Seuraa 
Viestejä45973

Tässä ketjussa voitaisiin luonnostella ja harkita oikeuskanslerille suunnattua tutkintapyyntöä viestintäministerin toimista. Lisäksi voidaan sananvapauden ja vapaan kansalaistoiminnan nimissä tutkia ja arvioida mm. viestintäministerin ja muiden viranomaisten toimien laillisuutta kyseessä olevissa tapauksissa.

Ehdotelma:

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
Oikeuskanslerin virasto
Snellmaninkatu 1 A
00170 Helsinki

23. 2. 2008

Asia: Tutkintapyyntö viestintäministeri Suvi Helmi Tellervo Lindénin toimista ja lausunnoista lapsipornon varjolla ajettuun internetsisältöjen sensuuriin liittyen.

Viestintäministeri Suvi Lindén on ehdottanut toimimattomaksi [ts. laillista sisältöä sisältäväksi] osoitetun ennakkosensuurilistan käytön määräämistä internet palveluntarjoajille pakolliseksi. Lisäksi hän on mm. esittänyt kaiken lapsipornoon viittaavan materiaalin olevan laitonta ja takavarikoitavissa, siis että esimerkiksi lapsipornoa sivuava kriminaalipsykologian oppikirja on hänen näkemystensä mukaan pedofilian vastaisen sodan oikeuttamaa kontrabandia. (ks. liite)

Lapsiporno on toki lasten oikeuksien vastaista ja kaikinpuolin vastenmielistä, ja sen levittäjät sekä valmistajat on luonnollisestikin saatettava vastuuseen. Viestintäministeri Lindén on kuitenkin esittänyt käyttöönotettavaksi kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia loukkaavia toimia, ja haluaisinkin että erityisesti näiden toimien esittämisen suhde Suomen rikoslain luvussa 13. mainittuun rikokseen tutkittaisiin. Kyseessä on tarkemmin sanottuna syyllistyminen valtiopetokseen tai törkeään valtiopetokseen, sikäli kuin Lindén on ehdottanut perustuslaillisia oikeuksia [ja siis valtiosääntöä] muuttavia tai kumoavia toimintatapoja otettavaksi yleiseen käyttöön. Oltiinpa sitten millä tahansa asialla, on perustuslain suomien oikeuksien mielivaltainen rajoittaminen äärimmäisen vakava teko demokraattisesti määräytyviä yleisiä perusoikeuksia vastaan. Teon vakavuutta lisää se, että suodatuksen tehottomuus ja arbitraarisuus on yleisessä tiedossa, mutta siitä huolimatta Lindén on esittänyt sitä palveluntarjoajille pakolliseksi toimenpiteeksi.

Suomen perustuslaki määrää mm. seuraavaa:

"Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä."

On yleisessä tiedossa, että KRP:n ennakkosensuurilista pitää sisällään hyvin paljon kaikkea muuta kuin varsinaista lapsipornoa. Tästä huolimatta ja asiasta ilmeisen tietoisena on kuitenkin ehdotettu ennakkosensuurilistan tekemistä pakolliseksi, ts. ehdotettu valtiosäännön vastaisella menettelyllä [ennakkosensuurilla] [valtiosäännön takaaman] sananvapauden kumoamista / muuttamista mitä tulee mm. oikeuteen vastaanottaa internetin kautta "tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä".

Rikoslain luku 13. toteaa valtiopetoksesta mm. seuraavaa:

"Joka tarkoituksenaan ... kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä ... [valtiosääntöä rikkoen] tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.."

Lisäksi:

"Jos valtiopetoksessa rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö, ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi."

Kaiken tämän huomioon ottaen Lindénin perustuslain vastaisen teon yritys haiskahtaa voimakkaasti valtiopetokselta.

Tutkintapyyntömme:

Haluaisimme ensi tilassa tutkittavan onko viestintäministeri Suvi Helmi Tellervo Lindén syyllistynyt valtiopetokseen tai törkeään valtiopetokseen annettuaan sellaista menettelyä ajavan lausunnon, jonka tarkoitus toteutuessaan on valtiosäännön vastaisesti muuttaa tai kumota valtiosäännön takaamia perusoikeuksia, ja siis lopulta muuttaa tai kumota valtiosääntöä itseään.

Lisäksi haluaisimme että viestintäministeri Lindénin mahdollisuutta jatkaa tehtävässään tarkasteltaisiin hänen lausuntojensa nojalla ilmitulleen poliittisen ja juridisen inkompetenssinsa valossa.

Huolestuneet kansalaiset.

Liite:

Lindénin mielestä netissä julkaistu linkkilista rinnastuu painotuotteen jakeluun. ”Jos ajatellaan, että kirjakaupassa olisi lapsipornoa tai lapsipornoon viittaavaa materiaalia, niin poliisi kävisi hakemassa sen pois. Ihan samalla tavalla pitää toimia sähköisessä ympäristössä.”

Ministeri velvoittaisi internetyhteyksien tarjoajat ottamaan käyttöön krp:n salaisen suodatuslistan. Hän ihmettelee, mihin on kadonnut operaattoreiden innokkuus estää pääsy lapsipornoa sisältäville sivuille.

Lähde HS.fi

Sivut

Kommentit (71)

Vaikuttaa hyvältä.

Ehdotuksia:
Täsmennä ilmaisuja "yleisessä tiedossa". Ne ovat tuollaisenaan liian heikkoja. Lisää vaikka liitteitä tms.

Lisää tutkintapyyntöön "valtiopetokseen tai törkeään valtiopetokseen" ja ehkä muitakin pykälien mukaisia rikoksia/rikkomuksia.

Hyvin valvotun yön jälkeen ei nyt tule muuta mieleen. Eka torkut.

No tämähän on juridisesti monimutkainen asia, Lindén esittää otettavaksi käyttöön käsittääkseni perustuslain vastaisia toimia, mutta listan taas kokoaa KRP, joten kuka varsinaisesti on se, joka syyllistyy valtiosäännön vastaisella tavalla valtiosääntöä kumoavaan menettelyyn? Siis vaikka Lindén on esittänyt perustuslain vastaista menettelyä otettavaksi käyttöön, niin varsinainen perustuslainvastaisuus johtuu kuitenkin lopulta KRP:n inkompetenssista, siis siitä että se ei kykene tekemään validia sensuurilistaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sitten on tietysti muitakin nimikkeitä, jos valtiopetoksen tunnusmerkit eivät täyty:

rikoslaki
17 luku (24.7.1998/563)
Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

1 § (24.7.1998/563)
Julkinen kehottaminen rikokseen

Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Jos kehottaminen tai houkutteleminen aiheuttaa sen, että rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, sovelletaan mitä 5 luvussa säädetään osallisuudesta rikokseen.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Viitaten tähän kehotukseen:

Ministeri velvoittaisi internetyhteyksien tarjoajat ottamaan käyttöön krp:n salaisen suodatuslistan.

http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/L ... 5234214007

Listan käyttöönottohan johtaisi siis perustuslain rikkomiseen, kun tiedetään että se sisältää runsaasti muutakin kuin vain lapsipornoa, ja siis tiedetään että sen käyttöönotto johtaa mm. sananvapauden vastaiseen vapaan tiedon vastaanottamisen ennakolta estämiseen.

sigfrid
Seuraa 
Viestejä8692

En pidä kirjelmän pääpainoa relevanttina. Tottakai viranomaislla on oikeus sulkea rikoksen apuvälineitä, esimerkiksi lapsipornosivustoja. Oleellinen virhe tässä Lindenin esityksessä on se, että sivutojen sulku on poliisin harkinta-asiaja lisäksi salainen asia. Juuri salassapito on Lindenin esityksessä länsimaisen oikeusperiaatteen vastainen ja muistuttaa meitä diktatuureista.

Takuutestattu suomalainen. Aboriginaali Finlandian asukas.

Blogi: http://terheninenmaa.blogspot.fi

SAMAEL

Lindénin mielestä netissä julkaistu linkkilista rinnastuu painotuotteen jakeluun. ”Jos ajatellaan, että kirjakaupassa olisi lapsipornoa tai lapsipornoon viittaavaa materiaalia, niin poliisi kävisi hakemassa sen pois. Ihan samalla tavalla pitää toimia sähköisessä ympäristössä.”

Ministeri velvoittaisi internetyhteyksien tarjoajat ottamaan käyttöön krp:n salaisen suodatuslistan. Hän ihmettelee, mihin on kadonnut operaattoreiden innokkuus estää pääsy lapsipornoa sisältäville sivuille.
Lähde HS.fi

Itse olen useammin kuin vain kerran miettinyt kuinka saisin estettyä lapseni mahdollisen joutumisen sivuille, joista en itsekään mitään tiedä ja estäminen noin ollen hankalaa. Käsittääkseni lapsipornosivuja saattaa löytyä ihan viattomienkin hakusanojen kautta?

Operaattoreiden pitäisi siis rikkoa Lindénin tiukkaa lakia ja hakemalla hakea sivuja joita sitten voisi suodattaa?
Kuinkahan moni operaattori työntekijöineen saisi lopulta syytteet lapsipornon katselusta, pitäisikö tuon koskea myös KRP:tä?
Tai KRP:hän siinä niitä suodatettavia sivuja etsii joten pitäisikö tutkijoiden koteihin tehdä kotietsintää, ettei töitä vain olisi tullut vietyä omille koneille asti?

Kysymys on mielestäni siitäkin, että Lindénin täytyy olla tietoinen listan sisältämästä laillisesta materiaalista (kiitos mm. kansalaisaktivismin), mutta hän tästä huolimatta kehottaa kyseisen listan käyttöön, jopa pakolliseksi tekemiseen.

Hän joko

a) ei ymmärrä listan käytön olevan perustuslailliseltakin kannalta erittäin ongelmallista, jolloin hänen ei tule toimia viestintäministerinä

tai

b) ymmärtää listan käytön olevan perustuslailliseltakin kannalta erittäin ongelmallista, mutta silti vaatii sen käyttämistä, jolloin hänen ei todellakaan tule toimia viestintäministerinä

Hänen suhtautumisensa sananvapauteen on ilmeisesti se, että jos näillä toimilla teoriassa saatetaan estää jonkun eksyminen lapsipornosivuille, on se hänen mielestään sanavapauden merkittävän rajoittamisen arvoista. Siis pienen haitan estämiseksi on iso rikos hyväksyttävissä. On otettava huomioon ettei kyseinen lista edes mainittavalla tavalla voi estää lapsipornon levittämistä, sen tarkoitukseksi jääkin ilmeisesti internetsisältöjen summittainen (?) ennakkosensurointi. Tosin esim. Nikin tapauksessa on ilmeisen tarkoituksellisesti yritetty vaientaa sensuuria kritisoinut kansalainen.

Poliisi voisi itse etsiä lapsipornosivut. Sitten kun sellaisia löytää, niin estot päälle. Mielestäni ko. sivujen linkkejä ei tule julkaista. Nehän ovat pedofiilien aarreaitta. Pari kertaa vuodessa poliisin vielä pitäisi läpikäydä estolistalla olevat sivut ja varmistaa niiden laiton sisältö.

ZenBeat
Poliisi voisi itse etsiä lapsipornosivut. Sitten kun sellaisia löytää, niin estot päälle. Mielestäni ko. sivujen linkkejä ei tule julkaista.

Jos sivuille pääsy estetään, niin miksi linkkejä ei voi julkaista? Jos linkkejä ei julkaista, niin mistä tiedät että on sensuroitu lapsipornoa? Nyt jo on havaittu, että lista sisältää lähinnä kaikkea muuta kuin lapsipornoa. Tuleekohan seuraavaksi laki jonka mukaan tietokoneen ja internetselaimen yhdistelmän hallussapidosta voidaan rangaista, koska niiden avulla on mahdollista mm. levittää lapsipornoa, ja kyseessä on mahdollinen rikoksen valmistelu? (vrt. ns. kukkaruukkulaki)

*abloodeja*

perkeleen hyvä että aletaan vähän mesoo
tästä sokeudesta...

onko ministeri sellainen viranhaltija josta voi
kannella oikeusasiamiehelle ?
kansanedustajan hommia tämähän ei koske
vaan juuri ministerin sekoiluita...

miten on...
jos joku lähettää postikortin jokaiselle kansaedustajalle
joka on laintulkinnan mukaan lapsipornoa...
niin onko kansanedustajat syylistynyt rikokseen ?

jotenkin näen tämän esimerkin samanlaisena
kuin se että jollain on ilman omaa kiinnostusta asiaan
laitonta materiaalia koneella...

[size=75:2z2l0pqf]niin...
taas puhutaan tästä normi teemusta eikä mistään
ukosta jolla on 6 teraa lapsipornoo koneella ? [/size:2z2l0pqf]

SAMAEL
ZenBeat
Poliisi voisi itse etsiä lapsipornosivut. Sitten kun sellaisia löytää, niin estot päälle. Mielestäni ko. sivujen linkkejä ei tule julkaista.Jos sivuille pääsy estetään, niin miksi linkkejä ei voi julkaista? Jos linkkejä ei julkaista, niin mistä tiedät että on sensuroitu lapsipornoa?

Estot koskevat vain suomalaisia operaattoreita. Muulta maailmasta sivuille on edelleen pääsy ja pedofiilien linkkilista varmasti tavoittaisi yleisönsä. Minun ei henkilökohtaisesti tarvitse tietää linkkien takana olevaa sisältöä. Tässä asiassa on luotettava viranomaisten kykyyn, kuten monessa muussakin asiassa. Mikäli vaikuttaa siltä, että listalle on päätynyt sivu, joka ei sisällä lapsipornoa, niin silloin pitää olla mahdollisuus korjauttaa asia.

ZenBeat
Estot koskevat vain suomalaisia operaattoreita.Ja sitä kautta "vain" suomalaisten sananvapautta...

ZenBeat
Tässä asiassa on luotettava viranomaisten kykyyn, kuten monessa muussakin asiassa.Viranomaisten tai viestintäministerin kykyyn ei havaintojen mukaan voi luottaa, siitähän tässä juuri on kysymys. Muutenkin mikä tahansa sokeaa luottamusta vaativa laki on osoitus totalitarismin hiipimisestä mukaan kuvioon.

http://www.effi.org/julkaisut/tiedottee ... 02-12.html

ZenBeat
Mikäli vaikuttaa siltä, että listalle on päätynyt sivu, joka ei sisällä lapsipornoa, niin silloin pitää olla mahdollisuus korjauttaa asia.

Mitenhän sellaisen toteaminen edes on mahdollista, kun lista halutaan pitää salaisena ja pääsy sivuille on blokattu? Ja siis miten on mahdollista korjauttaa asia, jos korjaamisen tarve on peitelty täysin. Onneksi niin ei vielä toistaiseksi ole, ja laiton menettely on tullut päivänvaloon.

SAMAEL
ZenBeat
Estot koskevat vain suomalaisia operaattoreita.

Ja sitä kautta "vain" suomalaisten sananvapautta...

Eli suomalaisen sananvapauden nimissä voimme suoltaa ulkomaille pedofiilitarjontaa sisältäviä linkkilistoja - ihan viranomaisten toimin.

SAMAEL
Viranomaisten tai viestintäministerin kykyyn ei havaintojen mukaan voi luottaa, siitähän tässä juuri on kysymys.

Silloin meidän on työskenneltävä sen eteen, että viranomaisten toimiin voidaan luottaa. Se on parempi keino kuin julkaista linkkejä lapsipornosivustoille, sananvapauden nimissä.

ZenBeat
Eli suomalaisen sananvapauden nimissä voimme suoltaa ulkomaille pedofiilitarjontaa sisältäviä linkkilistoja - ihan viranomaisten toimin.Miten niin "syytää ulkomaille"? Eiköhän niistä sivuista kuuluisi joka tapauksessa ilmoittaa paikallisille viranomaisille - asia jota KRP ei ole tähän asti jostain syystä tehnyt. Mutta tässä tullaan nyt juuri siihen valaistumiseen, että koko sensuurikäytäntö ei toimi ollenkaan. Kun listat ovat olemassa ja salaisia, se johtaa perustuslain rikkomiseen ja vakavaan sananvapauden rajoittumiseen (kuten on jo osoitettu käyneen viranomaisten mielivaltaisen toiminnan takia). Jos taas lista julkistetaan, on siinäkin omat ongelmansa. Koko sensuurimenetelmä on siis paitsi hyödytön taistelussa pedofiilejä vastaan, myös äärimmäisen haitallinen demokratian ja sananvapauden toteutumisen kannalta. On siis löydettävä muita keinoja kuin sensuuri.

ZenBeat
Silloin meidän on työskenneltävä sen eteen, että viranomaisten toimiin voidaan luottaa.

Ja silloin on siis työskenneltävä sen eteen, ettei viranomaisilla ole salaisia sensuurilistoja. Väärinkäytökset on jo osoitettu, herääpä sinäkin unestasi.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat