Seuraa 
Viestejä45973

Jos tämä on muinaista ruotsin kieltä:

+ s-a... --(s)- i(a)s * satr * aiftir * si(b)(a) * kuþa * sun * fultars * in hons ** liþi * sati * at * u * -ausa-þ-... +: fulkin : likr : hins : fulkþu : flaistr (:)* uisi * þat * maistar * taiþir : tulka * þruþar : traukr : i : þaimsi * huki * munat : raiþ:uiþur : raþa : ruk:starkr * i * tanmarku : --ntils : iarmun**kruntar : urkrontari : lonti

Niin voiko tämä olla muinaista suomen kieltä?

avaiivaelemmiioeem eliikeesemesvaelooe iiaeemmesaaekeelem ieloeeliiemaeiiess emkeikeiiaeesiiteae
emiiaeelaevaelkeelii aeiioeesoekeemesite aeelteiikeemiooeke ivaemivavaessies keteessellaeelesem
aeesiiteaaeesteiii iteiiesteoeiiivaae emesvaoeemiemiiaeel ikeemoeemaeeselemii iiesiiivateiessem
aeeliioeiivaeselesem teelaeiieleseliikeem oeiiiteemvaeliielae iteemesiikeesaetei iikuvakuvaelvateesel
ielkeaeelkeivaesii ikeemiikeemoeioeke esiiivaoeaeikeemi emiteovaiesaeii iesaaeiiesvaeliioe
teemesiesieskeaees kaaeteteeltekeiiae ovaaevaemeloeteeloe teoeellelesteiioei keiesaaeelesvaiiie
iiteessoeellesaeel ellvaesteesemkeaeii emvaeskeiiieemeselte teaaeaeiiovaiiiees eliioeiiiiieielkeii
ellteeliteemesaei oeelkuvaelvaemmemae eloeemiiketeeselesi aekeemelovaoekeoeae ovaemaeelliivaemii
keitevaesvaessova kuvaoeiiiivateesvaes emketeesvaesiiiekuva iiikeemikeiiieike vakekuvaeleselesike
tekuvakeoeeliiesemii aeelemkaaevaelesi ovaellaeteoeiiaete vaelaaevaesvavaemel keemoeesiesvaellke
teesemmikeiielemi ooeiiiesiiiiemiem elivavaeselteteaei vaiivateesaekuvaesoe keoetetetevaaeiiemte
emiiemteemioeteelem teelvaeloeellteiiae emaeesteoeelaeteaei aeemvaesiielemmies ivaemmiiessvaiite
iessteelkeiivaoeem esemiiieesaevaoeiiae teaaevatekeoeiikete iiiteieloeelemesem keemivaeselvaiiite
eliikeelemteesoeesem iioeteiikeiesemvake vavakeelemesaeiivaae vateeseliioeiivaem iemesaeemoeiiieli
aevaoeteesiivaiitei esvateeskeeltekeiies teaeemoeteiiteemteel aeiitetetevavaestees esiemiiemiiiielike
oeteiieliioeiiteesem iiemiemteteiiielem oeivatekuvaelliite vaoeteaeesteteiies vaesteaeitevaemeles
aeiiessivaiiieteva iiemaeemvaesiiieeske aeelemteelemmkekeii aaeiiketeiteiova esiiiteivaiiiiva
oeteaeteesemiiiiaae emteteemmaevaeskeke kaeiemvaoeaeelvava emiiiivaaeiiiielaeel esaeiiiemelaeemaeva
ooeelesvaeleskeoei eliieskuvavaiiesiiii iiaeioeaaevaiielii oekeellvaelemoeelte keemtekeemvaelaeemii
eleskeiiaevaesvakete vaesiesoeemessies vaiivaoeiioekeaeiiva keteikeesiiieovate keiiemeloekuvaivaem

Ero on siinä että yllä oevaa tesktiä löytyy muutama miljoona sivua ... ja teksti on vähintään samaa ikäluokkaa kuin pyramiidit. Teksti ei ole hieroglyyfeliiä vaan vanhoilla latinan aakkosilla.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (59)

Oikeasti, minä en ymmärrä päämääräsi. yritätkö todistaa suomalaiset joksikin super ihmisroduksi vai mitä sitten? Mistä poimit oikein noita juttuja?

Matti E Simonaho

Ero on siinä että yllä oevaa tesktiä löytyy muutama miljoona sivua ... ja teksti on vähintään samaa ikäluokkaa kuin pyramiidit...

Voi voi Matti kun kyseinen siansaksa on itsesi kirjoittamaa eikä sitä löydy muutamaa miljoonaa sivua ellet ole niin paljoa sitä intoutunut kirjoittamaan. Luulen ja toivon että et ole. Ja sinut tietäen sanoisin, että tekstin ikä lienee joitain tunteja tai korkeintaan päiviä.

Mutta jos olen väärässä niin kertonet, missä niitä miljoonia sivuja säilytetään?

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Niimpä. Se mikä on mielenkiintoista on että suomalaisten ei tarvitse häpäistä hautoja, tai koluta maailman ympäri etsien luita, tai kerätä museot täyteen joko omia tai muilta vasrastettua irtaimistoa todistaaksemme että mieillä on muinaishistoria. Kaikki on nimittäin kirjattu jo tuhansia vuosia sitten. Ainut mitä meidän tarvitsee tietää ja tuntea on äidinkielemme.

Latinalaiset aakkoset ovat about 2500-2800 vuotta vanhat (800-500 eaa). Pyramiidit ovat taasen 4000-5000 vuotta vanhat (esim. Giza 2600-2500 eaa).

Suomessa on kirjoitettu tasan niin kauan, kuin suomalaisilla on ollut mahdollisuus käydä kouluja, Ruotsin vallan ajoista siis puhutaan ja keskiajasta. Ennen sitä ei tod. suomalaiset ole kirjoitelleet latinalaisilla aakkosilla yhtään mitään, kalliomaalauksia sitäkin enemmän ja ne eivät ole edes foneettista kirjoitusta. Kertomukset ja muut turinat ja tarinat, laulut ja perinne, ne siityivät sukupolvelta toiselle opettamalla asiat jälkikasvulle edelleen kertomuksina, turinoina ja tarionoia, lauluina ja perinteinä.

Mistä nuo miljoona sivua suomalaista, 4000-5000 vuotta vanhaa latinalaisilla aakkosilla kirjoitettua, kertovaa tekstiä löytyy?

twoDogs Suomessa on kirjoitettu tasan niin kauan, kuin suomalaisilla on ollut mahdollisuus käydä kouluja, Ruotsin vallan ajoista siis puhutaan ja keskiajasta.

Niimpä. Mutta suomalaiset eivät ole asuneet Suomessa ja olleet goottien painostuksen alla koko historiansa aikana.

Ennen sitä ei tod. suomalaiset ole kirjoitelleet latinalaisilla aakkosilla yhtään mitään, kalliomaalauksia sitäkin enemmän ja ne eivät ole edes foneettista kirjoitusta. Kertomukset ja muut turinat ja tarinat, laulut ja perinne, ne siityivät sukupolvelta toiselle opettamalla asiat jälkikasvulle edelleen kertomuksina, turinoina ja tarionoia, lauluina ja perinteinä.

Niinhän sitä äkkiä luulis. Mitä teet jos suuri osa kansasta tapetaan ja kaikki mikä sivistykseen voidaan yhdistää tuhotaan? Se kerrotaan runoin ja lauluin. Ja kun runot ja laulut kielletään pakanallisina, niistä kirjoitetaan kirja jossa tiedot on peitettynä tallessa. Koska n.k. sivistyneistö ei edes kunnolla hallitse omaa kieltänsä eikä matematiikkaa, miten he pystyisivät tulkitsemaan kirjoitusta joka on 10000 vuotta vanhempi kuin heidän omansa. Eivät mitenkään. Kirja pääsee sensuurin läpi kansantaruna "kuvitteellisena suomalaisten historiana".

Mistä nuo miljoona sivua suomalaista, 4000-5000 vuotta vanhaa latinalaisilla aakkosilla kirjoitettua, kertovaa tekstiä löytyy?

Se on kerrottu Kalevalassa. 9 lukon takana. Ja niihin teksteihin ei ole gootit kajonneet 100% varmuudella.

Kuvitelkaa valtava kirjasto jossa on tuhansia ja tuhansia sivuja tietoa muinaisajasta. Aika ja paikka on tuntematon. Kirjasto uhataan polttaa ja siitä saadaan vihje. Kuudella laivalla kuljetetaan niin paljon tietoa kuin vain on mahdollista turvaan - määränpää tuntematon. Ne piilotetaan syvälle temppelin yhteydessä olevaan luolaan. Jossain vaiheessa historiaa meteoriitin isku saa aikaan maanjäristyksen. Periaatteessa suuri osa Etelä-Eurooppaa hautautuu hiekkaan ja mutaan. Temppeli hautautuu vuorelta tippuvan hiekan, kivien ja mudan alle. Mielenkiintoinen tarina jos se vain olisi totta.

Urho
MATTI!

Rauhotutaanpas taas vähäsen. Tarkoitan sanoa että:

Kooiiitaaa Maaattttiiiiiii nuuuukkkkuuuuuaaaa jooossskkkuuuuss;)

Kuten myös: TEIIESESUAOEEMIIIIES < aloita luku tästä suunnasta.

UA on normaalisti VA - muutin sen jotta luku olisi helpompaa. Vanhoissa aakkosissa ei ollut U -kirjainta vaan V kirjain oli joko U tai V riippuen sijannista sanassa.

Sana luetaan jokaisen kirjaimen äänne äänteeltä aloittaen oikealta vasemmalle.

Alkuperäiset kirjaimet: TISSUOMIIS
Kielellinen Kromosomi ja DNA esille: TEIIESESUAOEEMIIIIES

ES.II - II.EM.OE.UA.ES - ES.II.TE TE.II.ES - ES.UA.OE.EM.II - II.ES

Suomen kielen voim tulee esille (pikatulkinta suluissa):
ESII IIEMOEUAES ESIITE, (Pyhä Henki esittää)
IIES ESUAOEEMII TEIIES, (Jeesus juurtuu teistä)
TEIIES ESUAOEEMII IIES, (Te juurrutte Jeesukseen)
ESIITE IIEMOEUAES ESII. (tämän esitti Pyhä Henki).

Ei yhtä loistava kuin viikinkien saagat tai loisteliaat kuninkaat ja ritarit haarniskoineen ja risteineen ja valloitusretkineen, noitavainoineen j.n.e. ... mutta jos muuta ei ole niin täytyy tyytyä siihen mitä on.

1 lauseesta saamme 4 eri lausetta. Siinä sitten matikkanerot laskekoot kuinka paljon tekstiä lähtee irti yhdetä A4:sesta. Sen sitten kerrotte 50.000 niin sen verran sivuja löytyy tällä hetkellä. On niitä enemmänkin mutta nuo 50000 on nyt CD:llä.

Kuvitelkaa valtava kirjasto jossa on tuhansia ja tuhansia sivuja tietoa muinaisajasta. Aika ja paikka on tuntematon. Kirjasto uhataan polttaa ja siitä saadaan vihje. Kuudella laivalla kuljetetaan niin paljon tietoa kuin vain on mahdollista turvaan - määränpää tuntematon. Ne piilotetaan syvälle temppelin yhteydessä olevaan luolaan. Jossain vaiheessa historiaa meteoriitin isku saa aikaan maanjäristyksen. Periaatteessa suuri osa Etelä-Eurooppaa hautautuu hiekkaan ja mutaan. Temppeli hautautuu vuorelta tippuvan hiekan, kivien ja mudan alle. Mielenkiintoinen tarina jos se vain olisi totta.



Paino vahvasti sanalla JOS. Edelleen, suomalaiset eivät ole voineet kirjoittaa latinalaisilla aakkosilla mitään, jos suomalaiset eivät ole osanneet latinalaisia aakkosia tai jos niitä ei ole väitetyllä hetkellä ollut edes olemassa.

Olen pahoillani, mutta kuulostaa vähintäänkin epäuskottavalle. Eikä se meistä suomalaisista tee sen hölmömpiä muihin kansiohin verrattuna, jos sivistys tuli tänne vasta keskiajalla.

Ero on siinä että yllä oevaa tesktiä löytyy muutama miljoona sivua ...



On niitä enemmänkin mutta nuo 50000 on nyt CD:llä.

Niin, miljoonako niitä oli vai 50 000? Ja mistä tuo teksti oli peräisin?

twoDogs Edelleen, suomalaiset eivät ole voineet kirjoittaa latinalaisilla aakkosilla mitään, jos suomalaiset eivät ole osanneet latinalaisia aakkosia tai jos niitä ei ole väitetyllä hetkellä ollut edes olemassa. Olen pahoillani, mutta kuulostaa vähintäänkin epäuskottavalle. Eikä se meistä suomalaisista tee sen hölmömpiä muihin kansiohin verrattuna, jos sivistys tuli tänne vasta keskiajalla.

twoDogs Niin, miljoonako niitä oli vai 50 000? Ja mistä tuo teksti oli peräisin?

Miljoonia.

Tässä ote tekstistä: AATLVTMVOSYOIOISOKOKOOTYILMATYTOMAOTLVLYOMILTAVMKOTSTMO
OMLIVMOMYLSMTSAYIKOYSSVMLTITMKOIAMLTVTAIYTAMMTMVTLAAYSTT
OVTSLSYVOIVALOVLLSSSIKOAKOLMYVIVSISAKOLVYAKOVKOYVESVAAETE[ESTE: nykyään PISTE].

Siitä vaan Kielellinen DNA esille. Huomioi yksi tärkeä yksityiskohta. Josku on väittetty että "vanhassa lainassa" ei ollut suuria ja pieniä kirjaimia. Ei niin. Mutta esimerkiksi ison M -kirjaimen voi kirjoittaa IAAI jossa I -kirjaimet merkitsevät "suuri" ja kaksi A:ta yhdistettynä on M. Miksi olla 2000 -luvulla tyhmempi kuin kivikauden suomalainen?

Heksu
Seuraa 
Viestejä5463

Näissä Simonahon jutuissa on mielenkiintoista ei niinkään Matin löpinät, vaan ennemminkin se, kuinka joku voi olla noin tärähtänyt. Voisiko olla jonkinlaista skitsofreniaa? Mattihan näkee olemattomia merkityksiä täysin käsittämättömässä ja hatusta tempaistussa kirjainsekamelskassa. Vähän samaan tapaan skitsofreenikko voi nähdä olemattomia "merkityksiä" ihan neutraaleissakin asioissa.

Heksu
Näissä Simonahon jutuissa on mielenkiintoista ei niinkään Matin löpinät, vaan ennemminkin se, kuinka joku voi olla noin tärähtänyt. Voisiko olla jonkinlaista skitsofreniaa? Mattihan näkee olemattomia merkityksiä täysin käsittämättömässä ja hatusta tempaistussa kirjainsekamelskassa. Vähän samaan tapaan skitsofreenikko voi nähdä olemattomia "merkityksiä" ihan neutraaleissakin asioissa.

Mielenkiintoista että suurin osa tiedeyhteisöstä mielestäsi on skitsofreenikkoja. Koska suuri osa historiaa on nimenomaan hatusta temmattua ja "merkityksen näkemistä kirjainsekamelskassa". Kun muinaisia tekstejä tutkii täytyy aina huomioda se että kirjainten määrä vähenee mitä vanhempaa kirjoitus on. Luonnollisesti mitä vanhempi kirjoitus on, sitä lähempänä alkuperäiskieltä olemme. Ja mitä lähempänä alkuperäiskieltä olemme, sitä lähempänä totuutta ja tietoutta olemme.

Heksu
Seuraa 
Viestejä5463
Matti E Simonaho
Mielenkiintoista että suurin osa tiedeyhteisöstä mielestäsi on skitsofreenikkoja. Koska suuri osa historiaa on nimenomaan hatusta temmattua ja "merkityksen näkemistä kirjainsekamelskassa".

Minähän en nimenomaan sanonut noin, vaan puhuin yksinomaan sinusta. Lisäksi lienee ihan oma henkkoht mielipiteesi, että suuri osa historiaa olisi hatusta temmattua ja merkityksen näkemistä kirjainsekamelskassa.

Heksu Minähän en nimenomaan sanonut noin, vaan puhuin yksinomaan sinusta. Lisäksi lienee ihan oma henkkoht mielipiteesi, että suuri osa historiaa olisi hatusta temmattua ja merkityksen näkemistä kirjainsekamelskassa.

Mielestäni "teoria" on synonyymi "hatusta temmatulle". Minä en esimerkiksi usko pyhiin piispan luihin tai sormeen jolla joku sokea gootti tökkäsi silmäänsä ja sai näkönsä takaisin. Kuitenkin noita goottisatuja esitellään aitona ja oikeana historiana lapsillemme historian kirjoissa. En myöskään usko että joku goottipiispa olisi suomen kirjakielen kehittäjä. Hän on vain yksi epämääräisistä hahmoista jota on markkinoitu "suomen kielen pyhänä isänä". Ja se mitä isälleni opetettiin aitona ja oikeana historiana ei ole tänään totta, ja se mitä hänen kauttaan siirtyi minulle aitona ja oikeana historiana, sillä ei ole merkitystä. Se on nimenomaan edustaa "hatusta tempaistua historiaa". Ja mitä kirjainsekamelskaan tulee niin histria itse kertoo meille mitä kirjaimia milloinkin on ollut. Jos myöhemmissä tulkinnoissa j.v. on käytetty kirjaimia joita ei ollut muinaisissa aakkosissa on tulkinta virheellinen.

Historiaa voi verrata vaikka 10000 vuotta sitten käytettyyn kanteleeseen jossa oli 5 kieltä. Nykyisten n. k. virallisten tulkintojen mukaan kieliä olikin 6 vaikka tilaa on vain 5:lle. Ihan samalla tavalla kuin että virallisen historian mukaan Suomi aakkosten äänteiden mukaan on "äsuuooämii" kun se ennen gootteja oli "esuuooemii" (esvaoeemii).

Koska olet psykologiasta kiinnostunut, voit vilkaista tätä:
http://www.suomalaiset.org/cgi-bin/suom ... ikkalinkit

Hyvä pontti, teoria on hatustavedetty. Historiantulkinta on sen tulkitsijan hatustavedetty "tuote", mikäs muu se voisikaan olla.

Heksu
Seuraa 
Viestejä5463
Matti E Simonaho
Mielestäni "teoria" on synonyymi "hatusta temmatulle". Minä en esimerkiksi usko pyhiin piispan luihin tai sormeen jolla joku sokea gootti tökkäsi silmäänsä ja sai näkönsä takaisin.



Mitä ihmeen historiaa oletkaan lukenut?!?

Ja se mitä isälleni opetettiin aitona ja oikeana historiana ei ole tänään totta, ja se mitä hänen kauttaan siirtyi minulle aitona ja oikeana historiana, sillä ei ole merkitystä. Se on nimenomaan edustaa "hatusta tempaistua historiaa".

Samaa voidaan varmaan sitten soveltaa nykypäivän historiaan ja omiin teorioihisi. Joku tuleva sukupolvi varmastikin falsifioi jotain nykyhistorian väittämiä, joten nykyhistoria on siis sekin puutaheinää ja hatusta tempaistua, eikä sillä ole mitään merkitystä. Samoin myös omat turinasi ovat täyttä potaskaa ja siten sillä ei ole mitään merkitystä. Yhtä hyvin voisit käyttää aikasi johonkin parempaan.

Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta! (Saarn. 1:1)

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat