Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Jos teen itse kasveista yrttejä ja rohdoksia, saanko myydä niitä? Miten laki puuttuu asiaan?

Sivut

Kommentit (22)

o_turunen
Seuraa 
Viestejä13946
Liittynyt16.3.2005

Muistaakseni yrtit ovat kasveja ja toisinaan jopa päinvastoin.
Rohdoksia ei taida mikään laki tuntea. Takoitatko ehkä
lääkkeitä?

Korant: Oikea fysiikka on oikeampaa kuin sinun klassinen mekaniikkasi. Jos olet eri mieltä kanssani olet ilman muuta väärässä.

aleksialeksi
Kyse ei ole mistään huumeista. Onko laitonta myydä lääkkeitä ilman mitään lupia?

Jos tarkoitat näitä mitä apteekeissa myydään, niin on, lääkkeitä saavat myydä vain apteekit. Jos taas puhut jostain luontaistuotteista, niin niitä ei voi eikä saa kutsua lääkkeiksi. Lääkkeet ovat aina testattuja ja niiden vaikutukset - hyvät ja haitalliset - tiedetään yleensä hyvin. Luontaistuotteet puolestaan voivat olla ihan mitä hyvänsä.

Kaikkeen tarvitaan lupa:
------

ROHDOSVALMISTE:

Sellainen perinteisesti lääkkeellisesti käytetty valmiste, jonka vaikuttava aines-osa tai ainesosat ovat peräisin kasvi- tai eläinkunnasta, bakteereista tai kivennäis-aineista. (Lääkelaki 21§ 2. mom.)

Rohdosvalmisteeksi ei yleensä katsota kemiallisesti määriteltyjä kasvi-tai eläinmateriaalista eristettyjä yhdisteitä tai pitkälle puhdistettuja yksittäisiä aineita tai niiden yhdistelmiä.

http://www.pharmtech.helsinki.fi/myynti ... /koski.ppt.

Rohdosvalmisteet

Rohdosvalmisteiden maahantuontia ei ole määräyksessä erikseen mainittu, koska ne kuuluvat maassamme myyntiluvallisiin lääkevalmisteisiin, joten niiden kohdalla sovelletaan edellä mainittuja säännöksiä.

http://www.antroposofinenlaaketiede.fi/ ... valmisteet

Postimyynti

Vaikka lääkkeiden hankkiminen ETA-maista on nyt sallittua myös postin välityksellä, ei lääkkeiden myynti Suomessa ole kuitenkaan sallittua postimyyntiluetteloiden, etämyynnin tai esimerkiksi Internetin välityksellä. Viime syksynä julkisuudessa runsaasti huomiota saanut lääkkeiden Internet-kauppa on laitonta toimintaa.

8 luku
Lääkkeenomaiset tuotteet
Määritelmä
68 §
Lääkkeenomaisella tuotteella tarkoitetaan tuotetta, joka käyttötarkoitus huomioon ottaen sisältää 5§:ssä tarkoitettua lääkeainetta niin vähäisessä määrin tai sellaisessa muodossa, ettei tuotetta voida pitää 4§:ssä tarkoitettuna lääkevalmisteena.

Lääkkeenomaisia tuotteita ovat myös homeopaattiset ja antroposofiset tuotteet.

Lääkkeenomaiseksi tuotteeksi katsotaan myös sellainen lääkeainetta sisältämätön elintarvike tai yleinen käyttö- ja kulutustarvike, jolle valmistaja tai maahantuoja ilmoittaa lääkkeenomaisen käyttötarkoituksen.

Lääkintöhallitus ratkaisee tarvittaessa, onko tuotetta pidettävä lääkkeenomaisena tuotteena.

Myynti ja lupamenettely
69 §
Lääkkeenomaisia tuotteita voidaan myydä väestölle, jos lääkintöhallitus on antanut luvan tuotteen käyttötarkoituksen ilmoittamiseen. Lupaan voidaan liittää ehtoja.

Lupa voidaan myöntää, jos esitettyjen selvitysten katsotaan olevan riittävät sen toteamiseksi, että tuotetta voidaan pitää tavanomaisesti käytettyinä määrinä ihmisen terveydelle vaarattomana ja tuotteen ilmoitettua käyttötarkoitusta hyväksyttävänä.

Lääkkeenomaisen tuotteen valmistajan tai maahantuojan tehtävänä on hakea 1 momentissa tarkoitettu lupa.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870395

Tuossa vilisee vanhahtavaa tektiä, kuten Lääkintöhallitus, jota ei ole ollut pitkään aikaan.

Nykyisin asetukset ja lait löytyvät EU-direktiiveistä.

Lääkelain huomioon ottaminen

Lääkelain (395/1987) 3 §:n mukaan lääkkeitä ovat valmisteet ja aineet, joiden tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita. Lääkkeeksi katsotaan myös ihmisen tai eläimen terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseksi taikka elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi tarkoitetut valmisteet ja aineet (lääkelaki, muutos 1046/1993). Lääkettä saa myydä ainoastaan Lääkelaitoksen luvalla (lääkelaki 21 §, muutos 248/1993).

Lääkelain 6 §:n mukaan Lääkelaitos päättää tarvittaessa, onko ainetta tai valmistetta pidettävä lääkkeenä. Luokittelupäätöstä tehtäessä arvioidaan sekä tuotteen koostumus että sille esitetty käyttötarkoitus. Elintarvikelaki ja sen nojalla annetut säädökset eivät vaikuta lääkelain nojalla tehtäviin luokittelupäätöksiin.

Lääkelain nojalla 27.10.2000 annetun lääkeluettelon (977/2000) 1 §:n mukaan lääkkeiksi voidaan katsoa kyseisen luettelon liitteessä 1 luetellut aineet ja liitteessä 2 luetellut rohdokset sekä muut niihin lääkkeellisessä mielessä rinnastettavat, lääkkeellisesti käytettävät aineet ja rohdokset. Samoin lääkkeeksi voidaan katsoa sellaiset vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet, joissa vuorokausiannokseen sisältyvän vitamiinin tai kivennäisaineen määrä ylittää luettelon liitteessä 3 olevan määrän. Samoin lääkkeiksi voidaan katsoa lapsille tarkoitetut vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet.

http://www.elintarvikevirasto.fi/yritta ... l?page=951

Eli vastausko on siis ei? Voi harmi. Eikö tässä maailmassa saa tehdä enää mitään?! Haistakoon paskan koko valtiovalta!!!

Näin on, olemme osa EU:ta.

Suomessa markkinoille ei saa tulla mikään lääkevalmiste, ennen kuin EU on sen hyväksynyt. Yleensä lääke tulee markkinoille samanaikaisesti kaikissa EU-maissa.
-------

(Direktiivi 92/73/ETY 7§;Lääkelaki (1046/93) 21a§)

Laki lääkelain muuttamisesta (1046/93) tuli voimaan 1.1.1994. Lain tarkoituksena oli harmonisoida Suomen lääkelainsäädäntö EU:n lainsäädännön mukaiseksi sekä rohdosvalmisteiden että homeopaattisten antroposofisten valmisteiden osalta (21a§).

http://www.antroposofinenlaaketiede.fi/ ... omessa.htm

Täältä mm. löytyy direktiivi poikineen.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat