Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Jotta et pääsisi kiemurtelemaan kuten AD, mennään suoraan asiaan. Sinun tehtävänäsi on selittää (esittää) evoteoria, esittää sen todisteet ja perustella miksi se on parempi selitys kuin rappeutumisteoria.

Minä puolestani totean jo tässä avausviestissäni, että rappeutumisteoria on selitetty (esitetty) sivulla
http://www.kreationismi.fi/?p=1&id=30
ja se on parempi kuin evoluutioteoria, koska rappeutumisteoria vastaa luonnosta tehtyjä havaintoja. Evoluutioteoria mm esittää sukupuun eli väittää yhteisen polveutumisen todeksi. Näinollen myös molekyylisukupuun pitäisi vastata evoteorian esittämää eliösukupuuta. Rappeutumisteoria puolestaan lähtee erillisistä baramineista, joten rappeutumisteoria ennustaa että molekyylisukupuista ei saada eliösukupuuta.

Ja sitten vain katsotaan luontoa, eli sivulla
http://koti.mbnet.fi/tjt2/evsukupuu.html
on siinä kuvan yläosassa evoteorian väittämä sukupuu ja alaosassa erään molekyylin perusteella laadittu sukupuu. Ja kuten näkyy, sukupuut eivät vastaa toisiaan. Rappeutumisteorian ennuste osui oikeaan, evoluutioteorian ennuste puolestaan meni päin p:tä.

Lisää esimerkkejä seuraa seuraavissa viesteissäni, jos jatkat keskustelua. Olen valmis jatkamaan tätä ainakin pari viikkoa, varsinkin kun tuossa ensi viikon alussa joudun olemaan pari päivää pois koneen ääreltä.

Sivut

Kommentit (75)

Evoluutio tarkoittaa muutosta populaation geenivarastossa sukupolvien myötä. Siinä eliölajit sopeutuvat ympäristöönsä luonnonvalinnan kautta. Evoluutio on asteittainen, ohjaamaton, luonnollinen tapahtumasarja, joka muuttaa populaatioiden ominaisuuksia. Sen kautta elämä on kehittynyt syntymästään lähtien nykyiseen eri lajien monimuotoisuuteen. Evoluution mekanismeja ovat perinnöllisyys (jälkeläiset perivät vanhempiensa ominaisuudet), muuntelu (jälkeläiset ovat keskenään erilaisia) ja luonnonvalinta (keskenään erilaiset jälkeläiset menestyvät eri tavoin).

1/3 osaa tehty.

Evoluution todistavia asioita ovat muun muassa sukupolvesta toiseen tapahtuva muuntelu, uuden geneettisen materiaalin kehittyminen, muuntelun kumuloituminen sukupolvesta toiseen, lajiutumishavainnot, hyödyllisten mutaatioiden yleistyminen, bakteeripopulaatioiden nopea vastustuskyvyn kehittyminen, fossiiliaineiston johdonmukainen geologinen kerroksellisuus ja sen johdonmukainen rakenteellinen kehitys, ja monia muita evoluution puolesta todistavia asioita, joka muodostaa koko biologian alalle perustan.

Fossiiliset todisteet
Paleontologia tutkii fossiileja. Fossiiliaineisto on vakuuttavin näyttö evoluution tapahtumista ja sen avulla päästään evoluution jäljille usein pienimpiä yksityiskohtia myöten. Tiettynä ajanjaksona eläneiden eläinten ja kasvien jäännöksiä löytyy kivettyneinä hyvinkin vanhoissa geologisissa kerrostumissa. Varhaisempi kerros sisältää aina seuraavasta kerroksesta löytyvien fossiilien kantamuotoja. Tuoreimpien kerroksien sisältämät fossiilit ovat usein hyvin samannäköisiä kuin nykyisin elävät eläimet. Mitä kauemmaksi mennään, sitä enemmän fossiilit poikkeavat nykyisistä eläimistä. Darwin päätteli, että juuri tätä voitiin odottaa, jos varhaisimmista kerroksista löytyneet eläimet ja kasvit olivat asteittain kehittyneet myöhäisemmistä kerroksista löytyneiksi lajeiksi.

Fossiileista saadun tiedon kertyminen tarkentaa toistaiseksi hyvin aukkoista kuvaa nykyajan lajien oletetuista esi-isistä, sukulaisuuksista ja synnystä. Fossiiliaineisto on tavallisesti ”töksähtelevää”, on yleensä harvinaista löytää katkeamaton fossiilien sarja, josta näkisi kantalajin muuttuvan vähittäin toiseksi lajiksi. Vain murto-osa kaikista maapallolla eläneistä eliöistä on fossiloitunut. Moni kerrostuma sijaitsi alueelle, joka huuhtoutui tai tuhoutui mannerlaattojen liikkuessa. Kerrostumat taittuivat, litistyivät tai muuttivat muotoaan tuhoten fossiiliaineiston, lisäksi maan päälle ulottuu nykyisin vain murto-osa fossiileja sisältävistä kerrostumista.

Esimerkiksi lintujen ja nisäkkäiden oletetaan kehittyneen matelijoista, ja jo vuonna 1861 löydettiin Archaeopteryxin (höyhenpeitteinen lintulisko) fossiili, joka oli välimuoto lintujen kehityksessä. Fossiileja jotka täyttävät tyhjän aukon kutsutaan puuttuviksi lenkeiksi. Jotkut fossiililinjat ovat melko täydellisiä, kuten kehityslinja nisäkäsliskoista nisäkkäiksi, valaiden evoluutio ja hevosen heimon evoluutio kantalajista (Eohippus) nykyiseen hevoseen (Equus). Myös ihmisen esi-isät muodostavat vaikuttavan sarjan välimuotoja nykyiseen ihmiseen.

Molekyylibiologiset todisteet
Molekyylibiologia on biologian osa-alue. Vertailemalla homologisia geenejä tai homologisia molekyylejä kahden eliön välillä, voidaan päätellä miten samankaltaisia ne ovat. Molekyylit kuitenkin muuttuvat eri tahdissa, hyvinkin nopeasti ja toiset hitaasti, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Molekyylejä jotka muuttuvat hyvinkin tasaisella nopeudella, käytetään useimmiten molekyylikellona. Menetelmää on kuitenkin sovellettava varovasti, sillä molekyylikellot eivät aina käy niin tasaisella nopeudella kuin oletetaan. Eri molekyyleillä on useasti eri muutosvauhti, mutta yksittäinenkin molekyylin muutosvauhti voi muuttua ajan kuluessa. Tämä edustaa niin sanottua mosaiikkievoluutiota. Ristiriitaisissa tapauksissa määritetään jonkin toisen molekyylin muutosvauhtia tai yritetään etsiä parempia fossiilitodisteita.

Molekyylikellomenetelmä ei ole ongelmaton: kellojen kalibrointi voi olla vaikeaa ja kellojen "tikitysnopeus" riippuu mm. siitä, kohdistuuko tiettyyn geenisekvenssiin ns. selektiivinen paine. Parhaat molekyylikellot ovat ns. tilke-DNA-alueet, jotka eivät koodaa mitään proteiinia eivätkä siis tule ilmentyneeksi fenotyypissä. DNA-alueet, jotka koodaavat toimivaa proteiinia (eli geenit), muuttuvat yleensä paljon hitaammin, koska mutaatiot toimivassa geenissä ovat suurilta osin vahingollisia ja siksi luonnonvalinta hoitaa ne pois populaatiosta.

Molekyylikelloista saatu luotettava tieto vahvistaa suurilta osin ne samat polveutumissuhteet lajien välillä, jotka saatiin selville jo vertailevasta anatomiasta ja fossiilisesta aineistosta. Näennäiset ristiriidat liittyivät yleisesti tapauksiin, jossa polveutumistilanne oli alun perin anatomian ja fossiilien perusteella epäselvä.

Toinen menetelmä näiden sukulaissuhteiden selville saamiseksi geneettisistä sekvensseistä perustuu ns. plagioituihin virheisiin. Tilke-DNA alueissa on monien toimivien geenien kopioita, jotka ovat vahingoittuneet siten, että ne eivät enää toimi. Tällaisista lajeille yhteisistä virheistä voidaan päätellä, että virheet ovat olleet olemassa jo ennen lajien erkaantumista. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on kädellisille yhteinen mutaatio, jonka takia ne eivät pysty valmistamaan C-vitamiinia toisin kuin lähes kaikki muut nisäkkäät. (Marsutkaan eivät pysty valmistamaan C-vitamiinia itse, mutta niillä mutaatio on erilainen.)

Molekyylibiologian ilmaantumisen myötä huomattiin, että myös molekyylit kehittyvät samalla tavalla kuten somaattiset rakenteet. Mitä lähempänä kaksi lajia on toisiaan, sitä samankaltaisempia myös niiden molekyylit ovat. Monissa tapauksissa morfologisen aineiston epäselvyys on herättänyt epäilyksiä, mutta molekyylejä vertailemalla on saatu paljastettua lajien todellinen suhde. Molekyylibiologia on nykyisin yksi tärkein tietolähde tutkittaessa fylogeneettisiä suhteita.

Surkastuneet elimet ovat toimintansa lopettaneita elimiä. Esimerkiksi lentotaidottoman strutsin siivet ja ihmisen häntäluu. Niiden esiintyminen voidaan ymmärtää, jos oletetaan strutsien kehittyneen lentävistä muodoista, jotka myöhemmin liian suuriksi ja painaviksi tultuaan ovat kadottaneet lentotaitonsa. Samoin myös ihmisen ja simpanssin voidaan olettaa joskus olleen hännällinen, mutta kadottaneen hännän tarpeettomana. Muita esimerkiksi ovat käärmeissä tavattavat jäänteet takajalan luista ja hetulavalaiden kidassa olevat hampaiden jäänteet.

lähde, http://fi.wikipedia.org/wiki/Evoluutio# ... _todisteet

http://www.student.oulu.fi/~ktikkane/mutaatio.html

outoa evoluutio teoriaa tukee luonnossa tehdyt havainnot. siksi se on parempi kuin rappeutumisteoria. onko sukupuulle mitään lähdettä?

Ja lopuksi vielä omat perustelut, tämä on tositarina:

keräsin jonkin aikaa sitten perhosia innolla, minulla oli paljon valkoisia koivumittareita, mutta ei mustia (mustat tulivat/yleistyivät saastuneilla alueilla) yritin napata sitä mutta se pääsi aina karkuun koska osasi piiloutua hyvin varjoihin mustiin paikkoihin yms. LUONNONVALINTA karsii heikot/ huonosti pärjäävät pois (valkoiset koivumittarit) ja suosii paremmin selviäviä (mustat koivumittarit).

Sitten vielä, meillä on tieteellinen teoria siitä mistä koko homma alkoi, alkusolut,arkit yms. (lukekaa AD vs tjt keskustelu), teidän "alkueliönne" oli baraminit jotka jumala teki, hhhmm vakuuttavaa

Ja lopuksi vielä omat perustelut, tämä on tositarina:

keräsin jonkin aikaa sitten perhosia innolla, minulla oli paljon valkoisia koivumittareita, mutta ei mustia (mustat tulivat/yleistyivät saastuneilla alueilla) yritin napata sitä mutta se pääsi aina karkuun koska osasi piiloutua hyvin varjoihin mustiin paikkoihin yms. LUONNONVALINTA karsii heikot/ huonosti pärjäävät pois (valkoiset koivumittarit) ja suosii paremmin selviäviä (mustat koivumittarit).
Niin, kreationisti Blythin 1800-luvun alussa, siis ennen C Darwinia, keksimä ja tieteellisissä artikkeleissa julkaisema luonnonvalinta todellakin karsii, ihan niinkuin rappeutumisteoria sanoo. Eikös olekin hassua, että C Darwinin täytyi kopsata maallikoille suunnattuun kirjaansa kreationistien tieteellisiä keksintöjä? Eli perustelusi sopii myös rappeutumisteorian perusteeksi. (ja osoitan myöhemmin, miksi se sopii paremmin rappeutumisteorian kuin evoluutioteorian todisteeksi)


Sitten vielä, meillä on tieteellinen teoria siitä mistä koko homma alkoi, alkusolut,arkit yms. (lukekaa AD vs tjt keskustelu), teidän "alkueliönne" oli baraminit jotka jumala teki, hhhmm vakuuttavaa

Kenellä meillä? Evoluutioteoriaa kannattaa sekä ateistit että teistiset evolunionistit, ja ateistinenkin kreationismi on olemassa, joten evoluutioteorian ja rappeutumisteorian oikeellisuus ei riipu mitenkään siitä, mitä minä tai sinä kannatamme. Tässähän voisi olla Jumalan luomaan alkusoluun uskova evolutionisti väittelemässä ateistisen kreationistin kanssa, argumentit itse aiheesta olisi kuitenkin ihan samat. Näinollen toivon, että et tuo keskusteluun keskustelun ulkopuolisia asioita.

Minun ja AD:n välisessä keskustelussa oli se oleellinen ero tähän keskusteluun verrattuna, että sekä abiogeesin versioita että luomisen versioita on useita, ja näinollen olisi ollut loogista käydä se väittely periaattella "minun luomisversio vs AD:n abiogeesiversio". Ja koska minun versioni oli Raamatun mukainen luominen, niin siinä keskustelussa oli validia viitata Raamattuun. Rappeutumisteorioita on vain yksi, ja evoteorian nykyään voimassa oleva versio periaatteessa yksi, joten ei tarvitse valita mitään versiota. Ja evoteoria ei ota kantaa siihen mistä se alkusolu (tai oik alkukopioituja)tuli, eikä rappeutumisteoria ota kantaa mistä ne archaebaraminit tuli, joten viittauksesi Jumalaan ovat itse asian kannalta irrelevantteja ja väittelyn kannalta argumentointivirhe.

(kirjoitin tämän off line NoteTab Lightilla, jos systeemi ymmärtää quotit jne, yritän vastata tuohon kopsaamaasi tekstiin jo tänään, jos ei niin voi mennä keskiviikkoon asti, ainakin maanantaina on muuta menoa ja ehkä tiistainakin)


Evoluutio tarkoittaa muutosta populaation geenivarastossa sukupolvien myötä.1. Miksi Darwinin teoksista ei löydy tuollaista määritelmää?
2. Onko tuo kirjoittamasi lause mielestäsi tieteellinen määritelmä vai pelkkä epämääräinen toteamus?
3. Miksi nyt 2000-luvulla Mayr kirjoitti "Toisekseen suurin osa nykyisistä evoluutiokirjoista on kirjoitettu reduktionistisista lähtökohdista, jossa kaikki evolutiiviset ilmiöt pyritään riisumaan geenin tasolle. Tätä seuraa yritys järkeillä reitti geenista ylospäin itse evolutiiviseen ilmiöön. Tämä lähestymistapa on tuomittu epäonnistumaan. Evoluutiossa on kysymys yksilöistä, populaatioista ja lajeista; se ei ole "muutosta geenifrekvensseissä". Evoluution kaksi tärkeintä yksikköä ovat yksilö, joka on luonnonvalinnan varsinainen kohde, ja populaatio eli erilaistuvan evoluution vaihe."?
4. Millä tavalla tuo evoluutiosi eroaa rappeutumisteoriaan sisältyväväst käsitteestä "rappeutuminen"?


Siinä eliölajit sopeutuvat ympäristöönsä luonnonvalinnan kautta. Evoluutio on asteittainen, ohjaamaton, luonnollinen tapahtumasarja, joka muuttaa populaatioiden ominaisuuksia. Sen kautta elämä on kehittynyt syntymästään lähtien nykyiseen eri lajien monimuotoisuuteen. Evoluution mekanismeja ovat perinnöllisyys (jälkeläiset perivät vanhempiensa ominaisuudet), muuntelu (jälkeläiset ovat keskenään erilaisia) ja luonnonvalinta (keskenään erilaiset jälkeläiset menestyvät eri tavoin).No niin, alamme päästä itse asiaan, tuolla tekstissäsi on "...elämä on kehittynyt...". Rappeutumisteoria puolestaan väittää, että "...elämä on rappeutunut...". Muut osat tuosta ovatkin irrelevantteja, koska myös rappeutumisteorian mukaan eliölajit sopeutuvat ympäristöönstä luonnonvalinnan avulla, jälkeläiset perivät vanhempiensa ominaisuudet jne.
5. Myönnätkö, että evoluutioteorian ja rappeutumisteorian oleellisin ero juuri tuossa suunnassa johon elämä on muuttunut?
6.1 Jos myönnät, niin miksi sitten heti alussa määrittelit evoluution muutokseksi etkä kehittymiseksi?
6.2 Jos et myönnä, niin mikä sinun mielestäsi on se oleellisin ero evoluutioteorian ja rappeutumisteorian välillä?
7. Mitä tarkoitat sillä, että evoluutio on asteittainen?


1/3 osaa tehty.Sinun piti esittää evoluutioteoria. En havaitse tekstissäsi sanaa "teoria", sen sijaan aloitit esityksesi jonkinlaisella evoluution määritelmällä, vaikka en kysynyt evoluution määritelmää. Toki ihan hyvä, että sekin tulee käsiteltyä.
8. Miksi evoluutioteoria laadittiin eli "keksittiin"? Mikä oli se ongelma tai ne ongelmat, joihin sillä yritettiin vastata?
9. Onko niihin ongelmiin jo löydetty vastaukset, vai vieläkö on vastaamattomia asioita?
10. Mikä on evoluutioteorian määritelmä? (siis ei evoluution määritelmä vaan sen teorian)


Evoluution todistavia asioita ovat muun muassa sukupolvesta toiseen tapahtuva muuntelu, uuden geneettisen materiaalin kehittyminen, muuntelun kumuloituminen sukupolvesta toiseen, lajiutumishavainnot, hyödyllisten mutaatioiden yleistyminen, bakteeripopulaatioiden nopea vastustuskyvyn kehittyminen, fossiiliaineiston johdonmukainen geologinen kerroksellisuus ja sen johdonmukainen rakenteellinen kehitys, ja monia muita evoluution puolesta todistavia asioita, joka muodostaa koko biologian alalle perustan.Niin, rappeutuminen kumuloituu ja rappeutumislajiutumisesta on havaintoja, kuten myös hyödyllisistä mutaatioista, mutta
11. Onko sinulla mitään havaintoja siitä kehittymisestä johon itsekin tuolla edellä viittasit (tai oikeammin, kopioimasi teksti viittaa)?
12. Mitä tarkoitat geneettisellä materiaalilla? Liittyykö siihen myös geneettisen informaation kehittyminen?
13. Millä tavalla bakteerien rappeutuminen todistaa mitään niiden kehittymisestä?
(miten hyvin osaat englantia? Jätin kaikki englanninkieliset linkit antamatta koska jossain väitit olevasti vasta 14 v)
14. Niin minkä suhteen se fossiiliaineisto on johdonmukainen? Tuolla alussahan vain totesit evoluution olevan "muutosta populaation geenivarastossa", miten fossiilit tähän liittyy? Vai yritätkö nyt todistella jotain evoluutioteorian väitettä, jota ei kerrottu kopioimassasi tekstissä?


Fossiiliset todisteet
Paleontologia tutkii fossiileja. Fossiiliaineisto on vakuuttavin näyttö evoluution tapahtumista ja sen avulla päästään evoluution jäljille usein pienimpiä yksityiskohtia myöten. Tiettynä ajanjaksona eläneiden eläinten ja kasvien jäännöksiä löytyy kivettyneinä hyvinkin vanhoissa geologisissa kerrostumissa. Varhaisempi kerros sisältää aina seuraavasta kerroksesta löytyvien fossiilien kantamuotoja. Tuoreimpien kerroksien sisältämät fossiilit ovat usein hyvin samannäköisiä kuin nykyisin elävät eläimet. Mitä kauemmaksi mennään, sitä enemmän fossiilit poikkeavat nykyisistä eläimistä. Darwin päätteli, että juuri tätä voitiin odottaa, jos varhaisimmista kerroksista löytyneet eläimet ja kasvit olivat asteittain kehittyneet myöhäisemmistä kerroksista löytyneiksi lajeiksi.15. Siis sen, että populaation geenivarastossa tapahtuu muutosta, vakuuttavin näyttö on jotkin fossiilit, joista ei enää löydy geenejä ollenkaan!?? Eikö olisi paljon vakuuttavampaa, että tutkitaan jonkin elävän populaation geenit ajanhetkellä t0, ja odotellaan esim muutama vuosi, ja sitten ajanhetkellä t1 tutkitaan uudestaan populaation geenit? (eräs bakteerikanta jakaantuu jopa varttitunnin välein, joten muutamassa vuodessa ennättää mennä aika monta sukupolvea, ja kasvitkin lisääntyvät keskimäärin kerran vuodessa, pikkunisäkkäät jopa useita kertoja, jne, joten ihmisten ja muiden isojen nisäkkäiden pitkä lisääntymisväli ei ongelma)
16. Huomasitko, että kopioimassasi tekstissä puhutaan taas kehittymisestä eikä muuttumisesta? (tuolla "...olivat asteittain kehittyneet...")


Fossiileista saadun tiedon kertyminen tarkentaa toistaiseksi hyvin aukkoista kuvaa nykyajan lajien oletetuista esi-isistä, sukulaisuuksista ja synnystä. Fossiiliaineisto on tavallisesti ”töksähtelevää”, on yleensä harvinaista löytää katkeamaton fossiilien sarja, josta näkisi kantalajin muuttuvan vähittäin toiseksi lajiksi. Vain murto-osa kaikista maapallolla eläneistä eliöistä on fossiloitunut. Moni kerrostuma sijaitsi alueelle, joka huuhtoutui tai tuhoutui mannerlaattojen liikkuessa. Kerrostumat taittuivat, litistyivät tai muuttivat muotoaan tuhoten fossiiliaineiston, lisäksi maan päälle ulottuu nykyisin vain murto-osa fossiileja sisältävistä kerrostumista.Evoluutioteoria siis sanoo jotain sukulaisuuksistakin? Kumma, että et mitään tästä maininnut kun tuolla alussa esittelit evoluutioteorian. Olisikohan sinut kannattanut ensin kertoa, mitä kaikea se evoluutioteoria väittää, ja vasta sitten ruveta todistelemaan niitä väitteitä?


Esimerkiksi lintujen ja nisäkkäiden oletetaan kehittyneen matelijoista, ja jo vuonna 1861 löydettiin Archaeopteryxin (höyhenpeitteinen lintulisko) fossiili, joka oli välimuoto lintujen kehityksessä. Fossiileja jotka täyttävät tyhjän aukon kutsutaan puuttuviksi lenkeiksi. Jotkut fossiililinjat ovat melko täydellisiä, kuten kehityslinja nisäkäsliskoista nisäkkäiksi, valaiden evoluutio ja hevosen heimon evoluutio kantalajista (Eohippus) nykyiseen hevoseen (Equus). Myös ihmisen esi-isät muodostavat vaikuttavan sarjan välimuotoja nykyiseen ihmiseen.17. Onko se, että oletetaan jonkin kehittyneen jostain, mielestäsi tieteellinen todiste?
18. Miksi väität Archaeopteryxia välimuodoksi, kun evotiedemiestenkään mielestä se ei sitä ole? (SJ Gould muistaakseni sanoi sitä oudoksi mosaiikiksi, ja yleisen evokäsityksen mukaan A on sukupuuttoon kuollut haara josta siis ei johda linjaa nykyisiin lintuihin)

Ja kaikkiin noihin muihin (nisäkäsliskot, valaat, hevonen, ihminen) löytyisi sekä suomeksi että englanniksi sivutolkulla, mutta palataan niihin myöhemmin, liian laajoja käsitelväksi 1 viestissä)


Molekyylibiologiset todisteet
Molekyylibiologia on biologian osa-alue. Vertailemalla homologisia geenejä tai homologisia molekyylejä kahden eliön välillä, voidaan päätellä miten samankaltaisia ne ovat. Molekyylit kuitenkin muuttuvat eri tahdissa, hyvinkin nopeasti ja toiset hitaasti, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Molekyylejä jotka muuttuvat hyvinkin tasaisella nopeudella, käytetään useimmiten molekyylikellona. Menetelmää on kuitenkin sovellettava varovasti, sillä molekyylikellot eivät aina käy niin tasaisella nopeudella kuin oletetaan. Eri molekyyleillä on useasti eri muutosvauhti, mutta yksittäinenkin molekyylin muutosvauhti voi muuttua ajan kuluessa. Tämä edustaa niin sanottua mosaiikkievoluutiota. Ristiriitaisissa tapauksissa määritetään jonkin toisen molekyylin muutosvauhtia tai yritetään etsiä parempia fossiilitodisteita.19. Entäs jos se "epätasaisuus" johtuukin siitä, että mitään evoteorian väittämää kehitystä ei ole koskaan tapahtunutkaan?
20. Onko se tiedettä, että ristiiriitaisissa tapauksissa hylätään ne todisteet jotka eivät sovi teoriaan ja hyväksytään vain ne jotka sopii?
21. Onkos se tiedettä, että jos todisteet ei sovi ollenkaan, hylätään ne ja yritetään löytää parempia, siis teoriaan sopivia?


Molekyylikellomenetelmä ei ole ongelmaton: kellojen kalibrointi voi olla vaikeaa ja kellojen "tikitysnopeus" riippuu mm. siitä, kohdistuuko tiettyyn geenisekvenssiin ns. selektiivinen paine. Parhaat molekyylikellot ovat ns. tilke-DNA-alueet, jotka eivät koodaa mitään proteiinia eivätkä siis tule ilmentyneeksi fenotyypissä. DNA-alueet, jotka koodaavat toimivaa proteiinia (eli geenit), muuttuvat yleensä paljon hitaammin, koska mutaatiot toimivassa geenissä ovat suurilta osin vahingollisia ja siksi luonnonvalinta hoitaa ne pois populaatiosta.22. Viittaako tuo "tilke-DNA" siihen, josta englannksi käytetään termiä "junk-DNA"?
23. Tiesitkö, että huomattavalle osalle sitä DNA:ta, jota evotiede väitti junkiksi, on jo löydetty merkitys, eli se ei olekaan enää junkkia? (ja näinollen evotieteen alkup väitteet osoitettu vääräksi)


Molekyylikelloista saatu luotettava tieto vahvistaa suurilta osin ne samat polveutumissuhteet lajien välillä, jotka saatiin selville jo vertailevasta anatomiasta ja fossiilisesta aineistosta. Näennäiset ristiriidat liittyivät yleisesti tapauksiin, jossa polveutumistilanne oli alun perin anatomian ja fossiilien perusteella epäselvä.24. No miksi niitä epäselvyyksiä sitten julistettiin abs totuuksina ja vaadittiin esim yliopistoissa tenteissä oppilaita vastaamaan opetetulla tavalla jos halusi päästä kurssin läpi? (jos oppilas olisi vastannut "Ihan epäselvä asia", nolla pistettä)


Toinen menetelmä näiden sukulaissuhteiden selville saamiseksi geneettisistä sekvensseistä perustuu ns. plagioituihin virheisiin. Tilke-DNA alueissa on monien toimivien geenien kopioita, jotka ovat vahingoittuneet siten, että ne eivät enää toimi. Tällaisista lajeille yhteisistä virheistä voidaan päätellä, että virheet ovat olleet olemassa jo ennen lajien erkaantumista. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on kädellisille yhteinen mutaatio, jonka takia ne eivät pysty valmistamaan C-vitamiinia toisin kuin lähes kaikki muut nisäkkäät. (Marsutkaan eivät pysty valmistamaan C-vitamiinia itse, mutta niillä mutaatio on erilainen.)Niiltä on siis rappeutunut pois kyky valmistaa sitä.
25. Mistä se kyky alunperin tuli?
26. Miksi se rappeutui pois?
27. Miten tämä rappeutuminen todistaa kehityksestä?
28. Ymmärrätkö, että molekyylikellot ovat ensisijaisesti ajoitusmenetelmä?


Molekyylibiologian ilmaantumisen myötä huomattiin, että myös molekyylit kehittyvät samalla tavalla kuten somaattiset rakenteet. Mitä lähempänä kaksi lajia on toisiaan, sitä samankaltaisempia myös niiden molekyylit ovat. Monissa tapauksissa morfologisen aineiston epäselvyys on herättänyt epäilyksiä, mutta molekyylejä vertailemalla on saatu paljastettua lajien todellinen suhde. Molekyylibiologia on nykyisin yksi tärkein tietolähde tutkittaessa fylogeneettisiä suhteita.No kun eivät ole! Minähän annoin jo aloitusviestissäni linkin kuvaan, jossa osoitetaan että erään molekyylin perusteella laadittu sukupuu on ihan eri näköinen kuin evoluutioteorian väittämä sukupuu. Ja itse tekstissä sitten todetaan, että ei mikään poikkeus vaan sääntö, en nyt jaksa enkä ennätä kopioida käsin kirjasta...)


Surkastuneet elimet ovat toimintansa lopettaneita elimiä. Esimerkiksi lentotaidottoman strutsin siivet ja ihmisen häntäluu. Niiden esiintyminen voidaan ymmärtää, jos oletetaan strutsien kehittyneen lentävistä muodoista, jotka myöhemmin liian suuriksi ja painaviksi tultuaan ovat kadottaneet lentotaitonsa. Samoin myös ihmisen ja simpanssin voidaan olettaa joskus olleen hännällinen, mutta kadottaneen hännän tarpeettomana. Muita esimerkiksi ovat käärmeissä tavattavat jäänteet takajalan luista ja hetulavalaiden kidassa olevat hampaiden jäänteet.29. Mistä ne elimet alunperin tulivat?
30. Millä tavalla kuvittelet tämän rappeutumisteoriaan sopivan rappeutumisen kelpaavan evoluutioteorian edellyttämän kehityksen todisteeksi?
Pidätkö ihan oikeasti noita luotettavina lähteinä? Oletko tutustunut sivuuni
http://koti.mbnet.fi/tjt2/evkatmain.html
?


outoa evoluutio teoriaa tukee luonnossa tehdyt havainnot. siksi se on parempi kuin rappeutumisteoria. onko sukupuulle mitään lähdettä?

Et listannut evoluutioteorian väitteitä vaan esitit evoluution määritelmän jne. Sitten esitit joitakin todisteita, jotka lähes kaikki sopivat paremmin rappeutumisteoriaan kuin evoteoriaan.
Evoluutioteorian mukainen sukupuu löytyy lähes kaikista evoluutioteorian oppikirjoista, joten ilmeisesti tarkoitat sitä sivullani olevan kuvan alkuperäistä lähdettä. Kirja ilmoittaa lähteekseen
"Shcherer S & Sontag C., 1983, Phylogenetic and endosymbiotic implications of the amino acid sequence of 32 plant type ferrodoxins. Teoksessa: Schenk HEA & Schwemmler W., Endocytobiology II, Berlin, s. 863-870."


Evoluutio tarkoittaa muutosta populaation geenivarastossa sukupolvien myötä.1. Miksi Darwinin teoksista ei löydy tuollaista määritelmää?
2. Onko tuo kirjoittamasi lause mielestäsi tieteellinen määritelmä vai pelkkä epämääräinen toteamus?
3. Miksi nyt 2000-luvulla Mayr kirjoitti "Toisekseen suurin osa nykyisistä evoluutiokirjoista on kirjoitettu reduktionistisista lähtökohdista, jossa kaikki evolutiiviset ilmiöt pyritään riisumaan geenin tasolle. Tätä seuraa yritys järkeillä reitti geenista ylospäin itse evolutiiviseen ilmiöön. Tämä lähestymistapa on tuomittu epäonnistumaan. Evoluutiossa on kysymys yksilöistä, populaatioista ja lajeista; se ei ole "muutosta geenifrekvensseissä". Evoluution kaksi tärkeintä yksikköä ovat yksilö, joka on luonnonvalinnan varsinainen kohde, ja populaatio eli erilaistuvan evoluution vaihe."?
4. Millä tavalla tuo evoluutiosi eroaa rappeutumisteoriaan sisältyväväst käsitteestä "rappeutuminen"?


Siinä eliölajit sopeutuvat ympäristöönsä luonnonvalinnan kautta. Evoluutio on asteittainen, ohjaamaton, luonnollinen tapahtumasarja, joka muuttaa populaatioiden ominaisuuksia. Sen kautta elämä on kehittynyt syntymästään lähtien nykyiseen eri lajien monimuotoisuuteen. Evoluution mekanismeja ovat perinnöllisyys (jälkeläiset perivät vanhempiensa ominaisuudet), muuntelu (jälkeläiset ovat keskenään erilaisia) ja luonnonvalinta (keskenään erilaiset jälkeläiset menestyvät eri tavoin).No niin, alamme päästä itse asiaan, tuolla tekstissäsi on "...elämä on kehittynyt...". Rappeutumisteoria puolestaan väittää, että "...elämä on rappeutunut...". Muut osat tuosta ovatkin irrelevantteja, koska myös rappeutumisteorian mukaan eliölajit sopeutuvat ympäristöönstä luonnonvalinnan avulla, jälkeläiset perivät vanhempiensa ominaisuudet jne.
5. Myönnätkö, että evoluutioteorian ja rappeutumisteorian oleellisin ero juuri tuossa suunnassa johon elämä on muuttunut?
6.1 Jos myönnät, niin miksi sitten heti alussa määrittelit evoluution muutokseksi etkä kehittymiseksi?
6.2 Jos et myönnä, niin mikä sinun mielestäsi on se oleellisin ero evoluutioteorian ja rappeutumisteorian välillä?
7. Mitä tarkoitat sillä, että evoluutio on asteittainen?


1/3 osaa tehty.Sinun piti esittää evoluutioteoria. En havaitse tekstissäsi sanaa "teoria", sen sijaan aloitit esityksesi jonkinlaisella evoluution määritelmällä, vaikka en kysynyt evoluution määritelmää. Toki ihan hyvä, että sekin tulee käsiteltyä.
8. Miksi evoluutioteoria laadittiin eli "keksittiin"? Mikä oli se ongelma tai ne ongelmat, joihin sillä yritettiin vastata?
9. Onko niihin ongelmiin jo löydetty vastaukset, vai vieläkö on vastaamattomia asioita?
10. Mikä on evoluutioteorian määritelmä? (siis ei evoluution määritelmä vaan sen teorian)


Evoluution todistavia asioita ovat muun muassa sukupolvesta toiseen tapahtuva muuntelu, uuden geneettisen materiaalin kehittyminen, muuntelun kumuloituminen sukupolvesta toiseen, lajiutumishavainnot, hyödyllisten mutaatioiden yleistyminen, bakteeripopulaatioiden nopea vastustuskyvyn kehittyminen, fossiiliaineiston johdonmukainen geologinen kerroksellisuus ja sen johdonmukainen rakenteellinen kehitys, ja monia muita evoluution puolesta todistavia asioita, joka muodostaa koko biologian alalle perustan.Niin, rappeutuminen kumuloituu ja rappeutumislajiutumisesta on havaintoja, kuten myös hyödyllisistä mutaatioista, mutta
11. Onko sinulla mitään havaintoja siitä kehittymisestä johon itsekin tuolla edellä viittasit (tai oikeammin, kopioimasi teksti viittaa)?
12. Mitä tarkoitat geneettisellä materiaalilla? Liittyykö siihen myös geneettisen informaation kehittyminen?
13. Millä tavalla bakteerien rappeutuminen todistaa mitään niiden kehittymisestä?
(miten hyvin osaat englantia? Jätin kaikki englanninkieliset linkit antamatta koska jossain väitit olevasti vasta 14 v)
14. Niin minkä suhteen se fossiiliaineisto on johdonmukainen? Tuolla alussahan vain totesit evoluution olevan "muutosta populaation geenivarastossa", miten fossiilit tähän liittyy? Vai yritätkö nyt todistella jotain evoluutioteorian väitettä, jota ei kerrottu kopioimassasi tekstissä?


Fossiiliset todisteet
Paleontologia tutkii fossiileja. Fossiiliaineisto on vakuuttavin näyttö evoluution tapahtumista ja sen avulla päästään evoluution jäljille usein pienimpiä yksityiskohtia myöten. Tiettynä ajanjaksona eläneiden eläinten ja kasvien jäännöksiä löytyy kivettyneinä hyvinkin vanhoissa geologisissa kerrostumissa. Varhaisempi kerros sisältää aina seuraavasta kerroksesta löytyvien fossiilien kantamuotoja. Tuoreimpien kerroksien sisältämät fossiilit ovat usein hyvin samannäköisiä kuin nykyisin elävät eläimet. Mitä kauemmaksi mennään, sitä enemmän fossiilit poikkeavat nykyisistä eläimistä. Darwin päätteli, että juuri tätä voitiin odottaa, jos varhaisimmista kerroksista löytyneet eläimet ja kasvit olivat asteittain kehittyneet myöhäisemmistä kerroksista löytyneiksi lajeiksi.15. Siis sen, että populaation geenivarastossa tapahtuu muutosta, vakuuttavin näyttö on jotkin fossiilit, joista ei enää löydy geenejä ollenkaan!?? Eikö olisi paljon vakuuttavampaa, että tutkitaan jonkin elävän populaation geenit ajanhetkellä t0, ja odotellaan esim muutama vuosi, ja sitten ajanhetkellä t1 tutkitaan uudestaan populaation geenit? (eräs bakteerikanta jakaantuu jopa varttitunnin välein, joten muutamassa vuodessa ennättää mennä aika monta sukupolvea, ja kasvitkin lisääntyvät keskimäärin kerran vuodessa, pikkunisäkkäät jopa useita kertoja, jne, joten ihmisten ja muiden isojen nisäkkäiden pitkä lisääntymisväli ei ongelma)
16. Huomasitko, että kopioimassasi tekstissä puhutaan taas kehittymisestä eikä muuttumisesta? (tuolla "...olivat asteittain kehittyneet...")


Fossiileista saadun tiedon kertyminen tarkentaa toistaiseksi hyvin aukkoista kuvaa nykyajan lajien oletetuista esi-isistä, sukulaisuuksista ja synnystä. Fossiiliaineisto on tavallisesti ”töksähtelevää”, on yleensä harvinaista löytää katkeamaton fossiilien sarja, josta näkisi kantalajin muuttuvan vähittäin toiseksi lajiksi. Vain murto-osa kaikista maapallolla eläneistä eliöistä on fossiloitunut. Moni kerrostuma sijaitsi alueelle, joka huuhtoutui tai tuhoutui mannerlaattojen liikkuessa. Kerrostumat taittuivat, litistyivät tai muuttivat muotoaan tuhoten fossiiliaineiston, lisäksi maan päälle ulottuu nykyisin vain murto-osa fossiileja sisältävistä kerrostumista.Evoluutioteoria siis sanoo jotain sukulaisuuksistakin? Kumma, että et mitään tästä maininnut kun tuolla alussa esittelit evoluutioteorian. Olisikohan sinut kannattanut ensin kertoa, mitä kaikea se evoluutioteoria väittää, ja vasta sitten ruveta todistelemaan niitä väitteitä?


Esimerkiksi lintujen ja nisäkkäiden oletetaan kehittyneen matelijoista, ja jo vuonna 1861 löydettiin Archaeopteryxin (höyhenpeitteinen lintulisko) fossiili, joka oli välimuoto lintujen kehityksessä. Fossiileja jotka täyttävät tyhjän aukon kutsutaan puuttuviksi lenkeiksi. Jotkut fossiililinjat ovat melko täydellisiä, kuten kehityslinja nisäkäsliskoista nisäkkäiksi, valaiden evoluutio ja hevosen heimon evoluutio kantalajista (Eohippus) nykyiseen hevoseen (Equus). Myös ihmisen esi-isät muodostavat vaikuttavan sarjan välimuotoja nykyiseen ihmiseen.17. Onko se, että oletetaan jonkin kehittyneen jostain, mielestäsi tieteellinen todiste?
18. Miksi väität Archaeopteryxia välimuodoksi, kun evotiedemiestenkään mielestä se ei sitä ole? (SJ Gould muistaakseni sanoi sitä oudoksi mosaiikiksi, ja yleisen evokäsityksen mukaan A on sukupuuttoon kuollut haara josta siis ei johda linjaa nykyisiin lintuihin)

Ja kaikkiin noihin muihin (nisäkäsliskot, valaat, hevonen, ihminen) löytyisi sekä suomeksi että englanniksi sivutolkulla, mutta palataan niihin myöhemmin, liian laajoja käsitelväksi 1 viestissä)


Molekyylibiologiset todisteet
Molekyylibiologia on biologian osa-alue. Vertailemalla homologisia geenejä tai homologisia molekyylejä kahden eliön välillä, voidaan päätellä miten samankaltaisia ne ovat. Molekyylit kuitenkin muuttuvat eri tahdissa, hyvinkin nopeasti ja toiset hitaasti, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Molekyylejä jotka muuttuvat hyvinkin tasaisella nopeudella, käytetään useimmiten molekyylikellona. Menetelmää on kuitenkin sovellettava varovasti, sillä molekyylikellot eivät aina käy niin tasaisella nopeudella kuin oletetaan. Eri molekyyleillä on useasti eri muutosvauhti, mutta yksittäinenkin molekyylin muutosvauhti voi muuttua ajan kuluessa. Tämä edustaa niin sanottua mosaiikkievoluutiota. Ristiriitaisissa tapauksissa määritetään jonkin toisen molekyylin muutosvauhtia tai yritetään etsiä parempia fossiilitodisteita.19. Entäs jos se "epätasaisuus" johtuukin siitä, että mitään evoteorian väittämää kehitystä ei ole koskaan tapahtunutkaan?
20. Onko se tiedettä, että ristiiriitaisissa tapauksissa hylätään ne todisteet jotka eivät sovi teoriaan ja hyväksytään vain ne jotka sopii?
21. Onkos se tiedettä, että jos todisteet ei sovi ollenkaan, hylätään ne ja yritetään löytää parempia, siis teoriaan sopivia?


Molekyylikellomenetelmä ei ole ongelmaton: kellojen kalibrointi voi olla vaikeaa ja kellojen "tikitysnopeus" riippuu mm. siitä, kohdistuuko tiettyyn geenisekvenssiin ns. selektiivinen paine. Parhaat molekyylikellot ovat ns. tilke-DNA-alueet, jotka eivät koodaa mitään proteiinia eivätkä siis tule ilmentyneeksi fenotyypissä. DNA-alueet, jotka koodaavat toimivaa proteiinia (eli geenit), muuttuvat yleensä paljon hitaammin, koska mutaatiot toimivassa geenissä ovat suurilta osin vahingollisia ja siksi luonnonvalinta hoitaa ne pois populaatiosta.22. Viittaako tuo "tilke-DNA" siihen, josta englannksi käytetään termiä "junk-DNA"?
23. Tiesitkö, että huomattavalle osalle sitä DNA:ta, jota evotiede väitti junkiksi, on jo löydetty merkitys, eli se ei olekaan enää junkkia? (ja näinollen evotieteen alkup väitteet osoitettu vääräksi)


Molekyylikelloista saatu luotettava tieto vahvistaa suurilta osin ne samat polveutumissuhteet lajien välillä, jotka saatiin selville jo vertailevasta anatomiasta ja fossiilisesta aineistosta. Näennäiset ristiriidat liittyivät yleisesti tapauksiin, jossa polveutumistilanne oli alun perin anatomian ja fossiilien perusteella epäselvä.24. No miksi niitä epäselvyyksiä sitten julistettiin abs totuuksina ja vaadittiin esim yliopistoissa tenteissä oppilaita vastaamaan opetetulla tavalla jos halusi päästä kurssin läpi? (jos oppilas olisi vastannut "Ihan epäselvä asia", nolla pistettä)


Toinen menetelmä näiden sukulaissuhteiden selville saamiseksi geneettisistä sekvensseistä perustuu ns. plagioituihin virheisiin. Tilke-DNA alueissa on monien toimivien geenien kopioita, jotka ovat vahingoittuneet siten, että ne eivät enää toimi. Tällaisista lajeille yhteisistä virheistä voidaan päätellä, että virheet ovat olleet olemassa jo ennen lajien erkaantumista. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on kädellisille yhteinen mutaatio, jonka takia ne eivät pysty valmistamaan C-vitamiinia toisin kuin lähes kaikki muut nisäkkäät. (Marsutkaan eivät pysty valmistamaan C-vitamiinia itse, mutta niillä mutaatio on erilainen.)Niiltä on siis rappeutunut pois kyky valmistaa sitä.
25. Mistä se kyky alunperin tuli?
26. Miksi se rappeutui pois?
27. Miten tämä rappeutuminen todistaa kehityksestä?
28. Ymmärrätkö, että molekyylikellot ovat ensisijaisesti ajoitusmenetelmä?


Molekyylibiologian ilmaantumisen myötä huomattiin, että myös molekyylit kehittyvät samalla tavalla kuten somaattiset rakenteet. Mitä lähempänä kaksi lajia on toisiaan, sitä samankaltaisempia myös niiden molekyylit ovat. Monissa tapauksissa morfologisen aineiston epäselvyys on herättänyt epäilyksiä, mutta molekyylejä vertailemalla on saatu paljastettua lajien todellinen suhde. Molekyylibiologia on nykyisin yksi tärkein tietolähde tutkittaessa fylogeneettisiä suhteita.No kun eivät ole! Minähän annoin jo aloitusviestissäni linkin kuvaan, jossa osoitetaan että erään molekyylin perusteella laadittu sukupuu on ihan eri näköinen kuin evoluutioteorian väittämä sukupuu. Ja itse tekstissä sitten todetaan, että ei mikään poikkeus vaan sääntö, en nyt jaksa enkä ennätä kopioida käsin kirjasta...)


Surkastuneet elimet ovat toimintansa lopettaneita elimiä. Esimerkiksi lentotaidottoman strutsin siivet ja ihmisen häntäluu. Niiden esiintyminen voidaan ymmärtää, jos oletetaan strutsien kehittyneen lentävistä muodoista, jotka myöhemmin liian suuriksi ja painaviksi tultuaan ovat kadottaneet lentotaitonsa. Samoin myös ihmisen ja simpanssin voidaan olettaa joskus olleen hännällinen, mutta kadottaneen hännän tarpeettomana. Muita esimerkiksi ovat käärmeissä tavattavat jäänteet takajalan luista ja hetulavalaiden kidassa olevat hampaiden jäänteet.29. Mistä ne elimet alunperin tulivat?
30. Millä tavalla kuvittelet tämän rappeutumisteoriaan sopivan rappeutumisen kelpaavan evoluutioteorian edellyttämän kehityksen todisteeksi?
Pidätkö ihan oikeasti noita luotettavina lähteinä? Oletko tutustunut sivuuni
http://koti.mbnet.fi/tjt2/evkatmain.html
?


outoa evoluutio teoriaa tukee luonnossa tehdyt havainnot. siksi se on parempi kuin rappeutumisteoria. onko sukupuulle mitään lähdettä?

Et listannut evoluutioteorian väitteitä vaan esitit evoluution määritelmän jne. Sitten esitit joitakin todisteita, jotka lähes kaikki sopivat paremmin rappeutumisteoriaan kuin evoteoriaan.
Evoluutioteorian mukainen sukupuu löytyy lähes kaikista evoluutioteorian oppikirjoista, joten ilmeisesti tarkoitat sitä sivullani olevan kuvan alkuperäistä lähdettä. Kirja ilmoittaa lähteekseen
"Shcherer S & Sontag C., 1983, Phylogenetic and endosymbiotic implications of the amino acid sequence of 32 plant type ferrodoxins. Teoksessa: Schenk HEA & Schwemmler W., Endocytobiology II, Berlin, s. 863-870."

19. Entäs jos se "epätasaisuus" johtuukin siitä, että mitään evoteorian väittämää kehitystä ei ole koskaan tapahtunutkaan?
20. Onko se tiedettä, että ristiiriitaisissa tapauksissa hylätään ne todisteet jotka eivät sovi teoriaan ja hyväksytään vain ne jotka sopii?
21. Onkos se tiedettä, että jos todisteet ei sovi ollenkaan, hylätään ne ja yritetään löytää parempia, siis teoriaan sopivia?

19. ei johdu

20. miksi kysyt jos omasta mielestäsi tiedät jo vastauksen, niinhän te aina teette kun raamatun kuvaus ei sopinut niin selitätte kaiken näköistä paskaa.

21. sama kuin 20.

Miksi et ikinä noudata omia neuvojasi, ei kai täydy muistuttaa siitä "evojen kysymyskonekivääristä joka ampuu taukoamatta kysymyksiä ja sitten valitetaan kun ei tule vastauksia".

Jos jumalaa ei ole niin rappeutumis teorialta menee pohja, koska jumala loi baraminit- baraminit rappeutuvat eri lajeiksi. Joten jään odottamaan teoriaasi siitä miten jumala loi baraminit, eikä vastaukseksi riitä jumala vaan loi ne, haluan teorian siitä miten jumala käsitteli atomitasolla energiaa yhdisteli molekyylejä yms.

Eikös tämä ollut EVOLUUTIO VS RAPPEUTUMISTEORIA ei tentataan 14 vuotiaan evoluutio tietämystä, joten pysyttele aiheessa.

1. geenejä ei ollut vielä löydetty

2. Tieteellinen määritelmä

3. mistä minä tietäisin miksi hän sen kirjoitti

4. siinä kaikki ei vain rappeudu vaan hyödyllisiäkin mutaatioita tapahtuu.

5. varmaankin

6.1. kehitys tai rappeutuminen, kummassakin tapahtuu muutos, mutta tiedoksi vain että, suurin osa muutoksista on rappeutuneita vain pieni osa hyödyllisiä ja valtaosa ennallaan pysyviä.
ainiin mitenkä selität savantit? luultavasti "rappeutuminen on mahdollistanut kykyjen ilmaantumisen", mutta on olemassa yksi täysin normaali ihminen joka on savant (kyky on laskea uskomattomia laskuja pienessä ajassa, vähän niinkuin huipputietokone).

7. ei evoluutio hetkessä tapahdu, siinä on eri vaiheita.

8. fossiilit, ilmiöt joita uskonto ei pystynyt selittämään millään muulla kuin GODDIDIT, ja lukaiseppa avatarisi, totuus on aina kiinnostanut ihmisiä

9. suurimpaan osaan.

10. annan tiivistetyn paketin. http://www.biomi.org/biologia/evoluutio/

vastaan loppuihin myöhemmin, nyt ei jaksa.

ja lopuksi vielä itsellesi mietiskeltävää.

http://www.evolutionpages.com/chromosome_2.htm

1. miten selität rappeutumisen äkillisen pysähtymisen?

2. missä on välimuodot tuosta tuhansien vuosien kuluessa tapahtuneesta rappeutumisesta?

3. miten selität kädellisten fossiilisarjat aina ihmiseen asti?

Ja voisitko lopettaa tuon "kysymyskonekivääritulen", se oli käsky!

peippo


19. Entäs jos se "epätasaisuus" johtuukin siitä, että mitään evoteorian väittämää kehitystä ei ole koskaan tapahtunutkaan?
20. Onko se tiedettä, että ristiiriitaisissa tapauksissa hylätään ne todisteet jotka eivät sovi teoriaan ja hyväksytään vain ne jotka sopii?
21. Onkos se tiedettä, että jos todisteet ei sovi ollenkaan, hylätään ne ja yritetään löytää parempia, siis teoriaan sopivia?19. ei johdu
20. miksi kysyt jos omasta mielestäsi tiedät jo vastauksen, niinhän te aina teette kun raamatun kuvaus ei sopinut niin selitätte kaiken näköistä paskaa.
21. sama kuin 20.19A. Miten voit olla noin varma?
20A. Halusin tietää sinun näkemyksesi nähdäkseni että tiedätkö ennestään mitä tiede on vai tarvitseeko minun selittää se sinulle.
21A. sama kuin 20A.


Miksi et ikinä noudata omia neuvojasi, ei kai täydy muistuttaa siitä "evojen kysymyskonekivääristä joka ampuu taukoamatta kysymyksiä ja sitten valitetaan kun ei tule vastauksia".Ensinnäkin, ei sinun täydy, koska eihän nuo kysymykseni olleet mitään "kysymyskonekivääriä" vaan vastauksia sinun (kopsaamaasi) tekstiin. Ja annoin sinulle aikaa vastata. Jos olisin laittanut kysymykset heti aloitusviesiini, tai muuten ennen sinut tekstiäsi, tai jos kysymykseni eivät olisi liittyneet sinun (kopsaamaasi) tekstiisi, ja jos olisin sitten vielä tullut liian lyhyen ajan päästä valittamaan ja tekemään lisää kysymyksiä, niin se olisi ollut kysymyskonekivääriä. Mutta ei siis ollut, koska yksikään noista josseita ei toteutunut. Toiseksi, minun sen sijaan täytyy muistuttaa sinulle, että sinä itse uhosit ketjussa "Peippo vs TJT rinnakkainen thread"
Lähetetty: Lau Jou 01, 2007 1:05 pm
"aivan en jaksa paskan vertaakaan perustella omin sanoin(no ehkä voin omia kokemuksia, selityksiä havaintoja yms. kirjoitella) koska vastaukset tjt:een kysymyksiin löytyy todella helposti mm. wikipediasta, googlesta yms."

Siis väitit että kysymyksiini löytyy vastaukset todella helposti joten tottakai halusin tarkistaa onko väitteelläsi mitään todellisuuspohjaa. Täällä varsinaisessa kaksintaisteluketjussa et sitten löydäkään vastauksia, vaan esität perusteettomia syytöksiä kysymyskonekivääristä.


Jos jumalaa ei ole niin rappeutumis teorialta menee pohja, koska jumala loi baraminit- baraminit rappeutuvat eri lajeiksi. Joten jään odottamaan teoriaasi siitä miten jumala loi baraminit, eikä vastaukseksi riitä jumala vaan loi ne, haluan teorian siitä miten jumala käsitteli atomitasolla energiaa yhdisteli molekyylejä yms.

Mitä kohtaa

"Evoluutioteoriaa kannattaa sekä ateistit että teistiset evolunionistit, ja ateistinenkin kreationismi on olemassa, joten evoluutioteorian ja rappeutumisteorian oikeellisuus ei riipu mitenkään siitä, mitä minä tai sinä kannatamme. Tässähän voisi olla Jumalan luomaan alkusoluun uskova evolutionisti väittelemässä ateistisen kreationistin kanssa, argumentit itse aiheesta olisi kuitenkin ihan samat. Näinollen toivon, että et tuo keskusteluun keskustelun ulkopuolisia asioita.

Minun ja AD:n välisessä keskustelussa oli se oleellinen ero tähän keskusteluun verrattuna, että sekä abiogeesin versioita että luomisen versioita on useita, ja näinollen olisi ollut loogista käydä se väittely periaattella "minun luomisversio vs AD:n abiogeesiversio". Ja koska minun versioni oli Raamatun mukainen luominen, niin siinä keskustelussa oli validia viitata Raamattuun. Rappeutumisteorioita on vain yksi, ja evoteorian nykyään voimassa oleva versio periaatteessa yksi, joten ei tarvitse valita mitään versiota. Ja evoteoria ei ota kantaa siihen mistä se alkusolu (tai oik alkukopioituja)tuli, eikä rappeutumisteoria ota kantaa mistä ne archaebaraminit tuli, joten viittauksesi Jumalaan ovat itse asian kannalta irrelevantteja ja väittelyn kannalta argumentointivirhe."

et ymmärrä?

peippo
Eikös tämä ollut EVOLUUTIO VS RAPPEUTUMISTEORIA ei tentataan 14 vuotiaan evoluutio tietämystä, joten pysyttele aiheessa.

Sanoi peippo, joka itse yrittää sotkea mukaan ulkopuolisia aiheita. Ja kuten tuossa yllä jo mainitsin, sinä itse uhosit tuolla rinnakkaisketjussa, että vastaukset löytyy todella helposti. Oletko muuten ihan varmasti 14 v? Sain nimittäin jo viime viikolla sähköpostin eräältä kreationistitoveriltani, ja hän tuntui olevan melko varma, että olet yli 20 vuotias. Ja tuossa seuraavassa olet antanut linkin englanninkielisille sivuille, aika hyvin näytät osaavan englantia 14 vuotiaaksi jos olet ymmärtänyt mitä ko sivulla sanotaan. Minä voin tunnustaa, että silloin kauan sitten kun minä olin 14 v, en olisi tuota ymmärtänyt, enkä paljon muutakaan, aloin oppia englantia kunnolla vasta peruskoulun jälkeen, siis vasta yli 16 vuotiaana.

peippo

1. geenejä ei ollut vielä löydettyNiin, internet ilmoittaa "The term gene was introduced in 1909 by Wilhelm Ludvig Johanssen of Copenhagen to designate Mendel's unit of inheritance."


2. Tieteellinen määritelmäUskallan olla eri mieltä, koska tieteellisen määritelmän täytyy olla eksakti, eli sen täytyy antaa 0 kpl sekä väärää positiivista että väärää negatiivista.


3. mistä minä tietäisin miksi hän sen kirjoittiNo minäpä kerron: Toisin kuin Darwin, Dawkins ja nettihörhöt jne, hän oli oikea evoluutiobiologi, joka tiesi mistä puhui (mutta ei sen fanaatisen ateisminsa vuoksi kyennyt näkemään sitä perimmäistä totuutta eli kreationismin oikeellisuutta).


4. siinä kaikki ei vain rappeudu vaan hyödyllisiäkin mutaatioita tapahtuu.Mutta kun ne hyödyllisetkin mutaatiot aiheuttavat rappeutumista!


5. varmaankinJa kysymys oli "5. Myönnätkö, että evoluutioteorian ja rappeutumisteorian oleellisin ero juuri tuossa suunnassa johon elämä on muuttunut?" joten ilmeisesti olemme nyt yksimielisiä ja voimme nyt tarkastella tätä olennaista asiaa ja jättää ne epäoleelliset pois (tai ainakin myöhemmäksi)?


6.1. kehitys tai rappeutuminen, kummassakin tapahtuu muutos, mutta tiedoksi vain että, suurin osa muutoksista on rappeutuneita vain pieni osa hyödyllisiä ja valtaosa ennallaan pysyviä.
ainiin mitenkä selität savantit? luultavasti "rappeutuminen on mahdollistanut kykyjen ilmaantumisen", mutta on olemassa yksi täysin normaali ihminen joka on savant (kyky on laskea uskomattomia laskuja pienessä ajassa, vähän niinkuin huipputietokone).Hyödyllisetkin mutaatioit rappeuttavat, samoin neutraalit mutaatiot.

Minkä nimiseen henkilöön viittaat?


7. ei evoluutio hetkessä tapahdu, siinä on eri vaiheita.Kysymys "7. Mitä tarkoitat sillä, että evoluutio on asteittainen?" Niin mitä vaiheita? Jos meillä on esim bakteeripopulaatio, jossa tapahtuu yksi mutaatio yhdelle bakteerille, niin eikös siinäkin ole sen populaation geenipooli jo muuttunut? Ja tämä muutos määritelmäsi mukaan jo evoluutiota?


8. fossiilit, ilmiöt joita uskonto ei pystynyt selittämään millään muulla kuin GODDIDIT, ja lukaiseppa avatarisi, totuus on aina kiinnostanut ihmisiäSe, että eräs tietty uskonto tiettynä aikana ei kyennyt selittämään, kertoo vain sen että kyseisen uskonnon tietyillä edustajilla ei ollut kykyä (tai edes halua, luopiokirkon edustajathan ovat saatanan asialla) selittää. Sitäpaitsi kyllä tuolloinkin oli kreationisteillakin selityksiä, evoteorialla oli polittiinen, ei tieteellinen, tilaus. Senhän näkee jo siitä, että Darwinin ja Wallacen paperi vuonna 1958 sai tiedeyhteisön lähinnä tuhahtelemaan ja vasta sen jälkeen Darwin julkaisi sen maallikoille suunnatun kirjansa.


9. suurimpaan osaan.No sitten sinunkin pitäisi löytää ne vastaukset, eikä valittaa kivääristä. Varsinkin kun itse rinnakkaisketjussa uhosit, että löytyy todella helposti.


10. annan tiivistetyn paketin. http://www.biomi.org/biologia/evoluutio/

vastaan loppuihin myöhemmin, nyt ei jaksa.
Kirjassa "Evoluutio - kriittinen analyysi" on peruseellisempi selvitys evoteorian historiasta yms. Ja tuolla mainitsemasi sivun lopussa näyttää olevan linkki Vesa Tenhusen sivulle, jonka olen murskannut jo vuosia sitten
http://koti.mbnet.fi/tjt2/evkummavt.html
Tenhunen muistaakseni lupaili jotain vastinetta, vuodet ovat vierineet mutta vastinetta ei ole näkynyt eikä kuulunut.


ja lopuksi vielä itsellesi mietiskeltävää.

http://www.evolutionpages.com/chromosome_2.htm

1. miten selität rappeutumisen äkillisen pysähtymisen?

2. missä on välimuodot tuosta tuhansien vuosien kuluessa tapahtuneesta rappeutumisesta?

3. miten selität kädellisten fossiilisarjat aina ihmiseen asti?

Ja voisitko lopettaa tuon "kysymyskonekivääritulen", se oli käsky!

1. Rappeutuminen ei ole pysähtynyt. Mistä sait sellaisen harhakäsityksen, että olisi pysähtynyt, ja vieläpä äkillisesti?

2. Eri puolilla maapalloa. Voisitko hieman tarkentaa kysymystäsi?

3. Evolutionistien harhoja, kuten Lubenow yli 300-sivuisessa kirjassaan "Myytti apinaihmisistä" vakuuttavasti osoittaa. Oletko lukenut ko kirjan?

Voisitko sinä lopettaa "..löytyy todella helposti..." yms uhoamisesi, jos vastausten asemesta et osaa muuta kuin valittaa!?

TJT
peippo

1. geenejä ei ollut vielä löydettyNiin, internet ilmoittaa "The term gene was introduced in 1909 by Wilhelm Ludvig Johanssen of Copenhagen to designate Mendel's unit of inheritance."


2. Tieteellinen määritelmäUskallan olla eri mieltä, koska tieteellisen määritelmän täytyy olla eksakti, eli sen täytyy antaa 0 kpl sekä väärää positiivista että väärää negatiivista.


3. mistä minä tietäisin miksi hän sen kirjoittiNo minäpä kerron: Toisin kuin Darwin, Dawkins ja nettihörhöt jne, hän oli oikea evoluutiobiologi, joka tiesi mistä puhui (mutta ei sen fanaatisen ateisminsa vuoksi kyennyt näkemään sitä perimmäistä totuutta eli kreationismin oikeellisuutta).


4. siinä kaikki ei vain rappeudu vaan hyödyllisiäkin mutaatioita tapahtuu.Mutta kun ne hyödyllisetkin mutaatiot aiheuttavat rappeutumista!


5. varmaankinJa kysymys oli "5. Myönnätkö, että evoluutioteorian ja rappeutumisteorian oleellisin ero juuri tuossa suunnassa johon elämä on muuttunut?" joten ilmeisesti olemme nyt yksimielisiä ja voimme nyt tarkastella tätä olennaista asiaa ja jättää ne epäoleelliset pois (tai ainakin myöhemmäksi)?


6.1. kehitys tai rappeutuminen, kummassakin tapahtuu muutos, mutta tiedoksi vain että, suurin osa muutoksista on rappeutuneita vain pieni osa hyödyllisiä ja valtaosa ennallaan pysyviä.
ainiin mitenkä selität savantit? luultavasti "rappeutuminen on mahdollistanut kykyjen ilmaantumisen", mutta on olemassa yksi täysin normaali ihminen joka on savant (kyky on laskea uskomattomia laskuja pienessä ajassa, vähän niinkuin huipputietokone).Hyödyllisetkin mutaatioit rappeuttavat, samoin neutraalit mutaatiot.

Minkä nimiseen henkilöön viittaat?


7. ei evoluutio hetkessä tapahdu, siinä on eri vaiheita.Kysymys "7. Mitä tarkoitat sillä, että evoluutio on asteittainen?" Niin mitä vaiheita? Jos meillä on esim bakteeripopulaatio, jossa tapahtuu yksi mutaatio yhdelle bakteerille, niin eikös siinäkin ole sen populaation geenipooli jo muuttunut? Ja tämä muutos määritelmäsi mukaan jo evoluutiota?


8. fossiilit, ilmiöt joita uskonto ei pystynyt selittämään millään muulla kuin GODDIDIT, ja lukaiseppa avatarisi, totuus on aina kiinnostanut ihmisiäSe, että eräs tietty uskonto tiettynä aikana ei kyennyt selittämään, kertoo vain sen että kyseisen uskonnon tietyillä edustajilla ei ollut kykyä (tai edes halua, luopiokirkon edustajathan ovat saatanan asialla) selittää. Sitäpaitsi kyllä tuolloinkin oli kreationisteillakin selityksiä, evoteorialla oli polittiinen, ei tieteellinen, tilaus. Senhän näkee jo siitä, että Darwinin ja Wallacen paperi vuonna 1958 sai tiedeyhteisön lähinnä tuhahtelemaan ja vasta sen jälkeen Darwin julkaisi sen maallikoille suunnatun kirjansa.


9. suurimpaan osaan.No sitten sinunkin pitäisi löytää ne vastaukset, eikä valittaa kivääristä. Varsinkin kun itse rinnakkaisketjussa uhosit, että löytyy todella helposti.


10. annan tiivistetyn paketin. http://www.biomi.org/biologia/evoluutio/

vastaan loppuihin myöhemmin, nyt ei jaksa.
Kirjassa "Evoluutio - kriittinen analyysi" on peruseellisempi selvitys evoteorian historiasta yms. Ja tuolla mainitsemasi sivun lopussa näyttää olevan linkki Vesa Tenhusen sivulle, jonka olen murskannut jo vuosia sitten
http://koti.mbnet.fi/tjt2/evkummavt.html
Tenhunen muistaakseni lupaili jotain vastinetta, vuodet ovat vierineet mutta vastinetta ei ole näkynyt eikä kuulunut.


ja lopuksi vielä itsellesi mietiskeltävää.

http://www.evolutionpages.com/chromosome_2.htm

1. miten selität rappeutumisen äkillisen pysähtymisen?

2. missä on välimuodot tuosta tuhansien vuosien kuluessa tapahtuneesta rappeutumisesta?

3. miten selität kädellisten fossiilisarjat aina ihmiseen asti?

Ja voisitko lopettaa tuon "kysymyskonekivääritulen", se oli käsky!
1. Rappeutuminen ei ole pysähtynyt. Mistä sait sellaisen harhakäsityksen, että olisi pysähtynyt, ja vieläpä äkillisesti?

2. Eri puolilla maapalloa. Voisitko hieman tarkentaa kysymystäsi?

3. Evolutionistien harhoja, kuten Lubenow yli 300-sivuisessa kirjassaan "Myytti apinaihmisistä" vakuuttavasti osoittaa. Oletko lukenut ko kirjan?

Voisitko sinä lopettaa "..löytyy todella helposti..." yms uhoamisesi, jos vastausten asemesta et osaa muuta kuin valittaa!?

3. outoa ajattelemme kristillisfundamentalisteista ja sinusta aivan samaa, onko kukaan muuten koskaan kyennyt falsifoimaan mitään sinun sivujesi tietoa? jos ei niin en yhtään ylläty...

4. anteeksi, tarkoitin kehittymistä "geneettisen informaation kasvua",
voisitko muuten selventää miten geneettistä informaatiota mitataan?

5. juu

6.1. itseasiassa hänellä oli jonkun geenin määrä lisääntynyt kehossa joka erittää ainetta aivoihin ja täten aiheuttaa kyvyn.(en ole varma, en muista kunnolla, dokumentti tuli kummiskin yle teemalta nimeltä "tuntematon mieli osa1/2 toinenkin osa oli hyvä)

7. ensimmäinen vaihe varmaan on muutos esim. säteily osuu geeniin ja aiheuttaa mutaatiota. toinen vaihe, mutaation levittäminen populaatioon.

8. kai.. en ole tutustunut asiaan.

9. tähän en vastaa mitään alkaisit vain saarnaamaan valittamisesta ja yms. ja se vain veisi yhä kauemmas aiheesta

10. tarkoittaako se että tuo evoluutio teorian tiivistelmä on myös puppua, vai oliko tuo vain sellainen " kattooka kundit mä murskasin evolutionistien sivut, kukaan ei pärjää mulle" juttu

et kommentoinut ollenkaan kromosomihaastetta

1. noo jos baramineja oli 3000 ja 10000v aikaa rappeutua 10000000 eliöksi/eläimeksi niin aika monta sataa lajia täytyy tulla vuodessa lisää
ja kuten huomaamme että lajeja ei tule satoja lisää vuodessa, sitä tarkoitin äkillisellä pysähtymisellä, tarkoitus ei ollut sanoa kokonaan pysähtynyt vaan hiljentynyt rajusti.

2. tekin vaaditte evolutionisteiltä tarkkoja välimuotoja miksi sama ei koskisi teitä? joo ja evoluutionkin välimuodot ovat ympäri maapalloa... no ei kunhan pilailin onko esittää esimerkkiä kuten paha dino rappeutuneena krokoksi?

3. en ole lukenut ko. kirjaa, muuten luen parhaillaan kirjaa joka kumoaa kreato...
lähde?

minkäs teet? ainiin unohdin rau...

peippo

10. annan tiivistetyn paketin. http://www.biomi.org/biologia/evoluutio/

vastaan loppuihin myöhemmin, nyt ei jaksa.

ja lopuksi vielä itsellesi mietiskeltävää.

http://www.evolutionpages.com/chromosome_2.htm

1. miten selität rappeutumisen äkillisen pysähtymisen?

2. missä on välimuodot tuosta tuhansien vuosien kuluessa tapahtuneesta rappeutumisesta?

3. miten selität kädellisten fossiilisarjat aina ihmiseen asti?

Ja voisitko lopettaa tuon "kysymyskonekivääritulen", se oli käsky!

Lupasit vastata myöhemmin koska "et nyt jaksa", mutta jaksoit kuitenkin kirjoittaa kysymyksiä, ja kun noihin vastasin, niin kommentoit muutamaa kohtaa ja valitit että en vastannut kromosomihaasteeseen ja kyselit infon mittaamisesta jne, mutta et edelleenkään "jaksanut" vastata niihin alkuperäisiin. Eli olet itse syyllistynyt kysymyskonekivääriin (tai "Gish galloppiin" josta Seppo Pietikäinenkin näyttää minua perättömästi syyttelevän).

Joten yritäpäs nyt vastailla niihin keskenjääneisiin asioihin ennen kuin menet uusiin. Vai myönnätkö jo hävinneesi tämän kaksintaistelun? (Seuraavaksi vastustajakseni ajattelin tuota Seppoa...)

TJT
peippo

10. annan tiivistetyn paketin. http://www.biomi.org/biologia/evoluutio/

vastaan loppuihin myöhemmin, nyt ei jaksa.

ja lopuksi vielä itsellesi mietiskeltävää.

http://www.evolutionpages.com/chromosome_2.htm

1. miten selität rappeutumisen äkillisen pysähtymisen?

2. missä on välimuodot tuosta tuhansien vuosien kuluessa tapahtuneesta rappeutumisesta?

3. miten selität kädellisten fossiilisarjat aina ihmiseen asti?

Ja voisitko lopettaa tuon "kysymyskonekivääritulen", se oli käsky!
Lupasit vastata myöhemmin koska "et nyt jaksa", mutta jaksoit kuitenkin kirjoittaa kysymyksiä, ja kun noihin vastasin, niin kommentoit muutamaa kohtaa ja valitit että en vastannut kromosomihaasteeseen ja kyselit infon mittaamisesta jne, mutta et edelleenkään "jaksanut" vastata niihin alkuperäisiin. Eli olet itse syyllistynyt kysymyskonekivääriin (tai "Gish galloppiin" josta Seppo Pietikäinenkin näyttää minua perättömästi syyttelevän).

Joten yritäpäs nyt vastailla niihin keskenjääneisiin asioihin ennen kuin menet uusiin. Vai myönnätkö jo hävinneesi tämän kaksintaistelun? (Seuraavaksi vastustajakseni ajattelin tuota Seppoa...)

Jotenkin epäilen, että silti pakoilisit tuota kromosomihaastetta.
Ja luuletko, että jos muka olisin syyllistynyt gish galloppiin se kumoaisi automaattisesti sinun syyllisyytesi siihen? lisäksi 6 kysymystä ja 30 kysymystä, näetkö eron?

Yritätkö tahallasi tai ihan vaan vahingossa viedä keskustelua koko ajan pois aiheesta? Minä sentään yritin viedä keskustelua asian ytimeen kysymykselläni, "miten geneettistä infoa voidaan mitata" , mutta väistit sen ja valitat keskustelu tavoistani.

Olet osittain oikeassa että lupasin vastata loppuihin myöhemmin, laitan vastauksia tulemaan viimeistään huomen illalla

peippo

3. outoa ajattelemme kristillisfundamentalisteista ja sinusta aivan samaa, onko kukaan muuten koskaan kyennyt falsifoimaan mitään sinun sivujesi tietoa? jos ei niin en yhtään ylläty...Onhan siellä ollut kirjoitusvirheitä yms pikkuvirheitä, jotka on osoitettu ja jotka olen sitten korjannut. Ja vanhentunut tieto korvattu uudella, evotiedekin väitti vielä vuonna 1999 jolloin rupesin tuota sivustoa tekemään, että ihmisellä noin 100 000 geeniä, vasta tällä vuosituhannella havaittiin että niitä onkin vähemmän.


4. anteeksi, tarkoitin kehittymistä "geneettisen informaation kasvua",
voisitko muuten selventää miten geneettistä informaatiota mitataan?Tottakai, tuosta on tulossa yhdistyksen sivustolle suomeksikin, mutta sitä odotellessa voit lueskella englantia, esim

How is information content measured?
http://www.creationontheweb.com/content/view/2075/
(ymmärrätkö tuolla sivulla olevan matematiikan?)

http://www.trueorigin.org/spetner2.asp
http://www.trueorigin.org/spetner1.asp

Information, science and biology
http://www.creationontheweb.com/content/view/1533/

That depends on what your definition of ‘information’ is
http://www.creationontheweb.com/content/view/1994/

Voisitko sinä selvittää, miksi sitä pitäisi mitata? Miksei se, että määrän muutos voidaan päätellä, riitä? Esitin jo toisessa ketjussa esimerkin, mutta laitan nyt tähänkin: X ja Y ovat positiivisia kokonaislukuja (toimii toki pos reaaliluvuillakin) ja muodostetaan yhtälö
X-Y=Z (jossa Z tietysti myös kokonaisluku, jos X ja Y kokonaislukuja)
ja sitten epäyhtälö
Z
ja kysytään, onko epäyhtälö tosi vai epätosi? Meillä kreationisteilla ei ole mitään vaikeuksia vastata tuohon, vaikka X:n ja Y:n arvoja ei ole mitattu/määritelty.


5. juuNo esitäpäs vihdoinkin sen evoluutoteorian edellyttämän suunnan mukaisia todisteita. Eli vastaa kysymykseen "Can you give an example of a genetic mutation or evolutionary process that can be seen to increase the information in the genome?" (Älä huolestu jos kysymys tuntuu liian vaikealta, se oli liian vaikea jopa evotiedemies Richard Dawkinsille
http://www.evolutionnews.org/2007/09/a_ ... wkins.html
Toisaalta, sinähän elvistelit, että kysymyksiini löytyy vastauksia todella helposti...)


6.1. itseasiassa hänellä oli jonkun geenin määrä lisääntynyt kehossa joka erittää ainetta aivoihin ja täten aiheuttaa kyvyn.(en ole varma, en muista kunnolla, dokumentti tuli kummiskin yle teemalta nimeltä "tuntematon mieli osa1/2 toinenkin osa oli hyvä)Mitä ihmettä tarkoitat geenin määrän lisääntymisellä? Genomissa joko on tietty geeni tai sitten ei ole. Ja tarkoititko varmasti geeniä etkä alleelia?


7. ensimmäinen vaihe varmaan on muutos esim. säteily osuu geeniin ja aiheuttaa mutaatiota. toinen vaihe, mutaation levittäminen populaatioon.Eli evoluutiota ei siis ole vielä tapahtunut siinä vaiheessa kun vain se yksi yksilö on mutatoitunut?


8. kai.. en ole tutustunut asiaan.Jaa.


9. tähän en vastaa mitään alkaisit vain saarnaamaan valittamisesta ja yms. ja se vain veisi yhä kauemmas aiheestaNiin, yritä nyt esittää niitä kehityksen todisteita.


10. tarkoittaako se että tuo evoluutio teorian tiivistelmä on myös puppua, vai oliko tuo vain sellainen " kattooka kundit mä murskasin evolutionistien sivut, kukaan ei pärjää mulle" juttuEi se kuvaus sinänsä ollut puppua, mutta onhan minunkin sivullani
http://koti.mbnet.fi/tjt2/evoluutio.html
kuvaus siitä, ja mielestäni se historiaosuus kattavampi. Puhumattakaan E-ka:n perusteellisesta tekstistä. Suosittelen siis edelleenkin sekä sivustoni että E-ka:n lukemista.


et kommentoinut ollenkaan kromosomihaastettaNiin mitä haastetta? Sinähän kirjoitit "...ja lopuksi vielä itsellesi mietiskeltävää." ja heitit perään linkin. Eli pitäisikö minun nyt mietiskelemisen asemesta vastata johonkin kysymykseen jota et ole esittänyt? Sorry, en minä sentään ajatuksiasi osaa lukea... Ja toiseksi, minä esitin jo monta päivää sitten sinulle sivun
http://koti.mbnet.fi/tjt2/evsukupuu.html
johon et ole vastannut. Siellä on nyt tekstiäkin sen kuvan lisäksi.


1. noo jos baramineja oli 3000 ja 10000v aikaa rappeutua 10000000 eliöksi/eläimeksi niin aika monta sataa lajia täytyy tulla vuodessa lisää
ja kuten huomaamme että lajeja ei tule satoja lisää vuodessa, sitä tarkoitin äkillisellä pysähtymisellä, tarkoitus ei ollut sanoa kokonaan pysähtynyt vaan hiljentynyt rajusti.Mistä sinä oikein keksit tuollaisia juttuja? Archaebaramineja oli todennäköissti enemmän kuin mitä nykyään on todellisia lajeja, joten yrität piestä olkiukkoa sen sijaan että kommentoisit/kysyisit asiaa jota me kreationistit oikeasti esitämme. Sivulla
http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/e ... /index.htm
on sen evopropangandan lisäksi faktaakin, nisäkäslajeja vain 4500, ja sivulla
http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/e ... /index.htm
väitetään lintulajeja olevan 9000, mutta todellisuudessa niitä on vähemmän.
Ja sivulla
http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/e ... /index.htm
todetaan sammakkoeläimiä olevan 4600 ja matelijoita 6000. Eli puhutaan vain muutamista tuhansista, ne miljoonat tulee siitä kun hyönteisiä on (tai kuvitellaan olevan) ainakin 300 000, ja kasvilajeja ainakin 230 000, jne. Useat kasvit kuitenkin risteytyvät keskenään, jne.


2. tekin vaaditte evolutionisteiltä tarkkoja välimuotoja miksi sama ei koskisi teitä? joo ja evoluutionkin välimuodot ovat ympäri maapalloa... no ei kunhan pilailin Smile onko esittää esimerkkiä kuten paha dino rappeutuneena krokoksi?Krokotiilit eivät ole rappeutuneet dinosauruksista.


3. en ole lukenut ko. kirjaa, muuten luen parhaillaan kirjaa joka kumoaa kreato...
Laughing lähde?
minkäs teet? ainiin unohdin rau...Oletko jotenkin hermostunut? Ei siitä kannata hermostua, että häviää kaksintaistelun.


Jotenkin epäilen, että silti pakoilisit tuota kromosomihaastetta.
Ja luuletko, että jos muka olisin syyllistynyt gish galloppiin se kumoaisi automaattisesti sinun syyllisyytesi siihen? lisäksi 6 kysymystä ja 30 kysymystä, näetkö eron?En luule. 6 kysymystä uudesta aiheesta vaikka entiset käsittelemättä ja 30 aiheeseen liittyvää vastausta kysymysten muodossa, näetkö eron?
Ja eikös siellä peruskoulussa, jota 14 vuotiaat yleensä käyvät, ole ns "kyselevä opetus" se eniten käytetty opetusmenetelmä? Eli yritin vain käyttää sinulle tuttua opetusmenetelmää...


Yritätkö tahallasi tai ihan vaan vahingossa viedä keskustelua koko ajan pois aiheesta? Minä sentään yritin viedä keskustelua asian ytimeen kysymykselläni, "miten geneettistä infoa voidaan mitata" , mutta väistit sen ja valitat keskustelu tavoistani.Mutku se mittaaminen ei ole mikään ydin vaan se määrän muutos. Asioita voidaan mitata usealla eri tavalla ja usealla eri tarkkuudella, ei kaikkeen (tai oikeastaan mihinkään) tarvitse olla jotain yhtä ainoaa oikeaa tapaa, jota teikäläiset tuntuvat täälläkin ajavan takaa, tuota mittaamistahan on täälläkin kyselty jo useassa ketjussa. Ja sitä ennen sfnetissä jne. Esim autojen tehoja voidaan mitata usealla eri menetelmällä (SAE brutto, SAE netto, JIS, DIN), rantaviivaa ei edes teoriassa voi mitata tarkasti koska se on fraktaali mutta kummasti ne kiinteistokaupat yms onnistuvat. Ja joissakin tapauksissa ei tarvitse varsinaisesti mitata mitään, kuten jo tuolla sillä X-Y=Z esimerkilläni osoitin. Esim jos pihassasi on hiekkakasa, ja otat siitä lapiollisen hiekkaa, niin siihen kasaan jää tietysti vähemmän hiekanjyviä kuin mitä oli alkuperäisessä kasassa, ei sinun tarvitse laskea joka ikistä hiekanjyvää erikseen tietääksesi onko hiekan määrä vähentynyt.


Olet osittain oikeassa että lupasin vastata loppuihin myöhemmin, laitan vastauksia tulemaan viimeistään huomen illalla

Lupauksia, lupauksia...

11. on, kuten fossiilistossa on havaittu jotkin lajit ovat kehittyneet isommiksi kuten apina ihmiseksi ja onhan ihminen isontunut huomattavasti 1500 luvulta, sitten on vielä muita havaintoa luonnossa.
12. joo

13. mistä tiedät että bakteerit menettävät hyödyllisissä mutaatioissa ( esim. vastustuskyky antibiooteille) geneettistä informaatiota? Huonosti, se kromosomi haaste josta valitit että, "miten 14v pystyy suomentamaan ton yms" no siinä meni paljon aikaa (ja netin ilmainen sanakirja on keksitty).

14. voisitko vähän selventää?

15. löydät "pienellä oma aloitteellisuudella" selityksen miksi fossiilit ovat merkittävä todiste evoluutiosta, lisään vielä että " miksi minun täytyisi vastata asioihin jotka on jo monta kertaa aiemmin esitetty" evojen sivuilla? Evoluutio vaatii kärsivällisyyttä, bakteereissa mutaatioita tapahtuu (aivan kuten totesit) nopeammin, mutta kuten jo myönsin suurin osa mutaatioista on rappeuttavia niin saattaa kestää vähän aikaa enemmän ennen kuin kehittävä mutaatio havaitaan.

16. huomasin, rappeutuminen ja kehittyminen on muuttumisen eri ala-lajeja. Muuten jotkut kreatonistit eivät suostu myöntämään että he ovat polveutuneet apinasta koska se on jotenkin vasten mielistä, eikö ole vastenmielisempää jos myöntää että rappeutuu koko ajan?

17. ei, siksi kreatonismi ei olekaan tiedettä. Syy miksi "kopioimassani" tekstissä luki noin oli että se oli kopioitu wikipediasta, kirjoittaja pyrki varmaan sanomaan "todisteet viittaavat..". En ole varma onko vastaus ei riippuu siitä miksi niin oletetaan.

18. en minä väitä kopioimani teksti väittää oletin että se pitää paikkansa, en ole mikään kiihko evolutionisti joten en jaksa painaa muistiini jokaista fossiilia ja niiden välisiä sukulais siteitä.
22. en tiedä, olen vasta 14 joten en ole ehtinyt tutustua englanninkieliseen tiede sanastoon

23. pidätkö tuota todisteena, jos kaivaisimme kaikki kreatonistien väitteet esille jotka on osoitettu vääriksi, niin olisitte TODELLA kusessa.
"ja jumala levitti telttakankaan"

24. pitääköhän paikkansa? jos pitää en tiedä, ja ei ole eka kerta kun koulussa julistetaan väärä tietoa tekin olette sitä harrastaneet.

25. edellisiltä sukupolvilta

26. tarpeettomana tai pois jonkun toisen mutaation tieltä.

27. vaikea sanoa jos se rappeutuminen kehitti geneettistä materiaalia, enemmän kuin lähti pois.

28. joo

29. edellisiltä sukupolvilta(apinoilta)

30. jos annat jollekin esim. rahaa( 10 kiloa, 20000 euroa) ja saat kiveä 20000 kiloa, niin eikös se ole saamista eikä menettämistä voit pohtia sitä yksiksesi vertailemalla apinaa ja ihmistä.

Pidän niitä ainakin luotettavimpina kuin sinun sivuasi.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat