Seuraa 
Viestejä45973

Jos yhdellä ihmisellä on harha, häntä pidetään hulluna. Jos suurella joukolla on yhteinen harha, kyseessä on uskonto. Mutta jos lähes kaikilla on sama harha, silloin sanat totuus ja harha ovat vaihtaneet merkitystään.

  • ylös 2
  • alas 0

Sivut

Kommentit (35)

Paco
Jos yhdellä ihmisellä on harha, häntä pidetään hulluna. Jos suurella joukolla on yhteinen harha, kyseessä on uskonto. Mutta jos lähes kaikilla on sama harha, silloin sanat totuus ja harha ovat vaihtaneet merkitystään.

Harhahan on yhtälailla yksilön yksittäinen havainto, jonka hän on tulkinnu sen hetkisen henkisen tilan mukaan, väärin havaitseminen ei ole mielenvikaisuutta, ja jos olisi niin.. (tämä kuuluisi tähtitiede osioon), sen-sijaan on mielenvikaista uskoa virheellisiin havaintoihin (vaikka sen havainnon olisi tehnyt joku toinenkin, vääristyneessä mielen tilassa).
(ylipäätäänkään ei kannata niellä ihan jokaista tarinaa minkä toinen kertoo havainneensa, vaan sen-sijaan pyrkiä itse tulkitsemaan havainto omien kokemuksiensa kautta, on paljon asioita joihin emme ole vielä törmänneet, ja suurimmalle osalle virheellisistä havainnoista on olemassa järjellinen seloste).

Paco
Jos yhdellä ihmisellä on harha, häntä pidetään hulluna. Jos suurella joukolla on yhteinen harha, kyseessä on uskonto. Mutta jos lähes kaikilla on sama harha, silloin sanat totuus ja harha ovat vaihtaneet merkitystään.

Mut kun se totuus olikin se kaita tie... asia jota ei valtaosa kadotukseen joutuvista käsitä eikä edes välitä käsittää... Eli kun joku tulee massapsykoosiksi joku uskonto, niin se on sillä prosentilla, millä se vallitsee harha ja valhe... Kristinusko on massamme näin ollen noin 90% harhan vallassa, sillä jos joku sanoo vielä uskovansa Jeesukseen häntä pidetään kristityssä maassa hulluna, hurahtaneena, hihhulina... Ja ihan oikeita nimityksiähän nuo... Eikai parista kirjaimesta kenenkään pitäisi pelähtyy,,, voi totuus olla aina päinvastainen kuin toinen esittää....

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uskonto ei voi minkään mittapuun mukaan olla totuus, koska se perustuu todistamattomiin väittämiin.

Suurin osa sen tajuaakin, mutta on myös paljon ihmisiä, jotka kulkevat laput silmillä ja uskovat oman seurakuntansa omaavan totuuden. Valitettavasti. Joukkoon kuuluu myös hyvinkin älykkäitä ihmisiä, joten ilmiö ei johdu tyhmyydestä, vaan jostakin muusta, mutta mistä. Se lienee sama kuin kansajohtajien karisma, joka saattaa vaikka suurenkin kansan hirmutekoihin.Esimerkkejä on paljon historiassa ja varmaan vielä tulevaisuudessakin, koska ihmisen geenit ovat pysyneet miltei muuttumattomina.

tli
Seuraa 
Viestejä1307

Tilastotieteessä on oma määritelmänsä harhalle. Muistaakseni jokin estimaattori määritellään harhaiseksi estimaattoriksi, jos sen matemaattinen rakenne on sillä tavoin puutteellinen, että se ei edes teoriassa voi antaa aivan oikeaa kuvaa todellisuudesta. Tämän harhan suuruutta voidaan myös arvioida. Siis estimaattori antaa jollain tavoin virheellisen kuvan todellisuudesta.

Eikö vastaavalla logiikalla voitaisi harha yleensä määritellä virheelliseksi kuvaksi todellisuudesta riippumatta siitä, aiheutuuko se mielenhäiriöstä, uskonnosta, väsymyksestä tmv.

Paco
Jos yhdellä ihmisellä on harha, häntä pidetään hulluna. Jos suurella joukolla on yhteinen harha, kyseessä on uskonto. Mutta jos lähes kaikilla on sama harha, silloin sanat totuus ja harha ovat vaihtaneet merkitystään.

Hienosti sanailtu toteamus. Sillä harhaa on tavallaan kaikki luulot, mitä ei voi todistaa todeksi. Uskossa luullaan. Uskova luulee, uskonnoissa luullaan, luulo ei voi olla totuus, jotta luulon täytyy siis olla se harha, minkä mainitsit. Mutta emme saa unohtaa sitä että kaikki me luullaan aika paljon.

Jos yhdellä ihmisellä on harha, häntä pidetään hulluna. Jos suurella joukolla on yhteinen harha, kyseessä on uskonto. Mutta jos lähes kaikilla on sama harha, silloin sanat totuus ja harha ovat vaihtaneet merkitystään.

Juuri näin.

Totuus Elämästä ei ole vangittavissa sanoihin/käsitteisiin.

Se siis on sanoinkuvaamaton ilmiö.

Uskonto ei voi minkään mittapuun mukaan olla totuus, koska se perustuu todistamattomiin väittämiin. Suurin osa sen tajuaakin, mutta on myös paljon ihmisiä, jotka kulkevat laput silmillä ja uskovat oman seurakuntansa omaavan totuuden. Valitettavasti. Joukkoon kuuluu myös hyvinkin älykkäitä ihmisiä, joten ilmiö ei johdu tyhmyydestä, vaan jostakin muusta, mutta mistä.

Mutta mistä se johtuu?

Ns. laiskuudesta ajatella omilla aivoilla, siitä se johtuu.

Elämä sinänsä on pysyvää, siis totta, mutta sen muodot ovat jatkuvassa muutoksessa.
Ihmismieli kuitenkin takertuu muotoihin pitäen niitä todellisina, ne ovat vain yhtä todellisia kuin eilinen päivä, joka jättää vain tuhkaa jälkeensä.

Valkokankaalla voi nähdä elokuvissa tapahtuvan kaikenlaista, siellä soditaan talot palavat jne. Kun filmi loppuu kangas on kuitenkin muuttumaton, senkaltainen on myös elämä, totuus.

Harhaa on kaikki mihin takerrutaan.

TILANNE- VAPAA TAHTO Vapaasti tilanteisiin reagoiva ihminen (1)
TILANNE- SIDOTTU TAHTO Tilanteiden määräämä ihminen (2)

PERSOONA-VAPAA TAHTO Täysin vapaa ihminen (3)
PARSOONA- SIDOTTU TAHTO Geenien ohjaama ihminen (4)

Vaihtoehdossa (1) ihminen on kyllä tilanteisiin sidottu, mutta hänellä on paljon pelivaraa siinä, miten hän niissä toimii. Monet kognitiiviset suunnat ovat lähellä tätä näkemystä. Tilanteet vaikuttavat ihmisiin, mutta hänellä itsellään on valta tulkita niitä eri tavoin. Huomiotta hän ei voi niitä jättää. Ihminen ei voi kulkea sokeasti omaa tietään, vaan hän elää aina jossakin ympäristössä, tilanteessa ja kulttuurissa.

Toinen ruutu (2) olettaa, että ihmisen reagoiminen tilanteisiin on pitkälle automaattista. Tällaista näkemystä edustavat situationistit ja behavioristit. Ympäristö determinoi ihmisen. Situationistit lähtevät siitä, että ihminen kulkee tyhjänä tauluna tilanteesta toiseen ja elää kuin sisäisiä rakenteita vailla elämäänsä yhä uudelleen. Behavioristit korostavat tilanteiden jatkuvuutta, vahvistamisseuraantoja, jotka ovat aina jokaisessa tilanteessa läsnä. Viimeinen tilanne, siinä koettu palkkio tai rangaistus on tärkeä, mutta yhtä tärkeitä ovat niitä edeltäneet palkkiot ja rangaistukset.

Täysin vapaa ihminen (3) tulee vastaan humanistisen psykologian tulkinnoissa. Ihminen valitsee omat tilanteensa ja tekee niistä mieleisiään. Tällä tavoin persoona ylittää aina tilanteen. Hän mukautuu, koska haluaa mukautua. Hän voisi heittää kirkossa kuperkeikkoja, mutta ei halua tehdä niin.

Neljännessä ruudussa (4) ihmistä ohjaa hänen persoona(llisuuten)sa siinä mielessä, että ihmisen sisällä olevat voimat ovat niin vahvoja, että tilanteiden vaikutus jää marginaaliseksi. Ihminen kyllä mukautuu tilanteisiin, mutta tarpeet, vietit ja piirteet ohjaavat hänen käyttäytymistään. Tilanteet voivat estää tarpeiden tyydytystä, mutta silloin ihminen hakeutuu muihin tilanteisiin.

Emme varmaan koskaan voi tietää, mikä tässä asiassa on lopullinen totuus. Äärimmäisiä tulkintoja vastaan on helppo esittää kritiikkiä, mutta se ei todista jotakin toista näkemystä oikeaksi. Jotakin näistä neljästä näkyy ihmisen elämässä, mutta kenties on mahdotonta sijoittaa häntä mihinkään noista vaihtoehdoista. Kenties sekä ihmisten että tilanteiden sitovuus tai vapaus vaihtelee. On tilanteita, joissa pelivaraa on paljon. Kaikkien ei tarvitse toimia samalla tavalla. Joillekin ihmisille tilanteiden haastaminen on mahdotonta, toiset suorastaan pyrkivät siihen. Silti on vaikea sanoa, miten vapaasti he toimivat. Mikään tiede ei pysty tähän antamaan lopullista vastausta.

Positiivinen harha voi olla jopa ihmisen persoonaa eheyttävä tekijä.

Harha jolla on positiivinen vaikutus persoonaan voisi olla mm. merkkivaatteet, joilla on tunnepohjainen vaikutus. Saman laatuinen puuvillakangas, jossa on trendikäs logo, on persoonalle itselleen hyvän olon tunnetta lisäävä tekijä, vaikka vaate sinänsä ei fyysisesti tuntuisi paremmalta, kuin halvempi vastaava vaate.
Brandi harhalla pyritään nostatattamaan myös statusta, muihin ihmisiin nähden.

HDMI
Seuraa 
Viestejä365
Paco
Jos yhdellä ihmisellä on harha, häntä pidetään hulluna. Jos suurella joukolla on yhteinen harha, kyseessä on uskonto. Mutta jos lähes kaikilla on sama harha, silloin sanat totuus ja harha ovat vaihtaneet merkitystään.

Mistä edes tiedämme että jospa me kaikki näemmekin jotain harhaa emmekä todellisuutta. Jospa kaikki muut näkevät harhaa ja hullut näkevätkin todellisuuden.

HDMI
Paco
Jos yhdellä ihmisellä on harha, häntä pidetään hulluna. Jos suurella joukolla on yhteinen harha, kyseessä on uskonto. Mutta jos lähes kaikilla on sama harha, silloin sanat totuus ja harha ovat vaihtaneet merkitystään.Mistä edes tiedämme että jospa me kaikki näemmekin jotain harhaa emmekä todellisuutta. Jospa kaikki muut näkevät harhaa ja hullut näkevätkin todellisuuden.

Niinpä niin harhan katsoja on itsekin harha, siitähän on kysymys.

HDMI

Mistä edes tiedämme että jospa me kaikki näemmekin jotain harhaa emmekä todellisuutta. Jospa kaikki muut näkevät harhaa ja hullut näkevätkin todellisuuden.

Eli jos harhoja näkevä ihminen luulee, että minä haluan tappaa tämän, niin sitten minä haluan tappaa hänet, vaikka en itse sitä tiedä? Harhoja kun on kovin monenlaisia.

Näin yleensä kannattaa huolestua siitä, jos näkee, kuulee tai tuntee asioita, jotka muiden mielestä eivät ole olemassa. Toki lyhytaikaisina asioina nämä eivät ole vakavia ja asiaa auttaa se, jos itse tiedät sen, ettei kyseiselle aistimukselle ole fyysistä lähdettä. Itse kuulen aina joskus musiikkia, vaikka tiedän, ettei sellaista äänilähdettä ole kuuloetäisyydellä.

Lazlo
HDMI

Mistä edes tiedämme että jospa me kaikki näemmekin jotain harhaa emmekä todellisuutta. Jospa kaikki muut näkevät harhaa ja hullut näkevätkin todellisuuden.Eli jos harhoja näkevä ihminen luulee, että minä haluan tappaa tämän, niin sitten minä haluan tappaa hänet, vaikka en itse sitä tiedä? Harhoja kun on kovin monenlaisia.

Lazlo

Tätäkö sinä meinaat

Suomen hallitus osoitti rivakkuutta ja vastuunkantoa

PS. Lue koko ketju!

Naltsukka

Lazlo

Tätäkö sinä meinaat?

???

PiPi, jos yrittäisit ihan itse sanoa mitä meinaat. Linkittämättä keskusteluihin, joissa sinä linkität edelleen toisiin keskusteluihin.

Ding Ding
Seuraa 
Viestejä9031
Paco
Jos yhdellä ihmisellä on harha, häntä pidetään hulluna. Jos suurella joukolla on yhteinen harha, kyseessä on uskonto. Mutta jos lähes kaikilla on sama harha, silloin sanat totuus ja harha ovat vaihtaneet merkitystään.

Harhoja on monenlaisia.

On harhaluuloja, jollaisia on kaikilla ihmisillä, eivätkä ne liity hulluuteen vaan lähinnä tietämättömyyteen. Uskonnot ovat usein harhaluuloja.

Sitten on aistiharhoja, jotka liittyvät joskus hulluuteen, joskus päihteisiin, joskus janoon, väsymykseen ym. Joillakin tunnetuilla profeetoilla on ollut aistiharhoja, joiden perusteella on perustettu uskontojakin.

Sitten on vainoharhoja, jotka ovat henkisen häiriön merkki. Vainoharhoja ei pitäisi sekoittaa siihen että ihminen on huolissaan jostain tai pelkää jotain, mikä on ihan normaalia kaikille ihmisille, kunhan se ei ala haitata elämää.

Lazlo
Naltsukka

Lazlo

Tätäkö sinä meinaat?
???

PiPi, jos yrittäisit ihan itse sanoa mitä meinaat. Linkittämättä keskusteluihin, joissa sinä linkität edelleen toisiin keskusteluihin.
Juu, minä meinaan sitä kun on vuosia puhuttu vanhusten kaltoinkohtelusta - pakkosaattohoidosta -, ja kun nyt oli tuo TEHY:n lakkouhka päällä, jolloin kaikkein heikommassa kunnossa olevat potilaat, johon tietenkin kuuluvat vanhukset, ehkä olisivat menehtyneet, niin meinasin sitä, että olenko harhainen kun ajattelen, että TEHY:n lakolla haluttiinkin heikommat pois rasittamasta Suomen taloutta.

"Suomella ei ole varaa maksaa eläkkeitä", sanoi vuoden 2007 alussa eräs henkilö, joka on hyvinkin lähellä SDP:n ydintä.

Toinen juttu on nuo putkakuolemat, joista lukee joskus lehdissä tai kuulee kerrottavan. Siksi linkitin tuonne Maija-Liisa Hiekkasen putkareissuun. Erkki Aho on myös kokenut kamalan putkareissun:

oivariina
Täällä myös HENGENVAARALLINEN putkareissu:

Erikoinen isänpäivä - Erkki putkassa

Ja tietenkin nämä toimeentulotukiasiat, jotka ovat olleet vuosia tapetilla sekä lehdissä että nettikeskusteluissa. Ja varsinkin Espoo on kunnostautunut tukiasioiden söhlimisellä. Tiedän ihmisiä, jotka ovat joutuneet todella vaikeuksiin, asunottomiksi jne, koska eivät ole jaksaneet taistella oikeuksiensa puolesta.

Niin väistämättä on tullut mieleen, että onko tarkoitus ollut saada heikot sortumaan elontieltä! Eli olenko minä kauhean "harhainen"?

Naltsukka

Juu, minä meinaan sitä kun on vuosia puhuttu vanhusten kaltoinkohtelusta - pakkosaattohoidosta -, ja kun nyt oli tuo TEHY:n lakkouhka päällä, jolloin kaikkein heikommassa kunnossa olevat potilaat, johon tietenkin kuuluvat vanhukset, ehkä olisivat menehtyneet, niin meinasin sitä, että olenko harhainen kun ajattelen, että TEHY:n lakolla haluttiinkin heikommat pois rasittamasta Suomen taloutta.Tehyn joukkoirtisanoutumiset eivät koskaan toteutuneet.


Toinen juttu on nuo putkakuolemat, joista lukee joskus lehdissä tai kuulee kerrottavan. Siksi linkitin tuonne Maija-Liisa Hiekkasen putkareissuun.Suhtaudun suurella epäilyksellä sellaisten ihmisten juttuihin, jotka väittävät juttelevansa jumalan kanssa. Oikeastaan heitä voisi nimittää harhaisiksi.


Niin väistämättä on tullut mieleen, että onko tarkoitus ollut saada heikot sortumaan elontieltä! Eli olenko minä kauhean "harhainen"?

Koetko olevasi harhainen?

Lazlo
Koetko olevasi harhainen?

Terveen ja hullun ero on siinä, että terve tietää olevansa hullu!

Naltsukka

Terveen ja hullun ero on siinä, että terve tietää olevansa hullu!

Itseasiassa ei.

Vaikka tunnistaisit itselläsi olevan mielenterveysongelman, ei se vielä paranna tätä mielenterveysongelmaa. Jos ihmisellä on skitsofrenia ja hän tunnistaa sen oireet, ei hän silti parannu skitsofreniasta. Toki tästä oireiden tunnistamisesta on suuri hyöty kuntoutumiselle ja yhteiskunnassa toimimiselle.

Onko minulla skitsofrenia, Lazlo?

Kuten huomaat, kauhean väärässä en ole ollut tekteissäni, vai olenko?

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat