Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Seuraavassa lyhyt esittely Agisonin teoriaan, jonka Hän sai Kristukseltaan:

-4) Kapasitanssi=Qt-Ut=5-9=-4 [F]
-3) Gravitaatiovakio: G: Gt=2*vt+Rt-Mt=4+3-10=-3 [m^3/(s^2*kg)]
-2) Ajan käänteisneliö: t^-2 [hz^2]
-1) Taajuus: f=t^-1 [hz]
0) Kokonaislukuakseli: t^0=1 ...
1) Aika: t = [s] ja kiihtyvyys: a = [m/s^2] ja tiheys: Roo = [kg/m^3]
2) Ajan neliö eli nopeus: v=X*t^2 [m/s]
3) Ajan kuutio eli matka: s=X*t^3 [m]
4) Nopeuden neliö eli Sähkövirta eli Magneettikenttä: I=X*B=Y*^T^4 [A],[T]
5) Paine, sähkövaraus ja resistanssi: t^5 [Pa],[C],[Ohmi]
6) Pinta-ala ja sähkökenttä: A,Es=X*t^6 [m^2]
7) Lepo-ulottuvuus: V/t^2=X*t^7
Resistiivisyys: Vastus*matka=X*t^8 [ohmi*metri]
9) Tilavuus ja Jännite: V=X*t^9 [m^3]
10) Massa: V=roo*V=X*t*t^9=X*t^10 [kg]
11) Voima: Ft=mt+2*vt-3*Rt=10+4-3=11 [N]
12) Liikemäärä: p=m*v, pt=10+2=12 [kg*m/s]
13) Teho: P=U*I=t^9*t^4=t^13 [W]
14) Energia: E=m*v^2=>mt+2*vt=10+2*2=14 [J]
15) Planckin vakio: p=m*v*L=>10+2+3=15 [J*s]

Enempää ei tarvi, tietääkseni!

Sivut

Kommentit (17)

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177
Liittynyt2.4.2005

Tuo " 7) Lepo-ulottuvuus " Tuntus mukavalta paikalta.

Eikä tuokhan olis hullumpi tuo -2)Ajan käänteisnelijö.
Jos aika alkaski kulkemhan takappäin, sihän nuorenis !
Antas surutta mennä , no ainaki 30 vuotta ny ensialkhun.

Tuo kokonaislukuakseli ??? Nyt iso siivapyörä luistaa.

Toi taulukko pätee kaikilla tuntemillani fysiikan kaavoilla:

E=p(aine)*V(olume)=>14=5+9
E=m*v^2=>10+2*2=14
E=p*v=>12+2=14

F=m*a=>10+1=11
F=q*v*B=>5+2+4=11
F=G*m^2/R^2=>-3+2*10-2*3=11
F=k*e^2/R^2=>kt+2*5-2*3=>kt=7
(k=c^2*10^-7 [kg*m/C^2]=2*2+10+3-2*5=7)
(eli sähkövakio k on lepoulottuvuudessa!(t^7))

p=F/A=>11-6=5
A=s^2=>3*2=6
V=s^3=>3*3=9
M=roo*V=>1+9=10
P=U*I=>9+4=13
U=R*I=>4+5=9
E=R*I^2=4+5*2=14

EDIT:
P=R*I^2=5+4*2=13

jne... näitä voisi keksiä loputtomiin
Etsikää itse loput, ja pistäkää ne aikaulottuudeksi...

Hmm... milloinhan toteutuu Ilmestyskirjan kohta:"Aika on lopussa"

Aslak
Tuo " 7) Lepo-ulottuvuus " Tuntus mukavalta paikalta.

Eikä tuokhan olis hullumpi tuo -2)Ajan käänteisnelijö.
Jos aika alkaski kulkemhan takappäin, sihän nuorenis !
Antas surutta mennä , no ainaki 30 vuotta ny ensialkhun.

Tuo kokonaislukuakseli ??? Nyt iso siivapyörä luistaa.

7) lepoulottuvuus on sähköisen vakion k paikka!
-2) on siis nopeudelle käänteistä S/T=s/m

Imperator
Agison

E=R*I^2=4+5*2=14Virhe! R*I^2 ei ole energia vaan teho!

P = UI || Ohmin laista U = RI
P = RI^2

Näetkös?

- Joo, olisit voinu saman tien korjata sen toisenkin virheen...
P=R*I^2=>5+2*4=13

Eli resistanssi on ajan viides ulottuvuus, ja virta 4. 13. eli tehohan siitä tulee!

Matematiikka jäi mentaaliapparaatistani pois joskus 9 vuotta sitten, joten en ota teknisiin detaljeihin kantaa. Vaikuttaa hyvältä.

Inspiraationa: voisiko listassa oli yksi ylimääräinen? Joku, joka kenties sisältyy johonkin toiseen, tai vaihtoehtoisesti, ei ole varsinainen "ulottuvuus", vaan osa jotain ulottuvuuksien tuolla puolen olevaa kosmoksen järjestelmää.

Ajatus nousee veda-rishien havainnosta, jonka mukaan kosmoksessa vaikuttaa fysikaalisella tasolla 19 prinsiippiä. Voin Agison kaivaa ne esiin tuolta Gitasta, jos erityisesti kiinnostaa, muuten vaan en jaksa, menisi puolet illasta ja lapset on kipeinä.

Jotain kertoimia tarvitaan noiden suureiden välille, varsinkin niiden, jotka näyttävät olevan samassa aikapaikassa.

Esim. Paine: ympyräpinnalle!
Qe=p*X
Qe=1,6*10^-19C, p=100 000Pa
X=1,6*10^-24 [C/Pa=1]

=>F=k*Z*(p*X)^2/r^2
=>N=k*X^2=9*10^9*(1,6*10^-24)^2=2,304*10^-38 * [s^7]

=>F=N*p^2/r
=>F=N*p1*p2/r^2

Ratkaistaan säde r...
N=v^2*r
N=(2*pi*r/T)^2*r
T=1s
r=(N*T^2/(4*pi^2))^(1/3)
r=8,6*10^-14m, kun t=1s
ja v=8,6*10^-14 m/s, kun t=1s

Huomattavasti realistisemman tuntoisia tuloksia siis antaa tämä painelaskusta saatu nopeus, kuin perinteinen atomilaskumme, jossa atomien määrällä ei ole vielä jaettu nopeutta v(esim. 2187691m/s!)

Sesto
Matematiikka jäi mentaaliapparaatistani pois joskus 9 vuotta sitten, joten en ota teknisiin detaljeihin kantaa. Vaikuttaa hyvältä.

Inspiraationa: voisiko listassa oli yksi ylimääräinen? Joku, joka kenties sisältyy johonkin toiseen, tai vaihtoehtoisesti, ei ole varsinainen "ulottuvuus", vaan osa jotain ulottuvuuksien tuolla puolen olevaa kosmoksen järjestelmää.

Ajatus nousee veda-rishien havainnosta, jonka mukaan kosmoksessa vaikuttaa fysikaalisella tasolla 19 prinsiippiä. Voin Agison kaivaa ne esiin tuolta Gitasta, jos erityisesti kiinnostaa, muuten vaan en jaksa, menisi puolet illasta ja lapset on kipeinä.

Kyllä olet oikeilla jäljillä... Vaikuttaisi esimerkiksi, että sähkövirta olisi nopeuden toinen potenssi(t^4) ja esimerkiksi paine on samassa lootassa kuin varaus ja resistanssi(t^5)... Tuosta listasta voi jättää pois sen t^0 ulottuvuuden, mutta jos aloitetaan negatiivisista t^-4 ajoista ja päädytään t^15:ta niin täytyy merkitä myös t^0, muutoin tapahtuu ikäviä liukumia, jotka eivät sovi taulukkoon!

Mutta miettikää ihmeessä kiihtyvyyttä! Kun viisari juuri saa kiihtyvyyden, on aikaa kulunut! Ellei maapallo olisi kiihtyvässä centripetaaliliikkeessä auringon ympäri, ei aikakaan kuluisi!

En tosin ole vielä keksinyt, mikä olisi hyvä kerroin ajan ja kiihtyvyyden välille!(ehkä 1/10?). Mutta jos sen keksit saat varmasti Nobelin! Itse luulisin että tuo ei ole vakio, vaan tapauskohtainen muuttuja...

Eli kun liikutat, minkä tahansa kokoista kohdetta kiihtyvyydellä 1m/s^2, menisi tämän kertoimen(1/10) mukaan 1/10-osa sekunti!

Kiihtyvyys ei kato kohteen kokoa, se voi olla minkä kokoinen tahansa = AIKA ON KAIKILLE SAMA!

Toisaalta on muistettava, että negatiiviselle puolelle mentäessä tuo eksponentti voi paisua: t^-15:ta asti!, Esim. Sähkövakio e0 aikaulottuvuus on t^-7 ja termin 1/r^2=>t^-6 ja esim p=n*Rm*T/V, 1/V=>-9

EDIT: Tulin siihen tulokseen, että kerroin m/s^2 ja s välillä on tasan 1!

Todistus:
s=1/2*g*t^2
s=t1^3=1/2*gtime*t2^3
s=t1^3="gkesk.nop.kiiht."*t2^3
=>gkesk.nop.kiiht.=t3
=>s1=t1^3=t3*t2^2... mot...

Toi g oli siis kiihtyvyys, t1,t2,t3 aikaa ja s on matka, joka siis on [sekunti^3]

Ja jotta varmistuisitte, miettikää akselia:
1/t^2=>1/t=>1=>t=>v=>s

kun kerrotte ristiin:(tulloo matkaa)(s)
=>1/t^2*(s*t^2)=>1/t*(s*t)=>1*s=>(a*t^2=t^3)=>v*t=>s*1 jne...

Eli t kasvaa, ja pakottaa esimerkiksi kiihtyvyyden ajaksi...
Todisteena tästä Uni: Kun nukutte, tuntuu yleensä herätessä ettei ole kulunut kauakaan, kuin olisit vasta heränny. Poikkeuksena on, jos satut näkemään unia, jolloin kuvia on edelleen liikkeessä => aika kuluu...

Ja kaikkihan on tehty YHDESTÄ, eli pituudesta! Sitten ilmeisesti Aadami ja Eeva näkivät jotain peräkkäisiä tapahtumia, ja määrittelivät sen ajaksi, sen lineaarisen suureen, joka mittaa pituudessa tapahtuneita muutoksia(esim liike.)

Ja aikaa kuluu aina, kun kiihtyvyyttä ilmenee, ellei ole kiihtyvää liikettä, ei aikakaan kulu! Esim... Elektronit eivät kierrä=>digitaalinen vehkeesi ei liikuta sekuntti LCD:tä, vaan pimenee... Kellosta loppuu paristo=>viisari ei ooo kiihtyvässä liikkeessä eikä aikaa ilmene kellotaululla ainakaan!

Mutta mix pituus sitten on ajan kuutio? Miettikääpä... Jokin inahtaa liikkeellle... Se vaatii aikaa... Sitten käytetään tuota kiihtyvyyttä ajan kanssa ja saadaan nopeus... Kun edelleen lisätään aikaa uudelleen, saadaan jo pituus... Ala ja Tilavuus on näistä helpoiten saatu...

Vaikeata oli kyllä heti uskoa, että Tiheys olisi se myös aikariippuvaista ja sen ensimmäisesssä - suoraanverrainnollisessa potenssissa!

Ensin yritin pistää 3 aika vektoria väliin mutta tulos olisi ollut JÄRJETÖN, TIlavuus x matka = massa??? Ei, yksi aikaulottuvuus vain riittää!
Muuten, tilavuus(t^9) x matka(t^3) on liikemäärä! (t^12)

Tosta aikapotenssin mukaan menevästä jaottelusta saisi tukun uusia yhtälöitä:

Esim:
E=x*M1*M2/A
Et=14, Mt=10,At=6
=>Et=2*Mt-At

(ttttt ttttt tttt)= ttttt ttttt ttttt ttttt/(ttt ttt)

Yleensähän tuo on laskettu:
E=F*S=M1*10 [m/s^2]*S [m] (??)

Esimerkiksi 2 1 kg:n kappaletta, jotka ovat vastakkain A=(0,1m)^2 kokoisella pinnalla, energia on:
E=x*1kg*1kg/(0,01)m^2=x*100J

Ihan mukava vastaus!

Sesto
Matematiikka jäi mentaaliapparaatistani pois joskus 9 vuotta sitten, joten en ota teknisiin detaljeihin kantaa. Vaikuttaa hyvältä.

Inspiraationa: voisiko listassa oli yksi ylimääräinen? Joku, joka kenties sisältyy johonkin toiseen, tai vaihtoehtoisesti, ei ole varsinainen "ulottuvuus", vaan osa jotain ulottuvuuksien tuolla puolen olevaa kosmoksen järjestelmää.

Ajatus nousee veda-rishien havainnosta, jonka mukaan kosmoksessa vaikuttaa fysikaalisella tasolla 19 prinsiippiä. Voin Agison kaivaa ne esiin tuolta Gitasta, jos erityisesti kiinnostaa, muuten vaan en jaksa, menisi puolet illasta ja lapset on kipeinä.

Isälläni on Bhagavad Gitan suomennos ja olen sen lukenut... En muista tosin tuota kohtaa, mutta se on voinut vaikuttaa siihen, kuinka HENKI toi tuon asian esille...

Ihmettelin kerran ihan riippumattomasti, että kuluuko aika lainkaan, jos kiihtyvyyttä ei esiinny? Ei kuule kule.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat