Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Galaktista mielenkiintoista historiaa.
Oletetaan, että siriuslaiset olisivat siementäneet pleijadilaiset. Tässä esitelmää aiheeseen.

http://home.tiscali.nl/gibbon/exploring/sirian-anu.htm

Ja mikä oli siriuslaisten valinta kohottautumisen suhteen omalla kohdallaan?

http://home.tiscali.nl/gibbon/exploring ... ension.htm

kauniita unia...

Kommentit (13)

Aslak
Voi hekevetti , suomentakkkaa nuo !
Tuommosta histuurijallista tokumenttija ei saa eeglanniksi kirjottaa !!
Non kuulkaa uskomattoman tärkeitä histuurijallisija tokumenttija.aslak, (ensimmäisen linkin tietoa)
Tässä tuodaan esiin semmoinen mielenkiintoinen ajatus, että Sirius ei olisi luonnostansa alkujaan ollut sähkömagneettinen, vaan että sähkömagneettisuus kehittyi Siriuksella kun sinne muuttaneet monet toiset ihmiset toisista sähköisistä luoduista maailmoista toivat mukanaan kasveja, eläimiä ja mineraaleja, joiden kanssa olivat tekemisissä, mukaanlukien muuta vesielementaalikuntaa, joita kuljettivat mukanaan avaruusaluksissa. Aivan kuten meidänkin elementaalikunnan kehitys tapahtui, niin aikojen saatossa Siriuksella tuloksena oli kontaminaatio magneettista ja sähköistä energiaa. Kun alunalkujaan asianlaita ei näin ollut Siriuksella.
Sähköisyyden lisääntyessä tajunnan taso laski Siriuksella ja tämä johti vähitellen sodankäyntiin Siriuksen ihmisten ja Plejadien ihmisten välillä toisista luoduista alueista, kuten Maasta.
Päätellään, että Maa ja Sirius, molemmat, olisivat kerran kuuluneet yhteiseen magneettiseen luomistoon, aikaan kun ne olivat molemmat vielä korkeammassa ulottuvuusvärähtelyssä. Niiden tajunnantason laskiessa ne olivat magneettisia aina siihen saakka kunnes voimistuvat sähköiset vaikutukset muuttivat tilanteen.
Tämä taasen johti seuraavaan tajunnan tason pudotukseen, koska keskinäisesti eivät sähköiset ja magneettiset värähtelyt toimi kovinkaan hyvin.
Siriuksen eliitti nähtävästi näki mitä oli tapahtumassa ja pyrkivät kohottautumaan takaisin mutta kohtasivatkin uusia ongelmia, koska kohoamiseen tarvittiin etupäässä magneettinen luomisto. Ongelmana oli, kuinka päästä irti sähköisyydestä? Kävikö niin, että he yrittivät poistaa sähköisyyden luomalla kahdenlaiset ihmisolennot. Toinen olennoista etupäässä sähköinen ja toinen magneettinen ihminen, joihin molempiin olisivat voineet dumpata niin sähköistä kuin magneettista omaa karmaansa sähköisellä ja magneettisella signeerauksellaan.

Näyttä tässä valossa siltä, että siriuslaiset olisivat saattaneet alkuun plejadilaiset muuttamalla siriuslaisia hologrammeja. Alkuperäisiä hologrammeja oltaisiin muutettu ylläpitämään sähköisiä muotoja "kokeeksi", jotta nähtäisiin, voisivatko ne kohota (ylönousemus) käyttämällä sähköistä tai sähkö- ja magneettiyhdisteistä energiaa.
Tuohon siemennyksen aikaan Plejadit oli suhteellisen malmiton maailma ja sieltä puuttui niitä välttämättömiä värähtelyjä joita aikaansaavat kulta ja hopea ja joita ilman olisivat pystyneet pitämään yllä siriuslaisia hologrammeja. Tämä johti ajankuluessa siihen, että siriuslaiset sopivat plejadilaisten kanssa siitä, että siriuslaiset toimittaisivat näitä tärkeitä malmeja, kultaa ja hopeaa, Plejadeille, jotta synnytetyt rodut pystyivät selviytymään.
Aikojen kuluessa Siriuksen kulta ja hopea varannot kuitenkin alkoivat ehtymään jolloin Sirius alkoi pudota värähtelyissä ja Siriuksella tehtiin päätös, että kullan ja hopean toimitukset Plejadeille lopetettaisiin.
Plejadilaiset vastasivat tähän tuhoamalla Sirius B kostoksi. Tällöin sovittiin kahdenkeskisesti siitä, että siriuslaiset siementäisivät Maan jonne järjestäisivät työvoimaa louhimaan kultaa ja hopeaa, jota voitaisiin toimittaa Plejadeille. Näyttäisi siltä, että 7 kertaisilla hologrammeilla, jotka siemennettiin 7 kertaiseen Plejadien systeemiin, olisi sama alkuperä kuin niillä olemassa olevilla ja ongelmallisilla 7 kertaisilla siemennetyillä hologrammeilla, joita ihmiset ovat täällä maan päällä.

Näin ollen kaikki viittaisi siihen, että sekä plejadilaiset (näin ollen myös meidän Anu "ystävämme") kuin myös juurirodut (yhdessä Suur-Mestareiden kanssa) olisivat molemmat alkuunpantu siriuslaisten toimesta, heidän pyrkimyksenään olisi ollut päästä eroon heidän itsensä itselleen aiheuttamista ongelmista. Näin ollen molemmilla, Anulla ja Juuri Roduilla, olisi samat siriuslaiset esi-isät.
Suurin ero heidän välillään olisi siinä, että Anu tehtiin käyttämällä sähköistä geneettistä toimintajärjestelmää ja juurirodut Maan päällä, käyttämällä siriuslaista magneettista toimintajärjestelmää.
Anun kotimassaan ei tunneta Suurta Sähköistä Keskus-Aurinkoa. Tätä on kysytty ja siihen on saatu negatiivinen vastaus.

Tästä voidaan päätellä se, että Anu kuin myös Juuri Rodut ovat 'uhreja' siriuslaisten haluille kohottaa heidän systeeminsä.
Minkälaiseksi voidaan katsoa siriuslaisten ajatusmaailman olevan.
Monique vastaa: Siriuslainen tietoisuus edustaa jaottelua valon ja pimeyden välillä tai yritystä kohota omaneduntavoittein pimeys ja vihollinen taaksejättämällä auttamatta heitä- tämä ei ole puhdasta ylösnousemusajattelua.

Tekeekö ihminen maan päällä juuri samoin kuin siriuslaiset esi-isämme, kun me ponnisteluin pyrimme palauttamaan kaiken takaisin siriuslaiseen alkuasetelmaan. Kun meidän tulisi päinvastoin kohota meille tarkoitettuun magneettiseen genetiikkaan.
Tekeekö ihminen toisintoa sille, mitä tapahtui ennen kun siriuslaiset loivat ihmisolennot, joihin pystyivät dumppaamaan omaa karmaansa ja sähköisyyttä?

Jos siriuslaiset olivat halukkaita luomaan nuo sähköiset muunnelmat siinä uskossa, että kykenisivät niiden avulla kohottautumaan, on heidän täytynyt olla melko epätoivoisessa tilanteessa.
He eivät kenties olleet kykeneviä löytämään toista tapaa pääsemään irti liiasta sähköisyydestä.

Olisiko ihmisellä Maan päällä ulospääsytietä?

Mielestäni on.

jatkoa aiheeseen: (aslak, pidä remmeistä kiinni nyt mennään )

Elikä, Siriuslaiset käyttivät hyväksi plejadilaisia dumppaamaan karmaansa ja samalla tavalla hyväksikäyttivät Maan päällä Juuri Rotuja sekä Suur-Mestareita, koska heille itselleen oli ehkä liian ongelmallista toteuttaa kohotus itse.
Tuohon aikaan siriuslaiset itse olivat vielä kolmannessa ulottuvuudessa ja he siemensivät (loivat) esi-isämme.
Nyt täällä maanpäällä kulkevat Juuri Rotujen edustajia, Suurmestarien jälkeläisiä ja myös jälkeläisiä Plejadien kokeiden seurauksena.
Oletettavasti Alfa Centaurilaiset eivät olleet yhteydessä Siriukseen näissä toimissa.

Eräs johtolanka voitaisiin löytää sille asialle, että mikä oli syy siriuslaisille kohotustoimille eräästä Spiritual School of Ascensionin artikkelista vuodelta 2004.

Juurirotujen välille syntyneen kilpailun pohjimmainen syy löytyy niiden tiedemiesten alitajunnasta, jotka siemensivät ihmisyyden Maan päälle. Heidän koekeilussaan kaikki kilvoiteltava karma ihmisten ja Siriuksen kesken siirrettiin Maan päälle. Tämä mahdollisti sen, että riittävästi kilpailua pystyttiin siirtämään pois Siriukselta, jotta Sirius pystyi myöhemmin suorittamaan kohotuksen viidenteen ulottuvuuteen ja niin, että ne monet ihmisrodut maassa ja muilla planeetoilla eivät pystyneet kohottautumaan samalla edes minkäänlaisessa konsensuksessa.

Siriuksella on yli 18 DNA-variaatiota ihmismuodossa.
Siriuksella on myös monia delfiini- ja valaslajeja, jotka ovat peräisin toisista luomistoista ja jotka kuljetettiin Siriukselle avaruusaluksilla aivan kuten ihmisetkin saapuivat toisista luoduista maailmoista sinne avaruusaluksilla kantaen mukanaan eri DNA-muotoja. Aikojen kuluessa ihmisiä, joita oli saapunut 18:sta eri luomakunnasta Siriukselle, risteytyi levittäen DNA:ta.

Siriuksen kohoamisessa viidenteen ulottuvuuteen 18 erilaista pyhää geometriaa johti ihmis-sivilisaatiota. Käytössä oli magneettista, sähköistä, radioaktiivista ja sähkömagneettista geometriaa.
Ihmisiä opetettiin käyttämään pyhää geometriaa, jotta se sointuisi mitä täydellisimmin yhteen heidän muinaisten esi-isien resonanssin kanssa.
Tämä toi tullessaan puhdistusjaksoja, jolloin ne, jotka olivat liian paljon sekoittuneita alkukuviin (pattern) nähden, kuolivat, koska he eivät pystyneet hallitsemaan sitä ainoaa kuvaansa (pattern) kohoamisessa.
Luonto seurasi myös mukana. Ihmisillä oli Siriukselle tullessaan mukana kasveja ja eläimiä kaikista niistä luomakunnista, joista he tulivat.
Näitä opetettiin käyttämään tässä Siriuksen kohotuksessa samaa pyhää geometriaa, joka oli peräisin niiden alkuperäisestä luomismaailmastaan.
Tämä muodosti 18 eri tyypistä geometriaa. Useimmat näistä tyypeistä eivät resonoineet toistensa kanssa luoden vastuksen ylöspäin suuntautuvassa värähtelyssä.
Niin suuri kuin Sirius oli, sellaisen vastuksen se jätti taakseen alempaan ulottuvuuteen ja se mitä jäi jälkeen, tiivistyi Maan päällä ihmisissä jotka oltiin aikaisemmin siemennetty tänne maan päälle. Samoin kävi myös kaikille 24:lle kolmannen ulottuvuuden planeettojen ihmisille, jotka siriuslaiset tiedemiehet olivat siementäneet.

Jokainen ihmis-sivilisaatio muilla planeetoilla koki alasvajoamisen Siriuksen kohoamisen yhteydessä.
Sirius kohosi korkeampaan ulottuvuuteen ja jatkaa siellä elämän ylläpitämistä.

(Jatkossa kerrotaan kuinka Universaalin järjestyksen väliintulosta)

Taon (Universaali järjestys) väliintulo

Taon (Universaali järjestys) väliintulo lopullisena syynä mahdollisti siriuslaisten kohoamisen.
Tao on suunnitellut unen tähän aika-avaruuskvadranttiin, joka tuhottiin kauan sitten. Sielut ovat palanneet takaisin aikaan ymmärtääkseen sen, mitä tapahtui ja mikä johti oman Universaalisen järjestyksesi romahtamiseen (tiivistymiseen, värähtelyjesi alenemiseen) kaukaiseen tulevaisuuteen. Tämä alasvajoaminen oli niin katastrofaalista, että palautuminen oli mahdotonta.
Niinpä kaikki ne sielut, jotka ovat osallisia tässä ovat tulleet takaisin aikaan tulevaisuudesta ymmärtämään sen, mitä he eivät vielä oppineet ymmärtämään ajassa, joka se kaikki oli katoavaista, koska todellisuudessa ja matkalla, tuo uni tapahtui kauan aikaa sitten.

Sirius epäonnistui kohotuksessa (ylösnousemuksessa) ja Maa ja kaikki 24 muuta planeettaa yksinkertaisesti hävisivät sen jälkeen, eikä ollut paluusykliä 'kotiin'.
Taon uni tulevaisuudesta muutti tapahtumien kulkua mahdollistaen Siriuksen kohoamisen. Tämän voimme varmasti jakaa kanssasi, koska suuressa ymmärryksessämme olemme nyt kykeneviä antamaan anteeksi siriuslaisille esi-isillemme ja -äideille sen, mitä aiheuttivat meille, alasvajoamisen, tiivistymisen aineen tasolle värähtelyssä.
Olemme hyvin tietoisia siitä, että tietty Siriuksen henkinen eliitti tiesi mitä he olivat tekemässä siementäessään (luodessaan) Suur-mestareita maan päälle, kuin myös kaikille 24 planeetalle, joille ihmiselämää siemensivät tieteellisen yhteisön toimesta. Nämä siriuslaiset käyttivät näitä ihmisiä hyväkseen luodakseen alasvajoamisen siinä samassa suhteessa kuin mitä tarvittiin Siriuksen värähtelyjen kohottamiseksikin, jotta siriuslaisten kohottaminen saatiin onnistumaan.
Tämä kohottaminen on mahdollista suorittaa vain käyttämällä äärimmäistä polariteettia, mutta se on kuitenkin vääristynyt henkisten kykyjen hallitsemisen tapa.
Ehkä siriuslaisen eliitin näkökulmasta katsottuna kohoamisen polku johti elämän jatkumiseen unessa, jonka he edessään näkivät, eikä ylösnousemattomuuteen heidän mielestään, joka olisi heidän kohdallaan heidän toiminnassa johtanut Siriuksen, Maan sekä kaikkien muidenkin 24 planeetan kuolemaan. Näin ehkä siriuslaisen henkisen eliitin perspektiivistä katsottuna tämä oli ainut mahdollinen valinta, vaikkakin he olivat täysin tietoisia siitä, mitä olivat tekemässä luonnon lakeja vastaan ja loivat suurta karmaa itselleen näillä toimilla.
Jos pystymme kuvittelemaan itsemme heidän kenkiinsä ja nähdä sen, mitä he näkivät, saatamme nähdä unen Universaalista järjestyksestä, joka johtaisi heidät ylösnousemukseen ja elämän jatkumiseen. He myös valitsivat tämän unen omassa halussaan ylläpitää elämää kun kaikki muut unet näyttivät johtavan kuolemaan.

Maan kokonaiskohoamiseen on nyt myös todellinen mahdollisuus. Me myös nyt ymmärrämme paljon asioita, joita siriuslaiset, eikä siriuslainen henkinen eliitti, välttämättä ymmärrä vieläkään. Mutta ajallaan he omin ponnistuksin kykenevät kohoamaan aina 'kotiin' saakka, missä he sitten myös tulevat näkemään sen, mitä me näemme.
Kaikkinainen kokeminen ja takaisin 'kotiin' absoluuttisuuteen kohoaminen on vain Universaalin järjestyksen ytimessä toimivan korkeimman neuvoston jäsenten ryhmän lisäajan antamisen tulos. Tämä ryhmä tekee päätökset muuttaa kulkusuuntaa asioille, mitä kauan aikaa sitten tapahtui ja viedä kohotus-sykli takaisin 'kotiin' niin, että kaikki mikä on ollut ongelmallista aikaisemmin tällä hallintoalueella, voitaisiin ymmärtää, ja niin kuin mallit Taon sisällä puhuvat, että kaikki voidaan parantaa, ja kaikki voisivat lopullisesti päästä 'kotiin'.

Ei tulisi tehdä samaa virhettä uudestaan, saattaahan olla, että ei ole olemassa toista Maan kaltaista planeettaa, jossa voitaisiin dumpata karmaamme taas uudestaan.

Nimimerkki lupus tuolla edellä laittoi linkin aiheeseen, jossa varsin yksityiskohtaisestikin kerrotaan siitä kuinka geenimanipulointia on suoritettu ennen muinoin ja siemennettiin ihminen mm. maan päällä.

Kiitos linkistä lupus, Meijerin kuva-kirjoja lueskelin -80luvun lopulla.

Miksikä tällaiset pitää kuulostaa niin kauhean virallisilta "Siemensivätkö siriuslaiset plejadilaiset" Voishan sen kertoa toisinkin:

No meitä oli viisi plejadilaista jätkää ja yhtenä lauantai-iltana muutaman kaljan jälkeen päätettiin, että lähetään käymään Siriuksessa diskossa ja tsekataan paikalliset kimulit siellä. No mikä siinä. saatiin selvä kuski rakettiin ja ei kun reissuun. Siinä ennen kun vaihdettiin ylivalonnopeudelle nakattiin tyhjät pullot ikkunasta kohti Aldebarania. Saa nähdä osuivatko.

Osa porukasta oli jo aika kaasuissa kun alettiin jarrutella valkoisen kääpiön ympärillä. Saatiin viimein parkkipaikka aika läheltä diskoa ja ei kun sisään. Meitä oli QXR, ¤%/, ??CX, @@ ja minä ja kaikki isosilmäisiä harmaita komeita plejadilaisia. Katteli paikalliset uroot vähän pitkiin kun elvisteliin sisään ja tuli siinä yksi kärsänaama jotain vittuilleenkin, mutta @@ näytti keskimmäistä kolmesta sormestaan ja se jäi siihen.

No siinä se ilta meni, bändi oli kohtalainen ja osasi se muutaman plejadilaisen kansanpalladinkin, että vieraanvaraisuuttakin löytyi. Joka jampalla oli paikallinen tyttö käsipuolessa, kun siitä lähdettiin jatkoille, paitsi @@:lla, joka piti roudata rakettiin nukkumaan. Ne kärsänaamat oli sen verran kännissä, etteivät osanneet pahemmin lyödä hanttiin, kun asetimme siemennysputket niiden kärsään ja annettiin palaa. Olihan se valovuosi, vieläkin kaiholla muistelen.

Muutin sitte myöhemin kokonaan Siriukselle ja menin naimisiin sirpakan kärsänaaman kanssa, meillä on jo kolme isosilmäistä kärsänaamaa, kaks harmaata ja yksi vaihtaa jatkuvasti väriä kuten äitinsä.

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat