Seuraa 
Viestejä604

Pitkästä aikaa uutta maalaisjärkeilyhöpinää! Kertokaahan fiksummat miltä asia teistä vaikuttaa? Kirjoittelenko ikivanhoja itsestäänselvyyksiä vai puhdasta utopiaa? Jotain siltä väliltä vai jotain aivan muuta?

[size=150:ropfho95]Kolme tilaulottuvuutta[/size:ropfho95]

Normaali kolmiulotteinen kappale voidaan piirtää kolmiulotteiseen "kuutioon" kaksiulotteisten akseleiden avulla, valitsemalla jokaiselta akseleilta (yksiulotteinen) piste. Yhdessä kaksiulotteisten X, Y ja Z -akselien kanssa yksiulotteiset sijaintipisteet näillä akseleilla muodostavat kolmiulotteisen pisteen koordinaatit. Kutsutaan tätä X, Y ja Z -koordinaattia yksinkertaisesti muuttujalla S (spatial). Kun kolmannen ulottuvuuden kappale sijaitsee missä hyvänsä, sitä voidaan kuvata aina S-muuttujalla tiettyyn havaitsijaan nähden. S-muuttujaa voidaan myös kutsua S-ulottuvuudeksi.

[size=150:ropfho95]Aika - neljäs ulottuvuus[/size:ropfho95]

Aika on neljäs tuntemamme ulottuvuus, jota kutsutaan muuttujalla t (time). Koska kolmiulotteista kappaletta ei voi olla olemassa ilman aikaa, voidaan S-ulottuvuus sitoa aina t-ulottuvuuteen. Jokaisella olemassa olevalla S-ulottuvuuden kappaleella on siis aika jolloin kappale on kyseisessä S-ulottuvuuden pisteessä. Näin S ja t -ulottuvuudesta voidaan muodostaa kaksiulotteinen kuvaaja, jossa S kuvastaa kappaleen sijaintia kolmannessa ulottuvuudessa ja t aikaa, jolloin kappale sijaitsee siellä.

Planckin aika

Ajan pienin mahdollinen yksikkö, Planckin yksikkö, tekee systeemin ajasta äärellisen. Tarkka aika on siis aina (teoriassa) mitattavissa, jos mittalaitteisto sen sallisi.

[size=150:ropfho95]Kvanttitila (quantum space) - viides ulottuvuus[/size:ropfho95]

Kvanttitilalla tarkoitetaan jonkin energiallisen asian eri tiloja S-ulottuvuudessa, ajasta riippumatta. Kvanttitilan voi ajatella rinnakkaisulottuvuudeksi, joita on systeemissä LÄHES ääretön määrä. Kiitos Planckin aikayksikön, raja kuitenkin löytyy.

Kutsutaan kvanttitilaa muuttujalla Qs eli quantum space.

Esimerkki

Syöt tai et syö aamupuuroa. Vaihtoehtoja on kaksi joista toinen on AINA oikeassa. Kyseessä on tautologia. Lähtökohtana on kuitenkin se, että SINÄ olet olemassa, jotta voit tehdä valinnan syömisen tai syömättä jättämisen välillä. Valintaa syömisen tai syömättömyyden väliltä ei tapahdu osaltasi (eli ihmiseltä jota voidaan kutsua S-ulottuvuuden "energiakeskittymältä" (E=mc^2, massa = energiaa)), jos sinua ei olisi koskaan syntynyt. Subjektiivisesti ihmisellä tai millä tahansa muulla S ja t- ulottuvuuden olennolla on vain yksi Qs:n arvo, yksi kvanttitila, kerrallaan. Tässä esimerkissä Qs(1) = syöt puuroa ja Qs(2) = et syö puuroa.

Näin muodostuu kvanttitilojen tapahtumaketju, jossa tietyt tapahtumat ovat edellytyksiä seuraavalle. Qs:n arvo ei voi olla siis mielivaltainen vaan se seuraa maailmankaikkeutemme luonnonlakeja S- ja t-ulottuvuuksissa. Syöjä löytyy aina S-ulottuvuudesta ja syönti tapahtuu aina tietyllä hetkellä t-ulottuvuudessa.

Yhdistämällä kaikki edellämainitut ulottuvuudet, S, t ja Qs kuvaajaan saadaan aikaiseksi uusi "kuutio", joissa yksiulotteinen piste (S, t ja Qs arvo(t)) sijaitsevat kaksiulotteisilla akseleilla. Näin saadaan yhdistettyä kappaleen sijanti (S), aika (t) ja kvanttitila (Qs) kuvaajaan.

[size=150:ropfho95]...mutta mitä sitten?[/size:ropfho95]

Tämä kuvaaja/teoria "antaa vastauksen" ainakin muutamaan mielenkiintoiseen kysymykseen.

1) Ratkaisu kaksoisparadoksiin.
2) Miten kvantti-ilmiöt voivat ilmentyä valoa nopeammin toisella puolella maailmankaikkeutta.

Lisäys 5.3. (tsekkaa ketjusta seuraava pidempi postaukseni)

3) Aikamatkustus tulevaisuuteen mahdotonta.
4) Tulevaisuudesta saapuvan aikamatkustajan tapaaminen mahdotonta.

Kuvaaja havainnollistaa miten maailmankaikkeudessamme ilmenee kvantti-ilmiöitä, joilla voi olla samanaikaisesti olla eri kvanttitiloja (eri Qs). Näiden tilojen ilmentymistä voidaan mitata todennäköisyyksin, ulkoisen havaitsijan toimesta. Kvanttifysiikassa toimitaankin hyvin paljon todennäköisyyksien perusteella, jotka auttavat ymmärtämään millaisena (Qs arvo) jokin asia (energia sijainnissa S) havaitaan mittaushetkenä t (aika). Tällaisessa kuvitelmassa olen ainakin elänyt...

[size=150:ropfho95]S-t-Qs-koordinaatisto ja elämänlanka (lifeline)[/size:ropfho95]

Kun S- ja t-ulottuvuuksien olento, esimerkiksi ihminen tietyssä ajassa ja paikassa, sijoitetaan S-t-Qs-koordinaatistoon, muodostuu käyrästä subjektiivinen elämänlanka eli yksittäinen reitti koordinaatiston läpi elämän alusta, elämän loppuun asti. Ulkoisen havaitsijan osalta elämänlanka on kaikkea muuta kuin yksittäinen lanka. Se on äärettömän tiheä verkko joka muodostuu S-t-koordinaatistossa elävän havaitsijan valinnoista. Kun ulkoinen havaitsija "mittaa" S-t-koordinaatistossa elävää havaitsijaa, sen äärettömät kvanttitilat muuttuvat äärelliseksi, sillä mittaustuloksia havaitsijasta saadaan vain tietyn kvanttitilan osalta.

Siinä missä sijainti, S, ja aika/hetki, t, sitovat subjektiivisen kokijan tiettyyn hetkeen ja paikkaan, käyttäytyy kvanttitila eli Qs poikkeavasti. Qs:llä on jokaisena hetkenä, jokaisessa paikassa tietty, tarkasti määritelty arvo. Subjektiivinen kokija kokee vain yhden kvanttitilan (Qs:n) kerrallaan, mutta systeemin ulkoisen havaitsijan osalta (havaitsija ei samassa S- ja t-koordinaatistossa), kaikki Qs:n arvot ovat yhtäaikaisesti voimassa. Arvot ovat kuitenkin ehdollisia ja ne noudattavat juuri kvanttifysiikalle tunnusomaisia todennäköisyyksiä. Ehdollisuudesta lisää tuonnempana aikamatkustuksen yhteydessä.

Esimerkki

Olet keskellä tikapuita kello 1200. Jotta tautologia toteutuu, vaihtoehtosi ovat: olla paikoillaan, liikkua ylös tai liikkua alas. Liikuit tai et, aika ja sijaintisi etenevät luonnonlakien mukaisesti. Et voi välttyä olemasta, joten elät ajan mukana jatkuvasti, "piirtäen" arvon muuttujalle t. Myös energiasi (eli massasi) seuraa luonnonlakeja samalla tavoin. Pisteesi S-akselilla liikkuu dynaamisesti akselilla eli energiasi ei voi hypätä pisteestä toiseen valoa nopeammin. Olet nyt muodostanut muuttujien S ja t arvot S-t-Qs-koordinaatistoon.

Kvanttitila Qs saa sen sijaan ennaltamääriteltyjä arvoja vaihtoehtojen mukaan, ajasta ja paikasta riippumatta. Sillä ei ole merkitystä, missä tikapuut sijaitsevat, kunhan olet niissä. Myöskään ajalla ei ole merkitystä, on aivan sama onko vuosi 1000 vai 2000. Tarkkoina esimerkkiarvoina Qs(1) = pysyt paikoillasi, Qs(2) = liikut ylöspäin ja Qs(3) = liikut alaspäin tikapuita.

Näin ollen kuvaajaa piirtäessä havaitaan, että S ja t-arvot seuraavat toisiaan käyrämäisesti siten, että subjektiiviselle kokijalle S- ja t-akseleiden pisteet sijaitsevat vain yhdessä paikassa kerrallaan. Madonreikiä lukuunottamatta ne seuraavat toisiaan jatkuvasti, missä jokainen piste on kiinni edellisessä ja seuraavassa pisteessä. Qs käyttäytyy erilailla. Sillä on ennaltamääritellyt vaihtoehdot, mitkä muodostuvat maailmankaikkeuden luonnonlakien mukaisesti.

[size=150:ropfho95]Kaksoisparadoksin viimeinen päivä muna-kana-kysymyksenä[/size:ropfho95]

Tämä kuvaaja/teoria POISTAA mm. aikamatkustukseen liittyvän kaksoisparadoksin: Mitä jos matkustan menneisyyteen ja tapan isoisäni, niin ettei isääni koskaan synny, mikä johtaa siihen että minua ei koskaan synny?
Kaikki perustuu Qs:n rajallisiin alkiovaihtoehtoihin.

Esimerkki

On vuosi 1982 ja synnyn isäni sekä äitini tuotoksena. Sijaitsen pisteessä S (tietyssä tilassa) tiettynä hetkenä (piste t-ulottuvuudesta). S- ja t-ulottuvuuksien mukaisesti Qs:n arvo, kvanttitila, mahdollistaa syntymäni. Esimerkkinä Qs:n arvo on tällä hetkellä 1.

25 vuotta myöhemmin, vuonna 2008, olen "piirtänyt elämänlankaa" S-t-Qs-koordinaatistoon. En ole matkustanut ajassa menneisyyteen saati heittäytynyt madonreikään. Nyt on kuitenkin muutoksen aika, joten matkustan ajassa taaksepäin vuoteen 1954, jolloin murhaan isoisäni ennen kuin isäni oli pistetty aluilleen. Näin ollen minun ei pitäisi enää syntyä eikä koko murhauksen pitäisi olla mahdollista kaksoisparadoksin mukaisesti. Mutta kuinkas ollakaan, onnistun murhaamaan isoisäni! Miksi?

Vastaus löytyy S-t-Qs-koordinaatistosta. Luonnonlakien mukaisesti Qs voi saada vain tiettyjä ennaltamäärättyjä arvoja tietyllä hetkellä. Osa Qs:n arvoista on kuitenkin ehdollisia, jotka eivät voi toteutua ennen kuin jokin toinen Qs:n arvo eli tapahtuma on jo toteutunut sillä samalla hetkellä ja siinä samassa paikassa (sama S, sama t). Aikamatkustuksen alkaessa olen siis sijainnissa S. Jos aikamatkustus ja madonreijän läpi matkustaminen ovat yhtäaikaisesti mahdollisia, siirryn S-t-Qs-koordinaatistossa ulkoisen havaitsijan mukaan myös eri pisteeseen S kuin olin lähtiessä. Oli tilanne madonreikien suhteen mikä tahansa, se ei vaikuta "asiaan". Joko sijaintini S, S-t-Qs-koordinaatistossa vaihtuu ulkoiselle havaitsijalle, tai sitten ei. Jos en voi siirtyä kolmannessa ulottuvuudessa toiseen sijaintiin S aikamatkustaessa, olen yksinkertaisesti samassa paikassa kuin lähtiessä, mutta menneisyydessä. Ulkoisen havaitsijan mukaan aikamatkustukseni johtaa siihen, että siirryn t-akselia (aika) pitkin taaksepäin. Oma subjektiivinen "matkani elämänlankaa" pitkin etenee kuitenkin t-akselin mukaisesti luonnonlakeja noudattaen "eteenpäin."

Missä ulkoinen havaitsija näkee verkon, minulle muodostuu yksittäinen lineaarinen elämänlanka.

Kun saavun menneisyyteen, elämänlankani piirtyy ulkoisen havaitsijan näkökulmasta S-t-Qs-koordinaatistossa eri pisteestä eteenpäin, siten että t-ulottuvuuden piste (eli aika) mahdollistaa isoisäni murhan. Olen siis samassa ajassa missä isoisäni elää. Se, ilmestynkö mielivaltaiseen paikkaan (madonreikä) vai samaan paikkaan missä olin aikamatkustuksen alkaessa on tältä osin merkityksetöntä. Ulkoisen havaitsijan mukaan liikkeeni ajassa S-t-Qs-koordinaatistossa on taas äärimmäisen olennaista.

Kun saavun menneisyyteen vuoteen 1954, murhaan isoisäni. Nyt isääni eikä täten minua synny koskaan. Kaksoisparadoksin mukaisesti tämä johtaisi siihen, etten olisi koskaan syntynyt enkä olisi voinut murhata isoisääni alkunperinkään. Toisaalta silloin en olisi myös pystynyt matkustamaan menneisyyteen, mistä kaksoisparadoksi saakin nimensä. Kaksoisparadoksi on klassinen muna vai kana - kysymys, mutta vain jos asian ajattelee samassa kvanttitilassa.

Puretaanpa asia palasiksi.

Elämänlanka osaltani:

Synnyn isäni ja äitini tuotoksena vuonna 1982. Matkustan vuonna 2008 vuoteen 1954 tappamaan isoisäni. Tällöin kvanttitila on 1. Olen 25-vuotias ja vuosi on aikamatkustuksen jälkeen 1954. Tapan isoisäni. Vuosina 1954-2008 vanhenen aivan normaalisti 54 vuotta. Minulla ei ole vanhempia "tässä maailmassa", sillä estin heidän syntymänsä 25-vuotiaana.

Mitä siis tapahtui?

Menneisyyteen matkustaminen ja isoisäni murhaaminen muutti vuosien 1954-2008 kvanttitilan (Qs) arvosta 1, esimerkiksi arvoon 2. Qs:n arvolla 2, vuodesta 1954 eteenpäin minulla ei ole enää isoisää saati isää. Isäni ei koskaan tapaa äitiäni, joten kvanttitila Qs(1) on kvanttitilan Qs(2) toteuduttua mahdoton kokea uudestaan. Aikamatkustus tulevaisuuteen on näin ollen epätodennäköisempää kuin menneisyyteen, sillä tieto ei siirry valoa nopeammin eteenpäin (S-koordinaatti suhteessa t-koordinaattiin). Toisaalta matka menneisyyteen on samalla matka jo tapahtuneeseen kvanttitilaan, ajasta riippumatta (ulkoiselle havaitsijalle). Näin ollen matkustaminen menneisyyteen tuntuu huomattavasti todennäköisemmältä kuin matkustaminen tulevaisuuteen. Väitän siis, että matkustaminen tulevaisuuteen on mahdotonta, mutta hyppy eri kvanttitilaan ei.

Elämänlanka ulkopuolisen havaitsijan toimesta:

Ulkoinen havaitsija näkee Kallen (aikamatkaaja) potentiaalisten elämänlankojen verkoston S-t-Qs-koordinaatistossa, jossa Kalle sijaitsee S-akselilla aina yhdessä pisteessä, suhteessa t- ja Qs-akseleihin. Verkostosta nähdään, että Kallella on piste t-akselilla vuodesta 1954 eteenpäin vain Qs-akselin arvolla 2, mutta vuodesta 1982 eteenpäin arvoilla Qs(1) JA Qs(2).

[size=150:ropfho95]Summa summarum[/size:ropfho95]

S-t-Qs-koordinaatisto ulkoisen havaitsijan mukaan vastaa siis juuri sitä tilannetta, minkä me havaitsemme kvanttifysiikan ilmiöiden osalta. Havaitsemme kvantti-ilmiölle useita kvanttitiloja yhtäaikaisesti siten, että eri kvanttitilat (Qs) ilmenevät eri todennäköisyyksin tiettynä hetkinä. Kvanttitilan muuttujan "käpälöinti" eli mittaaminen altistaa kyseisen kvantti-ilmiön tiettyyn kvanttitilaan, joka kvanttiehdollistumien mukaisesti aiheuttaa muutoksen myös toisessa ilmiössä, etäisyydestä riippumatta.

Huhuh!

Pride @ IRCNet

Sivut

Kommentit (86)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Lujin mie lujin, mieku olen kiinnostunu kaikesta mikä tietheishin liittyy.
Son kokonhan toinen asija mitä tuosta ymmärsin, ja siksi mainnittinki
että en ole vielä nuin sevoin.

Tilaulottuvuuet ymmärsin, ajassa jo sekosin, viijennessä vinksahin
Mutta mitä sitte ? Ja mitä siittä ?.
Lankakerät mie jo kerinki , Selema komensi ja käski käjet levälhen ko sillä entisellä presitentillä Koivistolla . Kananmunista Sotkanmunhin , omija koitin varjella penikkana ko harakanpesällä kiikuin , suu täynnä harakanmunija.
Summista mie en ny tiijjä, silloin kyllä ko putosin puusta niin
harakanmunat , yhthensä neljä hajos suussa.

jemppis__
Seuraa 
Viestejä50

Mielestäni paradoksin voisi kvantallisesti yhdistää peruskvantaliumin kanssa. Tässä yhteydessä kvantin muuntumisprosessi kestäisi jopa 40 vuotta. Se olisi aivan liikaa.

-jemppis

Erilaisuus on ominaisuus :)

Alux mä luulin, että tämä on se kaksoisrako-paradoxi!
Mut kun ei ollut niin kerron mikä sen ratkaisee: 2 ERI fotonia menee eri aukoista. Kysykää Risto Rytköseltä tarkemmin...
Mutta sama pätee myös tuohon 2 ajan paradoxiin, jos(EN!) murhaan iso-isäni, se olikin iso-isäni KLOONI, kvantiiuniversiumissa, joka ei ole omamme. Näitä klooniuniversiumeita saatta olla ympräillämme yhtä paljon, kuin on atomeja ympärillämme!

Mihin pisteeseen seuraavaksi murrut - mitä tahdot katsoa?

Nyt on menossa pikku-agison taas sanunaan ensimmäisessä asuinpaikassa... Sanonko äitille jotain rivoa... (Sauna on selkäni takana - täysin eri sauna - kuin se eka)

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Agisonni luki liijan tarkoin ja sekos.
Onneksi mie vain vilkuilin , ja hajin kuvia ku sanomalehestä.

Naapurin ukko kans luki sanomalehteä,,niin tai oli lukevinhans ko ei osannu luekea, mutta ei halunnu sitä muille näyttää.
Soutustoolissa istu ja hiljalhens keijjas ja sanomaleti auki keskisivujen kohalta. Son ollu kova myrsky merillä ko laivaki on kaatunu.
Ei ukkoriepu hoksannu että lehti oli ylös alasin .

Aslak
Agisonni luki liijan tarkoin ja sekos.
Onneksi mie vain vilkuilin , ja hajin kuvia ku sanomalehestä.

Naapurin ukko kans luki sanomalehteä,,niin tai oli lukevinhans ko ei osannu luekea, mutta ei halunnu sitä muille näyttää.
Soutustoolissa istu ja hiljalhens keijjas ja sanomaleti auki keskisivujen kohalta. Son ollu kova myrsky merillä ko laivaki on kaatunu.
Ei ukkoriepu hoksannu että lehti oli ylös alasin .

Aha, et vain tajua nykyistä suuntausta, rinnakkaistodellisuuksista? Se on nykyään IN fysiikassakin! Itse luomme suurimman osan noista rinnakkaisista todellisuuksista: Vaikka kaksi tilanne voisi olla toistensa rinnakkaisuniversiumi on normaalielämässä näiden välillä ajallinen ero.

Todellinen rinnakaisuniversiumi on SE, jossa SAMAAN AIKAAN tapahtuu jotain muuta - kuin itse tiedostat tekeväsi!

Yksinkertaisin rinnakkaisuniversiumin tulkinta on TOINEN IHMINEN, joka elää parhaillaan sinun Rinnakkaistodellisuuttasi!

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Tarkotakko sitä , ettäku mie ennenvanahan riijasin Anjaa, mutta Anja ,,,Anja ei minusta välittäny, niin kosinki Selmaa.
Niin soliski rinnakaisessa maailmassa niin että Anja kosiski" Aslaa" , ja Asla ei huolis Selemaa ? Vaan paneskeliski Anjaa ?
Ja rinnakainen Aslakki oliski minun Isoisän klooni, ja mie mikälie mooni ?
Mutta en mie siltikhän isoissää ampus , vaikkase Anjan kans ...yhyyyyyy.

Onko kukaan aiemmin kuullut kvanttifysiikasta? Luin tässä taannoin erään mielenkiintoisen artikkelin kyseisestä aiheesta. Haluaisin mieluusti tietää lisää aiheesta. Jos joku tietäisi jonkun kiintoisan artikkelin, olin kiitollinen

No siis kvanttifysiikka on aika monimutkainen kasite. Olen varmasti lukenut saman artikkelin, oliko se demista vai perati Miss Mixista Haluaisitko nordeseni keskustella asiasta lisaa kahden kesken vaikkapa illalla talla samalla foorumilla

Pride
Seuraa 
Viestejä604
draco
Tuo ei ole kovin uutta, menee aikalailla Everettin tulkinnan mukaan.

Ihan tosissaan?

Kirjoitinko ensimmäisen kerran jotain, mikä ei ollutkaan AINOASTAAN mielikuvitukseni tuotetta?

"Vanhan" tiedon toistaminen kuulostaa oikein hyvältä. Olen nimittäin täysin tietämätön kuka Everett on! Käynpä googlettelemassa!

Aslak
Tarkotakko sitä , ettäku mie ennenvanahan riijasin Anjaa, mutta Anja ,,,Anja ei minusta välittäny, niin kosinki Selmaa.
Niin soliski rinnakaisessa maailmassa niin että Anja kosiski" Aslaa" , ja Asla ei huolis Selemaa ? Vaan paneskeliski Anjaa ?
Ja rinnakainen Aslakki oliski minun Isoisän klooni, ja mie mikälie mooni ?
Mutta en mie siltikhän isoissää ampus , vaikkase Anjan kans ...yhyyyyyy.

Tieteessä termit helposti ymmärretään väärin.

Luomuteoreetikot ja kenttätutkimuksiin panostavat Jore ja Pena juttelivat eilen kapakassa myös kaksoisrakokokeesta, johonka pyysivät sitten mukaan vähän kevytkenkäisen Tiinan. Sanoivat raportoivansa tänään tuloksista.

Pride
Seuraa 
Viestejä604
Aslak
Tarkotakko sitä , ettäku mie ennenvanahan riijasin Anjaa, mutta Anja ,,,Anja ei minusta välittäny, niin kosinki Selmaa.
Niin soliski rinnakaisessa maailmassa niin että Anja kosiski" Aslaa" , ja Asla ei huolis Selemaa ? Vaan paneskeliski Anjaa ?
Ja rinnakainen Aslakki oliski minun Isoisän klooni, ja mie mikälie mooni ?
Mutta en mie siltikhän isoissää ampus , vaikkase Anjan kans ...yhyyyyyy.

Oman maailmankaikkeutemme ulkopuolelta, kuudennesta ulottuvuudesta (älä vielä leimaa hulluksi), on mahdollista nähdä kaikki se, mikä alemmissa ulottuvuuksissa tapahtuu. Samallalailla kuin me pystymme käsittämään kaksiulotteisen pinnan, pystyy kuudennesta ulottuvuudesta käsittelemään ulottuvuuksia aina viidenteen asti. Ja viides ulottuvuushan tarkoitti kaikkia eri vaihtoehtoja mitä kolmannen ulottuvuuden tilassa voi energiallinen hiukkanen jokaisella "ajan hetkellä (ks. Planckin aika) tehdä.

Toinen ulottuvuus = pinta (korkeus, leveys)
Kolmas ulottuvuus = tila (korkeus, leveys, syvyys)
Neljäs ulottuvuus = aika
Viides ulottuvuus = vaihtoehdot eli kvanttitila (millaisiin tuloksiin eri vaihtoehdot johtavat samasta ajan hetkestä)
Kuudes ulottuvuus = "ajaton" hyppy viidennessä ulottuvuudessa vaihtoehdosta toiseen (tekstini ei käsittele tätä ollenkaan, pää räjähtää jo "alempien" ulottuvuuksien kanssa )
Seitsemäs ulottuvuus = Muu irrallinen maailmankaikkeus, jossa eri luonnonlait (gravitaatiovakiot, valon nopeus yms)

TÄMÄ erittäin selkeä videoklippi selittää miten ulottuvuudet nykyfysiikan mukaan muodostuvat.

Eli kuudennen ulottuvuuden olio, pystyisi ilmentyä meidän tuntemassamme maailmankaikkeutemme kolmannessa ulottuvuudessa, minä tahansa hetkenä, missä tahansa vaihtoehdossa ja liikkumaan vaihtoehtojen välillä paikasta ja ajasta riippumatta.

Seitsemännen ulottuvuuden olio pystyisi valita minkä tahansa kaikista maailmankaikkeuksista eli minkä tahansa maailmankaikkeuden omamme lisäksi. Maailmankaikkeuksia on teoriassa ääretön määrä, käytännössä alempien ulottuvuuksien käyttäytymissäännöt rajaanevat vaihtoehdot kuitenkin rajalliseen ryhmään. Olennaista on, että jokainen maailmankaikkeus eroaa toisistaan luonnonlakien osalta.

Omassa maailmankaikkeudessamme atomitasoa pienemmässä mittakaavassa "tapahtuu kummia". Kvanttitasolla näemme yhtäaikaisia vaihtoehtoja ja niiden todennäköisyyksiä samalla tavoin kuin kuudennen ulottuvuuden olio näkisi koko meidän maailmankaikkeutemme suhteen, sillä erotuksella että kuudennen ulottuvuuden olio pystyisi tarkastella vaihtoehtoja myös minä hetkenä hyvänsä.

Me, kolmannen ulottuvuuden elikot, näemme ainoastaan kvanttitila (Qs) vaihtoehdot kvantille tietyllä hetkellä. Emme voi koskaan tietää olisivatko vaihtoehdot kvantille olleet mittaushetki -1 tai mittaushetki +1 -ajassa.

Vielä käytännön esimerkki.

Jos nykyhetkellä Aslak seurustelee Selman kanssa, niin tällä samalla nykyhetkellä "vaihtoehto Aslak" seurustelee Alman kanssa, jos valintasi ja muiden valinnat voivat johtaa siihen. Koska on teoriassa mahdollista, että jokaikinen ihminen voi seurustella jokaikisen ihmisen kanssa, on vaihtoehtoja aika pirusti. Tähän kun yhdistetään vielä Planckin aika, pienin aikayksikkö, tulee vaihtoehtoja aika julmetusti lisää. Olennaista on kuitenkin, että vaihtoehtojen määrä on edelleen rajallinen eikä ääretön. Itseasiassa jo äärettömyyden vaihtoehto johtaa paradoksiin.

"Jos vaihtoehtoja on äärettömästi, eikö yksi vaihtoehto ole äärellisyys?"

Ihmisenä voit kuitenkin elää ja havaita vain yhden vaihtoehdon, vaikka mielesi pystyykin "toimimaan viidennessä ulottuvuudessa" ja ajattelemaan ajan ja vaihtoehtojen yläpuolelta, kuudennen ulottuvuuden olion tavoin. Erotus kolmannen ulottuvuuden älyllisen mielen ja kuudennen ulottuvuuden olion välillä on siinä, että mieli pystyy hahmottamaan vain rajatun määrän aikaa ja vaihtoehtoja, missä kuudennen ulottuvuuden olio näkee jokaisen hetken, tilan ja vaihtoehdon "verkon".

Päädyin siihen, että aikamatkustus tulevaisuuteen sekä aikamatkustajan kohtaaminen tulevaisuudesta on mahdotonta. Voit ainoastaan matkustaa itse menneisyyteen, kukaan ei voi koskaan matkata luoksesi tulevaisuudesta.

"Mutta entä kun matkaat menneisyyteen ja tapaat nuoremman itsesi, silloinhan "nuorempi sinä" tapaa matkaajan tulevaisuudesta!?"

Sepä se, mutta "nuorempi sinä" et olekaan sinä - vaan vaihtoehtoisen rinnakkaistodellisuuden sinä, eli "oman elämäsi (systeemisi)" ulkopuolinen havaitsija.

"Siis mitäh?"

Voit ainoastaan tavata ihmisiä, jotka väittävät tavanneensa ihmisiä tulevaisuudesta. Et voi koskaan saada itse vierailijaa tulevaisuudesta.

"Mutta sehän tarkottaisi sitä, että millään ei ole mitään merkitystä?! Voin siis alkaa riehumaan kun tiedän, etteivät muut ihmiset ole samalla elämänlangalla kanssani?

Joudut silti vastuuseen teoistasi. Ei se kovin viehkeää ole linnassa viettää loppuelämäänsä tai muussa pöpilässä. Elämänlanka onkin aina yksilöllinen. Kysymyshän menee tässä vaiheessa jo hyvin filosofiseksi.

"Matriiix!"

Niinpä. Mitä sitten?

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat