Seuraa 
Viestejä45973

Ihminen on toimillaan aiheuttanut ionisoivan säteilyn lisääntymisen maapallolla:

STUK
Luonnonsäteily ja keinotekoinen säteily

Luonnossa on aina esiintynyt ja tulee esiintymään säteilyä riippumatta ihmisen toimista. Suomalaiset saavat suurimman säteilyannoksen huoneilman radonista. Joka paikassa säteilee jonkin verran. Maankamara jalkojemme alla ja betoni- ja tiiliseinät ympärillämme säteilevät. Avaruudesta peräisin olevalle säteilylle joudumme alttiiksi kaikkialla - lentokoneessa enemmän kuin maan pinnalla. Me myös syömme, juomme ja hengitämme radioaktiivisia aineita.

Elinympäristöömme on joutunut myös ihmisen tuottamia (keinotekoisia) radioaktiivisia aineita mm. ilmakehässä tehdyistä ydinkokeista ja Tshernobylin onnettomuudesta.

Luonnossa esiintyvän ionisoivan säteilyn lisäksi ionisoivaa säteilyä voidaan synnyttää myös sähköisillä koneilla, kuten hiukkaskiihdyttimillä ja röntgenkoneilla. Hiukkaskiihdyttimillä ja ydinreaktoreilla voidaan valmistaa useita radionuklideja, joita ei esiinny luonnossa. Tällaista koneiden synnyttämää ja ihmisen valmistamien radionuklidien aiheuttamaa säteilyä nimitetään keinotekoiseksi säteilyksi.
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/mitaon ... ionisoiva/


Esimerkiksi Tshernobylin radioaktiivinen Cesium-137 on Suomessakin sitoutunut kasviin, puihin, ja polteaessa se jää puutuhkaan. Tuota tuhkaa käytetään maanrakennusaineena.

Rakennusmateriaalin säteilystä:

STUK
Rakennusmateriaalin ja tuhkan radioaktiivisuus

Toiminnan harjoittaja vastaa siitä, että säteilyturvallisuusnäkökohdat otetaan asianmukaisesti huomioon tuhkan ja materiaalien tuotannossa, käytössä, käsittelyssä ja sijoittamisessa. Toiminnan harjoittaja vastaa myös turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisista selvityksistä ja mittauksista.

Säteilyturvakeskuksen ohjeessa ST 12.2 esitetään toimenpidearvot rakennusmateriaalien ja tuhkan gammasäteilystä aiheutuvalle säteilyaltistukselle. Toimenpidearvojen tarkoituksena on rajoittaa materiaalien radioaktiivisuudesta aiheutuvaa säteilyaltistusta. Toimenpidearvolla tarkoitetaan efektiivisen annoksen lisäystä maaperän radioaktiivisuudesta aiheutuvaan annokseen.

Toimenpidearvon mahdollista ylittymistä arvioidaan aktiivisuusindeksin avulla. Aktiivisuusindeksi lasketaan materiaaleista mitatuista radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksista. Materiaalin aktiivisuuspitoisuudet voidaan mitata gammaspektrometrillä.

Jos käyttötarkoituksen mukainen aktiivisuusindeksi on suurempi kuin 1, ei materiaalia voi käyttää kyseiseen tarkoitukseen. Vaihtoehtoisesti toiminnan harjoittajan on selvityksin osoitettava, että materiaalille asetettu toimenpidearvo ei ylity. Selvityksen tulokset on toimitettava Säteilyturvakeskukselle (säteilyasetus 26 §). Selvityksen perusteella Säteilyturvakeskus antaa tarvittaessa määräykset säteilyaltistuksen rajoittamiseksi.
http://www.stuk.fi/sateilyn_kayttajille ... _ja_tuhka/


Tuo vaatii vielä selvittämistä ainakin säteilymäärien osalta

Puutalo säteilee vähemmän kuin kivitalo:

STUK
Puu rakennusmateriaalina altistaa ihmisiä säteilylle yleensä vähän. STUKin tekemän sahatavaratutkimusten perusteella arvioitu vuosiannos ympäri vuoden puutalossa asuvan henkilölle on alle kymmen prosenttia yhden millisievertin toimenpiderajasta.
http://www.stuk.fi/uutiset/news_54.html
  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (18)

bena
Mitä välii?
En nähnyt viestissäni kysymystä kenellekkään,
viite: http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... 795#735795 ,
mutta voithan sä kysyä Neutronilta kun se kirjoitteli ja kyseli tämmösiä:

Vastaaja_s24fi
Neutroni
Vastaaja_s24fi

Neutroni
Kyllä lukuisat kokeet ihmisillä ja eläimillä osoittavat, että syöpää aiheuttavat sadat yleisessä köytössä olevat ei-radioaktiiviset kemikaalit. On tolkutonta väittää, että kaikki syöpätapaukset liittyisivät radioaktiivisuuteen.

Tarkasti ottaen en olisi tuosta yhtään varma.No sitten varmaan eristät talosi ilomielin purkutyömaalta saadulla asbestimassalla.

En. Et ilmeisesti ymmärrä mistä on kysymys. Toistan:

Vastaaja_s24fi
Tarkasti ottaen en olisi tuosta yhtään varma. Jo pelkkä luonnon säteily on kaikkialla osatekijänä syöpäriskin lisääjänä. Ihmisen aiheuttama radioaktiivisten aineiden keinotekoinen säteily vain lisää syöpäriskiä. Kivitalotkin säteilee nykyään.
Neutroni
Vastaaja_s24fi
No sitten varmaan eristät talosi ilomielin purkutyömaalta saadulla asbestimassalla.

EnMikset, jos kerran epäradioaktiivinen asbesti ei voi aiheuttaa syöpää? Mieluummin ostat ydintörkysähköllä tuotettua kivivillaa, ja lisäät ydinjätteitä, ydinaseita ja ongelmajätettä (se asbesti, joka joudutaan toimittamaan kaatopaikalle) maailmaan.


Vastaaja_s24fi
Neutroni
Vastaaja_s24fi
No sitten varmaan eristät talosi ilomielin purkutyömaalta saadulla asbestimassalla.

EnMikset, jos kerran epäradioaktiivinen asbesti ei voi aiheuttaa syöpää? Mieluummin ostat ydintörkysähköllä tuotettua kivivillaa, ja lisäät ydinjätteitä, ydinaseita ja ongelmajätettä (se asbesti, joka joudutaan toimittamaan kaatopaikalle) maailmaan.

Avasin sinua kiinnostavasta aiheesta oman keskustelun
http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtopic.php?t=27996

Neutroni
Kyllä lukuisat kokeet ihmisillä ja eläimillä osoittavat, että syöpää aiheuttavat sadat yleisessä köytössä olevat ei-radioaktiiviset kemikaalit. On tolkutonta väittää, että kaikki syöpätapaukset liittyisivät radioaktiivisuuteen.

Tarkasti ottaen en olisi tuosta yhtään varma. Jo pelkkä luonnon säteily on kaikkialla osatekijänä syöpäriskin lisääjänä. Ihmisen aiheuttama radioaktiivisten aineiden keinotekoinen säteily vain lisää syöpäriskiä. Kivitalotkin säteilee nykyään.

http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... 826#735826

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

toi on mielenkiinotionen väite että kivitalot säteilee nykyään

perustele vastaaja että miksi nykyään? miksei aikaisemmin..

Ja jos sää väität että puutalo säteilee vähemmän kuin kivitalo ni saisko perustellun syyn tähän..

Väite kyllä pitää paikkansa, mutta enne kuin ryhtyy väittämään ni pitäis vähän ottaa selvää

eli suora kysymys.. mihn sää et varmasti vastaa..

Minkä takia puutalo säteilee vähemmän kuin kivitalo??

Ja sillä ei kuule ole mitään tekemistä ihimisen toiminna kanssa!!!

Vastaaja_s24fi
...
http://www.stuk.fi/sateilyn_kayttajille ... _ja_tuhka/
...
Tuo vaatii vielä selvittämistä ainakin säteilymäärien osalta

Puutalo säteilee vähemmän kuin kivitalo:

STUK
Puu rakennusmateriaalina altistaa ihmisiä säteilylle yleensä vähän. STUKin tekemän sahatavaratutkimusten perusteella arvioitu vuosiannos ympäri vuoden puutalossa asuvan henkilölle on alle kymmen prosenttia yhden millisievertin toimenpiderajasta.
http://www.stuk.fi/uutiset/news_54.htmlNyt löytyi rakennusmateriaalien sallituista päästöistä faktaa:

STUK
Rakennusmateriaalit eivät saa säteillä liikaa

7.11.2003
Kaikki rakennusmateriaalit sisältävät vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita. Tuottajien, maahantuojien ja muiden toiminnan harjoittajien vastuulla on, että rakennusmateriaalien aiheuttama säteilyaltistus pysyy sallituissa rajoissa.

Säteilyturvakeskus (STUK) on uudistanut rakennusmateriaalien ja tuhkan radioaktiivisuutta koskevan säteilyturvallisuusohjeen (ST 12.2/8.10.2003). Ohjeessa määritetään toimenpidearvot, joiden on tarkoitus rajoittaa radioaktiivisuudesta ihmisille aiheutuvaa säteilyaltistusta.

Talonrakennustuotantoon käytettävien materiaalien gammasäteilystä väestölle aiheutuvan säteilyaltistuksen toimenpidearvo on yksi millisievert vuodessa. Katujen, teiden, piha-alueiden ja vastaavien kohteiden toimenpidearvo on 0,1 millisievertiä vuodessa.

Tätä voi verrata suomalaisten keskimääräiseen vuotuiseen säteilyannokseen, joka on noin neljä millisievertiä vuodessa. Puolet siitä on peräisin sisäilman radonista ja kolmannes muusta luonnon taustasäteilystä.
Tuhkassa Tshernobylin cesiumia, kivessä luonnon uraania

STUKin ohje koskee esimerkiksi kaikkea energiantuotannossa syntyvää tuhkaa. Suomen luonnossa on yhä Tshernobylin onnettomuudesta peräisin olevaa radioaktiivista cesiumia. Kun puuta ja turvetta poltetaan, niiden sisältämä cesium kertyy tuhkaan. Tuhkaa käytetään esimerkiksi tienpohjien materiaalina ja muuhun maantäyttöön.

Kiviainekset sisältävät uraania ja muita luonnon radioaktiivisia aineita. Sen takia tulee huolehtia esimerkiksi siitä, millaista täyttösoraa talonrakentamisessa käytetään. Talon alla olevasta maaperästä peräisin oleva radon voi jo yksistään aiheuttaa ongelmia. Ongelmat vielä pahenevat, jos lattialaatan alle laitettavasta sorasta vapautuu radonia. Jos tästä on epäilyjä, täytyy täyttösoran radioaktiivisuus selvittää.

Mahdollisesti radioaktiivisuutta sisältäviä rakennusaineita ovat esimerkiksi betoni, tiilet ja kivestä valmistetut rakennuslaatat. Rakennusaineiden radioaktiivisuus ei ole aiheuttanut Suomessa ongelmia. Toiminnan harjoittajien on kuitenkin syytä selvittää materiaalien sisältämä radioaktiivisuus, jos voidaan epäillä että se on tavanomaista korkeampi.
http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2003/fi_FI/news_300/

Yksi mSv/vuosi on kyllä aika paljon - neljäsosa keskimääräisestä suomalaisen vuotuisesta säteilyannoksesta. Tuo on kuitenkin vain toimenpidearvo, jonka ylittyminen vasta aiheuttaa toimenpiteitä.

Itse näkisin että säteily on elämän kannalta varsin tärkeä asia. Se saa aikaan geneettisiä muutoksia.
Liikaakaan sitä ei tosin oo terveellistä saada.

Cosmic-Fairy
Itse näkisin että säteily on elämän kannalta varsin tärkeä asia. Se saa aikaan geneettisiä muutoksia.
Liikaakaan sitä ei tosin oo terveellistä saada.

Noin minäkin asian näen. Luonto toimii sen verran tehokkaasti, että kyllä se kohtuullisen säteilynkin hyödyntää jollain tavoin. En silti usko, että säteily on välttämätön geneettisille muutoksille.

Vastaaja_s24fi
En silti usko, että säteily on välttämätön geneettisille muutoksille.Pakko lainata toisesta ketjusta, johon vasta kirjoitin.

Vastaaja_s24fi
No mua ei kiinnosta Finnair eikä sun uskosi

Jänniä nämä uskonasiat.

Vastaaja_s24fi
Cosmic-Fairy
Itse näkisin että säteily on elämän kannalta varsin tärkeä asia. Se saa aikaan geneettisiä muutoksia.
Liikaakaan sitä ei tosin oo terveellistä saada.

Noin minäkin asian näen. Luonto toimii sen verran tehokkaasti, että kyllä se kohtuullisen säteilynkin hyödyntää jollain tavoin. En silti usko, että säteily on välttämätön geneettisille muutoksille.

Joo. Epäilemättä muutokset voi johtua muustakin.
Elämää ylipäätänsä pitäisi lähteä pohtimaan bakteeri / solu tasolta.

Tiedätkö vastaaja, että sinäkin säteilet koko ajan? kaikki kappaleet säteilee koko ajan...

Muistaakseni ihmisen saama säteilyannos on jotain 5 millisieverttiä tshernobylin onnettomuus lisäsi sen kai 6 millisieverttiin (eli ei mitään vaikutusta) ekana vuonna ja sen jälkeen säteilytaso on laskenut koko ajan. Nykyisin tshernobylin säteilyn osuus suomessa on äärimmäisen pieni ja täysin harmitonta.

Tiedätkö vastaaja, että röntgentutkimuksissa käytetään ionisoivaa säteilyä nimeltä röntgen säteily vältä siis röntgen tutkimuksia! Ja aurin gostakin tulee koko ajan ionisoivaa säteilyä nimeltä uv säteily!! muista laittaa lyijytakki kun meet pihalle.

Ja varo kosmisia säteitä jotkut niistä on äärimmäisen tujua kamaa! suurin mitattu nergia kosmisella hiukkasella (protoni) on ollut 46 joulea, on äärimmäisen epätodennäköistä, että se osuu sinuun, mutta jos nyt kuitenkin laitat sen lyijytakin ihan varmuuden vuox!!! varo säteily tappaa!!! ydinvoima on saatanasta koska joku saksalainen kuoli leukemiaan ydinvoimalan lähellä!!! ja hiilivoima on hyvä koska se tappaa miljoona kiloa vinosilmiä joka vuosi!!!!! tuulivoima on hyvä, koska se tappaa enemmän lintuja kilomäärinä kuin ydinvoima kaloina!!!! ylistäkää vastaajaa tuota erehtymätöntä ja maailmankaikkeuden älykkäintä persoona!!! vastaaja on aina oikeassa vaikka muut sanoisivat mitä!!!
Vastaajan mielipide on ainoa oikea koko maailmassa!!!!

Säteily loi vastaajan
vastaaja haluaa tappaa säteilyn kuinka dramaattista...

Tähän väliin yhteenveto edellä hankituista (STUK) tiedoista talonrakennustuotantoon tarkoitetun rakennusmateriaalien säteilystä:

Kaikki rakennukset
- toimenpideraja 1mSv vuodessa

"Mahdollisesti radioaktiivisuutta sisältäviä rakennusaineita ovat esimerkiksi betoni, tiilet ja kivestä valmistetut rakennuslaatat. Rakennusaineiden radioaktiivisuus ei ole aiheuttanut Suomessa ongelmia. Toiminnan harjoittajien on kuitenkin syytä selvittää materiaalien sisältämä radioaktiivisuus, jos voidaan epäillä että se on tavanomaista korkeampi."

Puutalo
- alle 0.1mSv, laskennallinen sahatavaran perusteella
"Puu rakennusmateriaalina altistaa ihmisiä säteilylle yleensä vähän."

kysinkin sulta että miksi puutalo säteilee vähemmän.. etpä vastannu..

ja hiljenit muuten tuulisähkön hinnanalentavasta vaikutuksesta tehokkaasti ku saatiin numeerista faktaa esille.. Vai etkö osaa tulkita sitä taulukkoa misä Saksa on suurin sähkön ostaja ja hollanti hyvän seuraa perässä..

peetusu
kysinkin sulta että miksi puutalo säteilee vähemmän.. etpä vastannu..

Kivitalon suurempi säteily johtuu kiven sisältämästä uraanista ja muista radioaktiivisista aineksista.

http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2003/fi_FI/news_300/

Ja Vastaajalle(ja miksei muillekin) tiedoksi, että kannattaa olla enemmän huolissaan sisäilman radonista kuin itse rakennusmateriaaleista.

Eli ei ehkä kannata nyhjätä koko aikaa koneen ääressä, saa säteilyä.

vihertaapero
Seuraa 
Viestejä6081

Vastaajaparka ei ole ymmärtänyt jotta suomessa radon on se tappaja nro.1 jos säteilyä pelätään ja tässä kartassa kerrotaan missä ei kannata asua:

Taisi olla Hervanta suomen pahin paikka säteilyn suhteen..

Konsta: ...joten jäähdytysvesi on varmasti erittäin korkeaktiivista.
Brainwashed: En tosiaankaan pidä itseäni minään asiantuntijana...

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat