Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Edit : 22.11.2007 01:38

Mikä piru sinua riivaa?

Mikä piru sinua riivaa?

1.

Yhdelläkään lapsella ei ole mieltä kun hän syntyy, mutta lapsella on sielu. Lapsen sielu pitää sisällään kaiken sen mikä erottaa ihmisen kasveista ja eläimistä. Se pitää sisällään lapsen perusidentiteetin, korkeamman viisauden ja itsetunnon. Että sielu on jäänyt huomioimatta esimerkiksi tieteellisissä piireissä, johtuu uskonnnon vaikutuksesta lapsen mieleen.

2.

Lapsen mieli rakentuu lapsen varttuessa kaikista ulkoapäin tulevista impulsseista, opeista ja kokemuksista. Lapsen mieli rakentuu "ruumiillisen minän" ja sielun väliin. Luonnollisesti lapsen vanhempien käyttäytyminen ja opit muovaa perustan sille mille lapsen identiteetti rakentuu.

3.

Kun lapsi varttuu, ulkopuolelta tulevat vaikutteet lisääntyvät, ja ne vaikutteet eivät aina ole hyvästä, vaan päinvastaisesta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa, ja mitä kauemman aikaa lapsi alistetaan opeille, jotka ovat vasten sitä mitä lapsi edustaa, ja jotka ovat ristiriidassa lapsen todellisen identiteetin kanssa, sitä tuhoisammat ovat seuraukset.

4.

Yksi suurimmista vaikuttajista lapsen mieleen on uskonnot. Uskonnon varjolla sallitaan lasten mielellinen (henkinen) pahoinpitely jolla lapsen mieli turmellaan väärillä opeilla. Raamatusta sanotaan että se on "Jumalan sana", mutta se ei ole totta. Jumalan sana on absoluuttinen totuus, fakta, joka kaikille ihmisille on sama, ja jonka kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa voi tunnustaa samaksi.

5.

Mikä on erittäin tärkeä huomioida koskien uskontoja on se, että kun uskontoa opetetaan lapselle, lapsen mieleen syötetään tietoa joka perustuu uskonlahkon perustajan mielenlaatuun. Tämä merkitsee lyhyesti sitä, että jos uskonlahkon perustaja on mielenvikainen, hänen mielenvikaisuus tarttuu lapseen opin myötä.

6.

Kun puhumme suomalaisen lapsen perusidentiteetistä, niin lapsi on suomalainen ruumiillisesti ja sielullisesti. Mutta uskontojen myötä, lapsen mieli sekoittuu ja hänestä tehdään käännynnäinen, joka on sama kuin jakomielinen.

7.

Esimerkiksi jos lapsi on maallisesti ja sielullisesti suomalainen, hänen mieleen pakotetaan Lutherin oppi ja Lutherilainen identitetti; Lapsesta on tehty niin sanottu käännynnäinen, eli jakomielinen; Hän on Suomalainen ja "Lutherilainen".

8.

Huomioi että kun kyseessä on Lutherin oppi joka opetetaan lapselle, silloin Luther vaikuttaa lapsen mielessä. Riippuen siitä kuinka paljon Luther vaikuttaa mielessä, sitä selvemmin ristiriitaisuudet identiteettien välillä tulee esille. Riippuen siitä kumpi identiteetti hallitsee, aito tai väärä, sen mukaan määräytyy myös mielenterveys.

9.

Yksi hyvä esimerkki on kysymys lapsen kastamisesta. Jokaisella nykyisellä uskonlahkolla on oma käsityksensä siitä mikä on oikea ja mikä on väärä kaste. Ja jokainen käsitys perustuu uskonlahkon aloittajan mielenlaatuun - siis siihen joka hänen mielessään vaikuttaa. On vain 1 aito ja oikea kaste; Luojan luoma kaste.

10.

Jumalan sana on absoluuttinen totuus, faktatieto. Sen tiedon voi jokainen todistaa omin silmin, ja se tieto on kaikille ihmisille sama riippumatta kielestä. Ainut oikea kaste, mikä kaikille ihmisille on sama kaikkialla maailmassa ja mikä on Luojasta, on naisessa.

11.

Hedelmöityksen jälkeen lapsi kehittyy naisessa. Naisen kautta lapsi saa sielunsa ja se on lapsen sielullinen syntymäpäivä. Lapsi viettää 9-10 kuukautta Luojan luomassa kastevedessä naisen kohdussa ja kun lapsi syntyy, se on maallinen syntymäpäivä. Lapsessa hänen bioloogisen Äidin ja Isän perimätiedot ovat yhtä ja sama koskee sielullista sukupuuta. Kaikki ulkopuoliset "pyhät äidit" ja "pyhät isät" jotka todistettavasti ei lapsen sukuun kuulu, ovat valheellisia.

12.

Tässä vaiheessa saattaa joku huudahtaa; "Se ei ole kristinuskon opin mukaan oikein", mikä merkitsee lyhyesti sitä, että Luther tai jokin muu kyseisen henkilön mielessä vaikuttava protestoi sitä vastaan mikä kaikille ihmisille on ollut sama ammoisista ajoista saakka. Toisin sanoen, hän joka riivaa puhujaa paljastaa näin itsensä, ja että se ei ole ihmisestä.

13.

Koska uskonto perustuu ulkopuolisen mielen ja sen oppien omaksumiseen, se avaa oven muille vastaaville harhaanjohtaville opeille. Lapsen identiteetti heikkenee ajan myötä väärien oppien ja käsitysten myötä, joita esimerkiksi suomalaisiin on viljelty kuluneen 300-1000 vuoden aikana. Riippuen siitä kuinka paljon niistä on omaksunut, sitä heikompi ihminen on mielellisesti.

14.

Lähde: YLE Jokelassa 7.11.2007 kuoli 9 ihmistä; Tapahtumat alkoivat ennen puoltapäivää, kun 18-vuotias lukiolainen aloitti ammuskelun 22-kaliiperisella tarkkuuspistoolilla. Poliisi sai hälytyksen kello 11.44 ja ensimmäinen partio saapui paikalle 11.55. Poliisi käskytti ampujaa joka vastasi siihen ampumalla laukauksen poliisia kohti. Poliisi ei ampunut tilanteessa yhtään laukausta. Koulurakennuksen sisältä kuului laukauksia ja poliisin arvion mukaan viimeinen laukaus ammuttiin noin kello 12.04. Ampuja ampui piiritystilanteen päätteeksi itseään päähän. Hänet löydettiin koulun käytävältä vakavasti loukkaantuneena ja hän menehtyi saamiinsa vammoihin.

15.

Olen tutkinut koulussa ampuneen nuorukaisen kirjoittamaa materiaalia. Hän ei ollut mielenvikainen sanan suoranaisessa merkityksessä. Pikemminkin hän ajan myötä menetti identiteettinsä, ja tyhjiön täytti alustavasti 5 eri identiteettiä, jotka puolestaan avasi tien kuudennelle. Se hallitsi hänen mieltä ja se tuo itsensä ilmi hänen kirjoituksissan. Sen valta johti tapahtumiin Jokelassa 7.11.2007.

16.

Kun konkreettiselta pohjalta tarkastelemme miten edellä mainittu tilanne syntyy, on sitä tarkasteltava perustekijöistä saakka. Lähemmäs 1000 vuotta suomalaisia on kristinuskon taholta opetettu syntiseksi, mikä on sama kuin rikollinen. Sama lähde opettaa että olemme perisyntisiä, eli rikollisia jo ennen syntymää. Sen opin mukaan jokainen suomalainen, joka on Luojan luomistyön tulos, on rikkonut 10 Käskyä ja Suomen Lakia jo ennen syntymäänsä. Sanotaan että "Jumalan sana mikä Raamatussa on ei valehtele". Mutta Jumala sanoo; "Väitös on valetta, sillä totuus ja sen vahvistus ei ole kuolleessa kirjassa, vaan elävässä lapsessa."

17.

Tässä vaiheessa joku saattaa protestoida sanoin; "Sinä et ole Jumala eikä sinulla ole oikeutta puhua Jumalan nimeen". Totta on että en ole Jumala enkä Luoja. Hän saattaa sanoa; "Sinä olet uskonrauhan rikkoja", mutta käsitys että minä loukkaan sinua on väärä, sillä se ja sanasi tulee siitä joka mieltäsi hallitsee.

18.

Jokainen joka tuo äänensä esille puhuen vasten kaikkia väittämiä jotka rikkoo Ensimmäistä Raamattua ja sen Ehtoja jotka 10 Käskynä tunnemme, ja joka on perusturvamme, ja joka puhuu vasten niitä jotka rikkoo Suomen Lakia, ja joka todistaa että vääryys ja vääräoppisuus ei tule lapsesta vaan siitä joka puhuu, hän puhuu Jumalan ja Lain puolesta ja on oikeutettu siihen. Jokainen joka puolustaa lapsia ja lasten oikeuksia riippumatta siitä puhummeko maallisesta, mielellisestä tai sielullisesta, on Jumalan asianajaja.

19.

Ja jokainen joka puhuu vasten Liiton Ehtoja (10 Käskyä) missään mielessä, ja vasten Suomen Lakia joka 10 Käskyyn jurtuu, ja vasten sitä minkä voimme omin silmin todistaa oikeaksi ja mikä on kaikille ihmisille avautuu samana totuutena, hänestä puhuu se, tai ne, joka hänen mielensä on saastuttanut.

20.

Kaikki väärät ja harhaanjohtavat opit on kiellettävä laissa, sillä ne ovat henkistä väkivaltaa joka kohdistuu lapseen ja lapsen vanhempiin ja heidän kautta koko kansaan. Oppi tulee mielestä joka on jonkun uskonlahkon perustajahamon saastuttama; Mielenvikaisesta. Ja hän tartuttaa mielenvikaisuutensa lapsiin, ei pelkästään e.m. opilla, vaan kaikilla muilla väärillä ja vääristyneillä opeilla. Synnin (rikollisen) tunnustus, se ei tule lapsen suusta, vaan sen suusta joka puhuu, joka on vallannut puhujan mielen, ja joka haluaa vallata lapsen mielen.

21.

Samalla tavalla kuten että lasta syytetään ja opetetaan rikolliseksi (syntiseksi), tapahtumaketjussa rikollinen ei löydy ketjun loppupäästä, eikä keskeltä, vaan sen alusta. Kun "sivistystä ja kristinuskoa" aikanaan Suomen kansalle pakotettiin, he antoivat tunnustuksensa esivanhemmillemme. Esivenhempiemme kautta se on annettu meille.

22.

He sanoivat; "Olemme syntyneet syntisiksi ja olemme perisyntisiä, usko tai kuole". Käsitys että me olemme rikollisia ennen syntmääme, on meille pakotettu, ja sitä käsitystä on meihin viljelty lähemmäs 1000 vuotta. Me ja He ei ole sama. Kaikki rikokset jotka Suomen kansaa vasten on historiassa tehty, ne tehtiin tänään, sillä kaikki rikokset elää kaikkien valheiden myötä. Samalla tavalla "hän kuoli syntiemme tähden" -sanonta on tunnustus, sillä se voi tarkoittaa "kuoli koska me tapoimme hänet" riippuen siitä kenen suusta sanat tulee.

23.

Edelliseen viitaten; Poliisi on pidättämässä rikollisia. Hänet ammutaan ja hän menehtyy. Rikolliset sanoo "hän kuoli rikostemme (syntiemme) tähden". Ja koska poliisia ei ole, he pakottavat meidät uskomaan että me olemme syyllisiä poliisin murhaan ja heidän tekemiin rikoksiin, ja pakottaa meidät uskomaan ja kuulumaan rikolliseen järjestöön ja rikkomaan Lakia. Meille "hän kuoli rikostemme tähden" on anteeksianto niistä rikoksista mitä me mahdollisesti olemme tehneet rikollisen harhaanjohtamana. Anteeksi saamme sinä päivänä kun kiellämme rikollisen, kaikki sen opit, ja kaikki sen järjestöt jotka ovat rikkoneet tai rikkoo Lakia.

24.

Palataksemme takaisin oppiin jossa lapsi opetetaan rikolliseksi; lapsen mieli muuttuu kaikkien väärien oppien myötä. Hänen mieltä muokkaa monet eri opit kouluaikana, jotka suoraan tai epäsuoraan perustuu kristinuskon levittämiin vääriin tietoihin. Niiden kautta kehittyy tyhjiö jonka pahimmassa tapauksessa korvaa jokin ulkoapäin tuleva "uusi uskonto" joka valtaa lapsen mielen.

25.

Tyhjiön lähde on osittain tieteessä, sillä kansan historia on sukupolvelta toiselle esitetty teorioiden kautta. Teorioiden, jotka ovat enemmän tai vähemmän olleet rasistisia.

26.

Teoriaketju alkaa teorialla joka todistetaan valheeksi uudella valheella. Näin koko teoriakeju koostuu valheista. Ja kaikista teorioista jotka elää aikansa ja esiteään "aitona ja oikeana", niistä kehittyy harhaanjohtavia uskomuksia. Jokainen teoria ja niistä kehittynyt uskomus, syö oman osan identiteetistämme, puhumattakaan viisaudesta. Jokainen kansastamme esitetty teoria kuluneen 1000 vuoden aikana, on väärä todistus kansastamme.

27.

Propaganda jota kristinusko aikanaan levitti noidista ja pakanoista voidaan nähdä teorioina. Ne oli tekosyitä ja myöhemmin selityksiä joukkomurhille. Kaikesta siitä mitä siihen aikaan kristinusko levitti "totuutena", niistä nykyiset noita-uskonnot ja pakana-uskonnot ovat kehittyneet - jopa saatananpalvonta on kristinuskosta.

28.

Riippumatta siitä onko lapsi uskovainen tai ei, se vaikuttaa oppeineen esimerkiksi koulujen kautta väärine oppeineen. Lapsi ei saa hyväksyttyä arvosanaa jos hän ei läpäise koetta jossa vaaditaan väärään tiedon omaksumista; Sillä ei ole merkitystä mihin yhteiskuntaluokkaan lapsi kuuluu. Lapsen itsetunto ja itsetietous heikkenee ajan myötä riippumatta yhteiskuntaluokasta, mikä avaa oven sille joka lopullisesti rikkoo mielenrauhan. Lapsilla ei ole enää tarvittavaa suojaa kaikkia ulkopuolisia vaikutteita vastaan mitä nykyaika tuo tullessaan. Kaikki edellä mainitut asiat yhdessä petaa 7.11.2007 kaltaiselle tapahtumalle jossa 9 henkilöä kuoli.

29.

Iästä riippumatta, yksi asia kaikilla 9 kuolleeella on yhteistä; Kaikkia on syytetty ja opetettu rikollisiksi (syntisiksi) syntymästään sakka, vaikkeivät he ole rikollisiksi syntyneet. Ja kaikkien identiteetti on josain mielessä sekoitettu ja muokattu joksikin muuksi kuin mitä se todellisuudessa on. Kaikkien perimään on istutettu Luther tai jokin muu joka ei sinne kuulu. Ja kaikki ovat jossain muodossa joutuneet anti-suomalaisen pakko-uskonnon ja propagandan painostuksen kohteeksi, mikä heikentää arvostelukykyä ja suojaa kaikkea sitä vastaan, mitä nykyään ulkoapäin eri uskontojen ja uskomusten myötä tulee.

30.

Matteus 23:15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!

31.

Matteus 18:6-7 Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee

32.

Riippumatta siitä minkälaisista haasteista puhumme, ei Suomen lapsia valmisteta ulkoapäin tulevia houkutuksia ja haasteita vastaan opettamalla heitä rikollisiksi. Ja kun he eksyvät, heitä syytetään siitä että ovat heikkoja ja eksyneitä, mutta kukaan ei koskaan osoita lähdettä joka on eksyttänyt ja todellisuudessa on syyllinen.

33.

Kun puhumme taudinkuvasta, sen alkuperästä ja sen levittäjästä, niin puhumme lähinnä Piru-Viruksesta jonka lähde etupäässä on "sivistys ja kristinusko". Kansan historiasta tiedämme, että meillä 1500-1800 on Pakko-Lutherilaisuus, ja 1800 -luvun jälkeen kun Ruotsi -valtio muodostui rajoineen, meillä on Pakko-Ruotsi.

34.

Pakko-Luther ja nykyinen Pakko-Ruotsi on sama asia - nimi on vain eri. Tosin sanoen, ennen Ruotsi -nimistä valtiota 1800 -luvulla, ruotsalaiset olivat Lutherilaisia ja he pakottivat suomalaisia siihen aikaan Lutherilaisiksi. Nykyinen Etelä-Ruotsi oli osa Lutherin valtakuntaa jota hän rakensi, mutta joka hajosi ja katosi. Osavaltion nimi oli Goottien maa Gauthiod (Kirkkohistoria, Ancient See of Skara). Siksi Turussa, Marian Temppelin paikalla, nykyään on Goottilainen Tuomiokirkko.

35.

Lutherin ja hänen jälkeläistensä vaikutuksen myötä on kehittynyt satoja eri toinen toistaan sairaampia uskomuksia ja uskonlahkoja, jotka perustuu lahkon aloittajan mieleen, ja joista jokainen tekee osansa piru-viruksen levittämisessä. Riippuen siitä kuinka suuren vallan piru-virus on saanut mielessä, ja kuinka monta eri riivaajaa on, sitä selvemmin se tulee esille riivatun henkilön olemuksessa.

36.

Jokainen uskonlahko omalla tavallaan on Virtuaalinen Maailma jota ei ole ja joka sekoittaa mielen ja identiteetin. Tänään on Helluntai(maa)laisia, Jehova(maa)laisia, Lestadio(maa)laisia, Lutheri(maa)laisia, Katoli(maa)laisia, Ortodoksi(maa)laisia ja niin edelleen - yli 3500 eri lahkoa. Mutta mikään niistä ei ole olemassa maana eikä kansana. Ja keskenään ne kilpailee siitä "kuka on se oikea", ja saa suomalaisen suomalaista vasten. Meidän täytyy oppia että mikään niistä ei ole oikea.

37.

Riippumatta siitä onko ateisti tai uskovainen; Raamatun mukaan Jumalan sana ei valehtele; on vain "on" ja "ei". Eli Jumalan sana on absoluuttinen totuus: faktatieto joka kaikille ihmisille on sama. Koskien suomalaisia, ainut maa mikä maallisesti, mielellisesti ja sielullisesti on absoluuttinen totuus, fakta ja Jumalan sana, on Suomi. Kaikki muulaiset identiteetissämme valehtelee.

38.

Raamattua ei alunperin ole kirjoitettu Kristinuskolle, vaan alkuperäiset kirjoitukset kuuluvat kansoille joita Kristinusko on vainonnut koko sen olemassaolonsa ajan. Raamattua ei ole kirjoitettu niille jotka levitti "kristinuskoa ja sivistystä", vaan se on kirjoitettu huomattavasti viisaammalle ihmiselle.

39.

Martin Lutherin Raamattu 1534, Ruotsinkielinen Raamattu 1917 ja Suomenkielinen Raamattu 1933/1938 osittaa osittain väärennöksen alkuperän, leviämissuunnan, ja myös sen, että Lutheri väärensi osia pyyhkien m.m. pois tiedot n.k. pedosta. Se mitä meillä tänään kokonaisuudessaan on, on todistusaineisto.

40.

Raamattu 1933/1938, 1 Mooses 2:6-7; "Vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu."
Svenska Biblen 1917, 1 Mooses 2:6-7; "Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse."

Luther 1545, 1 Mooses 2:6-7; "Aber ein Nebel ging auf von der Erde und feuchtete alles Land. Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß, und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele."

King James Bible 1611, 1 Mooses 2:6-7; "But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. "

Latin Vulgata 300-500, 1 Mooses 2:6-7; " sed fons ascendebat e terra inrigans universam superficiem terrae formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae et factus est homo in animam viventem";

Septuaginta 200 EAA, 1 Mooses 2:6-7; "Sillä sekin oli Luojan luoma, se liikkui käyttäen jalkoja ja käsiä. Se kehittyi ja nousi ajan myötä maan tomusta kahdelle jalalle. Se oli sieluton peto-ihminen jonka nimi on Xouv."

41.

Alkuperäisissä kirjoituksissa on kaksi eri Luomiskertomusta. Toinen on sielullisen ihmisen luominen, ja toinen on sieluttoman apina-ihmisen luominen. Joku saattaa sanoa; "Sinun käännöksesi on virheellinen", mutta se mitä tiede on kaivanut ylös maasta todistaa käännöksen faktatiedoksi - Jumalan sanaksi. Se mikä on Septuagintassa mainittu Xouv -nimellä, on n.k. peto jonka numero on 666, se on sieluttoman apina-ihmisen numero. Raamatun historia kertoo, että tiedot siitä poisti Martin Luther 1521-1545. Kun yhteys mielen ja sielun välillä katkeaa, Xouv on valloittanut mielen ja ihminen käyttäytyy kuin Xouv.

42.

Meidän on tänään ymmärrettävä, että mielenvikaisuuteen perustuva väärä oppi tartuttaa mielenvikaisuuden meihin. Samalla meidän on opittava, että saatamme omaksua useita eri oppeja, joista jokainen heikentää mieltämme ja avaa oven seuraaville. Ja pahimmassa tapauksessa tulos on, että Xouv valloittaa mielen.

43.

Vaikka Raamattu yhdistetään Kristinuskoon ja kaikkiin siitä kehittyneisiin eri lahkoihin, ja vaikka se on osittain väärennetty, se sisältää huomattavan määrän tietoa joiden avulla kaikki väärät opit voidaan kumota.

44.

Esimerkkinä mainittakoon oppi Jeesuken veren juonnista ja Jeeuksen lihan syönnnistä. Nykyään "Yhtyy Jeesukseen kun juo hänen verta ja syö hänen lihaa", mutta Jeesus on sanonut; "Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu?"

45.

Ero sieluttoman ja sielullisen ihmisen opin välillä on tulee monella tavalla esille. Esimerkiksi; "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" -sanonnassa, jokaisen sielullisen ("pyhän hengen omaavan") ihmisen tulisi ymmärtää, että ilman Äitiä ja Tytärtä ei ole Isää eikä Poikaa. Sielun mukaan on ymmärrettävä, että jokaisen lapsen maallinen ja sielullinen perimätieto, on aina osoitettava oikein. Samalla on sielullisen ymmärrettävä, että kun sanoo jotain jonkun nimessä, se ei tarkoita Nimeä sellaisenaan, vaan myös mitä Nimi on sanonut. Isä ja Poika viittaa tässä myös Liittoon ja sen Ehtoihin; 10 Käskyä, Lakia, on aina noudatettava.

46.

Matteus 18:2-5; "Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut."

47.

Sielullinen ihminen ymmärtää, että lapsen oma isä asettaa lapsensa kaikkien keskelle, ja isä suojelee lastaan. Kukaan ympärillä olevista ulkopuolisista ei saa asettua lapsen bioloogisen isän tai äidin paikalle perheen sukupuussa koska he ei sinne kuulu. Samalla tavalla sielullinen ihminen ymmärtää, että kun isä, äiti tai lapsi yksin edustaa perhettä jossain tilaisuudessa, hän edustaa koko perhettä sukupuolesta riippumatta. "Isä ja poika" voi yhtä hyvin olla "Äiti ja tytär".

48.

Kun perimätiedot osoitetaan väärin, lapsen ja hänen bioloogisten vanhempien väliin asettuu "pyhä isä", joka liittää lapsen esimerkiksi Lutheriin, eli tekee lapsesta käännynnäisen; Lutherilaisen. Hän rikkoo näin olleen 10 käskyä ja Suomen Lakia.

49.

Historian kirjoissa esitetään Henrikin kyynärpäätä pyhänä reliikkinä -siis sen, joka tappoi esivanhempiamme, sen kyynärpääluuta esitetään tänään lapsille pyhänä reliikkinä. "Pyhä Henrik" esittelee itseään puhujan kautta, samalla tavalla kuin Luther esittää ja opettaa että lapsemme ovat rikollisia (syntisiä). Sen esittäminen ja pyhänä pitäminen rikkoo m.m. 10 Käskyn 1 ja 2 Lakia. Piispa Henrikin surma -runossa mainitut velipojat ovat Gwstaf Erikkson Wasa on Heinrik (1521-23) ja Gwstav I Eriksson Wasa on Ierik (1523-60).

50.

Joskus kuulee sanottavan että "Kristinusko on Suomalaista kansanperinnettä", mutta Eino Leino kirjoittaa; "Me tiedämme myös, mitä laatua nuo Ruotsin aikaiset sodat olivat ja mitä surullista osaa meidän omat esi-isämme siellä näyttelivät. Suomen kansa ei astunut niihin kuin paraatiin. Se vietiin sinne niin kuin karja teuraspenkkiin, ja jos se siellä joitakin "urhotöitä" teki - hakkasi poikki enemmän tahi vähemmän päitä, niin ei se ainakaan kansana tiennyt niitä tehneensä eikä tekevänsä. "

51.

Kristinuskon leviämiseen ja levittämiseen kuuluu sodat ja sotiminen. Me emme tappaneet esivanhempiamme. Sodat, sotiminen ja tappaimen ole koskaan ollut Suomalaista kansanperinnettä. Se joka muuta väittää valhtelee ja väitös on väärä todistus kansastamme. Suomen kansa pakotettiin sotaan ja sotiin "sivistyksen ja kristinuskon" taholta - jopa tappamaan omiaan. Se joka väittää Kristinuskon olevan suomalaista kansanperinnettä rikkoo Suomen Lakia ja 10 Käskyä.

52.

Suuri määrä samankaltaisia vääriä oppeja pakotetaan joko suoraan tai epäsuoraan lapsille koulujen kautta "aitona ja oikeana historiana". Ne kaikki ja lähde mistä ne ovat peräisin pitää kieltää, sillä lapsi joka saman lähteen mukaan on "syntinen ja perisyntinen", omaksuu mielen joka perustuu kaikkien lakien rikkomiseen aina valehtelemisesta tappamiseen saakka. Sen jälkeen ei voi muuta odottaa kuin sitä päivää milloin lapsi valhtelee, tai tappaa - ja kaikkea niiden väliltä.

53.

Joissakin uskonlahkoissa opetetaan puhumaan kielillä. Hyvin pukeutuneet, jopa hyvinkoulutetut ja johtoasemissa olevat henkilöt kuolaa, silmät nurinpäin päässä, suu irvessä ja ikenet vereslihalla, he konttaavat lattialla "Jumalan hurmoksessa" puhen sekavia. "Jumalan hurmoksen jälkeen" he maksavat "Jumalan rakkautta" myynelle ja poistuvat sen jälkeen rakennuksesta. Ulkopuolella he saattavat nähdä juopuneen joka tekee samoin kuin he tekivät hetkeä aikaisemmin, ja he osoittavat juopunutta ja sanovat; "Katso, pirun riivaama".

54.

Meidän on vedettävä raja sille kuinka paljon uskonnon varjolla, ja kaikella mitä n.k. "sivistykseen ja kristinuskoon" voi liittää historiassa, saa lapsen mielen pilata. Opit jotka suoraan tai epäsuoraan ovat vasten normaalia ihmisen käyttäytymistä, jopa eläimellisiä, ja jotka herjaavat kaikkea mitä inhimillisyys on, ja jotka syövyttää meidän kansallista identiteettiä ja heikentää sitä, on kiellettävä laissa. Jos sitä ei tehdä, voimme vain odottaa seuraavaa 7.11.2007 kaltaista tapahtumaa.

55.

Sanat ja sanojen valinta on tärkeä varsinkin kun puhumme lapsista. Esimerkiksi lapsille opetetaan tänään että hyvä tapa on oikein ja paha tapa on väärin. Teko joka näytetään on ehkä hyvä, mutta sanat, ne syövyttävät lapsen mielen; "Hyvän tappaminen on oikein, ja pahan tappaminen on väärin". Maallinen ja mielellinen tappaminen rikkoo 10 Käskyä ja Suomen Lakia.

56.

Jos poliisi tekisi työnsä uskonnon mukaan eikä Jumalan sanan mukaan, kaikki ihmiset tässä maassa pitäisi vangita ja heittää vankilaan, etupäässä naiset sillä naisesta lapset syntyvät, koska uskonnon mukaan kaikki ovat rikollisia jo ennen syntymää - jopa poliisit.

57.

Kaikki lait jotka tänään suojelevat sitä joka jossain mielessä painostaa kansaa, ja vääristää maallisen, mielellisen ja sielullisen identiteetin muuksi kuin mitä se todellisuudessa on, on purettava. Lakeja jotka suojelee kansanmurhaajaa ei saa olla, koska sen lopputulos on että kansa murhaa. Suomen Lain pitää suojella etupäässä Suomen kansaa, ja sen pitää suojella Suomalaisia kansanmurhalta.

58.

Tiedämme että itsemurhilla on yhteys mielenterveydellisiin ongelmiin. Mutta mikä saa ihmisen tekemään itsemurhan? Nykyihmiselle ymmärrettävässä muodossa kuvailtuna; Ihmisen sielu taistelee vastaan sitä tai niitä mitkä ovat vallanneet ja sekoittaneet hänen mielen. Ulkopuoliselle taistelu tulee ilmi monella eri tavalla, kuten esimerkiksi vahvoina tunnetilojen vaihteluina ja purkauksina. Kriittinen tila on saavutettu kun valinta tapahtuu; Kaikissa tapauksissa mitä me olemme tutkineet, ulkopuolinen k.e. lähiomainen, tuttava tai työkaveri käyttää sanoja; "Hän muuttui".

59.

Mitä henkilö tekee muuttumisen jälkeen riippuu siitä mistä päätös tulee. Päätös itsemurhasta on sielullinen; Sielu on osa kansansielua, ja tilanteessa jossa sielu on voimakkaampi kuin se mikä on sekoittanut mielen, se suojelee kansaa; Sen sijaan että henkilö tappaa omiaan, hän riistää itseltään hengen. Tilanne on toinen kun yhteys sieluun on katkennut; Päätökset tekee se joka on vallannut mielen.

60.

Koskien rasismin oppia, on vain 1 "kuninkaallinen puhdas rotu joka ei ole koskaan sekoittunut toiseen rotuun", ja se on apinat. Että 1 niistä on onnistunut pukemaan todistuksen sanoiksi, ei ole meidän ongelma, eikä sillä eikä sen kielellä ja opeilla saa Suomen lapsia vaivata missään mielessä. Suomen lapset ja Se ei ole sama, eikä sen kieli ole osa suomalaista kansanperinnettä, vaikka Se niin tänään väittää.

61.

Puhdasrotuisuus ei ole kallon koosta kiinni, eikä siitä miten korvat on koristeltu, eikä siitä minkä väriset korvat ovat. Puhdasrotuisuus on kiinni siitä miten sitä mitä kallon sisällä on käyttää. Iholtaan ihminen voi olla pikimusta, mutta sisältä hän voi olla vitivalkoinen - ja päinvastoin. Se minkä värinen sisältö on tulee esille kaikessa mitä sanomme ja kaikessa mitä teemme ja mikä on hyvää ja rakentavaa. Kaikki mikä on vasten sitä, on kiellettävä laissa.

62.

Lapsen ruumiillinen perusidentiteetti rakentuu geneettisesti molempien vanhempien sukujen kautta, mutta etupäässä Äidin. Se on luonnollista, sillä lapsi kehittyy 9-10 kuukauden aikana Äidissä ja siksi Äitilinja voimakkaampi. Taakepäin historiassa, koko ketju purkautuu kansan 1 Äitiin ja 1 Isään.

63.

Kun tänään katsot vastasyntynyttä lasta, se mitä sinä lapsessa tänään näet, saman näki aikanaan 1 Kansan Äiti ja 1 Kansan Isä. Samalla tavalla kuten ruumiillinen perimä, myös sielullinen perimä - kaikki tiedot 1 Äidistä ja 1 Isästä vastasyntyneeseen lapseen - on tallennettuna lapsessa. Jos lähdemme 1 Äidistä ja 1 Isästä, he ovat A D A (ensimmäiset : ensi.imm.äiset : ensi-immi.set) ja vastasyntynyt on O (viimeisin : vii.me.isien : viime-isien : Äiti ja Isä).

64.

A ja O:n väliin on myöhemmin pakotettu Lutheri tai muu vastaava ja sen myötä tietous siitä ketä me olemme ja ketä me edustamme on kadonnut. Lause kuten "Lapsella ei ole syntyesään perusidentiteettiä, korkeampaa viisautta ja itsetuntoa", on "sivistyksen ja kristinuskon" opin tulos ja summa pienessä paketissa.

65.

Vastuu lapsen kasvatuksesta lapsen ensimmäisinä elinvuosina luonnollisesti on vanhemmilla. Mutta lapsen vielä ollessa pieni vauva, hänen identiteettiä aletaan muokkaamaan joksikin muuksi kuin mitä se todellisuudessa on; Pientä lasta syytetään kaikkien lakien rikkojaksi (syntiseksi), ja sen syytöksen varjolla, lapsi liitetään Lutheriin - tai siitä kehittyneen lahkon perustajaan.

66.

Huomioitava on, että lapsen vanhempien identiteettiin kristinusko tai siihen juurtuva lahko on vaikuttanut useamman sukupolven ajan, joko suoraan tai epäsuoraan eri lähteiden kautta. Riippuen siitä kuinka vahva vaikutusvalta vieraalla on mielessä, he antavat saman tapahtua lapselleen; Vanhemmista se siirtyy kuten virus lapselle, ja lapsesta tulee n.k. käännynnäinen; Jakomielinen.

67.

Nykyään on tuhansia eri lahkoja joista jokaisella on oma "pyhä isänsä" jonka mieli siirretään lapselle. Suomessa kaikilla lahkoilla kristinusko on yhdistävä tekijä, ja sen vaikutusvalta kasvaa koulujen kautta. Nykyiset maailmanlaajuiset yhteydet lisää painetta, sillä meillä ei enää ole noin 30 eri lahkoa, vaan meillä on yli 3000. Ja niiden lisäksi, on kaiken maailman rotuopit ja muut vastaavat uskomukset joita "sivistys ja kristinusko" on viljellyt "aitona ja oikeana" kuluneen 500 vuoden aikana.

68.

Galatalaikirje 5: "Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa". Kaikki mitä lainauksessa on mainittu lihan tekoina, on "sivistyksen ja kristinuskon" ja siitä kehittyneiden eri lahkojen levittämistä opeista.

69.

Me elämme erittäin vaarallista aikaa, sillä samalla tavalla kuin yksittäisen henkilön kohdalla, Piru-Virus voi pesitytyä maan johtoportaaseen ja johtaa tämän maan jälleen kerran kaaokseen. Yksi selvä merkki sen läsnäolosta ja vaikutusvallasta on kun vääryydestä aletaan leipomaan oikeaa, ja lakeja säädetään suojelemaan sitä joka kansaa on murhannut ja murhaa kaikkine väärine oppeineen.

70.

Samalla tavalla kuten ihmisen mieli sekoaa ja katoaa sen vaikutuksen myötä, lait joiden pitäsi suojella Suomen kansaa yksi toisensa jälkeen katoaa, ja loppujen lopuksi lakia ei ole. Sen vaikutusvalta on kadottava maan johdosta mitä pikemmin.

71.

Minä kutsun kaikkia Suomalaisia sanoin vastustamaan kaikkia sellaisia oppeja mitkä missään mielessä syövyttää Suomalaista kansallista identiteettiä, ja mitkä ovat vasten kaikkea sitä mitä sanoihin sivistys, ihmisarvo ja kunnioitus voi liittää. On vain 1 aito ja oikea Jumalan palvelu; Hyvät sanat ja teot jotka sanomme tai teemme toiselle ihmiselle.

72.

Minä kutsun kaikkia suomalaisia vastustamaan kaikkea sellaista mikä missään mielessä perustuu Lain rikkomiseen, riippumatta siitä puhuimmeko Luojan ja meidän välisestä Liitosta ja sen Ehdoista - 10 Käskystä - tai Suomen Laista, sillä toinen perustuu ensimmäiseen.

73.

Luojan (Jumalan), Sielujen Valtakunnan (Taivasten Valtakunnan) nimiin, Luojan ja meidän välisen Liittoon ja sen Ehtoihin - 10 Käskyyn, ja nykyiseen Suomen Lakiin viitaten; Kenelläkään ei ole oikeutta maallisesti (ruumiillisesti) tai mielellisesti (henkisesti) loukata toista ihmistä missään mielessä.

74.

Minä en sano; "Minä olen oikeassa uskokaa minua", vaan sanon; "Älkää uskoko minua, sillä mikään ei rakennu eikä parane uskomalla". Jos sinulla on avohaava kädessäsi, kuten lääkäri minä neuvon; "Puhdista haava ulkopuolisista, ja pidä se puhtaana ulkopuolisista, niin autat Luojaa parantamaan sen sisäpuoleta". Sama koskee sinun mieltä, ja sinä päätät itse onko se totta tai tarua. Maailman kuulu puuttuva linkki ei ole maassa, vaan se on korvien välissä.

75.

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, sillä minä en ole tullut kumoamaan, vaan vahvistamaan ja toteuttamaan ja tarkentamaan Lain;

Kunnioita Isääsi ja Äitiäsi ja esivanhempiasi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Luoja, sinun Jumalasi on sinulle antanut; Sillä maalliseti Jumalan antama Maa on Suomi ja kansa on Suomi ja ovat yhtä. Samalla tavalla Maa on Suomi ja Kansa on Suomi ja Kansansielun kautta Maa ja Kansa on yhtä Jumalan kanssa. Mikään muu maa identiteetissäsi ei ole Jumalan antama eikä Jumalasta, sillä sitä ei ole. Jumalan sana on absoluuttinen totuus - faktatieto; Älä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi; vaan olkoon teidän puheenne: "On", tai: "Ei". Mitä siihen lisätään, se on pahasta.

76.

Kun puhumme tiedoudesta ja kansallisesta heräämisestä, tämä on alkuperäinen Liitto ja sen Ehdot ja miten se rakentuu Suomen kansan ja Luojan välillä.

Maallinen sukupuu
1 lapsi : kastettu sielullisesti ja maallisesti Äidissä
1 lapsen biolooginen äiti : lapsen Pyhä Äiti
1 lapsen biolooginen isä : lapsen Pyhä Isä
1 suku äidin puolelta
1 suku isän puolelta
1 Suomalaiset
1 yhtenäinen kansanmieli, ja kaikki on sielujen kautta

Luojan ja meidän välinen Liitto ja Liiton ehdot: IO Käskyä

Sielullinen sukupuu
1 henkilökohtainen sielu
1 sielullinen suku - kaikkien sukulaisten sielut
1 Suomen Kansansielu - kaikki kansaan kuuluvat sielut
1 Sielujen Valtakunta - kaikkien kansojen 1 Äiti ja 1 Isä
1 Suomen kansan ensimmäinen Äiti
1 Suomen kansan ensimmäinen Isä
1 Luoja joka on kaiken luonut ja joka kaikille on sama

Se mikä ei lahkoile on Aito ja Oikea.

77.

10 Käskyä on Ensimmäinen Raamattu ja ne ovat Luojan ja meidän välisen Liiton Ehdot (Laki). Suomen Laki juurtuu 10 Käskyyn. Mitä Raamattuun on 10 Käskyn jälkeen kirjoitettu, sitä ei saa missään mielessä käyttää 10 Käskyn rikkomiseen.

78.

Visioi kaksi ruukkua joista toinen on tyhjä ja toinen on täytetty viinillä. Viini on nykyinen ihminen. Toinen ruukku on risainen, se on halennut 999 osaan jotka ovat kaikki nykyiset uskonlahkot. Se hajoaa milloin tahansa kappaleiksi.

79.

Eikö sinun mielestä ole aika ammentaa niin paljon viinitä kuin vain on mahdollista toisesta ensimmäiseen, ennenkuin se hajoaa? Sillä se on myös Isän tahto, ettei yksikään teistä joutuisi kadotukseen.

80.

Meitä ei herätetä viimeisenä päivänä kuolleista. Meidän on herättävä kuolleista, ennen viimeistä päivää.

http://kivi.suomalaiset.org/suomalaiski ... a=riivattu

Sivut

Kommentit (83)

valtiokonttorin elatti
Matti E Simonaho
Edit : 12.11.2007 12:05

Mikä piru sinua riivaa?

snip.. snips.......

50.

Meitä ei herätetä viimeisenä päivänä kuolleista. Meidän on herättävä kuolleista, ennen viimeistä päivää.

http://kivi.suomalaiset.org/suomalaiski ... a=riivattu
Tämä on hyvä tieto. Täytyypä pyytää perillisiä pistämään herätyskello kirstuun.

namaon|h|yva|niinonaini|p|apiinaa|p|erillisi
|apis|namaan|heran|iskellokirsnuun

dat hertz sano auton vuokraaja ameriikoissa ajettuaan kolarin ... .. .

Nykyiset "isä" ja "äiti", ovat surrogaattivanhempia Lutherille + muille.

valtiokonttorin elatti

Tämä on hyvä tieto. Täytyypä pyytää perillisiä pistämään herätyskello kirstuun.

Herätyskelloa kuuntelisivat vain maan matoset laittaessaan maalliset jäännöksesi kierrätykseen, tai arkeologit ihmettelisivät kelloa kaivaessaan luitasi muinaishaudasta joskus tulevaisuudessa.

Luusi eivät kuitenkaan taitaisi herätä pärinään...

Anna sielullesi voimaa elämäsi aikana (ennen viimeistä päivää), alat elämään myös sielullasi, et pelkällä ruumiillasi.

Matti E Simonaho
Mutta uskontojen myötä, lapsen mieli sekoittuu ja hänestä tehdään käännynnäinen, joka on sama kuin jakomielinen.

Luulenpa tämän olevan asiasi ydin.

Musta-Muffe
Matti E Simonaho
Mutta uskontojen myötä, lapsen mieli sekoittuu ja hänestä tehdään käännynnäinen, joka on sama kuin jakomielinen.Luulenpa tämän olevan asiasi ydin.

Kun piispa ajaa autoa, ajaako hän Raamatun mukaan joka on "Jumalan sana", tai ajaako hän sen mukaan mikä on Jumalan sana? Totuus saattaa tehdä kipeää, mutta kipu totuudesta on vähäistä mitattuna siihen, mikä kipu valheesta on palkkana.

Lyhyesti kuvailtuna, meidän pitää kieltää kaikki mikä

- on loukannut tai loukkaa meidän itsetuntoa maallisesti tai sielullisesti
- on loukannut tai loukkaa meidän ihmisarvoa maallisesti tai sielullisesti
- on loukannut tai loukkaa maallista ja sielullista perimää
- on rikkonut tai rikkoo Luojan ja meidän välisen Liiton ja sen Lakia*
- on rikkonut tai rikkoo Suomen Lakia joka juurtuu Liiton Lakiin
- esittää väittämiä jotka ei ole Luojan (Jumalan) sana**
- herjaa kaikkea mikä meille kansana on pyhää
... .. .

Kun olemme tietoisia (mieli) siitä että olemme maallisesti ja sielullisesti Suomalaisia, ja että mitään muuta me emme voi olla, ja että Lutherilaisia, Jehovalaisia, Lestadiolaisia, Helluntailaisia + + + + + ei ole; Ne kaikki [X]laiset ovat harhaanjohtavia "virtuaalimaailmoja" joita ei ole Jumalan sanan mukaan; Ei ole Lutherin maata, Jehovan maata, Lestadion (Lästädiön) maata, Helluntain maata j.n.e. j.n.e.

* IO Käskyä on Ensimmäinen Raamattu. Mitään mitä Raamattuun on kirjoitettu niiden jälkeen, ja mitä siitä opetetaan, ei saa käyttää IO Käskyn rikkomiseen missään mielessä . Raamattu on kirjoitettu viisaamalle kuin se joka levitti "sivistystä ja kristinuskoa" - ajattele; "Olen viisaampi ja voimakkaampi kuin piru. "

** Jumalan sana on FAKT.A.TI/ET.O IOka kaikille on SAMA kaikkialla maailmassa kielestä riippumatta. Ja se tieto on "mustaa valkoisella", eli "on" ja "ei (ole)".

Naisen ja miehen avioliiton ja yhteenkuuluvuuden merkki ei ole sormus. Vaan yhteinen lapsi (Sielullinen Liitto johon Rakkaus perustuu).

Matti E Simonaho
Edit : 12.11.2007 12:05

Mikä piru sinua riivaa?

....

ÄäääoooöööÖÖ uuuaahiihuu oauöäyyks käh käh ooooouuuuuuiitsipumbtsibumtsi eeeeeeeeeaaaiiiuuuyyyhuuhuu hilipati-pippan hilipati-pippan joh-hoi ja hilipatipippan!

(Tää oli pakko laittaa Simonaholle, kiusaus kävi ylivimaiseksi...)

FAK/TATIET/OA JOSS/AIN PÄI/N KY/LLÄ P\ÄÄSSÄ Vii/RAA JA PA/HAST/I

"Naisen ja miehen avioliiton ja yhteenkuuluvuuden merkki ei ole sormus. Vaan yhteinen lapsi (Sielullinen Liitto johon Rakkaus perustuu)."

Mitä jos ei ole mahdollisuutta saada lasta? Ovatko he E/PÄ(avio)LIITOSSA vai KENTIES SAA/TA/NAS(T)A vai miten asia pitäisi tulkita?

thuga101
FAK/TATIET/OA JOSS/AIN PÄI/N KY/LLÄ P\ÄÄSSÄ Vii/RAA JA PA/HAST/I

"Naisen ja miehen avioliiton ja yhteenkuuluvuuden merkki ei ole sormus. Vaan yhteinen lapsi (Sielullinen Liitto johon Rakkaus perustuu)."

Mitä jos ei ole mahdollisuutta saada lasta? Ovatko he E/PÄ(avio)LIITOSSA vai KENTIES SAA/TA/NAS(T)A vai miten asia pitäisi tulkita?

Tarkoitat tilannetta jossa pariskunta ei voi jostain syystä saada lasta?
Kaikki sairaudet mitä nykyään on, niitä ei ole aikaisemmin ollut; Ne johtuvat etupäässä soluston heikentymisestä. Väärä oppi, vääristynyt kieli, väärät elintavat j.n.e. Kaikilla niillä on yhteys soluston heikkenemiseen, mikä m.m. aiheuttaa lapsettomuutta. Samalla tavalla, ei ilmastonmuutos johdu siitä että "Jumala on kääntänyt meille selkänsä", vaan siitä, että meitä on opetettu elämään väärin, johdettu harhaan, ja sitä seuraa "lapsettomuus".

Matti E Simonaho

Tarkoitat tilannetta jossa pariskunta ei voi jostain syystä saada lasta?
Kaikki sairaudet mitä nykyään on, niitä ei ole aikaisemmin ollut; .

*NOUSEE SEISOMAAN JA ABLODEERAA JA HUUTAA*
"BRAVOO BRAVOO BRAOVOO"

siis hu ja hei... mit vit...

tämä on ehdottomasti viikon epätieteellisin
"tieto" mitä täältä olen lukenut...
siis voi kiesus..

ja lisäksi et vastaa...
onko lapsettomuus niiden parien OMA SYY
ketä lapsia ei voi saada ?
eli pitääkö lapsettomien parien erota... ?

omena
onko lapsettomuus niiden parien OMA SYY ketä lapsia ei voi saada ?Siihen vastasin.

omena
eli pitääkö lapsettomien parien erota... ?

Mitä he päättävät, on heidän yksityisasia.

Simonahon kannalta ihan hyvä, että YLE arkistoi kaikkea mahdollista netissä pyörivää tulevia sukupolvia ja tutkijoita varten, ei mene vuodatus IHAN hukkaan.

päkäpää
Simonahon kannalta ihan hyvä, että YLE arkistoi kaikkea mahdollista netissä pyörivää tulevia sukupolvia ja tutkijoita varten, ei mene vuodatus IHAN hukkaan.

Kas kummaa. Olen juuri kirjoittamassa selontekoa YLElle miksi me emme maksa TV-lupamaksua. Syy ei ole se että haluamme laistaa sitä, vaan että ei ole vara. 1 1/2 vikkoa/kuukausi 8 euron päiväbudjettiin (5 perheenjäsentä) on vaikea soveltaa TV -lupamaksu johon sisältyy naapurikansan kielen ja TV:n ylläpito. Toiseksi mielestämme 1500-2000 euroa/vuosi/suomalainen pakkolutherista>pakkoruotsista, on jo nälkää näkevältä liikaa pyydetty sellaiselta joka nälän näkee, mutta ei sitä ole koskaan nähnyt.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat