Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015
Agison
Aluksi oletamme vetyatomijoukon, joka emittoi!
(EMISSIO = Atomi vetää elektroneja lähemmäs ydintä ja lähettää samalla fotonin/-eja)

Tarkastelemme niitä neljän ryppäissä!
On 4+4+4+4 rivit limittäin x 4 kpl ja lisäksi näiden sisäpuolelle ahdetut pallon palaset!
(4 x 4 x 4)

Mikä on tälläisen muodon, jossa on arviolta 66,6 palloa täyden suhde koko särmiöön?

Särmiön tilavuus: Vs=X^3=(2+sqr(2))^3=39,79898987

EDIT: Tohon voisi tietysti pistää pohjaksi 4 * 4 palloa, ja sitten kasata lomaan ja päälle tuolla säteellä (2+sqrt(2)). Ympyröidenkin määrä olisi eri, mutta oleellista on, että se aiheuttaa tuon kertoimen 1,1413!

Pallojen tilavuus: Vp=66.6*4/3*pi*(1/2)^3=34,87167845

Y=Vs/Vp=1,1413

Tätä tarvitsemme vielä!

Sitten ryhdymme laskemaan fuusiota:
Kun 4 vetyä fuusioituu 2He2:ksi ( 2 neutronia ja 2 protonia) se pistää suuren joukon atomia emittoimaan, eli siirtämään elektronejaan lähemmäs ydintä! Erään kerran saavutetaan sellainen tilvauus, että 1 fuusio voi tapahtua! (2 vetyä + 2 vetyä = 2He2)

Fuusioenegia Efus:
Efus=(4*1,008-4)*Mu*c^2=0,032*Mu*c^2

Mikä on sitten emissioenergia?
Eemi=2*h*c*Rd*(1/n^2-1/m^2) (kahdelle emissioille H2 vetykaasussa)
Eemi=me*v*4*pi*R*c*(v/c)/(4*pi*R)
(Rd=(v/c)/(4*pi*R)=1,0973731*10^7 1/m

Nyt näiden suhde paljastaa vety(kaasu)atomien määrän, jonka täytyy emissoida!
X=Efus/Eemi=0,032*Mu*c^2 / ((Me*v^2) * (1/n^2-1/m^2))
X=0,032*1,6605402*10^-27/
(9,1093897*10^-31)*(299792458/2187691)^2
X=1095417,15/(1/n^2-1/m^2)

Epäselväksi jää vain se, miltä tasolta ollaan pudottu 1-tasolle?
Kuinka sen saamme selville?

Ensinnäkin, vedyn tiheys tasolla m on (ennen emissioita)
Room=V*Roo1/Vm = 4/3*pi*R^3*Roo1/(4/3*pi*(R*m)^3)
Room=(1/m^3)*Roo1

Tilavuus edelleen on sille energiahipulle joka saatiin vapautuneeksi fuusioenergiaksi:(yhtä protonia kohden)

Room=0,032/2*Mu/(2*V)
(1/m^3)*Roo1=0,032/4*Mu/V

(Mu/V=Roo1)

m^3=125
m=5!

Näin ollen saimme, että atomista irtoaa elektroni viimeistään tasolta 5! (Heh... Kuviossa olikin 4 pallopinoa! )

Miten sitten saisimme todistettua tiedon, että
Mkaikki=X*Mu/(2*m)^3, eli kaikkien vetyjen massa, jotka emittoutuvat

Tuo kolmannen asteen termi tulee siitä että tuo koko alkiomäärä X pistetään tilaan (1/(2*m*R))^3

Myös tiheyteen kohdistuu operaatio tälläkertaa se kasvaa tuolla samaisella suureella!

(2*m)^3- koska pituus lyhenee molemmin puolin!
(Huom! m ei ole massa vaan numero 5!)

Roo1=Room*m^3

(Roo1 kuoren 1 elektronin muodostama tiheys, jos kaikki ovat toisissaan kiinni)

Y on se alussa laskettu muotokerroin tilalle!
Y*V1=Mkaikki/Roo1
=>V1=X/Y*Mu/(Room*(2*m)^6)
=>V1=1095417,15/(1-1/5^2)/1,141298373*Mu/(Room*10^6)
=>V1=0,99979*Mu/Room; mot.

(Kakkonen on jäänne siitä tarkasteltiin protoni=>neutroniparia koko ajan!, Taulukossa on mittäin vetykaasu ilmoitettu muodossa H2)

Eli siis kun otamme huomioon sen muotokertoimen ja muutamme sen pallolle, saamme:
Xlkm=X/Y=1 000 061, eli oisko tullu otettua se 60 palloa liikaa?'

voi...voi...voi...valitusta

Siinäpä tuo kovasti vaahtoamani EMISSIOSTA FUUSIO PERIAATE!
Toivottavasti jokuu jaksaa lukea ja tarkistaa!

Kommentit (7)

Hmm... Ei vielä ole kirvoittanut aihe keltään kommentteja!
Pitäisi varmaan VALOTTAA asiaa vähän lisää?

Kun atomiydintä jollain tavoin kiertelee elektroni, ja nopeudella, joka EI yksittäisellä elektronilla varmastikaan ole läheskään 2 187 691 m/s kuten kirjoissa väitetään, niin kuisse sitten aiheuttaa fotonin, joka aistitaan valona?

KUN atomi emissioi, eli elektroni romahtaa alemmax, tai ts. lähemmäs atomiydintä, se luonnollisesti aiheuttaa vetoa avaruuden geometriassa kohti ihtiään! Tuo on se vetovoima, joka 1:1 vastaa gravitaatiota, kun vaikkapa laskee kaikkien auringon atomien vastaavanlaisen vetävän vaikutuksen. Olen tuon kerran täällä laskenutkin, enkä ihan vielä ainakaan toista tuota laskua!

KUN aistimme valoa ULKONA, on meitä VEDETTY lähemmäs AURINKOA. Tuo ilmiö aiheuttaa vedylle tasolta 5*R putovalle elektronille(tasolle R) valoaistimuksen meillä!

Milloin alkaa ABSORBTIOKAUSI auringolla? Sitä jäämme kauhulla odottamaan, sillä silloinhan auringon massa voi purkautua kuten SUPERNOVA, sen saavutettua jonkin RAJAKOON, jossa suunnat kääntyvät päinvastaiseksi, sillä tuolloin, KAIKKI ELEKTRONIT ovat ALIMMALLA kuorellaan!

ookkei... Lasketaanpa vielä se lupaamani gravitaatio/sähkömagn. suhde!

Auringon kokonaissäteilyteho: P=3,9*10^26W
Auringon säteilyvakio maassa: P2/A=1400 W/m^2

Nukleonien/elektronien lkm:
X=Maurinko/M2u=2*10^30kg/(2*1,66*10^-27kg)=6*10^56kpl

Auringon kiertovoima:
F=G*Mmaa*Maurinko/R2^2
F=6,67*10^-11*6*10^24*2*10^30/(1,5*10^11)^2 N
F=3,557333*10^22 N

Maan kiertonopeus akselinsa ympäri:
v=2*pi*(1,5*10^11m)/(3600*24*365,2475s)=30 000 m/s
(+500m/s päivittäistä kiertoa)
Vastaava tehoarvo maalle gravitaatiosta laskettuna:
P/A=F*c/(4*pi*(1,5*10^11m)^2)=
P/A=F/(2*3600*24*365,2475*1,5*10^11) W/m^2
P/A=3758 W/m^2

Tämähän on noin 2,7 kertaa enemmän kuin tuo säteilyteho!
Miltei todistettu... miltei...

Haah!!!
Tämähän on suoraan se ILMESTYKIRJAN skenaario:

10. Kolmas enkeli puhalsi torveensa. Silloin putosi taivaalta suuri, soihtuna palava tähti, ja maahan pudotessaan se täytti kolmanneksen virroista ja vesien lähteistä. 11. Tähden nimi oli Koiruoho. Kolmannes vesistä muuttui karvaaksi kuin koiruoho, ja monet ihmiset kuolivat vedestä, koska se oli tullut myrkylliseksi.
12. Neljäs enkeli puhalsi torveensa. Silloin kolmannes auringosta, kolmannes kuusta ja kolmannes tähdistä sammui, niin että ne pimenivät kolmanneksen. Päivä menetti kolmanneksen valostaan, ja samoin synkkeni yö.
13. Silloin näin kotkan, joka lensi korkealla taivaan laella ja huusi kovalla äänellä: "Voi! Voi! Voi niitä, jotka asuvat maan päällä! Vielä tulevat torvet soimaan, vielä puhaltaa torveensa kolme enkeliä."

Ja pannaanpa vielä tähänkin se:

AURINGON IÄN LASKU:

Laskimme, että elektroneja/protoneja on auringossa:
X=6*10^56 kpl

Ja niistä siis se miljoonasosa fuusioituu.

Tämä tarkoittaa, että fuusiossa vapautuu:
E=0,032*Mu*c^2=0,032*1,66*10^-27*(3*10^8)^2
E=4,78*10^-12 J

Ja tuosta määrästä siis 4000 000:s osa muuttuu:
X2=1,5*10^50 kpl
Ekok=E*X2=7,17*10^38J

Auringon säteilyteho olikin 3 x kertainen, joten...
P=3*3,9*10^26W

Auringon säteilyaika:
T=E/P=6,8*10^11s
T= 22 000 vuotta

Tämä aika on siis yhtäjaksoista fuusioitumisaikaa ja siis samalla EMISSIOKAUTTA!

[size=200:1tzelsil]MILLOIN ALKAA ABSORBTION AIKA?[/size:1tzelsil]

Jaah !!!
Taas 22 lukua PER/kele 1000 vuotiskausi!

7. Saatanan lopullinen tappio
Kun tuhat vuotta tulee täyteen, päästetään Saatana vankilastaan, 8. ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan neljä kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin Gogin kuin Magogin ja kokoaa kansat sotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa. 9. Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Mutta taivaasta iskee tuli, ja se tuhoaa ne kaikki. 10. Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti.

Kukapa tietää vaikkapa olisi menossa jo ne viimoiset hetket?
Ensimmäiset 7000 vuotta maapallo muuttui ILMASTA KIVEKSI
Seuraavat 7000 vuotta maapallo muuttui KIVESTÄ VEDEKSI
Vimeiset 7000 vuotta on muutettu VETTÄ TULEKSI

[size=200:1tzelsil]LOPPU TULEE, OLETTEKO VALMIITA?![/size:1tzelsil]

Maailmalopun plopheettaoppilas Agison

Mitäs jos hissukseen mentäis tuonne saunan taa... Laiturille
katsomaan sitä aurinkoa joka jo tuli ylös.

Käyt vaikka ylihuomenna poimimassa ämpärillisen mustikoita
ja lasket sitten uudestaan.

JaskaJuuso
siinä sänki pisti kaiken järkensä peliin ja jälki oli sen mukaistaHyvä oli että pisti!
Ja mars kaljalle siitä, tuottamaan energiaa Casio-laskimelleni!
Voi olla, että pari aivosolua kuolee, mutta niinhän täällä käy kaikille muutenkin...

Milloin, voi milloin, tulevat Heenok ja Elia(tai Mooses) takas maan päälle pistään asiat kuntoon...

Kristus ei kyllä tuu ennenkun nuo ovat käväisseet täälä!

Älkää, please, uskoko niitä fariseuksia ja kirjanoppineita, jotka koettavat saada teidät satimeen, vain joitakin HIMOJANNE tuomitsemalla! Saisitte toki heidän pauloillaan lisää RAHAA, mutta muuta etua siitä ei ole, päinvastoin, joudutte luopumaan koko kivasta TARPEESTA!

Tekevät teistä vain "...kaksi kertaa Helvetimmät, kuin itse ovat!"-(Jeesus jossain evankeliumissa)

Eli: "Kun saatte yhden käännynäisen, teette Hänestä..." - siis tuolla aloitettiin lainaus...

Mutta voi olla, että munkin on pakko siirtyä mustikansyöjäksi, tupakoinnin sijaan... Ja kenties täysin LUONNON HELMAAN, sen ehdoilla pelaavaksi, jos rahat loppuu(tupakin takia).

Ronron
Seuraa 
Viestejä9265
Liittynyt10.12.2006

Olen aina miettinyt että miltä tuntuu olla täysin sekaisin päästään, siis sellainen mielisairas. Joita joskus näkee vaikkapa kaduilla alasti pomppimassa huutaen "Jeesus pelastaa!! " Miten he ajattelevat? Miten he kokevat maailman? Mikä voi saada ihmisen käyttäytymään niin? Vai tekevätkö he sen tahallaan läppänä, kun ei ole mitään menetettävää enää? Pystyisivätkö he käyttäytymään ihan normaalisti halutessaan? Vai onko heillä vaan päässä jotain ihan siis - totaalisesti erilailla, onko siellä edes ketään? Agison, valaiseppa minua hieman, kerro miltä sinusta tuntuu?

くそっ!

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat