Seuraa 
Viestejä45973

Kehitys on seurausta muuntelusta. Jopa evoluutioteorian ydin on mutaatioissa jotka johtavat uusiin variaatioihin joiden välinen kamppailu johtaa "parhaiden" variaatioiden voittoon mikä edelleen johtaa kehitykseen. Demokratiassa on sama idea eli ideaalisen mallin mukaan sen pitäisi johtaa jatkuviin variaatioihin joiden välisen kamppailun tulisi johtaa enemmistön toivomaan muutokseen. Ihmisen mieli on kuitenkin kehittynyt erittäin konservatiiviseksi mikä on johtanut äärimmäisen hitaaseen kehitykseen. Valtapoliittisista syistä kehitystä on aina edullista hidastaa sillä muutosta on huomattavasti vaikeampi hallita kuin tilannetta jossa vallitsee status quo. Mielemme sakenne yhdessä sen synnyttämien valtapoliittisten intressien kanssa on synnyttänyt kulttuurin joka on kyennyt äärimmäisen menestyksekkäästi hidastamaan yhteisömme kehitystä.

Onko olemassa menetelmiä joiden avulla kykenisimme murtamaan kehityksen edessä olevia esteitä ja synnyttämään kasvavan määrän variaatioita joiden keskinäinen kamppailu johtaisi nopeampaan kehitykseen. Oman näkemykseni mukaan pullonkaulana on yksilön tietoisuus eli meidän olisi kyettävä vapauttamaan kasvava määrä yksilöitä olemassa olevien teorioiden ja näkemysten pauloista kehittelemään uusia omaperäisiä ajatusrakennelmia joiden keskinäinen kilvoittelu edelleen johtaisi kulttuurimme aiempaa nopeampaan muutokseen.

Se ovatko teoriat ja näkemykset oikeita tai vääriä on toisarvoista sillä aivan kuten biologinen evoluutio, myös ideologinen evoluutio kyllä seuloo suuresta joukosta käyttökelpoisimmat ideat. Jokainen meistä on varma oman näkemyksensä oikeellisuudesta sillä emmehän muuten olisi kyseistä näkemystä omaksemme huolineet. Koska kenelläkään ei kuitenkaan ole mitään kiintopistettä joka mahdollistaisi oman näkemyksen objektiivisen arvioinnin, jää ainoaksi mahdollisuudeksemme heittää omat näkemyksemme yleiselle areenalle kamppailemaan yhdessä muiden näkemysten kanssa ja antaa ideologisen evoluution hoitaa loput.

Tämä palsta demonstroi mielestäni mitä loistavimmin kulttuurimme kehitystä hidastavan perusongelman olemassaolon. Sen sijaan että toisistaan mittaa ottaisivat lukuisat, eri yksilöiden omissa päissään kehittelemät ideat, käy taistelu lähes poikkeuksetta kahden jotain jo olemassa olevaa näkemystä kannattavan ryhmän välillä. Tämä minimoi variaatiot ja johtaa hitaimpaan mahdolliseen kehitykseen. Kovassa luonnontieteessä ilmiö on aiheiden abstraktiuden johdosta vielä jossain määrin ymmärrettävää. Kuitenkin mitä kauemmaksi matematiikasta ja teoreettisesta fysiikasta edetään, sitä enemmän ilmiö kuvastaa mielemme jäykkyyttä omaksua uutta ja tarrautua vanhaan.

Ongelman ratkaisu vaatii ehdottomasti yksilön tietoisuuden ominaisuuksien pohdiskelua. Aihe on kuitenkin lähes tabu mikä on sikäli ymmärrettävää että valtapoliittisesti mikään ei ole niin vaarallista kuin sankempien joukkojen innostuminen itsenäiseen, rohkeaan ja sovinnaisuuden rajoja rikkovaan ajatteluun. Tässä valossa jokaiselle on varmasti ymmärrettävää kirkonmiesten julistautuminen karitsojaan laiduntaviksi paimeniksi tai yleisemmin tietyn ajan valtaeliitin piiloutuminen kaikkia komentavan Jumalan taakse. Myöhemmin kirkon tehtävän otti samalla periaatteella toimiva valtio ja nyt kristinuskon liturgian onkin kovaa vauhtia korvaamassa valtion kontrolloima akateeminen tiede.

Tiede sinänsä (tai lähinnä tieteellinen menetelmä) mahdollistaa myös ajatusten nopeamman evoluution. Mielemme rakenne toimii kuitenkin pullonkaulana ja olemme edelleen siinä määrin auktoriteettiuskon vankeja että pääosa ajattelusta keskittyy luovan toiminnan sijasta olemassa olevien ajatusten omaksumiseen tai parhaillaankin niiden keskinäiseen vertailuun. Tämä ei sinänsä ole ihme kun huomioidaan viimeisten vuosituhansien historia eli kulloisenkin keskusvallan aktiivinen pyrkimys mielikuvituksemme ja luovuutemme rajoittamiseen. Meidät on kasvatettu uskomaan ja seuraamaan, ei epäilemään, kyseenalaistamaan tai kulkemaan omia polkujamme.

Itse olen kiinnostunut mielemme niistä rakenteista jotka hidastavat uusien ajatusten juurtumista ja edistävät vanhojen näkemysten hengissä pysymistä silloinkin kun niiden aika on jo auttamatta ohi. Jos joku teistä on kiinnostunut aiheesta niin suosittelen lämpimästi muutaman Timothy Learyn esitelmän kuuntelemista ilman ennakkoasenteita. Kyseiset esitelmät löytyvät osoitteesta

http://www.zencast.com/channels/showcha ... 3&cid=1008

Alla mainitut luennot parhaassa kuuntelujärjestyksessä

16. 130-Leary: 1966 Radio Interview
9. 137-Leary: "Creation of the Future”
4. 142-Leary: "The Creation of the Future"

Muutkin podcastit ovat loistavaa kuunneltavaa joskin ne vaativat avointa mieltä ja monista kulttuurimme meihin istuttamista ennakkoluuloista vapautumista. On kuitenkin hyvä muistaa että valtarakenteen säilyttämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää pyrkiä saattamaan kaikki sen kannalta vaarallinen materiaali massojen silmissä huonoon valoon.

ps. konservatiivisuuden etuja on perusteltu monin eri tavoin ja yleisin väite kuuluu seuraavasti: mikäli asiat etenevät liian nopeasti, ehdimme vikapolulle lähtiessämme sitä pidemmälle harhaan mitä vähemmän konservatiivinen yhteisömme sattuu olemaan. Oman näkemykseni mukaan tällaiset väitteet ovat kuitenkin vain valtapoliittisista syistä esitettyjä tekosyitä Status Quo:n säilyttämiselle.

Kommentit (4)

totinen
Seuraa 
Viestejä4887

Tietenkin uudet ajatukset ja teoriat rikastuttavat ajattelua, mutta niitä on vaikea testata pelkässä nettikeskustelussa. Hyvin harvoilla meistä on mahdollisuuksia kokeilla ideoitaan käytännössä, joten tuloksena ylenmääräisestä ideoiden heitosta on vain hallitsematon informaatiokaaos.

totinen
Tietenkin uudet ajatukset ja teoriat rikastuttavat ajattelua, mutta niitä on vaikea testata pelkässä nettikeskustelussa. Hyvin harvoilla meistä on mahdollisuuksia kokeilla ideoitaan käytännössä, joten tuloksena ylenmääräisestä ideoiden heitosta on vain hallitsematon informaatiokaaos.Aivan samalla tavalla ajattelivat katollisten dogmien jäykistämät massat sekä niiden taakse piiloutunut eliitti myös 500 vuotta sitten. Vanhan rakenteen rikkoutumisesta ei kuitenkaan ollut seurauksena hallitsematon informaatiokaaos vaan uuden teorian/kokonaiskuvan asteittainen kehittyminen. Luonnon menestyksekkäimmät järjestelmät elävät jatkuvassa dynaamisessa tasapainossa mikä johtaa ajoittain radikaaleihinkin murroksiin jotka niiden hetkellisestä kaoottisuudesta huolimatta ovat lopulta päävastuussa koko kehityksestä.

Myös ihmisen luomien ideologioiden ja teorioiden kohdalla kehitys tapahtuu murrosten kautta. Mielemme rakenne johtaa kuitenkin tilanteeseen jossa teorioista tulee dogmeja joiden sortuminen tapahtuu aina optimitilannetta huomattavasti myöhemmin. Suurin osa navigoi ajatusten aavoilla omaa "järkeään" käyttäen. Tällöin kuningas on se joka ymmärtää kuinka tuo järki toimii ja kuinka sitä voidaan ohjelmoida.

Uteliaita suosittelen kuuntelemaan mitä Aldous Huxleyllä oli asiasta sanottavanaan jo vuonna 1962. Olisiko mahdollista että elämme jo toinen jalka tieteellisessä diktatuurissa vaikkemme sitä yleisesti tiedostakkaan? Oletko varma että omana pitämäsi ajattelu on todella sitä mitä luulet sen olevan? Kuinka voit kriittisesti tarkastella omaa ajatteluasi/järkeilyäsi?

http://www.zencast.com/channels/showcha ... 3&cid=1008
2. 144-Huxley: "The Ultimate Revolution"

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ongelma on usein siinä, että status quo perustuu ihmisten geeneihin. Kaikki lukkiutuneet säännöt juontavat juurensa geeneihin, eikä sääntöjä silloin ole helppoa rikkoa.

Esimerkiksi lähimmäisistä välittäminen ja kilpailu. Ihmiset tekevät yhteistyötä ja välittävät läheisistään. Sosiaalisuus on jo geeneissä. Tästä on juontunut säännöt ihmisoikeuksiin ja hyysäämiseen. Toisaalta ihmiset ovat kilpailullisia, koska geeneissä on sekin, että paras uros menestyy ja ihmiset keräävät tavaraa itselleen. Tällöin kapitalismi yksinkertaisesti on jo geeneissä, eikä sitä mennä tuosta vain muuttamaan.

Myös ihmisten luonteet ovat jo geeneissä. Esimerkiksi useimmat ihmiset ajattelevat tietenkin keskimääräisellä nopeudella. Eli jos ihminen ei ole vastannut 10 sekuntiin, normaalissa tilanteessa se tulkitaan siten, että vastausta ei tule. Jotkut saattavat miettiä asiaa kauemmin, esimerkiksi puoli minuuttia ja sitten vasta sanoa asiansa. Mutta kaikki muut ovat jo menneet asioissa eteenpäin eikä hidasta mutta syvällisesti ajattelevaa enää kuunnella.

Lisäksi usein on niin, että koska ihmiset ajavat etupäässä omia asioitaan, niin paitsi että hidasta syvällisesti ajattelevaa ei kuunnella, niin nopeasti päätöksiä latelevat ajavat tietenkin omia etujaan. Tällöin muut tulevat perässä ja virheistä tulee riitaa puolin ja toisin myöhemmin. Tai sitten muut (tai osa muista) lähtee omaan suuntaansa.

Ideologian tehtävä on pitää enemmistön ajattelu kurissa. Katollisen kirkon dogmaattinen teologia piti euroopan henkistä elämää otteessaan vuosisatoja eikä sen asettamista kaavoista ollut helppo vapautua. Nyt ajattelun patoaminen tapahtuu Akateemisen tieteen asettamien teorioiden avulla. Suuri joukko vähälle huomiolle jääviä kokeita ja havaintoja osoittaa etteivät geenit tarjoa niinkään rajoituksia kuin mahdollisuuksia. Teoria jonka mukaan geenit määrittelevät kaiken ja tekevät muutoksen lähes mahdottomaksi on vain uusi versio luovaa ajattelua rajoittavasta virheellisestä näkemyksestä.

Tässä muutamia koetuloksia ja havaintoja jotka tukevat näkemystä jonka mukaan geenit eivät ole rajoittava tekijä.

Kun ranskan katoamassa olevaa kettukantaa alettiin tutkia pelastamistarkoituksissa, havaittiin seuraava mielenkiintoinen ilmiö. Normaalista kaksi poikasta synnyttävät kettunaaraat saivat keskimäärin neljän yksilön poikueita joissa naaraiden osuus oli keskimäärin 5/7. Jostain syystä "sukupuuton" uhka oli aktivoinut geenit toimimaan tavalla joka johti populaation säilymisen kannalta optimaalisiin tuloksiin.

Laktoosia energianaan käyttävän bakteerin genomista poistettiin se osuus joka vastasi laktoosin hajoittamiseen tarvittavien "tuotteiden" valmistuksesta. Kun näin käsitellyn geenomin omaava bakteerikanta laitettiin laktoosia sisältävään liuokseen, kykeni se hetken kuluttua taas hajoittamaan laktoosia ja selviytyi varmaksi oletetulta joukko kuolemalta. Genomista paljastui mekanismi joka kykeni kirjoittamaan itseään uudestaan.

tässä on ainoastaan kaksi esimerkkiä niistä monista kokeista ja havainnoista jotka osoittavat vanhan teorian aikansa eläneeksi. Uusi näkemys geenien todellisista ominaisuuksista on muotoutumassa vasta vähitellen. Näkemys jonka mukaan geenit ovat rajoittava tekijä palvelee kuitenkin monia sellaisia tarkoituksia joiden johdosta vanhan näkemyksen murtuminen on kiusallisen hidasta. Esimerkiksi lääketehtaille kyse on suurista rahoista sillä vanha teoria nostaa kovan lääketieteen avainasemaan uuden pudottaessa sen roolia merkittävästi.

Kuulemme joka päivä uusista havainnoista joiden mukaan jokin geeni on vastuussa jostain tietystä sairaudesta ja kuinka tähän ollaan uuden ymmärryksen pohjalta kehittelemässä uutta kallista lääkettä. Ikävä kyllä suurin osa tutkimuksesta tehdään lääkeyhtiöiden rahoituksella ja tietyn tyyppiset näkemykset saavat huomattavasti enemmän palstatilaa kuin toiset. Emme ymmärrä DNA:n toimintaa vielä alkuunkaan. Kaikki merkit kuitenkin viittaavat ilmiöihin jotka kyseenalaistavat näkemyksen jonka mukaan geenit orjallisesti määrittelevät sen minkälaiseksi organismi kehittyy. Virheellinen teoria kutenkin ansiokkaasti hidastaa uuden ymmärryksen kehittymistä ja antaa kovalle lääketieteelle huomattavasti suuremman roolin kuin minkä se ansaitsee.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat