Seuraa 
Viestejä14416

YK - yhtenäisyys syntyy sitten kun on havaittavissa vastavoima

YK on maailmanlaajuinen koalitio maista, joilla on vain omia maa tai maaryhmä kohtaisia intressejä. YK:lla järjestönä ei ole vastavoimaa, joka yhdistäisi ponnistukset tuottamaan maailmanlaajuista kaikkia koskevaa hyötyä ja etuutta. Ihminen eri edunvalvonnoissaan on aina pohjannut päämäärät jonkun tai joidenkin vastavoimaksi. Vastakkainasettelu on arkipäivää koko elämässämme, kuin myös sallituissa mittelöissä, esim. eri urheilulajeissa.

YK - perustettiin II-maailmansodan jälkimainingeissa, kun yli rajojen ulottuva konsensus ja sotaväsymys painoi ajatukset julistukseen: "ei enään koskaan". Samaan aikaan kylläkin kyti jo Euroopaa jakavan rautaesiripun alkusiemenet. Jälleen oli valmiina vastakkainasettelu, joka aikaansai mm. tunnetut jälkilaineet Neuvostoliiton hajoamisena ja länsimaalaisen kulutusorientoituneen yhteiskunnan voimallisena esiinmarssina.

YK on kaunis ajatuksen helmi, jonka päämäärät ovat ylevät; rauhaa, tasa-arvoa sekä ruokaa ja hyvinvointia kaikille sotkematta luontoamme liiaksi. Nämä yhteishyvälliset tavoitteet eivät täyty, jollei ole yhteistä mieltä ja tulontasauksen halua. Yhteinen mieli ja päämäärähakuisuus syntyvät ulkoisen ryhmästä tai joukosta poikkeavan uhan tai pelon konkretisoitumana. Ihminen ja ihmisryhmät ovat rakentuneet torjumaan ulkoista ryhmästä riippumatonta uhkaa tai pelkoa. Reviiriys on suora jatke puolustusmekanismille, jonka rakenteet syntyvät yhteenkuuluvuudesta ja uhan torjunnasta.

YK:lla ei ole yhteistä ulkoista uhkaa motivoimassa jäsenvaltioita tunnistamaan kaikkia koskevia yhteisiä uhka- ja pelkotekijöitä. Ihminen ei vielä riittävästi tunnista oman kulutuksen ja muokkauksen aikaansaamaa uhkatekijää; saastumista, ihmiskasautumista, ilmastomuutosta ja esim. koko ajan kasvavaa eri väestöryhmien eriarvoistumista niin uskonnoissa kuin sosiaali- ja eri tuloryhmissä.

Siinä vaiheessa kun eri maat oikeasti havaitsevat ulkoiset itseaiheutetut uhat, syntyy yhteistä henkeä YK kaltaisille yhteenliittymille torjumaan ja korjaamaan jo syntyneitä sekä syntymässä olevia suurongelmia, joissa sikiää katastrofin ainekset itse ihmisille ja luonnolle.

YK:n jäsenvaltiot eivät voi jäädä odottamaan ulkoista uhkaa avaruudesta, samalla tuhoten omaa ympäristöään liiallisella kulutuksella ja saastuttamisella, kuin myös hitaasti, mutta vääjäämättömästi etenevältä luonnon kiertokulun ihmiskeskeiseltä muuntamiselta. Meidän on tunnistettava omat toimenpiteemme ulkoiseksi uhaksi luonnolliselle evoluutiolle ja maailman jatkumolle. Ilman muutoksia nyt havaitsematon ulkoinen uhka vie voiton vastakkainasettelussa itse ihmistä kohtaan.

Ilkka Luoma

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (9)

Ilkka Luoma kirjoitti:

> Ilkka Luoma: YK - yhtenäisyys syntyy sitten kun on havaittavissa vastavoima.

Vastavoimaa ei tunnisteta, koska vastavoimana ollaan itse. YK ja yhteisten etujen ajaminen nähdään vastakkaisina oman kansan eduille. Yhteinen etu tunnustetaan paperilla mutta ei käytännössä.

> Ilkka Luoma: YK on maailmanlaajuinen koalitio maista, joilla on vain omia maa tai maaryhmä kohtaisia intressejä. YK:lla järjestönä ei ole vastavoimaa, joka yhdistäisi ponnistukset tuottamaan maailmanlaajuista kaikkia koskevaa hyötyä ja etuutta. Ihminen eri edunvalvonnoissaan on aina pohjannut päämäärät jonkun tai joidenkin vastavoimaksi...

Aineellisen vaurauden tavoittelu on tehnyt ihmiset sokeiksi omalle toiminnalleen. Tehokkaat Lännen hallitukset eivät tee yhtään kauppapoliittista päätöstä oman maansa tappioksi, siksi rahavirrat virtaavat köyhistä maista rikkaisiin. Puhutaan vapaasta kaupasta, mutta se on vapaata vain lännen ehdoilla. Hyväntekeväisyydellä, aiempien velkojen anteeksiannolla tai millään muullakaan vippaskonstilla ei saada korjausta aikaan. Ainoa keino asioiden korjaamiseksi olisi omaksua aidosti yleismaailmallinen ajattelutapa. Ihmiskunta tulisi nähdä yhtenä kokonaisuutena ja kansat sen osina aivan kuin aiemmin nähtiin kansa kokonaisena ja heimot sen tasa-arvoisina osina. Planeetalla asumme vain me, yksi ihmiskunta eivät me ja nuo.

> Ilkka Luoma: YK - perustettiin II-maailmansodan jälkimainingeissa, kun yli rajojen ulottuva konsensus ja sotaväsymys painoi ajatukset julistukseen: "ei enään koskaan"...

Olisi saatava aikaan yleinen aseriisunta ja solmittava pysyvä rauha. Ensin tulisi suurvaltojen tehdä keskinäinen rauhansopimus, jolloin muut valtiot olisi helposti houkuteltavissa mukaan. Hallitusten pitäisi kirjata sopimukseen ehto, että jos jonkun maan hallitus yrittäisi rikkoa rauhansopimuksen, niin ennakolta tehdyn suunnitelman mukaan kaikki muut hallitukset hyökkäisivät sitä hallitusta vastaan ja tuhoaisivat sen, ei kansaa. Näin ei yhdelläkään hallituksella olisi otsaa aloittaa sotaa. Satunnaisia kapinoitsijoita varten voitaisiin perustaa yhteiset iskujoukot, joilla olisi kansainvälinen upseeristo.
Asevarustelu on lähtenyt uuteen kasvuun, koska kansojen johtajat eivät luota toisiinsa. Puhutaan toista ja tehdään toista. Kun kansainvälisiin neuvotteluihin lähdetään omaksi hyväksi katsottu ratkaisu takataskussa, niin ei päästä ikinä pohtimaan sitä, mikä olisi kokonaisuuden etu. Pelkän oman edun tai samaan ryhmään kuuluvien edun ajamisen kautta ei tulla koskaan näkemään kokonaisuuden etua.

> Ilkka Luoma: YK on kaunis ajatuksen helmi, jonka päämäärät ovat ylevät; rauhaa, tasa-arvoa sekä ruokaa ja hyvinvointia kaikille sotkematta luontoamme liiaksi...

Ehkä ilmastonmuutos, luonnon saastuminen ja ylikulutus muodostavat yhteisen uhan. Mutta tällöinkin on vielä vaarana, että rikkaat yrittävät pelastaa vain oman nahkansa ja jättävät muut heitteille. Myös sorrettujen kansojen keskuudesta lähtevä hätähuuto, jota nimitetään terrorismiksi, voi luoda yhteisen vihollisen.
Joka tapauksessa rauhaa ei voida saavuttaa, jos ei rikkaiden ja köyhien välistä kuilua kavenneta. Myös naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon ja naisten koulutukseen kehitysmaissa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Yleismaailmallinen kaikkien lasten koulutus on myös välttämätöntä. Mikään kansa ei voi kehittyä jos kansalaiset jätetään kouluttamatta. Eikä mikään rauhansopimus kestä ilman oikeudenmukaisuutta.
Tulisi luoda tai valita jo olevien kielten joukosta yksi kieli ihmiskunnan yhteiseksi kieleksi, jokaisen oman äidinkielen oheen. Niin tehden kaikki maailman ihmiset voisivat kommunikoida keskenään ja tulkkaukseen satsattavat varat voitaisiin sijoittaa vaikka sen yleiskielen opetukseen. Oppikirjojen painatus halpenisi, kun kaikki tieto olisi omaksuttavissa yhden kielen kautta.

> Ilkka Luoma: Ihminen ei vielä riittävästi tunnista oman kulutuksen ja muokkauksen aikaansaamaa uhkatekijää; saastumista, ihmiskasautumista, ilmastomuutosta ja esim. koko ajan kasvavaa eri väestöryhmien eriarvoistumista niin uskonnoissa kuin sosiaali- ja eri tuloryhmissä.

Uskontojen tasa-arvon tunnustaminen on eräs tärkeimmistä rauhanehdoista. Tulisi opetella erottamaan, mitkä ovat varsinaisia uskontojen perustajaprofeettojen opetuksia ja miten uskonnolliset instituutiot todella toteuttavat niitä käytännössä. Uskontojen profeettoja vastaan ei tulisi hyökätä. Hyökkäyksillä aikaansaadaan vihollisuuksia, joita on hyvin vaikea liennyttää.

>Ilkka Luoma: Siinä vaiheessa kun eri maat oikeasti havaitsevat ulkoiset itseaiheutetut uhat, syntyy yhteistä henkeä YK kaltaisille yhteenliittymille torjumaan ja korjaamaan jo syntyneitä sekä syntymässä olevia suurongelmia, joissa sikiää katastrofin ainekset itse ihmisille ja luonnolle.

Kansojen tulisi muodostaa yhteinen kaikkien kansojen etua ajava hallitus, jossa valta ei olisi yksilöillä vaan hallinnollisella neuvostolla, joka olisi muodostetta vapailla vaaleilla, kaikkien kansojen hallitusten jäsenten valitsemana. Vapailla vaaleilla tarkoitan, että ei tulisi sallia ehdokkaiden ennakkoasettelua eikä vaaliagitaatiota. Kansojen hallitusten jäsenten tulisi olla tarpeeksi valveutuneita ymmärtääkseen valita kansainväliseen hallitukseen aidosti yleismaailmallisen näkemyksen omaavia yksilöitä.
Yhteistä etua ja yhtä eheätä ihmiskuntaa ei kyetä hahmottamaan ilman yhteistä hallintoa. Myös kansainvälisen oikeuslaitoksen asemaa tulisi vahvistaa. Kansainvälisiä rikoksia tekevät ihmiset olisi tuomittava kansainvälisten lakien mukaan eikä kansallisten, jolloin voidaan vetää kotiinpäin.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14416

Lähi-idässä muhii hyvin synkkä uhka. Israel suunnittelee hyökkäystä Iraniin, kuten se teki mm. Syyriaan ja muinoin Irakiin - (teki tuon muuten Iranin avustuksella) -

Jos käy niin, että juutalaiset hyökkäävät suvereenin ja itsenäisen Iranin ydinlaitoksia vastaan, seuraa siitä "suuri räjähdys" ---

Miksi YK on ollut Israelin hyökkäysvalmisteluista täysin hiljaa, miksi YK:lla ei ole enää roolia ehkä pahimmassa tilanteessa, kun siellä on jo nyt jenkkien Irak ja Afganistan - miksi ruutitynnyrin sytytyslankaa ei katkaista nyt, kun vielä siihen on mahdollisuus - onko YK menettänyt hampaansa?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14416
kaksoispilari
Ilkka Luoma kirjoitti:

> Ilkka Luoma: YK - yhtenäisyys syntyy sitten kun on havaittavissa vastavoima.

Vastavoimaa ei tunnisteta, koska vastavoimana ollaan itse. YK ja yhteisten etujen ajaminen nähdään vastakkaisina oman kansan eduille. Yhteinen etu tunnustetaan paperilla mutta ei käytännössä.

> Ilkka Luoma: YK on maailmanlaajuinen koalitio maista, joilla on vain omia maa tai maaryhmä kohtaisia intressejä. YK:lla järjestönä ei ole vastavoimaa, joka yhdistäisi ponnistukset tuottamaan maailmanlaajuista kaikkia koskevaa hyötyä ja etuutta. Ihminen eri edunvalvonnoissaan on aina pohjannut päämäärät jonkun tai joidenkin vastavoimaksi...

Aineellisen vaurauden tavoittelu on tehnyt ihmiset sokeiksi omalle toiminnalleen. Tehokkaat Lännen hallitukset eivät tee yhtään kauppapoliittista päätöstä oman maansa tappioksi, siksi rahavirrat virtaavat köyhistä maista rikkaisiin. Puhutaan vapaasta kaupasta, mutta se on vapaata vain lännen ehdoilla. Hyväntekeväisyydellä, aiempien velkojen anteeksiannolla tai millään muullakaan vippaskonstilla ei saada korjausta aikaan. Ainoa keino asioiden korjaamiseksi olisi omaksua aidosti yleismaailmallinen ajattelutapa. Ihmiskunta tulisi nähdä yhtenä kokonaisuutena ja kansat sen osina aivan kuin aiemmin nähtiin kansa kokonaisena ja heimot sen tasa-arvoisina osina. Planeetalla asumme vain me, yksi ihmiskunta eivät me ja nuo.

> Ilkka Luoma: YK - perustettiin II-maailmansodan jälkimainingeissa, kun yli rajojen ulottuva konsensus ja sotaväsymys painoi ajatukset julistukseen: "ei enään koskaan"...

Olisi saatava aikaan yleinen aseriisunta ja solmittava pysyvä rauha. Ensin tulisi suurvaltojen tehdä keskinäinen rauhansopimus, jolloin muut valtiot olisi helposti houkuteltavissa mukaan. Hallitusten pitäisi kirjata sopimukseen ehto, että jos jonkun maan hallitus yrittäisi rikkoa rauhansopimuksen, niin ennakolta tehdyn suunnitelman mukaan kaikki muut hallitukset hyökkäisivät sitä hallitusta vastaan ja tuhoaisivat sen, ei kansaa. Näin ei yhdelläkään hallituksella olisi otsaa aloittaa sotaa. Satunnaisia kapinoitsijoita varten voitaisiin perustaa yhteiset iskujoukot, joilla olisi kansainvälinen upseeristo.
Asevarustelu on lähtenyt uuteen kasvuun, koska kansojen johtajat eivät luota toisiinsa. Puhutaan toista ja tehdään toista. Kun kansainvälisiin neuvotteluihin lähdetään omaksi hyväksi katsottu ratkaisu takataskussa, niin ei päästä ikinä pohtimaan sitä, mikä olisi kokonaisuuden etu. Pelkän oman edun tai samaan ryhmään kuuluvien edun ajamisen kautta ei tulla koskaan näkemään kokonaisuuden etua.

> Ilkka Luoma: YK on kaunis ajatuksen helmi, jonka päämäärät ovat ylevät; rauhaa, tasa-arvoa sekä ruokaa ja hyvinvointia kaikille sotkematta luontoamme liiaksi...

Ehkä ilmastonmuutos, luonnon saastuminen ja ylikulutus muodostavat yhteisen uhan. Mutta tällöinkin on vielä vaarana, että rikkaat yrittävät pelastaa vain oman nahkansa ja jättävät muut heitteille. Myös sorrettujen kansojen keskuudesta lähtevä hätähuuto, jota nimitetään terrorismiksi, voi luoda yhteisen vihollisen.
Joka tapauksessa rauhaa ei voida saavuttaa, jos ei rikkaiden ja köyhien välistä kuilua kavenneta. Myös naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon ja naisten koulutukseen kehitysmaissa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Yleismaailmallinen kaikkien lasten koulutus on myös välttämätöntä. Mikään kansa ei voi kehittyä jos kansalaiset jätetään kouluttamatta. Eikä mikään rauhansopimus kestä ilman oikeudenmukaisuutta.
Tulisi luoda tai valita jo olevien kielten joukosta yksi kieli ihmiskunnan yhteiseksi kieleksi, jokaisen oman äidinkielen oheen. Niin tehden kaikki maailman ihmiset voisivat kommunikoida keskenään ja tulkkaukseen satsattavat varat voitaisiin sijoittaa vaikka sen yleiskielen opetukseen. Oppikirjojen painatus halpenisi, kun kaikki tieto olisi omaksuttavissa yhden kielen kautta.

> Ilkka Luoma: Ihminen ei vielä riittävästi tunnista oman kulutuksen ja muokkauksen aikaansaamaa uhkatekijää; saastumista, ihmiskasautumista, ilmastomuutosta ja esim. koko ajan kasvavaa eri väestöryhmien eriarvoistumista niin uskonnoissa kuin sosiaali- ja eri tuloryhmissä.

Uskontojen tasa-arvon tunnustaminen on eräs tärkeimmistä rauhanehdoista. Tulisi opetella erottamaan, mitkä ovat varsinaisia uskontojen perustajaprofeettojen opetuksia ja miten uskonnolliset instituutiot todella toteuttavat niitä käytännössä. Uskontojen profeettoja vastaan ei tulisi hyökätä. Hyökkäyksillä aikaansaadaan vihollisuuksia, joita on hyvin vaikea liennyttää.

>Ilkka Luoma: Siinä vaiheessa kun eri maat oikeasti havaitsevat ulkoiset itseaiheutetut uhat, syntyy yhteistä henkeä YK kaltaisille yhteenliittymille torjumaan ja korjaamaan jo syntyneitä sekä syntymässä olevia suurongelmia, joissa sikiää katastrofin ainekset itse ihmisille ja luonnolle.

Kansojen tulisi muodostaa yhteinen kaikkien kansojen etua ajava hallitus, jossa valta ei olisi yksilöillä vaan hallinnollisella neuvostolla, joka olisi muodostetta vapailla vaaleilla, kaikkien kansojen hallitusten jäsenten valitsemana. Vapailla vaaleilla tarkoitan, että ei tulisi sallia ehdokkaiden ennakkoasettelua eikä vaaliagitaatiota. Kansojen hallitusten jäsenten tulisi olla tarpeeksi valveutuneita ymmärtääkseen valita kansainväliseen hallitukseen aidosti yleismaailmallisen näkemyksen omaavia yksilöitä.
Yhteistä etua ja yhtä eheätä ihmiskuntaa ei kyetä hahmottamaan ilman yhteistä hallintoa. Myös kansainvälisen oikeuslaitoksen asemaa tulisi vahvistaa. Kansainvälisiä rikoksia tekevät ihmiset olisi tuomittava kansainvälisten lakien mukaan eikä kansallisten, jolloin voidaan vetää kotiinpäin.


.............

esimerkki erinomaisesta vastineesta - laatuluokkaa !

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
esimerkki erinomaisesta vastineesta - laatuluokkaa !Se on sitten perjantai - se viikonpäivä jolloin I Luoma nostelee näitä jorinoitaan. Hoh hoijaa...

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14416
Rere
Ilkka Luoma
esimerkki erinomaisesta vastineesta - laatuluokkaa !Se on sitten perjantai - se viikonpäivä jolloin I Luoma nostelee näitä jorinoitaan. Hoh hoijaa...

.....

lainauksesi oli vain osa kokonaisuutta, jossa lukijan antama vastine edustaa korkeaa laatuluokkaa (kiva antaa positiivista palautetta) - käy hyvin esimerkkinä meille kaikille - huomasitko sen?

Itse aihe on juuri tänään hyvin ajankohtainen niin kansainvälisesti kuin mikromaailmana täällä foorumilla - Lähi-itä laajassa atmosfäärissä ja keskustelujen laatu sekä vastineiden taso täällä palstoilla ... edelleen hyväntahtoisesti ~ you know...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14416

Tässä syntyi YK:lle kuin itsestään mallikelpoinen case hoitaa rauhanomaisesti - Georgia & Venäjä ja kiistakapula Etelä-Ossetia. Suomalaiset rauhanturvaajat olisivat paikallaan?

USA:n ei pidä nyt sotkeutua aiheeseen. Venäjä antoi USA:n kaikessa rauhassa pommittaa Serbian siviilejä...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14416
Rikastaja
Hajoamalla ...

...........

YK on ainut taho, joka kykenee todellisten ongelmien edessä uskottavasti kaikkia osapuolia ajatellen ratkomaan erimielisyyksiä - mikäli vain vakituisen turvaneuvoston jäsenetkin sen jaksaisivat huomata...

Suurvallat eivät halua täyttä suvereeniutta YK:lle antaa, koska heidän oma edunvalvonta "kärsii"... teoreettisen tasapuolisuuden edessä.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14416

Juuri nyt gruusialaisten takamailla on hallittu kriisi, joka sopisi kuin Lapinleuku suomalaisen kouraan - suomalaisille YK-sotilaille ja -tarkkailijoille, siis juuri nyt olisi YK:lle duunia, molemmat tahot hyväksyisivät suomalaiset (?)...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat