Seuraa 
Viestejä45973

minkä takia sitä ei voi saavuttaa? Vastaavastihan valon nopeutta ei voi saavuttaa mutta mielivaltaisen lähelle kyllä voi päästä.

Mitähän atomille tapahtuisi jos se kuitenkin saataisiin abs. nollapisteeseen? Oikeastaan, mitä on lämpötila? Atomeilla se on lämpö/värähtelyliikettä. Mutta eikös sekin ole oikeastaan ihmisen keksimä suure, kuten aika?????

Minkä takia atomin lämpöenergiaa ei voit tiputtaa nollaan? Pitääkö lämpöenergia atomia kasassa...ei. Onhan liike-energiallekin olemassa nolla, tosin se taas riippuu valitusta koordinaatistosta. Vaikka auto on pysähtynyt tiellä niin aurinkokunta / linnunrata / avaruus liikkuu eli auto liikkuu!

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (56)

Koska termodynamiikan kolmannen pääsäännön mukaan entropia on absoluuttisessa nollapisteen lämpötilassa nolla, tätä nollapistettä ei voi ikinä saavuttaa.

Mutta absoluuttisen nollapisteen toiselle puolen, siis negatiivisiin lämpötiloihin kyllä pääsee ikäänkuin hyppäämällä äärettömän korkealta nollapisteen yli. Kolmas pääsääntöhän kieltää nollapisteen kautta kulkemisen. Tämä temppu on tehtykin HUT:in Otaniemen Kylmälaboratoriossa jäähdyttämällä Rhodiummetallia kryostaatilla jossa on sarjassa kaksi ydinjäähdytintä.

derz
Seuraa 
Viestejä2470

Absoluuttisessa nollapisteessä atomin sisäinen toiminta pysähtyy, eli se ei värähtele. Tällaisen tilan aikaansaaminen on käytännössä mahdotonta.

∞ = ω^(1/Ω)
- Georg Cantor

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
derz
Absoluuttisessa nollapisteessä atomin sisäinen toiminta pysähtyy, eli se ei värähtele. Tällaisen tilan aikaansaaminen on käytännössä mahdotonta.

Aivan ja lisäyksenä vielä, että tämä ei ole mahdollista edes teoriassa.

pitääkö värähtelyliike atomia "elossa" ?

hmm, mitä niissä alkeishiukkasissa atomin sisällä tapahtuu kun ne kähestyvät abs. nollapistettä?

tuleekin sitten mieleen heti, että mitä jos valon nopeuden voi ylittää, muttei saavuttaa!

atomin ulospäin työntyvät énergia-aallotkin tarvitsevat liikkumiseensa vastaan tulevia energia-aaltoja, jolloin energia-aallot hankautuessaan pääsevät käpertymän osittain tiheämpään, jonka jälkeen ne voivat potkaista vauhtia avautumalla liikerataansa nähden taaksepäin.

Absoluuttisessa nollapisteessä atomin ulospäin työntyvät energia-aallot jatkavat mahdollisesti tasaista laajenemistaan, mutta hyvin hitaasti, jolloin aallot eivät elä eli värähtele vastaan tulevien energia-aaltojen kanssa, koska niitä ei ole.

tai oikeastaan atomihan avautuessaan tasaisesti värähtelemättä, avautuukin tyhjäksi tilaksi yhdessä hetkessä, jos aikana käytetään atomin värähtelyä.

Aikaahan ei silloin kulu ollenkaan, jos atomi avautuu tasaisesti tilaksi värähtelemättä yhtään kertaa.

;):)

Mitä kuumempaa, sitä enemmän energia-aaltoja liikkuu tilassa ja sitä tiheämpiä ne ovat, jolloin atomin ulospäin työntyvät energia-aallot elävät eli värähtelevät nopeasti hankautuessaan noihin energia-aaltoihin.

Fuusioreaktorissa saadaan pidettyä nuo kaikki energia-aallot irti reaktorin seinämistä ja näin aaltojen tiheys kasvaa, kunnes syntyy plasmaa.

;):)

Jo se, että atomeista avautuu koko ajan energia-aaltoja, joilla on myös hiukkasluonne, voi aiheuttaa painovoimailmiön.

Eli, ei ole niinkään sanottua, että maan pinta liikkuu poispäin maapallon keskipisteestä.

Ajatukseni mukaanhan energia-aallot saavat vauhtia liikkuessan eteenpäin sillä tavalla, että ne hankautuessan muihin energia-aaltoihin käpertyvät tiheämpään ja avautuvat liikerataansa nähden taaksepäin, jolloin ne potkaisevat vauhtia itselleen.

Entäpä kun massakeskittymä hankautuu toiselta puoleltaan voimakkaammin energia-aaltoihin, niin silloinhan siitä vapautuu enemmän energiaa toiseen suuntaan ja tällä energiallahan se liikkuu kohti tiheämpää.

Näin päästäisiin taas supistuvan aineen maailmankaikkeuteen, jossa galaksijoukot edelleen loittonesivat toisistaan poispäin, liikkumatta toisistaan poispäin.

Hmm, pitänee vielä ajatella tätä kaiken ajatusta, mutta lähellä, hyvin lähellä tässä ollaan ja kun se jaettu ilo olisi niin mukavaa, että.

että ois se mukavampi porukalla ottaa sitä shamppanjaa.

;):)

Vaan kun ajattelee atomeja vieri vieressä maapallon sisällä, niin sielläkin atomeista avautuvat energia-aallot hankatuvat toisista atomeista avautuviin energia-aaltoihin ja näin atomien ytimiä kohti sinkoutuu koko ajan voimakkasti liikuvia energia-aaltoja, joilla on myös hiukkasluonne

ja näin atomit todellakin tönivät toinen toisiaan poispäin toisistaan ja maapallon keskispisteestä

ja näinhän se maapallon pinta todellakin liikkuu poispäin maapallon keskipisteestä.

;):)

Entäpä miksi savolainen painovoima aihe on lukittu, mutta E=tilaa ei ole bannattu?

Joko joku jossakin on oivaltanut saman kuin minä?

No, sitten sitä shamppanjaa Kuopioon ja nopeasti.

;):)

kupla
minkä takia sitä ei voi saavuttaa? Vastaavastihan valon nopeutta ei voi saavuttaa mutta mielivaltaisen lähelle kyllä voi päästä.

Esineen lämmöneristyskyky lähentelee ääretöntä kun esineen lämpötila lähentelee nollaa!?

Neutroni
Seuraa 
Viestejä46542

Eivät fysiikan suureet ole ihmisen keksimiä. Ihminen on vain nimennyt luonnosta havaitsemiaan ilmiöitä. Lämpötila kuvaa systeemiin sitoutunutta energiaa tietyllä tavalla. Se on sikäli mielekäs suure, että se kertoo suoraan spontaanin energian siirtymisen suunnan eri tilassa olevien systeemien välille.

Absoluuttinen nollapiste ei merkitse, että systeemin värähtelyt tyystin häviäisivät. Se merkitsee, että systeemin sisäinen energia on matalin mahdollinen. Sinänsä tila ei olisi mikään kovin ihmeellinen, vaikka se pystyttäisiinkin saavuttamaan.

Absoluuttista nollapistettä ei voi saavuttaa, koska jäähdytettävää systemiä ei voi eristää täydellisesti ympäristöstä. Aina jostain tulee sen verran lämpöä, että systeemin lämpötila säilyy positiivisena. Myös jäähdytyslaitteiden teho hiipuu matalammissa lämpötiloissa, koska matalassa lämpötilassa on äärimmäisen vähän energiaa, joka voisi siirtyä jäähdytyskoneeseen.

Negatiiviset absoluuttiset lämpötilat tulevat kyseeseen systeemeissä, joissa energiatilat ovat rajoitettuja. Käytännössä sellaisia ovat jotkin atomiytimien spinsysteemit. Sellaiset lämpötilat eivät ole suoraan verrattavissa normaaleihin aineen lämpötiloihin. Ne lähinnä kertovat tiettyjä asioita systeemin kvanttimekaanisesta tilasta.

jartsa

Esineen lämmöneristyskyky lähentelee ääretöntä kun esineen lämpötila lähentelee nollaa!?

Toisaalta lisääntyyhän esineen kovuuskin kun lämpö laskee.

Niin joo juu, ne tapaukset kun absoluuttinen nolla voidaan saavuttaa on seurausta
sitten tästä. Niinkun esim se kun atomi menee matalimmalle energiatasolle.

lämpötilahan on värähtelyä eli liikettä ja liike on suhteellista. Eli joku yksittäinen atomi avaruudessa voi pienen hetken ajan olla sattumalta absoluuttisessa nollapisteessä toiseen avaruudessa leijuvaan atomiin nähden. se on suhteellista

derz
Seuraa 
Viestejä2470
teini
lämpötilahan on värähtelyä eli liikettä ja liike on suhteellista. Eli joku yksittäinen atomi avaruudessa voi pienen hetken ajan olla sattumalta absoluuttisessa nollapisteessä toiseen avaruudessa leijuvaan atomiin nähden. se on suhteellista

Tällöin sen atomin pitäisi liikkua valonnopeutta poispäin siitä toisesta atomista. Jos taas haluat atomin lämpötilan näyttävän äärettömän suurelta, joudut kiitämään sitä päin valonnopeutta.

Lepomassalliset kappaleet (kuten atomit) eivät kuitenkaan koskaan voi kiihtyä valonnopeuteen.

Eikä värähtely ole samalla tavalla suhteellista, kuin suhteellinen nopeus havaitsijoiden välillä on.

∞ = ω^(1/Ω)
- Georg Cantor

Jos lopetettaisiin kutsumista aikaa ihmisen keksinnöksi, sillä aika on olemassa ja sinun täytyy ottaa asioista enemmän selvää.

jartsa
jartsa

Esineen lämmöneristyskyky lähentelee ääretöntä kun esineen lämpötila lähentelee nollaa!?
Toisaalta lisääntyyhän esineen kovuuskin kun lämpö laskee.

Niin joo juu, ne tapaukset kun absoluuttinen nolla voidaan saavuttaa on seurausta
sitten tästä. Niinkun esim se kun atomi menee matalimmalle energiatasolle.

Esineen kovuus perustuu siihen, kun sen ulkopinnan ulospäin työntyvistä energia-aalloista syntyy energiahiukkasia, jotka sinkoutuvat esinettä ulkoapäin lähestyvän kappaleen atomien ytimiin ja tönivät sitä poispäin.

Esim. metallin taipuisuus lämpimänä perustuu siihen kun esinettä kohti menee ulkoapäin paljon energia-aaltoja, joista syntyy energiakimppuja, jotka sinkoutuvat lämmitettävän kappaleen ulkopinnan atomien ytimiin,

jolloin kappaleen ulkopinnan atomeista avautuu energiakimppuja normaalia enemmän ulospäin.

Poispäin kappaleesta sinkouva energia saa ulkokehän atomit liikkumaan kohti kappaleen keskustaa, jolloin seuraava kerros atomeja saa ulkokehän atomit lähemmäksi itseään, jolloin noiden atomien ulospäin työntyvät energia-aallot hankautuvat jo siinä vaiheessa kun aallot ovat vielä lähempänä ydintä, jolloin syntyy energisempiä energiakimppuja, (koska aallot ovat siinä vaiheessa tiheämpiä)

jotka pääsevät taas lähemmäksi atomien ytimiä, jolloin sieltä taas vapautuu enemmän energiaa atomien ulkokehälle jne.

Näin kappaleen atomien ytimistä vapautuu kauttaaltaan normaalia energisempiä energia-aaltoja, niin kauan kuin sitä kohti tulee ulkoapäin energia-aaltoja normaalia enemmän ja nuo atomien tiheämmät energia-aallot tönivät atomeja kauemmaksi toisistaan normaalia nopeammin, jolloin kappale lämpölaajenee

Tämä selittää myös hyvin loogisesti sen, että kuuma metalli on myös taipuisampaa.

Myös kuuden miljardin vuoden iässä kiihtynyt ns. maailmankaikkeuden laajeneminen selittyy tällä, koska noin neljän-kuuden miljardin vuoden ikäisessä maailmankaikkeudessa havaitaan voimakkaita valoilmiöitä eli kvasaareja, joista vapautuu voimakkaita energia-aaltoja, jotka ovat saaneet sen ajan tähdistä vapautumaan enemmän energia-aaltoja jne

Lukekaa

ajatelkaa

lukekaa

lukekaa

ajatelkaa

ajatelkaa

ymmärtäkää

juhlikaa

jakakaa ilonne kavereiden kanssa

Juhlikaa kavereiden ja shamppanjan kanssa

;):)

jartsa
Esineen lämmöneristyskyky lähentelee ääretöntä kun esineen lämpötila lähentelee nollaa!?

Tämä ei ainakaan kaikilla aineilla ole totta. Tai no, "esineestä" puhuttaessa ehkä pidättäydytään kiinteissä aineissa, ts. neste jätetään ulkopuolelle. Onko tuo kaikille kiinteille aineille todellinen ominaisuus?

derz
teini
lämpötilahan on värähtelyä eli liikettä ja liike on suhteellista. Eli joku yksittäinen atomi avaruudessa voi pienen hetken ajan olla sattumalta absoluuttisessa nollapisteessä toiseen avaruudessa leijuvaan atomiin nähden. se on suhteellistaTällöin sen atomin pitäisi liikkua valonnopeutta poispäin siitä toisesta atomista. Jos taas haluat atomin lämpötilan näyttävän äärettömän suurelta, joudut kiitämään sitä päin valonnopeutta.

Lepomassalliset kappaleet (kuten atomit) eivät kuitenkaan koskaan voi kiihtyä valonnopeuteen.

Eikä värähtely ole samalla tavalla suhteellista, kuin suhteellinen nopeus havaitsijoiden välillä on.

No mikäli avaruus laajenee ja väliin syntyy koko ajan tyhjää tilaa, niin jossain kohtaa universumia saattaa hyvinkin jonkin atomin näkökulmasta näyttää toisen pysähtyneen paikalleen. Jos sitä tavaraa tulee väliin koko ajan lisää niin niiden näennäinen nopeus suhteessa toisiinsa saattaa olla jossain vaiheessa valonnopeus vaikkei niiden todellinen nopeus suhteessa toisiinsa sitä olisikaan.

Menchi

No mikäli avaruus laajenee ja väliin syntyy koko ajan tyhjää tilaa, niin jossain kohtaa universumia saattaa hyvinkin jonkin atomin näkökulmasta näyttää toisen pysähtyneen paikalleen. Jos sitä tavaraa tulee väliin koko ajan lisää niin niiden näennäinen nopeus suhteessa toisiinsa saattaa olla jossain vaiheessa valonnopeus vaikkei niiden todellinen nopeus suhteessa toisiinsa sitä olisikaan.

Näin on. Lisättäköön vielä, että kun teoreettisesti havainnoidaan universumin laajenemisen aikaansaamia galaksijoukkojen keskinäisiä nopeuksia, niin helposti saadaan monin verroin valonnopeuden (siis näennäisesti) ylittäviä arvoja.

Tämän voi helposti mieltää kunhan ajattelemme "Menchin" tavoin, että tavaraa (siis tilaa) tulee paikallaan köllöttävien galaksijoukkojen väliin jatkuvasti lisää ja täten työntäen ne yhä kauemmaksi toisistaan.

Mistä muualta se tila tulee kuin atomien ja mustien aukkojen ytimistä, jossa se energia eli tila on tiheään pakkautuneena?

Ei ainakaan mistään simsalapimulottuvuuksista.

Vaan nimenomaan sieltä atomien ytimistä ja näin myös me koostumme laajenevista energia eli tilakeskittymistä, jolloin meissäkin on valtavasti ns. tyhjää tilaa tiheään pakkautuneena.

Voiko olla yksinkertaisemman kauniin looginen luonnon voima kuin energian pyrkimys muuttua saman tiheyden omaavaksi,

jolloin atomien ytimissä tiheään käpertyneenä oleva energia avautuu energia-aaltoina, joiden tiheys pienenee sitä mukaa, mitä kauemmaksi aalto ehtii, koska sektorin laajentumisen takia näin käy.

Hiukkaskiihdyttimissä, nuo ulospäin työntyvät energia-aallot käpertyvät osittain tiheämpään, kun niitä kohti tulee hiukkanen, joka myös liikkuu aaltona.

Ja näin ulospäin työntyvästä energia-aallosta muodostuu havaittava energiakimppu, joka sinkoutuu poispäin atomista.

Mitä nopeammin atomin ydintä kohti energia-aalto menee, sitä syvemmälle se ehtii, ennen kuin se hankautuu seuraavaan ulospäin työntyvään energia-aaltoon, jolloin ulospäin työntyvästä aallosta muodostuu ulospäin sinkoutuva hiukkanen ja loppuosa aallosta jatkaa matkaansa aaltona.

Nykyisellä atomimallilla, pitää uusimman hiukkaskiihdyttimen ansiosta keksiä lisää hiukasten nimiä, koska myös kvarkit saadaan muodostumaan vielä pienemmistä hiukkasista jne.

Voi voi, olisivat tulleet Kuopioon ja kysyneet, miten se atomi toimii, niin olisivat voineet kiihdyttimen sijaan käyttää energiaa vaikka shamppanjan valmistukseen.

;):)

Vierailija

Silläkin uhalla, että sotken ennestään sotkettua ketjua:

[size=150:2h3xl2e0]Jukteri, saatanan pässi! Pysy edes niissä omissa ketjuissasi äläkä tule sotkemaan muita ketjuja sekavalla paskanjauhamisellasi.[/size:2h3xl2e0]

Kiitos, helpotti.

Edit: Voimme jatkaa juttua Tiede.fi-osiossa, kirjoitin ihan kirjeen Sinulle.

Alkuräjähdysteoriassa on ulottuvuus, jota ihmisen on mahdoton ymmärtää.

Ajatukseni on looginen, sen voi ymmärtää ja se selittää ilmiöitä, joita nykyfysiikka ei voi ymmärtää nykyisellä atomimallilla.

Voisitko Iso-Jussi kertoa, miksi ajatukseni ei muka toimi?

;):)

Ja syy ajatukseni toimimattomuuteen ei voi olla siinä, että toimintani ärsyttää sinua, eikä se, että en ole nykyfysiikkaa juurikaan opiskellut.

Tokihan opiskelijattomuuteni vaikuttaa teidän ajatuksiin negatiivisesti siinä mielessä, että pystyisin teidän mielestänne sen kaiken ajatuksen kehittämään.

Vaan, se ei saa olla syynä sille, ettei ajatukseni muka toimi.

;):)

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat