Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Paul Davies pimeästä energiasta:

"Kohdatessaan näin vakavan ongelman fyysikot kamppailivat löytääkseen selityksen. Kenties toiminnassa voi olla jonkinlainen mitätöintimekanismi. Sähkömagneettinen kenttä on vain yksi luonnon monista kentistä, ja jotkin muista tuottavat negatiivista pimeää energiaa. Ehkä jokin syvällinen symmetria saa plussat ja miinukset neutraloimaan tarkasti toisensa. Ja itse asiassa sellainen symmetria on olemassa - supersymmetria. Onglemana on että tiedämme supersymmetrian rikkoutuneen todellisessa maailmassa, ja ellei symmetria ole täsmällinen, positiiviset ja negatiiviset eivä kumoa toisiaan. Monia muitakin ideoita kokeiltiin, mutta ne kaikki vaikuttivat keinotekoisilta. Silti oli mahdollista uskoa (ja useimmat fyysikot ja kosmologit uskoivatkin) että jokin fysikaalinen mekanismi pakotti pimeän energian (tai kosmisen poistovoiman) arvon täsmälleen nollaksi.

Sellaiset toiveet murskautuivat perinpohjin, kun tähtitieteilijät havaitsijat , että pimeä energia ei olekaan nolla. Tämä tuli täytenä järkytyksenä. Tähtitieteilijöiden mittaama pimeän energian massatiheys on noin 120 kymmenen potenssia pienempi kuin "luonnollinen" arvo, joka saadaan soveltavamalla kvanttiteoriaa tyhjiön virtuaalihiukkasiin. Kun pimeän energian määrä näytti olevan nolla , oli ainakin uskottavaa että jokin vielä tuntematon mekanismi saattoi pakottaa energian kumoutumaan täydellisesti. Mutta kuten Leonard Susskind on korostanut, mekanismi joka kumoaa 120 potenssia ja epäonistuu sitten viimeisen yhden osan kumoamisessa on jotakin ihan muuta. jotta lukija saisi jonkilaisen käsityksen siitä, millainen sopupeli tämä kumoutuminen, kirjoitetaan luku 10^120 koko komeudessaan:

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000"

Davies tiivistää vielä edellisen: "Pimeän energian mitattu arvo on 120 kymmenen potenssia pienempi kuin sen luonnollinen arvo syistä, jotka ovat täysi arvoitus. Jos se olisi vain 10^119 seuraukset olisivat tuhoisat, jos taas arvo olisi vain hitusen suurempi, ei galakseja olisi voinut muodostua"

Esko Valtaoja:

""Ota keittiöveitsi ja aseta se makaamaan pöydälle, terä ylöspäin. Tasapainota nyt pingispalloa sen terällä. Jos harjoittelet kyllin kauan, voit kenties saada sen pysymään siinä pienen hetken ennen kuin se tipahtaa terän oikealle tai vasemmalle puolelle. Jos joku näyttää sinulle kuinka pallo pysyy sekuntikaupalla veitsen terällä, epäilet aiheellisesti että kyseessä on jokin jekku. Maailmankaikkeus on tasapainoitellut veitsen terällä 15 miljardia vuotta, puoli triljoonaa sekuntia, putoamatta kummallekaan puolelle. Me voimme arvioida kuinka kauan sen olisi pitänyt pysyä siinä rehellisin keinoin: noin 10^-43 sekuntia. Joku on alussa asettanut kosmoksen paikoilleen kuudenkymmenen desimaalin tarkuudella; omega ei ole vieläkään alkanut kasvaa eikä pienentyä. Muuten maailmankaikkeus olisi heti synnyttyään joko luhistunut uudelleen kasaan tai laajentunut lähes äärettömän suureksi, harvaksi ja kylmäksi kosmokseksi, johon ei koskaan tiivistynyt ainuttakaan tähteä. Pingispallo pysyy veitsen terällä ikuisuuden verrattuna siihen aikaan, jonka meitä ympäröivän maailmankaikkeuden oikeastaan olisi pitänyt olla olemassa.

"Neljä perusvoimaa vaikuttavat sekä valtavaan kosmokseen että äärettömän pieneen atomirakenteeseen, kaikkeen, mitä näemme ympärillämme.

Elämällemme välttämättömiä alkuaineita ei voisi olla olemassa (varsinkaan hiiltä, happea ja rautaa) ilman näiden maailmankaikkeudessa ilmenevien neljän voiman hienosäätöä. Yksi näistä on painovoima. Sitten on sähkömagneettinen voima. Jos se olisi merkittävästi heikompi, elektronit eivät pysyisi atomin ytimen ympärillä. - Olisiko se vakavaa? - joku voi pohtia. Olisi, koska atomit eivät voisi yhdistyä molekyyleiksi. Jos tämä voima sitä vastoin olisi paljon vahvempi, elektronit pysyisivät vangittuina atomin ytimen pinnalla. Atomien välillä ei tapahtuisi kemiallisia reaktioita - ei siis olisi elämää. Jo tästäkin näkökulmasta katsottuna olemassaolomme ja elämämme riippuu selvästikin sähkömagneettisen voiman hienosäädöstä.

Ja ajattelehan, millaisia vaikutukset olisivat kosmisissa mittasuhteissa: hienoinen muutos sähkömagneettisen voiman suuruudessa vaikuttaisi Aurinkoon ja muuttaisi siten Maahan saapuvaa valoa, minkä vuoksi kasveissa tapahtuva fotosynteesi vaikeutuisi tai tulisi mahdottomaksi. Se voisi myös riistää vedeltä sen ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka ovat elämän kannalta välttämättömiä. Tässäkin tapauksessa elämämme riippuu siis sähkömagneettisen voiman hienosäädöstä.

Aivan yhtä tärkeää on sähkömagneettisen voiman suuruus muihin kolmeen voimaan nähden. Esimerkiksi joidenkin fyysikkojen laskujen mukaan se on 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (1040) kertaa vahvempi kuin painovoima. Yhden nollan lisääminen tähän lukuun (1041) voi tuntua pieneltä muutokselta. Se kuitenkin merkitsisi sitä, että painovoima olisi vastaavasti heikompi, ja tri Reinhard Breuer kertoo, mitä siitä seuraisi: "Jos painovoima olisi heikompi, tähdet olisivat pienempiä eikä painovoimasta aiheutuva paine nostaisi lämpötilaa niiden sisällä riittävän korkealle, jotta ydinfuusioreaktioita voisi syntyä: Aurinko ei voisi paistaa. Voit hyvin kuvitella, mitä se merkitsisi meille!

Entä jos painovoima olisi vastaavasti vahvempi, niin että tuossa luvussa olisi vain 39 nollaa (1039)? Breuer jatkaa: Pelkästään tämä pienen pieni muutos saisi aikaan sen, että Auringon kaltaisen tähden odotettavissa oleva elinikä laskisi jyrkästi. Ja joidenkuiden tiedemiesten mielestä hienosäätö on vieläkin tarkempi.

Kaksi Auringon ja muiden tähtien merkittävää ominaisuutta ovat tosiaankin pitkäaikainen toimintakyky ja vakaus. Harkitse yksinkertaista kuvausta. Tiedämme, että auton moottori tarvitsee polttoainetta ja ilmaa juuri oikeassa suhteessa, jotta se toimisi tehokkaasti; insinöörit suunnittelevat monimutkaisia mekaanisia ja tietokonejärjestelmiä, jotta suorituskyky olisi paras mahdollinen. Jos tämä pitää paikkansa pelkästä moottorista, niin miten sitten on tehokkaasti "palavien" tähtien, esimerkiksi Aurinkomme, laita? Olennaiset voimat on säädetty juuri sellaisiksi, että olot ovat elämän kannalta ihanteelliset. Tuliko tämä tarkkuus olemassaoloon itsestään? Muinoin eläneeltä Jobilta kysyttiin: "Sinäkö ilmoitit taivaita hallitsevat säännöt tai määräsit luonnonlait maan päälle?" (Job 38:33, The New English Bible.)

Kaksi ydinvoimaa

Kaikkeuden rakenne edellyttää muutakin kuin vain painovoiman ja sähkömagneettisen voiman hienosäätöä. Toiset kaksi fysikaalista voimaa vaikuttavat myös elämäämme.

Nämä kaksi voimaa vaikuttavat atomin ytimessä, ja ne antavat runsaasti todisteita kaukonäköisyydestä. Ajatellaanpa vahvaa ydinvoimaa, joka sitoo protonit ja neutronit yhteen atomin ytimessä. Tämän sidoksen ansiosta voi syntyä monenlaisia alkuaineita: kevyitä (esimerkiksi heliumia ja happea) ja raskaita (esimerkiksi kultaa ja lyijyä). Näyttää siltä, että jos tämä sitova voima olisi vain kaksi prosenttia heikompi, olisi olemassa pelkästään vetyä. Jos tämä voima sitä vastoin olisi hieman vahvempi, esiintyisi vain raskaita alkuaineita mutta ei vetyä. Vaikuttaisiko tämä elämäämme? Jos kaikkeudessa ei olisi vetyä, Auringollamme ei olisi polttoainetta, jota se tarvitsee säteilläkseen elämää antavaa energiaa. Eikä meillä tietenkään olisi vettä eikä ruokaa, koska vety on niiden olennainen ainesosa.

Neljättä tarkasteltavana olevaa voimaa sanotaan heikoksi ydinvoimaksi, ja se säätelee radioaktiivista hajoamista. Se vaikuttaa myös Aurinkomme lämpöydinreaktioihin. "Onko tämän voiman suuruus säädetty tarkasti?" saatat kysyä. Matemaatikko ja fyysikko Freeman Dyson selittää: "Heikkovoima on miljoonia kertoja heikompi kuin ydinvoima. Se on juuri niin heikko, että vety palaa Auringossa hitaasti ja tasaisesti. Jos "heikkovoima olisi paljon vahvempi tai heikompi, Auringon kaltaisista tähdistä riippuvaiset eliömuodot olisivat jälleen vaikeuksissa. Tämän täsmällisen palamisnopeuden ansiosta maapallomme tosiaankin pysyy lämpimänä - mutta ei pala poroksi - ja me pysymme elossa.

Tutkijat uskovat lisäksi, että heikkovoima näyttelee omaa osaansa supernovien räjähdyksissä. Heidän mielestään useimmat alkuaineet syntyvät ja leviävät juuri näiden räjähdysten välityksellä. "Jos nämä ydinvoimat olisivat jollain lailla hiukankin erilaisia kuin ne todellisuudessa ovat, tähdet eivät kykenisi valmistamaan niitä alkuaineita, joista sinä ja minä koostumme", selittää fyysikko John Polkinghorne.

Ymmärrät varmaan asian ytimen. Nämä neljä perusvoimaa on säädetty hämmästyttävän tarkasti "Näemme kaikkialla ympärillämme todisteita siitä, että luonto osui juuri oikeaan", kirjoitti professori Paul Davies. Näiden perusvoimien hienosäädön ansiosta Aurinkomme, ihastuttava maapallomme elämää ylläpitävine vesineen, elämälle välttämätön ilmakehämme ja suuri joukko maapallon kallisarvoisia kemiallisia alkuaineita voivat olla olemassa ja toimia. Sattumilla on rajansa eikä kaikkea voida selittää sattumilla."

Albert Einstein:

"Jos tämä maailmankaikkeus kaikessa miljoonakertaisessa järjestyksessään ja tarkkuudessaan olisi pelkän sattuman tulos, niin se olisi aivan yhtä uskottavaa kuin että kirjapaino räjähtää ja kaikki kirjaisimet putoaisivat jälleen maahan sanakirjan valmiissa ja virheettömässä muodossa."

Sitten löytyy vielä liuta muita samankaltaisia arvoja, joita en jaksa pistää, sillä näissä luvuissa on se huono puoli, että ihminen ei pysty käsittämään kunnolla edes lukua miljoona. Niin kuin Stalinkin aikoinaan sanoi "The death of one man is a tragedy, the death of million is a statistic."

Luku 10^120 ei todellisuudessa sano meille yhtään mitään.

Sivut

Kommentit (48)

Monet ovat sitä mieltä, että multiversumi ratkaisisi hienosäädön ongelman paremmin kuin jokin korkeampi ulkoinen voima, mutta itseasiassa se olisi lopulta aivan yhtä monimutkainen hypoteesi kuin "Jumala-teoriakin". "Ääretön määrä maailmankaikkeuksia olisi yhtä kuin ääretön määrä informaatiota, jota on mahdoton todentaa." (Davies: Kultakutrin arvoitus)

Max Tegmarkin teoria väistää tämän ongelman mutta se on oikeastaan kaikista hillittömin teoria. Sen mukaan nimittäin kaikki on olemassa!

Hese_822
Monet ovat sitä mieltä, että multiversumi ratkaisisi hienosäädön ongelman paremmin kuin jokin korkeampi ulkoinen voima, mutta itseasiassa se olisi lopulta aivan yhtä monimutkainen hypoteesi kuin "Jumala-teoriakin".

No "hypoteesin" monimutkaisuushan on uskonnoissa tasoa GODDIDIT, että se siitä. Mutta itse jumala on redundantti asioiden edelleen monimutkaistus, sillä jumalan pitäisi sisältää vielä enemmän informaatiota kuin kaiken olevan yhteensä. Perusteettoman jumaloletuksen puolesta ei puhu yksikään tunnettu faktatieto, tai edes mikään kritiikkiä kestävä looginen ajatusketju.

Oliko tän (sinänsä kylläkin ihan mielenkiintoisen) postauksen pointti nyt se, että koska puutarha on kaunis, täytyy sen alla asua keijukaisia?

Kestipäs kauan lukea tuo pitkä viesti. Ihan mielenkiintoisia mielipiteitä korkea-arvoisilta ja tunnetuilta tiedemiehiltä.

Hese_822
Monet ovat sitä mieltä, että multiversumi ratkaisisi hienosäädön ongelman paremmin kuin jokin korkeampi ulkoinen voima, mutta itseasiassa se olisi lopulta aivan yhtä monimutkainen hypoteesi kuin "Jumala-teoriakin". "Ääretön määrä maailmankaikkeuksia olisi yhtä kuin ääretön määrä informaatiota, jota on mahdoton todentaa." (Davies: Kultakutrin arvoitus)

Max Tegmarkin teoria väistää tämän ongelman mutta se on oikeastaan kaikista hillittömin teoria. Sen mukaan nimittäin kaikki on olemassa!

Universumin muodostumista on ilmeisesti vähän vaikeampi tutkia, kuin evoluutiota. Itse olettaisin näin. Kuitenkin se, mikä erottaa tieteelliset teoriat ja "Jumala-teorian" toisistaan, on se, että ensimmäinen pyrkii löytämään vastauksia, jotka lähestyvät totuutta ja joita ei voi perustella vain "goddidit"-argumentilla. Toinen perustelee kaiken tuon argumentin avulla.

Tiede on vielä kaukana siitä tiedosta, miten universumi oikeasti syntyi. En tosiaan väitä, että alkuräjähdysteoria olisi jotenkin väärä, koska en oikeasti tiedä koko aiheesta mitään tavallista pulliaista enemmän. Viestissäsi monet arvostetut tiedemiehet myöntävät, ettemme tiedä läheskään kaikkea. Siitä olen samaa mieltä. Kuitenkaan tiedemiehet eivät tiedemiehen roolissa voi sanoa: "Emme ole onnistuneet tässä muutaman vuoden aikana ratkaisemaan tätä ongelmaa. Eteemme on tullut vain uusia kysymyksiä. Kaiken takana täytyy varmasti olla Jumala."

Ei niin pian kannata luovuttaa. ;P


Mutta itse jumala on redundantti asioiden edelleen monimutkaistus, sillä jumalan pitäisi sisältää vielä enemmän informaatiota kuin kaiken olevan yhteensä.

Olen samaa mieltä, jos puhutaan jumalasta, joka on luonut helvetin ja taivaan, ja hänellä olisi vielä tarkka lista kaikkien maailmassa eläneiden ihmisten kaikista teoista. Mutta tässä alunperin kai Richard Dawkinsin esittämässä argumentissa tulee esille meidän länsimaalaisten naiivisuus ja suppeanäköisyys. Esimerkiksi Taolaisuuden jumal-käsitys on mielestäni täysin immuuni tälläisille argumenteille.

Ja jos Jumalan katsotaan olevan yhtä kuin kaikki olemassaoleva, niin silloin myös tämä argumentti on täysin tehoton


Perusteettoman jumaloletuksen puolesta ei puhu yksikään tunnettu faktatieto, tai edes mikään kritiikkiä kestävä looginen ajatusketju.
.

Eikö sinusta? Minusta edellä mainitut sitaatit kyllä tukevat jumalan olemassaoloa.

Lastor
Mutta tässä alunperin kai Richard Dawkinsin esittämässä argumentissa tulee esille meidän länsimaalaisten naiivisuus ja suppeanäköisyys. Esimerkiksi Taolaisuuden jumal-käsitys on mielestäni täysin immuuni tälläisille argumenteille. Ja jos Jumalan katsotaan olevan yhtä kuin kaikki olemassaoleva, niin silloin myös tämä argumentti on täysin tehotonJoo, mutta laitetaanpa toisaalta jumala tarkoittamaan pähkinöiden syönnistä syntyvää tahmeaa kakkaa, ja kas kummaa, sinun argumenttisi menettävät merkityksensä. Nerokasta.

Lastor
Minusta edellä mainitut sitaatit kyllä tukevat jumalan olemassaoloa.

No sinun pitää vain oppia ajattelemaan avoimesti ja kriittisesti, niin et sotke ennakkoluulojasi kaikkeen mukaan.

Homo Superior
Oliko tän (sinänsä kylläkin ihan mielenkiintoisen) postauksen pointti nyt se, että koska puutarha on kaunis, täytyy sen alla asua keijukaisia?

Ilmeisesti oli, siltä pahasti taas vaikuttaa. Täällä on taas joku pääsiäisinvaasio menossa, uskonnollista tuputtajaa tunkee jopa ketjuihin joissa kritisoidaan uskonnollista tuputusta. Kumma juttu että nämä ääliöt kuvittelevat saavuttavansa jotain käännytysspämmillään, minulla ainakin vastenmielisyys uskontoa ja uskovaisia kohtaan lisääntyi taas pykälän verran. Kai niille on luvattu jotain taivaspisteitä siitä hyvästä. Uskonto on kyllä tavallaan nerokkaampi rakennelma kuin mikään ponzi-huijaus koskaan.Mutta tässä alunperin kai Richard Dawkinsin esittämässä argumentissa tulee esille meidän länsimaalaisten naiivisuus ja suppeanäköisyys. Esimerkiksi Taolaisuuden jumal-käsitys on mielestäni täysin immuuni tälläisille argumenteille. Ja jos Jumalan katsotaan olevan yhtä kuin kaikki olemassaoleva, niin silloin myös tämä argumentti on täysin tehotonJoo, mutta laitetaanpa toisaalta jumala tarkoittamaan pähkinöiden syönnistä syntyvää tahmeaa kakkaa, ja kas kummaa, sinun argumenttisi menettävät merkityksensä. Nerokasta.

Hupaisaa, sinähän ajattelet aivan niin kuin minä ennen.

"Eräänä päivänä eräs munkki tuli Tue Trungin, Vietnamin kuuluisimman, 1200-luvulla eläneen buddhalaisen opettajan luo. Munkki kysyi Tue Trungilta: "Mikä on puhtain ja tahrattomin Dharmakaya?" Tue Trung osoitti sormellaan hevosen jätöstä. Todellisuus, perimmäinen todellisuus ei ole puhdas tai tahraton"

Ja ihan hyvin joku toinen voi puolestaan ajatella jumalaa kauniina kukkina, sinisenä merenä ja vihreinä puina.Minusta edellä mainitut sitaatit kyllä tukevat jumalan olemassaoloa.No sinun pitää vain oppia ajattelemaan avoimesti ja kriittisesti, niin et sotke ennakkoluulojasi kaikkeen mukaan.

Mitä nyt luin sinun tekstiäsi aiheessa "Onko uskonnon julistaminen sopivaa tiedeaiheissa", niin vaikutit aivan yhtä ahdasmieliseltä kuin pahimmat uskovaisetkin. Sinulla tuntuu olevan kovin subjektiivinen näkökulma kaikkea teismiä ja uskontoja kohtaan.

Toinen hieno sääntö buddhalaisuudesta, joka meidän kaikkien tulisi pitää mielessä.

"Älä ajattele, että nykyinen tietämyksesi on muuttumaton, perimmäinen totuus. Vältä kapeakatseisuutta ja takertumista tämänhetkisiin näkemyksiisi. Opettele ja harjoita kiinnittymättömyyttä näkemyksiin ollaksesi avoin vastaanottamaan toisten näkökantoja. Totuus löytyy elämästä eikä pelkästään käsitteellisestä tiedosta. Ole valmis oppimaan koko elämäsi ajan ja alati tarkkailemaan todellisuutta itsessäsi ja maailmassa."

Jos olemme liian takertuneita tämänhetkisiin näkemyksiimme, emme vastaanota totuutta vaikka se kolkuttaisi ovelle,

Lastor
Hupaisaa, sinähän ajattelet aivan niin kuin minä ennen.Joo, onneksi olet nyt valaistunut ja hehkut sisäistä viisautta.

Lastor
Mitä nyt luin sinun tekstiäsi aiheessa "Onko uskonnon julistaminen sopivaa tiedeaiheissa", niin vaikutit aivan yhtä ahdasmieliseltä kuin pahimmat uskovaisetkin. Sinulla tuntuu olevan kovin subjektiivinen näkökulma kaikkea teismiä ja uskontoja kohtaan.

Niin niin, koska olen lopen kyllästynyt uskontospämmiin TIEDE foorumilla, enkä yhtään salaa sitä, olen "ahdasmielinen". I'm your SP. Koskapa sinä olet niin vitun laajatajuntainen, ylimaallisen viisas, ja tiedät että jumala on vaan totta, niin voisitko mitenkään levitoida valaistuneen perseesi hevonkuuseen täältä?

Tein tossa aamulla lenkin. Löysin pensasaidan juurelta muovikassista kissanraadon. Pysähdyin siinä hetkeksi ajattelemaan, miten suuremmoisen tarkan hienosäätöisen maailmankaikkeuden jumala onkaan tehnyt, jotta MINÄ saatoin löytää kissanraadon. Aivankuin hän olisi etukäteen suunnitellut koko maailmankaikkeuden kaikkine hienosäätöineen juuri tätä hetkeä varten.

HALLELUJAA!

Sitten asiaan: On järjettömän nurinkurista ajatella, että jokin olio olisi luonut kaikkeuden hienosäätöineen, jotta me olisimme olemassa - ehei; me olemme olemassa, koska tietyt fyysiset olosuhteet mahdollistivat tämänkaltaisen kaikkeuden olemassaolon. Me emme ole minkään syy, me olemme seuraus.

ykskivi
Seuraa 
Viestejä1950
Liittynyt27.3.2006

Tässä ei nyt kyllä esitetty ksymystä, mutta vastaus on antrooppinen periaate.

Jos maailmankaikkeus voi olla joko sellainen, jossa pingispallo putoaa veitsen kärjeltä ja jossa ei voi olla elämää tai sellainen, jossa se ei putoa ja joka mahdollistaa elämän, niin molempien maailmankkaikkeuksien ollessa olemassa, me (elämä) ei voi havaita olevansa muussa maailmankaikkeudessa kuin sellaisessa, joka mahdollistaa elämän olemassaolon. Oli se sitten kuinka epätodennäköistä tahansa.

Sinänsä lohdullista; jos multiversumissa on useita maailmankaikkeuksia, joista edes jokin mahdollistaa *elämän jatkumisen* voimme (ja pakosta havaitsemme) havaita sen jatkuvan sellaisessa maailmakaikkeudessa.. Eli maailmanloppua emme tule koskaan havaitsemaan!

Aika optimistinen näkemys, mutta tämä tarkoittaa mm. sitä, että jos kolmas maailmansota voi (tai olisi voinut joskus 60-luvulla) tuhota maapallon, niin emme voisi havaita muuta kuin että elämme sellaisessa maailmankaikkeudessa, jossa se ei tuhoudu.

To refuse a hearing to an opinion, because one is sure that it is false, is to assume that one's own certainty is the same thing as absolute certainty. All silencing of discussion is an assumption of infallibility. - John Stuart Mill -

Lastor
Ja jos Jumalan katsotaan olevan yhtä kuin kaikki olemassaoleva, niin silloin myös tämä argumentti on täysin tehoton


Perusteettoman jumaloletuksen puolesta ei puhu yksikään tunnettu faktatieto, tai edes mikään kritiikkiä kestävä looginen ajatusketju.
.

Eikö sinusta? Minusta edellä mainitut sitaatit kyllä tukevat jumalan olemassaoloa.

Onko tää jumalan olemassaolo nyt joku vitun mielipidekysymys. Kun maailmankaikkeus osoittautuu metsästäjä-keräilijän aivoille liian monimutkaiseksi kokonaisuudeksi, vaihdetaan kaikkeuden nimi jumalaksi ja hupsista näin ollaankin osoitettu aukottomasti että 3000 vuotta sitten ihmiset olivatkin koko ajan ihan oikeassa. Jumala tosiaan on olemassa.

Tosta vähän iltalukemista

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Arg ... tiovirheet

SAMAEL kirjoitti:

Täällä on taas joku pääsiäisinvaasio menossa, uskonnollista tuputtajaa tunkee jopa ketjuihin joissa kritisoidaan uskonnollista tuputusta.

Jep, pääsiäskiima on hihhuleilla kovimmillaan .

thinker
Seuraa 
Viestejä70
Liittynyt20.11.2006
stargazer
Nykyinen valheelle ja kärsimykselle perustuva 3D-todellisuus (D=density, ulottuvuus) vaihtuu harmoniseksi 4D-todellisuudeksi. 4D on sata kertaa harmonisempi paikka elää kuin 3D. Kivet ja alkuaineet elävät 1D-ulottuvuudessa, kasvit ja eläimet 2D-ulottuvuudessa, ihminen 3D-ulottuvuudessa ja meitä kehittyneemmät olennot 4D-, 5D-, 6D- ja 7D-ulottuvuuksissa. 7D:n jälkeen tapahtuu täydellinen jälleensulautuminen Alkulähteeseen, Jumalaan, Valoon tai miksi sitä ikinä haluaakaan kutsua.

http://www.setbb.com/reikifoorumi/viewt ... ikifoorumi

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat