Seuraa 
Viestejä45973

Fides, katolinen hiippakuntalehti, 04/2008

Tässä julkaisussa on pitkähkö uskonopin kongregaation selvitys pätevän kasteen sanamuodoista.
Dokumentti osiossa esitetään kirkon asiakirjat, vastauksia tehtyihin kysymyksiin kasteen pätevyydestä sekä siihen liittyvän monsignore Mirallesin kirjoittaman oheistekstin, joissa se esittää auktoritatiivisesti (paavin määräyksestä), ettei kasteen trinitaarista sanamuotoa saa muuttaa, koska kasteen pätevyys on silloin uhattuna. Esimerkiksi kaste Luojan, Lunastajan ja Pyhittäjän nimeen ei ole pätevä, vaan sellaisen kasteen saanut henkilö on kastettava uudelleen. Fides julkaisee asiakirjat kokonaisuudessaan, epävirallisina käännöksinä.

Suora lainaus jatkuu:

Kaste, uudestisyntymisen pesu ja Pyhän Hengen uudistus (vrt. Tit. 3:5), on yksi kaikkein arvokkaimmista lahjoista, jolla Herra Jeesus on rikastuttanut kirkkoaan. Todellakin, kasteessa "meidät vapautetaan synnistä, ja Jumalan lapsiksi synnytettyinä meistä tulee Kristuksen jäseniä, meidät liitetään kirkkoon ja tulemme osallisiksi sen lähetystehtävästä". Siksi on ymmärrettävä, että kristityt ovat kaikkina aikoina huolehtineet kasteen oikeasta viettämisestä, jotta se voisi tarkasti vastata Kristuksen alkuperäistä tahtoa. Kun epäilyksiä syntyi, niitä ei vähätelty, vaan päinvastoin kristityt pyrkivät varmistamaan kasteen aitouden. Kirkon opetusviralla on tietenkin ratkaiseva asema tässä selvittelytyössä. Viimeisten vuosisatojen aikaiset Pyhän viraston ja Uskonopin kongregaation puuttumiset tähän asiaan ovat ilmaisseet tätä kasteen pätevyydestä kannettua huolta. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana niin on tehty kolmesti.

Tämä vastaus kiinnittää huomiota sellaisten katolisten kirkossa toimitettujen kasteiden pätevyyteen, joita on vietetty englanniksi kahdella eri kaavalla. Tämä seikka on merkittävä, sillä se osoittaa, ettei nyt käsitellä vain jotakin hypotettista kysymystä, vaan joissakin englanninkielisissä maissa sattuneita tapauksia. Ongelma ei tietenkään ole se, vaan itse kaava, jota voidaan käyttää millä kielellä tahansa.

Tämän ongelman tärkeyttä ei voida vähätellä, sillä kyseessä on ihmisten pelastus. Herran itsensä mukaan siihen vaaditaan kastetta...

Vain kaste, joka on tehty Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vastaa Herran antamaa käskyä Matteuksen evankeliumin lopussa...
Kirkon opetusvirka on kautta aikojen opettanut, että kristillinen kaste on tehtävä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen...

Vastauksissa käsitellyissä kastekaavan muunnoksissa on Jumalan persoonista käytetty termejä, jotka ovat erilaisia kuin Raamatun termit.
Tällaiset muotoilut ovat peräisin tietyistä feministisistä jumalkäsityksistä. Niiden avulla pyritään välttämään Isän ja Pojan mainitsemista, koska niitä pidetään seksistisinä ilmauksina. Isän ja Pojan nimien korvaaminen toisilla heikentää kuitenkin uskoamme Kolminaisuuteen...

Henkilö, joka suorittaa kasteen pätemättömillä kaavoilla, pettää vastaanottajan tällä teolla. Jos kysymyksessä on lapsi, hän pettää myös niitä, jotka ovat tuoneet lapsen saamaan kasteen, koska he olettavat lapsen saavan oikean kasteen. Tämä on raskas epäoikeudenmukaisuus, joka täytyy korjata viipymättä ja jota ei saa siirtää hamaan tulevaisuuteen luottaen toivomuskasteen vaikutukseen. Kasteen sakramentaalisen luonteen lahja täytyy taata niin pian kuin mahdollista: "Kaste sinetöi kristityn katoamattomalla hengellisellä merkillä, luonteella (character), merkiksi siitä, että hän kuuluu Kristukselle...

Uskonopin kongregaatio

Vastauksia tehtyihin kysymyksiin kasteen pätevyydestä

Kysymykset

1. kysymys: Onko sellainen kaste pätevä, joka on toimitettu käyttäen muotoilua "Minä kastan sinut Luojan ja Lunastajan ja Pyhittäjän nimeen" tai "Minä kastan sinut Luojan, Vapauttajan ja Ylläpitäjän nimeen"?

vastaus: Ei

2. Pitääkö näillä muotoiluilla kastetut henkilöt kastaa in forma absoluta (ilman ehdollisuutta)?

vastaus: Kyllä

Paavi Benedictus XVI on allekirjoittanut kardinaaliprefektille suomalla audienssilla hyväksynyt ja määrännyt julkaistavaksi nämä vastaukset, jotka tämän kongregaation säännönmukaisessa kokouksessa on annettu.

Kardinaali William Levada
Perfekti

Minun kysymykseni: Onko katolinen kirkko ja muut kirkot kaikkina aikoina huolehtinut kasteen oikeasta viettämisestä, jotta se voisi tarkasti vastata Kristuksen alkuperäistä tahtoa?

Tässä mietittävää lukijoille...palaan asiaan vielä.

  • ylös 1
  • alas 1

Kommentit (13)

Luterilaisuuden mukaan vastaus on selvä: kaste pätee vaikka sen olisi suorittanut itse belsepuubi pubissa.

Aikuiskastajien suuri moka on ollut siinä, että he ovat kiertoilmaisuja käyttäen kieltäneet lapsikasteen, koska perimmäinen ajatus lähtee siitä, ettei LAPSI YMMÄRRÄ ASIASTA MITÄÄN.

Ts. esim. helluntalaisilla usko ja järki ovat somasti menneet sekaisin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Näen asian niin, että mm. ateistit ja muiden uskontokuntien edustajat siis eivät ole Jumalan lapsia katolisen opin mukaan, jos heitä ei ole kastettu kristinuskon ainoalla oikealla pätevällä kasteella.

Onko muuten tämä katolinen kastemuoto pätevä?

Mutta! Ateistit, jotka ovat saaneet kristillisen lapsikasteen ovat kyllä Jumalan lapsia, vapautettu synneistä, ja Jumalan lapsiksi synnytettyinä heistäkin on tullut Kristuksen jäseniä. Vaikka sanovat etteivät ole. Eikö kirkon kaste-oppi tämän asian osoita näin?

Jos eroaa kirkosta, on lapsikaste silti voimassa, eikö totta?
Eli ihminen, joka eroaa kirkosta on silti synnitön (niin kuin kaikki ihmiset ovat synnittömiä, jotka ovat saaneet kristillisen lapsikasteen), ja Jumalan lapsi ja Kristuksen jäsen. Eikö?

Minusta tämä kirkon kasteasia haiskaahtaa ja on harhaanjohtava, ehkäpä petollinenkin rituaali.

Ja, onko itse katolinen kirkko huolehtinut kasteen oikeasta viettämisestä, jotta se voisi vastata Kristuksen alkuperäistä tahtoa? !!!

tutkitaanpa asiaa...palaan asiaan.

hanion

Mutta! Ateistit, jotka ovat saaneet kristillisen lapsikasteen ovat kyllä Jumalan lapsia, vapautettu synneistä, ja Jumalan lapsiksi synnytettyinä heistäkin on tullut Kristuksen jäseniä. Vaikka sanovat etteivät ole. Eikö lapsikaste tämä asian osoita näin?

Tiettävästi kaste ei auta yhtikäs mitään jos tyyppi ei usko. Näin asia opetettiin rippikoulussa. Kysy Eero Huoviselta, jos asia jää jäytämään mieltä.

Ainut Aito ja Oikea kaste mikä on Luojasta, ja on Luojan Luoma ja puhdas, on ja tapatuu naisen kohdussa. Isää ja Poikaa saat herjata, mutta Sieluasi ("pyhää henkeä") et (Raamattu). Isä ja Poika herjattuna on Äiti ja Tytär, sillä ilman Äitiä ja Tytärtä ei Isää ja Pokaa olisi olemassa. Nämä sanat on absoluuttinen totuus mikä kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa on sama, Jumalan sana, ja kumoaa piispojen ja paavaleiden pakanalliset opit koskien kastetta.

"Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" : nimeen ei ole vain "nimi", vaan myös viite 10 käskyyn. Kansanperimää ei saa koskaan osoittaa väärin. Ei koskaan.

Eli voitte sanoa terveisiä "pyhille isille", että kohta on tehtävä valinta. Joko opettaa oikein, tai he menevät siihen maahan mikä on heissä olevan isännän isäntämaa - siis se, jota ei ole olemassa, ja jota Jumala ei ole antanut.

Kristityksi itseään kutsuvan tulisi huomata se seikka, että vesikaste puhdistavana kylpynä, sellaisena kuin se kuvataan Johanneksen toimittamana kasteena, esiintyy essealaisilla jokapäiväisenä rituaalina.
Tähän sakramenttiin saivat noviisit ottaa osaa, kun sen sijaan osanotto ehtoolliseen, jota toimitettaessa vallitsi ehdoton hiljaisuus, oli varattu ainoastaan järjestöön lopullisesti vastaanotetuille veljille. (Ibid., s.62)

Kuitenkin jo puhuttaessa kasteveden puhdistavasta vaikutuksesta tähdennetään, ettei tätä vaikutusta saavuteta, ellei Pyhä henki vaikutuksineen siihen osallistu. (Ibid., s.61-62)

"Nämä vedelläkastamistoimitukset eivät puhdista 'lihaa', ellei henki ole todella Jumalaan suuntautunut. "Tämä pelkkään ulkoiseen seremoniaan kohdistuva arvostelu painottuu alkukristillisissä seurakunnissa ja myöhemmin kataareilla, kun vesikaste, joka oli käytännössä essealaisilla ja Johannes Kastajalla, on vaihtunut uudenlaiseksi kastetoimitukseksi, mikä tuo mieleen Uudessa testamentissa esiintyvät viittaukset vesikasteen tilalle tulevaan "tulella kastamiseen".
Kirkossa myöhemmin jälleen käytäntöön otetut vesikasteen muodot, varsinkin lapsikaste, näytävät toisaalta juuri olevan senkaltaista "magiaa", josta essealaisuudessa varoitettiin.

On selvitetty, että alkukristillisissä rituaaleissa valmistavine asteineen kaste ei ensinkään ollut se kastetoimitus, jonka kirkko tuntee, vaan nimenomaan sangen tarkalleen se toimitus, josta muun muassa kataarit myöhemmin käyttivät nimitystä "consolamentum", ja joka muodosti heidän vastaanottonsa sisäpiiriin.

Alkukristillisyyden kaste-oppia, jota kataarit nimittivät siis consolamentumiksi, emme saa verrata Kirkon kasteeseen. Consolamentum on "vedellä ja tulella" (vertauskuvallinen ilmaisu) suoritettu toimitus. Kirkon kastetoimituksessa sellaisena kuin se nykyään välitetään lapsille, on hätäisesti yhdeksi riitiksi yhdistetty seremonioita, jotka aikaisemmin olivat erillisiä. "Sen sijaan olisi consolamentumia verrattava siihen kasteeseen, joka alkukristillisyydessä pitkän valmistuksen ja monien kokeiden jälkeen annettiin katekumeeneille."

Kataarien kristinuskon laajaan rituaaliin syventyessämme voimme todeta miten lujasti se on akkuroitu Uuteen testamenttiin. Siinä ei ole mitään, jota ei katolilainenkin saattaisi hyväksyä, jollei tiedettäisi, että sanoilla "Isä", "Poika", ja "Pyhä Henki" sekä "Kristus" oli kataareilla toinen merkitys kuin kirkolla.
On kuitenkin lisäksi huomattava, että kirkko juuri kataareja vastaan taistellessaan albigenssisodissa oli oppinut pitämään Raamattua ja etenkin Uutta testamenttia niin vaarallisena, ettei ainoastaan sen kääntäminen kansan kielelle ollut ankarasti kielletty, vaan myös halussapito. Maallikkoa uhkasi hengenmenetys polttoroviolla jos hän näin paljastui kerettiläiseksi.

Juu on kyllä aika sairasta kun luullaan että jollain kasterituaalilla saadaan aikaan mitään konkreettistä, tulee mieleen väli-amerikan intiaanit uhraamassa ihmisiä jumalilleen

hanion
Kristityksi itseään kutsuvan tulisi huomata se seikka

1 Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?"
2 Niin hän kutsui tykönsä lapsensa, asetti lapsensa heidän keskellensä
3 ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.
4 Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.
5 Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut.

Jokainen lapsi on syytön ja synnitön, ja meidän pitää kieltää kaikki oppi mikä opettaa lapsen syntiseksi. Lapsn perimätieto pitää aina osoittaa oikein; Lapsi, Äidin Suku, isän Suku Kansa ja Maa jonka Jumala on antantut. Kukaan niistä jotka ympärillä ovat, todistajat, joiden keskellä Jeesus perheineen on, ei saa osoittaa perheen perimätietoja väärin.

6 Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

Olkoon teidän puheenne: 'On, on', tahi: 'ei, ei'. Mitä siihen lisätään, se on pahasta.

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Sentähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Ja jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa.

Isää ja Poikaa saa herjata, mutta Sileua ("pyhää henkeä") ei. Sinun Sielusi ("pyhä henki") pitää sanoa, että Isä ja Poika herjattuna on Äiti ja Tytär, sillä ilman Äitiä ja Tytärtä ei ole Isää eikä Poikaa.

Persoonallisuus on rakenteellisesti sellaisessa tilassa nykyihmisellä, että se ei ole sopusoinnussa alkuperäisen ihmisen persoonallisuuden kanssa. Ero ei ole "tiheydessä". Väreilyerosta ei myöskään ole kysymys vaan rakenteellisesta, anatomis-elimellisestä erosta. Siksi mainen persoonallisuus ei voi astua sisälle Jumalan valtakuntaa: "Liha ja veri eivät voi periä Jumalan valtakuntaa." Se on tieteellisesti mahdotonta!

On synnyttävä uudesti "vedestä ja Hengestä". Mitä se tarkoittaa?

Sanalla vesi tarkoitetaan magneettista alkuainetta ja alkuperäistä jumalallisen itsenäisyyden alkuydintä.
Hengellä tarkoitetaan jumalallista hengenydintä ja universaalia tietoisuudenydintä, joka täytyy elävöittää.
Uusi persoonallisuus rakennetaan vanhaan eli dialektiseen.
Vihkimys koskee niitä, joilla on tällainen uusi persoonallisuus rakenteilla.
Rakenteellinen ja potentiaalinen rakennustyö, laajentaminen sekä tämän uuden persoonallisuuden puhkeaminen kukkaan on vihkimys.
Uuden persoonallisuuden kehittyminen on prosessi, jossa voidaan erottaa kolme päävaihetta:

sikiämisvaihe (conceptio)
sikiövaihe (embryo)
syntyminen.

Sikiämis- ja sikiövaihe toteutuvat benediction vaikutuksesta.
Syntyminen on keskeisin vihkimysvaihe. Siinä on seitsemän aspektia.

1. uusi oivallus (uuden ajattelukyvyn syntymä)
2. uuden ajattelukyvyn kehittyminen uuden sydän-säteilyn pohjalta: ajattelu sydämellä (sydänkeskusta kutsutaan myös Kristus-keskukseksi)
3. uuden tahto-olemuksen kukoistus (uuden astraaliruumiin kasvu)
4. pään, sydämen ja tahdon uusi vuorovaikutus synnyttää uuden toiminnan (uuden eetteriruumiin syntymä)
5. uuden aineellisen ruumiin syntymä
6. uuden persoonallisuuden yhtyminen omaan puhtaaseen henkisieluun
7. uuden persoonallisuuden yhtyminen jumalalliseen Henkeen. Vastaanotetaan uuteen magneettiseen kenttään ja hierarkiaan, joka ei ole tästä maailmasta.

Voimme nimittää kolmea ensimmäistä vaihetta uuden ihmisen ihmeelliseksi syntymäksi, neljäs on elämän uhraus ja uuden ihmisen ristintie. Tässä kolmen ensimmäisen kehityskulun kirkastaminen ja dynamisointi liittymällä työkenttään. Itsensä antaminen suuren ihmiskunnan päämäärän hyväksi koituvaan palvelutyöhön sen pohjalta, mitä itse on juuri saavuttanut.

Viides vaihe, uuden ihmisen ylösnousemus eli siinä tietoisuuden, sielun ja ruumiin muuttuminen uudestisyntymisen prosessin toteutuessa.

Kuudes vaihe, uuden ihmisen taivaaseen astuminen eli astuminen ihmiskunnan yhteyteen täysin uudella tavalla, nimittäin suuren pelastustyön, kotiinnoutotyön palveluksessa.

Seitsemäs vaihe, Pyhän Hengen vuodattaminen uuteen ihmiseen ("vedellä ja tulella" kastaminen) eli kaste.
Tässä vaiheessa siirtyminen vapauteen ehdottomana Kristuksen osana, osallisena Corpus Christistä (hierarkiasta) pappi-kuninkaana.

Vihkimys on monille outo käsite. Silti sen todellisuus ja totuus on ankkuroituna kaikkiin maailmanuskontoihin, myös kristinuskoon, hyvin lujasti. Vihkimyksen itsestäänselvyys ja välttämättömyys käy mm. ilmi siitä, ettei kristinuskolla muuten olisi mitään arvoa tienä ylös! Mutta katolinen kirkko vääristi vihkimyksen ja protestantismi protestoi sen pois.

Raamatussa kuvataan Kristus-hierarkiaan ottamisen tapa ja toimittaminen hyvin perusteellisesti. Hierarkiasta ja Hengellisestä Koulusta käytetään Uudessa testamentissa nimitystä Ecclesia, mutta käännös puhuu 'seurakunnasta'. Niinpä kirkoissa joudutaan suuren harhaluulon uhreiksi, kun esim. Paavali puhuu Ecclesiasta. Luullaan nimittäin hänen tarkoittavan kirkkoseurakuntaa sellaisenaan kuin se sillä hetkellä on olemassa muodossa jos toisessa.

Kirkot ovat hakoteillä, mitä tulee todellisiin vihkimys- ja kasterituaaleihin.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat