Seuraa 
Viestejä3017

Jatkan omassa ketjussa Toopen Mannerheim-ketjussa esittämää kysymyksestä - "onko pääministerimme isä fasisti".

Toope kirjoitti:Tarkoitin siis tuota kohtaa "...kehityserot rodullisiksi ominaisuuksiksi".

Ding Ding kirjoitti:Älykkyyskeskustelussakin muistaakseni jotkut keskustelijat ovat leimautuneet "fasisteiksi", koska uskovat älykkyyden riippuvan myös geeneistä.
Adolf Hitlerhän ei perustanut rotukäsityksiään mihinkään tieteellisiin tutkimuksiin, vaan pelkästään omaan höpöhöpöideologiaansa. Siinä hän menikin sitten pahasti metsään, kuten kaikki jotka pohjaavat älykkyyskäsityksensä johonkin höpöhöpöideologiaan ja väheksyvät tutkimustuloksia.

Spino: Itse asiassa Hitlerinkin rotuopin perustana ollutta eugeniikkaa eli rotuhygieniaa pidettiin maailmanlaajuisesti ihan tieteellisesti perusteltuna asiana - ei ideologiaan pohjaavana höpöhöpönä.

Ding Ding: Joka tapauksessa, natsien käsitykset esim. arjalaisten fyysisestä paremmuudesta muihin nähden eivät perustuneet mihinkään muuhun kuin toiveajatteluun. Se havaittiin viimeistään Berliinin olympialaisissa. Myöskään heidän käsityksensä juutalaisten tai slaavien älyllisestä alemmuudesta eivät perustuneet mihinkään todellisiin tutkimuksiin tai testeihin, vaan pelkästään mielipiteelle. Siinäkin tapauksessa he olivat väärässä.
Nykyajan älykkyyskäsitykset sen sijaan perustuvat tutkimuksille. Niiden tulkinnasta voi olla eri mieltä, mutta pohja on tieteellinen. Siksi nykyajan älykkyystutkimuksiin uskovaa ei voi verrata natseihin, vaan asia on päinvastoin. http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... &start=810

Oikein käytetyillä älykkyystutkimuksilla on varmasti tieteellinen pohja. Mutta entä niiden laajoilla yhteiskunnallisilla yleistyksillä?

Markus Jäntin kritiikin perusteella voi tulla johtopäätökseen, että osa nykyajan älykkyys/rotututkimuksista ovat samanlaista, tai tavallaan vielä pahempaa höpölöpö-tutkimusta kuin natseja edeltänyt. Tämä nykyinenhän enemmän marginaalia kuin edeltäjänsä.

Sosiologi, professori J-P Roos arvioi Sosiologia-lehdessä (3/2007) myönteisesti Vanhasen ja Lynnin teosta IQ and Global Inequality: "...Tatu Vanhanen on harrastanut näitä kysymyksiä pitkään, ja siinä sivussa hankkinut itselleen melko huonon maineen rasistina ja biologiahörhönä. Itsekin olen pannut halvalla... Myönnän että olin väärässä... Lynnin ja Vanhasen uusi kirja jatkaa tätä keskustelua paremmalla aineistolla..." http://www.valt.helsinki.fi/staff/jproo ... nhanen.htm

Kansantaloustieteen professori Markus Jäntti vastaa Roosille lehden seuraavassa numerossa (4/2007). Jäntti toteaa että taloustieteissä älykkyyden merkityksen tarkastelu ei ole tabu. Älykkyysteeman sijaan, kritiikin kohteena on Lynn/Vanhasen esitys älykkyydestä geneettisenä, vahvasti periytyvänä ominaisuutena, joka selittää kansakuntien elintasoeroja.

Jäntti käsittelee Lynnin/Vanhasen esittämiä regressioanalyysejä, joissa elintaso selitetään kansakunnan älykkyysosamäärällä. Lynn/Vanhanen eivät käytä usean muuttujan regressioita, jolloin - Jäntti toteaa - ilman merkittävää lisäinformaatiota ei voida päätellä syy-seuraussuhteita kansakunnan älykkyyden ja elintason osalta. (Regressiot kertovat mittauksen kohteena olevien ilmiöiden keskinäisestä riippuvuudesta. Kumpaa muuttujaa pidetään selittäjänä ja kumpaa selitettävänä on usein helppo päättää. Tilastotiede ei kuitenkaan asiaa ratkaise.)

Jäntin mukaan Lynn/Vanhanen selittävät viimeisen 500 vuoden aikana tapahtunutta kansantulon kasvua länsimaissa nykypolven älykkyydellä. Kausaalinen regrassio on kuitenkaan mahdoton: nykypolven älykkyys ei voi selittää aikaisempien sukupolvien talouskavua. Kyseessä on näennäisanalyysi, joka todellisuudessa jää uskon asiaksi. Lynn/Vanhasen keino on kriittistä tarkastelua vaille jätetty käsitteellinen kehikko, jossa älykkyyden kausaalinen rooli on valitun kehikon välitön seuraus.

Jäntti arvioi myös kaksostutkimuksia. Niihin kuuluu keskeisenä oletus, että identtiset kaksoset kasvavat yhtä samankaltisessa ympäristossa kuin ei identtiset kaksoset tai ei-kaksossisarukset. Jäntti arvioi korkeatasoisena pidettyä kaksosaineistoa, SATSAa: "Tämä oletus ei kuitenkaan ole käytettyjen aineistojen tarkemman tarkastelun valossa totta... Erillään kasvatetut identtiset kaksoset - jotka ovat olennainen osa geneettisen komponentin identifioinitia - on SATSA:ssa usein erotettu varsin myöhään ja silloinkin heidät on usein kasvatettu samassa ympäristössä, esim lähisukulaisten luona tai samassa kylässä. ...identtisten kaksosten kohtaama ympäristö on huomattavasti samankaltaisempi kuin muiden sisarusten." Lynn/Vanhanen eivät tästä piittaa, vaan kaksosten älyllinen samankaltaisuus laitetaan geenien piikkiin.

Lynn/Vanhanen korjaavat - Jäntin mielestä täysin käsittämättömästi - tilastollisesti älykkyyden periytyvyyttä ylöspäin. Ympäristön vaikutus on 100 prosenttia miinus periytyvyys, jos ympäristön ja geenien kovarianssi on nolla. Tarkoittaen tilannetta, jossa ympäristö ja perimä muuttuvat toisistaan riippumattomasti. Lynn/Vanhanen korjaavat geenien osuutta ylöspäin, koska he olettavat, että kovarianssin on positiivinen, so. hyvät geenit omaava yksilö nauttii hyvästä ympäristöstä. Samalla he tulevat korjanneeksi ympäristön osuutta alaspäin. Perusteena heillä on, että osa ympärsitöstä (hyvästä hoidosta) on geenien ansiota (siis fiksujen vanhempien). Koska positiivinen kovarianssi olisi geenien ansiota, geenien rooli aliarvioituisi, jos sitä mitataan vain periytyvyydellä. Toisella tavalla argumentoiden geenien rooli päinvastoin yliarvioituu ympäristötekijöiden ja geenien kovarianssi vuoksi. Jos geenit olisivat älykkyydelle kaikki kaikessa, niin ympäristollä ei pitäisi olla juuri vaikutusta asiaan.

Jäntin mukaan Lynn/Vanhanen valitsevat joka kohdassa erittäin korkeita periytyvyyden arvoja, vaikka kirjallisuuden kriittinen lukeminen johtaisi varsin varovaisiin arvioihin periytyvyyden osuudessa - henkilöiden välisessä älykkyyseroissa. Mitä makrotason periytyvyys edes voisi olla, on Jäntille täysin epäselvää.

Flynn-efektiin - esimerkiksi hollantilaisten nuorten miesten ÄO:n kohenemisen 10 vuodessa 10 pistettä - Lynn/Vanhanen kuulema käytännössä suhtautuvat pelkkänä teknisenä ongelmana. Jäntti puolestaan arvioi, että älykkyysosamäärä on kognitiivisia eroja henkilöiden välillä, mutta ei yli ajan tapahtuvina muutoksina - kuten selittämään jopa 500 vuoden talouskasvua.

Johtopäätökseksi tulee: "...Lynnin ja Vanhasen analyysit eivät ole lainkaan edistäneet tai laajentaneet käsitystä älykkyyden ja elintason yhteydestä." "...älykkyyserot ovat elintasoerojen keskeisin selitys ja että elintasoerot ovat tästä syystä pysyviä, vakuuttavat lähinnä ne, jotka jo ennen kirjan lukemista niihin uskoivat".

Muille Jäntti suosittelee Jered Diamondin Tykit, taudit ja teräs -teosta.

Rere väittää: Israel on rasistinen ja ihmisoikeuksien vastainen
"vihapuhetta saa tehdä kunhan kohde on juutalainen"
Sianliha on Israelissa kielletty
Maailmanpankki kirjoitti: MENA-maiden non-oil-vienti on paljon suurempi kuin Suomen.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (21)

Tapaus Tatu Vanhanen osoittaa kuinka vaarallista on alkaa tuomita tunteisiinvetoavilla mutta toisaalta asiattomilla argumenteilla tieteellisesti päteviä tutkijata. Vanhanen on tuonut esille tutkimustuloksia jotka osoittavat eri etnisiin ryhmiin kuuluvien ihmispopulaatioiden tuloksia ns. älykkyystutkimuksissa.

Tiettävästi Vanhanen ei ole koskaan väittänyt etteikö ns. IQ-tutkimukset olisi myös ainakin osittain kulttuurisidonnaisia. Vanhanen oli taannoin radioväittelyssä jossa hän esiintyi niin vakuuttavasti että tuskin kukaan järkevästi ajatteleva ihminen sen kuultuaan väittäisi Vanhasta rasistiksi. Päinvastoin tuossa keskustelussa Vanhanen nimenomaan kumosi jyrkästi näkemykset että ihminen arvotettaisiin tässä maailmassa vain ja ainoastaan älykkyytensä perusteella. Vanhanen suorastaan painotti sen, ettei ihmisarvo voi olla sidoksissa älykkyysosamäärään.

Samoin Vanhanen tuossa radioväittelyssä toi esille, että kehitysapua pitäisi suunnatta entistä enemmän esim. Afrikkaan. Vanhasen tutkimustulokset, joiden mukaan elintasolla ja älykkyysosamäärällä on keskenään korrelaatio, ei hänen mukaansa saa merkitä sitä, että esim. Afrikka jätettäisiin oman onnensa nojaan vetoamalla mihinkään "luonnolliseen valintaan".

Nyt Vanhasen arvostelijat pikemminkin saattavat tehdä karhunpalveluksen kiistämällä tieteelliset tosiasiat ja antamalla sentyyppistä apua Afrikalle, Sri Lankalle ja eräille muille trooppisen vyöhykkeen maille joka ei sovi niille ja näin avustamisen metodit pitäisi miettiä täysin uudelleen.

Suomalaisten osalta tuo IQ-tutkimus ei kyllä anna aihetta rinnanröyhistelyyn. Olemme lukemalla 97 sijaluvulla 53. ja juuri ja juuri lyömme Argentiinan ja Venäjän. Häviämme kirkkaasti mm. Espanjalle, Iso-Britannialle, Puolalle ja Unkarille.

Ja kaikki tämä vielä "maailman parhaimman koululaitoksen erinomaisen opetuksen jälkeen".

Ja niille, jotka luulevat Israelin keikkuvan kärjessä, kylmää vettä niskaan. IQ-arvo 94 oikeuttaa Israelin sijaluvulle 60. Mikäli arabivaikutus eliminoitaisiin pois ei Israelin juutalaiset keikkuisi sen korkeammalla sijaluvulla kuin suomalaisetkaan.

Merkittäviä eroja löytyy mm. Itävallan (102) ja Kroatian (90) välillä. Samoin Britannian (100) ja Irlannin (93) välillä. Onko tutkimustulokset vanhentuneita, sillä tiettävästi Irlanti on saavuttanut BKT:ssä jokseenkin täysin jo Britannian?

[size=75:wxn5je48]Suomalainen. Älykkyysosamäärällä mitattuna Diego Maradonan argentiinojen tasoa.
Ei kannattaisi paukutella henkseleitä.[/size:wxn5je48]

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

ralf

vastasikin jo itse, miksi ei voida yhdistää kansan ÄO-keskiarvoa ja BKT:a.

Irlanti liittyi EU:hun v. 1973 ja on kiistatta osannut hyötyä parhaiten taloudellisesti.

Geneettisesti periytyvä älykkyys tuskin Vanhasenkaan mielestä hypähtää 30 vuodessa ratkaisevasti.

Ding Ding
Seuraa 
Viestejä9031
ralf64
Merkittäviä eroja löytyy mm. Itävallan (102) ja Kroatian (90) välillä. Samoin Britannian (100) ja Irlannin (93) välillä. Onko tutkimustulokset vanhentuneita, sillä tiettävästi Irlanti on saavuttanut BKT:ssä jokseenkin täysin jo Britannian?

Nyt pitäisi testata irlantilaiset uudelleen. Jos heidän ÄO:nsa on pysynyt 93:n tienoilla, niin sehän todistaisi että elintason kohoaminen ei nosta ÄO:ta vaan että kyseessä on syvästi perinnöllinen ominaisuus.

93 kyllä riittää minusta ihan hyvin siihen että maan elintaso on normaalia eurooppalaista tasoa, jos muut asiat ovat kunnossa.

Korrelaatio ei tietenkään tarkoita sitä että kansojen BKT-järjestys ja kansojen ÄO-järjestys ovat yksi yhteen. Vanhanen kyllä sen ymmärtää, mutta maallikoilla on usein vaikea hahmottaa korrelaatiosuhteita.

Mitä Israeliin tulee, niin sen maan väestöhän on kokoelma eri puolelta maailmaa tulleita populaatioita. ÄO-testeissä pärjääviä ashkenaseja on selvästi alle puolet, ja heistäkin moni vain kulttuurisesti ashkenasi, kuten venäläisten maahanmuuttajien puolisot.

mirab
Jatkan omassa ketjussa Toopen Mannerheim-ketjussa esittämää kysymyksestä - "onko pääministerimme isä fasisti".

Toope kirjoitti:Tarkoitin siis tuota kohtaa "...kehityserot rodullisiksi ominaisuuksiksi".

Ding Ding kirjoitti: Älykkyyskeskustelussakin muistaakseni jotkut keskustelijat ovat leimautuneet "fasisteiksi", koska uskovat älykkyyden riippuvan myös geeneistä.
Hän on hörhö.

http://www.helsinki.fi/agora/vara/mieli ... hanen.html

Muille Jäntti suosittelee Jered Diamondin Tykit, taudit ja teräs -teosta.

Ja Diamond on toinen ihan samanlainen pseudotiedehörhö.

http://nakokulma.net/arkisto/index.php? ... #msg132097

ralf64
Suomalaisten osalta tuo IQ-tutkimus ei kyllä anna aihetta rinnanröyhistelyyn. ....
Ja kaikki tämä vielä "maailman parhaimman koululaitoksen erinomaisen opetuksen jälkeen"....

ÄO-tutkimus kehitettiin tarkoituksena laatia testi, jolla ennakoidaan testattavan tulevia oppimissaavutuksia. Kokemus on osoittanut, että testit vastaavat tarkoituksiaan.

Mitä tulee "kulttuurisidonnaisuuteen", myös oppiminen ja monimutkaisten asioiden käsittely työelämässä ovat sitä. En näe syytä vähätellä ÄO-testejä "kulttuurisidonnaisuudesta" ellei korjata älykkyyden käsitettä siihen suuntaan, ettei sillä ole enää mitään kosketusta edes kykyyn ratkaista ristisanatehtäviä. Uusissa Tatu Vanhasen "fasismista" vapautetuissa testisarjoissa koestetaankin rytmitajua, kykyä pomia puuvillaa ja ihon kestävyyttä virtaheposen-nahkaisen työ-vauhdittimen hipaisuille. Onk nyt tarpeex "kulttuurisidonnaista" ("affirmate-hengessä!? ) vai mennäänk asiaan?

Vanhanen ja Richard Lynn ovat käyttäneet työssään muiden tekemiä tutkimuksia, joita ei ole tätä ennen kyseenalaistettu. Ne ovat kelvanneet, mutta kriitikot eivät ilmeisesti tiedä tätä?

Vanhasen osuudessa kirjassa "Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin" esitellään useita ÄO-testisarjoja eri puolilta maailmaa. Suomesta on kaksi sarjaa, koehenkilöitä yhteensä muistaaksesi 100-200. Ryhmien keskiarvo lienee Ralfin mainitsema.

Meillä on myös kattavampi tiedosto suomalaisten oppimiskyvstä: PISA-vertailu. Vertailu on tehty mittaamalla toteutuneita oppimissaavutuksia useissa suomalaisissa kouluissa, ja aineisto kattaa riittävän määrän koululaisia. Tulos nostaa suomalaiset kärkeen mm. matematiikassa.

Hyväkään koululaitos ei voi nostaa oppilas-aineksen lahjakkuutta, vaan tulokset ovat riippuvaisia siitä ominaisuudesta, jota ÄO-testeillä mitataan. Ei toisinpäin.

Suomessa, toisin kuin muissa PISA:aan osallistuneissa maissa, laskettiin tulokset kahtena sarjana: 1. Kaikki koululaiset, 2. ruotsinkieliset erikseen. Tämä vertailu osoitti kielipoliittisesti erittelemättömän vertailuluvun olevan korkeampi, kuin ruotsinkielisen alaryhmän yksin saavuttaman. Ilmeisesti pelkät suomenkieliset olisivat erottuneet kokonais-otosta lahjakkaampina, jos ruotsinkielisiä ei olisi laskettu mukaan samaan vertailulukuun.

Toki suomenruotsalaiset menestyivät oppimisessa riikinruotsalaisia paremmin.

Suomenruotsalaisten heikommat oppisaavutukset ovat olleet jo vuosikymmeniä tiedossa yliopistoissa, ja siksi ruotsinkielisille onkin helpotettu opintie kielikiintiöissä, joiden kautta pääsee opiskelemaan heikommantasoinenkin oppilas. Toki tämä on syrjintää, ja "Suomen allekirjoittamien kansainvälisten sopimusten vastaista"?

Suomalaisilla on siis syytä rinnanröyhistelyyn.

-

mirab
Jatkan omassa ketjussa Toopen Mannerheim-ketjussa esittämää kysymyksestä - "onko pääministerimme isä fasisti".

Jaa-a... kaikki näkevät varsin ilmeiset erot eri rotujen välillä, mutta niistä puhuminen on heti fasismia?

Toisekseen...

Jäntin mukaan Lynn/Vanhanen selittävät viimeisen 500 vuoden aikana tapahtunutta kansantulon kasvua länsimaissa nykypolven älykkyydellä. Kausaalinen regrassio on kuitenkaan mahdoton: nykypolven älykkyys ei voi selittää aikaisempien sukupolvien talouskavua.

Vai Jäntin mukaan? No, en ole lukenut Lynnin/Vanhasen juttuja, mutta mikään ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että aikaisemmat sukupolvet ovat puolestaan olleet omia aikalaisiaan fiksumpia.

mirab
Seuraa 
Viestejä3017
Fëanor
Jäntin mukaan Lynn/Vanhanen selittävät viimeisen 500 vuoden aikana tapahtunutta kansantulon kasvua länsimaissa nykypolven älykkyydellä. Kausaalinen regrassio on kuitenkaan mahdoton: nykypolven älykkyys ei voi selittää aikaisempien sukupolvien talouskavua.

Vai Jäntin mukaan? No, en ole lukenut Lynnin/Vanhasen juttuja, mutta mikään ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että aikaisemmat sukupolvet ovat puolestaan olleet omia aikalaisiaan fiksumpia.

Ehkä näin asia on ollutkin, toteaa myös Jäntti.

Mutta kun olettaa että nykypolven älykkyys ja sen käyttäminen regressioanalyysissä selittäjänä on hyvä mitta viisisataa vuotta sitten eläneiden ihmisten älykkyydelle, niin tulkinnan kausaaliyhteys jää uskon asiaksi.

Silloin päättelyketju jää uskon varaan, kyseessä on höpönlöpö eikä tiede.

Rere väittää: Israel on rasistinen ja ihmisoikeuksien vastainen
"vihapuhetta saa tehdä kunhan kohde on juutalainen"
Sianliha on Israelissa kielletty
Maailmanpankki kirjoitti: MENA-maiden non-oil-vienti on paljon suurempi kuin Suomen.

Vierailija

Älykkyys on suuresti yliarvostettu ominaisuus. Lisäksi se yhdistetään usein virheellisesti muihin ominaisuuksiin, esimerkiksi koulutukseen. Älykkyys on ensin määriteltävä, mutta Tatu Vanhasen kuvaamana se tarkoittanee periytyvää ominaisuutta samalla tavalla kuin fyysiset ominaisuudet. Aivojen toiminta on tietenkin kiinni niiden ominaisuuksista ja myös harjoituksesta.

Perinnöllistä älykkyyttä ohjaavat samat sattuman ja valinnan lait kuin muutakin luonnonvalintaa. Olisi selvitettävä millaisessa valintaympäristössä nykyään eletään, jos halutaan selvittää mihin suuntaan ollaan menossa.

Esimerkiksi Irlannin elintason nousu ei todista mitään älykkyyden noususta, koska ensinnäkin mikään ei todista korrelaatiota elintason ja älykkyyden välillä, vaan haasteellisen luonnonvalinnan ja perittyjen omaisuuksien välllä. Toiseksi elintason nousu nykyaikaisessa valtiossa on kiinni muutamien yksilöiden tekemistä valinnoista loppujen ollessa "soutajia".

sigfrid
Älykkyys on suuresti yliarvostettu ominaisuus.

Aivan varmasti. Jos keksittäsiin pilleri, joka laskee ÄO:ää 20 pisteellä, söisit sen varmaan riemumielin?

Oletteko noteeranneet uudet IQ testit, niissä suomalaiset ovat reippaasti kohentaneet ruottalaisetkin ovat jääneet taakse. Olisiko se niin että mitä vähemmän sodanjälkeistä huonon luku- ja kirjoitustaidon omaavaa porukkaa on mukana sen parempi on tulos eli ajan myötä tulos tulee paranemaan edelleen.

En tiedä tuon sivuston muista tarkoitusperistä mitään.

http://www.volkmar-weiss.de/table.html

Viikonloppu koittaa ja kiljupäissään vihervasemmistolaiset rääkyjät, katutappelijat ja muut anarkistit pääsevät vapaasti availemaan tällaisia komuketjuja. Huoh.

Snipu
sigfrid
Älykkyys on suuresti yliarvostettu ominaisuus.Aivan varmasti. Jos keksittäsiin pilleri, joka laskee ÄO:ää 20 pisteellä, söisit sen varmaan riemumielin?

Joo, punaviinipullo tulee juotua pari kertaa viikossa.

Petu
Seuraa 
Viestejä2289

Joskus ovat tiedemiehet mitanneet gorillan äo:n . Oli kuulemma 90 hujakoilla . Suomalaisten 97 lukema varmaan pitää paikkansa , kun tietää ,miten nämä käyttäytyvät alkoholin kanssa , tai ratin takana .Kusi päitä tässä maassa tuntuu riittävän , ihmeteltävän paljon .

Petu
Seuraa 
Viestejä2289
army_of_darkness
Petu
Joskus ovat tiedemiehet mitanneet gorillan äo:n . Oli kuulemma 90 hujakoilla . Suomalaisten 97 lukema varmaan pitää paikkansa , kun tietää ,miten nämä käyttäytyvät alkoholin kanssa , tai ratin takana .Kusi päitä tässä maassa tuntuu riittävän , ihmeteltävän paljon .aha? miten tämä liittyy asiaan?

Tuli vaan mieleen noita äo asioita lukiessani .Tatu on rasisti ja ilmeisesti tulee olemaan . Masa taitaa olla rinta rottingilla .

Boysen
Snipu
sigfrid
Älykkyys on suuresti yliarvostettu ominaisuus.Aivan varmasti. Jos keksittäsiin pilleri, joka laskee ÄO:ää 20 pisteellä, söisit sen varmaan riemumielin?Joo, punaviinipullo tulee juotua pari kertaa viikossa.

Niin, siis tarkoitin pysyvää alenemista.

mirab

Oikein käytetyillä älykkyystutkimuksilla on varmasti tieteellinen pohja. Mutta entä niiden laajoilla yhteiskunnallisilla yleistyksillä?Tämä yletön kiinnostus perimän vaikutuksen korostamiseen ei tule tyhjästä. Vaikka kaikki eivät ole yhtä suorapuheisia kuin Ellilä, kyse on samasta ajattelusta:

Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄO kuin valkoisilla. Älykkyyden ja elintason välillä on positiivinen korrelaatio. Kausaliteetti kulkee molempiin suuntiin: toisaalta elintason nousu nostaa älykkyystasoa vähentämällä mm. aliravitsemuksesta aiheutuvia aivovaurioita väestössä, toisaalta älykkäämpi väestö pystyy tuottamaan itselleen korkeamman elintason. Kun väestön keskimääräinen älykkyystaso laskee, maan elintaso laskee.
–Mikko Ellilä, joulukuu 2006

Pohjimmiltaan kyse on siitä, että perinnöllisyyden ylikorostaminen on toimiva perustelu itsekkäille ratkaisuille niin maahanmuutto- kuin koulutus- ja sosiaalipolitiikassakin.

Valhalla
Oletteko noteeranneet uudet IQ testit, niissä suomalaiset ovat reippaasti kohentaneet ruottalaisetkin ovat jääneet taakse. Olisiko se niin että mitä vähemmän sodanjälkeistä huonon luku- ja kirjoitustaidon omaavaa porukkaa on mukana sen parempi on tulos eli ajan myötä tulos tulee paranemaan edelleen.

En tiedä tuon sivuston muista tarkoitusperistä mitään.

http://www.volkmar-weiss.de/table.html

Sivuston tarkoitusperillä ei ole merkitystä, sillä tiedot on kerätty tunnetuista tutkimuksista. Hyvä että joku kerää.

T.Vanhasen ja R.Lynnin kirjassa v.2002 käytettiin Suomen kohdata kahta tunnettua ja kansainvälisesti vertailukelpoista testitulosta, joissa koehenkilöiden määrät olivat muistaakseni 100-200. Se ei ole siis ollut "suomalaisten keskiarvo" vaan po. koeryhmien tulos.

Uudempi Suomessa saatu tulos, 101 pistettä, on po. sivulla mainitulta tutkijalta. En tiedä kuinka suureen otokseen se perustuu. PISA-tutkimuksissa on kuitenkin huomattavan suuret koululaisjoukot tarkastelun kohteena, ja siinä mitataan toteutunutta oppimista, ei ennakoida potentiaalia ÄO-testeillä. PISA-tulokset ovat siten uskottavampia.

-

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat