Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Vastasin tällä viestillä toiseen aloittamaani aiheeseen, mutta on syytä aloittaa uusi keskustelu monella tavalla elämisen muutoksia aiheuttavasta aiheesta.
Kaasut ovat huonoja lämmön johteita. Poron turkki sisältää paljon ilmaa ja siitä syystä se pystyy pitämään poron hengissä 50-asteen pakkasessa, vaikka turkki on vain pari senttiä paksu.
Kaasut pidättävät hyvin vähän säteilyä - myös CO2. Siksi ilma aamulla alkaa lämmetä vasta, kun aurinko lämmittää kiinteää materiaalia ja siitä lämpö siirtyy ilmaan. Samoin tapahtuu kasvihuoneessa tai aurinkoon pysäköidyssä autossa, ensin lämpenee materiaali ja sitten lämmin materiaali lämmittää sisällä olevan ilman.
Ilmakehän lämmön siirrossa suurin merkitys on vedellä. Meristä haihtuu yli 400 000 km3/a (kuut.kilometriä vuodessa) vettä ja kasvillisuudesta vajaa 100 000 km3/a. Tähän kuluu yli 1/4 auringon maahan tulevasta säteilyenergiasta. Haihtuva vesi tiivistyy ilmakehässä ja jäätyy jossakin 10 km:n korkeudessa. Näin energiaa (yli 1/4 auringon tuottamasta) siirtyy pilvikorkeudelle (600-20 000m) ja säteilee sieltä avaruuteen 10 um:n IR-alueella. Tällä on tavattoman suuri merkitys ilmaston lämpötilaan.
Voi vain ihmetellä, kuinka niin moni ehkä täysjärkinenkin tiedemies on takertunut kasvihuoneilmiöön kaikista käytännön havainnoista huolimatta. Häiriöt esim. kasvillisuuden haihdutusmäärissä voivat helposti aiheuttaa sellaisia häiriöitä, joita nyt oletettavasti on havaittavissa. Oman laskelmani mukaan 8 000 000 km2:n sademetsien hävitys aiheuttaa haihtumisessa vähenemisen, joka voi lämmittää ilmastoa vajaan 1 asteen. Tosin laskelmani perusteet ovat melkein yhtä hataria kuin ilmastotieteilijöiden perusteet säteilypakotteineen.

Sivut

Kommentit (84)

Todellinen valta operoi aina räätälöimällä massoille ideologian joka "auttaa" massoja ajattelemaan "oikealla" tavalla (kristinusko, kommunismi, jatkuvan kasvun ideologia, maapallon pelastaminen jne...). Ensin on siis päämäärä jonka jälkeen luodaan teoria/ideologia jonka avulla päämäärä saavutetaan. Nyt pyrkimyksenä on yhdistää globalisoituneen maailman muurahaiset kaikille yhteisen, täysin kuvitteellisen vihollisen avulla. Mikäli tässä onnistutaan, hyväksyvät massat mukisematta rakenteilla olevan totalitaristisen järjestelmän joka pyrkii ulottamaan byrokraattisen kontrollin elämämme jokaiselle osa-alueelle. Lue Rooman Glubin julkaisema kirja "the first global revolution" ja ymmärrät mihin CO2 valheella pyritään

"In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself."

Seuraa ajatuksella viikko mediaa ja näkyvää politiikkaa ja ymmärrät kuinka naurettava on väite jonka mukaan globaali päätöksenteko olisi valitsemiemme poliitikkojen harteilla. Kyseessä on vain joukko narsistisia näyttelijöitä joiden tehtävänä on välittää kansalle "asiantuntijoiden" kulloisetkin mielipiteet. Todellinen, kulissidemokratian takana oleva globaali valtarakenne on aina operoinut psykologisesti ja ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on ainoastaan yksi psykologinen operaatio hyvin pitkällä listalla.

Ainut tapa saada ihmiset tajuamaan pelin henki on auttaa heitä ymmärtämään kuinka heidän oma mielensä toimii. Asiat jäävät mieleesi toiston avulla. Prosessi kuitenkin nopeutuu, mikäli informaatio saavuttaa sinut tilassa jossa tunteet ovat pinnalla. Massojen mielen muokkaus perustuukin juuri tunteiden herättelemiseen ja sillä ovatko tarinat realistisia vai eivät, on lopulta hyvin vähän merkitystä. Saman ilmiön kärjistetympi versio oli pyrotekninen spektaakkeli jossa räjäytettiin kolme pilvenpiirtäjää, luotiin globaali tunteet pintaan nostattava media spektaakkeli ja toistettiin loppumattomasti mantraa terrorismi, terrorismi, terrorismi jonka jälkeen globaalin fasismin mahdollistama lainsäädäntö saatettiin asettaa paikalleen ilman merkittävää vastustusta. Uusin terrorismi laki tulee suomessakin voimaan toukokuussa ja sen mukaan jokainen poliittisesti korrektia konsensusta vastaan puhuva on terroristi sillä onhan hän hidastamassa uuden uljaan maailman rakentamista.

Todellinen valta operoi siis muokkaamalla massojen maailmankuvaa. Tämä tapahtuu lähinnä toiston avulla. Viestin perille menoa tehostetaan kuitenkin nostamalla yksilön tunnetasoa informaation jakamisen yhteydessä. Tästä ja vain tästä syystä ilmastonvalhe on pakko pukea katastrofin muotoon eli näkemys saadaan kollektiiviseen tajuntaamme ainoastaan, mikäli informaatio esitetään tavalla joka aktivoi riittävästi myös tunteitamme. Menetelmä on toiminut jo vuosituhansia (valta uskonnot) ja vasta nyt myös massojen keskuuteen leviämässä oleva tieto mielemme rakenteesta auttaa meitä ymmärtämään kuinka meitä on niin pitkään laidunnettu.

Älkää siis yrittäkö ymmärtää "ilmastonmuutosta" rationaalisesti sillä se on mahdotonta. Tutustukaa sitä vastoin mielemme rakenteeseen ja toimintaperiaatteisiin ja ymmärrätte välittömästi mistä ilmiössä on kysymys eli puhtaasta propagandasta joka tarjotaan massoille optimaalisessa muodossa siten että kollektiivisen kokonaiskuvamme muokkaus haluttuun suuntaan toteutuu tehokkaimmin. Tutustukaa tämän jälkeen siihen globaaliin agendaan jonka edistämiseksi ilmastousko on lanseerattu. Nopeimmin globaaliin politiikkaan pääsee käsiksi tutustumalla YK:n agenda 21 sillä se piirtää päälinjat siitä mihin olemme menossa.

Kyseessä ei ole salaliitto vaan normaali käytäntö. Erona aikaisempaan on lähinnä se että alamme vihdoinkin ymmärtämään kuinka todellinen valta operoi. Olemme koko sivilisaation ajan olleet psykologisen vallankäytön uhreja ja tuo hypnoosi on nyt laukeamassa laajemmassa mittakaavassa ensimmäistä kertaa. Keskittykäämme siis ymmärtämään niitä mielemme rakenteita joihin psykologinen vallankäyttö on perustunut sillä voit aloittaa omien aivojesi itsenäisen ohjelmoinnin vasta kun ymmärrät niiden toimintaperiaatteen. Se joka ei ymmärrä mielemme rakennetta keskittyy ajattelemaan eli ajamaan aliohjelmia jotka ovat muiden kirjoittamia ja installoimia. Kaikki merkittävät informaatiokanavat (oppivelvollisuus, TV-viihde, TV-”uutiset”, sanomalehdet jne…) ovat olleet keskitetyn tiedonvälityksen aikakaudella vain väyliä joilla mieleesi on ladattu niitä ohjelmia joiden pyörittämiseen ajatteluksesi kutsuma toiminto pohjautuu.

Ps. Ilmastousko on sikäli tyypillinen uskonto että sitä vastaan on turha taistella loogisilla argumenteilla. Sen joka uskoo kykenevänsä herättämään ilmastouskovaisia faktojen avulla, on hyvä muistaa että ilmastouskon edeltäjä, totaalisen naurettava CFC-otsoniaukko teoriakin on vielä virallisesti kumoamatta. Ilmiö on niin huvittava että se on tiivistettävä lyhyesti:

Happimolekyylin happiatomien välisen sidoksen katkaisemiseen tarvitaan sähkömagneettisen säteilyn kvantti jonka energia osuu UV-c alueelle. Tästä johtuen UV-c säteilyä emittoivan lampun sytyttäminen synnyttää huoneeseen voimakkaan otsonin hajun sillä rikotusta happimolekyylistä vapautuneet happi-ionit liittyvät ”ehjään” happimolekyyliin muodostaen otsonia. Otsoni on kuitenkin epästabiili molekyyli ja sen haju häviää nopeasti otsonin hajotessa. Täsmälleen sama ilmiö tapahtuu myös ilmakehän yläkerroksissa jossa auringon tuottama UV-c valo katkoo happi-happi sidoksia synnyttäen otsonikerroksen. Otsonikerros on dynaamisessa tasapainossa eli otsonia syntyy ja tuhoutuu samaa vauhtia.

Navoilla tilanne on kuitenkin toinen sillä siellä vuorottelevat 6 kk yö (talvi) ja 6 kk päivä (kesä). Navoille keväisin syntyvä otsoni aukko on seurausta siitä että talven (puolen vuoden yön) aikana otsonin tuotanto lakkaa ja kerros ohenee otsonin tuhoutuessa kunnes aurinko taas nousee riittävän korkealle horisontin yläpuolelle jotta otsonin tuotto muuttuu taas nopeammaksi kuin sen tuhoutuminen. Jotain median meille tarjoileman ”tieteen” tilasta kertoo se että tämän täysin luonnollisen, maapallon pyörimisakselin asennosta seuraavan syklisen ilmiön ympärille rakennettiin tarina jonka mukaan ilmaa merkittävästi raskaammilla CFC-yhdisteillä on rooli aukon syntymisessä. Myös tällöin kukkona tunkiolla hääri YK ja yllätys, yllätys, myös CFC-otsoniaukko vitsin uskottavuutta pyrittiin lisäämään Nobelin palkinnon avulla (Mitä voimmekaan päätellä siitä että viime vuoden fysiikan Nobel annettiin alkuräjähdysteorialle .

Elämme täysin absurdissa maailmassa jossa massat ovat tietämättään pihalla kuin Pohjoiskorealaiset. Sellainen on kuitenkin mielemme rakenne, ettei oman kokonaiskuvan epäilyyn ole suoria menetelmiä. Kutsumme ajatteluksi prosessia jossa suhteutamme saamaamme datan omaamaamme kokonaiskuvaan. Oman kokonaiskuvamme laadun arvioiminen on kuitenkin hyvin hankalaa, sillä meillä ei ole mielemme ulkopuolella olevaa absoluuttista pistettä josta käsin saattaisimme arvioida sen pätevyyttä. Viivoittimella voi mitata lähes mitä tahansa. Sen avulla on kuitenkin mahdotonta varmistaa onko sen oma mitta-asteikko oikea.

Nim.merkki "Kriitikko" sortuu omaan teesiinsä "Älkää siis yrittäkö ymmärtää "ilmastonmuutosta" rationaalisesti sillä se on mahdotonta." yrittämällä rationaalisen selityksen kautta kumota vallitsevan otsoniohentumaparadigmaa; se on todella mahdotonta. Kuitenkin hänen selityksensä, jolla paradigma kumotaan on aika lapsellinen teelmä, tietohuitaisu vähän sinnepäin. Otsonin määrän vuodenaikaisvaihtelu tapahtuu suunnilleen nim.merkin kuvailemalla tavalla, mutta ohentumaa syventää olennaisesti mainitut CFC-yhdisteet, that's the point. Tiedot otsonin ohentumasta perustuvat mittauksiin otsonin määristä eri leveysasteilla, ei ainoastaan navoilla, ja ne ovat osoittaneet kiistatta kyseisen vähentymän jatkuvan olemassaolon ja laskevan trendin 1970-luvun lopulta. Lisäksi on legio in situ mittauksia ilmakehän eri kerroksista ylös stratosfääriin saakka, jossa otsonia tuhoavia komponentteja on mitattu ja sovitettu tuloksia ilmiön teoreettisiin viitekehyksiin hyvillä tuloksilla.

Kriitikko pelaa tekstivyöryillään jonkinlaista Hamelin pillipiiparin kielipeliä, joissa pillin sijasta sanoilla ja lauseilla luodaan houkutteleva rakennelma, jossa ei ole juuri mitään fysikaalisen todellisuuden ja ilmiön empirian kanssa tekemistä.

abc
Nim.merkki "Kriitikko" sortuu omaan teesiinsä "Älkää siis yrittäkö ymmärtää "ilmastonmuutosta" rationaalisesti sillä se on mahdotonta."
En tiedä onko ongelmasi luetun ymmärtämisessä vai yleisessä lahjattomuudessa. Se että huumorilla kasatusta epäloogisesta sadusta ei kannata etsiä logiikkaa ei tarkoita sitä etteikö loogisia selityksiä olisi olemassa.

abc
yrittämällä rationaalisen selityksen kautta kumota vallitsevan otsoniohentumaparadigmaa; se on todella mahdotonta."
Tässä olet sikäli oikeassa ettei kaltaistasi jokaiseen viralliseen asiantuntijalausuntoon uskovaa voi rationaalisilla selityksillä juurikaan auttaa!

abc
Kuitenkin hänen selityksensä, jolla paradigma kumotaan on aika lapsellinen teelmä, tietohuitaisu vähän sinnepäin. Otsonin määrän vuodenaikaisvaihtelu tapahtuu suunnilleen nim.merkin kuvailemalla tavalla, mutta ohentumaa syventää olennaisesti mainitut CFC-yhdisteet, that's the point."
Totta kai. Otsoni ohenee mutta kuuluisa tietokonesimulointi kertoo että se ohenee vielä hivenen enemmän kuin sen kuuluisi ja tuo osuus on CFC-yhdisteiden aiheuttamaa. Missäpäs olemmekaan kuulleet tuon saman tarinan aikaisemmin eli kaikki muu kyllä vaikuttaa myös mutta simuloinnit osoittavat että ihmisen aikaansaama CO2 tekee sen viimeisen silauksen jne...

Minulla sattuu olemaan kopioita 30-luvulla säähavaintopalloilla suoritetuista otsoni mittauksista ja täsmälleen sama aukko oli paikallaan jo tuolloin. Kaltaisillesi omaan pohdintaan kykenemättömille voidaan kertoa mikä tahansa tarina sillä teet johtopäätöksesi ainoastaan lähteen statusarvon mukaan.

abc
Tiedot otsonin ohentumasta perustuvat mittauksiin otsonin määristä eri leveysasteilla, ei ainoastaan navoilla, ja ne ovat osoittaneet kiistatta kyseisen vähentymän jatkuvan olemassaolon ja laskevan trendin 1970-luvun lopulta. Lisäksi on legio in situ mittauksia ilmakehän eri kerroksista ylös stratosfääriin saakka, jossa otsonia tuhoavia komponentteja on mitattu ja sovitettu tuloksia ilmiön teoreettisiin viitekehyksiin hyvillä tuloksilla.

Kriitikko pelaa tekstivyöryillään jonkinlaista Hamelin pillipiiparin kielipeliä, joissa pillin sijasta sanoilla ja lauseilla luodaan houkutteleva rakennelma, jossa ei ole juuri mitään fysikaalisen todellisuuden ja ilmiön empirian kanssa tekemistä.
Ymmärrän että "fysikaalinen todellisuutesi" määrittyy helsingin sanomien tiedesivujen perusteella joten kuten jo sanoin; uskovaista ei voi parantaa logiikalla sillä kyseessä on mielen sairaus!

Entäpä itsehypnoosi?

Entäpä jos kansa itse keksii uhkakuvat ja alkaa sitten selvittämään asioita. Kun kansa on kiinnostunut jostain aiheesta, uutisvälitys alkaa tuottamaan aiheesta uutisia, koska tietää sanomalehden menekin lisääntyvän. Tällöin kansa saa niitä uutisia, joita kannattaa julkaista, mutta siis myös samalla uutisia joista kansa olikin kiinnostunut.

No todellisuudessa johtajat pyrkivät aina ratsastamaan milloin minkäkin trendin aallonharjalla. Mutta siis trendin aallonharja tai uhkakuva ei välttämättä olekaan keinotekoinen vaan ihan todellinen.

Yleensä kansalla on aina johtajia, koska asioita johdetaan ja monet johtaja-tyyppiset ihmiset ajavat omia etujaan voimakkaasti. Johtajat luovat suuryrityksiä yms. instituutioita. Kansa voi valita, mitä johtajia kansa seuraa yksinkertaisesti siten, että kansa seuraa niitä johtajia joita haluaa seurata.

Jos kansan keskuudessa havahdutaan ympäristöongelmista, niin kansa voi alkaa seuraamaan ympäristöjohtajia. Tällöin alkuperäiset kulutusjohtajat vaan vaihtavat tittelinsä ympäristöjohtajaksi ja saavat edelleen johtaa. Siltä osin mikään ei muutu, paitsi että alempi väki voi ainakin osittain vaihtua. Tällöin esimerkiksi kulutusapulainen huomaa joutuneensa työttömäksi ja meneekin töihin ympäristöapulaiseksi jne... Ympäristöapulainen on itsehypnotisoitunut ajamaan ympäristöasioita ja ympyrä sulkeutuu.

Käytännössä muutosprosessi vaatii silti pioneereja. Eli aluksi ympäristön tilasta havahtuu muutamia edelläkävijöitä, jotka herättävät muut ihmiset. Tietysti monet muutkin heräävät ihan itsestään ilman pioneerejakin, mutta kaikenlaiset ympäristöjärjestöt, ilmastotutkijat ja muut toimivat pioneereina. Tämän jälkeen muutos voi tapahtua ja onnistua jos on onnistuakseen.

Mikä tahansa muutos ei tietenkään onnistu. Esimerkiksi ihmiset eivät ala tekemään mitään älytöntä. Ympäristötietoisuuden muutoskin tapahtuu pikkuhiljaa, kun maailma alkaa saastua ja ruoka-, vesi- yms. pulaa ja ongelmia alkaa kasaantua. Hyviä esimerkkejäkin silti on, esimerkiksi Kiinassa on jo käytössä yhden lapsen politiikka väestöräjähdyksen estämiseksi. Muutos on siis mahdollinen.

Eilen kuulin autoradiosta osan keskustelusta (eli linkkiä ei ole tähän laittaa), jossa ilmatieteenlaitoksen asiantuntija sanoi maapallon jäätiköiden sulamisvauhdin olevan paljon nopeampaa, kuin mitä tähän asti on kuviteltu.
Pelkästään Grönlannin jäätiköiden sulaminen nostaisi valtamerten pintaa noin seitsemän metriä. Siinä sitä olisi katastrofia kerrakseen, kenties jo pian syntymässä oleville lastenlapsillemme...

Hameen helma nousee ja laskee muodin mukaan mystisten voimien ohjailemana. Mikään looginen järjestelmä, joka kertoisi sen kulun, ei ole havaittavissa.

Samaa voi nähdä tässä ilmastovouhotuksessakin. Se on tullut jostain (kommunismin maailmanvalloitus kariutui samaan aikaan) ja sillä on suotuisa kasvualusta poliittisissa ja taloudellisissa järjestelmissä, joiden liittoumat vaativat toimiakseen jonkin kansalaisia yhdistävän asian. Tuo hahmoton tai siis alati muotoaan muuttava hiilihappo-mörkö on siihen erinomainen illuusio. Jokainen limupullosta otettu hörppäys muistuttaa siitä.

Thirsty
Kysykää Grönlantilaisilta mitä siellä oikein on tapahtumassa.Mun mielestä oleellisempi kysymys on; "Miksi siellä on tapahtumassa?"

Niiiiiiiin....... mitäs tapahtuikaan otsonireiälle ? Kaveri oli aina otsikoissa 90 luvulla nuoruudessani, tuli joka tuutista, mutta nyt on haudattuna jossain ?
Mistä johtuu ? Tuskinpa se on saatu korjattua umpeen kun metsiä on yhä vähemmän, ihmisiä ja päästöjä enemmän ? Jääkaappien teknologinen muutos ja ponnekaasuista luopuminenko tappoi otsonireiän ?

Kysykää Grönlantilaisilta mitä siellä oikein on tapahtumassa.

Mun mielestä oleellisempi kysymys on; "Miksi siellä on tapahtumassa?"
Joskus siitä, mitä tapahtuu, päätellään, miksi tapahtuu.

Aweb
Seuraa 
Viestejä41238
Liittynyt16.3.2005
elemenz
Niiiiiiiin....... mitäs tapahtuikaan otsonireiälle ? Kaveri oli aina otsikoissa 90 luvulla nuoruudessani, tuli joka tuutista, mutta nyt on haudattuna jossain ?
Mistä johtuu ? Tuskinpa se on saatu korjattua umpeen kun metsiä on yhä vähemmän, ihmisiä ja päästöjä enemmän ? Jääkaappien teknologinen muutos ja ponnekaasuista luopuminenko tappoi otsonireiän ?Ei otsonireikä ole kuollut vaan joka vuosi entistä isompi.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Otsonikato

Otsonikadon korjautumisen toivotaan alkavan viimeistään vuonna 2020.

Teuvo: "Aweb on tosi tyhmä eikä Hänen tyhmempää ole kuin Phony, asdf, Mummo"

Tarkkailija
Eilen kuulin autoradiosta osan keskustelusta (eli linkkiä ei ole tähän laittaa), jossa ilmatieteenlaitoksen asiantuntija sanoi maapallon jäätiköiden sulamisvauhdin olevan paljon nopeampaa, kuin mitä tähän asti on kuviteltu.
Pelkästään Grönlannin jäätiköiden sulaminen nostaisi valtamerten pintaa noin seitsemän metriä. Siinä sitä olisi katastrofia kerrakseen, kenties jo pian syntymässä oleville lastenlapsillemme...

Kriitikko varmaan sanoisi, että näin kansaa johdetaan, "asiantuntijat keskustelevat autoradiossa". Jäätiköt ovat sulaneet ainakin 200 vuotta suurin piirtein tasaisella vauhdilla, menkää itse tarkastamaan Norjaan. Ilmatieteen laitoksen asiantuntijat puhuvat sitä, mistä tiedotusvälineet ovat kiinnostuneita ja mistä saa palkkioita. Eivät nämä kuitenkaan ole tietoisesti epärehellisiä, vaan "sopeutuneita oloihin".

Paco
Tarkkailija
Eilen kuulin autoradiosta osan keskustelusta (eli linkkiä ei ole tähän laittaa), jossa ilmatieteenlaitoksen asiantuntija sanoi maapallon jäätiköiden sulamisvauhdin olevan paljon nopeampaa, kuin mitä tähän asti on kuviteltu.
Pelkästään Grönlannin jäätiköiden sulaminen nostaisi valtamerten pintaa noin seitsemän metriä. Siinä sitä olisi katastrofia kerrakseen, kenties jo pian syntymässä oleville lastenlapsillemme...

Kriitikko varmaan sanoisi, että näin kansaa johdetaan, "asiantuntijat keskustelevat autoradiossa". Jäätiköt ovat sulaneet ainakin 200 vuotta suurin piirtein tasaisella vauhdilla, menkää itse tarkastamaan Norjaan. Ilmatieteen laitoksen asiantuntijat puhuvat sitä, mistä tiedotusvälineet ovat kiinnostuneita ja mistä saa palkkioita. Eivät nämä kuitenkaan ole tietoisesti epärehellisiä, vaan "sopeutuneita oloihin".Juuri eilen tuli uutisissa siitä, kuinka Grönlannin jäätiköt sulavat luultua paljon nopeammin. Syynä merivirtojen outo käyttäytyminen? Olen nähnyt myös dokumentteja, joissa grönlantilaisten kanssa on keskusteltu asiasta. Mielestäni tämä on asia, mihin on turha suhtautua skeptisesti.

Jopa Google Earthillä on helppo löytää merkkejä jäätiköiden sulamisesta.

Tämä jäätiköiden sulaminen on mielenkiintoinen ilmiö. Kun ihmisten pelottelu ilmaston lämpenemisen avulla ei onnistunut odotetulla tehokkuudella, muutettiin termi ilmaston muutokseksi ja keksittiin uusi "teoria" jonka mukaan ilmastonmuutos lisää ääri-ilmiöitä. Tämän jälkeen massojen "uskoa" voidaan vahvistaa vaivatta lisäämällä äärimmäisten sääilmiöiden uutisointia ja mainitsemalla jokaisen rankkasateen, kuivuuden, tornaadon jne... olevan merkki ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Minkään ei siis tarvitse muuttua reaalitodellisuudessa sillä ihmiset elävät median luomassa virtuaalitodellisuudessa ja riittää kun asioiden sanotaan muuttuneen.

Maapallolla on muistaakseni parisataatuhatta jäätikköä joten sulavien jäätiköiden löytäminen ei ole järin vaikeaa. Jos tarkoituksena olisi todistaa ilmaston kylmeneminen, olisi uutisissa mahdollista näyttää niitä jäätiköitä jotka laajenevat. Toinen ongelma on keskustelijoiden täydellinen ymmärtämättömyys fysiikasta sillä jäätiköiden sulaminen ei missään tapauksessa ole välttämättä merkki ilmaston lämpenemisestä. Jäätikko on dynaamisessa tasapainossa ja "vetäytyy" mikäli se sulaa nopeammin kuin uusiutuu. Jäätikön uusiutuminen riippuu sademääristä ja sen sulaminen lähinnä lämpötilasta ja päällimmäisen lumikerroksen valkoisuudesta. Ilmaston lämpeneminen lisää ilmakehän vesikiertoa kasvattaen sademääriä eli jäätiköt uusiutuvat nopeammin ja niiden pintakerros pysyy valkoisempana heijastaen enemmän auringonvaloa takaisin. "Ilmaston lämpenemisen" ja jäätiköiden tilan välinen riippuvuus on siten hyvin monimutkainen eikä edes muutoksen suunta ole aina väistämättä intuition mukainen.

Aikoinaan enemmistö uskoi maapallon litteäksi vain siitä syystä että silloinen auktoriteetti, kirkko niin sanoi. Tilanne on muuttunut lopulta hyvin vähän sillä nyt enemmistö uskoo lähes mitä tahansa mitä heille kerrotaan nykyisen pääauktoriteettimme, tieteen nimissä. Moni teistä luulee eroavansa merkittävästi perinteisestä uskovaisesta. Todellisuudessa niin uskovaisen kun "rationaalisesti" ajattelevan keskivertopalstalaisen näkemykset palautuvat hyvin pitkälti auktoriteettiuskoon. Tieteellinen menetelmä tarjoaa mahdollisuuden luoda itse itseään korjaava systeemi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että tieteeseen uskova keskivertokansalainen millään tavalla poikkeaisi perus uskovaisesta. 95% tämän palstan väestä olisi täysin kykenemätömiä päättelemään itsenäisesti onko jokin teoria hyvä vai huono ja muodostaakin mielipiteensä aina sen mukaan mikä on tiedelehtien ja uutisten ilmoittama tiedeyhteisön kulloinenkin konsensus. Ympyrä on siis sulkeutunut sillä aikoinaan totuus määriteltiin kirkonmiesten keskuudessa vallitsevan konsensuksen mukaan kunnes tiede astui kehään ja ilmoitti ettei konsensuksella ole väliä ja vain kokeisiin on uskominen. "Ilmastonmuutos" on kuitenkin hyvä esimerkki monimutkaisesta ongelmasta jonka todistaminen oikeaksi tai vääräksi on erittäin hankalaa sillä kriittistä koetta on vaikea löytää ja totuus määrittyykin taas "asiantuntijoiden" keskuudessa vallitsevan konsensuksen mukaan koetulosten jäädessä toisarvoisiksi.

Hyvin pieni murto-osa ihmisistä kykenee edes semiobjektiiviseen ajatteluun ja suuri "uskovainen" lauma on vain siirtänyt tukensa yhdeltä auktoriteetilta toiselle ja vanha kusetus jatkuu. Ilmastouskovaiselle on täysin samantekevää se etteivät ilmakehän ylemmät kerrokset lämpiä teorian ennustamamalla tavalla tai että IPCC käyttää toistuvasti virheellisiä arvoja esim. hiilidioksidin säteilypakotetta laskiessaan. Kun kyseessä on uskon asia ja kanta on valittu, ei mikään määrä dataa kykene tuota kantaa muuttamaan. Mielemme on kehittynyt epäilemään kaikkea muuta paitsi omien näkemystensä operusteita ja niimpä massoja ollaankin opittu hallitsemaan päivittelemällä heille tarjottavia ideologioita ja uskontoja sitä mukaan kun on toivottavaa ohjata kollektiivista käyttäytymistä uusille urille.

Kello on 19:00 ja valtakunnassa kaikki ennallaan!!!

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat