulkomaalaiset eivät saa omistaa maata (ellei
> aivan juuri nyt ole laki siinä suhteessa muuttunut).
> Hänen on ensin myytävä maansa, tai ne
> pakkoluovutetaan, tai ne siirtyvät perillisille."
>
> Se tiedetään, mutta vaikka Venäjän laki tämän
> kieltää, ei Venäjän laki mene allekirjoitetun
> ihmisoikeuksia turvaavan kappaleen edelle. Jos tämä
> ei heitä miellyttänyt, niin olisivat jättäneet
> allekirjoittamatta.

Kyllä se voimassa oleva konkreettinen tavallinen (bisnes)laki menee tämän ja jopa mahdollisen vastamuutetun oman perustuslainkin edelle, koska ei sinne Julistukseen ole SUOMEN omistusoikeusmallia kirjattu, ei edes entisillä Suomen alueilla.

(Porokarelia selitti väärin, ettävenäjän laki ei tunnustai ulkomaalaisten PERIMYSOIKEUTTA (jos vaikka lapset ovat ottaneet muun maan kansalaisuuden). Noin ei ole, vaan se ei tunnusta ulkomaalsiten maanomitusoikeutta, eikä se tunnustanut tuon tontin "perimyajankohtana" MITÄÄN yksityistä maanomistusoikeutta, vaan korkeintaan käyttöoikeuden.
>
> "Ainakaan Ihmisoikeuksien julistukseesa ei määrätä
> yksityiskohtaisesti, millaista yksityisomistuksen
> kaikkialla tulisi olla. Ja kansallinen lainsäädäntö
> on mitä kirjavinta."
>
> Ei siinä selitetä, millaista tulisi toisen
> lainsäädäntö olla, mutta jos menee allekirjoittamaan
> kansainvälisiä lakeja ja vannovansa näitä
> noudattavan, kannattaisi ensin tarkistaa meneekö
> ristiin maansa lakien kanssa.

Ristiriita on tukinnnavarainen, ei NL:n lainsäädäntö suinkaan KAIKKEA omistusoikeutta kieltänyt, ei kiinteänkään omaisuuden.
>
> "On malliksi kohteita joita yksityishenkilö ei saa
> omistaa Suomessa, mutta Kiinassa tai Vietnamissa saa,
> kuten raakakultaa (joka on Kaakkois-Aasian
> ikimuistoinen "sukanvarsivaluutta")."
>
> Onhan noita, ei siinä mitään. Mutta näissä ei
> olekkaan kyse rajan siirtymisestä. Jos kuitenkin
> kävisi niin, että esimerkiksi Venäjällä ei tuollaista
> omistussuhdetta saisi olla ja raja siirtyy niin, että
> tämä kultakaivos jää Venäjän puolelle, niin jos nämä
> molemmat maat ovat tämän allekirjoittaneet, on heidän
> annettava tälle oikeus omaisuuteensa. Siinä laissa ei
> eritellä, milloin ei tulisi tätä noudattaa vaan
> oletetaan, että allekirjoittajan on sitä
> noudatettava. Kuten jo sanoinkin, kannattaa ensin
> lukea oma lakinsa, ennen kuin menee kirjoittamaan
> nimensä sellaiseen joka menee tämän kanssa ristiin
> tai vähintään muuttaa sellaiset asiat, jotka tätä
> allekirjoitettua rikkovat.

YK on tarkistanut allekirjoittajamiden lait ja hyväksynyt. Jos ei hyväksynyt, voitiin erottaa kiten apartheid-Etelä-Afrikka.
>
> "Ei saakaan, mutta YK ei ole määritellyt
> kansallisista leista erillistä "universaalia
> omistusoikeutta"."
>
> Ei olekaan, mutta yhä on se allekirjoittajan vastuu,
> jota ei voi kieltää.

Siitä allekirjoittajamaan lain kirjaimesta sekin on YK:lla. Eikä YK raakannut NL:n lakia. Sitten on vähän eri tapaus, jos kv. lain mukainen OMA LAKI onkin vain jokin "kuollut kirjain". Niitäkin tapauksia on YK:ssa käsitelty.
>
> "Ahaa, kyse on kuin onkin jostakin muusta,
> laajemmasta poliittisesta projektista..."
>
> "Suorastaan II maailmansodan tuloksen
> "mitätöimisestä" tuosta vaan kirjoituspöydällä,
> ainakin kansainvälisen lain perustana?"
>
> Ei nyt siitäkään, vaan pikemminkin oikeuden
> hakemisesta niille maille, joiden maita on yhä
> Venäjän vallan alaisena.

Sen päättää viime kädessä YK, mikä on kenenkin maata, eikä' siitä asiasta ole tällä hetkellä YK:ssa tuota asiaa koskien kahdenlaita tietoa.

Ne ovat NYT Venäjän, ja TÄTÄ HETKEÄ KOSKIEN se asiantila pysyy ikuisesti (kun TÄMÄN HETKENLAILLA ehkä yöhemminkin tuomitaan nyt tapahtuvista asioista). HUOMENNA ne periaatteessa voivat olla Suomen (lähinnä jos Venäjä niin suo), mutta tänään eivät.

> Sehän tätä alueiden
> luovuttamista vaikeuttaakin, koska jos Venäjä luopuu
> yhdestä, niin kaikki ovat pian kinumasta. He tietävät
> itsekin millaisen sopan näkisivät jos korkin
> avaisivat.

Jjoo. Tsaarin Venäjällä ei kuitenkaan koskaan ollut pohjoisnmaista maanomitusoikeutta, paitsi Baltiassa, ehkä Kaukaasiassa ja Inkerinmaalla, ettöä ei tuo vallan ylitsekäymätön ongelma olisi siltä osin, vaan enempi todellakin paikallinen.

> Siksipä sitä koitetaan välttää. Ylipäänsä
> tavoitteena on, että ihmisoikeuksien käsittelylle ja
> totalitaaristen tahojen tuomitsemiselle saataisiin
> lisää tuulta purjeisiin. En tiedä onko tämä
> Silvennoisen tavoite, mutta sitä tämä ainakin avittaa
> siinä sivussa.

NL:nja Kiinan "tuomitsemisessa" on vedetty järjesttömästi överiksi, ja ainakin tieteellinen vastaisku tulee. Ja siihen pyllähtää "EIT", mm. siihen...
>
> "Historia on objektiivista, mutta voittajat kyllä
> yleensä kirjoittavat aika pitkälle LAIT, ainakin
> lähtöarvot poliittisesti ylläpidettäviksi tai
> muutettaviksi."
>
> Tietääkseni, he eivät Suomelle laki pakotteita
> tehneet ja nämä Lait jotka he tekivät, ovat
> kansainvälisiksi tarkoitettuja. He eivät käyneet
> siinä juridista oikeudenkäyntiä Suomea vastaan vaan
> poliittista.

Noiden välillä ei ole tuolla korkeimmalla mahdollisella tasolla suurta eroa. (Ihan kuten ei toisaalta ole suurta eroa esimerkiksi politiikan ja taloudenkaan välillä.) Koska toimitaan samalla tasolla jolla laitkin säädetään. Yksi esimerkki tästä ovat myös ns. valtakunnantuomioistuimet, jotka tuomitsevat korkeimpia poliittisia johtajia "rikollisista poliittisista virheitä" (vaikka oman ja valtio edun "koplaamisesta", lain olessa hämärä tai suorastaan puuttuessa, joilin tuomitaan oikeusperiaatteilla).

> Siinä ei siis ollut lain tekemisestä TAI
> käsittelemisestä kyse missään vaiheessa. Hyvänä
> esimerkkinä tästä on Pariisin rauhansopimus, se ei
> ole laki, vaan politiikkaa.

On se myös laki. Osa KANSALISTA lakia sopimuksen ratifioineille. Ja on se osa kansainvälistä YK-lakiakin.
>
> "Suomi sai sen kansallisesti hoidettavakseen, mutta
> tuomiot perustuivat viime kädessä Kansainliiton
> lakiin."
>
> Jälleen, se oli politiikkaa, ei juridiikkaa.

Sekä että.
>
> "Ja vanha järjestelmä ja johtokin säilyi, varmaan
> ainoana hävinneenä valtiona, koska YK:lla ei ollut sen
> "KIRJAIMEEN" huomauttamista, kuten ei NL:nkaan lain
> kirjaimeen."
>
> Kumma kyllä, johdostahan sinne lähti ainakin 8
> henkilöä kärsimään sotasyyllisyydestä ja
> Neuvostoliiton suunnalta painostus oli kovaa antaa
> maksimi tuomiot näille. Piti ihan Suomessa erikseen
> tehdä uusi laki tämän sallimiseksi, että
> Neuvostoliitto oli tyytyväinen.

Ja Englanti.

> Ts. poliittisella
> paineella Suomen piti tehdä perustuslakinsa vastainen
> laki, jotta tämä naapurin mahti olisi tyytyväinen ja
> muun muassa Sveitsissä ja Englannissa oltiin samaa
> mieltä, että tilanne saataisiin pian tasoitetuksi.

Mikä siinä laissa oli silloisen Suomen perustuslainvastaista?

(Ei sen puoleen etteikö Suomen perutuslaki "häviä" kv. laille tällaisissa "haageissa", jonka Suomi sai armollisesti itse hoitaakseen...)

Mutta ei siinä silloisen perustuslain kirjaimen vastaista tietääkseni ollut mikään.

> Mitä olisi siis Suomi tehnyt muuta pakon sanelemana?
> Sillä jos olisi Suomi kieltäytynyt, olisi prosessi
> pitkittynyt ja Neuvostoliittoa ei haluttu ärsyttää,
> koska pelättiin jo muutoinkin uuden sodan alkamista,
> tällä kertaa Neuvostoliittoa vastaan. Sehän on fakta,
> että liittoutuneiden liitto loppui hyvin pian Saksan
> luhistumisen ja aluejaon jälkeen.

Siitä ei voitu tietää varmaa.

Ja tilanne oli olennaisesti muuttunut, kun oli YK johon kaikki isot maat kuuluivat.
>
> "Ei se tehnyt Suomesta "voittajaa" "
>
> Se teki Suomesta voittajan...
>
> "leegio muitakin haviäjiä säilytti itsenäisyytensä:
> Japani, Italia, Hitlerin Saksan perilliseksi
> muodostunut ja tunnustautunut Länsi-Saksa, Itävalta,
> Unkari, Romania, Bulgaria, mutta kaikkien noiden
> järjestelmä ja johto vaihtuivat, ja vanha johto
> tuomittiin olennaisesti kovemmin ottein kuin
> Suomessa, jossa tuomittiin "yksityishenkilöitä"."
>
> ...kun taas tuossa olivat kyseessä Natsi-Saksan
> varsinaiset liittolaiset ja alistetut maat, jotka
> pakotettiin elleivät itse olleet oma-aloitteisesti
> mukana.

Suomi oli Saksalle(/Itävallalle) sotilaalisesti tärkeämpi liittolainen kuin Japania lukuun ottamatta yksikään noista muista.

> Siinähän onkin ero, sillä Suomi leimautui
> sotasyylliseksi näiden oikeudenkäyntien vuoksi, sillä
> kun johto tuomittiin, niin toki pitää maan olla
> itsessäänkin sotasyyllinen. Rauhan sopimuksessa
> nimenomaan sanotaankin, että; "Katsoen siihen, että
> Suomi, tultuaan Hitlerin Saksan liittolaiseksi ja
> osallistuttuaan sen rinnalla sotaan Sosialististen
> Neuvostotasavaltojen liittoa, Yhdistynyttä
> kuningaskuntaa ja muita Yhdistyneitä Kansakuntia
> vastaan, on osaltaan vastuussa tästä sodasta."
>
> Siinä EI puhuta, että Suomi olisi aloittanut sodan.

Ei se "aloittaminen" ylipäätään olekaan kv. laissa kovin keskeisessä asemassa, kun se on mahdotonta todentaa, ja sotiin johtaa koveneva "vuoropuhelu" maiden välillä. Paha sen sijaan on mm. laiton miehitys.

> Ainoa säädös minkä he kirjoittivat ja oli Suomea
> vastaan, oli rikollisuus rauhaa vastaan. Ts. sillä
> perusteella, kun Suomi katsottiin rikkoneen rauhaa
> vastaan, Suomi tuomittiin. Onko siis
> oikeudenmukaista, että Suomen olisi pitänyt näistä
> kahdesta valita; Alistu kohtaloosi ja anna
> Neuvostoliiton valloittaa maasi kokonaan TAI tee
> väljä liitto Natsien kanssa ja säästä itsenäisyytesi,
> mutta menetä laittomasti viedyt maasi korkoineen?

Ei Suomea puolustamisesta rangaistu, vaanhyökkäyksestä oli aikaaisemmin rangaistu NL:a.

Suomen ei olsi pitänt lähteä mukaan Barbarossaan.

(Ei vaikka se olisi ollut NL itse joka Suomen siihen viime kädessä jujutti mukaan.)

Liitto natsien kanssa oli kaikkea muuta kuin "väljä": Hitler komensi Suomen sotilaalisa toimia, esimerkiksi Tallinnan edustan miinoittamista, jo ENNEN Barbarossa alkua, valmisteluista omalla alueella puhumattakaan.

> Se oli sodan aikainen laki, joka ei jäänyt sen enempää
> voimaan, sillä muutoinhan olisi Amerikkakin tähän
> syyllistynyt monien monien muidenkin valtojen kanssa!

Amerikka teki objektiivisesti kansainvälisiä sotarikoksia, siitä ei ole epäilyksiäkään. Ja on jatkanut vakaasti samalla linjalla vuosikymmenestä toiseen.

> Tämä muutoinkin oli Suomen ja monien muidenkin maiden
> perustuslakia vastaan tällainen taannehtiva lain
> säädäntö.

Olisikohan jotakin linnkiä pykälään, joka ehdottomasti kieltää taannehtivan lainsäädännön?

On paljon lakeja, jotka ovat taannehtivia, esimerkiksi verolait.

Taanehtivuuden kielto ei yleensä ole laki, vaan se on juuri sellainen OIKEUSPERIAATE, jota erityisesti rikoslain pitäisi noudattaa. (Tosin se on yleensä niin, että LIEVENNYKSET ovat taanehtivia, mutta KIRISTYKSET eivät. Eli jos laki on muuttunut rikoksen tekohetkestä, niin "kakkua" tulee LIEVEMMÄN mukaan rikoshetkellä tai tuomiohetkellä voimassa olevasta rikoslaista. (Kannattaa siis vitkutella tuunustamisen kanssa, jos laki sattuisi muuttumaan...)

> Sinänsä siis, voittajat kyllä kirjoittivat
> tällöin hätäisiä lakeja, mutta se ei tee niistä sen
> oikeutetumpia kuin mitä ne nykyäänkään olisivat.

Jos voittajat kirjoitavat niitä YK:n kautta, niistä tulee lakeja, muuten jotakinmuuta, esimerkiksi sopimuksia, joka ei ole aivan sama asia. (Vaikka Tare ja Sahti niin luulevatkin, ja he lulevat vielä TIETEENKIN olevan samanlaista"sopimustevaraista ns. "TIPOAa"... Tyhmiä kun ovat kovasti, ja sivistymättömiä...)

> Mutta kuten jo sanottua, miksi tästä haluttaisiin
> julkisesti mitään sanoa? koska on liittoutuneiden etu
> ja eritoten Venäjän etu, jos tästä vaietaan.
>
> "Kysymys on tuossa suhteessa ennen kaikkea voimassa
> olevista, YK:n siunaamista rauhansopimuksista, joita
> varmasti ei ryhdytä "avaamaan", koska NATOakin
> johtavat voittajavaltiot eivätkä haviäjävaltiot."
>
> Aivan kuten sanoinkin, että on voittajavaltioiden etu
> jos siitä vaietaan. Siksipä siitä tulisikin nostattaa
> haloota ja korjata Neuvostovallan rikosten ohella
> MYÖS länsivaltojen mokat. Onhan Amerikka pyytänyt
> sitäkin anteeksi jo, kun ei hanakammin pistänyt alun
> alkaen vastaan Neuvostoliitolle näiden maiden
> alistamisesta.

Ai jaa, tuollaisesta en ole kuulutkaan...

Enkä siitä, onko se pyytänyt anteeksi turhaa ja jopa väärään paikkaan pudotettua atomipommiaan...

http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtopic.php?t=23666
>
> "Mutta jos NATO hajoaa USA:n ja EU:n NATOiksi, niin
> sitten ei tuosta jälkimmäisestä tiedä, että kuinka
> käy..."
>
> Näinpä.

Suomen ei missään tapauksessa pidä liittyä eikä ajautia ainakaan EU:n NATOon... "

Mitä sinä täällä vielä meuhkaat? Valtiorajojen siirto ei muuta yksityisomaisuuden omistussuhteita, ainoastaan sen konttorin osoitteen, mihin verot maksetaan.

Jos Venäjä ei tunnusta suomalaisten omistusoikeutta maihinsa ja kiinteistöihinsä Karjalassa ym., Venäjä on ja pysyy roistovaltiona. Suomalaisen huolintaliikkeen tontin anastaminen väkivaltaisen jengin avulla Kronstadtissa osoittaa venäläisten viranomaisten rajattoman typeryyden:

Venäjän talouselämä tarvitsee toimivaa logistiikkaa, jota heidän eri syistä on hankittava ulkomailta. Suomalainen, eurooppalaiseen kuljetusbisnekseen verkottunut, huolintaliike Pietarin ulkosatamassa on suuri apu Venäjän yrityksille, ja luo hyvinvointia ja talouskasvua Venäjälle. Sitäkin piti häiritä.

Toinen Venäjän takapajuisuuden turva on omistuksen epämääräisyys ja oikeusolojen arvaamattomuus. Ei sieltä voi ostaa tonttia ilman että on pelko nyrkkiporukasta t. lahjotuista miliiseistä, jotka tuovat ostamallesi tontille kaverin jolla on "lailliset paperit" että hän omistaakin sinun firmasi....

Näistä syistä venäläisetkin sijoittavat mieluimmin ulkomaille, kuin omaan maahansa. Venäjälle olisi suurta hyötyä, jos se osoittaisi kuuluvansa sivistysmaihin palauttamalla anastetun Karjalan laillisille omistajilleen.

kalmankenkku
Mitä sinä täällä vielä meuhkaat? Valtiorajojen siirto ei muuta yksityisomaisuuden omistussuhteita, ainoastaan sen konttorin osoitteen, mihin verot maksetaan..Noin on, jos mailla on tasan samat lait, esimerkiksi juuti bisneslait, joiden piiriin omistuslaitkin kuuluvat.

Mutta kun yleensä ei ole, eikä Ihmisoikeuksien julistuskaan konkretisoi "omistusta" sanallakaan: se on sitä mitä kuin YK:nkin periaatteiden mukainen kansallinen laki sen kulloinkin sanoo olevan, sen valtion alueella jossa tarkasteltava oikeustapaus ilmenee.


Jos Venäjä ei tunnusta suomalaisten omistusoikeutta maihinsa ja kiinteistöihinsä Karjalassa ym., Venäjä on ja pysyy roistovaltiona. .Ei Venäjä voi pitää sillä alueella erilaista maanomistusjärjestelmää kuin muualla maassa, se olisi vaotoin ihmisoikeuksien julituksen 2. ja 3. pykälää. Saati että Suomi päättäisi yhdessä nurkassa VENÄJÄN laeista. Tai Venäjä Suomen...


Suomalaisen huolintaliikkeen tontin anastaminen väkivaltaisen jengin avulla Kronstadtissa osoittaa venäläisten viranomaisten rajattoman typeryyden:Tuo asia ei liity tähän yksityihenkiöiden maanperimykseen.


Venäjän talouselämä tarvitsee toimivaa logistiikkaa, jota heidän eri syistä on hankittava ulkomailta. Suomalainen, eurooppalaiseen kuljetusbisnekseen verkottunut, huolintaliike Pietarin ulkosatamassa on suuri apu Venäjän yrityksille, ja luo hyvinvointia ja talouskasvua Venäjälle. Sitäkin piti häiritä.Ei se firma voinut omistaa sitä tonttia, sillä oli ehkä jokin pitkä vuokrasopimus.

Toinen Venäjän takapajuisuuden turva on omistuksen epämääräisyys ja oikeusolojen arvaamattomuus. Ei sieltä voi ostaa tonttia ilman että on pelko nyrkkiporukasta t. lahjotuista miliiseistä, jotka tuovat ostamallesi tontille kaverin jolla on "lailliset paperit" että hän omistaakin sinun firmasi....Eipä sieltä varmaan ulkomaalainen voi tonttia omakseen ostaa ollenkaan. Mutta jos hankkii vaikka sikäläisen toiminimen, niin jo voi sillä toiminimellä eli firmalla onnistua. (Mulle on nää kerran opetettu työllisyyskrssilla laman aikana, mutta en ole joutunut ikinä niitä tietoja Venäjän osalta käyttämään mihinkään, joten en muista niitä.)

Näistä syistä venäläisetkin sijoittavat mieluimmin ulkomaille, kuin omaan maahansa. Venäjälle olisi suurta hyötyä, jos se osoittaisi kuuluvansa sivistysmaihin palauttamalla anastetun Karjalan laillisille omistajilleen.

Se ei "palauta" niin ainakaan niin kauan kuin siltä uhataan "viedä" itsenäinen lainsäädätäoikeus noiden Taivaasta annettujen ylihistoriallisten "laillisuuksien" nojalla. Jos venäjä haluaa sinne suomalasta asutusta ja kulttuuria, se voi ykstyistää ties millä perusteilla, niin kuin se on pirukseen tehnyt ennenkin. Että siinähän ei olisi "uutta" nykyistä Venäjää koskien.

Täällä on nyt ensimmäisestä oiekuden päätöksestä Paulan tonttikiistassa:

> Uusin kuuluminen Viipurin käräjillä, kannattaa lukea
> kokonaan.

> http://prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&article_id=1395& author=10

Teksti vääristelee aivan varmasti tietoja (vaikka minulla ei päätöstä olekaan käsissäni):

" 31.10.2007
ProKarelia

VIIPURIN OIKEUS YLLÄTTI PIKATUOMIOLLA

- Istuva tuomari vaihtui ja päätös tuli valmisteluistunnossa

- Venäjän oikeuslaitos ei tunnusta länsimaista perimysjärjestystä "

Ei pidä paikkaansa.

Mutta oikeuslaitos ei tunnusta ilmeisestikään ulkomaalaisten yksityishenkilöiden MAANOMISTUSOIKEUTTA VENÄJÄLLÄ tälläkään hetkellä (ei siis koskaan, koska yksityihenkilöiden maanomistusoikeutta ei Venäjällä skadinaavisessa/amerikalaisessa mielessä ole koskaan ollutkaan).

Siten laki ei tunnusta myöskään maanperimysoikeutta (joka katsotaan kuolinhetken kv. voimassa olevan kansallisen lain mukaan).

Muun perimysoikeuden Venäjän laki kyllä tunnustaa.

" - Venäjän oikeus on hallintovallan jatke "

Se on joka paikassa osa hallitovaltaa. Jopa YK:ssa.

" - Miten käy ulkomaisten omistuksensiirroille Venäjällä? "

Ne menevät kuten ennenkin, tämä ei vaikuta niihin mitään.

" - YK:n ihmisoikeusjulistus unohdettiin

- Pariisissa 1947 vain raja siirtyi, ei omistusoikeus "

Ei se rauhansopimus tuonut Venäjälle yksityishenkilöiden maanomistusoikeutta, ei täällä eikä muualla. Ja tilanne, jossa Karjalassa olisi selainen vallinnut, mutta muualla venäjällä ei, olisi ollut YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen 2. ja 3. pykälän vastainen:

http://www.fredman-mansson.fi/yknioj.htm

" - kiinnostava vertailu: Maria Altmanin tapaus "

http://www.hs.fi/tulosta/1135222883774

Ei tekemistä tämän asian kanssa.

(Mitenkähän tämän valossa kävisi USA:n entisen ulkoministerin Albrightin, os Korbeková) omaisuuden kanssa, jonka hänen isänsä muitta mutkitta "pakkoluovutti", kun löysi diplomaatin residenssihuoneitostaan juutalaiten natseilta kätkemän, "isännättömäksi" muka joutuneen taideaarteen, ja kuljetutti diplomaattipostissa itselleen USA:han...)

" - Maanmittaushallitus ajaa venäläisten omistusasiaa

- Milloin länsimaat heräävät? "

????

" Viipurissa toimivan Leningradin oblastin piirioikeus järjesti tänään perusteellisen yllätyksen. Varatuomari, asianajaja Kari Silvennoinen on Viipurin Luostarinkatu 26:n omistajan Kalle Paulan edustajana ajanut oikeudessa kiinteistön palauttamista sen suomalaiselle omistajalle. "

EI ole omistaja, ELLEI OIKEUS TOISIN PÄÄTÄ (mitä se ei tee).

" Vasta 25.10.2007 ilmoitettiin, että jutun istuva tuomari vaihdetaan ja prosessi aloitetaan alusta.

Tänään uusi tuomari Gennadi Smirnov antoikin jutussa lopullisen tuomion. - Suomalaisten vaatimukset tontin palauttamiseksi Kalle Paulalle ja hänen merkitsemisensä kiinteistörekisteriin omistajana hylättiin.

Perusteluiksi venäläinen oikeusistuin katsoi kolme asiaa:

- Neuvostoliitossa ei ollut perimysoikeutta 30.04.1941, jolloin Kalle Paulan isä, Kaarle Paula, kuoli "

Sanoisin, että ei pidä paikkaansa.

Ja olen kyllä sitä mieltä, että tuo on tuolloin katsottava Suomen silloisen lain mukaan.

Se tontti on tuolloin ollut joko Kalle Paulan tai Suomen valtion, mutta ei ole kumpaakaan enää, koska Suomen valtio on sen pakkolunastanut ja "pelannut" silloisissa sotageimeissä. Kalle Paulan on kohdistettava vaatimuksensa ensi sijassa Suomen valtiolle, jos katsoo kokeneensa vääryyttä.

" - Tontin omistusoikeus oli siirtynyt Neuvostoliitolle jatkosodan päättyessä "

Totta. Juuri silloin, ihan kuten tuossa yllä jo sanoin. Sanoisin että pitää Haagissa tmv. YK:n asettamassa tuomioistuimessa.

" - Kanne oli nostettu liian myöhään

Suvereenia demokratiaa toteuttava Venäjä lähti siten päätöksessään siitä, ettei länsimaisella perimysjärjestyksellä ole mitään merkitystä. "

Väärä tieto. On siellä itselläkin perimysjärjestys. Ne ovat kansallista lakia.

" Kaarle Paula ei kuitenkaan ollut Neuvostoliiton kansalainen, vaan suomalainen. "

Totta, ja aluekin oli vielä silloin juridisesti Suomen.

" Oikeuden päätös on rankka isku kaikille ulkolaisille tahoille, jotka omistavat suoraan tai välillisesti jotain Venäjällä. "

Väärä johtopäätös.

" Venäjän oikeuslaitos ei tunnusta ulkomaista perimystä. "

Jos PK tarkoittaa ulkomaiden perimyslakeja, niin eivät tietenkään tunnusta. Omien lakien mukaan mennään sellaisissa asioissa kussakin maassa.

Jos taas PK tarkoittaa, ettei esimerkiksi venäläisen ulkomaan kansalainen jälkeläinen voisiperiä tätä, niin tieto on väärä.

" Siihen verrattavaa on omistusoikeuden siirtyminn kaupan tai lahjoituksen muodossa. Oikeuden päätöksestä voi tulla Venäjän tulevia investointeja arvioiden todella vakavia seurauksia. "

Ei tule, ellei ole laskettu lakien sijasta joidenkin luulojen varaan.

" Toisena perusteena todettu omistusoikeuden siirtyminen Neuvostoliitolle on sellaista uutta oikeutta, josta ei ole ollut tietoa. Neuvostoliitto oli YK:n jäsen ja se, samoin kuin Venäjä, on ratifioinut mm. YK:n ihmisoikeusjulistuksen. Sen 17. artiklassa vahvistetaan omistusoikeuden pysyvyys. "

Siinä ei sanota, että MINKÄ MAAN BISNESLAKIEN MUKAINEN OMISTUSOIKEUS. Kaikkein viimeksi SUOMEN laki on siellä standardin asemassa! SEKÄ NL:n että Suomen lait olivat Kansainliiton hyväksymiä (kun taas esimerkiksi Hitlerin lait eivät olleet).

(17. pykälässä ei puhuta omistusoikeuden "absoluuttisesta pysyvyydestä", eikä sellaisessa olisi mitään järkeäkään, vaan siinä sanotaan ettei ihmisiltä saa PERUSTEETTOMASTI viedä heidän [oman maan YK:n hyväksymien lakien mukaista] omaisuuttaan. Suomen valtio katsoi olevan perusteita määrätä asukkaat poistumaan mailtaan, eikä YK ole nähnyt tässäkään huomauttamista.)

" On hyvä muistaa, että Pariisin rauhansopimuksessa Neuvostoliitto jalomielisesti lupasi suosittaa Suomea YK:n jäseneksi ja osalliseksi sen kaikkiin yleissopimuksiin sen jälkeen, kun Suomi on allekirjoittanut Pariisin rauhansopimuksen – oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti. "

Ei SUomi tarvinnut tuohon NL:n "suositusta"...

" On hyvä muistaa, ettei Neuvostoliitto laatinut minkäänlaista lakia, jolla kiinteistöjen omistusoikeus olisi siirtynyt sille. Ei myöskään Venäjä ole sellaista lakia laatinut. "

Venäläisten asia raapia esille tuon puolen oikeuspohja.

Mikä taho sen tontin omistajaksinyt onmerkitty maakirjoihin, vai onko mikään? Kuka on merkinnyt ja koska? maalla ei ylipäätään ole NL:ssa tarvinnut olla "katitalistista" omistajaa. Ja tsaarin Venäjän feodaalinen omistus oli myös erilaista kuin kapitalistinen.

" Moskovan sopimuksessa 1940 tai Pariisin rauhansopimuksessa 1947 ei ole sanaakaan mainintaa siitä, että kiinteistöjen omistusoikeus jotenkin siirtyisi Neuvostoliitolle. Suomen valtio ei omistusoikeutta olisi voinut siirtääkään, koska Suomi demokraattisena maana ei harjoita omaisuuden sosialisointia. "

Suomen valti pakkoluovutti sodan aikana kaikilta minkä vain irti sai...

" Nyt voidaan havaita jälleen kerran, ettei sopimuksilla ole mitään virkaa, ne ovat olleet Neuvostoliitolle ja ovat Venäjälle vain tarkoituksenmukaisesti sovellettavia papereita. "

Ei "sopimuksilla" esimerkiksi Suomen kanssa pienesä piirissä Venäjälle voi uusia lakeja säätää, se pitää nyt karta kaikiaan vaan uskoa. Eikä mihinkään muuhunkaan maahan. lait ja sopimukset ovat kaksi eri asiaa (vaikka Ahtisaari kuinka muuta väittäisi). Lait säätävät parlamentit, ja (bisnes)sopimusten on oltava lakien mukaisia, ei päin vastoin, ainakaan vielä...

(Tosin voihan sekin aika vielä tulla, hetkeksi, että kapitalsiti saa firmassa säätää mielisensä "laitkin" voimaan... Itse asiassa joillakuilla huonosti asiantuntevilla ja "länsimielisillä" balteilla oli tuollainen käsitys Suomesta NL:n loppuaikoina...)

" Venäläisen oikeudenkäytön pohjalta voi vain syvästi ihmetellä Suomen valtionjohdon suhtautumista kansainvälisten sopimusten pitämiseen. Vielä enemmän voi ihmetellä sitä intoa, millä Maanmittaushallitus tarjoaa Venäjälle tietoa ja konsulttiapua kiinteistörekisterien rakentamiseksi Karjalaan ja muualle Venäjälle. Suomalainen viranomaistaho siten pyrkii korvausta (tai lähialueyhteistyölahjoitusta?) vastaan heikentämään entisestään suomalaisten omistajien asemaa Venäjällä. "

Ei pidä nyt lallata "suomalsista omistajista, se tuottaa vain turhia pettymyksiä.

" Kari Silvennoinen on syystäkin ärsyyntynyt. Länsimainen asianajaja ei ole tottunut siihen, että oikeus on hallintovallan käsivarsi. "

Mikä se sitten on (ymmärtäen hallintovalta laajasti)?

" - Emme saaneet oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä alioikeustasolla Venäjällä, valitamme tuomiosta Leningradin piirin valitustuomioistuimeen Pietariin. "

Antaa palaa vaan. Tuomioiden pitää olla LAINMUKAISIA.

Oikeudenmukaisuudesta puhutaan sitten politiikassa, kuin niitä lakeja laadistaan ja säädetään!

" Viipurin oikeudenkäyntijärjestely osoittaa, ettei Venäjällä ole mahdollista saada oikeutta, ei edes muodollisesti kestävää oikeusprosessia. "

Ei olisi ollut "muodollisesti kestävää" TUOMITA OHI VENÄJÄN LAIN!

(Ei edes silloin vaikka olisikin ollut jokin "pilkkuristiriita" Ihmisoikeuksien julistuksen kanssa.)

" Pinnan alla kuitenkin näyttää olevan eriäviä mielipiteitä oikeudenkäytöstä. "

No se on sitten POLIITISTA erimielisyyttä.

" Miksi muutoin piirioikeuden tuomari Savukoski olisi yhtä äkkiä syrjäytetty ja tilalle laitettu tuomari Smirnov? Smirnov vaikuttaa päätöksen ripeyden ja sisällön perusteella olevan täydellisesti Putinin hallinnon käsikassara ja valmis taivuttelemaan oikeutta tarpeen mukaan. "

Jos se tuomari Savukoski oli sitten vähän sellainen tuhnu ja hidas....

" - Harkitsen asian viemistä heti EIT:hen tapahtuneen röyhkeän oikeudenloukkauksen takia jo tässä vaiheessa. "

Siitä vaan, siitä vasta farssi nousee...

" Ymmärrän asian siten, että vaalien lähestyessä Venäjällä asia piti saada nopeasti pois julkisuudesta, sanoo Silvennoinen.

Ottaen huomioon EIT:n venäjänkielinen päätös suomalaiselle kantajalle ja päätöksen sanamuoto, jossa Suomen oikeuslaitos katsottiin jollakin tavoin alisteiseksi Venäjän oikeuslaitokselle, voidaan olla varmoja päätöksen poliittisuudesta myös nyt, jos Silvennoinen lähtee hakemaan heti EIT:stä oikeutta. "

Suomen oikeuslaitos ei ole millään tavalla alisteinen Venäjän oikeuslaitokselle, eikä päin vastoin. ja sen, kumman alaa jokin maiden välinen prosessi on, päättää viime kädessä YK.

" Sotapakolaisten, kauniisti suomalaisittain sanoen evakkojen, omistusoikeuskysymys on arka asia, jota valtaapitävät eivät halua pöydälleen. Tuomarit haluavat välttää tilannetta, jossa he joutuvat ilmoittamaan, että YK:n ihmisoikeusjulistuksella ja Euroopan ihmisoikeussopimuksella onkin jotain juridista merkitystä ja pakolaisten oikeutta pitää kunnioittaa.

On hyvä pitää mielessä mm. Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden täysin toisenlainen päätös ns. Maria Altmanin tapauksessa. "

Se on taas kokonaan kolmas valtio...

Ja erittäin kyseenalaista, oliko sillä todellisia valtuuksia päättää asaista, joka ei ole tapahtumahetkellä mitenkään liittynyt USA:n valtioon.
Jos osapuolet kuitenkin nyt ovat USA:n kansalaisia, eivätkä muut maat halua asiaan puuttua, niin voi ollakin valtuudet.

" Viipurin piirioikeuden päätös on tyrmäävä oikeusprosessin näkökulmasta. Se on tyrmäävä myös perusteluiltaan. "

Se oli täysin esimerkiksi minun odottamani mukainen (paitsi tuo "ulkoamisen primysoikeuden puuttuminen", joka ei olekaan aivan siten kuin PK sanoo).

" On perusteltua kysellä, mikä Venäjällä oikeastaan on muuttunut verrattuna Neuvostoliittoon? "

Laki- ja oikeusjärjetelmä ei ole paljoakaan muuttunut, paitsi ne bisneslait, eikä varmaan muutukaan.

" Vallassa on yksi klaani. Maata johtaa tuntematon klaani, jolla on keulakuva. KGB-FSB –pohja on valloittanut hallintoelimet. Väkivallan kulttuuri on voimissaan. "

Tämä on poliitinen mielipide.

" Oikeus on hallinnon apuväline. "

Se on sitä aina. Se on ´lain/oikeuden´ olemus yhteiskunnan normatiivisen sääntelyn muotona: nämä ovat valtion asettamia ja iime kädessä väkivallalla valvomia normeja, maassa kuin maassa. (Tästä päästään vasta sitten, valtio marxilaittain kuoleentuu ja laki korvautuu mm. moraalilla. Kapitalimissa niin ei voi koskaan tapahtua, vaan kasvavan eriarvoisuuden ylläpitäminen vaatii lainomaisesti lisää ja lisää väkivaltaa.

" Tämä Venäjä on Euroopan Neuvoston jäsen, "

Enää muodollisesti, eikä sitäkään kauan.

" YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, pyrkimässä WTO:oon, Nato-kumppani.

Tämä Venäjä pitää mm. Karjalaa, Salla-Kuusamon alueita, Petsamoa ja eräitä Suomenlahden saaria ja Viron Setumaata hallussaan vastoin Atlantin julistusta ja kansainvälisiä sopimuksia. "

Ei,vaan sellaiten, niiden viimeksi ja korkeimmalla tasolla tehtyjen, MUKAISESTI.

Tämä on fakta.

" Tämä Venäjä pitää hallussaan esim. 1 milj. km2 Mantsurian alueita ja Japanille kuuluneita Sahalinin saarta ja Kuriilien saaria. "

Noista saaristaei ole sopimusta, eikä YK:kaan ole niistä päättänyt.

" Olisiko läntisen maailman aika nykyistä syvällisemmin miettiä tätä kokonaisasetelmaa? "

Miettiköön vaan vaikka päänsä puhki.

II maailmansodan rauhansopimuksia ja rajoja ei pidä ruveta "avaamaan". Siitä tulisi pelkästään uusi iso sota (jossa kävisi luutavasti "samalla lailla kuin ennekin", kten eräällä muinaisella kansakoulutytällä, kun jäi kolmatta kertaa 1. luokalle...)

" Tapaukseen liittyvät lisätiedot:
Varatuomari, AA Kari Silvennoinen
0500 705 716 Email "

RJK
kalmankenkku
Mitä sinä täällä vielä meuhkaat? Valtiorajojen siirto ei muuta yksityisomaisuuden omistussuhteita, ainoastaan sen konttorin osoitteen, mihin verot maksetaan..Noin on, jos mailla on tasan samat lait, esimerkiksi juuti bisneslait, joiden piiriin omistuslaitkin kuuluvat.

Mutta kun yleensä ei ole, eikä Ihmisoikeuksien julistuskaan konkretisoi "omistusta" sanallakaan: se on sitä mitä kuin YK:nkin periaatteiden mukainen kansallinen laki sen kulloinkin sanoo olevan, sen valtion alueella jossa tarkasteltava oikeustapaus ilmenee.


Jos Venäjä ei tunnusta suomalaisten omistusoikeutta maihinsa ja kiinteistöihinsä Karjalassa ym., Venäjä on ja pysyy roistovaltiona. .Ei Venäjä voi pitää sillä alueella erilaista maanomistusjärjestelmää kuin muualla maassa, se olisi vaotoin ihmisoikeuksien julituksen 2. ja 3. pykälää. Saati että Suomi päättäisi yhdessä nurkassa VENÄJÄN laeista. Tai Venäjä Suomen...


Suomalaisen huolintaliikkeen tontin anastaminen väkivaltaisen jengin avulla Kronstadtissa osoittaa venäläisten viranomaisten rajattoman typeryyden:Tuo asia ei liity tähän yksityihenkiöiden maanperimykseen.


Venäjän talouselämä tarvitsee toimivaa logistiikkaa, jota heidän eri syistä on hankittava ulkomailta. Suomalainen, eurooppalaiseen kuljetusbisnekseen verkottunut, huolintaliike Pietarin ulkosatamassa on suuri apu Venäjän yrityksille, ja luo hyvinvointia ja talouskasvua Venäjälle. Sitäkin piti häiritä.Ei se firma voinut omistaa sitä tonttia, sillä oli ehkä jokin pitkä vuokrasopimus.

Toinen Venäjän takapajuisuuden turva on omistuksen epämääräisyys ja oikeusolojen arvaamattomuus. Ei sieltä voi ostaa tonttia ilman että on pelko nyrkkiporukasta t. lahjotuista miliiseistä, jotka tuovat ostamallesi tontille kaverin jolla on "lailliset paperit" että hän omistaakin sinun firmasi....Eipä sieltä varmaan ulkomaalainen voi tonttia omakseen ostaa ollenkaan. Mutta jos hankkii vaikka sikäläisen toiminimen, niin jo voi sillä toiminimellä eli firmalla onnistua. (Mulle on nää kerran opetettu työllisyyskrssilla laman aikana, mutta en ole joutunut ikinä niitä tietoja Venäjän osalta käyttämään mihinkään, joten en muista niitä.)

Näistä syistä venäläisetkin sijoittavat mieluimmin ulkomaille, kuin omaan maahansa. Venäjälle olisi suurta hyötyä, jos se osoittaisi kuuluvansa sivistysmaihin palauttamalla anastetun Karjalan laillisille omistajilleen.Se ei "palauta" niin ainakaan niin kauan kuin siltä uhataan "viedä" itsenäinen lainsäädätäoikeus noiden Taivaasta annettujen ylihistoriallisten "laillisuuksien" nojalla. Jos venäjä haluaa sinne suomalasta asutusta ja kulttuuria, se voi ykstyistää ties millä perusteilla, niin kuin se on pirukseen tehnyt ennenkin. Että siinähän ei olisi "uutta" nykyistä Venäjää koskien.

Täällä on nyt ensimmäisestä oiekuden päätöksestä Paulan tonttikiistassa:

> Uusin kuuluminen Viipurin käräjillä, kannattaa lukea
> kokonaan.

> http://prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&article_id=1395& author=10

Teksti vääristelee aivan varmasti tietoja (vaikka minulla ei päätöstä olekaan käsissäni):

" 31.10.2007
ProKarelia

VIIPURIN OIKEUS YLLÄTTI PIKATUOMIOLLA

- Istuva tuomari vaihtui ja päätös tuli valmisteluistunnossa

- Venäjän oikeuslaitos ei tunnusta länsimaista perimysjärjestystä "

Ei pidä paikkaansa.

Mutta oikeuslaitos ei tunnusta ilmeisestikään ulkomaalaisten yksityishenkilöiden MAANOMISTUSOIKEUTTA VENÄJÄLLÄ tälläkään hetkellä (ei siis koskaan, koska yksityihenkilöiden maanomistusoikeutta ei Venäjällä skadinaavisessa/amerikalaisessa mielessä ole koskaan ollutkaan).

Siten laki ei tunnusta myöskään maanperimysoikeutta (joka katsotaan kuolinhetken kv. voimassa olevan kansallisen lain mukaan).

Muun perimysoikeuden Venäjän laki kyllä tunnustaa.

" - Venäjän oikeus on hallintovallan jatke "

Se on joka paikassa osa hallitovaltaa. Jopa YK:ssa.

" - Miten käy ulkomaisten omistuksensiirroille Venäjällä? "

Ne menevät kuten ennenkin, tämä ei vaikuta niihin mitään.

" - YK:n ihmisoikeusjulistus unohdettiin

- Pariisissa 1947 vain raja siirtyi, ei omistusoikeus "

Ei se rauhansopimus tuonut Venäjälle yksityishenkilöiden maanomistusoikeutta, ei täällä eikä muualla. Ja tilanne, jossa Karjalassa olisi selainen vallinnut, mutta muualla venäjällä ei, olisi ollut YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen 2. ja 3. pykälän vastainen:

http://www.fredman-mansson.fi/yknioj.htm

" - kiinnostava vertailu: Maria Altmanin tapaus "

http://www.hs.fi/tulosta/1135222883774

Ei tekemistä tämän asian kanssa.

(Mitenkähän tämän valossa kävisi USA:n entisen ulkoministerin Albrightin, os Korbeková) omaisuuden kanssa, jonka hänen isänsä muitta mutkitta "pakkoluovutti", kun löysi diplomaatin residenssihuoneitostaan juutalaiten natseilta kätkemän, "isännättömäksi" muka joutuneen taideaarteen, ja kuljetutti diplomaattipostissa itselleen USA:han...)

" - Maanmittaushallitus ajaa venäläisten omistusasiaa

- Milloin länsimaat heräävät? "

????

" Viipurissa toimivan Leningradin oblastin piirioikeus järjesti tänään perusteellisen yllätyksen. Varatuomari, asianajaja Kari Silvennoinen on Viipurin Luostarinkatu 26:n omistajan Kalle Paulan edustajana ajanut oikeudessa kiinteistön palauttamista sen suomalaiselle omistajalle. "

EI ole omistaja, ELLEI OIKEUS TOISIN PÄÄTÄ (mitä se ei tee).

" Vasta 25.10.2007 ilmoitettiin, että jutun istuva tuomari vaihdetaan ja prosessi aloitetaan alusta.

Tänään uusi tuomari Gennadi Smirnov antoikin jutussa lopullisen tuomion. - Suomalaisten vaatimukset tontin palauttamiseksi Kalle Paulalle ja hänen merkitsemisensä kiinteistörekisteriin omistajana hylättiin.

Perusteluiksi venäläinen oikeusistuin katsoi kolme asiaa:

- Neuvostoliitossa ei ollut perimysoikeutta 30.04.1941, jolloin Kalle Paulan isä, Kaarle Paula, kuoli "

Sanoisin, että ei pidä paikkaansa.

Ja olen kyllä sitä mieltä, että tuo on tuolloin katsottava Suomen silloisen lain mukaan.

Se tontti on tuolloin ollut joko Kalle Paulan tai Suomen valtion, mutta ei ole kumpaakaan enää, koska Suomen valtio on sen pakkolunastanut ja "pelannut" silloisissa sotageimeissä. Kalle Paulan on kohdistettava vaatimuksensa ensi sijassa Suomen valtiolle, jos katsoo kokeneensa vääryyttä.

" - Tontin omistusoikeus oli siirtynyt Neuvostoliitolle jatkosodan päättyessä "

Totta. Juuri silloin, ihan kuten tuossa yllä jo sanoin. Sanoisin että pitää Haagissa tmv. YK:n asettamassa tuomioistuimessa.

" - Kanne oli nostettu liian myöhään

Suvereenia demokratiaa toteuttava Venäjä lähti siten päätöksessään siitä, ettei länsimaisella perimysjärjestyksellä ole mitään merkitystä. "

Väärä tieto. On siellä itselläkin perimysjärjestys. Ne ovat kansallista lakia.

" Kaarle Paula ei kuitenkaan ollut Neuvostoliiton kansalainen, vaan suomalainen. "

Totta, ja aluekin oli vielä silloin juridisesti Suomen.

" Oikeuden päätös on rankka isku kaikille ulkolaisille tahoille, jotka omistavat suoraan tai välillisesti jotain Venäjällä. "

Väärä johtopäätös.

" Venäjän oikeuslaitos ei tunnusta ulkomaista perimystä. "

Jos PK tarkoittaa ulkomaiden perimyslakeja, niin eivät tietenkään tunnusta. Omien lakien mukaan mennään sellaisissa asioissa kussakin maassa.

Jos taas PK tarkoittaa, ettei esimerkiksi venäläisen ulkomaan kansalainen jälkeläinen voisiperiä tätä, niin tieto on väärä.

" Siihen verrattavaa on omistusoikeuden siirtyminn kaupan tai lahjoituksen muodossa. Oikeuden päätöksestä voi tulla Venäjän tulevia investointeja arvioiden todella vakavia seurauksia. "

Ei tule, ellei ole laskettu lakien sijasta joidenkin luulojen varaan.

" Toisena perusteena todettu omistusoikeuden siirtyminen Neuvostoliitolle on sellaista uutta oikeutta, josta ei ole ollut tietoa. Neuvostoliitto oli YK:n jäsen ja se, samoin kuin Venäjä, on ratifioinut mm. YK:n ihmisoikeusjulistuksen. Sen 17. artiklassa vahvistetaan omistusoikeuden pysyvyys. "

Siinä ei sanota, että MINKÄ MAAN BISNESLAKIEN MUKAINEN OMISTUSOIKEUS. Kaikkein viimeksi SUOMEN laki on siellä standardin asemassa! SEKÄ NL:n että Suomen lait olivat Kansainliiton hyväksymiä (kun taas esimerkiksi Hitlerin lait eivät olleet).

(17. pykälässä ei puhuta omistusoikeuden "absoluuttisesta pysyvyydestä", eikä sellaisessa olisi mitään järkeäkään, vaan siinä sanotaan ettei ihmisiltä saa PERUSTEETTOMASTI viedä heidän [oman maan YK:n hyväksymien lakien mukaista] omaisuuttaan. Suomen valtio katsoi olevan perusteita määrätä asukkaat poistumaan mailtaan, eikä YK ole nähnyt tässäkään huomauttamista.)

" On hyvä muistaa, että Pariisin rauhansopimuksessa Neuvostoliitto jalomielisesti lupasi suosittaa Suomea YK:n jäseneksi ja osalliseksi sen kaikkiin yleissopimuksiin sen jälkeen, kun Suomi on allekirjoittanut Pariisin rauhansopimuksen – oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti. "

Ei SUomi tarvinnut tuohon NL:n "suositusta"...

" On hyvä muistaa, ettei Neuvostoliitto laatinut minkäänlaista lakia, jolla kiinteistöjen omistusoikeus olisi siirtynyt sille. Ei myöskään Venäjä ole sellaista lakia laatinut. "

Venäläisten asia raapia esille tuon puolen oikeuspohja.

Mikä taho sen tontin omistajaksinyt onmerkitty maakirjoihin, vai onko mikään? Kuka on merkinnyt ja koska? maalla ei ylipäätään ole NL:ssa tarvinnut olla "katitalistista" omistajaa. Ja tsaarin Venäjän feodaalinen omistus oli myös erilaista kuin kapitalistinen.

" Moskovan sopimuksessa 1940 tai Pariisin rauhansopimuksessa 1947 ei ole sanaakaan mainintaa siitä, että kiinteistöjen omistusoikeus jotenkin siirtyisi Neuvostoliitolle. Suomen valtio ei omistusoikeutta olisi voinut siirtääkään, koska Suomi demokraattisena maana ei harjoita omaisuuden sosialisointia. "

Suomen valti pakkoluovutti sodan aikana kaikilta minkä vain irti sai...

" Nyt voidaan havaita jälleen kerran, ettei sopimuksilla ole mitään virkaa, ne ovat olleet Neuvostoliitolle ja ovat Venäjälle vain tarkoituksenmukaisesti sovellettavia papereita. "

Ei "sopimuksilla" esimerkiksi Suomen kanssa pienesä piirissä Venäjälle voi uusia lakeja säätää, se pitää nyt karta kaikiaan vaan uskoa. Eikä mihinkään muuhunkaan maahan. lait ja sopimukset ovat kaksi eri asiaa (vaikka Ahtisaari kuinka muuta väittäisi). Lait säätävät parlamentit, ja (bisnes)sopimusten on oltava lakien mukaisia, ei päin vastoin, ainakaan vielä...

(Tosin voihan sekin aika vielä tulla, hetkeksi, että kapitalsiti saa firmassa säätää mielisensä "laitkin" voimaan... Itse asiassa joillakuilla huonosti asiantuntevilla ja "länsimielisillä" balteilla oli tuollainen käsitys Suomesta NL:n loppuaikoina...)

" Venäläisen oikeudenkäytön pohjalta voi vain syvästi ihmetellä Suomen valtionjohdon suhtautumista kansainvälisten sopimusten pitämiseen. Vielä enemmän voi ihmetellä sitä intoa, millä Maanmittaushallitus tarjoaa Venäjälle tietoa ja konsulttiapua kiinteistörekisterien rakentamiseksi Karjalaan ja muualle Venäjälle. Suomalainen viranomaistaho siten pyrkii korvausta (tai lähialueyhteistyölahjoitusta?) vastaan heikentämään entisestään suomalaisten omistajien asemaa Venäjällä. "

Ei pidä nyt lallata "suomalsista omistajista, se tuottaa vain turhia pettymyksiä.

" Kari Silvennoinen on syystäkin ärsyyntynyt. Länsimainen asianajaja ei ole tottunut siihen, että oikeus on hallintovallan käsivarsi. "

Mikä se sitten on (ymmärtäen hallintovalta laajasti)?

" - Emme saaneet oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä alioikeustasolla Venäjällä, valitamme tuomiosta Leningradin piirin valitustuomioistuimeen Pietariin. "

Antaa palaa vaan. Tuomioiden pitää olla LAINMUKAISIA.

Oikeudenmukaisuudesta puhutaan sitten politiikassa, kuin niitä lakeja laadistaan ja säädetään!

" Viipurin oikeudenkäyntijärjestely osoittaa, ettei Venäjällä ole mahdollista saada oikeutta, ei edes muodollisesti kestävää oikeusprosessia. "

Ei olisi ollut "muodollisesti kestävää" TUOMITA OHI VENÄJÄN LAIN!

(Ei edes silloin vaikka olisikin ollut jokin "pilkkuristiriita" Ihmisoikeuksien julistuksen kanssa.)

" Pinnan alla kuitenkin näyttää olevan eriäviä mielipiteitä oikeudenkäytöstä. "

No se on sitten POLIITISTA erimielisyyttä.

" Miksi muutoin piirioikeuden tuomari Savukoski olisi yhtä äkkiä syrjäytetty ja tilalle laitettu tuomari Smirnov? Smirnov vaikuttaa päätöksen ripeyden ja sisällön perusteella olevan täydellisesti Putinin hallinnon käsikassara ja valmis taivuttelemaan oikeutta tarpeen mukaan. "

Jos se tuomari Savukoski oli sitten vähän sellainen tuhnu ja hidas....

" - Harkitsen asian viemistä heti EIT:hen tapahtuneen röyhkeän oikeudenloukkauksen takia jo tässä vaiheessa. "

Siitä vaan, siitä vasta farssi nousee...

" Ymmärrän asian siten, että vaalien lähestyessä Venäjällä asia piti saada nopeasti pois julkisuudesta, sanoo Silvennoinen.

Ottaen huomioon EIT:n venäjänkielinen päätös suomalaiselle kantajalle ja päätöksen sanamuoto, jossa Suomen oikeuslaitos katsottiin jollakin tavoin alisteiseksi Venäjän oikeuslaitokselle, voidaan olla varmoja päätöksen poliittisuudesta myös nyt, jos Silvennoinen lähtee hakemaan heti EIT:stä oikeutta. "

Suomen oikeuslaitos ei ole millään tavalla alisteinen Venäjän oikeuslaitokselle, eikä päin vastoin. ja sen, kumman alaa jokin maiden välinen prosessi on, päättää viime kädessä YK.

" Sotapakolaisten, kauniisti suomalaisittain sanoen evakkojen, omistusoikeuskysymys on arka asia, jota valtaapitävät eivät halua pöydälleen. Tuomarit haluavat välttää tilannetta, jossa he joutuvat ilmoittamaan, että YK:n ihmisoikeusjulistuksella ja Euroopan ihmisoikeussopimuksella onkin jotain juridista merkitystä ja pakolaisten oikeutta pitää kunnioittaa.

On hyvä pitää mielessä mm. Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden täysin toisenlainen päätös ns. Maria Altmanin tapauksessa. "

Se on taas kokonaan kolmas valtio...

Ja erittäin kyseenalaista, oliko sillä todellisia valtuuksia päättää asaista, joka ei ole tapahtumahetkellä mitenkään liittynyt USA:n valtioon.
Jos osapuolet kuitenkin nyt ovat USA:n kansalaisia, eivätkä muut maat halua asiaan puuttua, niin voi ollakin valtuudet.

" Viipurin piirioikeuden päätös on tyrmäävä oikeusprosessin näkökulmasta. Se on tyrmäävä myös perusteluiltaan. "

Se oli täysin esimerkiksi minun odottamani mukainen (paitsi tuo "ulkoamisen primysoikeuden puuttuminen", joka ei olekaan aivan siten kuin PK sanoo).

" On perusteltua kysellä, mikä Venäjällä oikeastaan on muuttunut verrattuna Neuvostoliittoon? "

Laki- ja oikeusjärjetelmä ei ole paljoakaan muuttunut, paitsi ne bisneslait, eikä varmaan muutukaan.

" Vallassa on yksi klaani. Maata johtaa tuntematon klaani, jolla on keulakuva. KGB-FSB –pohja on valloittanut hallintoelimet. Väkivallan kulttuuri on voimissaan. "

Tämä on poliitinen mielipide.

" Oikeus on hallinnon apuväline. "

Se on sitä aina. Se on ´lain/oikeuden´ olemus yhteiskunnan normatiivisen sääntelyn muotona: nämä ovat valtion asettamia ja iime kädessä väkivallalla valvomia normeja, maassa kuin maassa. (Tästä päästään vasta sitten, valtio marxilaittain kuoleentuu ja laki korvautuu mm. moraalilla. Kapitalimissa niin ei voi koskaan tapahtua, vaan kasvavan eriarvoisuuden ylläpitäminen vaatii lainomaisesti lisää ja lisää väkivaltaa.

" Tämä Venäjä on Euroopan Neuvoston jäsen, "

Enää muodollisesti, eikä sitäkään kauan.

" YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, pyrkimässä WTO:oon, Nato-kumppani.

Tämä Venäjä pitää mm. Karjalaa, Salla-Kuusamon alueita, Petsamoa ja eräitä Suomenlahden saaria ja Viron Setumaata hallussaan vastoin Atlantin julistusta ja kansainvälisiä sopimuksia. "

Ei,vaan sellaiten, niiden viimeksi ja korkeimmalla tasolla tehtyjen, MUKAISESTI.

Tämä on fakta.

" Tämä Venäjä pitää hallussaan esim. 1 milj. km2 Mantsurian alueita ja Japanille kuuluneita Sahalinin saarta ja Kuriilien saaria. "

Noista saaristaei ole sopimusta, eikä YK:kaan ole niistä päättänyt.

" Olisiko läntisen maailman aika nykyistä syvällisemmin miettiä tätä kokonaisasetelmaa? "

Miettiköön vaan vaikka päänsä puhki.

II maailmansodan rauhansopimuksia ja rajoja ei pidä ruveta "avaamaan". Siitä tulisi pelkästään uusi iso sota (jossa kävisi luutavasti "samalla lailla kuin ennekin", kten eräällä muinaisella kansakoulutytällä, kun jäi kolmatta kertaa 1. luokalle...)

" Tapaukseen liittyvät lisätiedot:
Varatuomari, AA Kari Silvennoinen
0500 705 716 Email "
EIT ei taaskaan ottanut, venäjän tuomioistuinten käsittelyn jälkeen, Silvennoisen tonttijuttua käsiteltäväkseen, koska sen mukaan asiassa ei ole tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia.
Edellisen kerran se kieltäystyi siksi, ettei asiaa ollut kästety venäläisessä alioikeudessa.

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Ihmi ... 5240444093

" Ihmisoikeustuomioistuin torjui suomalaismiehen tonttikiistan Viipurissa

Julkaistu: 22.10.2008 17:27

stt

Viipuri. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) ei ota käsiteltäväkseen suomalaismiehen Viipurissa käymää tonttikiistaa. Tuomioistuimen mukaan asiassa ei ole ilmennyt ihmisoikeuksien loukkausta.

Suomalaismiehen asianajaja Kari Silvennoinen on tyrmistynyt oikeuden päätöksestä. Hänen mielestään kyseessä on juuri keskeisten ihmisoikeuksien loukkaus. Silvennoinen muistuttaa, ettei suomalaismies saanut asiaansa käsiteltyä Venäjällä ja häntä myös syrjittiin suomalaisen syntyperän vuoksi. Samalla loukattiin ihmisoikeussopimuksessa taattua omaisuuden suojaa.

Silvennoinen suunnittelee nyt asian viemistä uudelleen EIT:hen.

Tonttikiistassa suomalaismies vaati takaisin tonttia, joka oli hänen isänsä omistuksessa ennen talvisotaa. Nykyään tontilla on leikkipuisto.

Tonttijupakan käsittely alkoi reilu vuosi sitten Viipurissa. Jutun edetessä venäläinen tuomioistuin katsoi, ettei asia kuulu lainkaan Venäjän oikeuslaitokselle.

Myös EIT katsoo, että tonttikiista on kansainvälisen oikeuden asia. Silvennoisen mukaan tämä merkitsee sitä, että asia pitäisi viedä esimerkiksi YK:n ratkaistavaksi. "

"Norsunraatotuuomioistuin" näyttää jo heittäneen pyyhkeen kehään "YK-tuomioistuimen kilpailijana" ja suosittetlee itsekin tätä jälkimmästä, tässäkin tapauksessa oikeaa tahoa. Mutta korkeat tuomarinpalkat yhä vaan kelpaavat...

Tämä ei tee norsunraatotuomioistuimesta yhtään sen laillisempaa, "kommunismiuhri"hourujen jälkeen, kuin ennenkään.

http://www.taloussanomat.fi/kotimaa/200 ... 0917014/12

" Suomalaisten liikemiesten havittelema kaivausalue kulkee Suomen aluevesillä kapeana kaistaleena halki Suomenlahden. Haettu alue lähtee Helsingin eteläpuolelta 17 kilometriä kapeana kiilana ja ulottuu aina talousvyöhykkeen rajalle asti.

Hankkeen puuhamiesten asianajaja, varatuomari Kari Silvennoinen kiistää, että kyse olisi kiusanteosta.

– Edustajani jättivät hakemuksen ministeriöön vuosi sitten elokuussa. Nord Stream jätti lehtitietojen mukaan kaasuputkesta hakemuksen vasta keväällä.

Silvennoinen ei halua kertoa tarkemmin päämiestensä nimiä. Hän sanoo, että kyseessä on "helsinkiläisiä liikemiehiä". "

Läskiks menee, kun Silvennoinen ajaa. Hän ei edes osaa venäjää ja hänen touhunsa nojaa täysin sekä venäjän että EU:n taholta lakkautusputkessa olevan "Euroopan ihmioikeutuomioistuimen" touhuihin, joita ei kenekään tarvitse ottaa todesta. "

Suomen hallitusta vastaan hänen pitäisi oikeutta käydä. Suomihan sen tontin Neuvostoliitolle luovutti ja asutti sen omistajat uudelleen muualle Suomeen. Koskahan joku alkaa vaatimaan Karjalan evakkoja ja heidän jälkeläisiään maksamaan takaisin valtiolta saamansa avustukset ja korvaukset menettämistään maista?

Moses Leone
Suomen hallitusta vastaan hänen pitäisi oikeutta käydä. Suomihan sen tontin Neuvostoliitolle luovutti ja asutti sen omistajat uudelleen muualle Suomeen. Koskahan joku alkaa vaatimaan Karjalan evakkoja ja heidän jälkeläisiään maksamaan takaisin valtiolta saamansa avustukset ja korvaukset menettämistään maista?Kyllä se niin on, että se varma korvaus isompaan hätään heti käteen oli justiin se, mitä pitikin tehdä silloin. Sitten jos Venäjä tosiaan omasta aloitteestaan päättäsi "palauttaa" jotakin Suomen valtiolle, tai joitakin alueita vaihdettaisiin, niin se olisi Suomen sisäinen asia kuinka valtio mitäkin jakaa. Valtio myös esti, kuolemanrangaistuksen uhalla, niitä, joille olisivat kelvanneet Neuvostoliiton tarjoamat edut, ottamasta niitä vastaan. Aivan kuten NL:kin esti toisin päin.

Arkkis
Moses Leone
Suomen hallitusta vastaan hänen pitäisi oikeutta käydä. Suomihan sen tontin Neuvostoliitolle luovutti ja asutti sen omistajat uudelleen muualle Suomeen. Koskahan joku alkaa vaatimaan Karjalan evakkoja ja heidän jälkeläisiään maksamaan takaisin valtiolta saamansa avustukset ja korvaukset menettämistään maista?Kyllä se niin on, että se varma korvaus isompaan hätään heti käteen oli justiin se, mitä pitikin tehdä silloin. Sitten jos Venäjä tosiaan omasta aloitteestaan päättäsi "palauttaa" jotakin Suomen valtiolle, tai joitakin alueita vaihdettaisiin, niin se olisi Suomen sisäinen asia kuinka valtio mitäkin jakaa. Valtio myös esti, kuolemanrangaistuksen uhalla, niitä, joille olisivat kelvanneet Neuvostoliiton tarjoamat edut, ottamasta niitä vastaan. Aivan kuten NL:kin esti toisin päin.Lainaus toiselta palstalta:

> > > Minkään tietyn maan bisneslain mukainen
> > > omistusoikeus ei ole perusoikeus. Se voidaan
> > > esimerkiksi laillisesti vaihtaa muihin oikeuksiin.
> > >
> > Olet jälleen keksinyt tälläisen käsitteen kuin "maan
> > bisneslaki". Omistaminen on samanlaista, oli sitten
> > kysymys kotimaisesta tai ulkomaisesta tahosta.
>
> Se ei ole ollenkaan samanlaista eri maissa, että
> ketkä mitäkin voivat laillisesti omistaa.
>
> Nykyään ne lait kuitenkin ovat (yleensä)
>
> a) samat maan kansalaisille keskenään (muuten ollaan
> feodaalisessa yhteiskunnassa), sekä
>
> b) kaikille ulkomaalaisille keskenään.
>
> Ulkomaalaisten oikeudet eivät saa olla laajempia
> kuin omien kansalaisten.
>
> Ei kai tässä muuten Suomen ja Venäjän lakienkaan
> muuttamista olisi kukaan vaatimassa
> "symmetriasyistä", jos lait olisivat samanlaisia.
> >
> > Omistaminen on samanlaista, mutta kansalaisten
> > asenteet vaihtelevat maittain.
>
> Kun ei ole samanlaista niin ei ole!
>
> Ei ole "YK:n bisneslakia", EIKÄ PIDÄKÄÄN OLLA, koska
> yhteiskuntien pitää voida kehittyä.
> >
> > Laillinen omistus syntyy jokaisessa maassa tietyillä
> > kriteereillä. Näin tapahtui myös Karjalassa ennen
> > sotaa.
>
> EI synny, kun ei ole "YK:n bismeslakia" EIKÄ PIDÄKÄÄN
> OLLA.
>
> kaikissa liittovatioissa bisneslait eivät ole
> kaikissa osavaltioissa EIVÄTKÄ MAAKUNNISSAKAAN samat:
> esimerkiksi Kiinalla on takanaan n. 30 vuoden jakso,
> jolloin maakuntien ja suurimpien kaupunkien neuvostot
> päättivät niistä. Saatoit omistaa Kantonissa jotakin,
> mitä Shanghaissa et olisikaan voinut omistaa.
> >
> > Valtioiden välisen sodan seurauksena rajaa
> > siirrettiin ja tietty alue joutui NL hallintaan.
>
> Ja myös NL:n valtion omistukseen.
>
> > Suomalainen kiinteä omaisuus jäi paikalleen ja
> > omistajien laillinen omistusoikeus voimaan, mutta
> > Venäjä/NL estää edelleenkin omaisuuden hyödyntämisen.
>
> Suomen valtio pakkoluovutti sen omaisuuden, määräsi
> entiset omistajat kuolemanrangaistuksen uhalla
> poistumaan sen ääreltä, ja maksoi korvauksen.
>
> Jos joku jäi Venäjälle, eikä silloin tietenkään
> saanut korvaustakaan, sitten en tiedä, miten kävi.
> >
> > Valtiolla on mahdollisuus rajoittaa omistamista,
> > mutta tämä on valtion yksipuolista toimintaa.
>
> > Suomalaisten mahdollisuutta hallita omaa omaisuuttaan
> > Venäjällä/NL on rajoittanut mm. ylileveä
> > rajavyöhyke.
>
> Yksikään ainoa kansainvälinen tuomioistuin ei tuomitse
> sitä omaisuutta "suomalaisten omaisuudeksi", eikä
> edes Suomen oma laki väitä sellaista. Mikään
> notariaatti ei vahvista sitä "omaisuutta" koskevia
> "kauppoja" suomalaisille.
>
> > Tämä taas johtuu siitä, että
> > Venäjällä/NL on YK:n jäsenvaltiona mahdollisuus
> > päättää itse miten leveää rajavyöhykettä se haluaa
> > ylläpitää. Valtiolle suodaan siis erilaisia
> > poikkeuksia, joilla se voi rajoittaa ulkomaista
> > omistusta.
>
> Aivan. Valtiot voivat rajoittaa niin ulkomaista kuin
> kotimaista omaisuutta, ja sitä oikeutta niiltä ei
> edes voida viedä. Tämä antaa myös joillekin vero- ja
> muille keinotteluparatiiseille mahdollisuuden
> ylläpitää äärimmäisen löysiä lakeja, jotka missään
> muualla eivät kävisi päinsä.
> >
> > >Minä kerron vain kuinka YK asian näkee kansainvälisen
> > > yhteisön poliittisena organisaationa.
> > >
> > YK on valtioiden välinen järjestö, se ylläpitää
> > tietynlaista maailmanlaajuista valtiojärjestelmää.

> > Tästä syystä se ei sovellu käsittelemään tätä
> > yksittäistä mutta ehdottoman tärkeää kysymystä.
>
> EI sovellukaan, ja SIKSI KULLAKIN SUVEREENILLA MAALLA
> ON OMAT BISNESLAIT.
> >
> > > Venäjän ei olisi ollut YK-laillista sallia maan
> > > yksityisomistusta PELKÄSTÄÄN KARJALASSA JA VIELÄPÄ
> > > PELKÄSTÄÄN ULKOMALAISILLE. YK-laillisen lain on
> > > oltava sama kaikille, eikä se saa antaa
> > > ei-kansalaisille PAREMPIA oikeuksia kuin
> > > kansalaisille.
> >
> > Se olisi ollut puhtaasti NL oma asia salliiko vai ei.
>
> Ei olisi. Siitä olisi valitettu. Se olisi ollut
> "rotusyrjintää". NL:lla ei ollut varaa kränätä YK:n
> kanssa laillisuudesta, koska YK epäili jatkuvasti
> olevienkin lakien toteutumista.
>
> > YK jäsenvaltioneen lähtee siitä, että se sallii
> > jäsenvaltioilleen poikkeuksen lähes asiaan kuin
> > asiaan.
>
> Jäsenvaltiot voivat olla sen kanssa konfliktissa,
> kuten vaikka Israel, mutta se ei ole mikään hauska
> tilanne.
> >
> > Joka tapauksessa YK ei muodosta mitään ylikansallista
> > lainsäädäntöä, vaan se toimii valtioiden välisenä
> > järjestönä. http://fi.wikipedia.org/wiki/YK
>
> Mikään muu kuin YK ei voi muodostaa
> yleismaailmallista lainsäädäntöä, koska se on ainoa
> poliittinen orgaani, joka edustaa kaikkia.
> >
> > YK:n ytimen muodostaa valtiokeskeisyys ja omistaminen
> > ei vastaavasti ole valtiokeskeisyydestä riippuvaa.
>
> Yleismaailmallista bisneslainsäädäntöä ei ole, eikä
> tule.

Täällä on esimerkki tämän päivän EU:n sisällä, sillä on yhteisiä ja erilaisia piirteitä Karjalan ja sen evakkojen kanssa.

Maat olivat alun perin (Kansainliiton lailla) Tshekin, mutta asukkaat, joista nyt on kyse olivat saksankielisiä. Saksa vei nuo maat 1938 Münchenin sopimuksella, jolla ei ollut kansainliiton vahvistusta, ja karkotti tshekkiläiset ja muut asukkaat. Osa tapettiin, ainakin juutalaiset, jos saatiin kiinni. II maailmansodan jälkeen alueet palautettiin Tshekille, mutta nyt Tshekki karkottikin sakalaiset, 3 miljoonaa henkilöä, kolmanneksen Tshekin silloisista asukkaista, syytettyinä miehittäjän tukemisesta, maiden ryöstöstä jne., pääasiassa henkilöitä yksilöimättä, ja myös ilman yksilöllisiä syytteitä, kunhan saksalainen (natsiyhteistoimintahenkilö) vain lähtee lipettiin. Tshekissäkin valtiollitettiin samlla kaikki maa, mutta sitteemin sitä on taas hakemuksista yksityitetty entisten omistusten perusteella, mutta ei karkoitetuille sudettisaksalaisilla. Enkä tiedä, onko yksityistetty muillekaan ulkomaalaisille, ainkaan ellei paluumuuta Tshekkiin. Saksalaiset entiset maanomistajat ovat vaatineet siitä asti noita maita takaisin.

YK-lakia voidaan asiata tulkita monella tavalla. Pelkän saksalaisuuden perusteella ei pitäisi jättää palauttamatta yhdelle tshekissä asuvalle naapurille entisiä maita KUN KERRAN MUILLEKIN PALAUTETAAN. Kun karkotus tapahtui, ei myöskään ollut sota. Lähtökäskyn antoi Tshekin valtio, ja se pakkoluovutti maat. Eikä korvannut niitä.

Nyt tshekin presidenntti hakee EU:n Lissabonin sopimuksesta ratkaisua, eikä allekirjoita sopimusta, jos ei saa mieleistään päätöstä, mikä saattaa johtaa koko Lissabonin sopimuksenkaatumiseen, jos Englannin konvervatiivit ehtivät päästä hallitusvaltaan ja järjestää sopimuksesta kansanäänestyksen ennen kuin se tulee voimaan. Entiset saksalaisten maat ovat luultavimmin tänäänkin Tshekin valtion.

http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.sht ... /10/970883

" Tshekin presidentti vaatii lisäyksiä Lissabonin sopimukseen

08.10.2009 18:41

Tshekin presidentti Vaclav Klaus vaatii Lissaboniin sopimukseen lisäyksiä ennen kuin suostuu allekirjoittamaan sen. EU-puheenjohtajamaan Ruotsin pääministeri Fredrik Reinfeldt kertoo, että Klaus vaati puhelinkeskustelussa sopimukseen kahta lisälausetta.

Sopimus on nykymuodossaan hyväksytty jo 25 EU-maassa. Tshekin lisäksi enää vain Puola jarruttaa unionin uudistamiseen tähtäävän sopimuksen voimaantuloa.

(MTV3 - STT - Reuters) "[/quote]


http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/73647- ... svaateista

Tshekit huolestuivat saksalaisten korvausvaateista

Julkaistu: 21:24

Tshekin presidentti Vaclav Klaus haluaa Lissabonin sopimukseen Tshekkiä koskevan lisäyksen, jolla hän haluaa turvata maansa toiseen maailmansotaan liittyviltä omaisuusvaatimuksilta.

Klaus on huolissaan, että Tshekkoslovakiasta toisen maailmansodan jälkeen karkotetut saksalaiset voisivat vaatia takavarikoidun omaisuutensa palauttamista, jos Lissabonin sopimus tulee voimaan ilman muutoksia.

Tshekkoslovakiasta karkotettiin toisen maailmansodan jälkeen noin kolme miljoonaa saksalaista.

Klausin mukaan vain sopimusmuutoksilla voidaan taata Tshekin oikeuslaitoksen riippumattomuus.

Irlantilaiset hyväksyivät EU:n päätöksentekoa uudistavan Lissabonin sopimuksen viime viikonlopun kansanäänestyksessään. Sopimus on edelleen ratifioimatta Tshekissä ja Puolassa. Puolan presidentin Lech Kaczynskin on määrä allekirjoittaa sopimus lauantaina, kun taas Klaus ei suostu allekirjoittamiseen ilman muutoksia. "

Turpiin tuli kuusmuna - hävitty mikä hävitty, ja toisaalta, mitä v*ttua näin pieni kansa tekee näinkään isolla maalla? Hajottaa itsensä nysvääjien tukiin?

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat