Seuraa 
Viestejä45973

Alunperin oli oikeastaan vain kaksi kiveä, jotka saivat aikaan mm ilmiön, jota me nykyään nimitämme "talouskasvuksi"

Alunperin ihminen oli näet sangen pieni ja heikko olento, joka eli lyhyen ja vaarallisen elämän. Meillä ei ollut teräviä hampaita, kynsiä tai vaarallista myrkkyä, mutta meillä oli silti jonkinmoiset oppimiseen kyvykkäät aivot.

Näillä aivoilla ihminen teki alunperin päätöksen ottaa käyttöön luonnon muokkaamia kiviä. Kivet paransivat merkittävästi ihmisen puolustuskykyä. Tavallaan ne olivat ensimmäinen "talouskasvun" väline, koska ihminen eli näin pitempään, turvasi helpommin oman elinympäristönsä ja sai myös huomattavasti parempaa ravintoa kuin aiemmin.

Mutta pelkillä kivillä ei loppujen lopuksi kovin pitkälle pötkitä. Harva luonnon muokkaama kivi on todella terävä tai käytökelpoinen työkalu tai ase. Kiviä oli siis pakko alkaa muokkaamaan. Toinen toisiaan vasten muokatut kivet olivat parempia puolususvälineitä. Näin ihminen saattoi huomattavasti paremmin turvata oman olemassaolonsa, ja sai myös huomattavasti parempaa riistaa.

Kivien käyttöönotto ja myöhempi muokkaus paransivat siis ihmisen eliinjäämismahdollisuuksia, eli nostivat elintasoa ja nopeuttivat "talouskasvua" Ihmisestä tuli tehokkaampi tappaja, jolloin hän myös sai käsiinsä enemmän lihaa. Suurempi päivittäinen proteiinimäärä puolestaan merkitsi suurempia aivoja ja lihaksia, jotka sallivat taas uuden tutkimuksen ja tuotekehittelyn!

On luultavaa, että nimen omaan kiviä muokatessaan ja parantaessaan motorisia taitojaan ihminen oppi myös tuntemaan tulen käytön. Myöhemmin mukaan tulivat myös entistä muovatummat, erikoistuneet "mikroliitti" työkalut ja mm luinen neulansilmä. Kaikki nämä innovaatiot edistivät talouskasvua, eli ihmisen säilymistä hengissä ja kykyä hankkia lisää ruokaa.

Niin sanotussa "maanviljelyn vallankumouksessa" on myös hyvin pitkälle kyse samasta asiasta. Kun ihmisten määrä oli lisääntynyt niin rajusti, että he olivat melkein vähällä syödä kaiken suurriistan koko planeetalta, oli pakko turvautua toisiin elinkeinoihin, kuten entistä lisääntyvämpään ja tehostettumpaan keräykseen, kalastukseen, sekä villieläinten ja kasvislajien kesyttämiseen.

Kaikki tämä lisäsi ruuantuotantoa, siis talouskasvua! Yleensä kasvu ruokkii kasvua. Kun ruuan määrä lisääntyi, parani mm lisääntymiskyky, ja entistä suurempi osa syntyvistä lapsista jäi eloon. Tämä puolestaan pakotti tuottamaan lisää ruokaa. Nimen omaan tämä "kasvun kierre" johti ruuan "ylituotantoon" mm Niilin laaksossa. Tällöin "talouskasvu" nopeutui huomattavasti, koska viljaa kyettiin tuottamaan niin valtavia määriä, että sitä saattoi varastoida, jolloin siitä tuli ensimmäinen varsinainen käypä valuutta, siis modernin talouden perusta!

Egyptin talous perustui nimen omaan maanviljelyn tuottamaan ylijäämään. Nimen omaan tällä ylijäämällä kustannettiin MM sen kuuluisat pyramidit. Ongelmana tässä valtakunnassa oli kuitenkin korruptio ja verojen väärinkäyttö. Egypti on vain yksi osoitus monista, että pelkkä voimakas talouskasvu ei yksin riitä, jos varoja ei sijoiteta oikein. Egyptin ongelmat kohtasivat myös mm muinainen Assyria ja suur-persian valtakunta. Talouden ylijäämä käytettiin huonosti tai sitä ei pantu kiertoon ollenkaan. Vähän ennen Aleksanteri suuren valloitusretkiä Persiaan(ja pitkään sen jälkeenkin)tavalliset ihmiset eivät edes omistaneet peltoa jota viljelivät. Tästä seurasi se, että koska he maksoivat mahdollisesti 30-50% erittäin raskaita veroja, heidän innostus parantaa työnsä tuotantoa oli liki nollassa. Lähi-Idässä kohdattiin siis vähän ennen ajanlaskumme alkua ongelma, joka on vielä meille "hyvinvointiyhteiskunnan" asukeillekin tuttu;raskaat verot ja epäreilu järjestelmä tappavat luovuuden ja talouskasvun. Tämä voi olla osasyynä siihen, miksi Aleksanteri suuri kykeni nujertamaan Persian valtavan valtakunnan.

Talouskasvu lepää aina uusien innovaatioiden varassa. Ajatelkaamme nyt vaikka raudan tuloa ja sen aiheuttamaa suurta vallankumousta Lähi-Idässä! Rauta loi pohjan todelliselle, modernille maanviljelylle, mutta myös massiivisille armeijoille ja "joukkotuhoaseille" Talouskasvu ei välttämättä ole vain hyvä asia, jos sen hedelmiä käytetään huonosti ja väärin, kuten esim sotaisessa muinaisessa Assyriassa. Mutta viimekädessä tasainen kasvu ja kehitys on kaikkien imperiumien perusta! MM Rooman valtakunta romahti käytännössä 100-luvulla, kun valtava ruttoaalto tappoi noin 20-30% koko imperiumin väestöstä, joka puolestaan sai aikaan laajan talouskriisin. Veronmaksajien vähetessä jäljelle jäävän väestön vero-osuuksia oli pakko lisätä, mikä puolestaan johti vähitellen koko yhteiskunnan kurjistumiseen ja romahtamiseen.

Talouskasvun vaarantuminen voi myös aiheuttaa sotia. MM Saksan halu laajentaa imperiumiaan oli ensimmäinen maailmansodan taustalla, samoin kuin Yhdysvaltojenkin halu turvata omat öljykuljetuksensa vuoden 2003 Iraq hyökkäyksessä. Tässä piileekin koko modernin talousjärjestelmän heikkous;sen öljyriippuvuus! Jos tutkimuksella, tuotekehittelyllä ja asenteiden rajulla muutoksella nykyiseen öljyriippuvuuteen mm Yhdysvalloissa ei saada aikaan muutosta, on edessä käytännössä katkera, ensimmäisen maailmansodan tapainen konflikti suurvaltojen kesken nano ja avaruusajan aseilla. Öljy riippuvuus ja siitä aiheutuvat sodat vähitellen nostavat hintoja, kunnes koko järjestelmä romahtaa, ja seurauksena on globaali lama ja kolmas maailmansota!

Vain uudet tekniset ja sosiaaliset innovaatiot kasvattavat taloutta ja luovat uutta hyvinvointia! Esim Yhdysvallat on käytännössä ollut taantumassa jo viimeiset 5-vuotta tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä, kun taas Kiina on ottamassa sitä kiinni norsun askelin! Teknisen ja taloudellinen kehityksen hidastuminen Yhdysvalloissa voi merkitä uutta veristä yhteenottoa kahden supervallan välillä maailmanherruudesta. Viimeisen 500-vuoden ajan Eurooppa ja Yhdysvallat ovat käytännössä hallinneet maailmaa johtuen edistyneestä teknologiastaan ja yhteiskunnistaan. MM Etelä-Amerikassa ei edes osattu takoa rautaa(tai mitään muutakaan matallia)ja syötiin ihmisiä proteiinien puutteessa Espanjalaisten saapuessa maahan 1500-luvulla. Ja Afrikka puolestaan oli jo kahlitty osaksi globaalia(orja)kauppaa Eurooppalaisten saapuessa tämänkin maanosan rannoille. Eurooppa saneli pelisäännöt yksinkertaisesti siksi, että se pystyi siihen. Maailmantaloudesta tuli Eurooppakeskeinen, ja Etelä-Amerikka, Afrikka ja Aasia taantuivat tasaiseen tahtiin Euroopan noustessa mahtiin ja kunniaan. Ensimmäinen ja toinen maailmansota kuitenkin katkaisivat tämän kehityksen, ja maailman johtavan suurvallan asema siirtyikin käytännössä Britannialta Yhdysvalloille vuonna 1945

Amerikkalainen maailmanvalta perustui samalle pohjalle mille Brittiläinenkin;tutkimukselle ja tuotekehittelylle! Vuonna 1985 Yhdysvallat oli käytännössä 20-vuotta pääkilpailijaansa Neuvostoliittoa edellä, kun taas kuvaavaa kyllä nyt Kiina kilpailee suht koht tasaväkisenä Yhdysvaltojen kanssa samassa sarjassa. Tämän taustalla on niin sanottu "globalisaatioilmiö" jonka Amerikkalaiset käynnistivät 1990-luvulla Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Tarkoituksena oli rakentaa Washigtonista hallittu maailma eli niin sanottu "New World Order" jossa Amerikkalaiset sanelisivat niin sanotun "vapaan" kaupan ehdot. Vapaata kauppaa harjoitettiin siis niin kauan, kun se hyödytti Washingtonia, mutta protektionistiset äänet palasivat takaisin Capitol kukkulalle ja valkoiseen taloon "Kommunistisen Kiinan" alettua myös hyötyä tästä prosessista.

"Kommunistinen" Kiina ei ole vain maailmanjohtaja talouskasvussa(noin 10% vuosittain) vaan myös tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä. Nykyään Kiina on jo usealla alalla esim nanotutkimuksessa edellä Yhdysvaltoja. Kiinan kasvu ei ole vain hyvä asia, koska jotkut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että se saattaa provosoida Yhdysvaltoja Bushin doctriinin mukaisesti "ennaltaehkäisevään" sotaan. Moderneilla nano aseilla taisteltuna tuossa sodassa tuskin olisi ketään varsinaista "voittajaa" mutta toisena vaihtoehtona monet asiantuntijat veikkaavat Amerikalle "hiljaista tantumista" ja lopulta romahtamista Neuvostotyyliin, eli ei mikään hirveän ihana vaihtoehto sekään

Taloutta on aina ajanut eteenpäin niin sanottu "luova voima" joka sai ensimmäiset ihmiset ottamaan kiven käteensä. Sama "luova voima" sai myös ihmiset vähitellen muokkaamaan kyseisiä kiviä. Syntyi terävämpiä kiviä, joilla oli entistä helpompi metsästää. Syntyi uusia, entistä tehokkaampia metsästysvälineitä ja menetelmiä, jotka takasivat paremman saaliin, lisäsivät lihasten ja aivojen kasvua, ja näin loivat pohjan uudelle, entistä tehokkaammalle metsästykselle!

Ilman tätä "luovaa voimaa" yhteiskunnat usein miten romahtavat! Yksi suosittu syy sotiin on myös "ennaltaehkäisevät" toiminpiteet toisia nousevia valtoja kohtaan, jotka kuitenkin useimmiten suoritetaan niin myöhään, että lopputuloksena on vain kummankin valtakunnan tuho tai taantuminen kyseisessä prosesssissa, kuten mm ensimmäinen maailmansota osoitti. Saksan "pysäyttäminen" helpotti hieman taantuvan Ranskan ja Britannian asemaa, mutta siinä sivussa hävisivät sellaisetkin, "tutut" valtiot kuin Itävalta ja Venäjä lopullisesti pois suurvaltapelistä, ja yli 10-miljoonaa ihmisistä sai sodan takia surmansa! Lisäksi Britannian ja Ranskan myöhempi taantuminen ruokki Eurooppaan valtatyhjiötä, jota Saksan uusi johtaja Adolf Hitler alkoi täyttämään surullisen kuuluisin seurauksin

Toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa kadotti suuren osan niin sanotusta "luovasta voimastaan" Niin sanottu "luova voima" sallii sekä entistä parempien maanviljelystekniikkojen, kuten myös moderneiden aseiden luomisen. 2000-luvulla voimme joko valita tasaisen talouskasvun ja kansainvälisen yhteistyön tien, tai sitten tien varmaan tuhoon, kun uudet pienet nano aseet ja antimateria pommit alkavat yleistyä. Kummassakin tapauksessa Amerikan on jokatapauksessa luovuttava niinsanotusta "hypervallan" asemastaan, koska se perustuu nimen omaan suotuisiin suhdanteisiin ja muiden heikkouksiin enemmänkin kuin Amerikan omaan voimaan. Sen perusta luotiin nimen omaan 1980-luvulla Neuvostoliion ollessa vararikossa, Ison-Britannian ollessa jo taantuva suurvalta ja toisen luovan vallan Japanin yhä ollessa käytännössä USA:n vasalli!

Nykyään tilanne on kuitenkin jo rajusti muuttunut. Amerikkalaiset voivat joko valita "rauhanomaisen rinnakkaiselon" mm nousevan Kiinan kanssa, tai tuomita sekä Kiinalaisen että oman sivilisaationsa tuhoon, sillä mm Amerikkalaisten "ohjuskilpeen" käyttämä teknologia on jo vanhentunutta, eikä kykene suojelemaan heitä esim syyskuun 11 päivän kaltaisilta katastrofeilta maailmassa, jossa vanhat, 1980-luvun neuvosto-ohjukset ovat ladan kaltainen reliikki ja keräilykohde pikemminkin kuin mikään varsinainen uhka. Tulevaisuudessa mm Kiinalla on useita nano tehtaita ja noin omenan kokoisia pommeja, jotka kykenevät tappamaan miljoonia ihmisiä, ja joilta suojautuminen edellyttäisi käytännössä Amerikan käärimistä muovikelmuun samaan aikaan, kun maan rajojen yli saapuu yli puoli laitonta miljoonaa siirtolaista vuodessa. Ja varsinkin tämän teknologia levitessä Kiinaan, Venäjälle, Japaniin, Intiaan, Muslimimaihin, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan eivät Reganistiset haaveet mistään "ohjuskilvestä" enää ole toimiva ratkaisu nykyäpäivän maailmassa. Jäljelle jää siis lopulta enää vain kaksi vaihtohtoa;luovumme Lontoon ja Washigton kaltaisista kansainvälisiä(ja käytännössä tehottomia ja voimattomia) "lakeja" säätelevistä keskuksista, ottaen niin sanotut "kehitysmaat" tasavertoisiksi neuvottelukumppaneiksi kehittyneiden "länsimaiden" rinnalle, tai tuomitsemme koko ihmiskunnan tuhoon mielummin kuin sallimme luonnollisen evoluution jatkuvan. MM Yhdysvaltojen "kovan linjan" Iran politiikka tuntuu viittaavan siihen suuntaan, mutta Winston Churchill totesi Amerikkalaisista heidän kyllä tekevän oikein, kunhan kaikki muut vaihtoehdot on joko kulutettu loppuun tai katsottu tehottomiksi. Toivon mukaan yhden entisen supervallan yritykset kahlita ihmiskunnan luonnollista, vuosimiljoonia vanhaa kehitystä ei lopulta johda koko ihmisrodun häviämiseen maaplaneetalta

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (4)

Sinulla on jonkin sortin pakkomielle amerikan ja kiinan suhteista.Alussa luin ja ihmettelin että etkö meinaa ollenkaan käsitellä amerikan taloutta tai kiinan,mutta tulihan se sieltä viimen.
Väität että amerikka ja saksa aloittivat sodan sen takia koska talous oli lamassa,jos nyt oikein muistan niin väitit erääsä kirjoituksessa että bush on ajanut lamaan amerikan.Mistä moinen mielen muutos?

Mielestäni aivan loistavaa analyysia.

Toivottavasti tulevat luonnonkatastrofit Usa:ssa estävät aikeet
lähteä enempää sotimaan. Ehkäpä talouden taantuma ja maailmanvallan menettäminen on helpompi myöntää jos "syy" on luonnonvoimien, ei itse johtajien.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Cicero
Sinulla on jonkin sortin pakkomielle amerikan ja kiinan suhteista.Alussa luin ja ihmettelin että etkö meinaa ollenkaan käsitellä amerikan taloutta tai kiinan,mutta tulihan se sieltä viimen.
Väität että amerikka ja saksa aloittivat sodan sen takia koska talous oli lamassa,jos nyt oikein muistan niin väitit erääsä kirjoituksessa että bush on ajanut lamaan amerikan.Mistä moinen mielen muutos?
Toivoinkin että Cicero olisi lukenut jutun ja tiivistänyt sen. Hienoa, nyt minun ei tarvitse kajota siihen.

Suuri Talouspula kylläkin oli lähtökohta toiseen maailmansotaan, ja sen perusteluja Saksassa olivat myös edellisen sodan jälkienen ahdinko, korvaukset ja alistajmien Versaillesin järjestelmään eli Ententelle. Vaan kun uusi sota läheni, ei suinkaan ollut kyse köyhyydestä ja niukkuudesta, vaan välineiden ja voimien runsaudesta, jolle olevissa olosuhteissa ei kuitenkaan ollut kylliksi elintilaa. Saksan tuotanto Lännen uudesta pienemmästä pulasta huolimatta pyöri myös 1938 -1939 jokseenkin täysillä, ja vuoden 1938 puuolivälistä tulevan sodan tarpeisiin. Nyt myös USAlla olivat mahtavat reservit tulevaa sotakäyttöä varten. Rahallisesti vuonna 1944 päästiin sotaa edeltäneeseen verrattuna yli kaksinkertaiseen teollisuustuotannon tulokseen, koneenrakennuksessa jopa nelinkertaiseen; dollarin arvo kylläkin laski sodan aikana kai suunnileen kolmanneksella.

Vallitsee runsauden aika, josta J.K. Galbraith puhui jo 1960-luvulla, samaan aikaan kun neukkuideologia vielä juhlisti kapitalismin vihonviimeistä kriisiä. Havaitaan toki hidastumista USAn kutushyödyketuotanossa ml. henkilöautot. Samaan aikaan Japnin tuotanto etene ennätysvauhtia, ja muitakin idän maita on aloitamassa.
Huomiotta mm. neukuilta jäi, että USA puolusti lujasti ykköstilaansa sähkövoiman tuotannossa. Samoin USA edeleen puolusti vahvaa ykkästilaansa raskaassa koneenrakennuksessa. Kuten sata vuotta aiemmin Britanian imperiumi, USA vei koneita, sotakoneita ja pääomia maailmana ja osti sekä kulutustarvikkeita että öljyä. Päinvastoin neukkujen omat touhut osoittautuivat melko lailla höpötyksiksi. Neuvostoliitto jo ennen romahtamistaan oli jäänyt kauas kakkoseksi. Mahtavia olivat vain kommunismin emävaleet.

Suurporvariston runsaat pääomaylijäämät, jokta valtaavat koko maailmaa. Maailmaa muutetaan suurporvariston maapalloimperiumiksi.
Toisaalta USAn sotaluototus yli 450 miljardia dollaria vuodessa, joka kerää ylijäämäpääomia koko maailmasta, sekä edlllisin ehdoin etrtä perustellulla välttämättömyydellä. Varusteluteollisuus ostoista kerää runsaasti pääomalisäarvoa, nämä sijoitetaan yhä uusiin voimalayksikköihin ja koneenrakennukseen. Näin USAn tutoanon raskas perusta sekä sinänsä että verrattuna koko maailmaan jatkuvasti vahvistuu. On suurporvariston sekä maailmanimperiumi että sen napana eli keskiönä USA. On toisarvoista, kuinka paljon USA joutuu ostamaan ulkoa kuklutustarvikkeita. Öljyn hinta tietysti on ongelma, mutta ei ainakana vielä sen saatavuus. Ja sen ongelma enmmän USAn ulkopuolsille suurkapitalismin maille eli demokratioille. USA sentään tuottaa oliko likimain puolet kuluttamastaan raakaöljystä. Ja sen yhtiöt vahvasti hallitsevat öljymaiden tuotantoa. Eli melkoine osa, likimain puolet, korkeasta öljyn hinnasta, palautuukin yhtiöiden kautta USAlle.
Ja niin ei USAn bensiininkuluttajankaan tarvitse maksaa öljy- ja sen valmisteveroja, jotka Suomessa ovat puolet hinnasta.

Tuohon runsauden maailmaan liittyy myös Suomi paperin viennillään ja kännyköillään. Omistukseltaan Nokia kylläkin on angloamerikkalainen yhtiö, vaikka sen hallinto vielä päaäsiassa on suomalainen.

Mikäli ulkoisessa maailmassa kertyisi "huonoihin käsiin" sopimattoman suuria kimppuja US-dollareita, onhan mahdollista myös niiden leikkaaminen, käytännössä pakkolaina.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat