Seuraa 
Viestejä45973

1.

Yhdelläkään lapsella ei ole mieltä kun hän syntyy, mutta lapsella on sielu. Lapsen sielu pitää sisällään kaiken sen mikä erottaa ihmisen kasveista ja eläimistä. Se pitää sisällään lapsen perusidentiteetin, korkeamman viisauden ja itsetunnon. Että sielu on jäänyt huomioimatta esimerkiksi tieteellisissä piireissä, johtuu uskonnnon vaikutuksesta lapsen mieleen.

2.

Lapsen mieli rakentuu lapsen varttuessa kaikista ulkoapäin tulevista impulsseista, opeista ja kokemuksista. Lapsen mieli rakentuu "ruumiillisen minän" ja sielun väliin. Luonnollisesti lapsen vanhempien käyttäytyminen ja opit muovaa perustan sille mille lapsen identiteetti rakentuu.

3.

Kun lapsi varttuu, ulkopuolelta tulevat vaikutteet lisääntyvät, ja ne vaikutteet eivät aina ole hyvästä, vaan päinvastaisesta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa, ja mitä kauemman aikaa lapsi alistetaan opeille, jotka ovat vasten sitä mitä lapsi edustaa, ja jotka ovat ristiriidassa lapsen todellisen identiteetin kanssa, sitä tuhoisammat ovat seuraukset.

4.

Yksi suurimmista vaikuttajista lapsen mieleen on uskonnot. Uskonnon varjolla sallitaan lasten mielellinen (henkinen) pahoinpitely jolla lapsen mieli turmellaan väärillä opeilla. Raamatusta sanotaan että se on "Jumalan sana", mutta se ei ole totta. Jumalan sana on absoluuttinen totuus, fakta, joka kaikille ihmisille on sama, ja jonka kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa voi tunnustaa samaksi.

5.

Mikä on erittäin tärkeä huomioida koskien uskontoja on se, että kun uskontoa opetetaan lapselle, lapsen mieleen syötetään tietoa joka perustuu uskonlahkon perustajan mielenlaatuun. Tämä merkitsee lyhyesti sitä, että jos uskonlahkon perustaja on mielenvikainen, hänen mielenvikaisuus tarttuu lapseen opin myötä.

6.

Kun puhumme suomalaisen lapsen perusidentiteetistä, niin lapsi on suomalainen ruumiillisesti ja sielullisesti. Mutta uskontojen myötä, lapsen mieli sekoittuu ja hänestä tehdään käännynnäinen, joka on sama kuin jakomielinen.

7.

Esimerkiksi jos lapsi on maallisesti ja sielullisesti suomalainen, mutta hänen mieleen pakotetaan Lutherin oppi ja Lutherilainen identitetti, silloin lapsesta on tehty käännynnäinen, eli jakomielinen; Hän on Suomalainen ja "Lutherilainen".

8.

Huomioi että kun kyseessä on Lutherin oppi joka opetetaan lapselle, silloin Luther vaikuttaa lapsen mielessä. Riippuen siitä kuinka paljon Luther vaikuttaa mielessä, sitä selvemmin ristiriitaisuudet identiteettien välillä tulee esille. Riippuen siitä kumpi identiteetti hallitsee, aito tai väärä, sen mukaan määräytyy myös mielenterveys.

9.

Yksi hyvä esimerkki on kysymys lapsen kastamisesta. Jokaisella nykyisellä uskonlahkolla on oma käsityksensä siitä mikä on oikea ja mikä on väärä kaste. Ja jokainen käsitys perustuu uskonlahkon aloittajan mielenlaatuun - siis siihen joka hänen mielessään vaikuttaa. On vain 1 aito ja oikea kaste; Luojan luoma kaste.

10.

Jumalan sana on absoluuttinen totuus, faktatieto. Sen tiedon voi jokainen todistaa omin silmin, ja se tieto on kaikille ihmisille sama riippumatta kielestä. Ainut oikea kaste, mikä kaikille ihmisille on sama kaikkialla maailmassa ja mikä on Luojasta, on naisessa.

11.

Hedelmöityksen jälkeen lapsi kehittyy naisessa. Naisen kautta lapsi saa sielunsa ja se on lapsen sielullinen syntymäpäivä. Lapsi viettää 9-10 kuukautta Luojan luomassa kastevedessä naisen kohdussa.

12.

Tässä vaiheessa saattaa joku huudahtaa; "Se ei ole kristinuskon opin mukaan oikein", mikä merkitsee lyhyesti sitä, että Luther tai jokin muu kyseisen henkilön mielessä vaikuttava protestoi sitä vastaan mikä kaikille ihmisille on ollut sama ammoisista ajoista saakka. Toisin sanoen, hän joka riivaa puhujaa paljastaa näin itsensä, ja että se ei ole ihmisestä.

13.

Koska uskonto perustuu ulkopuolisen mielen ja sen oppien omaksumiseen, se avaa oven muille vastaaville harhaanjohtaville opeille. Tämä merkitsee sitä, että lapsen identiteetti heikkenee ajan myötä väärien oppien ja käsitysten myötä, joita esimerkiksi suomalaisiin on viljelty kuluneen 300-1000 vuoden aikana. Riippuen siitä kuinka paljon niistä on omaksunut, sitä heikompi ihminen on mielellisesti.

14.

Lähde: YLE Jokelassa 7.11.2007 kuoli 9 ihmistä; Tapahtumat alkoivat ennen puoltapäivää, kun 18-vuotias lukiolainen aloitti ammuskelun 22-kaliiperisella tarkkuuspistoolilla. Poliisi sai hälytyksen kello 11.44 ja ensimmäinen partio saapui paikalle 11.55. Poliisi käskytti ampujaa joka vastasi siihen ampumalla laukauksen poliisia kohti. Poliisi ei ampunut tilanteessa yhtään laukausta. Koulurakennuksen sisältä kuului laukauksia ja poliisin arvion mukaan viimeinen laukaus ammuttiin noin kello 12.04. Ampuja ampui piiritystilanteen päätteeksi itseään päähän. Hänet löydettiin koulun käytävältä vakavasti loukkaantuneena ja hän menehtyi saamiinsa vammoihin.

15.

Olen tutkinut koulussa ampuneen nuorukaisen kirjoittamaa materiaalia. Hän ei ollut mielenvikainen sanan suoranaisessa merkityksessä. Pikemminkin hän oli identiteetitön, ja sen tyhjiön mikä siitä syntyy, täytti alustavasti 5 eri identiteettiä, jotka puolestaan avasi tien kuudennelle. Se hallitsi hänen mieltä ja se tuo itsensä ilmi hänen kirjoituksissan. Sen valta johti tapahtumiin Jokelassa 7.11.2007.

16.

Kun konkreettiselta pohjalta tarkastelemme miten edellä mainittu tilanne syntyy, on sitä tarkasteltava perustekijöistä saakka. Lähemmäs 1000 vuotta suomalaisia on kristinuskon taholta opetettu syntiseksi, mikä on sama kuin rikollinen. Sama lähde opettaa että olemme perisyntisiä, eli rikollisia jo ennen syntymää. Sen opin mukaan jokainen suomalainen, joka on Luojan luomistyön tulos, on rikkonut 10 Käskyä ja Suomen Lakia jo ennen syntymäänsä. Sanotaan että "Jumalan sana mikä Raamatussa on ei valehtele". Mutta Jumala sanoo; "Väitös on valetta, sillä totuus ja sen vahvistus ei ole kuolleessa kirjassa, vaan elävässä lapsessa."

17.

Tässä vaiheessa joku saattaa protestoida sanoin; "Sinä et ole Jumala eikä sinulla ole oikeutta puhua Jumalan nimeen". Totta on että en ole Jumala enkä Luoja.

18.

Mutta jokainen joka tuo äänensä esille puhuen vasten kaikkia väittämiä jotka rikkoo Ensimmäistä Raamattua (10 Käskyä) joka on perusturvamme, ja vasten niitä jotka rikkoo Suomen Lakia, ja joka todistaa että vääryys ei tule lapsesta vaan siitä joka puhuu, puhuu Jumalan puolesta ja on oikeutettu siihen. Jokainen joka puolustaa lapsia ja lasten oikeuksia on Jumalan asianajaja.

19.

Ja jokainen joka puhuu vasten 10 Käskyä missään mielessä, ja vasten Suomen Lakia joka 10 Käskyyn jurtuu, ja vasten sitä minkä voimme omin silmin todistaa oikeaksi, hänestä puhuu se joka hänen mielensä on saastuttanut.

20.

Kaikki väärät ja harhaanjohtavat opit on kiellettävä laissa, sillä ne ovat henkistä väkivaltaa joka kohdistuu lapseen ja lapsen vanhempiin. Oppi tulee mielestä joka on jonkun uskonlahkon perustajahamon saastuttama; Mielenvikaisesta. Ja hän tartuttaa mielenvikaisuutensa lapsiin, ei pelkästään e.m. opilla, vaan kaikilla muilla väärillä ja vääristyneillä opeilla. Synnin tunnustus ei tule koskaan lapsen suusta, vaan sen suusta joka puhuu ja joka on vallannut hänen mielen.

21.

Samalla tavalla kuten että lasta syytetään ja opetetaan rikolliseksi (syntiseksi), tapahtumaketjussa rikollinen ei löydy ketjun loppupäästä, eikä keskeltä, vaan sen alusta. Kun "sivistystä ja kristinuskoa" aikanaan Suomen kansalle pakotettiin, he antoivat tunnustuksensa esivanhemmillemme. Esivenhempiemme kautta se on annettu meille.

22.

He sanoivat; "Olemme syntyneet syntisiksi ja olemme perisyntisiä, usko tai kuole". Käsitys että me olemme rikollisia ennen syntmääme, on meille pakotettu, ja sitä käsitystä on meihin viljelty lähemmäs 1000 vuotta. Me ja He ei ole sama. Kaikki rikokset jotka Suomen kansaa vasten on historiassa tehty, ne tehtiin tänään, sillä kaikki rikokset elää valheiden myötä.

23.

Palataksemme takaisin oppiin jossa lapsi opetetaan rikolliseksi; lapsen mieli muuttuu kaikkien väärien oppien myötä. Hänen mieltä muokkaa monet eri opit kouluaikana, jotka suoraan tai epäsuoraan perustuu kristinuskon levittämiin vääriin tietoihin. Niiden kautta kehittyy tyhjiö jonka pahimmassa tapauksessa korvaa jokin ulkoapäin tuleva "uusi uskonto".

24.

Tyhjiön lähde on osittain tieteessä, sillä kansan historia on sukupolvelta toiselle esitetty teorioiden kautta. Teorioiden, jotka ovat enemmän tai vähemmän olleet rasistisia.

25.

Teoriaketju alkaa teorialla joka todistetaan valheeksi uudella valheella. Näin koko teoriakeju koostuu valheista. Ja kaikista teorioista jotka elää aikansa ja esiteään "aitona ja oikeana", niistä kehittyy harhaanjohtavia uskomuksia. Jokainen teoria ja niistä kehittynyt uskomus, syö oman osan identiteetistämme, puhumattakaan viisaudesta. Jokainen kansastamme esitetty teoria kuluneen 1000 vuoden aikana, on väärä todistus kansastamme.

26.

Riippumatta siitä onko lapsi uskovainen tai ei, se vaikuttaa oppeineen esimerkiksi koulujen kautta väärine oppeineen. Lapsen itsetunto ja itsetietous heikkenee ajan myötä, mikä avaa oven sille joka lopullisesti rikkoo mielenrauhan. Lapsella ei enää ole suojaa ulkopuolisia vaikutteita vastaan mitä nykyaika tuo tullessaan. Kaikki yhdessä petaa 7.11.2007 kaltaiselle tapahtumalle jossa 9 henkilöä kuoli.

27.

Iästä riippumatta, yksi asia kaikilla 9 kuolleeella on yhteistä; Kaikkia on syytetty ja opetettu rikollisiksi (syntisiksi) syntymästään sakka, vaikkeivät he ole rikollisiksi syntyneet. Ja kaikkien identiteetti on josain mielessä sekoitettu ja muokattu joksikin muuksi kuin mitä se todellisuudessa on. Ja kaikki ovat jossain muodossa joutuneet anti-suomalaisen pakko-uskonnon painostuksen kohteeksi, mikä heikentää arvostelukykyä ja suojaa kaikkea sitä vastaan mitä nykyään ulkoapäin eri uskontojen ja uskomusten myötä tulee.

28.

Matteus 23:15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!

29.

Matteus 18:6-7 Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!

30.

Riippumatta siitä minkälaisista haasteista puhumme, ei Suomen lapsia valmisteta ulkoapäin tulevia houkutuksia ja haasteita vastaan opettamalla heitä rikollisiksi. Ja kun he eksyvät, heitä syytetään siitä että ovat heikkoja ja eksyneitä, mutta kukaan ei koskaan osoita lähdettä joka on eksyttänyt ja todellisuudessa on syyllinen.

31.

Kun puhumme taudinkuvasta, sen alkuperästä ja sen levittäjästä, niin puhumme lähinnä Piru-Viruksesta jonka lähde etupäässä on "sivistys ja kristinusko". Meidän kansan historiasta tiedämme, että meillä 1500-1800 on Pakko-Luther, ja 1800 -luvun jälkeen kun Ruotsi -valtio muodostui, meillä on Pakko-Ruotsi. Pakko-Luther ja Pakko-Ruotsi on sama asia - nimi on vain eri. Tosin sanoen, ennen Ruotsi -nimistä valtiota, ruotsalaiset olivat Lutherilaisia ja pakottivat meitä Lutherilaisiksi. Nykyinen Etelä-Ruotsi oli osa Lutherin valtakuntaa jota hän rakensi, mutta joka hajosi. Sen osavaltion nimi oli Goottien maa Gauthiod (Kirkkohistoria) ja siksi m.m. Turussa, Marian Temppelin paikalla, on nykyään Goottilainen Tuomiokirkko.

32.

Lutherin ja hänen jälkeläistensä vaikutuksen myötä on kehittynyt satoja eri toinen toistaan sairaampia uskomuksia ja uskonlahkoja jotka perustuu lahkon aloittajan mieleen, ja joista jokainen tekee osansa piru-viruksen levittämisessä. Riippuen siitä kuinka suuren vallan piru-virus on saanut mielessä, ja kuinka monta eri riivaajaa on, sitä selvemmin se tulee esille riivatun henkilön olemuksessa.

33.

Jokainen uskonlahko omalla tavallaan on Virtuaalinen Maailma jota ei ole. Tänään esimerkiksi on Lutherilaisia, Lestadiolaisia, Helluntailaisia, Jehovalaisia ja niin edelleen, mutta mikään niistä ei ole olemassa maana eikä kansana. Ja ne kaikki kilpailee keskenään siitä propagoiden "kuka on se oikea", ja saa suomalaisen suomalaista vasten. Jumalan sana ei valehtele. Koskien suomalaisia, ainut maa mikä maallisesti, mielellisesti ja sielullisesti Jumalan sanan mukaan on oikea meille, on Suomi. Kaikki muulaiset identiteetissämme valehtelee.

34.

Vaikka Raamattu yhdistetään Krsitinuskoon ja kaikkiin siitä kehittyneisiin eri lahkoihin, ja vaikka se on osittain Lutherin väärentämä, se sisältää huomattavan määrän tietoa joiden avulla kaikki väärät opit kumotaan. Raamattua ei alunperin ole kirjoitettu Kristinuskolle, vaan alkuperäiset kirjoitukset kuuluvat kansoille joita Kristinusko on vainonnut koko sen olemassaolonsa ajan. Sitä ei ole kirjoitettu niille jotka "kristinuskoa ja sivistystä" levitti, vaan huomattavasti viisaammalle ihmiselle.

35.

Esimerkkinä mainittakoon oppi Jeesuken veren juonnista ja Jeeuksen lihan syönnnistä. Nykyisen opin mukaan "yhtyy Jeesukseen kun juo hänen verta ja syö hänen lihaa", mutta Jeesus on sanonut; "Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu?"

36.

Historian kirjoissa esitetään Henrikin kyynärpäätä pyhänä reliikkinä -siis sen, joka tappoi esivanhempiamme, sen kyynärpääluuta esitetään tänään lapsille pyhänä reliikkinä. "Pyhä Henrik" esittelee itseään puhujan kautta, samalla tavalla kuin Luther esittää ja opettaa että lapsemme ovat rikollisia (syntisiä). Sen esittäminen ja pyhänä pitäminen rikkoo m.m. 10 Käskyn 1 ja 2 Lakia.

37.

Joskus kuulee sanottavan että "Kristinusko on Suomalaista kansanperinnettä", mutta Eino Leino kirjoittaa; "Me tiedämme myös, mitä laatua nuo Ruotsin aikaiset sodat olivat ja mitä surullista osaa meidän omat esi-isämme siellä näyttelivät. Suomen kansa ei astunut niihin kuin paraatiin. Se vietiin sinne niin kuin karja teuraspenkkiin, ja jos se siellä joitakin "urhotöitä" teki - hakkasi poikki enemmän tahi vähemmän päitä, niin ei se ainakaan kansana tiennyt niitä tehneensä eikä tekevänsä. "

38.

Kristinuskon leviämiseen ja levittämiseen kuuluu sodat ja sotiminen. Me emme tappaneet esivanhempiamme. Sodat, sotiminen ja tappaimen ole koskaan ollut Suomalaista kansanperinnettä. Eikä sodat ja sotiminen ole yhdenkään ihmisen perimässä. Se joka niin väittää, valhtelee. Väitös on väärä todistus kansastamme. Sillä Suomen kansa pakotettiin sotaan ja sotiin "sivistyksen ja kristinuskon" taholta - jopa tappamaan omiaan. Se joka väittää Kristinuskon olevan suomalaista kansanperinnettä on Lain vastaista; Se rikkoo Suomen Lakia ja 10 Käskyä.

39.

Joissakin uskonlahkoissa opetetaan puhumaan kielillä. Hyvin pukeutuneet, usein jopa johtoasemissa olevat ihmiset kuolaa, silmät nurinpäin päässä, suu irvessä ja ikenet vereslihalla, he konttaavat lattialla "Jumalan hurmoksessa" puhen sekavia. "Jumalan hurmoksen jälkeen" he maksavat "Jumalan rakkautta" myynelle ja poistuvat rakennuksesta. Ulkopuolella he näkevät juopuneen joka tekee samoin kuin he tekivät aikaisemmin, ja he osoittavat ja sanovat; "Katso, pirun riivaama".

40.

Jossain täytyy vetää raja sille kuinka paljon uskonnon varjolla, ja kaikella mitä n.k. "sivistykseen ja kristinuskoon" voi liittää historiassa, saa lapsen mielen pilata. Opit jotka suoraan tai epäsuoraan ovat vasten normaalia ihmisen käyttäytymistä, jopa eläimellisiä, ja jotka herjaavat kaikkea mitä inhimillisyys on, ja jotka syövyttää meidän kansallista identiteettiä ja heikentää sitä, on kiellettävä laissa. Jos sitä ei tehdä, voimme vain odottaa seuraavaa 7.11.2007 kaltaista tapahtumaa.

41.

Sanat ja sanojen valinta on tärkeä varsinkin kun puhumme lapsista. Esimerkiksi lapsille opetetaan tänään että hyvä tapa on oikein ja paha tapa on väärin. Teko joka näytetään on ehkä hyvä, mutta sanat, ne syövyttävät lapsen mielen; "Hyvän tappaminen on oikein, ja pahan tappaminen on väärin". Maallinen ja mielellinen tappaminen rikkoo 10 Käskyä ja Suomen Lakia.

42.

Jos poliisi tekisi työnsä uskonnon mukaan eikä Jumalan sanan mukaan, kaikki ihmiset tässä maassa pitäisi vangita ja heittää vankilaan, etupäässä naiset sillä naisesta lapset syntyvät, koska uskonnon mukaan kaikki ovat rikollisia jo ennen syntymää - jopa poliisit.

43.

Kaikki lait jotka tänään suojelevat sitä joka jossain mielessä painostaa kansaa, ja vääristää maallisen, mielellisen ja sielullisen identiteetin muuksi kuin mitä se todellisuudessa on, on purettava. Lakeja jotka suojelee kansanmurhaajaa ei saa olla, koska sen lopputulos on että kansa murhaa. Suomen Lain pitää suojella etupäässä Suomen kansaa, ja sen pitää suojella Suomalaisia kansanmurhalta.

44.

Tiedämme että itsemurhilla on yhteys mielenterveydellisiin ongelmiin. Mutta mikä saa ihmisen tekemään itsemurhan? Nykyihmiselle ymmärrettävässä muodossa kuvailtuna; Ihmisen sielu taistelee vastaan sitä tai niitä mitkä ovat vallanneet ja sekoittaneet hänen mielen. Ulkopuoliselle taistelu tulee ilmi monella eri tavalla, kuten esimerkiksi vahvoina tunnetilojen vaihteluina ja purkauksina. Kriittinen tila on saavutettu kun valinta tapahtuu; Kaikissa tapauksissa mitä me olemme tutkineet, ulkopuolinen k.e. lähiomainen, tuttava tai työkaveri käyttää sanoja; "Hän muuttui".

45.

Mitä henkilö tekee muuttumisen jälkeen riippuu siitä mistä päätös tulee. Päätös itsemurhasta on sielullinen; Sielu on osa kansansielua, ja tilanteessa jossa sielu on voimakkaampi kuin se mikä on sekoittanut mielen, se suojelee kansaa; Sen sijaan että henkilö tappaa omiaan, hän riistää itseltään hengen. Tilanne on toinen kun yhteys sieluun on katkennut; Päätökset tekee se joka on vallannut mielen.

46.

Koskien rasismin oppia, on vain 1 "kuninkaallinen puhdas rotu joka ei ole koskaan sekoittunut toiseen rotuun", ja se on apinat. Että 1 niistä on onnistunut pukemaan todistuksen sanoiksi, ei ole meidän ongelma, eikä sillä eikä sen kielellä ja opeilla saa Suomen lapsia vaivata missään mielessä. Suomen lapset ja Se ei ole sama, eikä sen kieli ole osa suomalaista kansanperinnettä, vaikka Se niin tänään väittää.

47.

Puhdasrotuisuus ei ole kallon koosta kiinni, eikä siitä miten korvat on koristeltu, eikä siitä minkä väriset korvat ovat. Puhdasrotuisuus on kiinni siitä miten sitä mitä kallon sisällä on käyttää. Iholtaan ihminen voi olla pikimusta, mutta sisältä hän voi olla vitivalkoinen - ja päinvastoin. Se minkä värinen sisältö on tulee esille kaikessa mitä sanomme ja kaikessa mitä teemme ja mikä on hyvää ja rakentavaa. Kaikki mikä on vasten sitä, on kiellettävä laissa.

48.

Lapsen ruumiillinen perusidentiteetti rakentuu geneettisesti molempien vanhempien sukujen kautta, mutta etupäässä Äidin. Se on luonnollista, sillä lapsi kehittyy 9-10 kuukauden aikana Äidissä ja siksi Äitilinja voimakkaampi. Taakepäin historiassa, koko ketju purkautuu kansan 1 Äitiin ja 1 Isään.

49.

Kun tänään katsot vastasyntynyttä lasta, se mitä sinä lapsessa tänään näet, saman näki aikanaan 1 Kansan Äiti ja 1 Kansan Isä. Samalla tavalla kuten ruumiillinen perimä, myös sielullinen perimä - kaikki tiedot 1 Äidistä ja 1 Isästä vastasyntyneeseen lapseen - on tallennettuna lapsessa. Jos lähdemme 1 Äidistä ja 1 Isästä, he ovat A D A (ensimmäiset : ensi.imm.äiset : ensi-immi.set) ja vastasyntynyt on O (viimeisin : vii.me.isien : viime-isien : Äiti ja Isä).

50.

A ja O:n väliin on myöhemmin pakotettu Lutheri tai muu vastaava ja sen myötä tietous siitä ketä me olemme ja ketä me edustamme on kadonnut. Lause kuten "Lapsella ei ole syntyesään perusidentiteettiä, korkeampaa viisautta ja itsetuntoa", on "sivistyksen ja kristinuskon" opin tulos ja summa pienessä paketissa.

51.

Me elämme erittäin vaarallista aikaa, sillä samalla tavalla kuin yksittäisen henkilön kohdalla, Piru-Virus voi pesitytyä maan johtoportaaseen ja johtaa tämän maan jälleen kerran kaaokseen. Yksi selvä merkki sen läsnäolosta ja vaikutusvallasta on kun vääryydestä aletaan leipomaan oikeaa, ja lakeja säädetään suojelemaan sitä joka kansaa on murhannut ja murhaa kaikkine väärine oppeineen.

52.

Samalla tavalla kuten ihmisen mieli sekoaa ja katoaa sen vaikutuksen myötä, lait joiden pitäsi suojella Suomen kansaa yksi toisensa jälkeen katoaa, ja loppujen lopuksi lakia ei ole. Sen vaikutusvalta on kadottava maan johdosta mitä pikemmin.

53.

Minä kutsun kaikkia Suomalaisia sanoin vastustamaan kaikkia sellaisia oppeja mitkä missään mielessä syövyttää Suomalaista kansallista identiteettiä, ja mitkä ovat vasten kaikkea sitä mitä sanoihin sivistys, ihmisarvo ja kunnioitus voi liittää.

54.

Minä kutsun kaikkia suomalaisia vastustamaan kaikkea sellaista mikä missään mielessä perustuu Lain rikkomiseen, riippumatta siitä puhuimmeko Luojan ja meidän välisestä Liitosta ja sen Ehdoista - 10 Käskystä - tai Suomen Laista, sillä toinen perustuu ensimmäiseen.

55.

Luojan (Jumalan), Sielujen Valtakunnan (Taivasten Valtakunnan) nimiin, Luojan ja meidän välisen Liittoon ja sen Ehtoihin - 10 Käskyyn, ja nykyiseen Suomen Lakiin viitaten; Kenelläkään ei ole oikeutta maallisesti (ruumiillisesti) tai mielellisesti (henkisesti) loukata toista ihmistä missään mielessä.

56.

Kun puhumme tiedoudesta ja kansallisesta heräämisestä, tämä on alkuperäinen Liitto ja sen Ehdot ja miten se rakentuu Suomen kansan ja Luojan välillä.

Maallinen sukupuu
1 lapsi : kastettu sielullisesti ja maallisesti Äidissä
1 lapsen biolooginen äiti : lapsen Pyhä Äiti
1 lapsen biolooginen isä : lapsen Pyhä Isä
1 suku äidin puolelta
1 suku isän puolelta
1 Suomalaiset
1 yhtenäinen kansanmieli, ja kaikki on sielujen kautta

Luojan ja meidän välinen Liitto ja Liiton ehdot: IO Käskyä

Sielullinen sukupuu
1 henkilökohtainen sielu
1 sielullinen suku - kaikkien sukulaisten sielut
1 Suomen Kansansielu - kaikki kansaan kuuluvat sielut
1 Sielujen Valtakunta - kaikkien kansojen 1 Äiti ja 1 Isä
1 Suomen kansan ensimmäinen Äiti
1 Suomen kansan ensimmäinen Isä
1 Luoja joka on kaiken luonut ja joka kaikille on sama

Se mikä ei lahkoile on Aito ja Oikea.

57.

10 Käskyä on Ensimmäinen Raamattu ja ne ovat Luojan ja meidän välisen Liiton Ehdot (Laki). Suomen Laki juurtuu 10 Käskyyn. Mitä Raamattuun on 10 Käskyn jälkeen kirjoitettu, sitä ei saa missään mielessä käyttää 10 Käskyn rikkomiseen.

58.

Visioi kaksi ruukkua joista toinen on tyhjä ja toinen on täytetty viinillä. Viini on nykyinen ihminen. Toinen ruukku on risainen, se on halennut 999 osaan jotka ovat kaikki nykyiset uskonlahkot. Se hajoaa milloin tahansa kappaleiksi.

59.

Eikö sinun mielestä ole aika ammentaa niin paljon viinitä kuin vain on mahdollista toisesta ensimmäiseen, ennenkuin se hajoaa? Sillä se on myös Isän tahto, ettei yksikään teistä joutuisi kadotukseen.

60.

Meitä ei herätetä viimeisenä päivänä kuolleista. Meidän on herättävä kuolleista, ennen viimeistä päivää.

Matti E Simonaho
http://kivi.suomalaiset.org/suomalaiski ... a=riivattu

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (2)

Kuuluuko Suomen pystykorva sielujen sinfoniaan omasta olemuksestaan lähtien, vai heijastumana suomalaisesta ihmissielusta? Voiko Suomen pystykorva astua turvallisesti muiden rotujen koiria, jos se ylettää?

Kauko
Kuuluuko Suomen pystykorva sielujen sinfoniaan omasta olemuksestaan lähtien, vai heijastumana suomalaisesta ihmissielusta? Voiko Suomen pystykorva astua turvallisesti muiden rotujen koiria, jos se ylettää?

En muista koskaan syntyneeni Suomen pystykorvana joten en ole ihan varma. Sanotaan 80 % varmuutta, että pystyy astuttamaan vaikka Tanskan dogin, chicihuasta en ole varma.

Suomen pystykorva pääsee suoraa taivaaseen ja herättämättä. Kannattaa siis pitää pystykorvaa. Se on hyvälle isännälle uskollinen ja herättää varmasti kun on ylösnousemuksen aika. Tämä siksi kun ite pitää herätä ja herätyskelloa ei kuulemma kannata kirstuun laitattaa, väittivät ruostuvan pilalle ennen H-hetkeä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat