Seuraa 
Viestejä8692

Ratan 16.9. tiedotteen mukaan suomalaiset selviävät Lehmä-veljesten konkurssista hyvin. Suomi onkin edelläkävijä pankkikriisien käsittelyssä.

Ratan arvio Lehman Brothersin selvitystilan välittömistä vaikutuksista Ratan valvottaviin

Ratan keräämien tietojen mukaan suomalaisilla pankeilla ei ole vakavaraisuuteensa ja kokoonsa nähden merkittäviä riskejä Lehman Brothers –ryhmästä. Olemassa olevat riskit sisältävät mm. joukkovelkakirjalainoja tai johdannaispositioita. Yksittäisillä Suomeen rekisteröidyillä sijoitusrahastoilla oli 31.8.2008 Lehman Brothersin liikkeeseen laskemia arvopapereita enimmillään 6 % rahastoarvosta.
Indeksilainojen pääomaturva ei kata liikkeeseenlaskijan konkurssia

Lehman Brothersin selvitystila heijastuu myös sen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin ns. indeksilainoihin. Indeksilainoja markkinoidaan usein pääomaturvattuina sijoitustuotteina. Pääomaturvalla tarkoitetaan sitä, että kohde-etuuden mahdollinen epäedullinen arvonkehitys ei vaikuta nimellispääoman takaisinmaksuun. Liikkeeseenlaskijan konkurssia pääomaturva ei kuitenkaan kata. Toistaiseksi on vielä epäselvää, miten Lehman Brothersin selvitystila vaikuttaa sen liikkeeseenlaskemien tai takaamien joukkovelkakirjojen takaisinmaksuun.

Rata ja muut eurooppalaiset valvojat seuraavat markkinahäiriön kehitystä ja arvioivat sen vaikutuksia rahoitusmarkkinoihin tiiviisti.

Suomalaisten pankkien vakavaraisuus on hyvä; kesäkuun 2008 lopussa vakavaraisuusluvut ylittivät kaikilla pankeilla selvästi vaaditun tason. Stressitestien mukaan pankkisektori kestää makrotalouden huomattavaakin heikkenemistä. Suomalaispankit ovat varainhankinnassaan nojanneet pitkälti talletuksiin, mikä osaltaan on suojannut pankkeja jälleenrahoitusriskiltä.

Tämän tiedotteen tiedot perustuvat Ratan 16.9. klo 12.00 mennessä valvottaviltaan saamiin tietoihin. Tarkastelussa olivat mukana ne pankit, joilla voidaan arvioida olevan Lehman Brothers -ryhmästä syntyviä riskejä.

  • ylös 0
  • alas 0

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat