Seuraa 
Viestejä45973

Olen rehellisesti sitä mieltä, että Tuc on hyvä poliitikon alku. Hän on tietääkseni ainoa vihreä joka on kiinnostunut testauttamaan mielipiteensä muualla kuin omiensa keskuudessa, eli täällä. Myös ainoa poliitikko täällä. Uudisraivaaja. Koska olen teollisuuspioneeri itsekin, niin en voi olla arvostamatta henkilöä, vaikka epä-arvostaisin hänen mielipiteitään.

Koska tämä jakelu ei noudata vaalipiirirajoja, niin toivon että Tuc päätyy europarlamentin edustajaksi vielä mieluummin kuin kansanedustajaksi. Suomi on hiton pieni ja turha alue, yhden kaupungin kokoinen.

Olen uskovaisena sitä mieltä, ettei meidän kuulu sekaantua paskahommiin esim koiran kusetukseen tai CO2 päästöihin.

Kommentit (10)

Tässä tuc:lle mielipidettä:

http://sanomat24.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=8470&Itemi...
Julkinen vastaukseni oikeusministerille
28.12.2007

Sarina Pedersen: Julkinen vastaukseni oikeusministerille

Oikeusministeriö/ oikeusministeri Tuija Brax
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

VIITE Kirjeenne 14.12.07/ asia OM 55/917/2007

Toisin kuin lyhyessä yhden virkkeen 14.12.07 päivätyssä kirjeessänne
mainitaan, en odota oikeusministerin tietenkään ratkaisevan omaa ”
yksittäistapaustani”.

Sen sijaan olen edellyttänyt ja edellytän edelleen Teitä oikeusministerinä asettamaan selvitysryhmän kartoittamaan sitä, että:

1) Suomen valtiossa on vuonna 2007 systemaattisia direktiivin 95/46/EY 32 artiklan vastaisia viranomaiskäytäntöjä, jotka toimivat todistettavasti ja ilman ainuttakaan hyväksyttävää syytä päinvastoin kuin direktiivi 95/46/EY ja sen perusteella implementoitu lainsäädäntö edellyttävät. Huomautan, että oikeusministeri vastaa oikeusministeriön johtajana myös komissioon päin siitä, että Suomi ei riko EU-velvoitteitaan. Koska asia on jo vireillä EU-kanteluna, toimimisvelvoitteenne johtuvat myös siitä, että selvitysvelvollisuutenne on osa EU-kantelujärjestelmää ja kuuluu OM:n hallinnonalaan.

2) Suomessa tuomareiden keskinäinen virkasuojelu ja täydellinen valvonnan puute ovat johtaneet siihen, että vuonna 2007 Suomessa virkavastuu ei toteudu PL 118 §:n ja EIS 13 artiklan säätämällä tavalla. Vaikka poikkeukset eivät ole PL 23 §:n ja EIS 15 artiklan mukaan mahdollisia lainkaan, todellisuus on siis
johtamallanne hallinnonalalla Suomessa täysin päinvastainen. Oikeusministerin tulee olla viran puolesta kiinnostunut siitä, noudattavatko vai rikkovatko virkamiehet Suomessa ihmisoikeussopimusta ja perustuslakia. Edeltäjänne oikeusministeri Johannes Koskinen oli aktiivisesti mukana perustuslain uudistamisessa. Nykyisen oikeusministerin ei tule passiivisuudellaan olla mukana perustuslain sisällön vesittämisessä.

3) Suomessa rikos on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko yksityishenkilöiden tekemänä, mutta samanlaisesta virkamiehen tekemästä rikoksesta rangaistukseksi seuraa vuonna 2007 tosiasiassa virkamiehelle vain huomautus vastaisuuden varalle. Myös tämä vakiintunut suomalainen käytäntö on selvästi Suomen valtiota velvoittavan ihmisoikeussopimuksen, erityisesti 13 ja 14 artiklan vastainen. Koska YK:n asettama valvontakomissio on kiinnostunut rikoksista ja rikkomuksista näitä sopimusvelvoitteita vastaan erityisesti helmikuusta 2008 lukien aktiivisestikin asiaa tutkituttamalla, luulisi oikeusministerinkin olevan kiinnostunut aiheesta. Kirjeenne sisältämä kiinnostuksen aste on nolla.

Nämä havainnot Suomen ”oikeus”-valtion tilasta on tehnyt minun lisäkseni mm. entinen Euroopan oikeusasiamies Söderman, edesmennyt europarlamentaarikko Wuori, professori Aurejärvi ja Suomen suurin oikeusturvajärjestö EOK ry. Vaikka jokainen edellä oleva ongelma on myös minun tapauksessani hyvin selvänä esiintyvä ongelma, mikään edellä mainituista ongelmista ei siis ole vain minun tapaukseeni liittyvä ongelma. Suomen oikeusministerin tulee olla konkreettisesti kiinnostunut siitä, että:

- Suomessa lainsoveltajaviranomaiset käyttävät vuonna 2007 valtaa, joka kuuluu eduskunnalle,

- Suomessa tuomari voi tehdä kuinka väärän päätöksen tahansa eikä siitä hänelle aiheudu mitään seurauksia,

- Poliisin ja muiden virkamiesten tekoja peitellään aktiivisesti keskinäisellä hyvä veli-järjestelmällä.

Ongelmakohdat, joihin Teidän tulee oikeusministerinä erityisesti puuttua ovat seuraavat:

Ongelma 1:

Kun oikeuskäytännöksi Suomessa on lehtitietojen mukaan muodostunut mm. se, että poliisi voi tehdä 19.000 henkilörekisteririkosta ja rikosoikeudellisen seurauksen tuomitsematta jättäminen perustellaan sillä, että henkilötietolainsäädännön rikkominen on ollut poliisissa yleinen käytäntö, kyse ei selvästikään ole siitä, että vain minun yksittäisessä tapauksessani on jotain pielessä. Kyse on siitä, että virhe on systemaattinen ja muodostunut maan tavaksi lainsäädännön sijaan ja tämä maan tapa näkyy harvinaisen selvästi myös minun yksittäisessä tapauksessani. (edellä esiintuomani selvitystarve 1, josta ilmiöstä on kyse myös minun yksittäistapauksessani).

Lehtiuutisessa ei edes ollut kyse minun yksittäistapauksestani, mutta kylläkin asiasta, jonka olen saattanut komission ja oikeusministerin tietoon toimenpiteitä varten tilanteessa, jossa korjaustoimet dokumentoidusti ovat tarpeen samasta syystä kuin omassa tapauksessani. Komissio oli erittäin kiinnostunut uutisesta. Kirjeenne 14.12.07 sisältö sen sijaan on toimittamani aineiston vastainen ja osoittaa, että oikeusministeri ei ilmeisesti edes lue hänelle saapunutta selvityspyyntöä.

On huolestuttavaa – ja kuvaavaa suomalaiselle peittelyjärjestelmälle - että komissiolta olen saanut vastauksen yhteydenottopäivänä ja Brysselissä dokumentoitu tieto johtaa myös reaalisiin toimenpiteisiin. Suomen ”valvontajärjestelmä” on toistaiseksi tuottanut vain 14.12.07 päivätyn kirjeenne, joka kuvaa sitä valitettavaa todellisuutta, että oikeusministeri sulkee aktiivisesti silmänsä oikeuslaitoksen vakavilta ongelmilta.

Ongelma 2:

Oikeusasiamiehen saamien kanteluiden määrä kaksinkertaistui vuosina 1990-2006, ja viime vuonna niitä tuli lähes 3 700. Se, että lehtitietojen mukaan oikeuskanslerinvirasto ja oikeusasiamies ”hukkuvat kanteluihin”, ei johdu siitä, että kansalaiset valittavat turhaan, vaan sitä, että Suomessa juuri virkamiesten tekemien rikosten ja virheiden peittelyjärjestelmä tuottaa varsinaisen oikeusjärjestelmän ”putken päästä” entistä enemmän tapauksia. Kyse on siitä, että yksittäisen kansalaisen on tosiasiassa täysin mahdotonta saada PL 22 §:n ja PL 118 §:n takaamalla tavalla oikeutta oikeusjärjestelmästä, jossa edes poliisi ja tuomari eivät noudata kirjoitettua lakia, ja jossa keskinäinen virkasuojelu pitää väärän päätöksen voimassa läpi koko oikeusjärjestelmän lainsäädäntö ja tosiasiat ohittamalla. (edellä esiintuomani selvitystarve 2 ja 3, josta ilmiöstä on kyse myös minun yksittäistapauksessani).

Kantelujen määrä pienenee luonnollisesti vain niin, että virkamiehet tekevät oikeita, oikeudenmukaisia ja laillisia päätöksiä PL 2 §:n 3 momentin säätämällä tavalla ja että OK 1: 11 §:n kieltämää mielivaltaa käyttäville virkamiehille seuraa virkarikoksista rangaistus myös tosielämässä. Kulissien ylläpitäminen vaatii uhrien äänen vaientamista. Professori Määtän ja lehtori Keinäsen ehdottama kynnys kantelujen käsittelylle on osa tällaista vaientamistoimintaa, jossa kantelumäärä pienennetään keinotekoisesti estämällä virkamiesten virheiden tutkinta kokonaan. Menetelmä on tyypillistä diktatuureille.

Ongelma 3:

EOK ry:n tutkimusten mukaan on äärimmäisen harvinaista, että kantelun tehnyt uhri kokisi saaneensa jonkinlaista oikeusturvaa oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin toimista. Näiden tutkimusten mukaan selvästi yli puolet kantelijoista pitää oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin toimintaa tavallisiin kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvia oikeusloukkauksia peittelevänä ja suojelevana. Uhrien näkökulma on täysin unohtunut. Tämä johtuu siitä, että oikeusasiamies ja oikeuskanslerinvirasto ylläpitävät Suomessa EIS 13 ja 14 artiklan vastaista käytäntöä, jonka sisältönä on se, että rikos on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko yksityishenkilöiden tekemänä, mutta samanlaisesta virkamiehen tekemästä rikoksesta rangaistukseksi seuraa vuonna 2007 tosiasiassa virkamiehelle vain huomautus vastaisuuden varalle, jos sitäkään. (edellä esiintuomani selvitystarve 2 ja 3, josta ilmiöstä on kyse myös minun yksittäistapauksessani).

Yhdenvertaisuus lain edessä on suomalaisten mielestä tärkein perusoikeus. Tätä mieltä on Ylen uutisten teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan lähes 70 prosenttia kansalaisista. ”Rahakorruptio on meillä äärimmäisen harvinaista, hyvä veli -korruptio paljon tavallisempaa." Näin totesi edesmennyt arvostettu ihmisoikeuksien puolustaja ja europarlamentaarikko Wuori Apu-lehdessä 9.5.2005.

Hyvä veli –korruptiota yhdenvertaisuuden toteuttamisen suurimpana ongelmana peitellään jatkuvasti. Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerinviraston kantelulukuina näkyvät lainvastaiset viranomaispäätökset ja kanteluihin pääsääntönä vastauksena annettavat laillisuusvalvojien ”vastaisuuden vara”-päätökset ovat osa tätä EIS 13 ja 14 artiklan ja PL 6 §:n vastaista peittelyjärjestelmää, joka ei perustu lainsäädäntöön, vaan ohittaa tavallisen lain sekä perus- ja ihmisoikeudet.

Ongelma 4:

Uutena huolestuttavana ilmiönä ovat avoimet viranomaishyökkäykset ja kiusanteko sellaisia viranomaistoiminnan uhreja kohtaan, jotka ovat tuoneet kärsimiänsä vääryyksiä esille. Tämän ilmiön on havainnut käytännössä mm. EOK:n liittohallituksen puheenjohtaja, OTT, Dos. Petter Kavonius useiden tutkimiensa tapausten pohjalta. Tästä ongelmasta on kärjistetysti kyse myös minun tapauksessani mm. trial-by-newspaper-toimissa ja muussa painostuksessa, joka on dokumentoitu tapaukseni aineistoon. En siis odota tältäkään osin oikeusministerin toimivan tuomioistuimena yksittäistapauksessani, vaan ryhtyvän toimenpiteisiin tuomarien valvontajärjestelmän rakentamiseksi, koska nykyinen valvonnan puute dokumentoidusti mahdollistaa täysimittaisen mielivallan eikä ole olemassa yhtään hyväksyttävää syytä jatkaa ihmisoikeussopimuksen vastaista nykyjärjestelmää. Tapaukseni aineisto on siis merkityksellinen dokumentaationa nykyjärjestelmän vakavista puutteista. Herättääkö oikeusministerin havaitsemaan nykyjärjestelmän akuutit korjaustarpeet vasta se, että joku minua henkisesti heikompi kansalainen tekee virkamiesmielivallan uhrina esim. itsemurhan tai muun epätoivoisen teon?

Yhteenveto ja uudelleenkäsittelypyyntö:

Oikeusministerille osoittamassani käsittelypyynnössä ei siis ole kyse siitä, että odottaisin oikeusministerin ratkaisevan oman oikeustapaukseni, vaan siitä, että oikeustapaukseni ilmentää juuri sitä laillisuudesta irtautunutta lainkäyttöä ja peittelyjärjestelmää, joka johtaa Suomessa kanteluiden määrän kasvuun. Em. syistä myös oikeusministerin tulee olla näistä ongelmista kiinnostunut eli perehtyä aineistoon, joka todentaa ongelmat.

Lisäksi edellytän, että saan vastauksen siihen, mikä viranomainen selvittää erään lohjalaisen tuomarin terveydentilan mahdollisesti aiheuttamaa estettä viranhoidolle. Puuttumattomuus johtaa legaliteetti-periaatteen katoamiseen kokonaan. Oikeusministerin ei tule omalla passiivisuudellaan ylläpitää näitä vääriä käytäntöjä.

Palautan joulukorttinne arvottomana. Sen sijaan edellytän edelleen oikeusministeriön asettavan työryhmän selvittämään vakavia ja dokumentoidusti systemaattisia ja huomattavalta osin selvästi myös tahallisia oikeusloukkauksia, joita tekevät virkatuomarit ja muut omia ja virkakollegojen tekoja ”tutkivat” virkakollegat peittelemällä aktiivisesti ja kaikin (muin kuin laillisin) keinoin omia ja muiden virkamiesten selvästi lainvastaisia tekoja, joilta heidän tulisi antaa minulle ja muillekin kansalaisille PL 22 §:n säätämällä tavalla aktiivisesti suojaa.

Edellytän saavani tämän kirjeeni perusteella sellaisen tosiasioihin perustuvan uuden perustellun vastauksenne, jonka voin lähettää myös komissiolle, ja josta ilmenee yksiselitteisesti, aikooko oikeusministeriö asettaa työryhmän selvittämään EIS 13 ja 14 artiklan sekä henkilötietolainsäädännön vastaisia laajoja ja systemaattisia viranomaiskäytäntöjä vai ei. Kielteisessä tapauksessa vastauksesta tulee selvitä, millä perusteella jo dokumentoidut, yksittäistapaustani selvästi laajemmat ja systemaattiset lainvastaiset viranomaiskäytännöt eivät johda mihinkään toimenpiteisiin ja miksi ette edellytä asian aitoa tutkintaa, vaikka havainnot ovat lisäkseni useiden arvostettujen asiantuntijoiden kanssa yhtenevät ja dokumentoitu myös useampaankin uutisointiin, joka koskee oikeusjärjestelmän tilannetta omaa yksittäistapaustani laajemmin.

Lukion yhteiskuntaopin kirjan mukaan: ”Oikeusvaltio on kuin kalliolle rakennettu talo, jossa on neljä kestävää nurkkaa: lain ja oikeuden kunnioitus, vallanjaon tasapaino, turvatut ihmis- ja perusoikeudet sekä pelisäännöt, joilla varmistetaan, että kaikki toimii.”

Kun olen tuonut dokumentoidusti tietoonne, että Suomen oikeusvaltiossa
jokainen nurkka vuotaa, millä perusteella korjaustoimenpiteet eivät kuulu virkatehtäviinne?

Lohjalla 28.12.2007

Sarina Pedersen

ja tässä
http://sanomat24.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=8471&Itemi...

Päätoimittaja Jarmo Juntunen: Oikeusministeri ja oikeusloukkausten uhrit
28.12.2007

Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS) 13 artikla tunnistaa tilanteen, jossa kansallisen virkamiesluokan jäsenet suosivat toisiaan sisäryhmäisesti ja estävät sillä muiden ryhmien edustajilta oikeuksien toteutumisen. Vain ja ainoastaan tämän tilanteen EIS:n säätäjä on katsonut niin suureksi vaaraksi tehokkaalle ja todelliselle oikeuksien toteuttamiselle, että se on pitänyt erikseen selvästi mainita.

Suurin osa jatkuvasti lisääntyvistä kanteluista ja rikosilmoituksista koskee tilanteita, joissa yksi virkamies peittelee ja vähättelee toisen virkamiehen oikeusloukkausta tavallista kansalaista ja yritystä kohtaan.

On harvinaista, että perustellusti omasta mielestään oikeusloukkauksen uhriksi joutunut kokisi saaneensa oikeuskanslerin, oikeusasiamiehen, poliisin tai tuomioistuimen puoleen käännyttyään mitään apua.

Aina joskus väärät menettelyt todetaan, mutta siihen se sitten jää muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Näissä poikkeuksissa saman virkamiehen monet uhrit ovat yhdistäneet voimansa. Oikeuskansleri esimerkiksi nosti syytteen käräjätuomaria vastaan, jolla oli kymmeniä uhreja.

Oikeusloukkausten uhrit vetoavat usein myös oikeusministeriin. Näitä kirjeitä tulee paljon myös EOK:n tiedoksi. Kirjeiden selkeys, analyyttisyys ja muu laatu on vaihteleva, mutta yleensä löytyy aina edes jotakin asiallista asiaa, joka olisi lukemisen arvoista oikeusministerillekin.

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK:n tietoon ei ole tullut yhtäkään tapausta, jossa oikeusministerin vastauksiin tai vastaamattomuuteen oltaisiin tyytyväisiä. Jos jokin lyhyt vastaus tulee, oikeusministeri vetoaa yleensä siihen, että kyseessä on yksittäistapaus, jollaiseen hän ei ota kantaa.

Lukuisat yksittäistapaukset kuitenkin paljastavat systeemin, jossa kansallisen virkamiesluokan jäsenet suosivat toisiaan ja estävät sillä muiden sosiaalisten ryhmien edustajilta oikeuksien toteutumisen. Tältä oikeusministeri sulkee silmänsä, kun suhtautuu yliolkaisesti yksittäistapauksiin.

Ehkä oikeusministerin kaikki voimat menevät sen estämiseen, että Lappiin ei saada työtä ja puhdasta energiaa tuottavaa Vuotoksen allasta?

Voi tosin olla niinkin, että oikeusministeri tai ainakaan jotkut hänen viestejään lukeneet muut henkilöt eivät sulje silmiään oikeusloukkausten uhrien hätähuudoilta. Jotkut ovat valittaneet puhelimiinsa tulleesta omituisesta "kaiusta", kun oikeusministerille on kirjoitettu. Tämä kaiku on usein merkki siitä, että puheluja kuunnellaan. Myös tietokoneisiin kohdistuneista hyökkäyksistä ja muista yllättävistä tietokoneongelmista on raportoitu EOK:lle ja julkisesti internetissäkin.

Mikä sitten lieneekin tässä totuus puhelinten kuuntelusta ja muusta vastaavasta, todellinen oikeusturvajärjestö ei voi sulkea silmiään tuollaisten väitteiden tullessa yhä yleisimmiksi. Ovathan tuollaiset ilmiöt tavallisia virkamiestotalitarismin yrittäessä nujertaa ihmisten oikeuksien todellista toteutumista puoltavaa kansalaistoimintaa.

Toisaalta liian pitkälle menevien johtopäätösten tekeminen liian nopeasti ei ole viisasta.

Kaikesta ikävästä huolimatta useimmat virkamiehet haluavat toteuttaa oikeudet rehellisesti ja totuudellisesti. Moni olisi valmis "käräyttämään" väärin toimivan kollegansa, jos vain saisi riittävästi suojaa uhkaavilta kostotoimilta.

Tämän lehden mielipidekirjoituksena on lohjalaisen lukiolaisen Sarina Pedersenin kirjoitus (28.12.2007). Hän on nuoresta iästään huolimatta käynyt jo vuosia taistelua suomalaista virkamiesmielivaltaa vastaan. Sarina Pedersenin kirje oikeusministerille kelpaa malliksi muillekin kirjoittajille. Se on selkeälukuinen ja selkeäjärkinen kirje, jossa ei ole ylimäärästä sekavaa tunnepaatosta. Siinä on todella paljon kovaa asiaa. Suosittelen sen lukemista kaikille.

Yksi mielenkiintoinen piirre muiden ohella Sarinan kirjeessä liittyy Euroopan komissioon. Oikeusministerin osoittaessa täydellistä kiinnostuksen puutetta, on kuitenkin Euroopan komissio ryhtynyt selvittämään asiaa. Nyt puhutaan tietoihin liittyvistä oikeuksista.

Oikeuksia puoltavaa kansalaistoimintaa on perinteisesti virkamiesdiktatuureissa hävitetty salaamalla yhtäältä virkamiesmielivallan paljastamisen kannalta tärkeää tietoa vallan käyttämisestä ja toisaalta levittämällä virkamiesmielivallan uhreista häväisevää yksityiselämän tietoa.

Suomessa ihmiset eivät tule alistumaan oikeuksia polkevaan virkamiesdiktatuuriin, vaikka huonolta välillä näyttäisi. Kansalaisyhteiskunnan ja sen oikeuksien sisukkaita puoltajia löytyy kaikista ikäryhmistä.

Vaikeassakin tilanteessa on syytä muistaa, että alistuminen vääryyteen on oman ihmisarvon tuhoamista.

Moni virkamiesmielivallan uhri elää sodan kaltaisessa tilassa. Terve järki ja rauhallisuus on syytä pyrkiä aina säilyttämään, kun niitä uhkaavat vääryyden uhriksi joutumiseen liittyvät voimakkaat tunnekuohut.

Jarmo Juntunen
Päätoimittaja

Kun otsikossa Bussekin mainittiin ( miksihän ??? ), kommentoin.
Mikäs ettei "tuc" eli Tuukka Simonen poliitikoksi, onhan hän kätellyt jo Oras Tynkkystäkin. Noin viisaan miehen kuitenkin pitäisi valita parempi puolue, esim. kokoomus ! Busseakin on ehdotettu politiikoksi.
Joutaisihan tässä vaikka Europarlamenttiin istumaan, ikää, kokemusta,
kieliaitoa ja aikaa on. Kävin huvikseni nimimerkillä e-mailien vaihtoa Satu Hassin kanssa, toista sataa viestiä ehti Satu kiireidensä keskellä lähettää.
Niin kauan kuin silitin myötäkarvaan, Satu vastasi, sitten mainitsin Ämmässuon ja keskustelu loppui kuin seinään . No, en
minä nyt kumminkaan tiedä, jos voi viettää elämänsä kunniallisena junapelurina, miksi ryhtyä poliitikoksi ???

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kerropa ruskamies,

Bushman, Yrjö,

Dr. Strange Love,

luitko tuon äskeisen floodauksen?

Mitä mieltä takertua rattaiden pikkudetaileihin(?) kun systeemi pitää huolta paskan tuottajista, !big time!.

Puhdistuvatko rattaat kun ravan levittäjät poistetaan, amputoidaan mädäntyvä oikea käsi?

Vähän niin kuin mädäntyneen hampaan poisto? Kun aspiriini(lumevalvonta) ei enää auta on toimittava radikaalisti?

Kyllä sopii vihreisiin, niin taitavasti syytti minuakin välittömästi homofobiasta kun vain mainitsin jonkun vihreiden sivun sisällön huomiota herättävän sateenkaari-sellaiseksi.

plop, plop, plop
Kerropa ruskamies,

Bushman, Yrjö,

Dr. Strange Love,

luitko tuon äskeisen floodauksen?

Mitä mieltä takertua rattaiden pikkudetaileihin(?) kun systeemi pitää huolta paskan tuottajista, !big time!.

Puhdistuvatko rattaat kun ravan levittäjät poistetaan, amputoidaan mädäntyvä oikea käsi?

Kuka piru tuollaisia novelleja jaksaa lukea !

Jollei asiaansa osaa sanoa kolmella sanalla, paras jättää sanomatta !

( Kuuden neuvoa-antavan jälkeen filosofoitu )

ruskamies

( Kuuden neuvoa-antavan jälkeen filosofoitu )

MITÄ !!

Busse humalassa !!

Eihän G.W:kaan juo kuin maitoa.

Vai puhutko inkiväärioluesta ?

ruskamies
plop, plop, plop
Kerropa ruskamies,

Bushman, Yrjö,

Dr. Strange Love,

luitko tuon äskeisen floodauksen?

Mitä mieltä takertua rattaiden pikkudetaileihin(?) kun systeemi pitää huolta paskan tuottajista, !big time!.

Puhdistuvatko rattaat kun ravan levittäjät poistetaan, amputoidaan mädäntyvä oikea käsi?
Kuka piru tuollaisia novelleja jaksaa lukea !

Jollei asiaansa osaa sanoa kolmella sanalla, paras jättää sanomatta !

( Kuuden neuvoa-antavan jälkeen filosofoitu )

Kappas, kukas se katkerana vuodatti hampaidensa huonosta kunnosta?

Kaikille busman loversseille, tämä ruskamies ei ole aito eläkeläispappa jolla olisi mielipiteitä asiassa kuin asiassa, saati sitten korkeasti koulutettu jenkkilän auringonlaskun ratsastaja/matkustaja. Kolmea sanaa sinulle H..... Busman v....!

Kaikille tiedepalstaa selaaville tiedoksi:

ETTE OLE MITÄÄN MUUTA KUIN HYÖDYLLISIÄ IDIOOTTEJA jos teiltä ei löydy munaa vastata yllä ilmenneisiin vääryyksiin. Te kaikki jotka kohautatte olkapäitänne ja siirrätte asian takaraivonne syvimpään kolkkaan, te toimitte kansakunnan paskapainevettiilinä. Toivottavasti se ventiili ei ole liian pieni tai ruostunut umpeen sillä muuten voi käydä heikosti.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat