Seuraa 
Viestejä9545

[size=75:2lse83d0]Avoin vastine Helsingin Sanomille:[/size:2lse83d0]

Helsingin Sanomat teetätti kansalaiskyselyn uhista ja turvattomuudesta (tarkoitushakuisesti?)...

Haastateltu tieto voidaan käsitellä sen oikeellisuussisältöön puuttumatta informatiivisesti sellaiseksi, joksi media itse sen haluaa johdatella - näin on mm. Hesarin uhkakuvia selvittäneessä tutkimuksessa käynyt. Uutisointi laajemminkin innostui löytämään Venäjän lööppiotsikoihin ajamaan Nato-linjaa kansalaisille kuin käärmettä pyssyyn.

Jostain syystä YLE Uutiset kärjistyi kansalaisvaroin kustannettuna mediana nostamaan jälleen Venäjän ykkösaiheeksi, vaikka koko tutkimuksen tietosisältö olisi voinut muutakin ja vähintäänkin yhtä mielenkiintoista kertoa.

Mikäli luetaan tarkasti Helsingin Sanomien artikkelia maailman uhkakuvista ja maista, jotka mahdollista uhkaa luovat niin sieltä löytyy mielenkiintoisesti mm. seuraavaa:

3. oli Venäjä (56%) ja 4. oli USA (55%) - JA 5. ja 6. Palestiinalaisalueet ja Israel (48 ja 47%). Kun tiedetään, että Irak ja Iran olivat 1. ja 2. - niin huomataan, että USA on vahvasti mukana kaikissa tapauksissa paitsi 3. sijalla olevassa Venäjä tapauksessa, tosin sielläkin ohjuskilpi rakennettuna USA-vetoisesti Venäjän rajoille herättää Kremlissä aiheellisesti närää....

Toisekseen kun tarkastellaan, mikä tapahtuma koetaan pahimmaksi ongelmaksi, niin järjestys oli seuraava:

1. Ilmasto - [USA suurin kasvihuonepäästäjä ja energian käyttäjä - *kirjoittajan maininta]
2. Köyhyys - [ koko maailmaa koskeva todella yhteinen asia - erityisesti elintasomaiden vastuu kehittyyvistä maista*]
3. Irak - [USA aloitti hyökkäyssodalla, jo toisen kerran...*]
4. Iran - [USA:lla vahvin rooli olla "panemassa järjestykseen"*]
5. AIDS - [ koko maailmaa koskeva ongelma ja uhka*]
6. Lähi-Itä - [USA:lla vahvin rooli sen ollessa Israelin takuumies*]
7. Pohjois-Korea - [Pohjois-Korea nimenomaan kokee USA:n suurimmaksi uhakseen*]
8. Afganistan - [USA aloitti maan massiiviset pommitukset miltei heti kaksoistornien jälkeen 9/11*]

Kuten huomaamme USA on miltei aina määräävimpänä nimittäjänä kun tarkastellaan suomalaisten nimeämiä ongelma-alueita tai kohteita maailmassa - Venäjä on harvemmin niissä mukana --- tästäkin huolimatta tietty media haluaa uutisoida suomalaisia lukijoita, että Venäjä on se lööppiaiheisin uutinen kerrottaessa tiivistetysti tutkimustuloksien satoa. Onkin aiheellista miettiä kuinka tilatut lehdet ja sähköinen uutisointi kansalaisia informoi - luetun ja ymmärretyn tiedon suhde oikeellisuustasoon on vaikea kysymys ja tiertyt piirit Suomessa vääntävät oikein huolellisesti kansalaismielipidettä neljäntenä valtiomahtina.

Olisikin mielenkiintoista kysyä miksi meillä tietyissä medioissa oletetaan USA:n olevan luotettavampi ja vähemmän uhkakuvia luova toimija kuin joku toinen, kun asetamme todelliset tapahtumat vaakapuntariin, vaikkapa viimeiseltä 100 vuodelta.

Nyt herääkin kysymys sähköisen median ja painetun sanan tasapuolisuudesta, informaatioarvosta ja tavasta manipuloida lukijaansa näkemään asioita halutulla tavalla. Alla mielipidekirjoitus lokakuulta 2007 tästä hankalasta aihealueesta, joka koskee meitä kaikkia, jotka tietoa haluamme sellaisella tasolla, mistä voimme mahdollisimman vakuuttavasti itsellemme luoda omat mielikuvat käsiteltävästä asiasta.

Hyvää kriittisen läpinäkyvää uutisoinnin Uutta Vuotta -- kansalaisille,

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.com

...........................................................
[size=150:2lse83d0]Ristiriidat syntyvät halutulla tavalla informoidusta tiedosta - [/size:2lse83d0]
( mihin joko uskotaan tai ymmärretään - / halutaan ymmärtää väärin )

[ ... media pyöritti jo 10 vuotta sitten prinsessa Dianan info-, huhu- ja juorumyllyä mielin määrin synnyttäen sympatisoivassa lukijakunnassa suosioilmiön vailla vertaa. Kuitenkaan juuri kukaan lukijoista ja katselijoista ei tiedä asian totuutta - kaikki oli ja on seuraussuhteessa jaettuun tietoon ... ]

Monimutkaistuva ja hermoverkoston lailla säikeistyvä yhteiskunta on yhä riippuvaisempi mediasta yleensä, painetusta sanasta ja kuva-/ filmimateriaalista, mitä tarve-, suuntaamis- ja "totuushakuinen" ammattijournalismi meille syöttää.

Luottamus tuotettuun tietoon on saanut lisääntyvästi kysymysmerkkejä. Selvät virheellisyydet ovat jakaneet mediaa uskottaviin ja epäuskottaviin. Silti luemme juorulehtiä siinä toivossa, että saamme jonkin itseämme vahvistavan näkemyksen tai tyydytystä kateustautiimme/ vahingoniloomme

Tieto pukkaa sisään sieluumme kaikista ovien ja ikkunoiden raoista. Mieli myllertyy tiedosta sieltä ja täältä. Toinen uutiskanava informoi asian menneen hyvään suuntaan - jo klassinen esimerkki Irakin vapautumisesta diktaattoristaan - ja toinen julistaa Saddamin olleen ainoa keino pitää Irakin valtio liitoksissaan. Silti irakilaisilla itsellään on laaja oma näkemys, mikä on heidän "totuus". Valloittaja toivotettiin tervetulleeksi, mutta vihjaistiin jo sivulauseessa poistuvaksi ja kuitenkin tietäen, että poistuminen suistaa maan sisällissotaan.

Painetun sanan johdattelusta käykööt esimerkeiksi Euroopan komission Suomen edustuston lehti europa 5/2007 - s.35 ja osin valtio-omisteisen Kemiran Kemira-lehti 3/2007- s.23 :

[suora lainaus - Kemira]
"Nykyään noin kaksi miljardia ihmistä kärsii vesipulasta. Hyvin harvassa kehitysmaiden tehtaassa jätevedet puhdistetaan. Useimmiten ne johdetaan sellaisinaan ympäröiviin vesistöihin. Euroopankin uimarannoista peräti 30% luokitellaan käyttökelvottomiksi".

[suora lainaus - Europa 1)]
"Suomen merien ja järvien uimavedet ovat tasoltaan Euroopan huippuluokkaa. Rannikon uimapaikoista 99% ja sisävesirannoistakin yli 97% täytti EU-uimarantoja koskevat hygieniavaatimukset. Koko unionialueella rannikoiden uimavesistä 96% läpäisi testit ja sisämään rannoista 89%"

--- Onko Venäjällä ja niissä harvoissa EU:hun kuulumattomista Euroopan maista sitten tilanne aivan surkea ja näiden kansalaiset uivat saastuneissa jätealtaissa - jääkin lukijan harkintaan. Esimerkki kertoo suoraan tarkoitushakuisuuden ja näihin kirjoitettuihin faktoihin meidän lukijoiden olisi sitten luotettava.

Esimerkin lehdet ovat koostettu ammattilaisten voimin, mutta ristiriita on ilmeinen. Uimavesivertailu on sieltä puhtaimmasta päästä. Paljon räikeämpiä esimerkkejä on runsaasti, mm. Kiinaa, kiinalaisuutta ja heidän talouskasvujohdannaisongelmiaan uutisoidaan useasti harhaanjohtavalla tavalla. Kiinassa ympäristöongelmat ovat heidän itsensäkin tietäen faktaa.

--- Lukijoiden saamaa informaatiota ovat sumentamassa meidän länsimaalainen tapa informoida kiinalaista kansantuntoa. Lisäksi omistushaluinen "länsimaalainen tapa on se ainoa oikea tapa" -mentaliteetilla sekoitetaan ymmärrystämme miten kiinalainen todellisuudessa ajattelee ja toimii.

Epäsuorasti ja suorasti tuotettua tietoa
Tietomäärä kasvaa eksponentiaalisesti. Virheiden tai luultujen virheiden määrä lisääntyy vieläkin jyrkemmin. Lääkkeeksi taudille ei ole kuin jalostaa ja vastuullistaa tiedontekijää ja tutkivaa journalismia. Toinen tapa on kansalaisten oma suora tietokanava, jossa piileekin vieläkin suuremmat tavoiteohjatut ja harhaanjohtautumismallit. Huolellinen journalismi vaatii aina koulutuksensa ja vastuunsa neljäntenä valtiomahtina.

Kansankanava kehittyy kuitenkin huimaa vauhtia ja mm. kilpailutilanteessa itseohjattu pyrkimys tehdä "hyvää tietoa" lisääntyy. Toisaalta mediassakin ovat tarveohjatut kanavansa, kuten meissä lukijoissakin. Kaikki me olemme tiedontuottajia vilpittömästi, vilpillisesti kuin myös vailla täyttä ymmärrystä

Mihin luotat ihminen - jääkin sitten omaan harkintaan, perustietämykseen ja lähteen arvostamiseen. Entä silloin, kun se arvovaltainenkin ja luotettu "pettää" ja päästää tietoisuuteemme virheen, jonka vain lukija/lukijat yksinäisyydessään "tietää" ja keinot eivät riitä korjausta saattamaan laajaan tietämykseen? Luulojen, uskomusten ja väitteiden kivetty polku oli näin luotu yhteiseksi tosiasiaksi. Tositiedollinen elämämme informoituu tänäänkin "hyvän ja pahan tiedon puusta".

1)
http://ec.europa.eu/water/water-bathing ... mments.pdf

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.com

....................................................................

Kirjoitukseen liittyvä kuvakertomus
( liitteiden kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä - copyright by Ilkka Luoma ja Irma Miettinen 2007 )

Kuva 1
--- http://www.facebook.com/photo.php?pid=1 ... =660652363 ---

Teksti
Harhaa, manipulaatiota vai totuutta? Pisan kalteva torni on oikeasti kallellaan, mutta onko Fortumin talous ja ylijohto kallistamassa omaa norsunluutorniaan epätoivottuun suuntaan. Vanha kansa sanoo, että sateenkaaren päässä on kultaraha-arkku. Onko näin, jää lukijan arvioitavaksi, joka tapauksessa paljon polemiikkia saanut Fortum-Lilius optiokohu oli kultaraha-arkku saajalleen/ saajilleen

Kuva 2
--- http://www.facebook.com/photo.php?pid=1 ... =660652363 ---

Teksti
Kaiken näemme omien "lasiemme" läpi tavallamme. Mitä kuvaaja tässä haluaa tavoitella. Toinen kuvaaja ajatteli näin ja tavoitteli omaa tapaansa. Kiinassa pandalla on oma suuri merkitys lapsille, niin meilläkin? Helsinki, Kontula: kiinalainen kulttuuri esittäytyi 30.-31.8.2007.

Kuva 3
--- http://www.facebook.com/photo.php?pid=1 ... =660652363 ---

Teksti
Tavallinen kiinalainen piirtää galligrafialla suomalaisen henkilön nimeä kiinalaisen ymmärtämään muotoon, mutta kuinka me ymmärrämme kiinalaisen elämäntavan ja filosofian? Johdetaanko meitä harhaan tarkoitushakuisella mediainformaatiolla - onko juuri se meidän tapa ajatella oikein, entä kiinalainen tapa?

Kuva 4
--- http://www.facebook.com/photo.php?pid=1 ... =660652363 ---

Teksti
Harhaa, totuutta vai tarkoitushakuista johdatusta? Suomalainen tavallinen kansa on tietämätön mitä todellisuudessa tässäkin kuvan aiheessa tapahtuu. Me voimme manipuloida ja esittää omia yksisuuntaisia seikkoja ajamaan asiaamme. Onko tämäkin aihe harhaa ja hyvin pienen vähemmistön vääristelyä? Kuka tietää totuuden ja onko sitä?

Kuva 5
--- http://www.facebook.com/photo.php?pid=1 ... =660652363 ---

Teksti
Kuinka puhtaita uimarantamme Euroopassa ovatkaan? Tämä ranta ja vesi ovat taatusti puhtaita - vesi on jopa juomakelpoista, joka on hyvin harvinaista. Kuva Pohjois-Karjalasta: Kesälahti, Ruoke ja Ruokkeen Lomakylä. Koiriahan ei saa uittaa uimarannoilla

Kuva 6
--- http://www.facebook.com/photo.php?pid=1 ... =660652363 ---

Teksti
Harhaa, totuutta vai tarkoitushakuista johdatusta? Suomalainen tavallinen kansa on tietämätön mitä todellisuudessa tässäkin kuvan aiheessa tapahtuu. Me voimme manipuloida ja esittää omia yksisuuntaisia seikkoja ajamaan asiaamme. Onko tämäkin aihe harhaa ja hyvin pienen vähemmistön vääristelyä? Kuka tietää totuuden ja onko sitä?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sivut

Kommentit (55)

ja mitä paskaa meille opetetaan jo kouluissa, jotain niin turhaa kuin juuri pisan kaltevat tornit, puhelinten ja autojen keksijöiden nimet ja muut turhat, millä ei tee muuta kuin voittaa trivial pursuitissa ja tv visailuissa.

turhan tiedon tietäjät sitten mediassa visailujen avulla nostetaan "menestyjiksi" ja pyörtyvät "onnesta" voittaessaan jotain..

IHminen ei enää edes tiedä mitä onni on.

Ahneuskin on muuttanut muotoaan menestykseksi.

Hommat ovat aivan vituillaan, mutta kun tähän on totuttu, ei sitä tohdita myöntää, koska se tarkoittaisi, että koko homma olisi vituillaan, ja se jos mikä ottais kansallistunteen ja identiteetin päälle, minä virheellisesti kaikkien muiden meemien ja muistokuvien muassa itsenämme pidämme

Ilkka Luoma

Olisikin mielenkiintoista kysyä miksi meillä tietyissä medioissa oletetaan USA:n olevan luotettavampi ja vähemmän uhkakuvia luova toimija kuin joku toinen, kun asetamme todelliset tapahtumat vaakapuntariin, vaikkapa viimeiseltä 100 vuodelta.

Yksi syy voisi olla se, että USA:sta on saatu luotettavaa tietoa. Neuvostoliitosta ja itä-euroopasta valheita.

USA:ssa ei ole yhtään YLE:n kaltaista valtiollista tiedon jakelijaa. Venäjällä ei nykyään muita olekaan. Tilanne siis jatkuu.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
oge
Ilkka Luoma

Olisikin mielenkiintoista kysyä miksi meillä tietyissä medioissa oletetaan USA:n olevan luotettavampi ja vähemmän uhkakuvia luova toimija kuin joku toinen, kun asetamme todelliset tapahtumat vaakapuntariin, vaikkapa viimeiseltä 100 vuodelta.Yksi syy voisi olla se, että USA:sta on saatu luotettavaa tietoa. Neuvostoliitosta ja itä-euroopasta valheita.

USA:ssa ei ole yhtään YLE:n kaltaista valtiollista tiedon jakelijaa. Venäjällä ei nykyään muita olekaan. Tilanne siis jatkuu.

valtio ei ole sinänsä minkään tahon etu, kun taas yksityiset mediat taas ovat, rahanteko välineitä ja rahatahojen omistuksessa.
valtiota johtaa kansa ja sen päättäjät, kun taas mediaa rahatahot. kuinka moni USA:n päättävissä elimissä on raharikkaita? voivatko he käyttää mediaa siten oman etunsa ajamiseen? entä suomessa? entä venäjällä?

mistä voimme olla varmoja mikä taho puhuu totta ja mikä valehtelee?

siitäkö että olemme päättäneet uskoa yhteen tahoon ja sen avulla sitten luomme identiteettimme mitä tunteenomaisesti puolustamme, vaikkei asialla ole mitään tekemistä itsemme kanssa

JaskaJuuso

valtio ei ole sinänsä minkään tahon etu --.
valtiota johtaa kansa ja sen päättäjät --

Valtiota ja YLE:ä johtavat hallituksessa olevat poliittiset puolueet, joilla on aina intresseissä esittää asiansa hyvässä valossa.

sigfrid
Seuraa 
Viestejä8692

USA on suomalaisten antikristus, katolisen kirkon aikaan se oli belsebuubi, useille protestanteille paavi. Pääasia, että meillä on ulkoinen, hiemän epäselvä vihollinen, kaiken pahan alkulähde. Sillä tavalla me pystymme selvittämään kaikki irrationaaliset uhkamme. Se on tärkeää psyykkeen kannalta. Esimerkiksi oman elinalueemme, mm. Suomenlahden saastuttaminen ja itseaiheutettu 90-luvun lama konkreettisine konkursseineen ja itsemurhineen on liian vaikea ja traumaattinen aihe mietittäväksi. Ne kannattaa unohtaa. Mutta suuri belsebuubi, USA, pitää aina muistaa manata sinne minne se kuuluu. Hallelujaa.

Takuutestattu suomalainen. Aboriginaali Finlandian asukas.

Blogi: http://terheninenmaa.blogspot.fi

Jos katsotaan tätä IL:n USA-tilitystä vähän toisesta näkökulmasta:

1. Ilmasto - [CO2-päästöjen lämmittävää vaikutusta ei ole todistettu. Jokatapauksessa USA on ollut niitä vähentävän tekniikan ylivoimaisin kehittäjä ja päästöjen vähentäjä]
2. Köyhyys - [ USA on ylivoimaisesti suurin köyhien tukija mm. Maailmanpankin ja IMF:n kautta]
3. Irak - [USA pelasti Kuwaitin YK:n mandaatilla ja jatkoi mandaatin käyttöä v. 2003 Saddamin rikottua tulitaukoehtoja]
4. Iran - [ Iran on maailman suurin terrorismin valtiosponsori ja maassa on pystyssä uskonnollinen sortojärjestelmä. USA on ainoa, joka on mittavasti vastustanut Iranin toimintaa. ]
5. AIDS - [ Edelleen USA:n ulkomaanapu on omassa luokassaan]
6. Lähi-Itä - [ USA on välittänyt Israelin ja palestiinalaisten välisiä sopimuksia ja tukenut Israelia laittomia arabimaiden hyökkäyksiä vastaan]
7. Pohjois-Korea - [P-Korea on sulkeutunut ja kurja valtio, joka orjuuttaa kansalaisiaan ja kiristää maailmaa ydinaseella ja militarismilla. USA suojelee mm. Japania ja E-Koreaa näiden omasta tahdosta.]
8. Afganistan - [Afganistanissa oli laiton, julma, islamistinen hallinto ennen USA:n interventiota. Lisäksi USA tuhosi massamurhasta vastuussa olleen AQ:n terroriverkoston maassa.]

JaskaJuuso
oge
Ilkka Luoma

Olisikin mielenkiintoista kysyä miksi meillä tietyissä medioissa oletetaan USA:n olevan luotettavampi ja vähemmän uhkakuvia luova toimija kuin joku toinen, kun asetamme todelliset tapahtumat vaakapuntariin, vaikkapa viimeiseltä 100 vuodelta.Yksi syy voisi olla se, että USA:sta on saatu luotettavaa tietoa. Neuvostoliitosta ja itä-euroopasta valheita.

USA:ssa ei ole yhtään YLE:n kaltaista valtiollista tiedon jakelijaa. Venäjällä ei nykyään muita olekaan. Tilanne siis jatkuu.
valtio ei ole sinänsä minkään tahon etu, kun taas yksityiset mediat taas ovat, rahanteko välineitä ja rahatahojen omistuksessa.
valtiota johtaa kansa ja sen päättäjät, kun taas mediaa rahatahot. kuinka moni USA:n päättävissä elimissä on raharikkaita? voivatko he käyttää mediaa siten oman etunsa ajamiseen? entä suomessa? entä venäjällä?

mistä voimme olla varmoja mikä taho puhuu totta ja mikä valehtelee?

siitäkö että olemme päättäneet uskoa yhteen tahoon ja sen avulla sitten luomme identiteettimme mitä tunteenomaisesti puolustamme, vaikkei asialla ole mitään tekemistä itsemme kanssa

Yksityisomisteinen tiedonvälittäjä on asiakkaidensa diktatorisessa ohjauksessa.

Kuinka moni Venäjän valtion johtohenkilö on miljonääri ? Ei yksikään. He ovat miljardöörejä.

oge, eiköhän asia ole joka maassa hieman samanlailla

Maita ei olekaan, kuin ihmisten mielissä.

eihän jouluakaan tai uutta vuottakaan ole olemassa, paitsi ihmisten mielissä. tai viikonpäiviä tai kuukausiakaan, nekin on ihmismielen luomia symboleja, illuusiota, mitä koetaan todellisena.

Tätä on paljon, mitä pidetään todellisena..

on paljon sanoja, joille ei ole vastinetta todellisuudessa

ja mikä on se todellisuus

Imagine

1. Ilmasto - [CO2-päästöjen lämmittävää vaikutusta ei ole todistettu. Jokatapauksessa USA on ollut niitä vähentävän tekniikan ylivoimaisin kehittäjä ja päästöjen vähentäjä]
2. Köyhyys - [ USA on ylivoimaisesti suurin köyhien tukija mm. Maailmanpankin ja IMF:n kautta]
3. Irak - [USA pelasti Kuwaitin YK:n mandaatilla ja jatkoi mandaatin käyttöä v. 2003 Saddamin rikottua tulitaukoehtoja]
4. Iran - [ Iran on maailman suurin terrorismin valtiosponsori ja maassa on pystyssä uskonnollinen sortojärjestelmä. USA on ainoa, joka on mittavasti vastustanut Iranin toimintaa. ]
5. AIDS - [ Edelleen USA:n ulkomaanapu on omassa luokassaan]
6. Lähi-Itä - [ USA on välittänyt Israelin ja palestiinalaisten välisiä sopimuksia ja tukenut Israelia laittomia arabimaiden hyökkäyksiä vastaan]
7. Pohjois-Korea - [P-Korea on sulkeutunut ja kurja valtio, joka orjuuttaa kansalaisiaan ja kiristää maailmaa ydinaseella ja militarismilla. USA suojelee mm. Japania ja E-Koreaa näiden omasta tahdosta.]
8. Afganistan - [Afganistanissa oli laiton, julma, islamistinen hallinto ennen USA:n interventiota. Lisäksi USA tuhosi massamurhasta vastuussa olleen AQ:n terroriverkoston maassa.]

Huh, mitä soopaa!

OzziXX
Imagine

1. Ilmasto - [CO2-päästöjen lämmittävää vaikutusta ei ole todistettu. Jokatapauksessa USA on ollut niitä vähentävän tekniikan ylivoimaisin kehittäjä ja päästöjen vähentäjä]
2. Köyhyys - [ USA on ylivoimaisesti suurin köyhien tukija mm. Maailmanpankin ja IMF:n kautta]
3. Irak - [USA pelasti Kuwaitin YK:n mandaatilla ja jatkoi mandaatin käyttöä v. 2003 Saddamin rikottua tulitaukoehtoja]
4. Iran - [ Iran on maailman suurin terrorismin valtiosponsori ja maassa on pystyssä uskonnollinen sortojärjestelmä. USA on ainoa, joka on mittavasti vastustanut Iranin toimintaa. ]
5. AIDS - [ Edelleen USA:n ulkomaanapu on omassa luokassaan]
6. Lähi-Itä - [ USA on välittänyt Israelin ja palestiinalaisten välisiä sopimuksia ja tukenut Israelia laittomia arabimaiden hyökkäyksiä vastaan]
7. Pohjois-Korea - [P-Korea on sulkeutunut ja kurja valtio, joka orjuuttaa kansalaisiaan ja kiristää maailmaa ydinaseella ja militarismilla. USA suojelee mm. Japania ja E-Koreaa näiden omasta tahdosta.]
8. Afganistan - [Afganistanissa oli laiton, julma, islamistinen hallinto ennen USA:n interventiota. Lisäksi USA tuhosi massamurhasta vastuussa olleen AQ:n terroriverkoston maassa.]Huh, mitä soopaa!

Eikö aivokapasiteetti riitä tarkempaan kommentointiin?

Imagine
OzziXX
Imagine

1. Ilmasto - [CO2-päästöjen lämmittävää vaikutusta ei ole todistettu. Jokatapauksessa USA on ollut niitä vähentävän tekniikan ylivoimaisin kehittäjä ja päästöjen vähentäjä]
2. Köyhyys - [ USA on ylivoimaisesti suurin köyhien tukija mm. Maailmanpankin ja IMF:n kautta]
3. Irak - [USA pelasti Kuwaitin YK:n mandaatilla ja jatkoi mandaatin käyttöä v. 2003 Saddamin rikottua tulitaukoehtoja]
4. Iran - [ Iran on maailman suurin terrorismin valtiosponsori ja maassa on pystyssä uskonnollinen sortojärjestelmä. USA on ainoa, joka on mittavasti vastustanut Iranin toimintaa. ]
5. AIDS - [ Edelleen USA:n ulkomaanapu on omassa luokassaan]
6. Lähi-Itä - [ USA on välittänyt Israelin ja palestiinalaisten välisiä sopimuksia ja tukenut Israelia laittomia arabimaiden hyökkäyksiä vastaan]
7. Pohjois-Korea - [P-Korea on sulkeutunut ja kurja valtio, joka orjuuttaa kansalaisiaan ja kiristää maailmaa ydinaseella ja militarismilla. USA suojelee mm. Japania ja E-Koreaa näiden omasta tahdosta.]
8. Afganistan - [Afganistanissa oli laiton, julma, islamistinen hallinto ennen USA:n interventiota. Lisäksi USA tuhosi massamurhasta vastuussa olleen AQ:n terroriverkoston maassa.]Huh, mitä soopaa!Eikö aivokapasiteetti riitä tarkempaan kommentointiin?

Entäs itselläsi välttymästä haukkumasta keskustelijaa?

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9545
Imagine
Jos katsotaan tätä IL:n USA-tilitystä vähän toisesta näkökulmasta:

1. Ilmasto - [CO2-päästöjen lämmittävää vaikutusta ei ole todistettu. Jokatapauksessa USA on ollut niitä vähentävän tekniikan ylivoimaisin kehittäjä ja päästöjen vähentäjä]
2. Köyhyys - [ USA on ylivoimaisesti suurin köyhien tukija mm. Maailmanpankin ja IMF:n kautta]
3. Irak - [USA pelasti Kuwaitin YK:n mandaatilla ja jatkoi mandaatin käyttöä v. 2003 Saddamin rikottua tulitaukoehtoja]
4. Iran - [ Iran on maailman suurin terrorismin valtiosponsori ja maassa on pystyssä uskonnollinen sortojärjestelmä. USA on ainoa, joka on mittavasti vastustanut Iranin toimintaa. ]
5. AIDS - [ Edelleen USA:n ulkomaanapu on omassa luokassaan]
6. Lähi-Itä - [ USA on välittänyt Israelin ja palestiinalaisten välisiä sopimuksia ja tukenut Israelia laittomia arabimaiden hyökkäyksiä vastaan]
7. Pohjois-Korea - [P-Korea on sulkeutunut ja kurja valtio, joka orjuuttaa kansalaisiaan ja kiristää maailmaa ydinaseella ja militarismilla. USA suojelee mm. Japania ja E-Koreaa näiden omasta tahdosta.]
8. Afganistan - [Afganistanissa oli laiton, julma, islamistinen hallinto ennen USA:n interventiota. Lisäksi USA tuhosi massamurhasta vastuussa olleen AQ:n terroriverkoston maassa.]

.....

6.
Tukeeko USA Israelin laitonta miehitystä Golanilla, Länsirannalla ja pienellä kaistaleella Libanonia?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9545

Mihin HS:n Virkkunen mm. perustaa Nato-myönteisyyden ja liityntäpakon? Onko ohje saatu jostain - onko Erkolla sormet pelissä?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

nyt siis mediassa on vaihdettu taktiikkaa, ikäänkuin siten, että enemmistö saadaankin näyttäytymään vähemmistönä, ja siten "vähemmistön" tarve on sitten todistella mukamas jotain

eli siten saadaan näyttämään nato hyvältä

No, itselleni on yksi ja helvetin sama vaikka olisivat natossa tai ei, jos minulle pistetään pyssy käteen ja sanotaan, että vihollisia pitää ampua, ammun heti ne ketkä yllyttää ampumaan. Yhtä lailla aivopestyjä ovat ne vihollisetkin uskossaan siihen, että vihollisia olisi.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9545
JaskaJuuso
nyt siis mediassa on vaihdettu taktiikkaa, ikäänkuin siten, että enemmistö saadaankin näyttäytymään vähemmistönä, ja siten "vähemmistön" tarve on sitten todistella mukamas jotain

eli siten saadaan näyttämään nato hyvältä

No, itselleni on yksi ja helvetin sama vaikka olisivat natossa tai ei, jos minulle pistetään pyssy käteen ja sanotaan, että vihollisia pitää ampua, ammun heti ne ketkä yllyttää ampumaan. Yhtä lailla aivopestyjä ovat ne vihollisetkin uskossaan siihen, että vihollisia olisi.

.......

Tässä erään tunnetun, pitkäaikaisen kansanedustajan vastaus Nato-kielteiseen ja Nato-uskovaisia käsittelevään mielipidekirjoitukseen:

Lainaus alkaa (täysin muuttamattomana - sanasta sanaan ja kirjaimesta kirjaimeen):

"Hyvää Joulua ,
ja kiitos palautteesta. Kansalaisten enemmistö,presidentti.hallitus jne on jäsenyyttä vastaan,joten Sumi ei liity tietenkään,mutta demokratiaan kuuluu,että asiaa voidaan tutkia ja selvittåå.ei tässä mielestäni ole sen kummempaa.
Miksi sinäkin leimaat Uskovaiseksi yms? Mitä tulee gallupeihin ja kansan mielipiteisiin,ne ovat mielenkintoisia,mutta mielestäni poliitikon velvollisuus on myös ajatella itse. siihenhän se luottamus vaaleissa aina haetaan,ei galluppien seuraamiseen.Minulle nato-kysymys ei ole koskaan ollut Venäjä-asia,vaan Suomen vaikutusvaltaa koskeva kysymys.jos pelätään USAa,niin sitten pitää erota YKstakin.On se vaan kummaan,että muut 21 EU maata ,jotka ovat myös NATOn jäseniä,ovat tehneet NIIN väärän ja kohtalokkaan virheen.
Terveisin ----- "

...lainaus päättyy.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat