Seuraa 
Viestejä45973

Riimuaakkosia kutsutaan FUTHARK -nimellä koska 1600 -luvun jälkeisen tulkinnan mukaan aakkoset alkavat niillä kirjaimilla. FUTHARK -järjestys poikkeaa normaalista ABCDE -järjestyksestä ja niiden kehitys poikkeaa huomattavalla tavalla normaalista riimuista-aakkosiin kehityksestä.

Vanhimmat riimutkivet Pohjois-Euroopassa on ajoitettu noin 150-200 -luvulle. Tunnetuimmat riimuaakkoset ovat Vanha Futhark noin 150-500 -luvulta, Anglo-Saxon Futhorc noin 400-1100 -luvulta ja Nuori Futhark 800-1910 -luvulta. Että vanhimmat riimut on ajoitettu noin 200 -luvulle ei merkitse sitä että riimut otettiin käyttöön silloin vaan ne ovat huomattavasti vanhemmat. Riimuaakkosten kehitysvaiheen viimeisimmät aakkoset ovat n.k. Dalecarlia -riimut ja ne ovat peräisin noin 1400 -luvulta.

Suomalaiset ovat unohtaneet muinaisen kielensä ja kirjoituksensa joukkotuhon, kristinuskon ja kaikkien muiden ruotsalaisten tuomien pakotteiden myötä. Suomen kieltä on viimeisen 200-300 vuoden aikana pyritty kaikella mahdollisella tavalla eristämään muinasesta kielestä ja muinaishistoriastamme. Tämä ilmenee erittäin hyvin m. m. aakkosistamme. Kirjainten äänteet (virheellisesti nimet) kuten ne tänä päivänä opetetaan:

aa bee see dee ee äf gee hoo ii ji koo äl äm än oo pee kuu är äs tee uu vee wee äks yy tset ää öö uo

Äänteitä käyttäen esimerkiksi "suomi" on "äsuuooämii". Huomioi kuinka "kaukana" "suomi" on äänteistä ja että äänteillä kirjoitettu teksti ei kerro meille mitään.

ae/ai em ce/ge/ke te ei ve nge/inge he ii ji ke/ko el em en oe pe/pi kuo/kua er es te va/ua ve we eks ye set/se ae oe ae/uo

Yllä on aakkoset vanhoilla äänteillä. Aakkosten suomenkielinen viesti on:

"aiem ceteei ve inge heii koelemen oepikuo eresteve eks yese".

Lauseesta olen jättänyt pois J,U,W,Ä,Ö ja Å -kirjaimet koska niitä ei alunperin ollut aakkosissa. Kyseessä on 2000 vuotta sitten puhuttu kieli joka oli lähellä latinan kieltä:

aiem Aiemmin, Aikaisemmin, Ennen
Cetei, Getei Muinaisissa aakkosissa C oli myös G: Getei on sama kuin Gootit
ve inge, Veinge ve igni on latinaa: tuhopolttjat, palvovat tulta. Viikinki -nimen alkuperä
hei, heija H ja I -kirjaimen jälkeen lisättiin J (Ji/Ja): "heija" mikä tänään on "heidät"
koelemen, kuolemen, kuolemaan mikä tänään on "kuoliaiksi"
opekua, opikua Kreikan kielessä "pe" on "pi" (vertaa myös latinan kieleen "oppikaa")
resteva, ristiva joka tänään on ristivät
eks, X Latinan numero 10
Yese/Yeset/Yesei Jeesus

Viesti nykykielellä: "Aiemmin gootit polttivat heitä kuoliaiksi. Oppikaa: Ristivät vuonna 10 Jesajan". Tämä lause on yksi monista syistä miksi suomalaisilla ei saa olla muinaishistoriaa.

VERTAUS MIKAEL AGRICOLAN "SUOMEN KIELEEN"
Mikael Agricola oli tarinan mukaan talonpoikaista alkuperää. Hänen sanotaan olleen Suomen kirjakielen ensimmäinen kehittäjä ja käyttäjä ja että hänestä tuli Suomen uskonpuhdistaja. Agricola kerrotaan olleen Turun piispa ja että hän julkaisi noin 2400 painosivuja suomenkielestä kirkollista tekstiä, johon sisältyy satoja uudissanoja.

Tarinan mukaan Mikael Agricola syntyi noin 1510 Pernajan pitäjän Torsbyn kylässä. Hänen isänsä kerrotaan olevan talonpoika nimeltä Olavi. Agricolan äidin nimeä ja hänen äidinkieltä ei tiedetä. Mikael sai nimensä pitäjän suojeluspyhimyksen mukaan. Hänellä oli tarinan mukaan kolme nimeltään tuntematonta sisarta. Erittäin vähän tunnetaan henkilön taustatiedoista joka vaikutti korkealla tasolla kirkollisissa piireissä ja joka tarinan mukaan kohosi jopa Turun piispaksi.

Mikael Agricola: " Nyrckes Oravat annoi Metzast Hittavanin toi Jenexet Pensast. Eikö se Cansa wimmattu ole joca neite wsko ja rucole. Sihen Piru ja Syndi weti heite Ette he cumarsit ja wskoit neite. Coolludhen hautijn Rooca wietin joissa walitin parghutin ja idketi. Menningeiset mös heiden Wffrins sai coska Lesket hoolit ja nait. Palveltin mös paljo muuta Kivet Cannot Tädhet ja Cwuta. "

HUOMIOI: Mikael Agricola äänteillä on "eMiikeae ei ela egeer iice oe elae", eli Mikä ei elä eikä ikinä ole elänyt. Nimen perusteella voimme olettaa että kyseessä on germaanisen kirkon luoma "pyhä" henkilö jota ei koskaan ole ollut olemassakaan.

Simonaho ja Aakkoset: Jos lisäämme äänteet aakkoset -sanaan löydämme "aeaekekeoe eseite" mikä tarkoittaa "aikaa esittää" - historiaa. Aakkosten kertoma historia on: "aiem ceteei ve inge heii koelemen oepikuo eresteve eks yese".

JOHTOPÄÄTÖS
Voimme todeta että muinainen suomen kieli ei poikkea kovinkaan paljon vanhasta eikä edes nykyisestä suomen kielestä. Latinan kielen vaikutus on huomattava ja huomioitava mutta silti aakkosissa oleva lause on täysin tunnistettavissa suomenkieliseksi. Kielellisen yhteyden lisäksi kertoo lause historiallisesta tapahtumasta samalla kun se todistaa että Raamatun antama kuva siitä ketkä tappoivat Jeesuksen on väärä.

Tutkimalla ja vertaamalla riimuaakkosia muinaisiin riimuihin olen vakuuttunut siitä että riimujen alkuperä on Pohjois-Italian Oscoan alue ja n.k. Etruskien ja Samniittien aakkoset (Etruria Campana, Campania Osca, Campania e Sannio, Sabina ja Sabina Tiberina e Adrica akkosryhmä).

VERTAUS
"muinainen ruotsin/germaanien kieli" pitäisi kaiken järjen mukaan sisältää yhtä paljon vielä tänään täysin ymmärettäviä sanoja kuin muinainen suomen kieli. Kielen ja kirjoituksen kehitys täytyy tulla ilmi 1300 vuoden aikana tehdyissä kirjoituksissa jossa päädytään latinankielisiin aakkosiin. Tämän lisäksi sillä pitäisi kaiken järjen mukaan olla yhteys latinan ja/tai kreikan kieleen samalla tavalla kuin muinaisella suomen kielellä. Tässä riimukiven teksti 900 -luvulta:

"s-a... --s- ias satr aiftir siba kuþa sun fultars in hons liþi sati at u -ausa-þ-... fulkin likr hins fulkþu flaistr uisi þat maistar taiþir tulka þruþar traukr i þaimsi huki munat raiþ uiþur raþa ruk starkr i tanmarku --ntils iarmun kruntar urkrontari lonti"

Minkäänlaista yhteyttä ei ole. Sanoista löytyy 5 sanaa jotka vaivalla voidaan yhdistää ruotsin kieleen. FUTHARK -järjestys on alunperin kehitetty siten että kirjoituksesta löytyisi mahdollisimman paljon sanoja jotka voidaan yhdistää mihinkä tahansa germaaniseen kieleen. Riimukivien "muinainen ruotsin kieli" on korkeintaan 800 vuotta vanha jos otamme huomioon islannin kielen.

Riimukivien sanasto on kehitetty viimeisen 300 vuoden aikana. Sen vanhempi ei riimukivien "muinainen ruotsin kieli" ole.

KAIKKI AIKAISEMMAT TEORIAT ON OTETTAVA HUOMIOON
Olof Rudbeckin Atlantis -teorian mukaan kaikkien loisteliaiden rotujen juuri ja sivistyksen kehto oli Ruotsi. Petrus Bång oli ruosalainen teologian professori Åbo Akatemiassa ja hänen samanaikaisen teorian mukaan kaikkien uskontojen kotimaa oli Ruotsi. Aatami toimi teoriaan mukaan piispana Kälkestadissa Ruotsissa. Nämä teoriat todistettiin tietenkin vääriksi mutta täytyy ottaa huomioon arvoinnissa.

Kielen ja kulttuurin kehitys on tuhansien vuosien aikainen prosessi. Riimukirjaimet on kehitetty vähintään 2000 vuoden aikana (500EAA-1500JAA) ja niiden kuten kielenkin kehitysvaiheet tulee ilmi kirjoituksissa. Jos kyseessä on e.m. Olof Rudbeckin ja Petrus Bångin (lue myös muut kuvaukset germaanisesta rodusta) kuvausta vastaava kansa, ei se kollektiivisesti unohda tuhansia vuosia vanhaa kieltänsä, kirjoitustansa ja kymmeniä tuhansia vuosia vanhaa kulttuuriansa 200 vuodessa.

HISTORIAA PIENESSÄ PAKETISSA
Morbyn kulttuurin keramiikka edustaa suomalaista pronssikautista kulttuuria. Tälle suomalaiselle kulttuurille tyypillistä keramiikkaa on löydetty myös Keski-Ruotsista. Löydökset vahvistavat sen että Skandinavia on ollut suomalaisten asuttama pronssikaudella.

Kuningas Olaf Haraldsonin kerrotaan eläneen 900 -luvulla. Hänestä kertovassa saagassa "kuninkaallinen rotu" ryöstelee Suomen itärannikolla ja sisämaassa. Suomalaiset ajavat norjalaiset tiehensä ja suomalaisten armeija seuraa norjalaisia rannikolla kun he pakenvat Tanskaan päin seuraten Suomen itärannikkoa.

Saagan maantieteellisesti tarkan kuvauksen ja siinä mainittujen nimien mukan kyseessä on 900 -luvun Tukholman lääni ja alueet siitä pohjoiseen: Saagasssa mainittu Herdaler on nykyinen Härjedalen ja Balagard (Dalagård) on nykyinen Dalarna. Nykyinen Tukholman lääni ja alueet siitä pohjoiseen olivat vielä 900 -luvulla suomalaisten aluetta.

Ruotsin kuningaskuntaa ei ollut olemassakaan ennen vuotta 1164. Tässä ote englanninkielisestä kirkkohostoriasta.

" Located in Sweden; suffragan to Hamburg (990-1104), to Lund (1104-64), and finally to Upsala (1164-1530). "

HUOMIOI: Olaf Haroldsonin saagan mukaan, 8 kolmas taistelu, Tukholma-Uppsala alue ja siitä pohjoiseen oli suomalaisten aluetta: Finland (900JAA). Vasta vuonna 1164-1530 Gootit (Germaanit) olivat valloittaneet Uppsalan alueen.

" This diocese, the most ancient in Sweden, included the Counties of Skaraborg, Elfsborg, and Vermland. It was founded about 990 at Skara, the capital of the country of the Goths (Gauthiod), the whole of which it embraced until about 1100, when the eastern portion of the Diocese of Skara was formed into that of Linkoping. "

HUOMIOI: Ruotsin kuningaskuntaa ei ollut olemassakaan ennen vuotta 1164. Maan nimi oli Goottien maa, Gauthiod.

"At the beginning there was no strict division of the country into dioceses, and the missionary bishops went about preaching wherever they would. Thus it is that, though Odinkar Hvite the Elder was apparently the first bishop stationed at Skara about 990, Sigurd, a court bishop of King Olaf Tryggveson of Norway, is named as the first Bishop of Skara in the list of bishops written down about 1325 as an appendix to the Laws os the Western Goths (Vestgotalagen). It is added that he founded three churches in Vestergotland, and he also seems to have baptized (2) Olaf Skotkonung, first Christian King of Sweden, at Husaby near Skara in 1008. "

HUOMIOI: Kun Olaf Skotkonung kruunattiin kuninkaaksi ei Ruotsia ollut olemassakaan. Maan nimi oli "Goottien maa, Gauthiod" ja hän ei ollut Ruotsin ensimmäinen kristinuskoinen kuningas vaan hän oli Goottien maan Gauthiodin ensimmäinen kristinuskoinen kuningas.

Myös Elias Lönnrotin kirjoitus Mehiläisessä 1839 viittaa siihen että koko Skandinavia olisi ollut suomalaisten aluetta:
" Suomen vanhoissa tarinarunoissa mainitaan yhtäläiseen eräästä kansasta joka sekä nimensä puolesta oli kuulu, että muuten voimakas ja joka näyttää näillä seuduin asuneen. Pieniki valonhämärä on parempi synkkää yöpimiätä. Synkkä pimiä yö peittää Suomen muinasajan tiedot. Vasta myöhemmin ja vähitellen alkaa päivä koittaa siitä ajasta ruveten, jona Suomen maa vallattiin Ruotsalaisilta, ei täyttä seitsemän sataa vuotta sitte. Se paras, mitä sitä ennemmäisestä ajasta tietään, on se, että Permiän maassa asuvat Suomalaiset olivat rikkaita, kaupankäynnistään kuuluja ja että Jumalan palvelu heidän seassansa oli täydessä voimassaan, jonka kuva heiltä suurella huolella suojeltiin. "

Elias Lönnrot kirjoittaa että Suomen muinaisajan tiedot löytyvät ennen aikaa jolloin Ruotsi valtasi Suomen ja että se tapahtui ei täyttä seitsemän sataa vuotta sitten. Laskien kirjoitusvuodesta 690 vuotta taakse päin päädymme vuosilukuun 1149. Nykyinen Skandinavia kuului Elias Lönnrotin mukaan suomalaisille karkeasti laskettuna 1100-1200 -luvulle saakka.

SUOMI on äänteillä "esvaoeemii" ja luettuna oikealta vasemmalle löydämme sanan "iiemoevaes" (Imeus: Pyhä Henki). Suomi tarkoittaa "Suomi Pyhästä Hengestä".

Gootit valloittivat nykyisen Etelä-Ruotsin suomalaisilta 800-1200 välisenä aikana. Kirkkohistorian mukaan vuonna 1164 kuului Etelä-Ruotsi Uppsalaa myöten maahan nimeltä Gauthiod.

Näin ollen ei riimukivet ole "ruotsalaisten viikinkien" tekemiä eikä riimujen tekstit ole "muinaista ruotsin/germaanista kieltä". Ennen 800 -lukua nykyinen Skandinavia oli kokonaisuudessaan suomalaisten aluetta.

Lähde: http://www.suomalaiset.org

Catholic Encyclopedia: CatholicSCARAE; SKARONENSIS, SCARENSIS: http://www.newadvent.org/cathen/16074b.htm
Catholic Encyclopedia: Order of the Knights of Christ: http://www.newadvent.org/cathen/03698b.htm

  • ylös 2
  • alas 1

Sivut

Kommentit (368)

Matti E Simonaho
Kirjainten äänteet (virheellisesti nimet) kuten ne tänä päivänä opetetaan:

aa bee see dee ee äf gee hoo ii ji koo äl äm än oo pee kuu är äs tee uu vee wee äks yy tset ää öö uo

Äänteitä käyttäen esimerkiksi "suomi" on "äsuuooämii". Huomioi kuinka "kaukana" "suomi" on äänteistä ja että äänteillä kirjoitettu teksti ei kerro meille mitään.


Nyt sinä Matti olet sekoittanut äänteet ja aakkosten lausumisen.
On totta, että aakkosia lueteltaessa kirjain k sanotaan koo, mutta koo ei ole äänne, vaan siinä on kaksi äännettä peräkkäin. Helpoimmin löydämme aakkosia vastaavat äänteet, kun kirjoitamme kirjainta vaikkapa kolme peräkkäin (sss, uuu, ooo, mmm, iii). Joidenkin konsonanttien kohdalla pelkän ko. kirjainta vastaavan äänteen lausuminen on vaikeaa (esim. b, j, k, p) ja tämän vuoksi onkin hyvä laittaa joku vokaaliäänne konsonantin perään kirjainta lausuttaessa (bee, jii, koo, pee).
Riimukivien historiaan en aio puuttua, sillä se ei ole alaani.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

timpero: " Nyt sinä Matti olet sekoittanut äänteet ja aakkosten lausumisen. On totta, että aakkosia lueteltaessa kirjain k sanotaan koo, mutta koo ei ole äänne, vaan siinä on kaksi äännettä peräkkäin. "

Pointti on siinä että nimeä/sanoja ja sen/niiden merkitystä voimme tutkia tarkemmin käyttämällä kirjainten yksilöllisiä äänteitä (oli siinä 2 tai 10 kirjainta). Nykyisin opetetuin ääntein "Suomi" on "äs uu oo äm ii" kun taas vanhoilla äänteillä se on "es va oe em ii".

"Äsuuooämii" ei kerro meile mitään. Huomioi myös että se on kaukana siitä miten "Suomi" laustaan. "Esvaoeemii" on lähempänä sitä miten "Suomi" lausutaan ja lisäksi löydämme sanasta "Suomi", "Esva oe emii" ja "Imous".

Pari esimerkkiä lisää:

NAINEN nykyisillä äänteillä on "änaaiiäneeän" : ?
NAINEN vanhoilla äänteillä on "enaeiieneien" : enae iieneien : yhdistää siemenet

LAPSI nykyisillä äänteillä on "älaapeeäsii": ?
LAPSI vanhoilla äänteillä on "elaepeesie" : elae peesie : elämä pesii

Vanhoja äänteitä käyttämällä löydämme vanhojen suomenkielisten sanojen merkityksen. Riippuen siitä kuinka vanha sana on saattaa siinä olla vaikutteita latinan tai kreikan kielestä (peesie: p es ie). Mikä taas yhdistää suomen kielen latinan kieleen ja Pohjois- ja Keski-Italian Oscoan alueen kieleen ja aakkosiin. Mistä puolestaan löytyy yhteys riimukiviin ja niiden kehitykseen.

->Timpero

Suosittelen, älä ala keskustelemaan Masan kanssa. Ongelma on siinä, että hän on keksinyt omasta päästään kokonaan uuden mailmanhistorian, uudet merkitykset mm. sanoille äänne ja teoria ja lähtökohtaisesti kieltäytyy lukemasta tai muuten vain viitsimästä kommentoimasta mitään tieteellistä tutkimusta joka eroaa hänen omista keksinnöistään. Taustalla on ilmeisesti hillitön ruotsalaisviha, mahdollinen skitsofrenia tai jokin muu kummallisuus.

Ennen kuin alat jankuttamaan hönen kanssaan, niin suosittelen että käyt lukemassa vanhoja kirjoituksia näiden sivujen arkistosta. Samoin kannattaa perehtyä hänen kotisivuihinsa, http://www.suomalaiset.org/, ne ovat kovin valaisevat.

Bomt Kneder,
Olen tutustunut Matin sivuihin ja seurasin vanhalla foorumilla keskustelua alusta asti. Ikävään suuntaan keskustelu sillon kääntyi, lähes kaikilta osin.

Matti, nähtävästi meillä on eri käsitys sanasta äänne. En rupea väittelemään kanssasi.

timpero: "Matti, nähtävästi meillä on eri käsitys sanasta äänne. En rupea väittelemään kanssasi."

En ole tiedemies ja jos jollakin on parempi vaihtoehto käyttämälleni "äänteelle" niin en väitä vastaan. Minä jaan jokaisen kirjaimen kolmeen eri osaan, esimerkiksi koostuu A -kirjain:

1 Kirjain/Merkki/Symbooli: A
2 Nimi: Alfa (kreikka)
3 Äänne/lausutaan: "Aa" tai "Ae" tai "Ai"

1600 -luvun kolikko
Kolikon etupuolelle on piirretty maisema ja taivaalla pilvien seassa paljon keskustelua ja spekulaatiota aiheuttanut ufoa muistuttava esine. Kolikon toiselle puolelle on kaiverrettu kasvi ja taka-alalla on sadepilvi. Kolikkoon kaiverretun tekstin tarkkaa merkitystä ei tiedetä, se on arvioitu olevan "It is here at an opportune time":

OPPORTUNUS ADEST HAC PER TE AVCTA COLAM
Lisäämällä jokaisen kirjaimen vanhan äänteen saamme "oepepe oeer te vaenva esaeteeieste, heaece peierteeiae veceteae ceoeelaeem" mikä on suomi-latina kieltä. Nykyisellä suomen kielellä lasuse on

"Opetus: puhukaa (tai rukoilkaa) aina sateista, haikeaa pirtää kuoleva kasvi".

Samalla "pakkaustekniikalla" on suurin osa riimukivien teksteistä kirjoitettu jo noin 1000EAA saakka.

Huoh... Opettele nyt ne äänteet ja tuu sitten uudelleen kertoilemaan hauskoja
mutta turhia tarinoitasi. Ve Igni ei myöskään tarkoita mitään.
Latinassa ei ole yhdysssanoja. Kikkelis kokkelis sun luontos on aika masentava.

Sinä Timpero väitettyäsi, että olet oikein alusta seurannut ( minkä), näinkö tietomuksesi sitten järjestyi:

olet päätynyt erimielisyyteen siitä, mitä äänteet ovat??

Että terveisiä sinne ja tänne kai jokin perillekin osuu.

Kas, olet sitten pelottava esimerkki . . . niin , mistä?

PS. ajattelu on aivan sallittua - jopa toivottavaa!

KELE,
En ymmärrä miten Tiede-lehden vanhan keskustelupalstan riimukivikeskustelun seuraaminen tai seuraamattomuus liittyy äänteisiin liittyvään huomautukseeni. Annoit ymmärtää, että näillä on jokin yhteys.
Näin Matin kirjoituksissa ensimmäistä kertaa äänteestä sellaisen käsityksen, joka sotii oppimaani merkitystä vastaan (ja joka on vuosien saatossa kehittynyt sellaiseksi kuin se on tuntemillani ihmisillä ja minua aikanaan valistaneilla opettajilla), joten päätin huomauttaa tästä. Matti, jolle kommenttini oli suunnattu, ei siitä suuttunut tai provosoitunut, enkä ymmärrä miksi sinä vaikutat suuttuneen siitä.

Koskaan ei ole todistettu että n.k. viikinkiajan esineet, laivat y.m. on germaanien/skandinaavien tekemiä. Että nykyisestä Ruotsista löytyy rautakauden/keskiajan aikainen miekka, talo, hauta y.m. ei merkitse sitä että ruotsalainen viikinki on sen tehnyt/rakentanut. Nykyinen Skandinavia oli suomalaisten aluetta 700-800 -luvulle saakka.

Koskaan ei ole todistettu että riimukivet ja riimukirjoitukset ovat germaanista/skandinaviasta kieltä. Riimuaakkoset ja kirjoitukset ja niiden tulkinta on tehty 1600 -luvun jälkeen. Sanasto on kehitetty viimeisen 300 vuoden aikana. Sen vanhempi ei "muinainen ruotsin kieli" ole. Meille kerrotaan viikinkiajasta ja viikingeistä mutta se mitä "viikinki" -nimi tarkoittaa sitä ei tiedetä. Ei tietenkään koska jos se tiedetään, tiedetään että viikinkiaikaa ei koskaan ole ollut olemassakaan.

Käsitystä vaaleahiuksiesta, sinisilmäisestä, kuninkaallisesta puhtaasta rodusta joka oli ylitse kaikkien muiden on elätetty ja kehitetty vähintään 1500 -luvulta saakka. Viikinkiaika on ruotsalaisnationalistien keksimä satu (katso myös Rudbeckin ja Bångin aikaisemmat teoriat). Sitä on pidetty hengissä vähintään 300 vuotta m. m. väärennösten (esim. Tacitus ja Jordanes) ja "virallisten tulkintojen" (esim. Nestorin Kronika) avulla.

Raamattu väärennettiin tukemaan germaanista ideologiaa ja sen mukaan "juutalaiset ja roomalaiset tappoivat Jeesuksen". Kuvan avulla lietsottiin juutalais- ja roomalaisvihaa (roomalainen vastaan goottilainen kirkko). Samaa tekniikkaa käyttivät ruotsalaiset Suomessa kun luotiin pohja n.k. "ryssävihalle".

Suomalaisten yhteys Roomaan piti katkaista kielellisesti ja historiallisesti. Samasta syystä piti kielellinen ja historiallinen yhteys katkaista venäläisiin. Koska jos nämä yhteydet koskaan paljastuisi, paljastuisi koko germaaninen/ruotsalainen vale. Ei ole sattuma että muka germaaninen pappi (Mikael Agricola, oliko häntä koskaan edes olemassakaan?) on "suomen kirjakielen isä/kehittäjä" ja "suomen kieli ei ole kehittynyt muualla kuin Suomessa".

Muinaiset "venäläiset" ovat yksi seitsemästä Suomi -uskoisesta kansanryhmästä. Tähän johtopäätökseen olen tullut m. m. seuraamalla venäläisistä käytettyjä nimiä. Toinen huomioitava seikka on germaanisen uskonnon leviäminen ja sen uskonnon mukaan oli kaikki Suomi -uskoiset tuhottava. Germaanisen uskonnon juuret ovat Hampurissa josta se levisti Länsi-Eurooppaan, Pohjois-Eurooppaan ja nykyiseen Skandinaviaan ja sieltä itään päin.

Kaikki germaanien mukaan vääräuskoiset tuhottiin tavalla tai toisella, todistettavasti vääräuskoisiin kuului myös venäläiset. Kun se ei onnistunut lietsottiin suomalaisiin n.k. ryssävihaa (Autonomian ajasta aina nykyaikaan) jotta Suomi ja suomalaiset saataisiin germaanilistittyä. Meidän ei saa missään mielessä tuntea muinaishistoriaamme. Epäsivistyneitä germaanisia kahleita ja pakotteita on vielä 2000 -luvulla jäljellä ja niiden avulla yritetään muokata ja muovata kansallista suomalaista identitettiämme. Esimerkiksi väitetään että "Ruotsilla ja Suomella on yhteinen historia" - se ei ole totta. Tai että suomalaisille pakotetaan ruotsin kieli ja maksamme pakkoveroa Ruotsin valtiolle jotta heidän pinnallisella ja kieroon kasvaneella perimäällä olisi tulevaisuus Suomessa.

Lähde: http://www.suomalaiset.org

Glasgo
:twisted: eiköhän tossa tullu kaikki oleellinen aiheesta...

Katsoin kristinuskon 850 -vuotisjuhlaa ja nuo kaikki olivat siellä juhlimassa goottilaista perinnettä juoden ihmisen verta ja syöden hänen lihaansa. Vielä tänäänkin syytetään juutalaisia ja roomalaisia Jeesuksen murhasta. Mutta aakkoset kertovat toista ja ne ovat vanhemmat kuin kristinusko. He jotka tänään juhlivat 850 -vuotisjuhlaa suomessa, ristivät Jeesuksen vuonna 10, 1995 vuotta sitten.

Mitä kertovatkaan ne riimukivet joissa on risti symboolina? Ehkä ne kertovat saman kuin aakkoset. Tai ehkä saman kuin "Tuomio Kirkko":

1. KIRKKO
2. CIRCO (K:t C:ksi)
3. OCRIC (luettuna oikealta vasemmalle, O on germaaninen U)
4. UCRIC joka on VCRIC (vanhoissa latinan aakkosissa U on V)
5. Ve CeeR IeCe (äänteillä)
6. Ve CeeR IeCe
7. IeCy (pikkukarhun tähtikuvion lyhennys): Jesui, Jesus, Jeesus

Kirkko -sana on mielenkiintoinen sillä se on erittäin vanha. Kun nykyisen kirkko sanan muutamme aakkosissa tapahtuneiden muutosten mukaan löydämme siitä latinankielisen sanan UCRIC ja sen latinankielisen lyhennyksen VCRIC. Äänteitä käyttämällä saamme esille mitä VCRIC tarkoittaa.

IeCy on sama lyhennys Jeesuksen nimestä kuin Pikkukarhun tähtikuviossa käytetty. Ve Ceer IsCy tarkoittaa lähinnä "Cerrit Jeesuksen voimalla". Mahdollisesti on myös Turku -nimellä sama juuri mutta nimi on jossain vaiheessa historiaa väärin tulkittu. Oikealta vasemmalle luettuna Turku on Ucrut (Ukrit/Ucrit ja Tirku/Tircu). Mahdollisesti oli Turku kauppapaikan lisäksi jossain vaiheessa historiaa suomalaisten uskonnollinen keskus.

Kun kristinuskosta puhutaan on "tuomio kirkko" mielenkiintoinen, koska sanat tarkoittaa "Tuomitsee Ucrit, Kirkon ja Jeesuksen". Paavin edustajalta tuli 850 -vuotisjuhlan yhteydessä suomalaisille viesti germaaneilta: "Kiittäkää Gootteja että olette vielä hengissä". Kova on "kuninkaallisen rodun puhtaanapidosta" maksettu hinta - verrattuna esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen Venäjälle maksettuun.

LISÄYS
Tämä ei suoranaisesti koske riimuja ja riimukirjoitusta mutta:

Sancta Lucia on äänteillä "Esaeen ceteae eLva ceiiae" joka lähinnä tarkoittaa: "Söivät Gootit Lucian".

Kuka on Lucia?

Lucia : el.va.ce.ii.ae
elva: (eloa) elämä, elävä
ceiiae: keiju ja myöhemmin enkeli

Oikelata vasemmalle luettuna "aeiice vael" nykykielellä "aika valon".

"keiju" ei siihen aikaan ollut taruolento vaan jotain pyhää, kaunista, joka edusti rakkautta, perhettä, uskontoa j.n.e. ja jota ylistettiin ja kunnioitettiin. Veikkaan että kyseessä kuvaus jota käytettiin suomalaisista naisista jotka ylläpitivät suomalaisia temppeleitä (Fabcricius 1500-luvulla, kertoo suomalaisista temppeleistä muinaisessa Roomassa ja Ateenassa).

Lucia : *Elämän keijut/enkelit* ja *valon tuojat/valon aika*

Eli "Lucian" juhliminen ei ole väärin mutta tarina mikä Luciasta kerrotaan on mitä suuremmalla todenäköisyydellä germaanisen kirkon levittämää valetta. Ihan samalla tavalla kuin että germaanisen kirkon pappi olisi suomen kirjakielen "isä". Koska Mikael Agricola äänteillä on "eMiikeae ei ela egeer iice oe elae" joka nykykielellä on "Mikä ei elä eikä koskaan ole elänyt".

Matti E Simonaho

1. KIRKKO
2. CIRCO (K:t C:ksi)
3. OCRIC (luettuna oikealta vasemmalle, O on germaaninen U)
4. UCRIC joka on VCRIC (vanhoissa latinan aakkosissa U on V)
5. Ve CeeR IeCe (äänteillä)
6. Ve CeeR IeCe
7. IeCy (pikkukarhun tähtikuvion lyhennys): Jesui, Jesus, Jeesus

Tai sitten esimerkiksi näin:

1. HELIKOPTERI
2. HELICOPTERI (K:t C:ksi)
3. HELACOPTARA (A:t I:ksi, koska ne ovat vokaaleissa lähes vierekkäin)
(Edit: Lipsahti samalla E-kirjain A:ksi, mutta se nyt ei muuta mitään)

4. HELA COPTA RA (erotetaan sanat toisistaan)
5. HELA COPTA RA = HealaetAiaetd CoeoerpTrAe RaeAe (kryptataan sanat)
6. HelaTid Crypta Ra (Dekryptataan sanat)
7. Ra (auringonjumala) elää ikuisesti haudassaan (korjataan sanajärjestetys ja suomennetaan)

Edit nro2: Lisäksi alkuperäisen sanan "HELI" viittaa selkeästi Kreikan mytologian Heliokseen, joka oli myös auringon jumala.

Tällä tavalla löydämme näppärästi ratkaisun arvoitukseen joka on ilmeisesti varsin pitkään askarruttanut ihmiskuntaa:

Miten pyramidit itseasiassa rakennettiin? Edellisestä voidaan helposti todeta, että muinaisilla egyptiläisillä oli käytössään raskaita kuljetushelikoptereita ja luultavasti ne oli varustettu mm. laser-etäisyysmittareilla.

Jees, pilkettä silmäkulmaan ja huumorimieltä kaikille Tässä on vähän perjantaifiilistä duunissa kun huominen on kuitenkin jo lomapäivä..

Eepos: " Tai sitten esimerkiksi näin: 1. HELIKOPTERI ... .. . "

Suomenkieliset viikonpäivät (päätteet poistettuna):
" maanan tiis keski tors perjan lauan sunnun "

mikä äänteet lisättynä on:
" emaeaeenaeen teiies keeieskeii teoeeres peeierjiaeen elaevaaeen esvaenenvaen "

mikä nykysuomen kielellä on:
"Pyhä Henki teitä johdattaa, te olette perijät elävän Jeesuksen"

Mutta suomalaisten ei saa tietää tätä. Ollaan hiljaa tästä ja mennään kirkkoon kuuntelemaan herran sanaa ja juomaan Jeesuksen verta ja syömään Jeesuksen lihaa:

Skandinaviset viikonpäivät (päätteet poistettuna):
"mån tir on thor fre lor son"

mikä äänteet lisättynä on:
"emaeen teiier oeen teheoeer veerei eloeer esoeen"

mikä nykykielellä on:
"Pyhän Hengen te olette tuhonneet, verta juoneet ja eläviltään syöneet"
minkä myös aakkoset kertoo, minkä myös goottilaiset perinteet kertoo, minkä myös historia kokonaisuudessaan vahvistaa.

Hymyä huuleen saamme kun otamme huomioon että "ruohtsi" on oikealta vasemalle luettuna "iies teheoevaer" joka nykykielellä on "(pyhän) siemenen tuhoaja" samalla kun "ruo(tsi)" on latinaa ja viittaa tuohoajaan. Ja räkäisen naurun päästämme viimeistään tuomiokirkossa kun pukeudumme herraksi sillä "tuomio kirkko" tarkoittaa "Tuomitsee Kirkon, Ugrit ja Jeesuksen".

Matti E Simonaho
Kirjainten äänteet (virheellisesti nimet) kuten ne tänä päivänä opetetaan:

aa bee see dee ee äf gee hoo ii ji koo äl äm än oo pee kuu är äs tee uu vee wee äks yy tset ää öö uo


Näitä kirjoitusasuja ei näe missään muualla käytettävän kuin sinun teksteissä. Miksi yleensä olet lähtenyt niitä noin kirjoittamaan?

Matti E Simonaho

Äänteitä käyttäen esimerkiksi "suomi" on "äsuuooämii". Huomioi kuinka "kaukana" "suomi" on äänteistä ja että äänteillä kirjoitettu teksti ei kerro meille mitään.

Niinpä, "ääntein" kirjoitettu teksti ei todellakaan kerro meille mitään. Miksi niitä pitäisi kirjoittaa niin?

Matti E Simonaho
ae/ai em ce/ge/ke te ei ve nge/inge he ii ji ke/ko el em en oe pe/pi kuo/kua er es te va/ua ve we eks ye set/se ae oe ae/uo

Yllä on aakkoset vanhoilla äänteillä. Aakkosten suomenkielinen viesti on:

"aiem ceteei ve inge heii koelemen oepikuo eresteve eks yese".

Lauseesta olen jättänyt pois J,U,W,Ä,Ö ja Å -kirjaimet koska niitä ei alunperin ollut aakkosissa. Kyseessä on 2000 vuotta sitten puhuttu kieli joka oli lähellä latinan kieltä:


Ryhdyit sitten oikein tulkitsemaan vanhoilla äänteillä kirjoittamaasi tekstiä, vaikka et itsekään saa selvää edes nykyäänteillä kirjoitetusta tekstistä. Miksi ihmeessä? Mikä järki on käyttää ääntämisasuja, kun kaikkien tiedossa ja itsestään selvää on, että sanat kirjoitetaan eri tavoin kuin sanan yksittäiset kirjaimet lausutaan? Jos joskus olisi oikeasti sanottu esim Suomi sanan sijasta Äsuuooämii niin se kirjoitettaisiin silloin sinun mukaasi äääsuuuuooooääämiiii. Mutta kun koskaan ei ole noin puhuttu, miksi ihmeessä olisi kirjoitettu? Todellakin, valoa kehiin.

Puolihullu, tässä sinulle yksinertainen vastaus: Mitä sinä et näytä ymmärtävän on että mitä vanhempia kirjoitukset/merkit ovat sitä lähempänä puhuttua kieltä ne ovat. Tässä esimerkki kolmessa eri jaksossa niin ehkä pääset jyvälle:

Ehkä 10000 vuotta sitten piirsimme naisen kuvan kallioon ja äännimme "enae iieneien". 5000 vuotta sitten kirjoitimme ja äännimme "enae iieneien". Kehityksen tulos on että tänään meillä on "en.ae.ii.en.ei.en" eli "NAINEN". Sukupuolta lukuunottamatta me emme tänään tiedä mitä "nainen" tarkoittaa.

Me emme tunne yhteyttä muinaiseen kieleen syystä että kielemme on germaanislistitty: NAINEN tänään on "änaaiiäneeän" = ei mitään, mitä myös kristinusko on opettanut. Myös siltä osin tämä pitää paikkansa.

Mutta NAINEN on "enae iieneien" mikä takoittaa "yhdistää siemenet (hänessä siemenet yhtyvät)".

Hyvin monista sanoista löytyy syvällisempi merkitys:
valkoinen : ve aeelkeoe iieneien : (pyhien) simenten voiman/alku/perus väri
sininen : esiien iieneien : (pyhien) siementen väri
keltainen : keeielteae iieneien : kieltää (pyhät) siemenet
musta : emva esteae : Emon estää
harmaa : heaeer emaeae : aikaisemmin emosta
ruskea : ervaeskeeiae : ruoskija (?)
punainen : pevaenae iieneien : "pevaenae" sanasta en ole varma mutta sanoista löytyy "ennen (pyhä) siemen oli vapaa". Veikkaisin että "pevaenae" on "p ve enae" joka tarkoittaisi "väkivallalla yhdistetty/kasattu/vangittu" t.m.v.

Esimerkiksi Ruotsin lipussa on keltainen risti sinisellä pohjalla ja lippu viestittää että "Ruotsissa on (pyhiä) siemeniä mutta Ruotsi kieltää ne." mikä on totta tänä päivänäkin.

Siitä sitten tutkimaan esimerkiksi lippuja, vanhoja kansantaruja, historiaa ja kertomuksia ja tarinoita. Pitääkö yllä oleva "värikartta" paikkansa?

Ja aina voi verrata: "Coolludhen hautijn Rooca wietin joissa walitin parghutin ja idketi." (Mikael Agricola äänteillä : "Mikä ei elä eikä ikinä ole elänyt").

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat