Seuraa 
Viestejä45973

Käännä tämä teksti englanniksi ja ole mukana tekemässä historiaa.

VUOROVAIKUTUS

Miten taivaankappaleet vuorovaikuttavat toistensa kanssa?

Ne avautuvat energia-aaltoja joilla ne vuorovaikuttavat toistensa kanssa.

Mitä vähemmän kappaleella on ulkopintaa, sitä vähemmän se vuorovaikuttaa toisten kappaleiden kanssa.

Energiakeskittymässä voi olla hyvinkin paljon energiaa, vaikka sillä olisi vähän ulkopintaa suhteessa muihin taivaankappaleisiin.

Mitä tiheämmin energia taivaankappaleessa on, sitä vähemmän sillä on ulkopintaa suhteessa energian määrään.

Mitä vähemmän ulkopintaa, sitä hitaammin kappale avautuu energiaansa pois päin itsestään ja sitä vähemmän se vuorovaikuttaa muiden taivaan kappaleiden kanssa.

Mitä tiheämmin kappaleen energia on, sitä tehokkaammin se pysäyttää itseensä esim. tähdistä tulevia neutriinoja ja sitä vähemmän kappaleesta poispäin tulee esim. neutriinoja.

Ajatellaan mustaa aukkoa jossa energia on hyvinkin tiheään käpertyneenä. Mustasta aukosta päin ei tule tähtien neutriinoja, koska ne pysähtyvät mustaan aukkoon.

Mustaa aukkoa kohti kuitenkin liikkuu koko ajan neutriinoja jotka tietysti itsekin avautuvat energia-aaltoja, joilla ne siirtävät liike-energiaansa taivaankappaleisiin.

Nyt mustan aukon lähellä liikkuviin kappaleisiin tulee enemmän neutriinoja siltä puolelta joka on poispäin mustasta aukosta ja näin mustan aukon ympärillä on tietty ulkoinen paine.

Tietyllä etäisyydellä mustan aukon lähellä kappaleisiin tulee enemmän ja nopeammin energiaansa siirtäviä energiakimppuja mustasta aukosta katsottuna ulkoa päin.

Kun ymmärtää että kaikki energiakeskittymät laajenevat ja avautuvat energia-aaltoja joilla on laajenevien energiakeskittymien luonne jne,

ymmärtää ettei musta aukkokaan vedä muita kappaleita puoleensa, vaan se ahmii muut, koska se laajenee kolmiulotteisesti niin ettei töni lähelleen eksyneitä taivaankappaleita pois päin itsestään.

Tosin jotkut mustat aukot ovat ikäänkuin dieetillä, koska ne tönivät lähelle eksyneet kappaleet pois päin itsestään nopeammin kuin laajenevat.

Jos joku ihmettelee miten musta aukko lopulta alkaa hylkimään jotakin itseään suhteellisesti ottaen lähestyvää kappaletta nopeammin kuin musta aukko ja kappale laajenevat, niin se perustuu siihen että vaikka laajeneva musta aukko avautuukin hitaasti energiaansa, on näissä tiheissä energia-aalloissa olevat energiakimput suurienergisiä energiahiukkasia jotka myös siirtävät liike-energiaansa muiden taivaankappaleiden laajeneviin atomien ytimiin itsestään avautuvilla energia-aalloilla.

Näitä suurienergisiä energiahiukkasiahan nykyinen fysiikka ei ymmärrä. Ajatukseni mukaan kyseisten suurienergisten hiukkasten vauhti on kiihtynyt juuri sen takia että nekin laajenevat ja avautuvat energia-aaltoja joilla ne saavat edellä menevien suurienergisten hiukkasten vauhdin kiihtymään koko ajan.

Niiden vauhti kiihtyy hitaammin kuin fotonien, mutta vastaavasti niiden vauhti hidastuu hitaammin kuin fotonien silloin kun ne liikkuvat esim. Aurinkoa kohti.

Nyt on helppo ymmärtää miten laajenevasta mustasta aukosta pois päin työntyvä laajeneva tähti räjähtää paljon energiaansa kohti mustaa aukkoa, koska mustasta laajenevasta mustasta aukosta avautuvat laajenevat energiakimput saavat tähden laajenevat atomit räjähtämään normaalia nopeammin, jolloin syntyy illuusio siitä että musta aukko muka imee jollakin vetovoimallaan tähdestä tähden massaa itseään kohti.

Oikeasti laajeneva tähti nimenomaan työntyy tuolla mustaa aukkoa kohti räjähtävällä energialla pois päin laajenevasta mustasta aukosta kaarevalla radalla samassa suhteessa kuin musta aukko ja tähti laajenevat.

Savor

;):)

Kommentit (8)

tai muokkaa tätä tekstiä paremmaksi

How orbs interact with each other?

They open energy waves by which they interact with each other.

What less item has exterior surface, it less it interacts with other items .

Energy concentrating on can be quite much energy, even though it would have little exterior surface in the relationship to other orbs.

What denser energy in the orb is, it less it has exterior surface in the relationship to the energy's amount.

What less exterior surface, it slower item opens to their energy away towards themselves and it less it interacts with the other' sky items .

What to the denser item energy is, it more powerful it stops to their self for example Coming neutrino from star and it less from the item and so forth comes for example Neutrino.

Let's think about black aperature in which energy is quite as thickly nestled. From black aperature towards doesn't come stars neutrino, because they stop aperature to the black.

Bespatter towards the aperature, however moves all the time neutrino which of course also self open energy waves, by which they move orbs to their business energy.

Now near the black aperature, to the mobile items becomes more neutrino from it half which is and so forth from the black aperature and around the like this black aperature, is certain outside pressure.

In a particular at the distance near the black aperature, to the items becomes more and to their faster energy siirtäviä energy bunches from the black aperature as seen from outside towards.

When understand that all energiakeskittymät expansive and opening energy waves which have energiakeskittymien personality of expansive and so on,

understand that black hole was not pulls on his behalf other items , but it eats ravenously other, because it expands three-dimensionally so that töni was not to its nearest gone astray orbs away towards themselves.

Truly some black aperatures are rather like on the diet, because they nearby tönivät , gone astray pieces away towards themselves faster as expand.

If someone wonders how black hole finally start to reject something itself in the proportion to taking approaching items faster as black hole and item expand, so it is based on because even though expansive also black hole opens slowly to their energy, is in these in the dense energy waves be energy bunches large energetic energy particles which also move to their business energy other orbs to expansive to the atoms' cores themselves on the opening energy waves.

These large energetic energiahiukkasiahan current physics does not understand. According to my thought, speed of the in question large energetic particles has accelerated just for that reason that also those expand and open energy waves by which they get before kiihtymään of going large energetic particles' speed all the time.

Their the pace picks up slower as photons, but to same extent their speed slows slower as photons as when they move for example Towards the sun .

Now is easy to understand how from the expansive black aperature away the star expansive towards työntyvä , explodes much towards to their energy, black aperature, because from the black from expansive black aperature open expansive energy bunches get because of expand atoms to explode normal faster, whereby syntyy illusion so that black hole presumably also imee whereby on their attraction from star because of bulk themselves towards.

Seriously expansive star expressly työntyy over there towards the black aperature, in the explosive energy away towards from the expansive black aperature in arched track in the same proportion as black hole and star expand.

Savor

;):)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tästä vähän lyhyempää tekstiä

Oleellista ymmärtää
Miksi aineet laajenevat samaa vauhtia?

Kun atomien ytimissä olevien erillisten energiakeskittymien keskustaa kohti mennään tarpeeksi kauan aikaa, vastaan tulisi niin tiheään käpertynyttä energiaa, ettei sinne pääse ulkoapäin millään paineella energiaa. Ei edes atomipommissa.

Ydinpommissa energiaa pääsee normaalia paljon syvemmälle ja näin tuo energia saa atomien ytimistä räjähtämään normaalia paljon enemmän energiaa jne. Tämän takia ydinpommissa vapautuu todella paljon energiaa aineesta joka on energiaa.

Silti kaikkien aineiden atomien ytimien erillissä energiakeskittymissä oleva energia avautuu eli palaa eli laajenee eli räjähtää koko ajan, vaikka sinne ei ulkoapäin pääsekkään energiaa.

Kiinteiden aineiden atomien ytimissä kylläkin palaa eli räjähtää energiaa koko ajan enemmän ja enemmän kuin kaasujen atomien ytimissä, mutta niin pitääkin, koska muuten kiinteät aineet eivät pysy kiinteinä, eikä niiden atomeilla olisi niin montaa elektronia eli niiden atomien ytimistä ei avautuisi yhtä paljon tiheämpiä/energisempiä energia-aaltoja suhteessa kaasujen atomien ytimistä avautuviin energia-aaltoihin.

Tämän takia raskaan aineen atomit puoliintuvat nopeammin.

Savor

;):)

Essential to understand
Miksi ingredients expand same speed?

When different energiakeskittymien in the atoms' cores towards the centre, is gone enough for a long time, against would come so thickly nestled energy, that not there gets from the outside at all energy in the pressure. Not even in the atomic bomb.

Nuclear bomb energy gets normal much to the deeper and like this that energy gets the atoms from the cores to explode normal far more energy and so on. Because of this nuclear bomb frees very much energy from the ingredient which is energy.

In any case all ingredients atoms cores energy which is in separate energy concentration opens in other words bit in other words expands in other words explode all the time, even though there no from the outside energy their main check.

In the fixed ingredients atoms' cores yes bit in other words explode energy all the time more and more than in the gases atoms' cores, but so also hold, because otherwise fixed ingredients don't stay as the fixed, and not their atom would have so many electron in other words from cores of their atoms does not open just as much denser / more energetic energy waves in the relationship from the gases atoms' cores to opening energy waves.

Because of this atoms of the heavy substance go halves faster.

Savor

;):)

Barbaari
Seuraa 
Viestejä13621

How does the planets interact with each other?

Planets open energy waves and interact with others with this wave.

Depending how less object has outer surface, lesser it interacts with other objects.

Area could have much concentrated energy even it has a smaller outer surface related with other objects.

What denser energy in this object has, lesser outer surface it has related with its energy`s amount.

Depending how less outer surface it has, that slower this object releases its energy inside out and lesser it interacts with other celestial objects.

Depending how dense this object energy value is, more powerful it will absorb neutrinos from other stars and lesser neutrinos comes throught it.

If we think about black hole where all energy is gathered in a very small space. Then all neutrinos will be sucked in to black hole and they cannot be observed.

Of course neutrinos will collide to black hole all the time, and then they will open energy waves, that will create a force that moves other celestial objects.

Now objects that are close to a black hole, more neutrinos radiates to that hemisphere what is away from the black hole and there must be a certain outer pressure around of this black hole.

In objects that are in certain distance from the black hole, comes more and faster forces that moves energies away from black hole.

When we understand that all gathered energies will expand and then they open energywaves that have similar nature like expanding energy concentrations have and so on.

You will understand that even black hole will not pull other objects closer but it devours others because it expands 3 dimensionally so it will...

Sori nyt täytyy lopettaa. taisin juuri tulla hulluksi...

tuo täytyy ainakin oikolukea tähänasti.....................

ymmärtää ettei musta aukkokaan vedä muita kappaleita puoleensa, vaan se ahmii muut, koska se laajenee kolmiulotteisesti niin ettei töni lähelleen eksyneitä taivaankappaleita pois päin itsestään.

Tosin jotkut mustat aukot ovat ikäänkuin dieetillä, koska ne tönivät lähelle eksyneet kappaleet pois päin itsestään nopeammin kuin laajenevat.

Truly some black aperatures are rather like on the diet, because they nearby tönivät , gone astray pieces away towards themselves faster as expand.

If someone wonders how black hole finally start to reject something itself in the proportion to taking approaching items faster as black hole and item expand, so it is based on because even though expansive also black hole opens slowly to their energy, is in these in the dense energy waves be energy bunches large energetic energy particles which also move to their business energy other orbs to expansive to the atoms' cores themselves on the opening energy waves.

These large energetic energiahiukkasiahan current physics does not understand. According to my thought, speed of the in question large energetic particles has accelerated just for that reason that also those expand and open energy waves by which they get before kiihtymään of going large energetic particles' speed all the time.

Their the pace picks up slower as photons, but to same extent their speed slows slower as photons as when they move for example Towards the sun .

Now is easy to understand how from the expansive black aperature away the star expansive towards työntyvä , explodes much towards to their energy, black aperature, because from the black from expansive black aperature open expansive energy bunches get because of expand atoms to explode normal faster, whereby syntyy illusion so that black hole presumably also imee whereby on their attraction from star because of bulk themselves towards.

Seriously expansive star expressly työntyy over there towards the black aperature, in the explosive energy away towards from the expansive black aperature in arched track in the same proportion as black hole and star expand.

Savor
Käännä tämä teksti englanniksi ja ole mukana tekemässä historiaa.

VUOROVAIKUTUS


STIFF UPPER LIP

Savor

Miten taivaankappaleet vuorovaikuttavat toistensa kanssa?


How planets lick together?

Savor

Ne avautuvat energia-aaltoja joilla ne vuorovaikuttavat toistensa kanssa.

They open magic energy-waves and talking together.
Sometimes planets feel bad and shows middlefiger to other. That is reason why in our planet is so many earthguakes. Our planet feel shit and try shaking this bad feeligs out.

Savor

Mitä vähemmän kappaleella on ulkopintaa, sitä vähemmän se vuorovaikuttaa toisten kappaleiden kanssa.

Sometimes planets are naked.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat