Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

http://energia.awardspace.info/eyvertailu/

[size=150:1gl6dwf0]Yhteenveto sähköntuotantomuotojen vaikutuksista sähkönkäyttäjän päästöihin eri energiayhtiöillä.[/size:1gl6dwf0]

Tällä sivulla on esitetty lähes 20 suomalaisen energiayhtiön sähkön ympäristövaikutuksia koko tuotannon elinkaaren ajalta. Laskelmat perustuvat yhtiöiden kotisivuilla ilmoittamiin tietoihin sähkön tuotannosta ja alkuperästä. Eri sähköntuotantomuotojen ympäristökuormitukset perustuvat elinkaarimallille (ks. Lähdetiedot sivun alareunassa), jossa on huomioitu kaikki elinkaaren päästöt. Energiayhtiöt on velvoitettu kertomaan vain sähkön tuotantovaiheen päästöt, joiden lisäksi tässä laskurissa huomioidaan myös polttoaineen valmistus ja kuljetus, sekä hankinta ja jalostus, että voimalaitoksen rakentaminen, käyttö, käytöstäpoisto ja jätteen loppusijoitus. Mikäli sähköyhtiöisi ei ole näiden tulosten joukossa tai sen sähkön alkuperässä on tapahtunut muutoksia, voit itse vertailla sen päästöjä tämän laskurin avulla kun tarkistat sähkölaskustasi sähkön tuotannon prosenttiosuudet.

Näin huomioidaan esim. myös uusiutuvien tuotantovaihtoehtojen hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt.

Vertailussa mukana olevat sähköyhtiöt:
Fortum, Helsingin energia, Vattenfall, E.ON, Turku energia , Tampereen sähkölaitos, Vantaan energia , Savon voima, Lahti energia , Pohjois-Karjalan sähkö, Suur-Savon sähkö , Kainuun energia, Haminan energia , Kotkan energia, Kuopion energia , Ekosähkö Oy, Jyväskylän energia

Alkusanat

Ilmastonmuutos on lopulta noussut puhetasolta myös merkittäväksi tekijäksi tulevaisuuden energiaratkaisujen valinnassa. Tavallisella sähkönkäyttäjällä on mahdollisuus valita energiayhtiö, joka kantaa vastuuta ympäristöstä. Sähkön kilpailutus on erinomainen keino vaikuttaa. Erityisesti sähkölämmittäjien, jotka kuluttavat paljon energiaa, tulisi valita sähköyhtiönsä ilmastolle ja luonnolle ystävällisten vaihtoehtojen joukosta. Suomessa ainoa käytössä oleva sähkön ympäristömerkintä on Suomen luonnonsuojeluliiton Norppaenergia-merkki. Nämä sähköyhtiöt ovat saaneet Norppa-merkin.
Tässä vertailussa on mukana Norppa-merkin ansainneita yhtiöitä kuten Kotkan Energian Luonto-Ilona sähkö ja Ekosähkö. Esim. Ekosähkön kotisivuilla ollaan huolestuneita ympäristömerkin väärinkäytöstä. "Mainoskampanjoissa vedotaan ihmisten huoleen ilmastonmuutoksesta, mutta samalla jätetään kertomatta, että asiakkaan valinta ei lisää uusiutuvan energian osuutta yhtiöiden tuotannosta."

Hiilidioksipäästöt

Hiilidioksidipäästöistä on tullut energiayhtiöiden tavoiteltu kilpailuvaltti, jossa on käytetty hyväksi voimakasta mainontaa. Esimerkiksi Fortum:n kotisivuilla kuluttajaa ohjataan heti alussa ostamaan ilmastoystävällistä sähköä musiikin saattelemana.

Vaikka ilmastokuvaajia esitetään ahkerasti, eivät energiayhtiöt tuo vastaavasti esille tietoja muista päästöistä tai ilmansaasteista. Esimerkiksi ydinvoiman tapauksessa ei yhdeltäkään sähköyhtiön sivulta löytynyt tietoa siitä, mistä uraanipolttoaine on peräisin tai kuinka paljon sähköntuotannossa polttoaineet tuottavat hiukkaspäästöjä tuotettua sähkömäärä kohti. Vaikka laki pakoittaa sähköyhtiöt ilmoittamaan sähkön alkuperän, on tätä tietoa jopa vaikeaa löytää eräiden sähköyhtiöiden sivuilta. Erityisesti fossiilisia polttoaineita käyttävät sähköyhtiöt tyytyvät ilmoittamaan sähkön alkuperän vain minivaatimustarkkuudella. Tämä tarkittaa sitä, että ilmoitetaan vain ydinvoiman, uusiutuvien ja fossiilisten osuus koko tuotannosta. Toisaalta muutama energiayhtiö ilmoittaa sähkön alkuperän myös tarkasti kuten Tampereen sähkölaitos.

KUVA: Esimerkillinen sähkön alkuperäesitys

Jos sähkön alkuperästä oli käytössä yksityiskohtaista tietoa kuten miten fossiiliten polttoaineiden osuus jakautuu kivihiilen, öljyn, turpeen ja maakaasun suhteen, käytettiin näitä tietoja elinkaarimalliin perustuvassa laskurissa. Sen sijaan mikäli yksityiskohtaista tietoa ei ollut käytettävissä niin fossiilisten polttoaineiden osalta, käytettiin ilmoitettua prosenttiosuutta CO2-päästöjen suhteen kivihiilellä. Vastaavasti, mikäli uusiutuvien vaihtoehtojen kohdalla tarkka tieto puu- vesi- ja tuulivoiman osuudelta puuttui, käytettiin laskelmissa CO2-päästöjen osalta vesivoiman päästökerrointa.

KUVA: Sähkön alkuperät prosentteina

Sähköyhtiöiden hiilidioksidipäästökertoimen keskiarvo oli vertailussa 370 g/kWh. Suomen sähköntuottajista viisi kaikkein eniten hiilidioksidipäästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Kuopion energia, Lahti energia, Vantaan energia, Suur-Savon sähkö ja julkisuudessa päästöjen osalta ryvettynyt Helsingin Energia.

Sähköntuottajista sen sijaan viisi kaikkein vähiten CO2-päästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Ekosähkö Oy, Kotkan Energia, Vattenfall, Turku Energia ja Kainuun Energia.

Hiilidioksidipäästöjen suhteen erot huonoimman ja puhtaimman energiayhtiön välillä olivat todella suuret. Vertailun likaisin sähköyhtiö, Kuopion Energia tuottaa samalla sähkömäärällä peräti 140 kertaisesti hiilidioksidipäästöjä verrattuna Ekösähkö Oy:n.

KUVA: Hiilidioksidipäästöt tuotettua sähkömäärä kohti

Kun yhtiöitä verrataan sähkönkäyttäjän kohdalta, joka vuodessa kuluttaa 15000 kWh eli 15 MWh, on erot CO2-päästöjen suhteen todella suuria. Tästä syystä likaisilta energiayhtiöiltä sähkönsä ostavat sähkölämmittäjät ovat todellisia ilmaston pilaajia. Seuraavassa kuvassa on esitetty Helsingin energian, Vattenfallin, E.ON:n, Kotkan energian ja Ekosähkön vuotuiset hiilidioksidipäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä. Suurista energiayhtiöistä Helsingin energia tuottaa noin kaksinkertaiset hiilidioksidipäästöt verrattuna vaikkapa Fortumiin ja E.ON:iin. Silti näiden suurten energiayhtiöiden saastutus on monta kertaluokkaa pahempaa kuin pienillä Kotkan energialla ja Ekosähköllä.

KUVA: Vuotuiset hiilidioksidipäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä

Vertailun vuoksi tarkasteltiin vielä sähkölämmityksen ympäristöystävällisyyttä pelletti- ja öljylämmitykseen nähden. Pellettilämmityksen ja öljylämmityksen osalta käytettiin näitä lähtötietoja elinkaaripäästöjen pohjalta. Eli vaikka pellettipolttoa markkinoidaan ahkerasti hiilidioksidivapaana energiantuotantomuotona, niin silti koko lämmöntuotannon elinkaaren aikana syntyy CO2-päästöjä 68 kg/MWh. Vastaavassa tutkimuksessa öljylämmityksen CO2-päästöt olivat 342 kg/MWh.

Tutkimuksessa oli myös sähkölämmitykselle arvo 681 kg/MWh, mikä on paljon korkeampi kuin suomalisten energiayhtiöiden tämän vertailun keskimääräinen arvo, 370 kg/MWh (eli 370 g/kWh). 681 g/kWh vastaa suurinpiirteiden tämän vertailun viiden saastuvimman energiayhtiön keskiarvoa.
Seuraavassa kuvassa nähdään se, että hiilidioksidipäästöjen suhteen pellettilämmittäjä tuottaa noin Vattenfallin sähkölämmittäjän päästöjen tason verran CO2-päästöjä. Sen sijaan öljylämmittäjä aiheuttaa ilmastomuutosta samalla tasolla Fortumin ja E.ON:n kanssa mutta hieman yllättäen Helsingin energia on vielä yli puolet saastuttavampi vaihtoehto. Esimerkiksi yksi Helsingin energian sähköllä lämpenevä omakotitalo vastaa ilmastonmuutoksen suhteen peräti kahdeksaa pellettilämmiteistä taloa.

KUVA: Vuotuiset hiilidioksidipäästöt tyypillisellä omakotitalolämmittäjillä
Hiukkaspäästöt

Sähköyhtiöiden hiilidioksidipäästökertoimen keskiarvon oli vertailussa 0.09 g/kWh. Suomen sähköntuottajista neljä kaikkein eniten hiukkaspäästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Kuopion energia, Lahti energia, Vantaan energia, ja Suur-Savon sähkö. Sähköntuottajista sen sijaan neljä kaikkein vähiten hiukkaspäästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Ekosähkö Oy, Kotkan Energia, Vattenfall ja Tampereen sähkölaitos.

KUVA: Energiayhtiöiden sähköntuotannon hiukkaspäästöt

Seuraavassa kuvassa on esitetty Helsingin energian, Vattenfallin, E.ON:n, Kotkan energian ja Ekosähkön vuotuiset hiukkaspäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä. Edelleen suuret energiayhtiöt ovat kertaluokkaa enemmän päästöjä tuottavia.

KUVA: Vuotuiset hiukkaspäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä
Radioaktiivinen päästö

Sähköyhtiöiden radioaktiivisen kaivosjätteen määrässä keskiarvo oli vertailussa 4.0 g/kWh. Tämän päästön lisäksi syntyy erittäin vaarallista, korkea-aktiivista käytetyyn ydinpolttoaineen jätettä. Korkea-aktiivisen ydinjätteen määrä on suoraan verrattavissa seuraavien kuvien louhosjätteen määriin. Suomen sähköntuottajista kuusi kaikkein eniten louhintajätettä ja käytettyä ydinpolttoainetta tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Vattenfall, E.On, Turku Energia, Haminan Energia, Kainuun Energia ja Fortum. Sähköntuottajista kolme kaikkein vähiten louhintajätettä tuottavia ja ydinjätteen loppusijoituspaikkaa kuormittavia yhtiöitä olivat Ekosähkö Oy, Kotkan Energia ja Savon voima. Nämä yhtiöt eivät tuota tuhansiksi vuosiksi vaivaa jälkipolville ydinjätteen loppusijoituksen muodossa.

KUVA: Energiayhtiöiden radioaktiiviset päästöt

Seuraavassa kuvassa on esitetty Helsingin energian, Vattenfallin, E.ON:n, Kotkan energian ja Ekosähkön vuotuiset uraanin louhintajätepäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä. Vattenfallilta sähkönsä ostava ihminen tuottaa vuodessa 200 kg aktiivista uraanikaivoksen louhosjätettä, joka säteilee tuhansia vuosia.

KUVA: Radioaktiiviset päästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä

KUVA: Yhteenveto tyypillisen sähkölämmittäjän päästöistä eri energiayhtiöillä
Yhteenveto

Sähkön ostajalla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa omiin päästöihinsä kilpailuttamalla sähköyhtiönsä. Suomessa on tarjolla kymmeniä sähköyhtiöitä, joista osaa on vertailtu tässä raportissa. Sähköyhtiöiden keskinäistä vertailua päästöjen suhteen ei ole aikaisemmin tehty niin, että huomioidaan koko elinkaaren aikana tuotetut päästöt. Näin huomioidaan muun muassa biopolttoaineiden todelliset hiilidioksidipäästöt ja ydinvoiman polttoaineen tuotannon päästöt. Tässä raportissa tutkittiin päästöjä sähköyhtiöiden osalta hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen suhteen sekä tuotetun uraanilouhintajätteen osalta. Laskelmissa käytettiin todellisia sähköyhtiöiden ilmoittamia lukuja sähkön alkuperästä.

Hiilidioksidipäästöissä eroa sähköyhtiöiden välillä on todella paljon. Suomen sähköyhtiöistä Kuopion energia tuottaa kaikkein eniten hiilidioksidipäästöjen tuotettua sähköenergiaa kohti. Tämä on selvä, koska Kuopion energian tuotannosta peräti 73 prosenttia tulee kivihiilestä. Vähiten hiilidioksidipäästöjä tuottaa Norppa-merkin ansainnut Ekosähkö Oy. Ero jälkimmäisen ja edellisen yhtiön hiilidioksidipäästöissä on valtava, yksi Kuopion energian sähköllä lämpenevä omakotitalo tuottaa peräti 140 Ekosähkö Oyn omakotitalolämmittäjän verran hiilidioksidipäästöjä. Tällaisen sähkölämmittäjän suorittama ekoteko on todellinen kun hän vaihtaa sähkönsä toiseen energiayhtiöön.

Hiukkaspäästöissä kaikkein likaisimmat energiayhtiöt ovat lähes samat kuin hiilidioksidipäästöjen tapauksessa. Muutama energiayhtiö kuten Helsingin energia kohottaa sijoitustaan parin pykälän verran lähinnän maakaasun osuuden vuoksi. Silti hiukkaspäästöjä syntyy Helsingin energialla yli kahdeksankertaisesti verrattuna Ekosähkö Oy:n.

Uraanin louhintapäästöt tekevät poikkeuksen hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöihin verrattuna yhtiöiden paremmusjärjestykseen. CO2- ja hiukkaspäästöjen vertailussa hyvin menestynyt Vattenfall on kaikkein eniten ydinjätettä ja louhintajätettä tuottava energiayhtiö. Myös Turku energia, E.ON ja Fortum sijoittuvat tässä vertailun kohdassa yllättävän heikosti. Näiden yhtiöiden sähköntuotannosta yli 20 % tulee ydinvoimasta ja Vattenfallilla tämä on yli puolet. Tästä syystä suomessa sähköä myyvän Vattenfallin nimi on harhaanjohtava, yritys tuottaa suurimman osan sähköstään ydinvoimalla. Kuluttajan tulisi miettiä onko sähkön osto näiltä tuottajilta mielekästä, sillä esimerkiksi ydinjäteongelmaa riittää muutaman kymmenen sähköntuotantovuoden jälkeen jopa sadoiksi tuhansiksi vuosiksi.

Tässä raportissa on kaksi energiayhtiötä ylitse muiden, Ekosähkö Oy ja Kotkan energia. Molemmat ovat ansainneet Norppa-merkkinsä myös tämän raportin tulosten pohjalta, näiden sähköntuottaijen päästöt ovat pienimmät sekä hiilidioksidipäästöjen että hiukkaspäästöjen suhteen, lisäksi niillä tuotettu sähkö ei lisää tulevien sukupolvien vaivaa ydinjätteen loppusijoituksen muodossa. Suuret sähköyhtiöt menestyvät tässä raportissa heikosti vaikka osalla niistä on myönnetty Norppa-merkki. Näitä näennäisesti ympäristöystävällisiä sähköyhtiöitä ovat mm. Helsingin energia, Fortum, Vattenfall ja E.ON.

Lähdetiedot:
VTT: Vihreän energian kriteerit ja elinkaariarviointi energiatuotteiden ympäristökilpailukyvyn arvioinnissa
Jan Willem Storm van Leeuwen: Nuclear power, the energy balance

http://www.fortum.fi/,
http://www.helsinginenergia.fi/,
http://www.vattenfall.fi/,
http://www.eon.fi/,
http://www.turkuenergia.fi/ ,
http://www.tampereensahkolaitos.fi/,
http://www.vantaanenergia.fi/ ,
http://www.savonvoima.fi/,
http://www.lahtienergia.fi/ ,
http://www.pks.fi/,
http://www.sssoy.fi/ ,
http://www.taustavoimaa.fi/,
http://www.haminanenergia.fi/ ,
http://www.kotkanenergia.fi/,
http://www.kuopionenergia.fi/ ,
http://www.taustavoimaa.fi/ekosahko/,
http://www.jenergia.fi/

Tällä sivulla olevalla laskurilla voit laskea sähköyhtiösi tuottamat päästöt:
http://energia.awardspace.info/

Eri sähköntuotantomuotojen ympäristökuormitukset perustuvat elinkaarimallille (ks. Lähdetiedot sivun alareunassa), jossa on huomioitu kaikki elinkaaren päästöt. Energiayhtiöt on velvoitettu kertomaan vain sähkön tuotantovaiheen päästöt, joiden lisäksi tässä laskurissa huomioidaan myös polttoaineen valmistus ja kuljetus, sekä hankinta ja jalostus, että voimalaitoksen rakentaminen, käyttö, käytöstäpoisto ja jätteen loppusijoitus.

Näin huomioidaan esim. myös uusiutuvien tuotantovaihtoehtojen hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt.

Kulutus yhteensä (kWh):
Syötä prosentti-
osuus (%) CO2-päästö(kg) Hiukkaspäästö
(kg)
Kivihiili
Öljy
Maakaasu
Ydinvoima
Turve
Puu
Tuulivoima
Vesivoima
Prosentit yhteensä

Päästöt yhteensä
CO2 yht (kg)
Ominaispäästö CO2 (g/kWh)
Hiukkaspäästö yhteensä (kg)
Ominaishiukkaspäästö (g/kWh)
Radioaktiivinen kaivosjäte (kg)
Radioaktiivinen kaivosjäte (g/kWh)

Ohje päästölaskurin käyttämiseksi:

Syötä arvot pisteellä erotettuna ei pilkulla eli esim. 1.25
Älä lisää mittayksikköä arvon perään.

Sähköntuotantomuotojen CO2-päästöt virherajoineen. Kivihiilen, öjyn ja maakaasun suuret virherajat johtuvat siitä, että polttoaineen valmistuksessa, kuljetuksessa ja päästöissä on jonkun verran vaihtelua. Lisäksi sähköntuotantolaitoksien hyötysuhteissa on pieniä eroja. Ydinvoimalla erittäin suuri virheväli selittyy lukuisista tekijöistä polttoaineen valmistusprosessin aikana, jossa mm. louhittavan uraanimalmin pitoisuudella on suuri merkitys (ks. Lähde 2, s.41). Puu- tuuli- ja vesivoimalla syntyy myös koko sähköntuotantoelinkaaren aikana hiilidioksidipäästöjä mutta niiden määrä on hyvin alhainen verrattuna muihin tuotantovaihtoehtoihin.

Sähköntuotantomuotojen hiukkaspäästöt. Hiukkaspäästöissä on nähtävissä polttolaitosten tuottamien hiukkaspäästöjen lisäksi myös muun elinkaaren aikana syntyvät hiukkaspäästöt. Kivihiilen sähköntuotannon hiukkaspäästöt ovat kaikkein suurimmat mutta ydinvoiman lähinnä uraanipolttoaineen louhinnasta syntyvät hiukkaspäästöt ovat melko lähellä öljyn ja turpeen hiukkaspäästötasoja. Biovoimasta sähköntuotannon voimalaitoskokoluokan puunpoltto tuottaa jonkun verran hiukkaspäästöjä. Vesi- ja tuulivoiman hiukkaspäästöt koko sähköntuotannon elinkaaren aikana ovat hyvin pienet.

Lähdetiedot:
VTT: Vihreän energian kriteerit ja elinkaariarviointi energiatuotteiden ympäristökilpailukyvyn arvioinnissa
Jan Willem Storm van Leeuwen: Nuclear power, the energy balance

Sivut

Kommentit (33)

Tuulivoima

http://energia.awardspace.info/eyvertailu/

[size=150:1pw1ktoq]Yhteenveto sähköntuotantomuotojen vaikutuksista sähkönkäyttäjän päästöihin eri energiayhtiöillä.[/size:1pw1ktoq]

Tällä sivulla on esitetty lähes 20 suomalaisen energiayhtiön sähkön ympäristövaikutuksia koko tuotannon elinkaaren ajalta. Laskelmat perustuvat yhtiöiden kotisivuilla ilmoittamiin tietoihin sähkön tuotannosta ja alkuperästä. Eri sähköntuotantomuotojen ympäristökuormitukset perustuvat elinkaarimallille (ks. Lähdetiedot sivun alareunassa), jossa on huomioitu kaikki elinkaaren päästöt. Energiayhtiöt on velvoitettu kertomaan vain sähkön tuotantovaiheen päästöt, joiden lisäksi tässä laskurissa huomioidaan myös polttoaineen valmistus ja kuljetus, sekä hankinta ja jalostus, että voimalaitoksen rakentaminen, käyttö, käytöstäpoisto ja jätteen loppusijoitus. Mikäli sähköyhtiöisi ei ole näiden tulosten joukossa tai sen sähkön alkuperässä on tapahtunut muutoksia, voit itse vertailla sen päästöjä tämän laskurin avulla kun tarkistat sähkölaskustasi sähkön tuotannon prosenttiosuudet.

Näin huomioidaan esim. myös uusiutuvien tuotantovaihtoehtojen hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt.

Vertailussa mukana olevat sähköyhtiöt:
Fortum, Helsingin energia, Vattenfall, E.ON, Turku energia , Tampereen sähkölaitos, Vantaan energia , Savon voima, Lahti energia , Pohjois-Karjalan sähkö, Suur-Savon sähkö , Kainuun energia, Haminan energia , Kotkan energia, Kuopion energia , Ekosähkö Oy, Jyväskylän energia

Alkusanat

Ilmastonmuutos on lopulta noussut puhetasolta myös merkittäväksi tekijäksi tulevaisuuden energiaratkaisujen valinnassa. Tavallisella sähkönkäyttäjällä on mahdollisuus valita energiayhtiö, joka kantaa vastuuta ympäristöstä. Sähkön kilpailutus on erinomainen keino vaikuttaa. Erityisesti sähkölämmittäjien, jotka kuluttavat paljon energiaa, tulisi valita sähköyhtiönsä ilmastolle ja luonnolle ystävällisten vaihtoehtojen joukosta. Suomessa ainoa käytössä oleva sähkön ympäristömerkintä on Suomen luonnonsuojeluliiton Norppaenergia-merkki. Nämä sähköyhtiöt ovat saaneet Norppa-merkin.
Tässä vertailussa on mukana Norppa-merkin ansainneita yhtiöitä kuten Kotkan Energian Luonto-Ilona sähkö ja Ekosähkö. Esim. Ekosähkön kotisivuilla ollaan huolestuneita ympäristömerkin väärinkäytöstä. "Mainoskampanjoissa vedotaan ihmisten huoleen ilmastonmuutoksesta, mutta samalla jätetään kertomatta, että asiakkaan valinta ei lisää uusiutuvan energian osuutta yhtiöiden tuotannosta."

Hiilidioksipäästöt

Hiilidioksidipäästöistä on tullut energiayhtiöiden tavoiteltu kilpailuvaltti, jossa on käytetty hyväksi voimakasta mainontaa. Esimerkiksi Fortum:n kotisivuilla kuluttajaa ohjataan heti alussa ostamaan ilmastoystävällistä sähköä musiikin saattelemana.

Vaikka ilmastokuvaajia esitetään ahkerasti, eivät energiayhtiöt tuo vastaavasti esille tietoja muista päästöistä tai ilmansaasteista. Esimerkiksi ydinvoiman tapauksessa ei yhdeltäkään sähköyhtiön sivulta löytynyt tietoa siitä, mistä uraanipolttoaine on peräisin tai kuinka paljon sähköntuotannossa polttoaineet tuottavat hiukkaspäästöjä tuotettua sähkömäärä kohti. Vaikka laki pakoittaa sähköyhtiöt ilmoittamaan sähkön alkuperän, on tätä tietoa jopa vaikeaa löytää eräiden sähköyhtiöiden sivuilta. Erityisesti fossiilisia polttoaineita käyttävät sähköyhtiöt tyytyvät ilmoittamaan sähkön alkuperän vain minivaatimustarkkuudella. Tämä tarkittaa sitä, että ilmoitetaan vain ydinvoiman, uusiutuvien ja fossiilisten osuus koko tuotannosta. Toisaalta muutama energiayhtiö ilmoittaa sähkön alkuperän myös tarkasti kuten Tampereen sähkölaitos.

KUVA: Esimerkillinen sähkön alkuperäesitys

Jos sähkön alkuperästä oli käytössä yksityiskohtaista tietoa kuten miten fossiiliten polttoaineiden osuus jakautuu kivihiilen, öljyn, turpeen ja maakaasun suhteen, käytettiin näitä tietoja elinkaarimalliin perustuvassa laskurissa. Sen sijaan mikäli yksityiskohtaista tietoa ei ollut käytettävissä niin fossiilisten polttoaineiden osalta, käytettiin ilmoitettua prosenttiosuutta CO2-päästöjen suhteen kivihiilellä. Vastaavasti, mikäli uusiutuvien vaihtoehtojen kohdalla tarkka tieto puu- vesi- ja tuulivoiman osuudelta puuttui, käytettiin laskelmissa CO2-päästöjen osalta vesivoiman päästökerrointa.

KUVA: Sähkön alkuperät prosentteina

Sähköyhtiöiden hiilidioksidipäästökertoimen keskiarvo oli vertailussa 370 g/kWh. Suomen sähköntuottajista viisi kaikkein eniten hiilidioksidipäästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Kuopion energia, Lahti energia, Vantaan energia, Suur-Savon sähkö ja julkisuudessa päästöjen osalta ryvettynyt Helsingin Energia.

Sähköntuottajista sen sijaan viisi kaikkein vähiten CO2-päästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Ekosähkö Oy, Kotkan Energia, Vattenfall, Turku Energia ja Kainuun Energia.

Hiilidioksidipäästöjen suhteen erot huonoimman ja puhtaimman energiayhtiön välillä olivat todella suuret. Vertailun likaisin sähköyhtiö, Kuopion Energia tuottaa samalla sähkömäärällä peräti 140 kertaisesti hiilidioksidipäästöjä verrattuna Ekösähkö Oy:n.

KUVA: Hiilidioksidipäästöt tuotettua sähkömäärä kohti

Kun yhtiöitä verrataan sähkönkäyttäjän kohdalta, joka vuodessa kuluttaa 15000 kWh eli 15 MWh, on erot CO2-päästöjen suhteen todella suuria. Tästä syystä likaisilta energiayhtiöiltä sähkönsä ostavat sähkölämmittäjät ovat todellisia ilmaston pilaajia. Seuraavassa kuvassa on esitetty Helsingin energian, Vattenfallin, E.ON:n, Kotkan energian ja Ekosähkön vuotuiset hiilidioksidipäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä. Suurista energiayhtiöistä Helsingin energia tuottaa noin kaksinkertaiset hiilidioksidipäästöt verrattuna vaikkapa Fortumiin ja E.ON:iin. Silti näiden suurten energiayhtiöiden saastutus on monta kertaluokkaa pahempaa kuin pienillä Kotkan energialla ja Ekosähköllä.

KUVA: Vuotuiset hiilidioksidipäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä

Vertailun vuoksi tarkasteltiin vielä sähkölämmityksen ympäristöystävällisyyttä pelletti- ja öljylämmitykseen nähden. Pellettilämmityksen ja öljylämmityksen osalta käytettiin näitä lähtötietoja elinkaaripäästöjen pohjalta. Eli vaikka pellettipolttoa markkinoidaan ahkerasti hiilidioksidivapaana energiantuotantomuotona, niin silti koko lämmöntuotannon elinkaaren aikana syntyy CO2-päästöjä 68 kg/MWh. Vastaavassa tutkimuksessa öljylämmityksen CO2-päästöt olivat 342 kg/MWh.

Tutkimuksessa oli myös sähkölämmitykselle arvo 681 kg/MWh, mikä on paljon korkeampi kuin suomalisten energiayhtiöiden tämän vertailun keskimääräinen arvo, 370 kg/MWh (eli 370 g/kWh). 681 g/kWh vastaa suurinpiirteiden tämän vertailun viiden saastuvimman energiayhtiön keskiarvoa.
Seuraavassa kuvassa nähdään se, että hiilidioksidipäästöjen suhteen pellettilämmittäjä tuottaa noin Vattenfallin sähkölämmittäjän päästöjen tason verran CO2-päästöjä. Sen sijaan öljylämmittäjä aiheuttaa ilmastomuutosta samalla tasolla Fortumin ja E.ON:n kanssa mutta hieman yllättäen Helsingin energia on vielä yli puolet saastuttavampi vaihtoehto. Esimerkiksi yksi Helsingin energian sähköllä lämpenevä omakotitalo vastaa ilmastonmuutoksen suhteen peräti kahdeksaa pellettilämmiteistä taloa.

KUVA: Vuotuiset hiilidioksidipäästöt tyypillisellä omakotitalolämmittäjillä
Hiukkaspäästöt

Sähköyhtiöiden hiilidioksidipäästökertoimen keskiarvon oli vertailussa 0.09 g/kWh. Suomen sähköntuottajista neljä kaikkein eniten hiukkaspäästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Kuopion energia, Lahti energia, Vantaan energia, ja Suur-Savon sähkö. Sähköntuottajista sen sijaan neljä kaikkein vähiten hiukkaspäästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Ekosähkö Oy, Kotkan Energia, Vattenfall ja Tampereen sähkölaitos.

KUVA: Energiayhtiöiden sähköntuotannon hiukkaspäästöt

Seuraavassa kuvassa on esitetty Helsingin energian, Vattenfallin, E.ON:n, Kotkan energian ja Ekosähkön vuotuiset hiukkaspäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä. Edelleen suuret energiayhtiöt ovat kertaluokkaa enemmän päästöjä tuottavia.

KUVA: Vuotuiset hiukkaspäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä
Radioaktiivinen päästö

Sähköyhtiöiden radioaktiivisen kaivosjätteen määrässä keskiarvo oli vertailussa 4.0 g/kWh. Tämän päästön lisäksi syntyy erittäin vaarallista, korkea-aktiivista käytetyyn ydinpolttoaineen jätettä. Korkea-aktiivisen ydinjätteen määrä on suoraan verrattavissa seuraavien kuvien louhosjätteen määriin. Suomen sähköntuottajista kuusi kaikkein eniten louhintajätettä ja käytettyä ydinpolttoainetta tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Vattenfall, E.On, Turku Energia, Haminan Energia, Kainuun Energia ja Fortum. Sähköntuottajista kolme kaikkein vähiten louhintajätettä tuottavia ja ydinjätteen loppusijoituspaikkaa kuormittavia yhtiöitä olivat Ekosähkö Oy, Kotkan Energia ja Savon voima. Nämä yhtiöt eivät tuota tuhansiksi vuosiksi vaivaa jälkipolville ydinjätteen loppusijoituksen muodossa.

KUVA: Energiayhtiöiden radioaktiiviset päästöt

Seuraavassa kuvassa on esitetty Helsingin energian, Vattenfallin, E.ON:n, Kotkan energian ja Ekosähkön vuotuiset uraanin louhintajätepäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä. Vattenfallilta sähkönsä ostava ihminen tuottaa vuodessa 200 kg aktiivista uraanikaivoksen louhosjätettä, joka säteilee tuhansia vuosia.

KUVA: Radioaktiiviset päästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä

KUVA: Yhteenveto tyypillisen sähkölämmittäjän päästöistä eri energiayhtiöillä
Yhteenveto

Sähkön ostajalla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa omiin päästöihinsä kilpailuttamalla sähköyhtiönsä. Suomessa on tarjolla kymmeniä sähköyhtiöitä, joista osaa on vertailtu tässä raportissa. Sähköyhtiöiden keskinäistä vertailua päästöjen suhteen ei ole aikaisemmin tehty niin, että huomioidaan koko elinkaaren aikana tuotetut päästöt. Näin huomioidaan muun muassa biopolttoaineiden todelliset hiilidioksidipäästöt ja ydinvoiman polttoaineen tuotannon päästöt. Tässä raportissa tutkittiin päästöjä sähköyhtiöiden osalta hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen suhteen sekä tuotetun uraanilouhintajätteen osalta. Laskelmissa käytettiin todellisia sähköyhtiöiden ilmoittamia lukuja sähkön alkuperästä.

Hiilidioksidipäästöissä eroa sähköyhtiöiden välillä on todella paljon. Suomen sähköyhtiöistä Kuopion energia tuottaa kaikkein eniten hiilidioksidipäästöjen tuotettua sähköenergiaa kohti. Tämä on selvä, koska Kuopion energian tuotannosta peräti 73 prosenttia tulee kivihiilestä. Vähiten hiilidioksidipäästöjä tuottaa Norppa-merkin ansainnut Ekosähkö Oy. Ero jälkimmäisen ja edellisen yhtiön hiilidioksidipäästöissä on valtava, yksi Kuopion energian sähköllä lämpenevä omakotitalo tuottaa peräti 140 Ekosähkö Oyn omakotitalolämmittäjän verran hiilidioksidipäästöjä. Tällaisen sähkölämmittäjän suorittama ekoteko on todellinen kun hän vaihtaa sähkönsä toiseen energiayhtiöön.

Hiukkaspäästöissä kaikkein likaisimmat energiayhtiöt ovat lähes samat kuin hiilidioksidipäästöjen tapauksessa. Muutama energiayhtiö kuten Helsingin energia kohottaa sijoitustaan parin pykälän verran lähinnän maakaasun osuuden vuoksi. Silti hiukkaspäästöjä syntyy Helsingin energialla yli kahdeksankertaisesti verrattuna Ekosähkö Oy:n.

Uraanin louhintapäästöt tekevät poikkeuksen hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöihin verrattuna yhtiöiden paremmusjärjestykseen. CO2- ja hiukkaspäästöjen vertailussa hyvin menestynyt Vattenfall on kaikkein eniten ydinjätettä ja louhintajätettä tuottava energiayhtiö. Myös Turku energia, E.ON ja Fortum sijoittuvat tässä vertailun kohdassa yllättävän heikosti. Näiden yhtiöiden sähköntuotannosta yli 20 % tulee ydinvoimasta ja Vattenfallilla tämä on yli puolet. Tästä syystä suomessa sähköä myyvän Vattenfallin nimi on harhaanjohtava, yritys tuottaa suurimman osan sähköstään ydinvoimalla. Kuluttajan tulisi miettiä onko sähkön osto näiltä tuottajilta mielekästä, sillä esimerkiksi ydinjäteongelmaa riittää muutaman kymmenen sähköntuotantovuoden jälkeen jopa sadoiksi tuhansiksi vuosiksi.

Tässä raportissa on kaksi energiayhtiötä ylitse muiden, Ekosähkö Oy ja Kotkan energia. Molemmat ovat ansainneet Norppa-merkkinsä myös tämän raportin tulosten pohjalta, näiden sähköntuottaijen päästöt ovat pienimmät sekä hiilidioksidipäästöjen että hiukkaspäästöjen suhteen, lisäksi niillä tuotettu sähkö ei lisää tulevien sukupolvien vaivaa ydinjätteen loppusijoituksen muodossa. Suuret sähköyhtiöt menestyvät tässä raportissa heikosti vaikka osalla niistä on myönnetty Norppa-merkki. Näitä näennäisesti ympäristöystävällisiä sähköyhtiöitä ovat mm. Helsingin energia, Fortum, Vattenfall ja E.ON.

Lähdetiedot:
VTT: Vihreän energian kriteerit ja elinkaariarviointi energiatuotteiden ympäristökilpailukyvyn arvioinnissa
Jan Willem Storm van Leeuwen: Nuclear power, the energy balance

http://www.fortum.fi/,
http://www.helsinginenergia.fi/,
http://www.vattenfall.fi/,
http://www.eon.fi/,
http://www.turkuenergia.fi/ ,
http://www.tampereensahkolaitos.fi/,
http://www.vantaanenergia.fi/ ,
http://www.savonvoima.fi/,
http://www.lahtienergia.fi/ ,
http://www.pks.fi/,
http://www.sssoy.fi/ ,
http://www.taustavoimaa.fi/,
http://www.haminanenergia.fi/ ,
http://www.kotkanenergia.fi/,
http://www.kuopionenergia.fi/ ,
http://www.taustavoimaa.fi/ekosahko/,
http://www.jenergia.fi/

Tällä sivulla olevalla laskurilla voit laskea sähköyhtiösi tuottamat päästöt:
http://energia.awardspace.info/

Eri sähköntuotantomuotojen ympäristökuormitukset perustuvat elinkaarimallille (ks. Lähdetiedot sivun alareunassa), jossa on huomioitu kaikki elinkaaren päästöt. Energiayhtiöt on velvoitettu kertomaan vain sähkön tuotantovaiheen päästöt, joiden lisäksi tässä laskurissa huomioidaan myös polttoaineen valmistus ja kuljetus, sekä hankinta ja jalostus, että voimalaitoksen rakentaminen, käyttö, käytöstäpoisto ja jätteen loppusijoitus.

Näin huomioidaan esim. myös uusiutuvien tuotantovaihtoehtojen hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt.

Kulutus yhteensä (kWh):
Syötä prosentti-
osuus (%) CO2-päästö(kg) Hiukkaspäästö
(kg)
Kivihiili
Öljy
Maakaasu
Ydinvoima
Turve
Puu
Tuulivoima
Vesivoima
Prosentit yhteensä

Päästöt yhteensä
CO2 yht (kg)
Ominaispäästö CO2 (g/kWh)
Hiukkaspäästö yhteensä (kg)
Ominaishiukkaspäästö (g/kWh)
Radioaktiivinen kaivosjäte (kg)
Radioaktiivinen kaivosjäte (g/kWh)

Ohje päästölaskurin käyttämiseksi:

Syötä arvot pisteellä erotettuna ei pilkulla eli esim. 1.25
Älä lisää mittayksikköä arvon perään.

Sähköntuotantomuotojen CO2-päästöt virherajoineen. Kivihiilen, öjyn ja maakaasun suuret virherajat johtuvat siitä, että polttoaineen valmistuksessa, kuljetuksessa ja päästöissä on jonkun verran vaihtelua. Lisäksi sähköntuotantolaitoksien hyötysuhteissa on pieniä eroja. Ydinvoimalla erittäin suuri virheväli selittyy lukuisista tekijöistä polttoaineen valmistusprosessin aikana, jossa mm. louhittavan uraanimalmin pitoisuudella on suuri merkitys (ks. Lähde 2, s.41). Puu- tuuli- ja vesivoimalla syntyy myös koko sähköntuotantoelinkaaren aikana hiilidioksidipäästöjä mutta niiden määrä on hyvin alhainen verrattuna muihin tuotantovaihtoehtoihin.

Sähköntuotantomuotojen hiukkaspäästöt. Hiukkaspäästöissä on nähtävissä polttolaitosten tuottamien hiukkaspäästöjen lisäksi myös muun elinkaaren aikana syntyvät hiukkaspäästöt. Kivihiilen sähköntuotannon hiukkaspäästöt ovat kaikkein suurimmat mutta ydinvoiman lähinnä uraanipolttoaineen louhinnasta syntyvät hiukkaspäästöt ovat melko lähellä öljyn ja turpeen hiukkaspäästötasoja. Biovoimasta sähköntuotannon voimalaitoskokoluokan puunpoltto tuottaa jonkun verran hiukkaspäästöjä. Vesi- ja tuulivoiman hiukkaspäästöt koko sähköntuotannon elinkaaren aikana ovat hyvin pienet.

Lähdetiedot:
VTT: Vihreän energian kriteerit ja elinkaariarviointi energiatuotteiden ympäristökilpailukyvyn arvioinnissa
Jan Willem Storm van Leeuwen: Nuclear power, the energy balance

Kopsasit sitten koko jutun graafeineen! Oliskos pelkkä linkki riittänyt!

Ei pojat. eihän keskustelua näin käydä. Mennäänpäs tämän sivun yli että heilahtaa! Tuntemattoman sotilaan Kapteeni Kaarnaa mukaillen.

Kilpailutin maailman puhtaimman energiamuodon, eli tuulivoiman, hyväksi. Hinta ydintörkysekasähköön verrattuna oli pikkuisen korkeampi, mutta ei mikään sähkölaitos voisikaan myydä tuulisähköä niin kalliilla, ettei minulla olisi varaa sitä ostaa.

_________________
Kun Suomessa tuulisähkön ostajilta sähköt katkeaa, on todennäköistä, että vähintään yksi ydinvoimala on posahtanut tai muuten pois toiminnasta.

Hautala: Päättäjien ja kansalaisten opiskeltava elinkaariajattelua
Tiedote – Energia – Ilmasto – 04.03.2008

- Ilmastonsuojelu mukaan EU:n vakaus- ja kasvusopimukseen

Kansanedustaja Heidi Hautala on huolissaan Suomessa käydyn energia- ja ilmastokeskustelun tasosta. Keskustelussa Vihreitä on syytetty "haihattelusta", kun puolue on tarjonnut uusiutuviin energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen perustuvaa kokonaisratkaisuaan.

- Valitettavasti yksinkertaisten energiaratkaisujen aika on ohi, ja myös keskustelussa olisi päästävä eroon yksinkertaistuksista. Päättäjien olisi opeteltava ekologista lukutaitoa ja elinkaariajattelua, Hautala esittää.

Heidi Hautala toivottaa tervetulleeksi kansalaisjärjestöjen Polttava kysymys -kampanjan. Siinä vaaditaan Suomeen ilmastolakia, jossa määriteltäisiin vuosittaiset päästövähennykset.

- Laillisesti sitova tavoite takaisi sen, ettei lyhytnäköinen talouspolitiikka tee tyhjäksi ilmastonmuutoksen torjuntaa. Suomi voisi ehdottaa, että EU:n vakaus- ja kasvusopimusta täydennettäisiin sitovilla, vuosittaisilla päästövähennystavoitteilla, Hautala ehdottaa.

- Vesivoiman lisärakentamisesta puhutaan nyt unohtaen, että Suomessa ei ole sellaisia korkeuseroja, että vesivoimaa olisi kovinkaan paljoa enää hyödyntämättä. Suomen osalta Vuotos kattaa 0,4 % sähkön ja 0,1 % energian kokonaiskulutuksesta. Allasrakentaminen ei ratkaise Suomen energiakysymystä eikä meidän tarvitse uhrata ainutlaatuista luontoamme uusiutuvien energialähteiden lisäämiseksi. Ministeri Mauri Pekkarinen on kääntänyt keskustelun päälaelleen: hän vaatii Vuotoksen allasta tuulivoiman tarvitsemaksi säätövoimaksi, kun itse asiassa Vuotosta tarvitaan ydinvoiman säätövoimaksi. Vuotos on siis ydinvoimateollisuuden märkä uni, Hautala sanoo.

- Liikenteen biopolttoaineita lisätään maailmassa nyt sellaista vauhtia, että kehitysmaiden ruokaturva ja luonnon monimuotoisuus ovat vakavasti uhattuina. Liikenteen päästöjen vähentäminen vaatii polttoaineiden kokonaiskulutuksen vähentämistä ja ekologisesti tervettä yhdyskuntasuunnittelua. Turpeen hiilidioksidipäästöt ovat sitä luokkaa, että siitä ei ole ilmastoystävälliseksi polttoaineeksi, enkä usko EU:n lämpenevän Suomen viherpesuyrityksille. Tietysti myös tuulivoimaa rakennettaessa on otettava kaavoituksessa huomioon maisemahaitat, Hautala luettelee.

- Ydinvoimasta puhutaan ikään kuin uraaninlouhinnan ja ydinjätteiden muodostamia ympäristöongelmia ei olisikaan. Miten ihmeessä tällainen silmänkääntötemppu on onnistunut? . Ydinvoimateollisuuden omissa visioissa noin viisi prosenttia maailmanlaajuisesti tarvittavista päästövähennyksistä saataisiin aikaan ydinvoimalla. Seuraavien 20 vuoden aikana pitäisi rakentaa 350 ydinreaktoria ja silti 95 % päästövähennyksistä pitäisi saavuttaa muilla keinoilla. Ydinvoima tuottaa vain sähköä, ja Suomenkin kasvihuonekaasupäästöistä 90 % syntyy aivan muualla, Hautala muistuttaa.
Säästö haitattomin energianlähde

- Energiatehokkuuden lisääminen ja puhdas energiansäästö ovat ylivoimaisesti haitattomin ja halvin energianlähde. Kuitenkaan tämä oivallus ei näy käytännössä. Energiaa tuhlataan Suomessa valtavasti. Eikö energia olekaan liian kallista, vai olemmeko vain haluttomia muuttamaan tottumuksiamme? Parempaan energiatehokkuuteen ja energiankulutuksen kasvun taittamiseen on olemassa monia tehokkaita ohjauskeinoja matalaenergiatalojen suosimisesta sitoviin energiansäästösopimuksiin.

- Paljon sähköä kuluttavien kotitalouksien verotusta voisi myös Ruotsin tapaan rohkeasti korottaa ja ohjata siten kuluttajia energiatehokkuuteen. Ja missä viipyvät keinot, joilla sähkönkuluttajat voivat itse osallistua kalliiden kulutushuippujen tasaamiseen, Hautala kysyy.

- Kansalaiset ovat tutkimusten mukaan valmiita muuttamaan elintapojaan. Poliitikkojen pitäisi uskaltaa ratsastaa tämän aallon harjalla. Onneksi meillä on pääministeri, joka on tehnyt ilmastonmuutoksen torjunnasta jopa tärkeimmän tavoitteensa. Hän puhuu lämpimästi taloudellisten ohjauskeinojen ja investointitukien puolesta, jotta kansalaisille tehtäisiin helpommaksi valita ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Aikaa ei ole hukattavaksi, joten hallituksen pitäisi kiirehtiä toimenpiteitä, Heidi Hautala toteaa.

Hautala vieraili Siuntiossa 4.3.2008.

http://www.vihrealiitto.fi/fi/node/2677

Onneksi meillä on pääministeri, joka on tehnyt ilmastonmuutoksen torjunnasta jopa tärkeimmän tavoitteensa. Hän puhuu lämpimästi taloudellisten ohjauskeinojen ja investointitukien puolesta, jotta kansalaisille tehtäisiin helpommaksi valita ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

Niin ja sama pääministeri kunnostautuu yksityiselämänsä kohu-uutisilla. Laittakaa politrukit omat asianne kuntoon ensin.

Avausviestistä:

"
Radioaktiivinen päästö

Sähköyhtiöiden radioaktiivisen kaivosjätteen määrässä keskiarvo oli vertailussa 4.0 g/kWh. Tämän päästön lisäksi syntyy erittäin vaarallista, korkea-aktiivista käytetyyn ydinpolttoaineen jätettä. Korkea-aktiivisen ydinjätteen määrä on suoraan verrattavissa seuraavien kuvien louhosjätteen määriin. Suomen sähköntuottajista kuusi kaikkein eniten louhintajätettä ja käytettyä ydinpolttoainetta tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Vattenfall, E.On, Turku Energia, Haminan Energia, Kainuun Energia ja Fortum. Sähköntuottajista kolme kaikkein vähiten louhintajätettä tuottavia ja ydinjätteen loppusijoituspaikkaa kuormittavia yhtiöitä olivat Ekosähkö Oy, Kotkan Energia ja Savon voima. Nämä yhtiöt eivät tuota tuhansiksi vuosiksi vaivaa jälkipolville ydinjätteen loppusijoituksen muodossa.
"

sähkönmyyjistä nämä ovat suurimmat ydinpaskojat:

vattenfall
e,on
turku energia
haminan energia
kainuun energia
fortum

Nämä eivät tuota ydinpaskaa suomeen:

ekosähkö
kotkan energia
savon voima

nuo on syytä huomioida myös vihreän sähkön ostajien.

Tämän viestin osoite: http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... 360#735360

tietää
Onneksi meillä on pääministeri, joka on tehnyt ilmastonmuutoksen torjunnasta jopa tärkeimmän tavoitteensa. Hän puhuu lämpimästi taloudellisten ohjauskeinojen ja investointitukien puolesta, jotta kansalaisille tehtäisiin helpommaksi valita ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

Niin ja sama pääministeri kunnostautuu yksityiselämänsä kohu-uutisilla. Laittakaa politrukit omat asianne kuntoon ensin.

Vanhanen: Tuulivoimaa tarvitaan parituhatta megawattia

Helsingin Sanomat
Vanhanen: Tuulivoimaa tarvitaan parituhatta megawattia
Matti Vanhanen

Pääministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan Suomeen tarvitaan ”todella huimasti” lisää tuulivoimaa, jopa parituhatta megawattia. Nyt tuulivoimaa tuotetaan Suomessa alle sata megawattia.

Vanhanen esitti tavoitteen sunnuntaina Yleisradion Pääministerin haastattelutunti -ohjelmassa.

Myös jätteenpolttoa pitää pystyä lisäämään, Vanhanen sanoi.

Hän ennakoi ensi keväästä mielenkiintoista, kun hallituksen täytyy linjata energiapolitiikkaa uusien tavoitteiden ja velvoitteiden pohjalta. YK:n ilmastokokous alkaa maanantaina Balilla, ja EU:n uudet ilmastovelvoitteet valmistuvat alkuvuodesta.

Vesivoiman osalta Vanhanen vahvisti aiemman näkemyksensä siitä, että Vuotoksen altaan rakentamisen vaatimaa vesilain muutosta ei tehdä, koska vihreät vastustavat sitä, ja siitä on sovittu hallitusohjelmassa.

http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/V ... 5232284271

Vanhanen lisäisi tuulivoimaa tuntuvasti

24.2. 16:31 Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) pitää vihreiden esittämää tavoitetta tuulivoiman tuntuvasta lisäämisestä mahdollisena.

Vanhasen mukaan energiantuotannon mittaluokka olisi kuitenkin selvästi pienempi kuin vihreiden tavoitteissa.

Vanhanen arvioi Ylessä Pääministerin haastattelutunnilla, että tuulienergian määrä voitaisiin lähes 20-kertaistaa vuoteen 2020 mennessä. Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg esitti eilen tavoitteeksi 3 000 megawattia, mikä lisäisi tuotannon 30-kertaiseksi.

Pääministeri Vanhanen tapasi tammikuussa Kalifornian kuvernöörin Arnold Schwarzeneggerin, joka on noussut ilmastonmuutoksen vastustamisessa eturiviin Yhdysvalloissa.

http://www.taloussanomat.fi/politiikka/ ... /382?rss=4

Tuulivoima

Sähköyhtiöiden hiilidioksidipäästökertoimen keskiarvon oli vertailussa 0.09 g/kWh. Suomen sähköntuottajista neljä kaikkein eniten hiukkaspäästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Kuopion energia, Lahti energia, Vantaan energia, ja Suur-Savon sähkö. Sähköntuottajista sen sijaan neljä kaikkein vähiten hiukkaspäästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Ekosähkö Oy, Kotkan Energia, Vattenfall ja Tampereen sähkölaitos.

KUVA: Energiayhtiöiden sähköntuotannon hiukkaspäästöt

Seuraavassa kuvassa on esitetty Helsingin energian, Vattenfallin, E.ON:n, Kotkan energian ja Ekosähkön vuotuiset hiukkaspäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä. Edelleen suuret energiayhtiöt ovat kertaluokkaa enemmän päästöjä tuottavia.

KUVA: Vuotuiset hiukkaspäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä
Radioaktiivinen päästö

Ilman pienhiukkaset vaativat vuosittain jopa 200 suomalaisen hengen
Julkaistu 09.03.2008, klo 19.16 (päivitetty 09.03.2008, klo 20.34)
pienhiukkaskartta
Kuva: YLE
Pienhiukkasmäärät Euroopassa
Ilman pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa vuosittain parinsadan ihmisen ennenaikaisen kuoleman. Hiukkaset ovat haitallisia varsinkin sydän- ja hengityselinairauksia sairastaville ihmisille. Pahimmat pienhiukkasten päästölähteet ovat liikenne ja puun poltto.
Arvio ilman pienhiukkasten vaatimista noin paristasadasta ennenaikaisesta kuolonuhrista perustuu Ilmatieteen laitoksen ja Kansanterveyslaitoksen yhteiseen tutkimushankkeeseen.

Tutkimusprofessori Jaakko Kukkonen Ilmatieteen laitokselta pitää ongelmaa Suomen mittakaavassa vakavana. Hänen mukaansa pienhiukkasista johtuville ennenaikaisille kuolemille on löytynyt tieteellistä näyttöä vasta nyt, 2000-luvulla.

Hengitysilmassa leijuvia pienhiukkasia kulkeutuu Suomeen myös Itä- ja Keski-Euroopasta. Esimerkiksi tehtaiden ja teollisuuden päästöpilviä kantautuu Suomeen tuulen mukana. Huonointa ilmanlaatu on Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa.

Tutkijoiden mukaan pienhiukkasten määrä saattaa laskea tulevaisuudessa, mutta se tapahtuu hitaasti. Esimerkiksi liikennemäärien kasvu saattaa kuitenkin myös lisätä pienhiukkaspäästöjä ainakin paikallisesti.

Tutkimusprofessori Kukkonen muistuttaa, että dieselautojen määrän kasvu on hankala asia pienhiukkaspäästöjen kannalta. Sama koskee siirtymistä öljylämmityksestä biopolttoaineisiin.

- Biopolttoaineiden vaikutukset tunnetaan aika huonosti. Dieselien lisääntyminen saattaa jopa lisätä hiukkaspäästöjä, joten tämä on aika monitahoinen kysymys, Kukkonen sanoo.

YLE Uutiset

http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/oikea/id84840.html

Tuulivoima
Hiukkaspäästöt

Sähköyhtiöiden hiilidioksidipäästökertoimen keskiarvon oli vertailussa 0.09 g/kWh. Suomen sähköntuottajista neljä kaikkein eniten hiukkaspäästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Kuopion energia, Lahti energia, Vantaan energia, ja Suur-Savon sähkö. Sähköntuottajista sen sijaan neljä kaikkein vähiten hiukkaspäästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Ekosähkö Oy, Kotkan Energia, Vattenfall ja Tampereen sähkölaitos.

KUVA: Energiayhtiöiden sähköntuotannon hiukkaspäästöt

Seuraavassa kuvassa on esitetty Helsingin energian, Vattenfallin, E.ON:n, Kotkan energian ja Ekosähkön vuotuiset hiukkaspäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä. Edelleen suuret energiayhtiöt ovat kertaluokkaa enemmän päästöjä tuottavia.

KUVA: Vuotuiset hiukkaspäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä

Ilman pienhiukkaset vaativat vuosittain jopa 200 suomalaisen hengen
Julkaistu 09.03.2008, klo 19.16 (päivitetty 09.03.2008, klo 20.34)
pienhiukkaskartta
Kuva: YLE
Pienhiukkasmäärät Euroopassa
Ilman pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa vuosittain parinsadan ihmisen ennenaikaisen kuoleman. Hiukkaset ovat haitallisia varsinkin sydän- ja hengityselinairauksia sairastaville ihmisille. Pahimmat pienhiukkasten päästölähteet ovat liikenne ja puun poltto.
Arvio ilman pienhiukkasten vaatimista noin paristasadasta ennenaikaisesta kuolonuhrista perustuu Ilmatieteen laitoksen ja Kansanterveyslaitoksen yhteiseen tutkimushankkeeseen.

Tutkimusprofessori Jaakko Kukkonen Ilmatieteen laitokselta pitää ongelmaa Suomen mittakaavassa vakavana. Hänen mukaansa pienhiukkasista johtuville ennenaikaisille kuolemille on löytynyt tieteellistä näyttöä vasta nyt, 2000-luvulla.

Hengitysilmassa leijuvia pienhiukkasia kulkeutuu Suomeen myös Itä- ja Keski-Euroopasta. Esimerkiksi tehtaiden ja teollisuuden päästöpilviä kantautuu Suomeen tuulen mukana. Huonointa ilmanlaatu on Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa.

Tutkijoiden mukaan pienhiukkasten määrä saattaa laskea tulevaisuudessa, mutta se tapahtuu hitaasti. Esimerkiksi liikennemäärien kasvu saattaa kuitenkin myös lisätä pienhiukkaspäästöjä ainakin paikallisesti.

Tutkimusprofessori Kukkonen muistuttaa, että dieselautojen määrän kasvu on hankala asia pienhiukkaspäästöjen kannalta. Sama koskee siirtymistä öljylämmityksestä biopolttoaineisiin.

- Biopolttoaineiden vaikutukset tunnetaan aika huonosti. Dieselien lisääntyminen saattaa jopa lisätä hiukkaspäästöjä, joten tämä on aika monitahoinen kysymys, Kukkonen sanoo.

YLE Uutiset

http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/oikea/id84840.html

http://energia.awardspace.info/eyvertailu/

Hiukkaspäästöt

Sähköyhtiöiden hiilidioksidipäästökertoimen keskiarvon oli vertailussa 0.09 g/kWh. Suomen sähköntuottajista neljä kaikkein eniten hiukkaspäästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Kuopion energia, Lahti energia, Vantaan energia, ja Suur-Savon sähkö. Sähköntuottajista sen sijaan neljä kaikkein vähiten hiukkaspäästöjä tuottavaa yhtiöitä olivat järjestyksessä Ekosähkö Oy, Kotkan Energia, Vattenfall ja Tampereen sähkölaitos.

KUVA: Energiayhtiöiden sähköntuotannon hiukkaspäästöt

Seuraavassa kuvassa on esitetty Helsingin energian, Vattenfallin, E.ON:n, Kotkan energian ja Ekosähkön vuotuiset hiukkaspäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä. Edelleen suuret energiayhtiöt ovat kertaluokkaa enemmän päästöjä tuottavia.

KUVA: Vuotuiset hiukkaspäästöt tyypillisellä sähkölämmittäjällä

Tällä sivulla olevalla laskurilla voit laskea sähköyhtiösi tuottamat päästöt:
http://energia.awardspace.info/

EU hillitsee altistusta pienhiukkasille

Pakokaasuille asetetaan yhä tiukemmat vaatimukset. EU haluaa pudottaa tuntuvasti pakokaasujen hiukkaspäästöjä, koska ne ovat pieninäkin määrinä haitallisia ihmisille.

Terveydelle haitalliset pienhiukkaset ovat nousemassa ilmansuojelun kärkeen Euroopassa.

EU:n komissio aikoo esittää esittää ensi vuonna selviä tiukennuksia muun muassa uusien autojen pakokaasujen puhdistukseen. Pienhiukkaset otettaneen mukaan myös ilman epäpuhtauksien kaukokulkeumasopimukseen.

Altistuminen pienhiukkasille alentaa ihmisten elinikää. EU:n ilmansuojeluohjelman mukaan esimerkiksi Keski-Euroopassa eliniän arvioidaan lyhenevän yli vuodella ja Suomessa noin kolmella kuukaudella.

Pienhiukkasten pitoisuudet olisi saatava mahdollisimman pieniksi tai mieluiten nollaan. Uusimman tiedon mukaan ei ole olemassa kynnystä, jonka alla ne olisivat haitattomia, kertoo johtaja Matti Vainio EU:n komission ympäristöpääosastolta Helsingissä.

(MTV3-STT)

EU asettamassa ylärajan ilman pienhiukkasille

Jos raja ylittyy, voisi hengitysilmansa pilaamisesta suivaantunut kansalainen haastaa päästöjen aiheuttajia oikeuteen.

Ilman pienhiukkasille on tulossa sitova yläraja. Suomi yrittää hieroa sopua uudesta ilmanlaatudirektiivistä, joka määräisi kuinka paljon terveydelle haitallisia pienhiukkasia ilmassa saa olla.

Jos raja ylittyy, voisi hengitysilmansa pilaamisesta suivaantunut kansalainen haastaa päästöjen aiheuttajia oikeuteen.

Asiasta keskustellaan EU:n ympäristöministerien kesken ensi maanantaina. Direktiivillä on tarkoitus korvata ja yksinkertaistaa EU:n nykyisiä sääntöjä ilmanlaadusta.

- Metsäpaloihin tätä ei sovelleta, mutta muihin inhimillisestä toiminnasta aiheutuviin päästöihin kyllä, kertoo ympäristöministeriön ylijohtaja Pekka Jalkanen.

Raja, joka on 25 mikrogrammaa kuutiota kohden, ylittyi viime kesänä muutamaan otteeseen Suomessa johtuen Venäjän metsäpaloista. Suomessa rajan sisällä pysyminen ei aiheuta suurempia ongelmia, mutta muissa EU-maissa se voi olla vaikeampaa.

Pienhiukkaset tunkeutuvat syvälle keuhkoihin ja verenkiertoon, heikentäen sekä keuhkojen että sydämen toimintakykyä. Niitä aiheutuu liikenteestä ja teollisuudesta, mutta myös puun poltosta. Direktiivin voimaantulon tavoitteeksi on tarkoitus asettaa vuosi 2010 ja takarajaksi 2015.

Lisäksi direktiiviin tulisi maakohtaiset tavoitteet alentaa väestön altistumista. Pahimmin saastuneilla alueilla päästöjä pitäisi vähentää viidenneksen, Suomessa alhaisempi.

(MTV3-STT)

lmanlaatua voi tarkkailla internetissä

(STT)

Suomalaisten kaupunkien ilmanlaatua voi nyt seurata reaaliajassa internetissä. Ilmatieteen laitos on perustanut verkkopalvelun, josta näkee ilmanlaatutilanteen ja yleisimpien epäpuhtauksien määrän.

Suomalaisten hengitysilmaa huonontavat eniten katupöly ja saasteet. EU:n pari vuotta sitten teettämästä ilmastotutkimuksesta selvisi, että saasteperäiset pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa vuosittain 1300 ennenaikaista kuolemaa.

Ympäristöministeriön mukaan Suomen ilmanlaatu on eurooppalaisittain hyvä. Saasteita kuitenkin ajautuu ilmavirtausten mukana kaukaakin. Esimerkiksi Venäjän viimekesäiset metsäpalot lisäsivät pienhiukkasia selvästi.

Uuteen verkkopalveluun tulee mittaustietoa 22 paikkakunnalta. Ilmatieteen laitos toivoo, että kaikki kunnat lähtisivät palveluun mukaan vuoden loppuun mennessä.

Verkkopalvelun on tilannut ympäristöministeriö. Se on osoitteessa:

http://www.ilmanlaatu.fi.

Puun pienpoltolle tulee päästörajoitukset

Esimerkiksi saunan kiuas päästää ilmaan pienhiukkasia, jotka ovat terveydelle vaarallisia. Ympäristöministeriö asettaa päästösäädökset uusille lämmityslaitteille.

Puun pienpoltolle ollaan asettamassa Suomessa ensimmäistä kertaa päästörajoituksia. Määräykset koskevat uusia tulisijoja, joissa poltetaan kiinteää puuainesta, kuten halkoja tai haketta.

Pienpoltto on tähän mennessä ollut ainoa merkittävä päästölähde, jota ei säädellä juuri lainkaan. Pientulisijoissa ei ole savukaasun puhdistimia, vaan päästöt pääsevät laimentumattomina ulkoilmaan.

Pienpolton synnyttämät pienhiukkaset pääsevät tunkeutumaan syvälle keuhkoihin ja jopa verenkiertoon, minkä vuoksi ne ovat ilmassa olevista hiukkasista haitallisimpia. Niiden on arveltu aiheuttavan Suomessa 1300 ennenaikaista kuolemaa joka vuosi.

Ympäristöministeriön suunnittelemat päästösäädökset koskevat lämmityslaitteita, joiden nimellisteho on enintään 300 kW. Jo käytössä oleviin tulisijoihin esimerkiksi kesämökeillä ei tarvitse tehdä muutoksia.

Määräykset tulevat voimaan vuoden 2008 alussa.

Pienpoltolle on asetettu päästörajoitukset esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Itävallassa.

(MTV3-STT)

Tutkimus: Pienhiukkaspäästöt tappavat satoja

Liikenne aiheuttaa pienhiukkaspäästöjä.

Pahimpia pienhiukkasten päästölähteitä Suomessa ovat liikenne ja puiden pienpoltto. Eniten päästöjä syntyy Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa.

Suomalaisten ympäristöpäästöjen pienhiukkaset aiheuttavat vuosittain muutaman sadan ihmisen ennenaikaisen kuoleman Suomessa ja ulkomailla. Kun laskelmiin otetaan mukaan kaasuista ilmassa syntyneet niin sanotut sekundääriset hiukkaset, kasvaa kuolemien lukumäärä entisestään.

Tämä käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Kansanterveyslaitoksen hiukkasten aiheuttamia terveysriskejä koskevan tutkimuksen alustavista tuloksista.

- Tiedot perustuvat tutkimukseen, jossa on kehitetty kokonaismalli pienhiukkaspäästöjen, niiden leviämisen ja riskin arvioimiseksi, kertoo mallinnusprojektia koordinoinut Ari Karppinen Ilmatieteen laitokselta.

Kokonaismalliin sisältyvät pienhiukkasten leviämismallit kehitettiin Ilmatieteen laitoksella. Ympäristökeskus vastasi päästöjen mallinnuksesta. Kansanterveyslaitos analysoi sekä väestön altistumista että hiukkasten aiheuttamia terveysriskejä.

- Ilman laadun tutkimuksessa mallien käyttö on yleistä ja kokonaiskuvan saamisen kannalta tärkeää. Ne auttavat myös arvioimaan, miten eri toimet vaikuttavat päästöihin ja terveyteen, toteaa Karppinen.

Projektissa on pystytty tarkentamaan pienhiukkasten päästöt ja päästöjen lähteet koko Suomen alueella. Pahimmat päästölähteet Suomessa ovat puiden pienpoltto ja liikenne. Suurimmat päästöt Suomessa syntyvät Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa, erityisesti Helsingin seudulla.

Karppisen mukaan kaukokulkeumalla on merkittävä vaikutus pienhiukkasten pitoisuuksiin. Koska myös kaukokulkeuman merkitys on tuntuvin Etelä-Suomessa, ovat pitoisuudet Pohjois-Suomessa selvästi alhaisempia.

- Vallitsevat tuulet ovat meillä lähinnä lännestä ja lounaasta. Siksi eurooppalaiset päästöt vaikuttavat Suomessa enemmän kuin suomalaiset päästöt Euroopassa, toteaa akatemiatutkija Jouni Tuomisto Kansanterveyslaitokselta.

Tuomiston ja Karppisen mukaan yhteisprojekti on tuottanut tehokkaan mallinnustyökalun. Sen avulla voidaan arvioida, miten pienhiukkaspäästöjä ja hiukkaspitoisuuksia voidaan tulevaisuudessa vähentää kustannustehokkaimmalla tavalla.

(MTV3-STT)

Pakokaasujen tuottamat hiukkaset leviävät kauas tiestä

Nuuskija-auto pystyy mittaamaan myös edellä ajavan auton pakokaasuja

Autojen pakokaasut tuottavat ilmaan valtavan määrän mikroskooppisen pieniä, terveydelle haitallisia hiukkasia. Hiukkaset leviävät yli sadan metrin päähän tiestä. Tällaisia tuloksia on saanut Helsingin ammattikorkeakoulussa rakennettu liikkuva pakokaasujen mittauslaboratorio eli Nuuskija-auto.

Nuuskija-auto mittaa autojen pakokaasupäästöjä liikenteessä. Pakokaasuista syntyvien pienhiukkasten määrästä kertova pylväs on korkea. Esimerkiksi Helsingin Itäväylällä yhdellä kuutiosentillä voi olla yli miljoona pienhiukkasta.

Tutkijoita kiinnostavat eniten kaikkein pienimmät, millin miljoonasosan kokoiset hiukkaset. Niiden terveysvaikutuksia ei vielä tarkkaan tunneta.

- Ainakin nämä pienimmät hiukkaset pääsee kulkeutumaan syvimmälle keuhkoihin ja keuhkorakkuloihin, dosentti Liisa Pirjola Helsingin ammattikorkeakoulusta kertoo.

Pienhiukkasten tiedetään huonontavan keuhkojen toimintakykyä ja aiheuttavan oireita astmaatikoille sekä sydän- ja verisuonitauteja sairastaville. Myös allergioiden lisääntymiselle on haettu selitystä liikenteen pienhiukkasista.

Nuuskija-auto on mitannut, kuinka kauas pienhiukkaset kulkeutuvat: 120:n metrin päässä tiestä hiukkasmäärät ovat pienentyneet kymmenesosaan.

Ajotavallakin on vaikutusta syntyvien pienhiukkasten määrään. Eniten pienhiukkasia syntyy silloin kun moottoria kuormitetaan eli kaasutellaan liikaa.

Nuuskijalle riittää mitattavaa jatkossakin. Polttoaineen vaikutusta pienhiukkaspäästöihin ei ole vielä selvitetty tarkkaan. Alustavasti näyttää siltä, että dieselautojen hiukkaspäästöt ovat bensa-autoja suuremmat.

(MTV3)

Ilmanlaatu paranee koko maassa

Noin puolitoista viikkoa kestänyt piina on helpottumassa, kun tuulet puhaltavat Venäjältä peräisin olevia maastopalohiukkasia kohti etelää.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmanlaatu kohenee koko maassa ainakin 3-4 päiväksi. Ilmanlaatu paranee, kun kääntyneet tuulet vievät Venäjän maastopalohiukkasia pois päin Suomesta.

- Virtaukset paloalueilta ovat tällä hetkellä aika suoraan etelään tai länteen, joten niiden ei pitäisi vaikuttaa oleellisesti missään päin Suomea. Ainoa poikkeus on aivan itärajan tuntumassa, jossa paikalliset palot voivat aiheuttaa ongelmia, sanoo erikoistutkija Ari Karppinen Ilmatieteen laitokselta.

Myös pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV lupailee ilmanlaadun pientä paranemista. Ilmanlaatu pysyy kuitenkin suuressa osassa pääkaupunkiseutua huonona tai välttävänä. Tämä johtuu katupölystä ja liikenteen päästöjen synnyttämästä typpioksidista. Pienhiukkaspitoisuudet ovat jopa viisinkertaistuneet Helsingin seudulla kaukokulkeumien vuoksi.

Suomea ovat piinanneet noin puolentoista viikon ajan Baltian ja Venäjän maastopaloista kulkeutuneet pienhiukkaset. Hiukkasten kulkeutuminen kaukaakin on melko tavallista maalis-huhtikuussa, mutta yleensä kulkeumat ovat selvästi tämänkertaista lyhyempiä.

Erikoistutkija Karppinen kertoo, että terveystutkijat pitävät polttoperäisiä pienhiukkasia terveyden kannalta vaarallisimpina.

- Pienhiukkaset ovat suuria pahempia, koska ne kulkeutuvat sutjakasti hengitysteihin ja sydämeen asti. Maastopaloista peräisin olevia hiukkasia voi verrata pakokaasuihin. Molemmissa on hiiltä, joskin erilaista.

- Ne saattavat aiheuttaa hyvin pitkän ajan kuluessa terveellekin ihmiselle terveyden heikkenemistä ja sydänongelmia, kertoo Karppinen.

(MTV3-STT)

Oman asuinalueensa ilmanlaatuun voi vaikuttaa

Liikenteen päästöt

Pienhiukkaspäästöt tulevat lisääntymään tulevina vuosina muun muassa puun pienpolton lisääntymisen takia.

Pitkällä aikavälillä kotitalouksien pienpoltto aiheuttaa enemmän terveysriskejä kuin esimerkiksi loppukesästä Venäjällä riehuneet laajat metsäpalot. Tätä mieltä on dosentti Raimo O. Salonen Kansanterveyslaitokselta.

- Selvitysten mukaan pienhiukkaset tappavat vuosittain Euroopassa noin 350 000 ihmistä ennen aikojaan. Suomessa pienhiukkasista johtuvia ennenaikaisia kuolemia arvioidaan olevan noin 1300 vuodessa, kertoi Salonen Mikkelissä tänään alkaneessa kaksipäiväisessä Asuminen, terveys ja energia -asiantuntijaseminaarissa.

Pienhiukkasia syntyy muun muassa liikenteestä ja puun pienpoltosta, joka tuntuu houkuttelevan yhä useampia kotitalouksia energian hinnannousun myötä. Lisäksi kuluttajalla on usein kiusaus polttaa roskat ja puoli-ilmainen jätepuu lämmön aikaansaamiseksi, joten ei ihme, että ennusteiden mukaan vuoteen 2010 mennessä noin 40 prosenttia pienhiukkaspäästöistä tuleekin kotitalouksien pienpoltosta.
JKA 20.03.2005

Asiakasryhmäpäällikkö Petri Jaarto Motiva Oy:stä muistuttaa, että tavallinen kuluttaja voi pienillä valinnoillaan vähentää pienpoltosta aiheutuvia päästöjä huomattavasti. Näitä ovat muun muassa oikeanlaisen ja riittävän kuivan puun valinta sekä hyvät tulisijat. Jaarto toivoo, että pienpolton aiheuttamat haitat huomioitaisiin myös kaavoituksessa nykyistä paremmin.

- Puhdas sisäilma pitäisi nähdä samanlaisena terveen elämän arvona kuin vähärasvainen ruoka ja liikunta, heittää Salonen.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan menossa tutkimushanke hyvästä ja huonosta pienpolttamisesta. Tutkimustulokset valmistuvat ensi vuoden alkupuolella.

(MTV3-STT)

Pienhiukkaset riski sydänsairaille

Amsterdamin, Erfurtin ja Helsingin keskusta-alueilla tehdyn tutkimuksen mukaan muutamankin tunnin alistuminen korkeille pienhiukkapitoisuuksille lisää sydämen hapenpuutetta.

Jo lyhytaikainen altistuminen polttoperäisille pienhiukkasille voi pahentaa sydänsairautta, osoittaa Kuopion yliopistossa lauantaina tarkastettava väitöskirjatutkimus. Siinä selvitettiin kaupunki-ilman pienhiukkasten vaikutuksia sepelvaltimotautipotilaiden terveyteen.

Voimakkaimmin pienhiukkasille altistuvat lähellä vilkkaita pääteitä asuvat ja runsaasti aikaa liikenteessä viettävät ihmiset.

- Herkkien väestöryhmien, kuten lasten ja vanhusten, altistumista voitaisiin vähentää kaavoitusratkaisuilla, esimerkiksi sijoittamalla uudet päivä- ja vanhainkodit kauemmas pääteistä, kertoo Kansanterveyslaitoksen tutkija, filosofian maisteri Timo Lanki.

Lanki selvitti altistumista kaupunki-ilman pienhiukkasille Amsterdamissa, Erfurtissa ja Helsingissä. Jo aiemmin on saatu viitteitä siitä, että vuosia jatkuva altistuminen ilmansaasteille voi myös aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia kuten valtimonkovetustautia. Tutkimus tehtiin kaupunkien keskusta-alueilla.

Monissa taajamissa myös puun pienpoltto on merkittävä polttoperäisten hiukkasten lähde. Vielä ei tiedetä, aiheutuuko puunpoltosta vastaavia haittoja kuin fossiilisten polttoaineiden poltosta.
Pienhiukkaset vahingoittavat sydäntä

Ilmansaasteiden on arvioitu aiheuttavan vuosittain Euroopan unionin alueella 370 000 ennenaikaista kuolemaa ja Suomessakin 1300. Suurin osa kuolemista johtuu ilmeisesti ilman pienhiukkasten (halkaisija alle 0,0025 mm) haitallisista vaikutuksista sydämen ja verenkiertoelimistön terveyteen.

Tutkimuksessa havaittiin, että jo muutaman tunnin altistuminen korkeille pienhiukkaspitoisuuksille lisää sydämen hapenpuutetta. Liikenteessä altistutaan korkeille hiukkaspitoisuuksille yleensä lyhytaikaisesti. Tutkimuksessa ei kuitenkaan pystytty arvioimaan, liittyikö havaittu vaikutus nimenomaan liikenneperäisiin hiukkasiin.

Jo aiemmin on tiedetty liikenteessä vietetyn ajan lisäävän sydäninfarktin riskiä. Langin mukaan lisää tutkimustietoa tarvittaisiin juuri työmatkojen aikaisen hiukkasaltistumisen terveyshaitoista.

Tutkimus on osa EU:n rahoittamaa ULTRA-tutkimusta, joka pyrkii parantamaan hiukkasmaisten ilmansaasteiden altistumisen ja terveysriskien arviointia.

(MTV3-STT)

Puunpoltosta liikennettä enemmän saastetta
14.01.2008 09:55

Puunpoltto lisää ilman pienhiukkaspitoisuutta, joka on yksi pahimmista ihmisen terveyttä uhkaavista ilmanlaatuongelmista.

Puun polttaminen lisää ilmansaasteita ajoittain jopa liikennettä enemmän. Uuden tutkimuksen mukaan puun pienpolton osuus lisää ilman pienhiukkaspitoisuutta lämmityskauden aikana muita lähteitä enemmän. Pienhiukkaset ovat yksi pahimmista ihmisen terveyttä uhkaavista ilmanlaatuongelmista.

Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopisto ovat tutkineet mittauksin Helsingin ilman pienhiukkasten lähteitä vuosina 2006-2007 Kumpulassa. Joulu-, tammi- ja helmikuun aikana puun pienpolton päästöjen vaikutus pienhiukkaspitoisuuksiin oli keskimäärin noin 40 prosenttia. Vastaava luku liikenteen pakokaasujen suorille pienhiukkaspäästöille oli 25 prosenttia.

Liikenteen osuus pysyy koko vuoden vakaana lukuun ottamatta kesän lomakaudesta johtuvaa notkahdusta. Puun pienpolton osuus on syksylläkin 20 prosentin luokkaa, mutta osuus putoaa nopeasti maaliskuun jälkeen.

(MTV3-STT)

kfa
Seuraa 
Viestejä2517
Liittynyt13.3.2008

Vertailun kritiikkiä minä ja monet muut ovat esittäneet sfnetin puolella:

http://tinyurl.com/2wpqbn

eli

http://groups.google.fi/group/sfnet.kes ... 02b58a9814

Ydinvoimalla tuotettuun energiaan liittyvien hiilidioksidipäästöjen lähdeviitteenä annettu Storm on saanut netin puolella kritiikkiä, josta ei keskusteluun osallistuttuaan kunnialla selvinnyt. Jos tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen saaminen kuriin niin olisi syytä tehdä tälläiset vertailut perustuen luotettaviksi tietettyyn lähdemateriaaliin.

Tuulivoiman kannattajien edun mukaista ei aikakaan minun mielestäni ole ydinvoiman mollaus väärin perustein. Tavoitteena kai pitäisi olla ilmaston lämpenemistä lisäävien kaasujen todellinen vähentäminen eikä ydinvoiman vastainen lobbaus.

Kim Fallström kfa+news@iki.fi

Phony
Ei pojat. eihän keskustelua näin käydä. Mennäänpäs tämän sivun yli että heilahtaa! Tuntemattoman sotilaan Kapteeni Kaarnaa mukaillen.

Nyt muuten maistuis poronkäristys puolukkahillon kera? Vaan mitähän juomaksi?

Volitans
Seuraa 
Viestejä10670
Liittynyt16.3.2005
Vasara
Phony
Ei pojat. eihän keskustelua näin käydä. Mennäänpäs tämän sivun yli että heilahtaa! Tuntemattoman sotilaan Kapteeni Kaarnaa mukaillen.Nyt muuten maistuis poronkäristys puolukkahillon kera? Vaan mitähän juomaksi?

No, jos ei vesi kelpaa niin olutta sitten tahi kotipolttoista.

Ja olemmekin jo uudella sivulla.

Mistäs keskusteltaisiin?

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat