Seuraa 
Viestejä45973

YHTEISKUNTASOPIMUS
Yksilön ja Suomen Valtion välillä

1.§ Luovutan osuuden omaisuudestani ja ansioistani veroina tai muina maksuina Valtiolle. Valtio määrittää tarkan prosenttiosuuden ja sen suuruutta voidaan muuttaa milloin tahansa. Valtio voi laatia uusia maksuvelvollisuuksia tämän sopimuksen aikana.
2.§ Miespuolinen sopija. Luovun määräajaksi vapaudestani harjoitellakseni Valtion puolustamista. Hyväksyn velvollisuuteni alistua sotilasviranomaisten määräämiin tehtäviin puolustaa maata tai sen hallitusta ja jos Valtio on sopinut muiden valtioiden kanssa, minut voidaan määrätä puolustamaan sopimuksen etuja kaikkialla maapallolla. Näissä tehtävissä voin jopa joutua uhraamaan henkeni.
Naispuolinen sopija. Koska synnytän ja kasvatan yhteiskuntakelpoisia kansalaisia, minut on vapautettu tämän pykälän miespuolisille määrätyistä tehtävistä. Hyväksyn Valtion sosiaaliviranomaisille vallan määrätä lapseni elämästä jopa lasteni tahdon vastaisesti, jos viranomaiset katsovat, etten hoida, kasvata ja kouluta lapsiani heidän hyväksymällään tavalla.
3.§ Rajoitan uskonnollista, seksuaalista ym. käyttäytymistäni Valtion vaatimalla tavalla. Käytän vain niitä huumaavia aineita, joista valtio saa verotuloja tai jotka Valtio muista syistä sallii. Jos Valtion sallimat huumaavat aineet aiheuttavat minulle tai perheelleni yhteiskunnallisia, taloudellisia tai terveydellisiä ongelmia, Valtio ei ole siitä mitenkään vastuussa.
4.§ Edellä olevan johdosta Valtio sallii minun asua valvomallaan alueella. Niin ikään Valtio sallii minun liikkua ja ilmaista mielipiteeni vapaasti, kuitenkin Valtion kulloinkin määrittelemien rajoitusten, lupien, turvatarkastusten, haitta ja muiden verojen sekä Valtion viranomaisten myymien asiakirjojen puitteissa.
5.§ Saan ostaa ja omistaa maaperää ja muuta omaisuutta Suomen Valtiossa. Saan rakentaa Valtion hinnoitteleman luvan saatuani kiinteitä Valtion määräysten mukaisia rakennuksia ja laitteita. Valtio voi muutella määräyksiä ja pakottaa minut maksamaan muutoksista aiheutuneet kulut. Valtion viranomaisilla on tarvittaessa valta uhkasakoilla ajaa minut asunnostani tai pakkolunastaa maani ja sillä olevat rakennelmat Valtion viranomaisten määrittelemää tarvetta ja korvausta vastaan.
6.§ Tämän sopimuksen mukaan Valtion on turvattava minulle oikeus tehdä työtä ja saada siitä palkkaa. Valtio pyrkii suojelemaan omaisuuttani, jota sallii minulla olevan, ja koskemattomuuttani sekä oikeuttani työpaikkaan. Valtio on kuitenkin vapautettu vastuusta, jos epäonnistuu tämän pykälän noudattamisessa.
7.§ Valtio tarjoaa minulle ja perheelleni erinäisiä palveluita ja etuja. Valtio määrittelee näiden palveluiden ja etujen luonteen ja määrän. Näitä Valtio voi muutella, leikata, priorisoida, ulkoistaa ja kilpailuttaa milloin tahansa vähentääkseen niistä aiheutuvia kuluja tai jostakin muusta syystä.
8.§ Valtio takaa minulle äänioikeuden vallanpitäjien valintatapahtumassa eli vaaleissa. En voi pitää vallanpitäjää vastuullisena siitä, että hän toimii etujeni vastaisesti tai rikkoo antamiansa lupauksia siinäkään tapauksessa, että nämä lupaukset ovat motivoineet minut äänestämään häntä. Ymmärrän, että ääneni vaikutus on kääntäen verrannollinen äänestäjien lukumäärään ja on miltei mahdotonta, että yksi ääneni vaikuttaisi mitenkään vaalien tulokseen.
9.§ Kannan yksin vastuun, että noudatan tämän sopimuksen ehtoja. Jos en noudata edellä olevia ehtoja, Valtiolla on valta takavarikoida kaiken omaisuuteni, jota en ole aikaisemmin joutunut luovuttamaan ja valta vangita minut Valtion määrittelemäksi ajaksi. Hyväksyn sen, että Valtio voi milloin tahansa muuttaa tämän sopimuksen ehtoja.
(Alkuperäinen idea Robert Alexander ja Bart Kosko)

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat