Seuraa 
Viestejä45973

Olen usean vuoden aikana sfnetissä aina toisinaan pyytänyt evolutionisteja listaamaan 10 todistetta, mutta ei ole tullut mitään listaa. Siinäkään tapauksessa, että olen tiputtanut määrän kolmeen. Ei siis löydy teikäläisiltä edes kolmea todistetta. Joten tulin nyt kokeilemaan olisiko täällä Tiede-lehden foorumilla yhtään tieteellisempää porukkaa kuin sfnetissä...

Eli listatkaapas 10 yksittäistä konkreettista tieteellistä todistetta sille, että kaukaisin "esi-isänne" oli jokin alkumeressä tms lillunut alkeellinen alkukopioituja. Huom. viittaan siis ensimmäiseen biologiseen eliöön, eli ei mennä abiogeneesiin vaan pysytään biologisen evoteorian alueella (tai sitte ei, sfnetin evolutionisteillahan on ollut eriäviä näkemyksiä siitä, että missä se abiogeneesin ja biol. evon raja oikein kulkee... eli jos raja mielestäsi on jossain muualla, kerro missä, ja perustele).

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (160)

Jumalan terve.
Sitä vaan kyselisin, että ymmärrätkö lainkaan mistä haluaisit "keskustella?" Kysymyksenasettelusi vähän viittaa siihen että et.

Ettei vaan olisi luvassa loputonta jankkausta ja vääräuskoisten raamatullapieksemistä?

Ja sinähän tiedät että jumala loi maan. Eikö se jo riitä? Miksi haluat nöyryyttää tyhmempiäsi? Onko se kristillisen hyveellistä?

Koska niin on sanottu ja olen siitä myöskin lukenut vanhasta kirjasta.
Kun katson veteen ymmärrän.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
TJT
Olen usean vuoden aikana sfnetissä aina toisinaan pyytänyt evolutionisteja listaamaan 10 todistetta, mutta ei ole tullut mitään listaa. Siinäkään tapauksessa, että olen tiputtanut määrän kolmeen. Ei siis löydy teikäläisiltä edes kolmea todistetta. Joten tulin nyt kokeilemaan olisiko täällä Tiede-lehden foorumilla yhtään tieteellisempää porukkaa kuin sfnetissä...

Evoluution todisteet

Evoluutioteoria on falsifioitavissa oleva luonnontieteellinen malli, joka pyrkii selittämään evoluutiota mahdollisemman tarkasti, eli sen mekanismeja ja antaa sen menneestä tai tulevasta toiminnasta ennusteita. Biologiassa, johon evoluution ala kuuluu, ei ole täysin varmaksi todistettavia asioita, kuten on laita muissakin kokemusperäisissä tieteissä.

Evoluutio on historiallinen tapahtumasarja, eikä sitä voida todistaa perinteisillä väitteillä tai menetelmillä, joilla todistetaan puhtaasti fysikaaliset tai funktionaaliset ilmiöt. Tietyt evolutiiviset tapahtumat, ja evoluutio kokonaisuudessaan, on pääteltävä havaintojen perusteella. Näitä päätelmiä on testattava yhä uudestaan uusia havaintoja vasten, jolloin alkuperäiset havainnot saavat vahvistusta tai ne kumoutuvat. [6] Menneisyyden evoluutiota ei voida tutkia kokeellisesti, mutta nykyistä voidaan, ja epäsuorien todisteiden avulla evoluutiota voidaan historiallisena ilmiönä testata.

Evoluution todistavia asioita ovat muun muassa sukupolvesta toiseen tapahtuva muuntelu, uuden geneettisen materiaalin kehittyminen, muuntelun kumuloituminen sukupolvesta toiseen, lajiutumishavainnot, hyödyllisten mutaatioiden yleistyminen, bakteeripopulaatioiden nopea vastustuskyvyn kehittyminen, fossiiliaineiston johdonmukainen geologinen kerroksellisuus ja sen johdonmukainen rakenteellinen kehitys, ja monia muita evoluution puolesta todistavia asioita, joka muodostaa koko biologian alalle perustan.

[muokkaa] Fossiiliset todisteet

Paleontologia tutkii fossiileja. Fossiiliaineisto on vakuuttavin näyttö evoluution tapahtumista ja sen avulla päästään evoluution jäljille usein pienimpiä yksityiskohtia myöten. Tiettynä ajanjaksona eläneiden eläinten ja kasvien jäännöksiä löytyy kivettyneinä hyvinkin vanhoissa geologisissa kerrostumissa. Varhaisempi kerros sisältää aina seuraavasta kerroksesta löytyvien fossiilien kantamuotoja. Tuoreimpien kerroksien sisältämät fossiilit ovat usein hyvin samannäköisiä kuin nykyisin elävät eläimet. Mitä kauemmaksi mennään, sitä enemmän fossiilit poikkeavat nykyisistä eläimistä. Darwin päätteli, että juuri tätä voitiin odottaa, jos varhaisimmista kerroksista löytyneet eläimet ja kasvit olivat asteittain kehittyneet myöhäisemmistä kerroksista löytyneiksi lajeiksi.

Fossiileista saadun tiedon kertyminen tarkentaa toistaiseksi hyvin aukkoista kuvaa nykyajan lajien oletetuista esi-isistä, sukulaisuuksista ja synnystä. Fossiiliaineisto on tavallisesti ”töksähtelevää”, on yleensä harvinaista löytää katkeamaton fossiilien sarja, josta näkisi kantalajin muuttuvan vähittäin toiseksi lajiksi. Vain murto-osa kaikista maapallolla eläneistä eliöistä on fossiloitunut. Moni kerrostuma sijaitsi alueelle, joka huuhtoutui tai tuhoutui mannerlaattojen liikkuessa. Kerrostumat taittuivat, litistyivät tai muuttivat muotoaan tuhoten fossiiliaineiston, lisäksi maan päälle ulottuu nykyisin vain murto-osa fossiileja sisältävistä kerrostumista.

Esimerkiksi lintujen ja nisäkkäiden oletetaan kehittyneen matelijoista, ja jo vuonna 1861 löydettiin Archaeopteryxin (höyhenpeitteinen lintulisko) fossiili, joka oli välimuoto lintujen kehityksessä. Fossiileja jotka täyttävät tyhjän aukon kutsutaan puuttuviksi lenkeiksi. Jotkut fossiililinjat ovat melko täydellisiä, kuten kehityslinja nisäkäsliskoista nisäkkäiksi, valaiden evoluutio ja hevosen heimon evoluutio kantalajista (Eohippus) nykyiseen hevoseen (Equus). Myös ihmisen esi-isät muodostavat vaikuttavan sarjan välimuotoja nykyiseen ihmiseen.

[muokkaa] Molekyylibiologiset todisteet

Molekyylibiologia on biologian osa-alue. Vertailemalla homologisia geenejä tai homologisia molekyylejä kahden eliön välillä, voidaan päätellä miten samankaltaisia ne ovat. Molekyylit kuitenkin muuttuvat eri tahdissa, hyvinkin nopeasti ja toiset hitaasti, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Molekyylejä jotka muuttuvat hyvinkin tasaisella nopeudella, käytetään useimmiten molekyylikellona. Menetelmää on kuitenkin sovellettava varovasti, sillä molekyylikellot eivät aina käy niin tasaisella nopeudella kuin oletetaan. Eri molekyyleillä on useasti eri muutosvauhti, mutta yksittäinenkin molekyylin muutosvauhti voi muuttua ajan kuluessa. Tämä edustaa niin sanottua mosaiikkievoluutiota. Ristiriitaisissa tapauksissa määritetään jonkin toisen molekyylin muutosvauhtia tai yritetään etsiä parempia fossiilitodisteita.

Molekyylikellomenetelmä ei ole ongelmaton: kellojen kalibrointi voi olla vaikeaa ja kellojen "tikitysnopeus" riippuu mm. siitä, kohdistuuko tiettyyn geenisekvenssiin ns. selektiivinen paine. Parhaat molekyylikellot ovat ns. tilke-DNA-alueet, jotka eivät koodaa mitään proteiinia eivätkä siis tule ilmentyneeksi fenotyypissä. DNA-alueet, jotka koodaavat toimivaa proteiinia (eli geenit), muuttuvat yleensä paljon hitaammin, koska mutaatiot toimivassa geenissä ovat suurilta osin vahingollisia ja siksi luonnonvalinta hoitaa ne pois populaatiosta.

Molekyylikelloista saatu luotettava tieto vahvistaa suurilta osin ne samat polveutumissuhteet lajien välillä, jotka saatiin selville jo vertailevasta anatomiasta ja fossiilisesta aineistosta. Näennäiset ristiriidat liittyivät yleisesti tapauksiin, jossa polveutumistilanne oli alun perin anatomian ja fossiilien perusteella epäselvä.

Toinen menetelmä näiden sukulaissuhteiden selville saamiseksi geneettisistä sekvensseistä perustuu ns. plagioituihin virheisiin. Tilke-DNA alueissa on monien toimivien geenien kopioita, jotka ovat vahingoittuneet siten, että ne eivät enää toimi. Tällaisista lajeille yhteisistä virheistä voidaan päätellä, että virheet ovat olleet olemassa jo ennen lajien erkaantumista. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on kädellisille yhteinen mutaatio, jonka takia ne eivät pysty valmistamaan C-vitamiinia toisin kuin lähes kaikki muut nisäkkäät. (Marsutkaan eivät pysty valmistamaan C-vitamiinia itse, mutta niillä mutaatio on erilainen.)

Molekyylibiologian ilmaantumisen myötä huomattiin, että myös molekyylit kehittyvät samalla tavalla kuten somaattiset rakenteet. Mitä lähempänä kaksi lajia on toisiaan, sitä samankaltaisempia myös niiden molekyylit ovat. Monissa tapauksissa morfologisen aineiston epäselvyys on herättänyt epäilyksiä, mutta molekyylejä vertailemalla on saatu paljastettua lajien todellinen suhde. Molekyylibiologia on nykyisin yksi tärkein tietolähde tutkittaessa fylogeneettisiä suhteita.

[muokkaa] Muita evoluution todisteita

Vertaileva anatomia paljastaa eliöiden rakenteessa tavattavat yhtäläisyydet. Esimerkiksi hyönteisten ruumiissa on aina pää, takaosa ja keskiruumis, niillä on kolme jalkaparia ja yleensä kaksi paria siipiä. Ominaisuudet ovat periytyneet yhteisistä kantamuodoista, sillä yhtäläisyydet ovat aivan liian suuria ollakseen sattumanvaraisia. Samoin ovat myös nisäkkäiden, kuten esimerkiksi ihmisen käsivarsi, kissan tai hevosen etujalka, lepakon siipi ja hylkeen evä saman peruskaavan mukaisia, ja niiden luut voidaan tunnistaa luu luulta, ne ovat vain kehittyneet yksityiskohdiltaan erilaisiksi erilaisten elintapojen vuoksi.

Yksilönkehityksen aikana tavatut yhtäläisyydet. Nisäkkäiden, lintujen ja matelijoiden hyvin varhaiset kehitysvaiheet muistuttavat todella paljon toisiaan. Samankaltaisuus selittää sillä, että eri selkärankaisryhmät ovat perineet yhteisiltä esivanhemmiltaan kehitystapansa, joka niissä edelleen toistuu.

Surkastuneet elimet ovat toimintansa lopettaneita elimiä. Esimerkiksi lentotaidottoman strutsin siivet ja ihmisen häntäluu. Niiden esiintyminen voidaan ymmärtää, jos oletetaan strutsien kehittyneen lentävistä muodoista, jotka myöhemmin liian suuriksi ja painaviksi tultuaan ovat kadottaneet lentotaitonsa. Samoin myös ihmisen ja simpanssin voidaan olettaa joskus olleen hännällinen, mutta kadottaneen hännän tarpeettomana. Muita esimerkiksi ovat käärmeissä tavattavat jäänteet takajalan luista ja hetulavalaiden kidassa olevat hampaiden jäänteet.

Muuntuneet elimet vastaavat sijaintinsa ja anatomiansa puolesta sellaisia elimiä, jotka toisilla muodoilla suorittivat toisia toimintoja. Esimerkiksi kärpäsillä on vain yksi siipipari, mutta toisen siipiparin paikalla niillä on nuijanmuotoiset väristimet, jotka toimivat lennon aikana gyroskooppisena elimenä. Tämä esimerkki ja monet muut muutokset voidaan helposti selittää, jos oletetaan tällaisten eläinten polveutuvan sellaisista eläimistä, joilla kyseessä olevat elimet olivat alkuperäisessä tehtävässään.

Etologia on biologian tieteenhaara, joka tutkii eläinten käyttäytymistä. Se paljastaa yhtäläisyyksiä eri muotojen, kuten sosiaalisten hyönteisten, muurahaisten, ampiaisten ja mehiläisten pesänrakennustavoissa. Myös on mahdollista osoittaa, miten monimutkaiset käyttäytymisen sarjat ovat erilaisten vaikutusten alaisena muotouneet pysyviksi.

Parasitologia eli loisoppi osoittaa jokaisen loisen olevan elävä todiste siitä, että se polveutuu vapaana eläneistä muodoista, joiden jälkeläiset ovat sopeutuneet elämään isäntäeliön kustannuksella.

Biokemia Biokemia tutkii elävien organismien kemiallista rakennetta ja niiden osuutta organismeissa. Esimerkiksi eräs biokemian erikoisala, serologia, tutkii veren kemiallista koostumusta. Anti-ihmisseerumia saadaan kun ruiskuttamalla ihmisverta koe-eläimeen, ja kun seerumia sekoitetaan toisten verilaatujen kanssa, voidaan reaktioiden avulla mitata testattujen lajien eroja.

Eläinten maantieteellisestä levinneisyydestä voidaan tehdä johtopäätöksiä. Esimerkiksi Galapagossaarten eläimillä on samanlaisia piirteitä kuin Etelä-Amerikan eläimillä ja Kap Verde -saaren eläimillä Afrikan eläimistön piirteitä. Jos kumpaisenkin saaren eläimet olisivat syntyneet erikseen, ei sille olisi mitään järkevää selitystä, mutta jos molemmille saaristoille on levinnyt eläimiä läheisiltä mantereilta ja ne ovat sopeutuneet ajan myötä erilaisiin olosuhteisiin, voidaan ongelma ratkaista helposti evoluution avulla.

Myös suoria todisteita evoluutiosta on saatu. Esimerkiksi koivumittari-niminen perhoslaji on Englannin teollisuusalueilla muuttanut väriään sadan vuoden aikana harmaasta mustaksi. Siinä paljastuvat evoluution selittämiseksi vaadittavat oleellisen tärkeät yksityiskohdat. Kahden vanhan perhoslajin on nähty risteytyvän ja siitä on syntynyt täysin uusi perhoslaji. [7]

[muokkaa] Johtopäätökset evoluution todisteista

Tutkimalla mitä tahansa biologian aluetta se tarjoaa todistusaineistoa evoluution puolesta. Mitään muuta luonnollista selitystä eri biologian tosiasioille ei ole löydetty kuin evoluutio.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Evoluutio

salai
Seuraa 
Viestejä8898

Intelligentisti Dizainattu Kreatiiniruoska taivaasta on tullut pieksämään vääräuskoisiin Jumalan pelkoa.

Mitä tahansa edellä esitetyistä väitteistä saa epäillä ja ne voidaan muuttaa toisiksi ilman erillistä ilmoitusta. Kirjoittaja pyrkii kuitenkin toimimaan rehellisesti ja noudattamaan voimassa olevia lakeja.

Tuossa oli linkattu fossiileja yhtenä asiana, jos evoluutioon merkkaavia fossiilejakin löytyy jo 10, on siinä tarpeeks todisteita. Ja joo, tuhansia fossiileja on löytyny eli, mhm.. siun ristiretkes tais katketa tähän ;( en tiiä millä retardfoorumeilla sie oot kyselly ko ei muka oo kolmia löytyny

TJT
Olen usean vuoden aikana sfnetissä aina toisinaan pyytänyt evolutionisteja listaamaan 10 todistetta, mutta ei ole tullut mitään listaa. Siinäkään tapauksessa, että olen tiputtanut määrän kolmeen. Ei siis löydy teikäläisiltä edes kolmea todistetta.

Tiedätkö miksi? Siksi, että tieteessä ei todisteta teorioita. Oikeassa tieteessä ei näes ole ehdottomia totuuksia, kuten pseudotieteissä, vaan oikea tiede on itsekriittistä ja dynaamista.

Hyvän teorian erottaa huonosta se, että tutkimustulokset tukevat hyvää teoriaa. Evoluutioteoria on hyvä teoria (ei täydellinen), koska sitä tukee tuhannet ja taas tuhannet sekä luonnossa että laboratoriossa tehdyt havainnot. Jos et ole tietoinen evoluutiota tukevista seikoista, niin suosittelen ihan yleissivistyksen takia tutustumaan. Joskus todellisuus on Raamattua ihmeellisempää.

Todiste 1: Koska kilvettömiä konnia ei sanota kilpikonniksi vaan sammakoiksi.

Selitys: Jos siis evoismi pitää paikkansa, pitäisi olla konnia joita kutsutaan kilpikonniksi vaikkei niillä ole kilpiä laisinkaan. Kilpikonnan välimuoto kun on kilvetön-kilpikonna. Aiheesta on kattava tiivistelmä suomalaiset.orgissa otsikolla: "AAAEEIIIAOOOEEUWUWOOOOOOWI". Jospa lukaisisit sen ensin läpi?

Lithium
Todiste 1: Koska kilvettömiä konnia ei sanota kilpikonniksi vaan sammakoiksi.

Selitys: Jos siis evoismi pitää paikkansa, pitäisi olla konnia joita kutsutaan kilpikonniksi vaikkei niillä ole kilpiä laisinkaan. Kilpikonnan välimuoto kun on kilvetön-kilpikonna. Aiheesta on kattava tiivistelmä suomalaiset.orgissa otsikolla: "AAAEEIIIAOOOEEUWUWOOOOOOWI". Jospa lukaisisit sen ensin läpi?


Mutta jos niitä sanotaan sammakoiksi, niin eiväthän ne silloin ole kilpikonnia.

Pahkula
Kyllä se evoluutio-oppi nyt vie selvästi voiton näistä jutuista.

Äläs vielä sano. Kohta änkeää teijoster tännekin.

A. Ankka
Jumalan terve.
Sitä vaan kyselisin, että ymmärrätkö lainkaan mistä haluaisit "keskustella?"

Tottakai ymmärrän. Jo vuonna 1995 eräs evolutionisti valisti minua MBnetissä, että keskustelussa oleellisinta on vastapuolen nolaaminen, joten olenkin siitä lähtien nolannut satoja tai jopa tuhansia evolutionisteja liian kiusallisilla kysymyksillä ja kommenteilla. Kts esim
http://koti.mbnet.fi/tjt2/evkummavt.html
Jostain syystä se, että olen noudattanut evolutionistin ohjetta, saa evolutionistit hermostumaan...

Crash

Evoluution todistavia asioita ovat muun muassa sukupolvesta toiseen tapahtuva muuntelu, uuden geneettisen materiaalin kehittyminen, muuntelun kumuloituminen sukupolvesta toiseen, lajiutumishavainnot, hyödyllisten mutaatioiden yleistyminen, bakteeripopulaatioiden nopea vastustuskyvyn kehittyminen, fossiiliaineiston johdonmukainen geologinen kerroksellisuus ja sen johdonmukainen rakenteellinen kehitys, ja monia muita evoluution puolesta todistavia asioita, joka muodostaa koko biologian alalle perustan.

Minä pyysin kymmenkohtaista listaa yksittäisistä konkreettista tieteellisistä todisteista, ja todisteita sille että kaukaisin "esi-isänne" oli jokin alkumeressä tms lillunut alkeellinen alkukopioituja, en yleisellä tasolla olevaa ympäripyöreää jaarittelua enkä kreationistisen rappeutumisteorian todisteita. Esim tuo sukupolvesta toiseen tapahtuva muuntelu sisältyy oleellisena osana myös rappeutumisteoriaan. Sillä pienellä erolla, että muutoksella (muuntelulla) on suunta, ja rappeutumisteorian edyllämästä suunnasta on tuhansia todisteita, sen sijaan evoteorian edellyttämästä suunnasta ei ole yhtäkään kunnollista esimerkkiä. Kts esim http://www.trueorigin.org/mutations01.asp
ja minun sivultani http://koti.mbnet.fi/tjt2/evmakro.html
ja http://koti.mbnet.fi/tjt2/evvaikea.html

TJT
Kts esim
http://koti.mbnet.fi/tjt2/evkummavt.html
Jostain syystä se, että olen noudattanut evolutionistin ohjetta, saa evolutionistit hermostumaan...

"Esimerkiksi E. colilla on rotaatiomoottori, jonka syntyä molekyylitasolla evoluutiotiede ei pysty selittämään. Näinollen ko. moottorin olemassaolon ainoaksi selitykseksi jää, että joku tai jokin on sen suunnitellut ja luonut."

Väitätkö todellakin, että jos joku teoria ei selitä asiaa täysin, niin se tarkoittaa automaattisesti sitä että toinen teoria pitää paikkansa? Etkö huomaa, kuinka heikolla pohjalla te kreationistit olette? Tai tiedän kyllä vastauksen: ette huomaa, ettekä halua huomata. Sitäpaitsi E.colin moottorille taitaa löytyä täysin evoluutioteoriaa noudattava selitys. Se toimii, vaikka osia siitä poistetaankin.

Tiukka kreationismin tulkinta johtaa siihen, että jokainen uusi yksilöllinen eliö, eläin ja ihminen on luotu. KOM-teatteri oli siis oikeassa laulaessaan Khalil Gibranin sanoin 'sinun lapsesi eivät ole sinun lapsiasi'. Jokainen eliöhän on ainutkertainen itsensä ja LUOTU, ei luonnollisesti lisääntynyt. Puuttuvia renkaita ei voi olla, koska ketjua ei ole. Muulit ja korpimetsot (metso+teeri, lisääntymiskyvytön) ovat varmoja todisteita evoluutio-opin virheellisyydestä, luulisin. Kuitenkin ihmetyttää, että LUOJA luo myös tällaisia koekappaleita. Tutkimattomia ja mielettömiä ovat HERRAN tiet.

Kunnollista esimerkkiä??? unohtuko jo fossiilit ja nämä? helvetti että on lyhyt muisti, kute tossa jo joku linkkasiki tekstin niistä perhosista.. antaa tolle teorialle paremman pohjan ko teijän jeesusteluille. Kyse ei oo ees todisteita, on vaan niin uskomatonta (niinhän se onki, vaan se ON) uskoa että ois vaan sattumaa kaikki tämmönen.. sitä on vain niin hankala uskoa, helpompi uskoa jumalaan grau, uskon todisteisiin joita piisaa

TJT
Crash

Evoluution todistavia asioita ovat muun muassa sukupolvesta toiseen tapahtuva muuntelu, uuden geneettisen materiaalin kehittyminen, muuntelun kumuloituminen sukupolvesta toiseen, lajiutumishavainnot, hyödyllisten mutaatioiden yleistyminen, bakteeripopulaatioiden nopea vastustuskyvyn kehittyminen, fossiiliaineiston johdonmukainen geologinen kerroksellisuus ja sen johdonmukainen rakenteellinen kehitys, ja monia muita evoluution puolesta todistavia asioita, joka muodostaa koko biologian alalle perustan.Minä pyysin kymmenkohtaista listaa yksittäisistä konkreettista tieteellisistä todisteista, ja todisteita sille että kaukaisin "esi-isänne" oli jokin alkumeressä tms lillunut alkeellinen alkukopioituja, en yleisellä tasolla olevaa ympäripyöreää jaarittelua enkä kreationistisen rappeutumisteorian todisteita. Esim tuo sukupolvesta toiseen tapahtuva muuntelu sisältyy oleellisena osana myös rappeutumisteoriaan. Sillä pienellä erolla, että muutoksella (muuntelulla) on suunta, ja rappeutumisteorian edyllämästä suunnasta on tuhansia todisteita, sen sijaan evoteorian edellyttämästä suunnasta ei ole yhtäkään kunnollista esimerkkiä. Kts esim http://www.trueorigin.org/mutations01.asp
ja minun sivultani http://koti.mbnet.fi/tjt2/evmakro.html
ja http://koti.mbnet.fi/tjt2/evvaikea.html

Evoluution todistavia asioita ovat muun muassa
1. sukupolvesta toiseen tapahtuva muuntelu,
2. uuden geneettisen materiaalin kehittyminen,
3. muuntelun kumuloituminen sukupolvesta toiseen,
4. lajiutumishavainnot,
6. hyödyllisten mutaatioiden yleistyminen,
7. bakteeripopulaatioiden nopea vastustuskyvyn kehittyminen,
8. fossiiliaineiston johdonmukainen geologinen kerroksellisuus
9. ja sen johdonmukainen rakenteellinen kehitys,
10- ???. ja monia muita evoluution puolesta todistavia asioita, joka muodostaa koko biologian alalle perustan.

Lisäksi:
LAINAUS TJT:ltä:

Tottakai ymmärrän. Jo vuonna 1995 eräs evolutionisti valisti minua MBnetissä, että keskustelussa oleellisinta on vastapuolen nolaaminen, joten olenkin siitä lähtien nolannut satoja tai jopa tuhansia evolutionisteja liian kiusallisilla kysymyksillä ja kommenteilla. Kts esim
http://koti.mbnet.fi/tjt2/evkummavt.html
Jostain syystä se, että olen noudattanut evolutionistin ohjetta, saa evolutionistit hermostumaan...

LAINAUS loppu.

Hmm, se että jumala tai mikään muukaan jeesushihhuli olisi luonut mitään elämää maapallolle on epäilemättä väärää tietoa.
...Mutta siitä voisin olla kohta varma että TROLLAUKSEN loi eräs evolutionisti vuonna '95.

"että keskustelussa oleellisinta on vastapuolen nolaaminen" <- WTF? idiootti.

Miksei jumala luonu internettiä heti alkuunsa?
Olisi ainaki pappien työ helpottunu.

Kovasti jaksetaan jauhaa ja kehittää aina näitä uskonnollisia asioita tieteen perässä, ensin saarnattiin kirkossa, sitten kadulla, sitten intternettiin.. mitäs seuraavaks, joku kirkko-sms "vastaamalla viestiin tuet kirkkoa eurolla" juttuja.

Kysyn vaan että miksi on niin paljon todisteita että evoluutio on mahdollinen.
Esim tiede vai tkl lehdessä oli artikkeli ihmisen pakollisista mutaatioista jotta ihminen pystyy olla mitä on. Onko tämmöset sitten raamatun mukaan jätetty ihmisille vaan ihmeteltäväksi ajatuksella "miettikää ny tota et saatte vähän erimielisyyttä sinne" Vai olisiko järkevämpi vaihtoehto se että ollaan kehitytty ja se on jättäny jäljet jota yritetään tulkita?

ja kuten jo miljoonia ja taas miljoonia kertoja on jo aiemmin osoitettu, näitä vastaavia kysymyksiä on niin paljon mihin tiede vastaa ja raamatussa lukee "tutkimattomia on herran tiet".

Lopulta oli sitten kumpi tahansa oikea, niin tämä raamatun sokea lähestymistapa on todella tympäisevä, siinä oletetaan että ihmiset rukoilemalla saa ruokaa pöytään. Tieteessä sentään ihmiset yrittää saada asioita eteenpäin.

.Silkki

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat