Seuraa 
Viestejä45973

Koetetaan nyt tiivistää tämä "uusi näkemys" tai "oikea tiede". Nimittäkäämme sitä holistiseksi tieteenparadigmaksi.

Holistinen tieteenparadigma ratkaisee loogisesti tieteellisen evoluutioselityksen ja hengellisen maailmankatsomuksen välisen erimielisyyden. Kyseinen ajattelutapa ei ole uusi eikä marginaalinen. Sitä on muotoiltu kvanttitason löytymisestä saakka. Useilla tieteenaloilla on virinnyt viime aikoina lisää teorioita ja havaintoja, jotka sopivat paremmin holistiseen paradigmaan kuin vallitsevaan materialismiin.

Holistista tieteenparadigmaa edustavat mm. seuraavat tieteelliset organisaatiot:

Association for Transpersonal Psychology
The Transdiscplinarity Institute
The Club of Budapest
Institute of Noetic Sciences (IONS)
Integral Institute

sekä seuraavat arvostetut ja kokeneet tutkijat/ajattelijat:

Ken Wilber, Amit Goswami, Peter Russell, Arthur C. Clarke, Rupert Sheldrake, Tom Bearden, David Bohm, Larry Dossey, Deepak Chopra, Frank Capra, Charles Tart, David Skrbina, Lynne McTaggart, David Peat, Robert Jahn, Dean Radin, William Tiller, Fred A. Wolf, Christian de Quincey, Karl Pribram, Nick Herbert, Lee Smolin, Mark Woodhouse, Ervin Laszlo, Geoff Stray, Raplh Metzner, John Major Jenkins, Rick Levine, Gragg Braden, John Hagelin, Stuart Hameroff, Freya Mathews, Jeffrey Satinover, Joseph Dispenza, Daniel Monti, Andrew Newberg, Josef Hasslberger, Hal Puthoff, Gary E. Schwartz, Edgar Mitchell, Joseph Rhine, Brenda Dunne, Marilyn Schlitz, Terence McKenna jne…

Puhumattakaan historiallisista hahmoista, kuten Aldous Huxley, Buckminster Fuller, Pierre Teilhard de Chardin, Platon, Spinoza, Bruno…

Evoluutio/kreationismi-kiistan ratkaisu holismin näkökulmasta kuuluu seuraavasti: Sekä materialistinen evoluutioteoria että kristillinen maailmankatsomus sisältävät oikeansuuntaisia aineksia, mutta molemmat tulee hahmottaa uudella tavalla. Kummatkin osapuolet ovat osittain oikeassa.

Evoluutioselityksen kannattajalle:

Olet tismalleen oikeassa siinä, että evoluutiota tapahtuu. Lisäksi, tiedät tasan tarkkaan, että raamattuun, tai ”ilmoitukseen” pohjautuvat vastaväitteet evoluutioteorialle ovat merkityksettömiä. Tietoa on ainoastaan sellainen, joka voidaan empiirisesti havaita ja havainnot toistaa. Vastustusreaktiosi on täsmällinen ja oikeutettu. Teoriaa ei tule hylätä, ellemme löydä empiiriseen aineistoon paremmin sopivaa teoriaa.

Tällainen teoria on olemassa, sitä nimitetään tässä yhteydessä holismiksi. Olennaista on ymmärtää se, miksi et ole kuullut siitä? Koska se on muuttamassa tieteemme perusteita! Sellainen ei tapahdu hetkessä. Paine on kasaantunut pitkään.

Evoluution hyväksymistä ei tule sotkea henkisten ilmiöiden kieltämiseen. Henkisiä ilmiöitä on tutkittu empiirisesti pitkään ja koettu henkilökohtaisesti aina. Holistinen paradigma on kokonaisvaltainen, loogisesti yhtäpitävä ja hyvin laajasti hyväksytty tieteellinen perusteoria. Siitä käsin sekä fysikaalisen tason selitykset että ei-fysikaalista/henkistä tasoa käsittelevät selitykset harmonisoituvat täydellisesti. Holistinen paradigma on hyvin laaja järjestelmä, etkä voi omaksua sitä yhdessä päivässä! Tarvitset ennakkoluulottomuutta ja sinnikästä tutkimustyötä kaikilla tasoilla ymmärtääksesi mitä se oikeasti tarkoittaa – kokeaksesi sen empiirisesti merkittävänä tietorakenteena. Toistaiseksi se on sinulle pelkkä ajatus, joten älä sano vielä mitään…

Holistisen paradigman mukaan evoluutiota ohjaa kosminen älykkyys, joka luo maailmankaikkeuteen alati uudenlaisia muotoja. Kosminen älykkyys ei ole fyysisen universumin tuolla puolen operoiva ihmisen kaltainen olento, vaan jotain kaiken "sisällä". Luonnolla on tunnetusti kyky itsejärjestäytymiseen,

Jos olet materialisti, mikään käsityksesi kosmisesta älykkyydestä ei pidä paikkaansa. Olet vastaanottanut virheellisiä kuvauksia ja selityksiä, jotka olet luonnollisesti torjunut. Mikäli saat yhdenkin täsmällisen oivalluksen alkulähteen/luojan/nollapiste-energian/kaikkeuden/brahmanin olemuksesta, tulet saamaan vastauksia sisäisiin kysymyksiisi yllättävillä tavoilla.

Mutta niin kauan kun et halua kokea mitään materialismia laajempaa, mitään ei tapahdu, et näe ihmeitä tai koe yliaistillisia oivalluksia. Älyllinen toiminta ei yksin riitä. Jokaisella on vapaa tahto. Niin metsä vastaa kun sinne huutaa.

Kreationismin kannattajalle:

Olet oikeassa siinä keskeisessä asiassa, että fysikaalisen universumin alkuperä ja ylläpitäjä on tietoinen, transsendentti, määrittelemätön ja omnipresentti elämänvoima. Aavistat myös, että maailmankaikkeudessa on lukuisia tasoja, jotka ovat fysikaalisen tason kanssa vuorovaikutuksessa, mutta silti sen ”tuolla puolen”. Ihmisten kautta aikojen kokemat henkiset ja yliaistilliset kokemukset liittyvät juuri näihin hienovärähteisempiin tasoihin. Tiedät myös, että olemme sieluja, mutta ihmiskehoon asettuneina hyvin rajallisia – emme kykene älyllämme ymmärtämään kosmoksen moniulotteisuutta. Vastustuksesi materialistiselle evoluutioselitykselle on ymmärrettävää

Et voi kuitenkaan tyystin kieltää tieteellistä evoluutioselitystä, se perustuu tosiasioihin. Sinun täytyy nähdä evoluution osallisuus luomistyössä. Raamatun tarkoituksena ei ole tarjota selitystä materiaalisen tason tapahtumista, se on tieteen asia. Tieteellinen ja looginen ajattelu on Luojan lahja, jolla meidän on määrä tutkia Hänen luomistyötään. Jeesuksen ja muiden pyhimysten opetusten tarkoituksena on auttaa sinua avautumaan korkeammille tietoisuuden tasoille, lähemmäs Jumalaa. Silloin voit suoraan ymmärtää luomisen syvempiä lainalaisuuksia. Luomiskertomus käsittelee huomattavasti moniulotteisempia prosesseja kun evoluutioteoria. Luomiskertomuksen todellinen merkitys on kaikille yhä mysteeri. Sitä ei tule sotkea fyysisen tason selityksiin.

Maailma on kyllä luotu, mikään ei ole sattumaa. Mutta vallitseva massakristillinen käsitys on hyvin puutteellinen. Luomistyöhön liittyy lukuisia kosmisia lainalaisuuksia, jotka katolinen kirkko hävitti Jeesuksen opetuksista. Myös muissa kulttuureissa on henkistä tietoutta! Jos yhä luulet, että kristillinen kirkko tai oma lahkosi yksin opettaa Jumalan sanaa, tai et muuten vaan tahdo syventyä muihin perinteisiin, et helposti pysty näkemään sitä hienovaraista harmoniaa, mikä henkisten ja fysikaalisten lainalaisuuksien välillä vallitsee.

*******************

Kohtaamme siis kaksi fundamentalismin muotoa, toinen materialistis-luonnontieteellinen, toinen raamattukristillinen. Kumpikin perustuu rajallisiin oletuksiin, ensimmäinen vanhentuneeseen luonnonfilosofiaan ja jälkimmäinen poliittisesti vääristyneeseen henkiseen tietouteen.

Todellinen tieto on enemmän kuin näiden yhdistelmä, se on sitä, jonka valveutuneet ovat tienneet jo pitkään, mutta joka on kadonnut dualismin vakiintuessa. Nyt se tieto on taas saamassa todellista asemaansa, luojan kiitos. Maapallolla alkaa nimittäin olla tukalat paikat. Fundamentalismi on tehnyt pahaa jälkeä.

P.S. Joka haluaa mennä suoraan käsitteelliseen ytimeen ja jättää välivaiheet pois, tutustu Bhagavad Gitan tieteellisimpään käännös/selitykseen (God talks with Arjuna / Yogananda / Self-Realization Fellowship)

Sivut

Kommentit (35)

Höpöhöpö. Virhe tulee jo siinä, että mitään "hengellisyyttä" ei tarvi ottaa huomioon. Hengellisyys tai millä sitä haluaa kutsuakaan on evoluution tai ylipäätänsä minkään tieteen yhteydessä täysin turha ja tieteellä ei ole mitään tarvetta huomioida sitä. Ei tieteen tarvitse selittää tai huomioida harhoja vailla mitään totuuspohjaa tai osallisuutta kyseessäolevaan asiaan.

KKHS
Seuraa 
Viestejä368
Evoluutioteorian ja kreationismin kiista on ratkaistu

Jeps. Tästä on jo lähes 103 vuotta. Sen ratkaisi Albert Einstein suppealla suhteellisuus teoriallaan, jonka mukaan aineen massa on energiaa jaettuna valonnopeuden neliöllä. Tämän perusteella tiedettiin miten Aurinko voi tuottaa ne valtavat määrät säteilyä ja jatkaa sitä riittävän pitkään jotta elämä olisi saanut aikaa kehittyä. Tämä oikeastaan olikin viimeinen este evoluutioteorian toimimiselle. Koska Auringon ei uskottu voivan olla riittävän vanha (tai palaneen riittävän kauan) jotta elämä olisi siitä voinut saada energiansa. Toki evoluutioteoria oli jo melko yleisesti hyväksytty, mutta Auringon ikä tai toiminta-aika oli melkoinen ongelma sen suhteen.

Kiistä siis ratkesi lopullisesti, ja kreationistit hävisivät. Luomiseen uskovien piti hyväksyä että Jumala loi maailman tiettyjen lakien mukaan toimivaksi, itsenäiseksi kokonaisuudeksi, joka muuttui noiden lakien vaikutuksesta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Asia saattaa olla noin, mutta et esitä mitään konkreettista perustetta holismin puolesta. Sellainen, joka uskoo "yliluonnolliseen" kallistuu ehkä holismiin, ateismiin takertuva ei.

Logiikka pettää myös siten, että Jeesus puhui niin pehmoisia, että hän oli joko hullu taikka juuri se, joksi hän itseään väitti: Ihmismuotoon tullut korkeimman Jumalan sana/sanoma meille. Vaikka kaikissa suunnissa on myös viisautta, tämä on kohta, jossa on tehtävä henkilökohtainen valinta. Ympäripyöreä holismi ei ratkaise perimmäisen totuuden ongelmaa, vaikka vie parhaimmillaan selvästi lähemmäs sitä!

Siis ensin perusteeni sille että itse uskon yliluonnolliseen:

- Olen kerran saanut selkeän "sisäisen puhevastauksen" tuskaani kaatuneen traktorin alle jääneen läheisen ihmisen puolesta. Tosiaan "hän selvisi" puolentusinan hiuskarvan varassa, ilman pysyviä vammoja. (Voit laittaa sattuman piikkiin, mutta kokemus oli niin vahva, että vakuutuin!)
- Olen rukousavustajana nähnyt miten jalkojen pituusero korjautuu n. 4 cm parissa sekunnissa. Rukoiltavan ilmeet olivat ikimuistoiset. Ensin pelästys ja perään riemu.
- Olen itse löytänyt raamatun ennustuksista Israelin valtion perustamiseen ja temppelivuoren valloittamiseen vuoden tarkkuudella sopivat kohdat. Niissä puhutaan nimen omaan juutalaisten paluusta ja temppelin pääsystä arvoonsa.
- Samoin löytyy panssarivaunu (kymmenisen ominaisuutta listattu) elokuvat ja tv, ydinohjus, matkustajalentokone jne.
- Päästyäni (hiukan) kärryille raamatun profeetallisten tekstien tulkitsemisesta, luomiskertomus osoittautui olevan kertomustason alla täysin yhteensopiva tieteellisen evoluutio- ym. tiedon kanssa.
- Beetlehemin tähti-ilmiölle löytyy tarkka vastaavuus tähtitieteeseen ja babylonian astrologisiin oppeihin. Tarkkaan luettuna huomattava tähden edelläkulkeminen tapahtui Jerusalemi ja Beetlehemin välillä, joka sekin selittyy tien kaartumisella tähtitaivaan pyörimisen tahtiin. Kaikki täsmää täydellisesti, joten legenda on oltava totta!
- Torinon käärinliinan tutkimuksista 99 % sopii siihen, että se olisi aito Jeesuksen ylösnousemuksen todiste! Lopuissa testeissä odotetaan uusintalupaa, sillä ajoitukset on tehty korjatusta reunasta ja/tai kuvan syntysäteily on lisännyt ko. isotoopin määrää!
- lisäksi tietenkin kokemukset johdatuksesta, rukousvastauksista, Pyhän Hengen vaikutuksista, raamatun sanoman (oikein ymmärrettynä) yhteensopivuudesta todellisuuden, ihmisluonnon, henkisen kasvun jne. kanssa ym. ym.

Toiseksi, miksi juuri raamatullinen Jeesus-usko?
-Ensinnäkin juutalaisten vaiheet ylivoimainen todiste raamatun/korkeimman Jumalan puolesta
- Toiseksi alkuperäisen raamatun opetuksen hyvät seuraukset eli hedelmät. Esim. uskonpuhdistuksen jälkeen annettiin väen lukea raamattua itse. Se vaikutti asenteisiin, koulutukseen ym. ja länsimainen kehitys lähti liikkeelle. Muussa aatepohjassa se ei olisi ollut mahdollista!

Johtopäätös: Ei ole yhtäkään kattavaa, itsestäänselvää perustetta ohittaa raamatullista uskoa hölynpölynä! Toisaalta on useita syitä ottaa vakavasti se mahdollisuus, että itsessään syrjäänvetäytyva Jumala olisi johdattanut raamatun sellaiseksi, että sen tutkiminen ja koetteleminen on iankaikkiseksi hyväksi! (Nykykristityt eivät juuri sitä itsenäisesti tee, vaan menevät joukkojen mukana laput silmillä. Siispä en puolustele meitä uskovia, vaan alkuperäistä sanomaa!)

Siispä, kuka uskaltaa olla vilpittömästi testaamatta asiaa edes kerran elämässään: Toimiiko raamatun sanoma ja vakuuttuuko sen ohjeita noudattamalla?

Lisää mm. nettikirjassani kotisivuilla (Myös näillä keskustelusivuilla. Etsi nimelläni ko. aiheet.)

http://www.kolumbus.fi/herranen/jaakko/

PS. Albert veikko uskoi korkeampaan voimaan, kuten valtaosa merkittävistä historian tiedemiehistä, joten eräiden argumentit horjuvat! Ainoastaan konkreettiselle ikätasolle jumiutuneet kretsut antavat syyn ylenkatsoa raamattua! Eivät faktat!

KKHS
Evoluutioteorian ja kreationismin kiista on ratkaistuJeps. Tästä on jo lähes 103 vuotta. Sen ratkaisi Albert Einstein suppealla suhteellisuus teoriallaan, jonka mukaan aineen massa on energiaa jaettuna valonnopeuden neliöllä. Tämän perusteella tiedettiin miten Aurinko voi tuottaa ne valtavat määrät säteilyä ja jatkaa sitä riittävän pitkään jotta elämä olisi saanut aikaa kehittyä. Tämä oikeastaan olikin viimeinen este evoluutioteorian toimimiselle. Koska Auringon ei uskottu voivan olla riittävän vanha (tai palaneen riittävän kauan) jotta elämä olisi siitä voinut saada energiansa. Toki evoluutioteoria oli jo melko yleisesti hyväksytty, mutta Auringon ikä tai toiminta-aika oli melkoinen ongelma sen suhteen.

Kiistä siis ratkesi lopullisesti, ja kreationistit hävisivät. Luomiseen uskovien piti hyväksyä että Jumala loi maailman tiettyjen lakien mukaan toimivaksi, itsenäiseksi kokonaisuudeksi, joka muuttui noiden lakien vaikutuksesta.

Valaisisitko minua tietämätöntä miksi se jaetaan? luulin, että se kerrotaan.

JaakkoHerranen

Ei ole yhtäkään kattavaa, itsestäänselvää perustetta ohittaa raamatullista uskoa hölynpölynä! Toisaalta on useita syitä ottaa vakavasti se mahdollisuus, että itsessään syrjäänvetäytyva Jumala olisi johdattanut raamatun sellaiseksi, että sen tutkiminen ja koetteleminen on iankaikkiseksi hyväksi! (Nykykristityt eivät juuri sitä itsenäisesti tee, vaan menevät joukkojen mukana laput silmillä. Siispä en puolustele meitä uskovia, vaan alkuperäistä sanomaa!)

PS. Albert veikko uskoi korkeampaan voimaan, kuten valtaosa merkittävistä historian tiedemiehistä, joten eräiden argumentit horjuvat! Ainoastaan konkreettiselle ikätasolle jumiutuneet kretsut antavat syyn ylenkatsoa raamattua! Eivät faktat!

Olen kanssasi samaa mieltä. Alkuperäisessä viestissä mainitsemallani "raamattukristillisyydellä" viittaan nimenomaan pinnalliseen ja dogmaattiseen tulkintaan. Raamattu on tärkeä lähde. Mutta tämän ylikuumentuneen kiistan kannalta on mielestäni hyvä asettaa raamattu hetkeksi taka-alalle.

Alkuperäiseen sanomaan voi sitten syventyä, kun on saatu siivottua virhekäsitykset pois.

Henkisiä ilmiöitä inhoavien kannalta on tärkeä tiedottaa, että niihin voi tutustua myös ilman raamattua ja ilman Jeesusta. Ne ovat konkreettisen todellisuuden ilmiöitä, jotka voi kokea itsetutkiskelun, muiden pyhien kirjoitusten ja meditaation avulla. Sitten voi ymmärtää, mitä Jeesus oikeasti tarkoitti, ja nähdä miten tuo sanoma on korruptoitunut.

Ja niitä todisteita.

Alkuperäisessä viestissä on liuta tohtorismiehiä ja naisia, ja joitain vähempiarvoisia asiantuntijoita. Kukin heistä on tutkinut reaalimaailman ilmiöitä ja löytäneet jotain, joka on vienyt heitä kohti holistista tieteenparadigmaa, jossa tietoisuus ja energia / henki ja aine ovat kietoutuneet samaan monitasoiseen selitykseen.

Teidän, jotka etsitte todisteita, kannattaa tutustua (vaikkapa aivan netin kautta) noiden tutkijoiden ja ajattelijoiden havaintoihin ja teorioihin. Jos ensimmäinen tuntuu vieraalta, valitse seuraava.

Turha minun maallikkona on todistella, kun on tuommoisia ammattilaisia näyttämässä tietä.

Ja edelleen voipi katsoa:

Mitä me oikeastaan tiedämme?!

http://www.abisara.com/whatthebleep.html

http://www.whatthebleep.com/

Nämä ovat oikeita henkilöitä, todellisia tutkijoita!

Ja koska he ovat tutkineet vallitsevan tieteenparadigman kannalta haasteellisia ilmiöitä, heidän on pitänyt toimia vieläkin täsmällisemmin kuin normaalitieteessä vaaditaan.

KKHS
Seuraa 
Viestejä368
peippo
KKHS
Evoluutioteorian ja kreationismin kiista on ratkaistuJeps. Tästä on jo lähes 103 vuotta. Sen ratkaisi Albert Einstein suppealla suhteellisuus teoriallaan, jonka mukaan aineen massa on energiaa jaettuna valonnopeuden neliöllä. Tämän perusteella tiedettiin miten Aurinko voi tuottaa ne valtavat määrät säteilyä ja jatkaa sitä riittävän pitkään jotta elämä olisi saanut aikaa kehittyä. Tämä oikeastaan olikin viimeinen este evoluutioteorian toimimiselle. Koska Auringon ei uskottu voivan olla riittävän vanha (tai palaneen riittävän kauan) jotta elämä olisi siitä voinut saada energiansa. Toki evoluutioteoria oli jo melko yleisesti hyväksytty, mutta Auringon ikä tai toiminta-aika oli melkoinen ongelma sen suhteen.

Kiistä siis ratkesi lopullisesti, ja kreationistit hävisivät. Luomiseen uskovien piti hyväksyä että Jumala loi maailman tiettyjen lakien mukaan toimivaksi, itsenäiseksi kokonaisuudeksi, joka muuttui noiden lakien vaikutuksesta.

Valaisisitko minua tietämätöntä miksi se jaetaan? luulin, että se kerrotaan.

Koska energia on massa kerrottuna valonnopeuden neliöllä, on massa energia jaettuna valonnopeuden neliöllä. Aika perusmatikkaahan tuo on.

EDIT: Eli E=mc^2 on käännettynä m=E/c^2

Sesto

Jep jep:
David Albert, a professor at the Columbia University physics department, has accused the filmmakers of warping his ideas to fit a spiritual agenda. "I don't think it's quite right to say I was 'tricked' into appearing," he said in a statement reposted by a critic on "What the Bleep's" Internet forum, "but it is certainly the case that I was edited in such a way as to completely suppress my actual views about the matters the movie discusses. I am, indeed, profoundly unsympathetic to attempts at linking quantum mechanics with consciousness. Moreover, I explained all that, at great length, on camera, to the producers of the film ... Had I known that I would have been so radically misrepresented in the movie, I would certainly not have agreed to be filmed."

Lähde

Peksu
Höpöhöpö. Virhe tulee jo siinä, että mitään "hengellisyyttä" ei tarvi ottaa huomioon. Hengellisyys tai millä sitä haluaa kutsuakaan on evoluution tai ylipäätänsä minkään tieteen yhteydessä täysin turha ja tieteellä ei ole mitään tarvetta huomioida sitä. Ei tieteen tarvitse selittää tai huomioida harhoja vailla mitään totuuspohjaa tai osallisuutta kyseessäolevaan asiaan.

Onko HENKI mielestäsi olematonta? Siinähän nuo 5 kirjainta ovat, et saa niitä millään olemattomaksi!

Jos tiede olisi alussa perustettu johonkin muuhun näkemykseen, kuin, että EI Juumalalle, olisiko esimerkiksi matematiikka ja fysiikkaa lainkaan?

Sanomalla KYLLÄ, ON Juumalalle ja hengellisyydelle, emme jää näpertelemään enää lukujen kanssa vaan näemme sanoista ja niiden merkityksistä esiintulevan suuren kokonaisuuden...

Tämä materiamaailmahan toimii siitäkin huolimatta, näpertelimme jotain laskutoimituksia tai emme, niistä meidän TEOKRAATTIEN ei tarvitse lopultakaan välittää! Sanoo Agison, joka parhaillaan opiskelee Algebraa ja Ohjelmointia!

KKHS
Evoluutioteorian ja kreationismin kiista on ratkaistuJeps. Tästä on jo lähes 103 vuotta. Sen ratkaisi Albert Einstein suppealla suhteellisuus teoriallaan, jonka mukaan aineen massa on energiaa jaettuna valonnopeuden neliöllä. Tämän perusteella tiedettiin miten Aurinko voi tuottaa ne valtavat määrät säteilyä ja jatkaa sitä riittävän pitkään jotta elämä olisi saanut aikaa kehittyä. Tämä oikeastaan olikin viimeinen este evoluutioteorian toimimiselle. Koska Auringon ei uskottu voivan olla riittävän vanha (tai palaneen riittävän kauan) jotta elämä olisi siitä voinut saada energiansa. Toki evoluutioteoria oli jo melko yleisesti hyväksytty, mutta Auringon ikä tai toiminta-aika oli melkoinen ongelma sen suhteen.

Millä tavoin luonnon ennustettavuus ja tarkka mittaaminen syö pohjaa kreationistilta, joka opiskelee fysiikkaa ja matematiikkaa? Olen elävä todiste siitä, että se on mahdollista, joskin kunnon oppiarvoa ei tuu, jos en ota kaikkia yhteiskunnan vaatimia PEDON merkkejä, kuten EN tule ottamaankaan!

Kiistä siis ratkesi lopullisesti, ja kreationistit hävisivät. Luomiseen uskovien piti hyväksyä että Jumala loi maailman tiettyjen lakien mukaan toimivaksi, itsenäiseksi kokonaisuudeksi, joka muuttui noiden lakien vaikutuksesta.
''

Sinun pitäisi perehtyä tarkemmin eräiden kreationistien kuten minä viljelemään näkemykseen LUOMISSYKLEISTÄ! 8000 vuotta varmaan riittää yhteen luomissykliin, 20 000 vuotta voi korkeintaan aurinko palaa, jos jokainen näkyvä valofotoni on emittoutunut elektroni, joka menehtyy...

Myös jääkaudet noudattavat tuota 20000 vuoden luomissykliä!
Vulkaanista toimintaa tulee niiden aikojen päätteeksi, jolloin kaikki luonnonvoimat on valjastettu!

Agison
KKHS
Evoluutioteorian ja kreationismin kiista on ratkaistuJeps. Tästä on jo lähes 103 vuotta. Sen ratkaisi Albert Einstein suppealla suhteellisuus teoriallaan, jonka mukaan aineen massa on energiaa jaettuna valonnopeuden neliöllä. Tämän perusteella tiedettiin miten Aurinko voi tuottaa ne valtavat määrät säteilyä ja jatkaa sitä riittävän pitkään jotta elämä olisi saanut aikaa kehittyä. Tämä oikeastaan olikin viimeinen este evoluutioteorian toimimiselle. Koska Auringon ei uskottu voivan olla riittävän vanha (tai palaneen riittävän kauan) jotta elämä olisi siitä voinut saada energiansa. Toki evoluutioteoria oli jo melko yleisesti hyväksytty, mutta Auringon ikä tai toiminta-aika oli melkoinen ongelma sen suhteen.

Millä tavoin luonnon ennustettavuus ja tarkka mittaaminen syö pohjaa kreationistilta, joka opiskelee fysiikkaa ja matematiikkaa? Olen elävä todiste siitä, että se on mahdollista, joskin kunnon oppiarvoa ei tuu, jos en ota kaikkia yhteiskunnan vaatimia PEDON merkkejä, kuten EN tule ottamaankaan!

Kiistä siis ratkesi lopullisesti, ja kreationistit hävisivät. Luomiseen uskovien piti hyväksyä että Jumala loi maailman tiettyjen lakien mukaan toimivaksi, itsenäiseksi kokonaisuudeksi, joka muuttui noiden lakien vaikutuksesta.
''

Sinun pitäisi perehtyä tarkemmin eräiden kreationistien kuten minä viljelemään näkemykseen LUOMISSYKLEISTÄ! 8000 vuotta varmaan riittää yhteen luomissykliin, 20 000 vuotta voi korkeintaan aurinko palaa, jos jokainen näkyvä valofotoni on emittoutunut elektroni, joka menehtyy...

Myös jääkaudet noudattavat tuota 20000 vuoden luomissykliä!
Vulkaanista toimintaa tulee niiden aikojen päätteeksi, jolloin kaikki luonnonvoimat on valjastettu!

Ja sinulla on sitten otsaa tulla tyrkyttämään tuota "teoriaa" (käytän tässä sanaa teoria melkoisen väljästi, jotta vanhain nunnien kirjoittama paskasi mahtuisi käsitteeseen) sen jälkeen kun nöyryytin sinut sitä koskevassa väittelyssä. Älä siis ole niin huono häviäjä.

PS: Nauran katketakseni

Sesto
Holistisen paradigman mukaan evoluutiota ohjaa kosminen älykkyys, joka luo maailmankaikkeuteen alati uudenlaisia muotoja. Kosminen älykkyys ei ole fyysisen universumin tuolla puolen operoiva ihmisen kaltainen olento, vaan jotain kaiken "sisällä". Luonnolla on tunnetusti kyky itsejärjestäytymiseen,

Tämä ei suinkaan ole ainoa holismin muotoilu (ja aika erikoinen sulauttaessaan prima facie dogmaattista kristinuskoa ja luonnontiedettä). Toki olen samaa mieltä siitä, että, kuten jo Descartes huomautti, on olemassa ilmiöitä, jotka ovat res cogitans eli ideioiden tasolla, ja ilmiöitä, jotka ovat res extensa, eli materiaalin tasolla. Ajattelevaisuus ja ulottuvaisuus ovat molemmat ihmisen ominaisuuksia.

Minusta siitä, että olemme ajattelevia ja tuntevia, ei kuitenkaan seuraa väistämättä "olemme kaikki osa suurta (Jumalan) suunnitelmaa/matkaa" -paradigmaa, moinen on hegeliläisyyttä. Ymmärrän itse holistisen tietoteorian enemmän joukko-opin kaltaisena, jossa asioita käsitellään toisistaan riippuvaisina ryppäinä joiden muotoiluun ennen kaikkea ajallis-paikallinen sijainti vaikuttaa, mutta jotka ikään kuin edeltävät meitä (kuten kirjaimet ja numerot). Niin ikään minusta kaaoksella ja ei-järjestyksellä, so. intuitiolla, on merkitystä kokemukseemme, eikä lineaarisia menestystarinoita voi tässä hyödyntää. Ristiriidat ovat paljon arvokkaampia.

Leibnizhan erotti monadit Jumalasta, ts. Jumalan perspektiivistä mitään eroja näkemyksillä ei ole, mutta näkökulmat eli monadit edellyttävät erilaisia yksilöllisiä näkemyksiä, "pieniä universumeita", jotka kuitenkin saavat merkityksensä vasta yhdessä (tästä olen eri mieltä siinä, että yhdessä olo, ts. kokemuksellinen hyväksyntä, olisi välttämätön ehto esim. ymmärrykselle perinpohjaisesti: kirkossa virren x osaavat "kaikki", mutta "kaikki" eivät suinkaan koe samoin virttä x). Eroavaisuudet tulkinnoissa tavallaan mahdollistavat havainnot sellaisina kuin ne tunnemme. Vieraantuminen aikaansaa uutta informaatiota, ei niinkään pään nyökyttely truismeille.

Minusta ei siis ole välttämätöntä palauttaa ideamaailmaa johonkin kollektiiviseen, joskaan ei materiaaliseenkaan, vaan lähes päinvastoin näkisin yksilöiden näkökulmien riitelyn tärkeämpänä, joihin päätymisen prosessi ei suinkaan ole kaikilla samanlainen. Ei siis ole "yhtä totta" reittiä päämäärään, jolloin minusta epäjärjestys on väistämätöntä siinä merkityksessä, että sitä voitaisiin arvioida jollakin itsensä ulkoisella mittapuulla, so. "Jumalan perspektiivistä". Tämä on minusta kategoriavirhe.

Eli, materiaaliset ja okulaariset ilmiöt kyllä vaikuttavat meihin, mutta myös yksilön tietoisuudella ja ideamaailman tulkinnalla on tärkeä merkitys... Joiden palauttaminen mekanistisiin prosesseihin riitelee melkoisesti esim. spontaaniuden ja luovuuden kanssa sekä muiden intensiivisten tunteiden, jotka aina pakenevat konsepteja ja järjestystä. Heideggerin mukaan jälkimmäisten ilmestyessä kehiin edelliset aina kaikkoavat, eli teknologinen valmistu/aminen ei voi olla luovaa kokemuksellisuutta, koska "(turvallinen) tie on jo valittu"... Mikä aiheuttaa myös epäaitouden tunteen suhteessa tuotteeseen (tuote on "pelkkä" tuote).

Tästä ei kuitenkaan seuraa jättimäistä narratiivia Jumalasta ja suunnittelijasta vaan enemmänkin monadien "törmäilyä" ja kasaantumista enemmän ja vähemmän tiiviiksi näkemyksiksi maailmasta. Eli olen eri mieltä johtopäätöksestäsi, mutta muistutan myös naturalisteja tietoisuuden ja ideioiden, so. ei-materiaalisen/ei-testattavan/ei-kategorisoitavan/ei-konseptualisoitavan huomattavasta (joskin usein "turhaksi" katsotusta tai tiedostamattomatta koetusta) tärkeydestä.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat