Seuraa 
Viestejä45973

Katsoiko joku Päivärinnan ohjelman hoitovirheistä? No, siinä kerrottiin tilanteesta Suomessa ja Lääkäriliiton edustajan kanta oli se, ettei yksittäisiä lääkäreitä pitäisi syyllistää virheistä, koska vika on järjestelmässä. Potilailla on oikeus saada korvauksia, mutta terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen kanta on myös se, ettei syylllisiä etsitä. Tässä on kuitenkin se ongelma, että entä jos valituksia tulee koko ajan koskien tiettyä lääkäriä? Mikäili virheen tekijää ei saa yksilöidä, hän voi jatkaa samojen virheiden tekemistä. Joskus henkilö voi olla todella epäpätevä hoitamaan tehtäviään. Tähän ajatukseenhan USA:n korvausjärjestelmä perustuu, se on vastuussa, kuka on vastannut hoidosta.

Kommentit (7)

Neonomide
Seuraa 
Viestejä14249

Viisi morfiinin yliannostusta samana vuonna ja lääkärinlupa kuivumaan?

Pretending to be certain about propositions for which no evidence is even conceivable—is both an intellectual and a moral failing. —Sam Harris

rosewater
Seuraa 
Viestejä1231
väläys
Katsoiko joku Päivärinnan ohjelman hoitovirheistä? No, siinä kerrottiin tilanteesta Suomessa ja Lääkäriliiton edustajan kanta oli se, ettei yksittäisiä lääkäreitä pitäisi syyllistää virheistä, koska vika on järjestelmässä. Potilailla on oikeus saada korvauksia, mutta terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen kanta on myös se, ettei syylllisiä etsitä. Tässä on kuitenkin se ongelma, että entä jos valituksia tulee koko ajan koskien tiettyä lääkäriä? Mikäili virheen tekijää ei saa yksilöidä, hän voi jatkaa samojen virheiden tekemistä. Joskus henkilö voi olla todella epäpätevä hoitamaan tehtäviään. Tähän ajatukseenhan USA:n korvausjärjestelmä perustuu, se on vastuussa, kuka on vastannut hoidosta.

Näkemys perustuu siihen, että suuressa osassa hoitovahingoista ei ole tosiaan yksilöitävissä mitään yksittäistä virhettä vaan tapahtumien kulku on monien asioiden summa, johon liittyy suuri määrä erilaisia järjestelmästä riippuvia muuttujia. Lisäksi järjestelmänäkökulma on osoittautunut tutkimuksissa tehokkaammaksi hoitovahinkojen vähentämisessä kuin yksittäisen vastuullisen metsästäminen.

En näkisi esille tuomaasi todellisena ongelmana ainakaan julkisella puolella. Sairaaloiden sisällä on yleensä melko tarkka käsitys esim. eri kirurgien komplikaatiofrekvenssistä kussakin toimenpiteessä ja tämä vaikuttaa siihen, kuka tekee mitäkin toimenpiteitä. En itse asiassa muista koskaan törmänneeni tilanteeseen, jossa tällainen olisi muodostunut ongelmaksi.

Yhdysvaltojen hoitovahinkomenettely on umpiääliömäinen kaikella tavalla ja hyödyttää vain turhanaikaista lakimiesarmeijaa ja joitakin yksittäisiä potilaita, joille tällainen finanssimielessä lottovoitto osuu kohdalle. Suurimmat ongelmat ovat maallikkopohjainen tort justice -menettely ja täysin arbitraarinen ja rajoittamaton korvaussummien määräytyminen sekä niihin sisältyvä punitiivinen komponentti (ei korvata vain syntynyttä haittaa, mikä olisi loogista ja mistä esim. Suomessa lähdetään, vaan lisäksi halutaan rangaista).

Nämä ovat johtaneet siihen, että on täysin irrelevanttia, onko hoitovahinkoa itse asiassa edes tapahtunut vai ei (eli onko kyse sairauden normaalista kulusta, jonkin toimenpiteen tiedossa olevaan komplikaatiospektriin tietyllä todennäköisyydellä kuuluvasta asiasta jne.). Korvaussumma ja siten finanssiriski on posketon ja kun lisäksi tuomio on lantinheittoa maallikkojen päättäessä asioista, joiden arvioimiseen heillä ei ole mitään vähäisintäkään kompetenssia (vrt. esim. rofekoksibioikeudenkäynnit), on puhtaan riskinhallinan kannalta mielekästä pyrkiä sopimaan kaikki haasteet, riippumatta siitä, onko tila virheen seurausta vai ei.

Maallikko-oikeuksien päätöksiä on tutkittukin ja näiden löydöksien mukaan olennaisempaa oikeudenkäynnin lopputulokselle on usein kantajan ikä ja haitan laatu, kuin se, onko virhettä osoitettavissa (mistä kuitenkin oikeutta juuri käydään!).

Kuvattu systeemilähtöinen lähestyminen on tietääkseni käytössä ainakin Tanskassa.

"between the click of the light; and the start; of a dream"

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

rosewater: Et voi kuitenkaan kiistää, että joskus hoitovirheestä on vastuussa yksittäinen henkilö. TEO on poistanut lääkärinlupia suomalaisilta lääkäreiltä, hurjimmista jutuista on kerrottu julkisuudessakin. Tuli mieleen mm.tämä Urpo Rinteen tapaus, jossa hän oli potilaiden hoidon laiminlyömisen ja terveyden vaarantamisen lisäksi kavaltanut rahoja yliopistolta. Hän joutui siitä vankilaankin. Hoitovirheisiin voi olla myös syynä se, että lääkäri vetää jotain sääntöjen ja hoitosuositusten vastaista linjaa. Eräs lääkäri, jonka nimi taisi olla Lantto tai sinne päin, oli menettänyt lupansa, koska jätti vanhuksia hoitamatta, pitäen sitä eettisenä tapana toimia. Kuitenkin hän rikkoi niin paljon hoitosuosituksia, että asiasta syntyi suuri kohu.

Lääkäreillä voi myös olla henkilökohtaisia ongelmia, he tekevät muihin akateemisesti koulutettuihin verrattuna eniten itsemurhia.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Itsemurha
Henkilökohtaiset ongelmat voivat johtaa kyvyttömyyteen hoitaa työtehtäviään. Mitä rosewater ajattelisit esim. siitä, että yhdellä lääkärillä olisi alkoholiongelma ja hän toistuvasti vaarantaisi potilaiden turvallisuuden? Olisiko se systeemin vika, ja olisiko reilua syyttää siitä työyhteisöä, niitä ihmisiä jotka ovat hoitaneet työnsä hyvin. Muissakin ammateissa ja työpaikoissa työntekijöillä on henkilökohtainen vastuunsa. Puhutaan jopa tulosvastuusta. Mikäili virhe on johtunut tahallisesta piittaamattomuudesta tai jopa tietoisesta vahingon aiheuttamisesta, pidän rankaisemistakin aivan oikeutettuna. Vertaa vaikka ammattikuskeihin, jos rekkakuski syyllistyy liian suureen tilannenopeuteen, hän joutuu siitä vastuuseen. Miksi lääkäreillä pitäisi olla vähemmän vastuuta kuin muilla?

P.S Ellet usko että lääkärikin voi olla alkoholisti, lue työterveyslääkäri Seppäsen omaelämänkerrallinen romaani "Selvästi humalassa".

Katsoin ohjelman osittain.

Kun ohjelmassa puhuttiin syyllisten etsinnästä, niin pitää miettiä, mitä sillä tarkoitetaan. Olen samoilla linjoilla kuin lääkärit, että tärkeintä on selvittää virheeseen johtaneet syyt ja pyrkiä korjaamaan ne. Syyttäminen sillä tavalla, että mennään oikeuteen, jossa virheen tehnyt tuomitaan rangaistuksiin ja mahdollisiin korvauksiin, ei ole oikea tie. Varsinainen syyttäminen, siis sellainen, joka johtaa varoituksiin tai oikeudenkäyntiin on paikallaan vain silloin kun vakavan vahingon aiheuttanut virhe tahallinen tai johtuu törkeästä huolimattomuudesta ja ohjeiden rikkomisesta.

Lääkärin (ja hoitajan) työ on periaatteessa työtä siinä kuin mikä tahansa työ, vaikka onkin vaativampaa sikäli, että siinä on suoraan kyse ihmisten hyvinvoinnista ja hengestä. Kaikissa töissä tapahtuu virheitä.
Jos minä teen työssäni (teollisuus) virheen, niin harvoinpa siitä syytetään ja rangaistaan, vaikka firmalle siitä on voinut koitua isojakin kustannuksia. Yleensä pyrimme selvittämään, miksi homma meni mäkeen ja korjatataan ohjeita tai käytäntöjä (joko omia tai työyhteisössä vakiintuneita.

Ihan samalla tavalla hoitotyössä tehdään virheitä. Se on jopa todennäköisempää työskennellessä ihmisten kanssa kuin diagnostoidessa jossain prosessisa olevaa vikaa, sillä ihminen on kuitenkin monta kertaluokkaa monimutkaisempi "laite" kuin isokaan tehdas. Lisäksi jokainen ihminen on yksilö ja yksilöiden väliset erot ovat suuria. Koneet taas ovat enemmän tai vähemmän toistensa klooneja ja niiden toiminnasta saadaan helposti melko yksiselitteistä mittausdataa. Ihmisen diagnostointi on tähän verrattuna melkoista mutuilua.

Toisaalta on oltava mahdollista siirtää tehtäväänsä kykenemätön (jatkuvasti pahoja virheitä tekevä tai rikkova) lääkäri tai hoitaja on siirrettävä toisiin tehtäviin tai irtisanottava. Näinän minäkin saan firmastani kenkää (tai minut siirretään toisiin tehtäviin) jos en kykene hoitamaan nykyisiä töitäni.

Niinpä mielestäni sairaalamaailmassa pitäisi pyrkiä syyttelyn sijasta sellaiseen kulttuuriin, että virheet tunnustetaan ja dokumentoidaan avoimesti ja niihin johtavat ssyyt selvitetään ja eliminoidaan jatkossa. Tämähän tarkoittaa, että virheet tietyllä tapaa hyväksytään vaikka ne ivät ole tavoite ja niistä pyritään eroon. Lähtökohta pitää olla että työntekijöillä ei ole niskassa jatkuva pelko syytteistä ja mahdollisista korvauksista. Pelko nimenomaan johtaa salailuun. Toki myös ihmisten kunnianhimo ja halu suojella työyhteisössä ja asiakkaiden silmissä omaa mainettaan ajaa yksilötasolla ihmisiä salailuun, mutta sitäkin voidaan vähentään kulttuurin avoimuudella.

Potilasvahinkosysteemiä pitäisi muuttaa niin, että kun hoitolaitos myöntää virheensä ja esittää haitan suuruuden, niin sieltä tulee liki automaattisesti haitan mukainen korvaus. Vahingon kärsineen potilaan ei pidä joutua todistusvastuuseen ja raskaaseen riitelyprosessiin vakuutusyhtiön kanssa. Nykyään taitaa olla niin, että vakuutusyhtiöt kiistävät kaiken ellei potilas itse hanki vedenpitäviä todisteita…Riittänevätkö edes nekään..

Onko edes oikein, että potilasvahinko korvausten maksajana on vakuutusytiö, jonka tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen (minimoimalla korvaukset)? Pitäisikö vahinkomaksut tulla suoraan sairaalan kassasta, jolloin ne olisi huomioitava budjetissa, kuten varmaan on huomioitu myös potilasvakuutuksiin menevät maksut?

rosewater
Seuraa 
Viestejä1231
väläys
Et voi kuitenkaan kiistää, että joskus hoitovirheestä on vastuussa yksittäinen henkilö.

Toki. Varsinkin toimenpidepuolella riski erilaisten teknisten virheiden tapahtumiseen on olemassa ja tietyissä tilanteissa tällainen riski voi olla hyvinkin suuri. Tällainen on toki toimenpiteen tekijän virhe, ei siinä mitään.

Tuli mieleen mm.tämä Urpo Rinteen tapaus, jossa hän oli potilaiden hoidon laiminlyömisen ja terveyden vaarantamisen lisäksi kavaltanut rahoja yliopistolta. Hän joutui siitä vankilaankin. Eräs lääkäri, jonka nimi taisi olla Lantto tai sinne päin, oli menettänyt lupansa, koska jätti vanhuksia hoitamatta, pitäen sitä eettisenä tapana toimia. Kuitenkin hän rikkoi niin paljon hoitosuosituksia, että asiasta syntyi suuri kohu.

Kumpikaan näistä esimerkeistä ei ole sellainen hoitovahinko, jota tässä keskustelussa tarkoitetaan. Rinteen tapauksessa omat ja vieraat rahat menivät sekaisin. Lanton tapauksessa (jota par'aikaa käsitellään oikeudessa) kyse ei ollut taitovirheestä, vaan hoitolinjasta ja -filosofiasta.

Mitä rosewater ajattelisit esim. siitä, että yhdellä lääkärillä olisi alkoholiongelma ja hän toistuvasti vaarantaisi potilaiden turvallisuuden? Olisiko se systeemin vika, ja olisiko reilua syyttää siitä työyhteisöä, niitä ihmisiä jotka ovat hoitaneet työnsä hyvin.

Päihdeongelmien suhteen menetellään kuten millä tahansa alalla lain, työehtosopimusten ja työterveyskäytäntöjen puitteissa. Päihtynyt henkilö toki poistetaan työpaikalta, kuten miltä tahansa työpaikalta.

Mikäili virhe on johtunut tahallisesta piittaamattomuudesta tai jopa tietoisesta vahingon aiheuttamisesta, pidän rankaisemistakin aivan oikeutettuna.

Toki, jos tällainen tuottamuksellisuus pystytään osoittamaan. TEO:n lausunto hoitovahinkotapauksesta ei ota kantaa tuottamuksellisuuteen, kuten useat ihmiset ja monet juristitkin tuntuvat tulkitsevan.

P.S Ellet usko että lääkärikin voi olla alkoholisti, lue työterveyslääkäri Seppäsen omaelämänkerrallinen romaani "Selvästi humalassa".

Höh, on tutkittuna yleisessä tiedossa, että lääkäreissä on enemmän päihdeongelmaisia kuin muilla akateemisilla aloilla keskimäärin.

"between the click of the light; and the start; of a dream"

rosewater
Seuraa 
Viestejä1231
Viirupöllö
Katsoin ohjelman osittain.

Onko edes oikein, että potilasvahinko korvausten maksajana on vakuutusytiö, jonka tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen (minimoimalla korvaukset)? Pitäisikö vahinkomaksut tulla suoraan sairaalan kassasta, jolloin ne olisi huomioitava budjetissa, kuten varmaan on huomioitu myös potilasvakuutuksiin menevät maksut?


Rakentava postaus.

En katsonut ko. ohjelmaa itse asiassa ollenkaan. Ylen sivuilta lienee tosin saatavissa.

Pakollinen potilasvahinkovakuuttamien on varsin tiukasti lailla säädelty:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860585

Jos potilasvahinko todetaan, korvaus on melkeinpä automaattinen. Riidellä voi sitten määrästä, toki. Lisäksi, jos on hankkinut jonkinlaista vapaaehtoista lisäturvaa, voi joidenkin haittojen syy-seuraus -suhteesta syntyä vääntöä.

"between the click of the light; and the start; of a dream"

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat