Seuraa 
Viestejä45973

Onkohan tehty tutkimusta tai kehitelty jotain teoriaa seuraavasta.

Ovatko jotkut ihmiset kenties jääneet enemmän jumiin esikielellisen kehityksen vaiheissa ilmeneviin kommunikaation tapoihin jollain tavalla? Ja tämä tulisi sitten ilmi aikuisena tietynlaisena käyttäytymisenä vuorovaikukutustilanteessa.

Tämä asia tuli mieleen liittyen havaintoihini tietyistä vuorovaikutustilanteista. Joissakin vuorovaikutustilanteissa on joillakin ihmisillä todella suuria vaikeuksia ymmärtää toisiaan. Tähän liittyyvät osapuolien niin erilaiset odotukset, käsitykset ja tulkinnat sosiaalisista tilanteista.

Joidenkin ihmisten kanssa on todella vaikeaa ns. päästä samalle aaltopituudelle, toinen ei esim. näytä yhtään käsittävän mitä toinen yrittää sanoa.

Esim. joku ihminen saattaa hakea vuorovaikutustilanteesta erityisesti jotain tunteisiin liittyvää juttua ja jos ei sitä saa, syyttää esim. muita siitä ettei ole tullut oikealla tavalla huomioiduksi.

Itselleni on ollut vaikeaa ymmärtää esim. sitä, että jotkut ihmiset antavat mielestäni liian suuren painoarvon elämässään sosiaalisille suhteille ja nimenomaan tietynlaisille sosiaalisille suhteille. Eli joidenkin ihmisten koko elämä ja hyvinvointi näyttäisi olevan kiinni tietynlaisista sosiaalisista suhteista. Esim. normaali puhuminen ei riitä, vaan pitäisi koko ajan olla jotain tunnejuttua tms.

Johtuuko siis erot siinä, mitä vuorovaikutuksesta haetaan, esim juuri siitä, että joillakin ihmisillä painottuu tapa olla vuorovaikutustilanteessa senkaltaisiin toimintoihin mitkä ovat korostuneena esiintyneet ennen kielen oppimista?

Kommentit (3)

Ja vielä sivuhuomautuksena liittyen tähän toisen ihmisen ymmärtämisongelmaan. Havainto, että ihmisillä, joiden kanssa olen itse kokenut kommunikoinnin ongelmia, on taipumusta tehdä jatkuvasti virheellisiä ja liiaksi omista lähtökohdistaan nousevia oletuksia toisesta ihmisestä.
Esim. olettavat, että toinen ihminen ajattelee tietyllä tavalla tai haluaa tiettyjä asioita (samoja kuin itse). Eli nämä ihmiset jollain lailla projosoivat omat ajatuksensa ja odotuksensa, tapansa havainnoida maailmaa, toiseen ihmiseen, osaamatta tehdä erotusta muiden ja omien tunteiden, ajatusten tms. välillä.

Se on eräitä ärsyttävimpiä asioita, tehdä toisen ihmisen ajatuksísta ja tunteista päätelmiä omiin kuvitelmiin perustuen.

Satunnainen
Se on eräitä ärsyttävimpiä asioita, tehdä toisen ihmisen ajatuksísta ja tunteista päätelmiä omiin kuvitelmiin perustuen.

Ihminen on elämänsä keskipiste, joten on jotenkin väistämätöntä luoda muista mielikuvia ja ennakko-odotuksia. Minä en ainakaan kykene kohtelemaan ihmisiä pelkkien tekojen perusteella. Fyysisessä kanssakäynnissä se lienee jopa mahdotonta, kun mukana on kaikenlaisia tuoksuja, tuntemuksia ym. aivokemiaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kyllähän tätä omista ennakko-oletuksista ja omiin lähtökohtiin perustuvaa ajattelua tapahtuu varmasti jokaisella. Ajattelinkin aloituksessa tilanteita, jossa tämän kaltainen toiminta on häiritsevää ja aiheuttaa ihmiselle itselleen(kin) hankaluuksia.

Sitten vielä näistä tarpeista vuorovaikutustilanteissa/sosiaalisissa suhteissa.
Miksi joillekin ihmisille ei riitä normaali, "ilmava" esim. ystävyyssuhde, jossa annetaan toiselle henkistä tilaa, vaan ovat jatkuvasti "velkomassa" muita esim. vaatimuksillaan siitä, että pitäisi nähdä toisiaan enemmän tai pitäisi saada "oikeanlaista" huomiota (tämä tapahtuu tiedostamatta) tai enemmän "rakkautta" tai mitä milloinkin.
Eli tavallaan "velkovat" muita siitä, että näiden muiden pitäisi tehdä oma itse onnelliseksi.

Ajattelin itse sen takia tuota jumittumista esikielellisen kommunikaation toimintoihin, koska jollain tavalla nämä asiat vaikuttaisivat olevan kytköksissä toisiinsa. En vain saa oikein kiinni miten. Sen takia tätä tässä pohdinkin, onko näillä mitään tekemistä keskenään.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat