Seuraa 
Viestejä45973

Täällä Aira Kemiläisen jutussa on "suomalaisen historiankirjoituksen" VÄÄRÄ kuva manifestoituna HÄNEN OMANA, muka "objektiivisena tieteenään", ja hän "korjaa" ulkomaalaisten (läntisten) muka "väärinkäsityksiä", eli oikeita tosiasioita!

http://www.tieteessatapahtuu.fi/0506/Kemilainen0506.pdf

Tässä muutamia:

" Kun aikaa on kulunut jo 60 vuotta, Neuvostoliitto on hajonnut ja julkisesti on todettu Stalinin rikokset ja kommunistisen järjestelmän aiheuttamat tuhot, "

Kemiläinen viittaa tässä ja useassa muussa kohdassa "Kommunismin mustaan kirjaan" muka "faktana", vaikka siinä on kerrottu ainakin kymmenellä polittisen väkivallan uhrit sosialistimaissa, lasketaan niitä sitten kuinka hyvänsä.

Tämä jo heti kertoo, millaisesta "tutkimuksesta" on kysymys.

" Suomen valtio voisi kumota sotasyyllisyysoikeudenkäynnin tuomiot laittomina ja väärinä sekä liittää påäätökseen selvityksen Talvi- ja Jatkosotaan johtaneista syistä
ja tapahtumien kulusta. Silloin kävisi ilmi, että Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 1939 ja että Suomi ei tukenut kansallissosialistista Saksaa, vaan käytti sitä hyväkseen, kävi erillissotaa sekä onnistui siinä siten, että Suomea ei miehitetty, vaan maa säilytti itsenäisyytensä. "

Kukaan ei nykyään kiistä, etteikö NL ollut Talvisodan hyökkääjä, mutta tässä väitetään siten väitettävän, jotta "muutkin valheet" ja niiden kiistäminen saataisiin "samaan sarjaan": Mainilan laukauksilla ei olisi ollut hyökkäyskysymyksen kannalta mitään merkitystä VAIKKA SELLAISET OLISIKIN OLLUT.

Sen sijaan sotasyyllisyystuomiot olivat sekä lailliset että aiheelliset, ja vastaavaa menettelyä harrastetaan nyt ympäri maailmaa, mm. Sudanin Darfurin kriisissä, ja Bosnian sotien jälkiselvittelyuissä. Niissä on tai tulee määräaikainen erikoistuomioistuin.

"ERILLISSOTA" on paksu vale, sillä Suomi oli Saksan TOISEKSI TÄRKEIN LIITTOLAINEN Japanin jälkeen.

Hitlerin hyökkäysstategia riippui siitä ratkaisevasti, onko Suomi mukana vai ei, ja hänen tiedetään useaan otteseen muuttaneen suunnittelemaansa strategiaa (eteläinen tai pohjoinen): mm. Halhin Golin jälkeen elokuussa 1939, jolloin Japani ei pääsytkään varmistamaan, että Saksan joukot eivät joudu Keski-Aasiassa mottiin, jos Saksa hyökkää Kaspian ympäri Bakun öljyille, jotka olivat strategisesti keskeinen kohde.

Hitlerille oli yllätys, että Englanti ja sitten myös Ranska julistivat Saksalle Puolan takia sodan. Hänen tarkoituksensa oli alussa nitistää vain Ranska, koska tiesi sen (erityisesti sodanjohdon) heikoksi.

Hitler provosoi sekä Suomea että NL:a Talvisotaan provosoidakseen kriisin, mieluiten sodan, NL:n ja Englannin välille.

Mutta Talvisodan jatkuessa hän muuttikin taas linjaansa, ja rupesi näkemään Suomen potentiaalisena liittolaisena (mikä antoi balsamia haavoihin Halhin Golia ja Puolaa muka tasapainottaen...), ja vaati helmi-maaliskuussa Suomea heti tekemään millaisen rauhan tahansa, kunhan vain "maan johto" käytännössä Ryti ja Tanner (Walden, Erkko) SÄILYTTÄVÄT ASEMANSA.

viewtopic.php?f=13&t=22620&st=0&sk=t&sd=a

Kemiläinen:

" Suomi kävi jatkosotaa vain Neuvostoliittoa vastaan, mutta Iso-Britannia kommunistivaltion liittolaisena veti Suomen
toiseen maailmansotaan julistamalla sille sodan 6.12.1941. "

Suomi kävi sotaa alun pitäen ihan yhtä lailla Englannin kuin NL:nkin, viime kädessä kaiken sivistyksen tyhoamiseksi, ja Ryti ja Tanner tiesivät tämän erinomaisesti koko ajan.

" Yhdysvaltain presidentti Roosevelt oli myötämielinen
Suomelle, mutta katsoi, että Neuvostoliitto diktatuurina oli Amerikalle ja ihmiskunnalle vähemmän vaarallinen kuin Saksa, ja sitä paitsi se puolusti omaa maataan [1]. Sivuasiaksi jäi, että Neuvostoliitto itse oli vähän ennen miehittänyt Baltian maat ja yrittänyt samaa Suomessa.
Suurvaltaa oli autettava suurvaltaa vastaan, kun taas pienet valtiot jätettiin oman onnensa nojaan. "

NL ei ollut tosissaan yrittänyt miehittää Suomea tuolloin, eiköhän USA tuon kuitenkin tiennyt Englannin kautta.... Lisäksi USA:ssa ei voinut olla huomaamatta, että Suomi oli "kairannut verta nenästään" NL:n kanssa ennen Talvisotaa. Ja USA:kin saattoi olla mukana jo Kiinan poliittisessa yhtenäistämisessä Japanin hyökkäystä vastaan (joka alkoi 7.7.1937), jossa Tshiang Kai Shekillä, Englannin miehellä, oli ollut vaikeuksia taipua liittoon Maon kanssa.

" Suomi luettiin toisen maailmansodan häviäjiin, mikä vahvistettiin Pariisin rauhassa 1947 sekä sotasyyllisoikeudenkäynnissä, jossa kahdeksan johtavaa poliitikkoa tuomittiin siitä, että he olivat johtaneet Suomen sotaan ja estäneet rauhan tekemistä. Tämä asenne oli päätetty suurvaltojen kokouksissa. Kansallissosialismin syyllisyys ja Saksaan suuntautunut viha tulivat siis myös Suomen osaksi. "

Tuomio oli aiheellinen, mutta sen perimmäisimmät, jo talvisotaa edeltävälle kaudelle palautuvat syyt jäivät vähemmälle käsittelylle, ja painotettiin liittoutumista Jatkosodan tapahtumissa HItlerin kanssa. (Tanner oli kuitenkin ihan pikku nilkki niissä asioissa. Hänet oli NL:n hallituksestaerottamisvaatimusten takia siirretty ulkoministerintä kansanhuoltoministeriksi.)

"Suomen poliittinen asema oli niin vaikea 1940 - 1970-luvuilla, että sodan tapahtumien käsittely Suomen kannalta jätettiin vain historiankirjoituksen asiaksi, ja Neuvostoliiton myötäilyn takia julkinen sana painoi totuudenmukaiset esitykset huomaamattomiin ja nosti esiin ne tulkinnat, joissa Suomi nähtiin syyllisenä joko reaalipolitiikan puutteeseen tai saksalaismielisyyteen."

Eli kuva oli silloin 60-luvulla erittäin todenperäinen.

Mutta sen takaa aina kuiskuteltiin, että "nyt onvain puhuttava näin, NL:n painostuksesta", muka...

Vaikka läntiset objketiiviset historioitsijat olivat pilkulleen samaa mieltä.

" Kun kansainvälisissä esityksissä pääpaino pantiin
sille maailmansodan jaksolle, joka alkoi Saksan
hyökkäyksestä Neuvostoliittoon kesäkuussa 1941 ja painettiin piiloon vuodet 1939?40 eli aika, jolloin Neuvostoliitto ja Saksa elokuussa 1939 tekivät Molotov-Ribbentrop-sopimuksen ja Neuvostoliitto hyökkäsi Puolaan ja Suomeen sekä alisti Baltian valtiot, niin Suomen katsottiin hyökänneen Neuvostoliittoon. "

Sitä Suomi OLIKIN II maailmansodassa: Barbarossan kolmanneksi tärkein valtio!

Esimerkiki Romanian mukaan ottaminen seurasi Suomen mukanaolosta, eikä päin vastoin.

Ja jo Norjan valtaus heti Talvisodan jälkeen palveli Saksan pohjoista hyökkäyssuuntaa.

Se pohjoinen hyökkäyssuunta sitoi saksalta tosiasiassa MILJOONA miestä siihen tilanteeseen verraten, että Saksa olisi hyökännyt vain Moskovaan, Stalingradiin ja Kaukasuksen yli Bakuun. Se sitoi NL:ltakin miljoona miestä, mutta se olisi sitonut puoli miljoonaa ilman sotaakin, ja sitä paitsi pitkät pohjoiset ja soiset rintamat olivat NL:lle edullisia, ja Saksalle tappavia. Ja NL:n armeijaan astui joka vuosi 1.5 miljoonaa uutta alokasta, kun Suur-Saksan armeijaan astui vain puoli miljoonaa. NL:n väestömäärä oli kaksinkertainen, ja syntyvyys kolmanneksen suurempi.

" 1940-luvulta eteenpäin Suomi rakensi suhteita länteen uuden tilanteen pohjalta. Toivottiin, että ajan kuluessa objektiivinen historiankirjoitus tekisi myös Suomelle oikeutta ja vääristymät siten korjaantuisivat. "

Tässä pitää nyt huomata, mitä "Kemiläisen-objektiivinen" tarkoittaa...

" Neuvostoliiton hajottua 1990-luvun alussa korjattiin Suomessa vain sitä, mikä voitiin kumota omalla julistuksella, kuten YYA-sopimus.Voitonjuhlien yhteydessä 2005 Suomen presidentti tosin puhui itsestään selvänä asiana "erillissodasta", mikä sai aikaan ärähdyksen Venäjän puolelta."

Tuolla möläyksellä Halonen sitten munasikin itsensä totaalisesti, ja paljasti todellisen tanneristisen "karvanvärinsä".

" Onko Suomen maine palautunut lännessä objektiivisen
historiankirjoituksen mukana?

Meillä usein unohdetaan, että suomenkielisellä historiankirjoituksella ei ole kaikua lännessä. "

Erittäin tärkeä ja rehellinen huomio, tämä loppu!

Tilanne johtuu kuitenkin siitä, että kaikki tietävät SUOMALAISEN "historiankirjoituksen" ovan paskaa!

" Myös länsimaiset historiantutkijat "erikoisalan tutkijoita" lukuun ottamatta ovat saaneet tietonsa historian yleisteoksista, jotka ovat toistaneet toisen maailmansodan kuvausta niiltä vuosikymmeniltä, jolloin viha Saksaa ja sen liittolaisia kohtaan oli ylimmillään.

Tämä selittänee seuraavan, itsenäisen Suomen toimia esittäneen lausuman nationalismin tutkimuksen piirissä vuonna 2004.

Tunnettu nationalismin tutkija John Hutchinson käsitteli myyttejä teoksessaan Myth against myth: the nation as ethnic overlay [2]. Käyttäen lähteenä William A. Wilsonin vuonna 1976 ilmestynyttä Suomen kansanrunoutta esittelevää teosta Folklore and Nationalism in Modern Finland hän vuonna 2004 esitti päättelyn, joka saattaa Suomen kuvan
valtiona outoon valoon [3].

Hutchinson katsoi, että kerätessään kansanrunoja
Itä-Karjalassa suomalaiset olivat ihastuneet tähän "pyhään alueeseen" siinä määrin, että itsenäistynyt Suomen valtio oli kaksi kertaa sodalla yrittänyt vallata sen. Englanninkielisessä muodossa kohta on seuraava:

"During the late nineteenth century tens of thousands of young members of the Finnish middle classes visited Karelia to tap its poetry, and after Finnish independence the Finnish nation-state fought two wars with the USSR in order to claim this sacred region for the nation (Wilson 1976: 47, 141-3).? [4] "

Ihan kuten se oli yrittänytkin! Heimosodalla ja Jatkosodalla, johon ketjuun liittyy Talvisotakin omalla tavallaan...

Suomi oli elokuussa 1918 vaatinut myös Kuollan niemimaata "rauhanteon edellytyksenä Venäjän kanssa". (Sodan Neuvosto-Venäjälle Suomi oli julistanut 15.5.1918, yksi päivä sen jälkeen, kun viimeinen Punainen osasto oli antautunut.)

viewtopic.php?f=13&t=26219&start=203&st=0&sk=t&sd=a

" Toisen maailmansodan kuvauksissa Suomen tapahtumat vuodesta 1941 lähtien samaistettiin liittoutuneiden vihaamien kansojen toimiin. Julkaisujen lyhyet maininnat olivat usein virheellisiä, ja asioista vaiettiin, jolloin saattoi syntyä väärä kuva. Samalla kun kansallissosialismi esitettiin pahimmaksi ihmisoikeuksia loukkaavaksi ideologiaksi, Neuvostoliiton ja kommunistisen ideologian aggressiivisuudesta ja brutaalisuudesta vaiettiin. "

Huomatakaa, että puhutaan IDEOLOGIAN "brutaalisuudesta ja aggressiivisuudesta", ideologiasta, josta ainakaan Kemiläinen EI TIEDÄ MITÄÄN.

" Kirjoittajan logiikan mukaan - tai tietämättömyyden
vuoksi - alueen riisto 1940 oli suomalaisille ansaittu rangaistus siitä, että he seuraavana vuonna 1941 yrittivät vallata nämä karjalaisten alueet takaisin ja samalla turvata Suomen, sillä Neuvostoliiton tarkoitus selvästi oli ollut vallata
koko Suomi [7]. Suomen osalta moni anglosaksi näyttää olleen samaa mieltä. "

NL:n tarkoitus ei ollut valloittaa Suomea.

Se tilanne, joka Talvisodan jälkeen syntyi, oli NL:lle suorastaan optimaalinen ensinnäkin Saksan sotavoimien sitomisen kannalta, ja myös Saksan sotavalmistelujen etenemisen seuraamisen kannalta siltä pohjalta, mitä se teki Suomessa. Ja myös vesi- ja junareittien suojaamisen kannalta Jäämereltä mm. Leningradiin.

" Gilbert sanoi, että Venäjä aikoi parantaa sotilaallista
puolustuslinjaansa pohjoisessa, hyökkäsi Suomeen marraskuussa 1939 ja suomalaiset suostuivat maaliskuussa 1940 "vaadittuun rajan korjaukseen" [19]. Toisen maailmansodan lopullisista rauhanehdoista puhuessaan hän sanoo, että uusien rajojen vetäminen ei aiheuttanut suuria
muutoksia. Järjestelyt olivat verraten vähäisiä ja liittoutuneet pitivät huolta siitä, että suuria konflikteja ei syntynyt [20]!"

HUH, kun kauheata.... KUN ON TOTTA!

" Sen jälkeen Suomi mainittiin Albrecht-Carrién kirjassa Neuvostoliiton ja Saksan neuvottelujen yhteydessä loka-marraskuussa 1940. Hän erehtyysanoessaan, että Neuvostoliitto silloin vaati Saksan joukkojen vetämistä pois Suomesta. "

Ei erehtynyt...

" Lieneekö hän tarkoittanut kauttakulkujoukkoja [22].
Maassa oli tosiasiassa Hangossa venäläisiä sotilaita.
Todellisuudessa Saksa tuona aikana kieltäytyi hyväksymästä Neuvostoliiton ilmoittamia Suomen valtausaikeita. "

Albrecht-Carrie, ja lähes kaikki muutkin läntiset kirjoittajat, PAITSI YKSI, William Shirer ("Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho"), OVAT OIKEASSA, ja KEMILÄINEN VALEHTELEE, kuten KOKO "SUOMALINEN HISTORIAKIRJOITUS":

Molotov torjui taitavasti Hiterin hyökkäysvaatimuksen NL:lle Persiaan (taas sodan saamiseksi NL:n ja Britannian välille!) sillä, että "Saksa ei ole toteuttanut edellisenkään "sopimuksen" ehtoja, vaan aloittanut sotilaallisen läsnäolon Suomessa".

Jenkit ovat panneet sen Hitlerin kirjurin neuvottelumuistion sitten netiinkin (varmaankin sen takia, kun siitä on hullun lailla valehdeltu!):

viewtopic.php?f=13&t=25608&start=0&st=0&sk=t&sd=a

Lopetan tähän, mutta saatan joskus jatkaa.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (63)

Arkkis

Lopetan tähän, mutta saatan joskus jatkaa.Mikäs siinä. Jatka ihmeessä. Aira Kemiläinen on yksi Suomen järkevimpiä ihmisiä ja häntä kannattaa aina lainailla laajasti. Kemiläinen on tuossakin täysin oikeassa.

Kyseessä ei kuitenkaan ollut varsinainen tutkimus, vaan perusteltu mielipidekirjoitus.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Minkä helvetin takia sinä jaksat selvittää bolsevikkien teoista - kun joka tapauksessa tiedetään, että nykyajan totaliristiset aatteet ja niiden häikäilemättömät toimintatavat saivat alkunsa juuri tuosta porukasta? Kyllä se Hitlerikin oikeasti otti mallia Venäjän vallankumouksellisten meiningistä.

vuosien 39 - 44 konfliktin aloitti neuvostoliitto! jatkosodan aloitti myös neuvostolitto pommittamalla helsinkiä, venäläiset itse ajoivat suomen saksan syliin painostavalla ja uhkailevalla välirauhan ajan politiikallaan. suomessa ei ollut kansallissosialismia juuri lainkaan. eikä juutalaisvainoja ollenkaan, lukuunottamatta kahdeksaa itävallan kansalaista. on täysin perusteltua puhua erillissodasta, suomihan ei hyökännyt leningradiin, ei edes sulkenut saartorengasta vaikka olisi sen helposti voinut tehdä. ja sitten vielä se muurmanninrata... kiitoksia veteraaneille että saimme syntyä vapaaseen ja vauraaseen suomeen.

ja arkkis... tuo sinun väitteesi että suomi kävi sotaa kaiken sivistyksen tuhoamiseksi on kyllä todella paksu!!! uskotko siihen itse?

Petu
Seuraa 
Viestejä2289

Molotov- Ribbentop-sopimus piti sisällään Suomen saattamisen Neuvostoliiton alaisuuteen.
Suomussalmelle 1939 tehdyt hyökkäykset olivat osoitus siitä,ja Mainilan laukaukset toimivat verukkeena.Joukot olivat varustettu myös kaikenmoisilla lahjoilla,joita oli tarkoitus antaa paikallisille.Sekä,sen lisäksi ,että joukot olivat sopimattomia varustukseltaan,heillä oli monella yllään paraatipuku.
He odottivat,että entisellä "punaisella" alueella(v.1918) ei olisi sotilaallista vastarintaa.Toisin kuitenkin kävi.
Tuo on täysi valhe,että Neuvostoliitolla ei olisi ollut tarkoitus valloittaa Suomea. Ainakin eteläinen ja lounaispuolinen rannikko oli taatusti tarkoitus valloittaa. Sillä olisi kätevästi suojannut vesireitin Leningradiin, sekä sieltä olisi voinut operoida kätevästi sukellusveneillä ja Itämeren laivastolla iskuja saksalaisia laivoja vastaan.Suomalaiset miinasulut olivat piikkinä laivaston toiminnalle.
Ei Stalin ,vaikka umpihullu olikin, tapattanut huvikseen omia joukkojaan. He kuitenkin menettivät noin miljoona miestä kaatuneina, haavoittuneina ja kadonneina.Lisäksi sodan loppuvaiheessa oli Suomella vastassa kaksi armeijakuntaa,joka tekee noin 700 000 miestä.Aika suurimittaista toimintaa ainoastaan sen vuoksi,että olisivat tyytyneet vain joihinkiin pieniin aluevaatimuksiin.
Nämä lansiliittolaisten "asiantuntijat" tässä asiassa toitottavat vain omaa voittajapuolen "totuutta" asiasta.
Kitkerän oloinen kommentointi näiltä vain osoittaa,että on paskan maku suussa,kun pää oli niin syvällä isä aurinkoisen takapuolessa.
Suomi otti yksinäisenä apua vastaan keneltä sitä sitten saikin.Valitettavasti Saksa oli se joka tuki eniten.
Lisäksi Suomi olisi ollut kahden rintaman temmellyskentällä,jos olisi kieltäytynyt Saksan tarjouksesta.Silloin olisi Saksa valloittanut Suomen ja Neuvostoliitto olisi hyökännyt Suomeen.
Apua ei olisi tullut keneltäkään. Kiitos näiden "pohjoismaiden veljien" Norjan ja Ruotsin,jotka jo talvisodassa estivät Ranskan ja Englannin suunnitelmat tulla Suomelle avuksi.Voiko näillä perusteilla sitten kovin luottavaisesti elää jatkosodan edeltävällä ajalla. Mielestäni sen ajan poliitikot tekivät asiansa niin hyvin, kun sen vain tilanteen nähden voi.
Tämä jälkiviisastelu länsivalloilla tuntuu olevan vieläkin voimissaan, ja suomettuminen käsitteenä on käytössä.
Olisivat tulleet Suomelle apuun keinolla millä hyvänsä niin ei tarvitsisi meitäkään ilkkua suometumisella.Kyllä mekin kuitenkin jotain opimme ajasta -39-44.

Petu
Seuraa 
Viestejä2289
sakkimies
vuosien 39 - 44 konfliktin aloitti neuvostoliitto! jatkosodan aloitti myös neuvostolitto pommittamalla helsinkiä, venäläiset itse ajoivat suomen saksan syliin painostavalla ja uhkailevalla välirauhan ajan politiikallaan. suomessa ei ollut kansallissosialismia juuri lainkaan. eikä juutalaisvainoja ollenkaan, lukuunottamatta kahdeksaa itävallan kansalaista. on täysin perusteltua puhua erillissodasta, suomihan ei hyökännyt leningradiin, ei edes sulkenut saartorengasta vaikka olisi sen helposti voinut tehdä. ja sitten vielä se muurmanninrata... kiitoksia veteraaneille että saimme syntyä vapaaseen ja vauraaseen suomeen.Sen venäläisetkin myöntävät,että "Suomen puoleinen" kaupunginosa Leningradin miehityksen aikana oli kansalaisille turvallisempia.Lisäksi Suomen vastaiselta rintamalta Neuvostoliitto pystyi tekemään joukkojen siirtoja saksalaisia vastaan eteläpuolelle Leningradin aluetta.Toisinsanoen,suomalaiset eivät olleet aktiivisia sodankäynnissä piirityksen aikana.Muuten näitä siirtoja ei olisi voinut tehdä.

JayD
Seuraa 
Viestejä830

Nii, että mistään mitää tietäisin.
Mutta aikas paljon oli tuossa arkkiksen mielipidekirjoituksessa kirjoitusvirheitä, kirjoitti otsasuoni pullistuneena oman ideologiansa "totuuksia"? Vai eikö isä aurinkoinen pelastanutkaan ja nyt täytyy kostaa "valloittajille"?

Tuosta Britannian tahdosta, nääs avusta Suomelle, en olisi niinkään varma. Ymmärtääkseni Britannia laski sen varaan, että ryssä miehittäisi Suomen, muut liittoutuneet Norskit ja Ruottin ja siten aiheuttaisi Saksalle ongelmia suuremmalla rintamalla sekä estäisi natsien pääsyn skandien luonnonvaroihin.
Mutta kiittäkäämme sen aikaista valtionjohtoamme sekä veteraanejamme siitä, että tämäkin keskustelu on mahdollista, jopa suomeksi

Vai olenko samalla lailla aatteideni vanki?

Petu
Suomi otti yksinäisenä apua vastaan keneltä sitä sitten saikin.Valitettavasti Saksa oli se joka tuki eniten.Niin, Saksa tuki suomalaisia Talvisodan jälkeen. Talvisodan aikana Saksa oli täysin passiivinen. Ei myynyt aseita tai antanut mitään tarvikeapua. Jopa esti Suomen Italiasta ostamien aseiden kuljetuksen alueidensa läpi.

Saksa ehdottomasti toivoi Suomen säilyvän itsenäisenä myöhempiä tarkoituksiaan varten. Mutta Molotov- Ribbentop-sopimuksen mukaisesti Hitler halusi Neuvostoliiton vakuuttuvan ettei Saksalla ollut mitään sotilaallisia aikeita sitä kohtaan.

Petu
Seuraa 
Viestejä2289
anomalia
Petu
Suomi otti yksinäisenä apua vastaan keneltä sitä sitten saikin.Valitettavasti Saksa oli se joka tuki eniten.Niin, Saksa tuki suomalaisia Talvisodan jälkeen. Talvisodan aikana Saksa oli täysin passiivinen. Ei myynyt aseita tai antanut mitään tarvikeapua. Jopa esti Suomen Italiasta ostamien aseiden kuljetuksen alueidensa läpi.

Saksa ehdottomasti toivoi Suomen säilyvän itsenäisenä myöhempiä tarkoituksiaan varten. Mutta Molotov- Ribbentop-sopimuksen mukaisesti Hitler halusi Neuvostoliiton vakuuttuvan ettei Saksalla ollut mitään sotilaallisia aikeita sitä kohtaan.
Oikeastaan Saksa oli aktiivisena osapuolena Suomen kohtalossa ennen talvisotaa.Molotov-Ribbentrop-sopimuksen lisäpöytäkirja piti sisällään maininnan,että Suomi kuuluu Neuvostoliiton etupiiriin Baltianmaiden ohessa.
Tästä sopimuksesta sai alkunsa koko härdelli Suomen ja Neuvostoliiton kanssa.

Suomen talvisodan "menestys" sai aikaiseksi Hitlerin kiinnostuksen Suomea kohtaan liittolaisena.Hitler sitoi Suomen takaisin sotaan v-41.Miten tämä sitten Saksan puolelta annettiin ymmärtää;Olette mukana tai hyökkäämme Suomeen -tyyliin. Sitä emme tiedä.

Oho
Seuraa 
Viestejä2004
anomalia

Saksa ehdottomasti toivoi Suomen säilyvän itsenäisenä myöhempiä tarkoituksiaan varten..Mitähän ne myöhemmät tarkoitukset mahtoivat olla? Mä en ole kyllä ollenkaan varma, että Saksalla oli mitään sen kummempia suunnitelmia Suomea varten vaan pikemminkin tilaisuus teki varkaan. Vastoin odotuksia Suomi säilytii itsenäisyytensä Talvisodan päättyesää "rauhaan", joka oikeasti oli pikemminkin aselepo ja jonka ehtoja NL ei juurikaan kunioittanut vaan lähinnä pyyhki nillä persettäään. Jos Saksalla olisi ollut mitään merkittävämpiä suunnitelmia Suomen suhteen, Suomea ei olisi annettu NL: etupiiriin.

Suomen sotilaallinen arvo Saksalle oli aika vähäinen, poliittisesti tai symbolisesti se saattoi olla suurempikin, koska Suomen mukana Saksan bolshevismin vastaisen ritstiretken rintama ulottui Jäämereltä Mustalle merelle. Sotilaalliset tavotteet joita Saksa sodan alkuvaiheessa Suomen kautta yritti saavuttaa olisivat olleet hoidettavissa myös Pohjois Norjan kautta.

Oho
anomalia

Saksa ehdottomasti toivoi Suomen säilyvän itsenäisenä myöhempiä tarkoituksiaan varten..Mitähän ne myöhemmät tarkoitukset mahtoivat olla? Mä en ole kyllä ollenkaan varma, että Saksalla oli mitään sen kummempia suunnitelmia Suomea varten vaan pikemminkin tilaisuus teki varkaan. Vastoin odotuksia Suomi säilytii itsenäisyytensä Talvisodan päättyesää "rauhaan", joka oikeasti oli pikemminkin aselepo ja jonka ehtoja NL ei juurikaan kunioittanut vaan lähinnä pyyhki nillä persettäään. Jos Saksalla olisi ollut mitään merkittävämpiä suunnitelmia Suomen suhteen, Suomea ei olisi annettu NL: etupiiriin.

Suomen sotilaallinen arvo Saksalle oli aika vähäinen...
En sanoisi noinkaan. Suomi oli ollut pitkään saksalaismyönteinen maa ja saksalaiset tiesivät että saattaisi olla kohtalaisen helppoa taivutella Suomi liittolaiseksi varsinkin kun revenssihenkeä oli olemassa. Operaatio Barbarossa muuttui Saksalle paljon helpommaksi, kun Suomi saatiin siihen mukaan. Suomen asevoimat olivat osoittaneet taistelukykynsä, se pidensi Neuvostoliiton rintamaa yli 1000 kilometrillä ja sitoi divisioonittain neuvostojoukkoja. Tosin saksalaisille saattoi olla myöhemmin pettymys, ettei suomalaiset valinneet heidän toivomia hyökkäyssuuntia.

Molotov- Ribbentop-sopimus oli saksalaisten puolelta jo alunperinkin pelkkää Stalinin kusetusta, jolla varmistettiin vakaat olot idässä lännen sotaretken ajaksi. Siinä vaakakupissa Suomi ei paljoa painanut ja oltiin valmiita uhraamaan.

Oho
Seuraa 
Viestejä2004
anomalia

Operaatio Barbarossa muuttui Saksalle paljon helpommaksi, kun Suomi saatiin siihen mukaan.No ei muuttunut, Suomen suunnalta haetut tavotteet, etenkin Muurmanskin sataman eristämisen, Saksa olisi voinut hoitaa melkein yhtä hyvin Pohjois Norjan kautta Barbarossan painopiste oli sen sijaan etelässä missä maasto mahdollisti Saksan salamasotataktiikan käytön.

Suomessa toimineet Saksalaiset olivat sodan alussa sekä kaluston että taktiikan puolesta aika hukassa. Turtolan "Kyllä täällä kaatuakin voidaan" vaikkei varsinainen tutkimus olekaan antaa aika lohduttoman kuvan Saksalaisten joukkojen taisteluarvosta Suomessa jatkosodan alussa.

Suomalaisten Saksalais myönteisyys ei ollut punaisen puupennin arvoinen, Saksa luopui Latviastakin silmää räpättyämättä ja Talvisodan alussa juuri kukaan ei tainnut uskoa Suomen selviämiseen. No kyllähän mäkin suunnittelen lottovoiton käyttöä joka lauantai.

Oho
anomalia

Operaatio Barbarossa muuttui Saksalle paljon helpommaksi, kun Suomi saatiin siihen mukaan.No ei muuttunut, Suomen suunnalta haetut tavotteet, etenkin Muurmanskin sataman eristämisen, Saksa olisi voinut hoitaa melkein yhtä hyvin Pohjois Norjan kautta Barbarossan painopiste oli sen sijaan etelässä missä maasto mahdollisti Saksan salamasotataktiikan käytön.

Suomessa toimineet Saksalaiset olivat sodan alussa sekä kaluston että taktiikan puolesta aika hukassa. Turtolan "Kyllä täällä kaatuakin voidaan" vaikkei varsinainen tutkimus olekaan antaa aika lohduttoman kuvan Saksalaisten joukkojen taisteluarvosta Suomessa jatkosodan alussa.

Suomalaisten Saksalais myönteisyys ei ollut punaisen puupennin arvoinen, Saksa luopui Latviastakin silmää räpättyämättä ja Talvisodan alussa juuri kukaan ei tainnut uskoa Suomen selviämiseen. No kyllähän mäkin suunnittelen lottovoiton käyttöä joka lauantai.
Latvian strateginen asema Suomeen verrattuna oli merkityksetön. Tuolloin Saksalle oli oleellista vain sotilaallisen vakauden säilyttäminen idässä, koska lännen sotaretkeen ja sen suunnitteluun panostettiin tuolloin kaikki huomio. Barbarossa olisi toki joskus toteutettu Talvisodan loppuratkaisusta huolimatta. Mutta aivan varmasti Saksalle oli merkittävä etu, kun mukana hyökkäsi lähelle 400 000 suomalaista uusilla aseilla varustettuna. Vaikka se ei ollut edes kymmenystä Saksalaisten omasta hyökkäysvoimasta, niin se sitoi Puna-armeijan pohjoiset osastot.

Saksan Suomessa olevien joukkojen yksi strateginen tehtävä oli myös varmistaa liittolaisen pysyminen rintamassa. Saksa halusi sitoa Suomen tiukasti sotaan. Asemasotavaiheen alettua ja sotaonnen käännyttyä Saksa pelkäsi jatkuvasti Suomen tekevän erillisrauhan Neuvostoliiton kanssa. Niin myös lopulta kävi.

sakkimies
vuosien 39 - 44 konfliktin aloitti neuvostoliitto! jatkosodan aloitti myös neuvostolitto pommittamalla helsinkiä, venäläiset itse ajoivat suomen saksan syliin painostavalla ja uhkailevalla välirauhan ajan politiikallaan.Jos "venäläiset ajoivat Suomen Saksan syliin" ennen Jatkosotaa, niin tietysti keskeinen keino ajaa oli juuri Talvisota. Mutta ulkomaantiedustelupäällikkö Pavel Sudoplatovin mukaan he olivat tulleet jo vuotta aikaisemmin ehdottoman vakuuttuneiksi siitä, että Suomi on "Saksan sylissä" täydellisesti, "itkit tai n...t". Sen mukaan oli elettävä.

Kaikki liittoutuneet olivat jo ennenkin tuota samaa mieltä, vaikka Suomen kansallissosialistit olivat Italian mallin mukaisia, ja heillä oli pieni kannatus. Mutta Stalinilla oli kuitenkin väärä käsitys, että Kokoomus ja Maalaisliitto eli vanhat Valkoisten päävoimat olisivat saksalaissuuntauksen tukipylväät. Se käsitys sitten vaihtui kesällä 1938, ja sen myötä koko NL:n politiikka Suomea kohtaan.

suomessa ei ollut kansallissosialismia juuri lainkaan. eikä juutalaisvainoja ollenkaan, lukuunottamatta kahdeksaa itävallan kansalaista. on täysin perusteltua puhua erillissodasta, suomihan ei hyökännyt leningradiin, ei edes sulkenut saartorengasta vaikka olisi sen helposti voinut tehdä.Ei se "erillissota" tuosta Jatkosodan lopusta jääkään kiinni, vaan sen alusta. Saksan vaihtoehtoina oli joko hyökätä Kaukasuksen yli ja Kaspian ympäri Bakuun, NL:n öljyntuotantokeskukseen, tai sitten Leningradiin, Moskovaan ja Uralille, sotateollisuuskeskuksiin (joita tosin oli myös Uralin itäpuolella, ja siellä oli muutakin mielenkiintoista kuten nikkeliä ja öljyä, jotka NL oli pitänyt visusti omana tietonaan).

Jos Saksa hyökkäisi pohjoista linjaa, olisi Suomen ehdottomasti oltava mukana. Ja Jäämerelläkin pitäisi olla oma kontrolli. Ja pohjoisten ja muiden joukkojen välille pitäisi muodostua maayhteys. Jos taas Saksa olisi hyökännyt eteläistä linjaa, Suomen ja Jäämerenkään ei olisi ollut niin tarkkaa. Kuhan siellä ei munittaisi.

Eteläinen linja vaikutti muuten ylivoimaiselsta, mutta siinä oli yksi erittäin paha huono puoli: Bakun öljyistä joutuisi tappelemaan myös Englannin joukkoja vastaan (joita Intian ja erityisesti nykyisen Pakistanin myötämielisissä riitti), ja kaikkein pahimmassa tapauksessa vielä Turkinkin joukkoja vastaan, mutta Leningradissa, Moskovassa ja Uralilla olisi pelkkä "ryssä" vastassa.

ja sitten vielä se muurmanninrata... kiitoksia veteraaneille että saimme syntyä vapaaseen ja vauraaseen suomeen.NL ei tavoitellut Suomen liittämistä itseensä. Ei se liittänyt Ulko-Mongaliaakaan, kun sellaiselle ei ollut pakottavaa syytä.

sakkimies
ja arkkis... tuo sinun väitteesi että suomi kävi sotaa kaiken sivistyksen tuhoamiseksi on kyllä todella paksu!!! uskotko siihen itse?Sillä tavalla kyllä, että päättäjillä oli täysin nurinkurinen, hitleriläinen käsitys "todellisesta sivistyksestä".

Suurin piirtein yhtä kieroontunut käsitys on tänään Halosella.

mvd
Minkä helvetin takia sinä jaksat selvittää bolsevikkien teoista - kun joka tapauksessa tiedetään, että nykyajan totaliristiset aatteet ja niiden häikäilemättömät toimintatavat saivat alkunsa juuri tuosta porukasta? Kyllä se Hitlerikin oikeasti otti mallia Venäjän vallankumouksellisten meiningistä.Hitler otti mallia Turkin Enver pashan armenialaisten kansanmurhasta 1915. Ja Churchill ja Stalinkin ottivat, mutta eri mielessä: oli kaikin puolin mahdollista ja luultavaa, ettei tapaus jää lajissaan viimeiseksi. (Eikä se kyllä ollut ensimmäinenkään.) Belgialla oli myös ainakin ollut meneillään Kongon väestön hävitysprojekti, mutta siitä tiesi noista suurvaltajohtajista jotakin korkeintaan Churchill, ehkä jotakin Hitlerkin.

sakkimies
"neuvostoliiton tarkoituksena ei ollut valloittaa suomea" entäs terijoen hallitus?Hyvä kysymys.

Olisihan Suomi voinut kuitenkin romahtaa, vaikka se ei olisikaan ollut varsinainen ykköstarkoitus!

NL oli esittänyt Englannille 1938 yhteistoimintaa Suomen olojen järjestelemiseksi tämän irrottamiseksi Saksasta, mutta Englanti oli kieltäytynyt. (Ei siellä ollut kyllä vielä silloin Churchill vallassakaan, vaan Neville Chamberlain, eikä atomipommisuunnitelmaakaan ollut vielä virallisesti käynnistetty.)

Tuon Suomen-suunnitelman olisi tuossa tapauksessa voinut kaivaa naftaliinista. Kuusisen hallituksessa oli vain kolme ministeriä, jotka oli mahdollisesti valittu "tosissaan", ja hallitsivat asioita, joita "ministeerasivat", nimittäin Kuusinen itse, "sisäministeri" Tuure Lehen, "tiede- ja koulutusalan" miehiä, omalta pohjakoulutukseltaan kansakoulunopettaja ja Petroskoin yliopiston tehtori, sekä puolustusministeri Akseli Anttila. Muut olivat silmiinpistävän "epäsopivasti" "tehtäviinsä" valittuja, ja tarkoitus ensi tilassa vaihtaa suomalaisiiin, jos mainitunlaista "etenemistä" tapahtuu.

Muitakin selityksiä on esitetty, kuten suomalaisten oma ehdotus, mutta sellaisena tuotakin olisi pitänyt sisäpiirin ulkopuolelle markkinoida.

Petu
Seuraa 
Viestejä2289
Oho
anomalia

Operaatio Barbarossa muuttui Saksalle paljon helpommaksi, kun Suomi saatiin siihen mukaan.No ei muuttunut, Suomen suunnalta haetut tavotteet, etenkin Muurmanskin sataman eristämisen, Saksa olisi voinut hoitaa melkein yhtä hyvin Pohjois Norjan kautta Barbarossan painopiste oli sen sijaan etelässä missä maasto mahdollisti Saksan salamasotataktiikan käytön.

Suomessa toimineet Saksalaiset olivat sodan alussa sekä kaluston että taktiikan puolesta aika hukassa. Turtolan "Kyllä täällä kaatuakin voidaan" vaikkei varsinainen tutkimus olekaan antaa aika lohduttoman kuvan Saksalaisten joukkojen taisteluarvosta Suomessa jatkosodan alussa.

Suomalaisten Saksalais myönteisyys ei ollut punaisen puupennin arvoinen, Saksa luopui Latviastakin silmää räpättyämättä ja Talvisodan alussa juuri kukaan ei tainnut uskoa Suomen selviämiseen. No kyllähän mäkin suunnittelen lottovoiton käyttöä joka lauantai.
Näin on.Saksalaisia joukkoja ei taidettu käyttää Karjalan kannaksella ollenkaan. Niitä taidettiin käyttää ainoastaan joidenkin eteläisen Suomen saarten takaisin valtamiseen.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat