Seuraa 
Viestejä13176

Minkä ihmeen takia pitää kysyä omaisilta ruumiinavaukseen lupaa, eikö olisi hyvä että kaikki tutkittaisiin ja lääkärit ja tutkijat saisivat itse päättää asiasta.

kuitenkin jo 90 prosenttia avataan, mutta 10 % ei.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (37)

Varmaan siksi että yhden lääketieteellisen ruumiinavauksen hinta lasketaan tuhansissa euroissa ja usein kuolinsyy on kohtuullisen selvä. Ja tuo luku on virheellinen.

Vierailija
Rollerball
Varmaan siksi että yhden lääketieteellisen ruumiinavauksen hinta lasketaan tuhansissa euroissa ja usein kuolinsyy on kohtuullisen selvä. Ja tuo luku on virheellinen.

Mikä luku on virheellinen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija

Ettei Vaarin tarvitse aina näihin puuttua:
-ruumiinavaus
-kuolinsyy

Ja itse asiasta: mistä olet tuon 90% saanut? En usko ennenkuin näen mustaa valkoisella.

Jos vainaja on jäänyt junan alle ja levähtänyt seitsemääntoista osaan, niin kai olisi verorahojen tuhlausta pilkkoa kaveria enempää. Omaisilta myös usein kysytään haluavatko he ruumiinavauksen, harvemmin kai haluavat.

Lain mukaan kodin ulkopuolella kuolleet vainajat avataan aina.

Ihan hyvä sääntö, kuolinsyy selviää myös meille jälkeenjääneille ja tieteellisesti katsoen oppi lisääntyy,

Ei me eletä Ameriikassa, onneksi

Mummo
läheisensä jo haudannut

Lääketieteellinen ruumiinavaus tehdään, jos kuolinsyy on epäselvä. Lääkäri ei voi laatia kuolintodistusta jos ei ole varma kuolinsyystä. Omaisilla on kuitenkin oikeus kieltää ruumiinavauksen teko, eli heiltä vaaditaan siihen aina kirjallinen lupa. Tarkkoja lukuja en tiedä, mutta sanoisin, että tuo 10% on varmaan aika lähellä sitä kuinka suurelle osalle vainajista avaus tehdään.

Edellä mainittu pätee kuitenkin vain jos kuoleman tiedetään aiheutuneen jostakin sairaudesta. Jos kuolinmekanismiksi epäillään tapaturmaa tai sen on aiheuttanut jokin lääketieteellinen operaatio, itsemurha tms., tai jos kuolema on tapahtunut yllättävästi, tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Tällöin omaisten lupaa ei tarvita. Tässä tapauksessa kuolintodistuksen laatii lääninoikeuslääkäri.

Vierailija
Mummo
Lain mukaan kodin ulkopuolella kuolleet vainajat avataan aina.

Ihan hyvä sääntö, kuolinsyy selviää myös meille jälkeenjääneille ja tieteellisesti katsoen oppi lisääntyy,

Ei me eletä Ameriikassa, onneksi

Mummo
läheisensä jo haudannut

Mitä tarkoitat tolla että ei eletä Amerikassa?

Kävi tässä äskettäin niin että omainen kuoli ja kodin ulkopuolella, meiltä kysyttiin haluammeko, että ruumiinavaus tehdään. Emme halunneet, avausta ei tehty.

kytoann
Seuraa 
Viestejä2076
Mummo
Lain mukaan kodin ulkopuolella kuolleet vainajat avataan aina.

Ei kai sentään? Ihan varmasti enemmän kuin 10% kuolee kodin ulkopuolella!
Sairaalassa kuolleiden kuolinsyy kai useimmiten tiedetään ilman avaustakin, sen sijaan nimenomaan kotona yllättäen kuolleiden kuolinsyy voi olla tarpeen selvittää ruumiinavauksella.

Tyhmyydelle minä olen vihainen kuin rakkikoira; mutta viisaus ei ole kaikille suotu.

Luepa Noorin viesti.

Suomessa kuolinsyy selvitetään siististi ilman asianajajija. Puhelimitse olen voinut omien, rakkaitten vainajieni obduktiolöydöksistä puhua.

Vasta vanhetessa joutuu tekemisiin yhteiskunnan vaikeimpien puolien kanssa.

Isoimmat bonukset haluaisin itse myöntää Pelastuslaitoksen jätkille, kuin bensahemmoille. Hiukka tärkeempää hommaa toteuttavat.

Mummo

DedMoroz
Seuraa 
Viestejä19810

Noita prosentteja hieman viilaisin.

Suomessa kuoleepi noin 50 000 kansalaista per vuosi ja yli 10 000:lle niistä tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Elikkäs jo niiden osuus on 20 % elon laskuopin mukaan. Tuohon lääketieteelliset avaukset päälle.

Lisäksi tuohon Noorin juttuun.
Myös ulkomailla kuolleille suoritetaan oikeuslääketieteelinen ruumiinavaus riippumatta siitä, onko vainaja avattu jo kuolinmaassa vai ei.
Samoin, jos on pienikin epäilys että kuolemaan liittyy rikos.

I usually give people more chances than they deserve but once I'm done, I'm done.

DedMoroz
Suomessa kuoleepi noin 50 000 kansalaista per vuosi ja yli 10 000:lle niistä tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Elikkäs jo niiden osuus on 20 % elon laskuopin mukaan. Tuohon lääketieteelliset avaukset päälle.Mistä sait nuo luvut? Olen vainaja-asioiden kanssa tekemisissä lähes päivittäin, ja omakohtaisen kokemukseni mukaan oikeuslääketieteellisiä avauksia suoritetaan suhteellisen vähän verrattuna kuolleiden lukumäärään.

DedMoroz
Lisäksi tuohon Noorin juttuun.
Myös ulkomailla kuolleille suoritetaan oikeuslääketieteelinen ruumiinavaus riippumatta siitä, onko vainaja avattu jo kuolinmaassa vai ei.
Samoin, jos on pienikin epäilys että kuolemaan liittyy rikos.

Olet oikeassa. Omani olivat vain esimerkkejä.

Päätin sitten etsiskellä tarkempaa tietoa. Alla olevan lähteen mukaan Suomessa tehdään lääketieteellinen avaus nimenomaan 10%:lle kuolleista. Linkissä on muutenkin enemmän tietoa aiheesta kiinnostuneille.

http://www.yle.fi/akuutti/arkisto2004/200104_c.htm

Oikeuslääketieteellisten avausten lukumäärää en näin äkkiseltään löytänyt, jatkan etsiskelyä.

DedMoroz
Seuraa 
Viestejä19810
Noor
Mistä sait nuo luvut? Olen vainaja-asioiden kanssa tekemisissä lähes päivittäin, ja omakohtaisen kokemukseni mukaan oikeuslääketieteellisiä avauksia suoritetaan suhteellisen vähän verrattuna kuolleiden lukumäärään.

http://www.ahtseura.org/docs/Tommi2003.pdf
sivu 82

Suomessa kuolee vuosittain n. 50 000 kansalaista. Kuolemansyyn selvittämiseksi tehdään joka vuosi oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia yli 10 000 ja keskimäärin joka toisessa tapauksessa oikeuslääkäri pyytää oikeuskemiallista tutkimusta. Maassamme on siten poikkeuksellisen tarkka kuolemansyyn selvittämisen järjestelmä ja lähes kaikki myrkytyskuolemat ovat myös kemiallisesti varmistettuja.

I usually give people more chances than they deserve but once I'm done, I'm done.

Lääketieteellisessä ruumiinavauksessa tulee aina harkita sen tarpeellisuus tieteelle sekä omaisille. Mikäli potilas (vainaja) on ollut säännöllisessä lääkärinhoidossa ennen kuolemaa ja kuolinsyy on tunnettu, ei ole syytä tehdä ruumiinavausta, vaan hoitava lääkäri voi kirjoittaa kuolintodistuksen.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, 3 LUKU, on poliisiviranomaisen / tuomioistuimen päätöksen alainen toimenpide.


Laki kuolemansyyn selvittämisestä 1.6.1973/459

2 LUKU

Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

3 § (27.11.1992/1089)

Lääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämisessä on noudatettava sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia menettelytapoja.

4 §

Lääketieteellinen ruumiinavaus voidaan kuolemansyyn selvittämiseksi suorittaa, jos kuollut henkilö viimeisen sairautensa aikana on ollut lääkärin hoidossa ja jos ruumiinavaus on yleisen terveyden- ja sairaanhoidon kannalta tarpeellinen.

Vainajan lähimmän omaisen tai vainajalle muuten läheisen henkilön hakemuksesta on lääketieteellinen ruumiinavaus suoritettava 1 momentissa mainittujen edellytysten esteenä olematta, mikäli se voi tapahtua vaikeuttamatta sairaanhoitolaitoksen tai terveyskeskuksen muuta toimintaa.

Lääketieteellistä ruumiinavausta ei saa suorittaa silloin kun on suoritettava oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus.

5 §

Sairaanhoitolaitoksessa tai terveyskeskuksessa kuolleen taikka sinne kuolleena tuodun henkilön lääketieteellisen ruumiinavauksen suorittamisesta päättää sairaanhoitolaitoksen tai terveyskeskuksen asianomainen ylilääkäri tai vastaava lääkäri. Toimenpiteeseen on saatava vainajan lähimmän omaisen tai vainajalle muuten läheisen henkilön suostumus. Jos suostumusta ei kuitenkaan viivytyksettä voida saada, lääninhallitus voi, lääkärin saatettua asian sen ratkaistavaksi, antaa luvan ruumiinavauksen suorittamiseen.

Lääketieteellisen ruumiinavauksen suorittamisesta 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun hakemuksen johdosta muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle kuolleelle henkilölle päättää sen lääketieteellisiä ruumiinavauksia suorittavan sairaanhoitolaitoksen tai terveyskeskuksen asianomainen ylilääkäri tai vastaava lääkäri, jota ylläpitävässä kunnassa tai kuntainliiton jäsenkunnassa henkilöllä oli kuollessaan [väestökirjalain (141/69)] mukainen kotipaikka. Jos kuolleen henkilön kotipaikkaa ei voida vaikeuksitta selvittää ja jos muut erityiset syyt niin vaativat, päättää asiasta kuolinpaikkaa lähinnä olevan lääketieteellisiä ruumiinavauksia suorittavan sairaanhoitolaitoksen tai terveyskeskuksen asianomainen ylilääkäri tai vastaava lääkäri.

Mikäli 1 momentissa mainitun lääkärin päätös on kielteinen, mutta sairaanhoitolaitoksessa tai terveyskeskuksessa kuollutta henkilöä hoitanut lääkäri katsoo ruumiinavauksen suorittamisen tarpeelliseksi, on hoitaneella lääkärillä oikeus saattaa asia lääninhallituksen ratkaistavaksi.

6 §

Lääninhallituksen on käsiteltävä lääketieteellisen ruumiinavauksen suorittamista koskeva asia kiireellisenä. Ennen asian ratkaisemista on vainajan lähimmälle omaiselle tai muuten läheiselle henkilölle varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi, mikäli se ilman kohtuutonta viivytystä on mahdollista.

Mikäli ruumiinavauksen suorittamista pyytää muu kuin 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu ylilääkäri tai vastaava lääkäri, on ylilääkärille tai vastaavalle lääkärille varattava tilaisuus lausunnon antamiseen, mikäli se ilman kohtuutonta viivytystä on mahdollista.

Antaessaan luvan ruumiinavauksen suorittamiseen lääninhallituksen on samalla määrättävä avauspaikka.

Lääninhallituksen tämän pykälän nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

3 LUKU

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

7 §

Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta,

1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa;

2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai

3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.

8 §

Mikäli lääketieteellisessä ruumiinavauksessa ilmenee 7 §:ssä tarkoitettuja seikkoja, on suorittajalääkärin välittömästi saatettava asia poliisin tietoon.

9 §

Jos kuolemansyytä ei voida todeta ulkonaisen ruumiintarkastuksen suorittaneen lääkärin lausunnon ja muiden tutkinnassa esiintyneiden seikkojen perusteella, on suoritettava oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus ennenkuin kuolleen saa haudata tai ruumiin luovuttaa lääketieteen opetusta tai tutkimusta varten yliopistolle tai korkeakoululle.

10 §

Määräyksen oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen suorittamisesta antaa poliisipiirin päällikkö tai poliisipiirin johtosäännössä määrätty muu virkamies, lääninhallitus, keskusrikospoliisi tai tuomioistuin.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730459

Löysin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilastoja, joiden mukaan vuonna 1993 (!) heidän alueellaan kaikista kuolleista 13,2%:lle tehtiin lääketieteellinen avaus ja 16.4%:lle oikeuslääketieteellinen. Lisäksi mainittiin, että siinä missä lääketieteellisten avausten määrä on viime vuosina laskenut, oikeuslääketieteellisten määrä on nousussa, joten prosenttimäärä on varmasti nykyään jo isompi. Eli olit oikeassa, DM.

http://www.kuh.fi/~shp-web/julkaisut/39510a.htm

Lainausta:

" Lääketieteellisten ruumiinavausten osuus kaikista kuolleista on kaikissa teollistuneissa maissa viime vuosikymmeninä laskenut. Tärkeimmät syyt tähän ovat:

- lääkärit uskovat uusien tutkimusmenetelmien tehoon ja pitävät diagnoosejaan jo varmoina ja riittävinä

- opetusmuotona ruumiinavausdemonstraatioita pidetään vanhanaikaisena

- omaisten lupaa on joskus vaikea saada ja sen pyytämistä pidetään kiusallisena

- lääkärit pelkäävät ruumiinavaustulosten tuovan esiin hoidon virheitä ja epäonnistumisia

- kustannuksia karsitaan ymmärtämättä laadunvarmistuksen merkitystä

- patologille ruumiinavaus on ikävä velvollisuus ja harvoin tulolähde

- sairausvakuutusjärjestelmät eivät maksa avaustoiminnasta korvausta

- tutkimusmenetelmät ruumiinavaustoiminnassa eivät ole kehittyneet riittävästi"

Edit: Mainitaan nyt tähän loppuun vielä, että löysin myöhemmin myös uudemman oikkareiden prosenttiluvun, joka oli juuri tuo DM:n mainitsema 20%.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat