Seuraa 
Viestejä45973

Puolue

Jos perustaisin puolueen, tällainen siitä tulisi:

Nimi: Yhteiskuntapuolue
Periaatteet: Rakennetaan yhdessä vahva pohja yhteiskunnalle. Yhteiskuntapuolueen tarkoitus on luoda edellytykset menestyvälle yhteiskunnalle. Toiminta tapahtuu yhteistyössä perinteisten puolueiden kanssa, mutta yhteiskuntapuolue pyrkii myös ajamaan läpi uudistuksia, jotka auttavat rakentamaan vankemman pohjan yhteiskunnan eri tasoille. Yhteiskuntapuolue tukee ensisijaisesti kansalaisia ja lähtee liikkeelle nimenomaan huomioiden kansalaisten hyvinvoinnin. Yhteiskuntapuolue auttaa kansalaisia saavuttamaan paremman elämän palvelulähtöisesti tarjoamalla kansalaisille valmiita mahdollisuuksia, jotka helpottavat menestyksen saavuttamista. Kyse on yhteiskunnan infrastruktuurin vahvistamisesta ja kunnostamisesta siten, että kaikilla on paremmat mahdollisuudet menestyä.
Yhteiskuntapuolue syntyy työttömyyden aikakauden keskellä ja pyrkii täystyöllisyyteen. Työ ei ole itsetarkoitus, vaan keino rakentaa parempi ja oikeudenmukainen hyvinvointiyhteiskunta.
Tavoitteet: Täystyöllisyys, oikeudenmukaisuus, teknologia yhteiskunnan tukena, vaihtoehtoiset energiamuodot, tehokkuus ja parempi elämä kaikille
Toiminta: Vuoden 2008 toimintaa on kerätä tietoutta yhteiskuntapuolueen rakentamiseksi ja muovata yhteiskuntapuoluetta eteenpäin. Vuoden 2009 toimintaa on perustaa rekisteröity yhdistys jäseniä varten.
Budjetti: 80 e vuodelle 2008. Myöhemmin jäsenmaksuista. Jäsenmaksu 20 euroa vuodessa.
Jäsenlehti: Yhteiskunta-jäsenlehdessä kerrotaan yhteiskuntapuolueen toiminnasta, periaatteista sekä tutkimusten tuloksista ja saatavilla olevista palveluista. Jäsenlehdessä julkaistaan myös lukijoiden kannanottoja lukijalta-palstalla. Jäsenlehden lisäksi on myös nettisivut.
Maskotti: Kissa. Puoluekatin virka on muistuttaa meitä siitä, että kissa tulisi nostaa pöydälle.

Konkretia:
Koulutus ja urasuunnittelu: Kansalaisille tarjotaan valmiita ohjeita yms. polkuja, jotka helpottavat saavuttamaan menestymisen. Opasvihkoja, lehti, nuorisotoimintaa, kerhoja. Parannetaan koulujen opetuksen tasoa ja tuodaan kouluihin mukaan enemmän motivointia, työelämään tutustumista ja käden taitoja. Koululiikuntaa muokataan paremmin kaikille sopivaksi ja kannustavaksi.
Työllisyys: Työllistymisestä tehdään helpompaa tarjoamalla parempia työnhakupalveluita ja väliaikaistöitä siirtymätyöttömille. Kannustetaan ja luodaan yhteishenkeä. Sosiaalituki on vain perustoimeentulo, mutta työn saantia helpotetaan.
Teknologiat: Myös teknologioiden avulla hyvää elämän laatua pyritään tuottamaan kaikille.
Virastot: Virkakoneistoja tehostetaan kehittämällä tukemaan tavoitteita ja karsimalla turhat osat pois. Oikeudenmukaisuutta parannetaan oikeudenmukaisemmilla laeilla ja asetuksilla. Yhteiskunta ei maksa esim. alkoholistin alkoholeja.
Asiantuntijat: Käytetään yhteiskunta-, terveys- yms. asiantuntijoita kertomaan kestävästä hyvinvoinnista.
Ohjelmat: Seurataan työskentelyn tuloksena olevaa asioiden kehittymistä konkreettisella käytännön tasolla ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi ja opitaan kokemuksista. Opittua sovelletaan tulevissa tekemisissä.
Jne...

Kannattajalista:
1. Dredex

Yhteiskuntapuolue: http://nakokulma.net/arkisto/index.php?topic=9104.0

Minulta pyydettiin jotain konkreettista ja selventämään ajatuksiani tai kysyttiin jotain mihin jo olin vastannut. Tässä on tiivistetysti esittämäni asiat ihanneyhteiskunnasta. Sitä parannetaan vuosittain aina ajankohtaisten asioiden mukaan. Esimerkiksi että "Sananvapaus tulee olla" jne...:

Ihanneyhteiskunta

Minkälainen ihanneyhteiskunta on?
- Ihanneyhteiskunta on ihanteellinen yhteiskunta yksilöille.
- Yhteiskunta huolehtii ensisijaisesti ihmisistä, ja yhteiskunnasta huolehditaan.
- Hyvinvointiin pyritään yhteistyöllä, ennakkosuunnittelulla ja valistamisella.
- Kannustetaan ihmiset entistä paremman ja päivä päivältä yhä terveemmän elämän viheriöille.
- Parannetaan ihmisten vaikutusmahdollisuuksia omaan ja yhteiskunnan menestymiseen tasapuolisesti kaikille.
- Autetaan ihmisiä vastuuseen menestymisestä ja vastaamaan palkkioista.
- Sananvapaus tulee olla.

Miten ihanneyhteiskunta toimii?
- Kansan edustajat / päämiehet. Demokratia ja dialogi. Debatoidakin saa. Valta säilyy kansalla.
- Tehdään yhteistyötä. Käytetään asiantuntijoita. Asialinjalla.
- Ei sosialisoida, silti yhteiskuntakin saa omistaa.
- Ajatellaan myös yhteiskunnan parasta, ja sitä kautta sitten yhteiskunta alkaaa kukoistaa.
- Yksittäisten ihmisten tarpeita huomioidaan, mutta ei enempää kuin mihin on varaa.
- Ihmisten hyvinvointi voidaan saavuttaa, jos yhteiskunta voi hyvin.
- Kansalaiset pystyvät valvomaan johtajien toimia siten, että johtajat asettavat päätöksensä ja asiansa julkisiksi.
- Yksilö voi lähettää kansan edustajan kautta tai ministerille asiantuntijoiden lausuntoja saatteeksi, mikäli mielestään löytää epäkohtia jossain organisoinnissa.
- Ministeri voi kuunnella kansan edustajaa tai yksilöä asiassa, ja oikaista tarvittaessa esimerkiksi tiemestaria tai vaihtaa toiseen.

Miksi ei ruohonjuuritason demokratiaa?
- Koska se ei ole tarpeeksi tehokas.
- Ihmiset eivät jaksa olla debatoimassa ja äänestämässä joka ikisestä pikku asiasta.
- Ihmisillä ei ole asiantuntemusta joka alalta.
- Tarvitaan organisointia, ja organisointi tulee ylhäältä alas. Silti ihmiset huomioidaan.
- Paikallisissa yhteisöissä voi olla vapaaehtoista yhteisön sisäistä ruohonjuuritason demokratiaa.
- Yhteiskunta ei kuitenkaan puutu joka asiaan, ruohonjuuritasonkin toimintaa on.

Mitä on organisointi?
- Ennen kuin organisoidaan, asiat laitetaan vireille, ja täytyy vaikuttaa asioihin, kerätä tietoa, kuunnella ihmisiä, arvioida tilanteita jne..
- Hallinnolla voisi olla esittelyvalta tietyissä asioissa, mutta päätäntävalta toisissa.
- Esittelyvalta voisi olla silloin, kun halutaan antaa kansan päättää jostain asiasta suoraan, esimerkiksi osallistutaanko Euroviisuihin vai ei.
- Mutta päätäntävalta hallinnolla olisi organisointitason asioissa.
- Paikalliset hankkeet muodostavat alayhteisöjä, ja heidän edustajansa pitävät yhteyttä toisiin paikallisiin alayhteisöihin.

Miksi ihanneyhteiskunta?
- Nykymallinen yhteiskunta ei ole paras mahdollinen ja ongelmiakin on.
- Nykyinen hyvinvointiyhteiskunta voi pahoin. Se ei kykene enää ylläpitämään hyvinvointia, eli on paljastumassa kuplaksi. Globalisaatio ja kilpailu kiristyvät. Ihanneyhteiskunta on ratkaisu tähänkin ongelmaan, koska ihanneyhteiskunta ei ole kupla.
- On nykyisessä yhteiskunnassa hyviäkin puolia, mutta on paljon parannettavaakin. Ihanneyhteiskunnan asioita ajamalla pyritään parantamaan asioita.
- Yksittäinen etujoukko ei huomioi kaikkia. Siksi muut joutuvat perustamaan omat etujoukkonsa. Kumpikin etujoukko on itsekäs, minkä lisäksi joutuvat vääntämään kättä loputtomiin, jotta vallan tasapaino säilyisi. Sen sijaan ihanneyhteiskunnassa huomioidaan yksilöt ja yhteiskunta kaikki ihanteellisesti, jolloin käden väännön sijasta voidaan alkaa vetämään yhtä köyttä.
- Ihanneyhteiskunta ottaa huomioon koko yhteiskunnan ja korostaa yhteisöllisyyttä.
- Maailmassa kilpailu on käynyt yhä kireämmäksi, mutta kun ihmiset otetaan huomioon ihmisinä, niin maailman menokin inhimillistyy.
- Kun ihmiset ja yhteiskunta huomioidaan, niin esimerkiksi ihmiset eivät syrjäydy niin helposti.
- Yhteiskunnalliset ongelmat vähenevät, kun ihmiset ja yhteiskunta huomioidaan.
- Tasa-arvo ja vapaus ovat osa ihanteellisuutta, mutta jos yhteisö on huono tai paha, niin tasa-arvo ja vapaus eivät niin kovin paljon lohduta. Siksi ihanneyhteiskunnan ihanne on nimenomaan yhteiskunnan ihanteellisuus.
- Pelkkä sosiaalisuus ei riitä, jos halutaan selvitä hengissä ihmiskunnan tulevaisuudessa, globaaleistakin ongelmista. Tarvitaan ihanneyhteiskunta.
- Ihanneyhteiskunta on paitsi solidaarinen ja yhteisvastuullinen, niin myös kannustava ja optimaalinen. Juuri sellainen, jota tarvitaan tulevissa ihmiskunnan globaalinkin tason koitoksissa.
- Köyhä kurja yhteiskunta ei ole ihanteellinen, koska kurjuus ei ole ihanteellista.
- Yhteiskuntia tulee olemaan aina. Kurjuudesta voi nousta ylös organisoidulla yhteistyöllä.
- Jos kuvan haluaa vaihtaa, on tehtävä perusteellisia muutoksia. Kuvasta toiseen siirrytään asteittain eikä kertarysäyksellä.
- Olemme jatkuvassa muutoksessa joka tapauksessa, joten parempi on tietää mihin haluamme tähdätä.
- Kannattaa varmistaa että kohdekuva ei perustu vääristyneeseen ihmiskäsitykseen.
- Ihanneyhteiskunta antaa ihmisille mahdollisuuden nousta kurjuudesta.

Onko ihanneyhteiskunta mahdollinen?
- On, koska perustuu olemassa olevan yhteiskunnan parantamiseen.
- Kyseessä on realistinen hanke, koska käytettävät menetelmät ovat realistisia ja johtavat hyötyihin.
- Kun aikuiselle ihmiselle tarjoaa paremman elämän, niin hän mieluummin ottaa paremman elämän ja antaa huonomman elämän pois.
- Kyseessä ei ole filosofivaltio vaan tavallisten ihmisten asuttama valtio, sillä tavalliset ihmiset huomioidaan.
- Ihmisten luottamus on mahdollista saada ansaitsemalla.

Miten ihanneyhteiskuntaan päästään?
- Perustetaan aluksi yhteiskuntapuolue. Perustetaan myös hyviä yrityksiä, joita ei orjuuteta pörssiin rahan vallan alle vaan hyvät yrittäjät pyörittävät niitä. Lisäksi tietysti erilaisia seuroja.
- Periaatteessa raha menee rahan luo joka tapauksessa. Säästäväisyys on siis hyvä asia. Menestyä voi velkaantumattakin.
- Ihanneyhteiskuntaan päästään vapaaehtoisesti, kun ihanneyhteiskuntaa tarjotaan parhaana vaihtoehtona. Ihanneyhteiskunnan tarkoituskin on nimenomaan olla paras.
- Ihanneyhteiskunnassa ihmiset edistävät itse omaa ja yhteiskunnan etua.
- Yleiset suuntaviivat aluksi, ja sitten niitä tarkennetaan. Ihmisten mielipiteitä kuunnellaan myös, mutta tästä on tarkoitus rakentaa kokonaisuuden kannalta ihanneyhteiskunta, joten ihan mitä tahansa satunnaisia oikkuja ei voida toteuttaa.
- Ihanneyhteiskunta on kaikkien ihanteiden mukainen. Jos jonkun ihanne eroaa ihanneyhteiskunnasta, hänen ihanteensa tutkitaan. Tässä rakennetaan kaikkien kannalta ihanteellista yhteiskuntaa, eikä kenenkään yksittäisen ihmisen tyrannismia hyväksytä.
- Jos halutaan suuria muutoksia, niin on oltava suuret tavoitteet. Ei pidä vajota pessimismiin, vaikka isot laivat kääntyvät hitaasti.

Mitä tarkoitetaan ihanteellisuudella?
- Yhteiskunta huolehtii ensisijaisesti ihmisistä, ja yhteiskunnasta huolehditaan
- Ihanneyhteiskuntaa luotaessa optimoidaan nimenomaan yhteiskunta yhteiskunnan kannalta eikä yhteiskuntaa koiteta saada satunnaisten ihmisten mielihalujen mukaiseksi.
- Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.
- Pyritään ihmisarvojen ja yhteiskunta-arvojen parhaaseen toteutumiseen.
- Paras tapa on, että yrittäminen on sallittua, mutta myös osuuskuntamuotoista yrittämistä ja yrityksessä työntekijöistään huolehtimista harrastetaan enemmän.
- Ihanteellinen tarkoittaa hyvää tai optimaalista.
- Pyritään huomioimaan erilaiset "hyvän" lajit, kuten yksilön hyvä, erilaisuus, hyvinvointi ja yhteiskunnan hyvinvointi.
- Hyvää on esimerkiksi se, että ihminen on terve eikä sairas, että ihmisellä on ruokaa syödäkseen eikä näe nälkää.
- Ihanneyhteiskunnassa ei kannateta kaikkia kivoja eikä vastusteta kaikkia ikäviä asioita, koska ikävä asia voi olla hyvä, ja kiva asia voi olla paha.
- Yhteiskunta ei takerru joka ikiseen yskähdykseen ja oksan napsahdukseen, joten ihmiset voivat olla erilaisia.
- Ihmisten tukeminen mahdollisuuksien mukaan ja tasa-arvoisesti on ihanteellista. Yhteistyö on ihanteellista.
- Ihanneyhteiskunnan mallia voidaan soveltaa muissakin maissa, koska kyse on ihmislähtöisyydestä ja yhteiskuntalähtöisyydestä.
- Edistyminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Mitä tarkoitetaan huolehtimisella?
- Hyvinvointiin pyritään yhteistyöllä, ennakkosuunnittelulla ja valistamisella
- Kannustetaan ihmiset entistä paremman ja päivä päivältä yhä terveemmän elämän viheriöille
- Parannetaan ihmisten vaikutusmahdollisuuksia omaan ja yhteiskunnan menestymiseen tasapuolisesti kaikille
- Ihmisiä eikä ihmiskuntaa eikä luontoa tule riistää kapitalismin keinoin vaan yhteiskunta eli ihmisten muodostama yhteisö on keskeinen tärkeä tekijä.
- Mihinkään niukkuuteen ei silti tähdätä, vaan parannetaan elämän laatua.
- Pidetään huoli siitä, että ei esiinny riistoa, pakkotoimettomuutta (=työttömyyttä), syrjäytymistä eikä myöskään yli varojen elämistä.
- Lisäksi valistusta ja kannustusta parempaan elämään, jotta esim. alkoholisoitumisen ja vastaavien aiheuttamat ongelmat vähenisivät.
- Paremman elämän löytymisen ja ongelmien vähenemisen myötä päästään kestävämmälle pohjalle.

Mitä tarkoitetaan valistamisella?
- Valistaminen ei ole sanelua vaan tiedon ja viisauden jakamista.
- Mahdollisuuksia on enemmän, kun ihmiset tietävät niistä.
- Asiantuntijoita käytetään valistustyössä.
- Valistuksessa tuodaan esille terveyttä sinänsä.
- Yksilöllistäkin tietoa jaetaan esimerkiksi autisteille.
- Laatutietoisuudella voi saavuttaa paremman elämän, ja toisin paikoin myös säästää.
- Kuitenkin realiteetit terveestä yhteiskunnasta tuodaan valistuksessa esille tai homma lässähtää heti alkuunsa.

Mitä tehdään käytännössä?
- Sosiaalisissa toiminnoissa keskitytään terveisiin menetelmiin kuten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn, terveysvalistukseen, yhteiskunnan yhteisöllisyyden ja identiteetin vahvistamiseen, jne... muttei kuitenkaan väkisin pakottamalla, mutta ei myöskään hyysäämällä.
- Nuoriso otetaan yhteisössä huomioon järjestämällä myös nuorison itsensä avulla esimerkiksi liikuntapaikkoja, seuroja, yms. ja autetaan elämässä alkuun.
- Suojellaan luontoakin ja vältetään maapallon liikakansoitusta.
- Autetaan ihmisiä vastuuseen menestymisestä ja vastaamaan palkkioista.
- Luodaan työpaikkoja työttömille.
- Kasvavat kuntabudjetit kuriin ja kuntien velat maksetaan vähitellen pois.
- Perustetaan yrityksiä, jotka tuottavat jotain muuta kuin rihkamaa.
- Edistetään myös rauhaa. Ei voida viettää vapaa-aikaa rauhassa, jos naapurista kuuluu meteli, kuten huonosti rakennetuissa kerrostaloissa yleensä.
- Asioita yleensäkin aletaan ajamaan.
- Vähennetään turhaa byrokratiaa.
- Jaetaan esimerkiksi "kuinka elät terveempää ja parempaa elämää" -lehtisiä ym.. Ainakin "terveemmän ja paremman elämän" yhdistyksen aulan lehtitelineeseen.
- Kerrotaan esimerkiksi että voi vaihtaa hehkulamput energiansäästölamppuihin.
- Lehtisten jakamisen voisivat hoitaa ne, jotka tiedottamisesta vastaavat, kuten yhdistyksen tapauksessa yhdistys.
- Kouluihin lisää ammattiläheistä otetta ja tulevaa alustavaa ura-pohdintaa.
- Varaudutaan ja pyritään vähentämään globaaleja ongelmia kuten liikakansoitusta tai saastumista.

Millainen on ihanneyhteiskunnan asioita ajava puolue?
- Ihanneyhteiskunnan asiaa ajava puolue osoittaa teoillaan, että se on ihanneyhteiskunnan asioita ajava.
- Puolueen asioista päättävät ensisijaisesti puolueen vanhimmat, koska eihän voida olettaa että joku ihan täysin satunnainen henkilö menee ja sanelee mitä puolueessa oikein tehdään.
- Puolue voi kuunnella kansan kritiikkiä ja olla vuorovaikutuksessa kansan kanssa. Siinä työssä käytetään ensisijaisesti kansan edustajia, joita kansa siis äänestää tai ei äänestä.
- Kyse on tavallisesta, mutta parhaasta puolueesta. Ennen kaikkea kyse parhaasta ideologiasta, jota eri puolueet voivat yrittää toteuttaa, ja sitten kansa valitsee.

Ihanneyhteiskunnan eräs periaate on yhteisöllisyys. Mitä yksittäiset ihmiset voivat tehdä käytännössä?
- Voivat vaikuttaa menestymiseensä ja tukea toisiaan.
- Voivat huolehtia luonnosta kulutuskäyttäytymisellään, esimerkiksi suosimalla kestomuotia eikä rihkamaa.
- Kuka tahansa saa olla ihanneyhteiskunnan asiaa ajavan puolueen jäsen ja parantaa asioita.
- Mitä enemmän ideoitsijoita asian tiimoilta on, sitä enemmän sisältöäkin saadaan.
- Vaikuttaminen voi olla ihan tavallista elämää.
- Voi osallistua vaikka johonkin yhdistystoimintaan.

Mitä muita periaatteita ihanneyhteiskunnassa on?
- On olemassa ihmisarvoja sinänsä, eikä yhteiskuntaakaan välineellistetä.
- Sotkija tai saastuttaja maksaa siivoamisen.
- Mahdollisimman oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja toimiva oikeusjärjestelmä. Ennaltaehkäisyä ja syrjäytymisen vähentämistä.
- Vanhempien ei ole mikään pakko alistua lasten mielivaltaiseen riehumiseen.
- Jos vanhemmat ottavat lapset huomioon ja viettävät aikaa heidän kanssaan, niin perhe voi paljon paremmin.
- Pyritään välttämään liikakansoittuminen.

Ihanneyhteiskunta: http://nakokulma.net/arkisto/index.php? ... #msg283886

Sivut

Kommentit (27)

Tärkeintä on, ettei se tue minkäänlaista sosialistista aatetta millään tavalla. Yhteiskunnan tulee omistaa vain yhteiskunnan toiminnalle välttämättömät organisaatiot.

Ihmiset muistavat tavallisesti kolme iskulausetta ja ne täytyy erottua muiden käyttämistä. Tunnus on helppo tapa erottautua.

En pidä kissoista. Enkä paisuvasta holhousvirkakoneistosta, vaikka se tarjoaisi kuinka hyvin suunniteltuja polkuja jonnekkin, jonka filosofisia perusteita ei hetkeäkään määritellä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Bushmaster
Tärkeintä on, ettei se tue minkäänlaista sosialistista aatetta millään tavalla. Yhteiskunnan tulee omistaa vain yhteiskunnan toiminnalle välttämättömät organisaatiot.Yhteiskunnan jäsenet koostuvat yksilöistä. Määritellään, mitkä ovat yhteiskunnan toiminnalle välttämättömiä organisaatioita. Esimerkiksi puolustusvoimat, poliisivoimat, eduskuntalaitos, ministeriöt, jne.. Kaikki, mikä tehdään yhteiskuntaa tukemaan, on yhteiskuntaa tukevaa, kunhan projekti suoritetaan onnistuneesti. Yhteiskuntaa tuetaan tukemalla yksilöitä, mutta siten, että yhteiskunnalle ei koidu liian suuria kustannuksia. Jos kustannukset ovat suuremmat kuin saatu hyöty, niin kustannuksia pitää karsia. Yrittäjyys on avainasemassa, sillä sitä kautta päästään menestykseen. Sellaiset yrittäjät, jotka eivät riistä työläistä, ovat suositumpia kuin riistäjäfirmat.

tietää
Ihmiset muistavat tavallisesti kolme iskulausetta ja ne täytyy erottua muiden käyttämistä. Tunnus on helppo tapa erottautua.Kyllä, ihmiset muistavat kolmisen iskulausetta ja tunnuskin tarvitaan. Vapaus, oikeus ja menestys on aika hyvä. Tunnukseen tulee kuva yksilöstä ja yhteiskunnasta.

tietää
En pidä kissoista.Puoluekatti edustaa sitä, että ikäviä asioita ei haluttaisi nostaa esille, mutta että pimittäminen ei auta niiden ratkaisemisessa. Kukapa ikävistä asioista pitäisikään, mutta tarkoitus ei olekaan pitää niistä vaan ratkaista.

tietää
Enkä paisuvasta holhousvirkakoneistosta, vaikka se tarjoaisi kuinka hyvin suunniteltuja polkuja jonnekkin, jonka filosofisia perusteita ei hetkeäkään määritellä.

Itseopiskelu on paljon hitaampaa kuin valmiiksi pureskellun tiedon nieleminen. Mitä muutakaan nykyiset koululaitoksemme ovat kuin valmiin tiedon tuputtamista opiskelijoille? Onneksi sentään kouluissa on myös harjoitustöitä, joissa opiskelijat joutuvat itse ajattelemaan asioita. Harjoitustyö ei valmistu, jos ei käytä pääkoppaansa.

Vastaavanlaisesti yhteiskunta voisi tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja menestymisen tielle. Esimerkiksi yksinkertainen lista jatkokoulutuspaikoista on tällainen opas. Opiskelija itse valitsee jatkokoulutuspaikkansa, ja sitten hankkiutuu siihen. Eli ihmisiä autetaan auttamaan itseään.

smarko
Seuraa 
Viestejä465

Asiaahan voisi koetella siten, että miettii mitä joku sellainen julkisuudesta tuttu henkilö tuumaisi siitä. Esim. missä kohdin Björn Walhroosilla alkaisi tuntua, etteivät tuo kuvailtu olisi aivan hänenlaisiaan varten? Olisiko hänenlaisiaan moniakin?

Entäpä Napakympin Kari, tuntuisiko tuo puolueen kuvaus hänestä jo sellaisenaan ihan sopivalta vai löytäisikö hänkin heti jotain, mikä kaipaisi muutosta? Entä kansanedustaja Mikko Alatalo? Entä jo edesmennyt Juice Leskinen? Entä edesmennyt Spede Pasanen? Löisikö hän kämmenellään otsaansa ja toteisi: "No niinpä tietenkin, tämmöinenhän siitä yhteiskunnasta olisi alunpitäenkin pitänyt tehdä."

Entäpä Esa Saarinen, joka on filosofi, olisiko tämän hänenlaiselleen ollenkaan sopiva, jos tästä ei kerran olla tekemässä filosofivaltiota? Tarkoittaako se muuten sitä, että filosofit eivät olisi valtion päämiehiä, eli päinvastoin kuin varhaisten aikojen kirjoituksissa on esitetty? Vai jopa sitä, että filosofit eivät kerta kaikkiaan sopisi mukaan, koska he ovat vähän semmoisia.. no, filosofisia?

smarko
Asiaahan voisi koetella siten, että miettii mitä joku sellainen julkisuudesta tuttu henkilö tuumaisi siitä. Esim. missä kohdin Björn Walhroosilla alkaisi tuntua, etteivät tuo kuvailtu olisi aivan hänenlaisiaan varten? Olisiko hänenlaisiaan moniakin?Wahlroos voisi ajatella esim. että ihan hyvä puolue sinänsä, koska siinä ajatellaan ihmisten ja yhteiskunnan parasta. Tosin Wahlroosilla on muita kytköksiä, joten hän tuskin olisi ensimmäisten joukossa liittymässä tähän puolueeseen. Kannatus olisi haettava aluksi tavallisesta väestä, opiskelijoista, oppineista ja yrittäjistä.

smarko
Entäpä Napakympin Kari, tuntuisiko tuo puolueen kuvaus hänestä jo sellaisenaan ihan sopivalta vai löytäisikö hänkin heti jotain, mikä kaipaisi muutosta? Entä kansanedustaja Mikko Alatalo? Entä jo edesmennyt Juice Leskinen? Entä edesmennyt Spede Pasanen? Löisikö hän kämmenellään otsaansa ja toteisi: "No niinpä tietenkin, tämmöinenhän siitä yhteiskunnasta olisi alunpitäenkin pitänyt tehdä."Napakympin Kari vastaa enemmän käsitystäni tavallisesta väestä, samoin kuin Alatalo tai Leskinen, joskin kuuluisia ja menestyneitä. Pasanen oli enemmänkin yrittäjä, mutta tässä perustutaan kyllä hyvin pitkälti yrittämiseen. Jos muutosehdotuksia tulee, niin niitä tietenkin pohditaan. Päätökset perustellaan, ja perusteluihinkin saa ottaa kantaa. Ja jostainhan on aloitettava, ei muuten mitään tapahdu.

smarko
Entäpä Esa Saarinen, joka on filosofi, olisiko tämän hänenlaiselleen ollenkaan sopiva, jos tästä ei kerran olla tekemässä filosofivaltiota? Tarkoittaako se muuten sitä, että filosofit eivät olisi valtion päämiehiä, eli päinvastoin kuin varhaisten aikojen kirjoituksissa on esitetty? Vai jopa sitä, että filosofit eivät kerta kaikkiaan sopisi mukaan, koska he ovat vähän semmoisia.. no, filosofisia?

Tässä puolueessa pyritään mahdollisimman hyvään yksilön elämään ja yhteiskunnan pärjäämiseen, joten siinä tarvitaan paljon ajattelua. Filosofit kuten Esa Saarinen voisi siksi olla siitä kiinnostunut ja hänellä olisi varmasti paljon ajatuksia ja kehittämisideoita. Yksi keskeinen teema on, että äänekkäimmin huutajat eivät olisi vallassa, vaan kaikkien mielipiteitä arvioitaisiin mahdollisuuksien mukaan.

Kansalaiskeskustelu on yksi merkittävä asia. Esimerkiksi OtaKantaa.fi on lisännyt kansalaiskeskustelua. Samoin nyt on tullut ministerin ehdotus siitä, että jo muutaman tuhannen ihmisen joukko voisi saada lakialoitteen käsittelyyn ja että kansa pääsisi kommentoimaan mikä ohjaisi käsittelyä.

Finlandes
Millaista kannatusta arvelisit puolueesi saavan?

Yhteiskuntapuolue pyrkii luomaan parhaan mahdollisen yhteiskuntarakenteen, koska miksi tyytyä vähempään? Lisäksi puolue pyrkii olemaan paras kaikkien yksilöiden ja kokonaisuuden kannalta. Siinä huomioidaan kaikki ihmiset ja yhteiskunnan eri osa-alueet, joten kuka tahansa voi liittyä siihen.

Mielestäni tällainen yhteiskuntapuolue pystyy toimimaan hyvänä vaihtoehtona perinteisille etupuolueille. Kun perinteiset etupuolueet yrittävät kalastaa ääniä toisilta puolueilta, niin ihmiset jakaantuvat kahteen leiriin. Yhteiskuntapuolue on yksi vaihtoehtoinen leiri, joka on avoin kaikille. Siten sen kannatus voi olla hyvinkin korkea.

Yksinäiset sudet saattavat vierastaa tätä puoluetta, mutta kun puolueen koko kasvaa, niin he voivat havaita, että puolueesta on hyötyä myös heille.

Jotta tämä puolue menestyisi, sen toiminta on modernia ja tulokset raportoidaan. Tuloksellisuus johtaa siihen, että ihmiset näkevät, että puolue saa oikeasti jotain aikaiseksikin. Saavutukset kasvattavat suosiota.

smarko
Seuraa 
Viestejä465

Tajusin juuri kauhukseni, että minähän olin aikonut liittyä Kokoomukseen ensi viikolla. Sillä on jotenkin ne arvot ja muu niin kohdallaan. Ja niin nättejäkin ovat. Ja komeita. Täytyy nyt kyllä jättää Kokoomuksen omasta ohjelmasta poikkeamiset, ettei tule tehtyä huonoa vaikutusta, ennen kuin edes ensi kerran on astunut tupaan.

Ihanneyhteiskuntani olisi syntynyt vasta kolmannen maailmansodan jälkeen, joka olisi pyyhkäissyt mennessään kaikki heikot ja elinkelvottomat yksilöt. Pohjalle jäisivät vain vahvimmat ja sitkeimmät selviytyjät, niin ei tarvitsisi elättää mitään kurttumummoja ja sosiaalipummeja

Toope
Seuraa 
Viestejä27088
project-bb
Ihanneyhteiskuntani olisi syntynyt vasta kolmannen maailmansodan jälkeen, joka olisi pyyhkäissyt mennessään kaikki heikot ja elinkelvottomat yksilöt. Pohjalle jäisivät vain vahvimmat ja sitkeimmät selviytyjät, niin ei tarvitsisi elättää mitään kurttumummoja ja sosiaalipummeja

Oletko varma, että olisit itse elossa tuon sodan jälkeen?

"Siirtolaisuuden hyväksyminen kehitysmaista oli pahin virhe, jonka länsimaat tekivät Toisen Maailmansodan jälkeen." - Toope

"Ruotsikin oli pirullinen maa ennen kuin tajusivat tuon monikulttuurin. Peppit ja Lindgrenit ovat niin eilispäivää, pommi-iskut ja jengit ovat sitä monikulttuurista Ruotsia, se on kehitystä." Liian monien mielestä"!"
http://tinyurl.com/jbs6kqp

[quote="Bushmaster"]Tärkeintä on, ettei se tue minkäänlaista sosialistista aatetta millään tavalla. Yhteiskunnan tulee omistaa vain yhteiskunnan toiminnalle välttämättömät organisaatiot.[/qu

Yhteiskunnan tulee tuhota sen viholliset! Eli "bushmaster" ja sen porvari kaverit.

Ihmiset ovat tosiaan aika sotaisia ja riitelevät helposti. Mutta riitelyyn ei pidä vajota vaan on parempi käyttää diplomatiaa. Kauppa se on, mikä kannattaa, ei kostonkierteet.

Jos pelkää ettei pysty elättämään itseään vanhana, niin voi ottaa eläkevakuutuksia nuoremmalla iällä. Jos veroja lasketaan, niin ihmisille jää enemmän rahaa säästöön eläkepäivien varalle.

Bushmaster: "Tärkeintä on, ettei se tue minkäänlaista sosialistista aatetta millään tavalla. Yhteiskunnan tulee omistaa vain yhteiskunnan toiminnalle välttämättömät organisaatiot."
Dredex: "Esimerkiksi puolustusvoimat, ..."

Dredexin listaan laittaisin vielä energiayhtiöt. Valtion ja kuntien omistuksessa ei yhtiö ottaisi ylimääräistä hintaa ja 100% omistus takaisi, ettei Fortumin kaltaista korottettua osingon jakoa tehtäisi, kun porukkaa irtisanotaan.
Sähkökatkojen määrä ja pituus vähenee, kun tuotot käytetään verkon ylläpitoon ja investointeihin.

Koska yhteiskuntapuole nojaa selvästi alkiolaiseen ei-sosialistiseen aatemaailmaan, niin vaadin puolueen lakkauttamista ja liittämistä keskustaan. Yhteiskuntapuolueen olemassaolo jakaa poliittista keskustaa kannattavien ihmisten kannatusta, ja siten vahvistaa yhteiskunnalle haitallisten oikeiston ja vasemmiston asemaa.

Mikä on yhteiskuntapuolueen kanta Suomen väestönkehitykseen - pitääkö lapsia saada lisää vai saako väestö kääntyä laskuun?
Entä biodiversiteetin suojeluun ja yliopistojen asemaan?

kolki
Dredexin listaan laittaisin vielä energiayhtiöt. Valtion ja kuntien omistuksessa ei yhtiö ottaisi ylimääräistä hintaa ja 100% omistus takaisi, ettei Fortumin kaltaista korottettua osingon jakoa tehtäisi, kun porukkaa irtisanotaan.
Sähkökatkojen määrä ja pituus vähenee, kun tuotot käytetään verkon ylläpitoon ja investointeihin.Energia on tosiaan yksi erityisen välttämättömistä asioista, mitä tulee elämiseen. Valtiolla tuleekin olla vankka rooli energiapolitiikassa. Eihän siinä mitään, jos markkinoilla olisi joku yksityinen energiayhtiö, kunhan se ei ole mikään monopoli. Lisäksi valtiollakin voi ihan hyvin olla oma energiayhtiö, jota valtio voi käyttää mikäli markkinoilta ei löydy kunnollista vaihtoehtoa tai lisänä. Eihän kaiken yksityistäminen ole mikään itsetarkoitus, mutta hyvä vaihtoehto.

Bushmaster
Mikä on yhteiskuntapuolueen kanta yksityiseen aseenomistukseen?Yksityinen aseenomistus on kaksipiippuinen juttu. Toisaalta jos kansalla on aseita, se pystyy tarvittaessa itse vapauttamaan itsensä jostain tyranniasta. Toisaalta sitten taas kun aseita on paljon liikkeellä niin vahinkoja tms. sattuu enemmän. Aseenomistuksessa tulee pitää maltillista ja hallittua linjaa kohtuullisilla aselaeilla, mutta en usko että aseita kannattaa mennä täysin kieltämäänkään. Ja esimerkiksi metsästysharrastusta kansa tuskin edes haluaa lopettaa, ja koska elämme demokratiassa, kansa päättää.

googeli
Koska yhteiskuntapuole nojaa selvästi alkiolaiseen ei-sosialistiseen aatemaailmaan, niin vaadin puolueen lakkauttamista ja liittämistä keskustaan. Yhteiskuntapuolueen olemassaolo jakaa poliittista keskustaa kannattavien ihmisten kannatusta, ja siten vahvistaa yhteiskunnalle haitallisten oikeiston ja vasemmiston asemaa.Yhteiskuntapuoluetta ei ole vielä perustettu. Mikäli perustaisin puolueen, siitä tulisi varmaan niin erilainen, että tuskin haluaisin sitä tuosta vain liittää mihinkään olemassa olevaan. Toki julkiset ideat ovat kaikkien käytettävissä, eli jos Keskusta alkaa edistämään enemmän yhteiskunta-asioita, niin siitä vaan.

Mei long
Mikä on yhteiskuntapuolueen kanta Suomen väestönkehitykseen - pitääkö lapsia saada lisää vai saako väestö kääntyä laskuun?
Entä biodiversiteetin suojeluun ja yliopistojen asemaan?Eiköhän Suomessa ole aika hyvä suhde väkimäärän ja elintilan välillä tällä hetkellä. Että ei tarvitse vähentää väkeä - etenkään kun ollaan ilmeisesti vähenemään päin joka tapauksessa. Suomessa tulisi mielestäni panostaa yhteiskuntaan siten, että ihmiset eivät syrjäydy. Tämä voisi tapahtua tukemalla nuorisotoimintaa, seurahuoneita ja sen sellaista. Tätä kautta ihmiset oppivat paremmin sosiaalisia taitoja ja saavat suuremman tuttavapiirin, jolloin parinvalintakin helpottuu. Sosiaalisia taitoja voisi opettaa jo ala-asteella, esimerkiksi että miten tutustutaan toisiin ihmisiin, tervehditään jne... Kuulostaa ehkä yksinkertaiselta, mutta kannattaahan lapsia kasvattaa. Yksinkertainen oppitunti sosiaalisista taidoista voisi olla paikallaan, ei mitään merkillistä. Lapset tarvitsevat myös hyviä esikuvia ja mahdollisuuksia elämälleen. Peliukon kehittäminen on hauskaa, mutta yhtä hyvin voi olla antoisaa itsensä kehittäminen.

Dredex
Jos pelkää ettei pysty elättämään itseään vanhana, niin voi ottaa eläkevakuutuksia nuoremmalla iällä. Jos veroja lasketaan, niin ihmisille jää enemmän rahaa säästöön eläkepäivien varalle.Huhhuh, mitä oikeistopaatosta. Elämä kun ei mene aina suunnitelmien mukaan, vaikka kuinka koittaisi ennakoida. Sitäpaitsi kaikenlaiset lisävakuutukset lisäävät vain eriarvoisuutta edelleen; puhumattakaan, että ovat muutenkin perseestä.

Verot ylös.

SpectralUltra
Huhhuh, mitä oikeistopaatosta. Elämä kun ei mene aina suunnitelmien mukaan, vaikka kuinka koittaisi ennakoida. Sitäpaitsi kaikenlaiset lisävakuutukset lisäävät vain eriarvoisuutta edelleen; puhumattakaan, että ovat muutenkin perseestä.

Verot ylös.
Elämä ei tietenkään mene aina suunnitelmien mukaan. Mutta saahan sitä suunnitella ja rakentaa tulevaisuuttaan. Toisaalta ei meillä pian ole välttämättä muutenkaan varaa maksella isoja eläkkeitä. Johan ovat kovasti olleet nostamassa eläkeikää. Mielestäni ihannetilanne olisi, jos ei olisi ollenkaan velkaa, eli velka tulee ainakin maksaa pois.

Mitä tulee verojen nostamiseen, niin jossain siinäkin menee raja. Kaikkea tulosta ei voida verottaa, koska silloin ei jää itselle mitään. Mutta paljonko on sopiva määrä verotusta? Ihmiset saavat itse valita, paljonko laittavat tulevaisuutta varten säästöön. Rankkakaan verotus ei pysty suojelemaan kaikelta pahalta.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat