Seuraa 
Viestejä45973

Tässä pyörälenkille valmistautuessa tuli jälleen mieleen se, miten luin jostain joihinkin urheilujuomiin lisättävän kofeiinia. Sen mahdolliset hyödyt nyt sikseen, mietin sen diureettisuutta.
Mm. kofeiini- ja alkoholipitoiset juomat mainitaan aina diureettisina, eli edistävät nesteen poistumista kehosta. Mutta koska en homeopatiaan usko, niin varmasti on pitoisuusraja, jonka täytyy ylittyä, ennen kuin esim. kahvin sisältämä kofeiini alkaa tehdä nestetasapainolle hallaa. Missä tuo raja menee?
Tiedän että eri aineet vaikuttavat elimistön vesitasapainoon eri mekanismein (osmoosi, natriumpitoisuus, hormonit ja ties mitä vielä), eikä siksikään yleistä vastausta ole, mutta lähinnä nuo kaksi, eli kofeiini ja etanoli kiinnostavat. Luulisi tuosta olevan ihan tutkittua tietoakin!?
Vai kehittyykö tuollekin vaikutukselle vastustuskykyä?

Hmm, saattaa olla myös hieman eri asia, miten esim. kofeiinipitoinen neste sinällään imeytyy, mutta enpä tiedä siitäkään puolesta niin hirveästi.
No, pitää mennä kaatamaan tuo kahvi nyt juomapulloon...

Kommentit (16)

Hauankaivaja, käys kahtoon tälläinen linkura:
http://www.fillari-lehti.fi/perus/jutut/markku7.asp


"Kofeiinin diureettinen (=nestettä poistava) vaikutus ei ole hyväksi pitkissä suorituksissa, koska jo muutenkin suorituksen ylläpitämiseksi taistellaan vähenevää nestetasapainoa vastaan. Kofeiini lisää myös lihasten refleksiärtyisyyttä. Tämä tarkoittaa kramppien lisääntymistä. Tähän vaikuttaa myös nestetasapainon heikkeneminen ja sen kautta menetetyt suolat. Suolojen epätasapaino yhdistettynä kofeiinin tuomalla refleksiärtyisyydellä, voi aiheuttaa todella voimakkaita kramppeja ja suorituksen loppumisen. Kofeiinin ja suolojen (Na, K, Ca, Mg) nauttiminen yhtäaikaa suorituksessa ei onnistu, koska kofeiini estää suolojen imeytymistä. Urheilusuorituksessa pitää muistaa myös kofeiinin vastavaikutus. Jos suorituksen aikana kofeiinin vaikutus loppuu, niin todennäköisesti myös itse suoritus loppuu siihen. Se keinotekoinen piristys mikä sillä saatiin aikaan, kääntyy hyvin äkkiä voimakkaaksi voimattomuudeksi."Kofeiinistä…
Kofeiini on ksantiinijohdannainen. Se toimii adenosiinireseptorin antagonistina ja sillä on heikko
fosfodiesteraasientsyymiä estävä vaikutus. Kofeiini stimuloi keskushermostoa ja sillä on piristävä subjektiivinen vaikutus. Sen koetaan parantavan keskittymiskykyä ja suoriutumista motorisissa tehtävissä. Sitä käytetään yleisesti kipulääkkeiden, kuten asetyylisalisyylihapon, kanssa. Kofeiinilla on lievä diureettinen vaikutus.

Mulle on joskus neuvottu, että jokaista kahvikuppia kohden pitäisi juoda saman verran vettä. Mutta esim. sairaalassa myös kahvi lasketaan nestelistalle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ja vielä vastausta lisää (innostuin )
Kofeiini ja nestetasapaino

Kofeiinia on jo pitkään pidetty diureettina. On myös esitetty, että kofeiinia sisältävät juomat aiheuttavat dehydraatiota eli stimuloivat ylimäärin nesteiden poistumista kehosta. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että kohtuullisen kahvinjuonnin jälkeen erittyvä virtsamäärä tasaantuu vuorokauden kuluessa. Kohtuullinen kahvimäärä voidaan myös laskea osaksi päivittäistä nesteen saantia.

Lisääntynyttä virtsaamista on usein pidetty diureesin ja dehydraation indikaattorina. Virtsan keräämisajanjaksolla on kuitenkin merkittävä vaikutus saatavaan tulokseen. Tämä on nähtävissä verrattaessa kahta tutkimusta, joissa kofeiiniannostus oli sama, mutta virtsan keräämisajankohdassa oli eroavuutta.

Robertsonin ym. (1978) tutkimukseen viitataan usein, kun esitetään kofeiinin lisäävän dehydraatiota. Tässä tutkimuksessa seurattiin 250 mg:n kofeiinin kerta-annoksen vaikutusta 3 tunnin virtsanerityksen volyymiin verrattuna kontrolliin. Virtsan eritys lisääntyi kofeiinin nauttimisen jälkeen. Grandjeanin ym. (2000) tutkimuksessa selvitettiin puolestaan kerta-annoksina annetun kofeiinin (114 mg tai 253 mg) ja veden vaikutusta 24 tunnin erityksen määrään. Toisin kun Robertsonin tutkimuksessa, virtsan volyymit olivat samat. Kofeiinin aiheuttama virtsan erityksen lisäys siis kompensoituu vähemmällä erityksellä myöhemmin vuorokauden sisällä.

Tätä tukee myös Passmoren ym. (1987) tutkimus. Siinä 350 mg:n kerta-annos kofeiinia lisäsi virtsan eritystä kolmessa tunnissa verrattuna kontrolliin, mutta ero oli hävinnyt neljässä tunnissa. Tutkimukset, joissa virtsankeräämisaika on lyhyt, voivat olla harhaanjohtavia.

Kofeiinin diureettinen vaikutus näyttää olevan annosvasteinen. Neuhauser-Bertholdin ym. (1997) tutkimuksessa annettiin koehenkilöille päivän aikana 642 mg kofeiinia 6 kupillisessa vahvaa kahvijuomaa, mikä jaettiin kahdeksi kerta-annokseksi. Tämä nosti merkitsevästi virtsan eritystä verrattuna veteen, mikä osoittaa, että suuret kofeiiniannokset saattavat aiheuttaa nestehukkaa. Tutkimuksen koehenkilöt olivat kahvinjuojia, jotka olivat olleet kuuden päivän ajan juomatta kahvia ennen koetta.
Kohtuukäytöstä ei dehydraatiota

Viimeaikaiset tieteelliset tutkimukset eivät tue käsitystä, että kofeiinia sisältävien juomien kohtuukäyttö aiheuttaisi dehydraatiota. Armstrongin (2002) katsauksen johtopäätös oli, että julkaistut tutkimukset indikoivat kofeiinin stimuloivan lievää diureesia - samantasoista kuin vesi. Kuitenkaan ei ole näyttöä, että se aiheuttaisi neste-elektrolyyttiepätasapainoa.

Maughanin ja Griffinin (2003) katsauksen mukaan kaikki julkaistut tutkimukset eivät tue käsitystä, että kofeiinia sisältävien juomien normaalikäyttö aiheuttaisi nestehukkaa tai olisi yhteydessä dehydraatioon.
Tutkiessaan kofeiinipitoisten juomien jatkuvan nauttimisen vaikutusta hydraatioon Fiala ym. (2004) havaitsivat, että erityksen määrällä ei ollut eroja kofeiinipitoisia juomia nauttineiden koehenkilöiden ja kofeiinittomia juomia nauttineiden välillä.

Armstrong ym. (2005) havaitsivat, ettei kofeiini vaikuttanut virtsan osmolaalisuuteen, virtsan ominaispainoon, virtsan väriin, 24 tunnin virtsaneritykseen eikä natriumin tai kaliumin eritykseen. Tämä osoittaa, ettei kofeiinin jatkuva nauttiminen saannin ollessa enintään 400 mg (4-5 kahvikupillista), vaikuta kehon hydraatiostatukseen. Kahvijuoma siis voidaan laskea osaksi normaalia päivittäistä nesteen saantia.

Tätä tukee myös Ganion ym. (2007) julkaisema tuore tutkimusyhteenveto. Kehon hydraatiostatus ei muutu, kun kofeiinia nautitaan enintään 300-400 mg päivässä. Tämä vastaa noin 3 - 5 kahvikupillista kahvijuomaa.

http://74.125.39.104/search?q=cache:z4j ... cd=2&gl=fi

Nokkostee (eli nokkonen) on aika stydi diureetti.
Se lisää virtsaamisen tarvetta voimakkaasti, tosin en tiedä siihen tieteellistä selitystä. Vai ovatko mekanismit kaikissa diureeteissa samat?

Neiti apuun?

Myös veden juominen lisää virtsaamistarvetta.
Muta jos laittaa veteen suolaa, niin virtsaamistarve ei olekaan niin suuri.

URHEILU- JA PALAUTUSJUOMIEN SEKÄ VALMISTEIDEN TUTKIMUKSELLISET PERUSTEET JA TÄMÄN HETKEN KÄYTÄNNÖN SOVELLUTUKSET, Antti Mero, Juha Hulmi ja Mika Vähälummukka, Jyväskylän yliopisto, Liikuntabiologian laitos, 2003
"Maughan & Leiper (1995) selvittivät tutkimuksessaan optimaalista natriumin määrää nestetasapainon kannalta. Koehenkilöt saatettiin 2 %:n nestevajeeseen liikunnan avulla. Tämän jälkeen he nauttivat nestettä 150 %:a enemmän kuin menetetty nesteen määrä oli. Natriumia lisättiin 2, 26, 52 ja 100 mmol/l. Nesteitä nautittuaan koehenkilöitä tarkkailtiin kuuden tunnin ajan. Virtsan määrä oli suhteessa natriumin määrään. Mitä enemmän natriumia annettiin sitä vähemmän virtsaa muodostui. Tutkimuksessa havaittiin, että antamalla vähintään 52 mmol/l natriumia saavutettiin positiivinen nestetasapaino. "

Eli tuon mukaan "diureettisia" nesteitä on kaikki joissa on liian vähän natriumia...?

Ronron
Seuraa 
Viestejä9265

Onko juomaa joka lisää vain virtsaamistarpeen voimakkuutta poistamatta kehosta nestettä? Äiti kertoi että persilja tekisi näin mutta en sitten tiedä.. eli pienikin hätä tuntuisi voimakkaammalta.

くそっ!

parantunut
Eli tuon mukaan "diureettisia" nesteitä on kaikki joissa on liian vähän natriumia...?

Natrium sitoo vettä elimistöön, mutta ei ole suinkaan ainoa tekijä. Virtsaneritystä lisääviä aineita on paljon, mm. alkoholi.

Kiitos linkeistä, Neiti. Varsinkin jälkimmäisestä (mitenhän ei tajunnut googlella löytää ).

parantunut
Myös veden juominen lisää virtsaamistarvetta. Mutta jos laittaa veteen suolaa, niin virtsaamistarve ei olekaan niin suuri.

Natriumia lisättiin 2, 26, 52 ja 100 mmol/l. Nesteitä nautittuaan koehenkilöitä tarkkailtiin kuuden tunnin ajan. Virtsan määrä oli suhteessa natriumin määrään. Mitä enemmän natriumia annettiin sitä vähemmän virtsaa muodostui. Tutkimuksessa havaittiin, että antamalla vähintään 52 mmol/l natriumia saavutettiin positiivinen nestetasapaino. "

Eli tuon mukaan "diureettisia" nesteitä on kaikki joissa on liian vähän natriumia...?


Mielenkiintoista. Tuo 100 mmol/l on kai kuitenkin vielä selvästi alle veren normaalin natriumpitoisuuden. Onko tuossa kyseessä se, että enempi natrium imeytyi verestä (soluihin) ja ikäänkuin veti vettä perässään?
Voiko tuota siinä tapauksessa sanoa "diureettiseksi" sanan vars. merkityksessä?

Ronron
Onko juomaa joka lisää vain virtsaamistarpeen voimakkuutta poistamatta kehosta nestettä? Äiti kertoi että persilja tekisi näin mutta en sitten tiedä.. eli pienikin hätä tuntuisi voimakkaammalta.

Joku lihaksia rentouttava aine?

Von Bingen
Nokkostee (eli nokkonen) on aika stydi diureetti.
Se lisää virtsaamisen tarvetta voimakkaasti, tosin en tiedä siihen tieteellistä selitystä. Vai ovatko mekanismit kaikissa diureeteissa samat?

Neiti apuun?
täältä pesee:
http://www.tohtori.fi/?page=5184117&id=8227748

Vaikuttavat aineet ja vaikutukset

Nokkosen verso sisältää amiineja (histamiinia, serotoniinia, asetyylikoliinia), flavonoideja (isokversitriinia, rutiinia, kämferolia, isoramnetiinia), klorofylliä, karotenoideja (mm. betakaroteenia), vitamiineja (C-vitamiinia, B-vitamiineja ja K1-vitamiinia), muurahais-, sitruuna- ja piihappoa sekä suhteellisen runsaasti kalsium- ja kaliumsuoloja.

Nokkosen juuresta taas on eristetty parkkiaineita ja erilaisia steroleja, mm. beta-sitosterolia.

Koska nokkonen on kansanlääkinnässä ollut hyvin suosittu kasvi sille on myös raportoitu monia vaikutuksia, joista vain osaa on pystytty varmistamaan tieteellisin kokein. Nokkosen versolla on diureettista (virtsaneritystä lisäävää) vaikutusta. Nokkosen tuorepuristemehu lisää kloridin ja virtsa-aineen erittymistä. Neljätoista päivää kestävän hoidon aikana virtsan määrä lisääntyi, paino laski ja myös lievä verenpaineen lasku oli havaittavissa.

Nokkosen juuren etanoliuute tutkittiin 67 miehellä, jotka kärsivät eturauhasen liikakasvusta, ja se vähensi yöllistä virtsaamistarvetta lievissä tapauksissa.
Ehkä diureettisuuden salaisuus piilee happamuudessa? Kun miettii, että karpaloa, puolukkaa, nokkosta, niitä suositellaan munuaisvaivoista kärsiville. täytyy yrittää muistaa huomenna duunissa kaivella vähän lääketietoja ja diureeteista muutenkin tutkiskella, mikäli kerkeää.

Kiitos Neiti .

Tuosta suolasta, kuuleman mukaan vanhan liiton raksaäijät imeskelevät suolatabletteja tai merisuolaa runsaan juomisen lisäksi esim. kattohommissa superhelteillä, jotta pysyis nesteissä.

Suola auttaa nestettä sitoutumaan elimistöön, ettei ole ns. "läpikusi"
Siksi suola turvottaa.
Nyt parantelen omaa terassi-auringonpaiste-turvotuksia löhöämällä soffalla.

Ronron
Seuraa 
Viestejä9265

Niin että jos on liian vähän nestettä ja suolaa elimistössä niin pelkkä juominen ei riitä.. siinä pitää olla suolaakin.. muuten menee tasapainot pilalle.. mistä muuten tietää ettei ole suolaa tarpeeksi elimistössä? Tekeekö mieli suolaa vai vetääkö ihan täyttä mustiin?

くそっ!

Mutta miksi kaljaillan jälkeen olen turvoksissa kuni orvokki, vaikka pissattu on tuplten tuopilliset? Kuivaa valkoviiniä vaan mansikoitten kera, tytöt

Paras pissata, jos pissattaa. Minua lääkkeitteni takia pissattaa hyvin harvoin ja olen saanut ukaasin juoda enemmän.

Nykyisin tehdään tiedettä ihmisen syömisestä. Se liittyy liialliseen ravinnon tarjontaan, joka taas johtaa ihmisiä erilaisiin ravintolahkoihihin. Olen yrittänyt pitää ravintoa ja liikuntaa y.m. tasapainossa. En voi sairauteni takia liikkua paljoakaan, mutta nälkä minullakin on.

Läheiseni on saanut terveyden alan koulutuksen ja pitää itsellään tiukahkoa ruokavaliota. Sinänsä ihan oikein, koska hän ei ole lihava, eikä liian laiha.

Hänellä on 1- ja 3-vuotiaat lapset, joit minä pidin liian laihoina. Mielestäni sen ikäisille ei sovi sama ruokavalio kuin aikuiselle.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat