Seuraa 
Viestejä13176

Toinen on lääkäri ja toinen ei ole. Mitä muuta ero näissä kahdessa ammatissa on?.

Sitten toinen tutkii ihmisten käyttäytymistä ja toinen parantaa mielentervysongelmia.

  • ylös 6
  • alas 2

Kommentit (6)

Neutroni
Seuraa 
Viestejä42774

Psykiatri on lääkäri. Lääkärit toteavat sairauksia ja hoitavat niitä lääkkein ja muilla lääketieteellisillä menetelmillä.

Psykologit taas ovat jonkinlaisia hoitajantapaisia, ja hoitavat lähinnä todettuja sairauksia tai muuten vain lieviä tapauksia puhumalla.

  • ylös 8
  • alas 28
tiäremiäs
Seuraa 
Viestejä13176
Neutroni
Psykiatri on lääkäri. Lääkärit toteavat sairauksia ja hoitavat niitä lääkkein ja muilla lääketieteellisillä menetelmillä.

Psykologit taas ovat jonkinlaisia hoitajantapaisia, ja hoitavat lähinnä todettuja sairauksia tai muuten vain lieviä tapauksia puhumalla.

ootko varma?. Mun mielestä ne tutkii kanssa jotain.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Psykiatri kun on lääkäri, hän saa määrätä nappeja ja kirjoittaa lääkärintodistuksia, psykologi taas on "vain" opiskellut yliopistossa psykologiaa (käyttäytymistiedettä) kuten yksi kaverini, joka sitten kyllä vaihtoi filosofiaan. Pitäähän sen psykiatrinkin opiskella, mutta opiskelee lääketieteellisessä.

Tässä Ben "Suomen Dr. Phil" Furmanin kirjoitus aiheesta:
http://www.verkkotie.fi/Koulutie/Kysy/0 ... urman.html

Lainataanpa tähän:

Mitä eroa on psykiatrilla ja psykologilla?

Psykiatri on lääkäri. Psykologi taas on opiskellut yliopistossa psykologiaa.

Psykiatrit hoitavat ihmisiä, joilla on mielenterveyden ongelmia. Koska he ovat lääkäreitä, he määräävät usein lääkkeitä ja joutuvat kirjoittamaan paljon lääkärintodistuksia. Psykiatri voi olla työssä esimerkiksi mielisairaalassa, mielenterveystoimistossa tai omalla yksityisvastaanotolla. Psykiatri hoitaa yleensä aikuisia. Sitten ovat erikseen vielä lastenpsykiatrit, jotka hoitavat psykiatrista ongelmista kärsiviä lapsia.

Psykiatria on nykyään tiimityötä, jossa eri ammattiryhmät tekevät yhdessä työtä potilaiden ja heidän perheidensä auttamiseksi.

Psykologia on oppiaine yliopistolla. Sitä kutsutaan myös käyttäytymistieteeksi. Psykologit tekevät monenlaisia töitä. On olemassa liikennepsykologeja, organisaatiopsykologeja, tutkijapsykologeja, eläinten käyttäytymistä tutkivia psykologeja, neuropsykologeja jne. Jotkut psykologit ovat niin sanottuja kliinisiä psykologeja, ja he työskentelevät mielenterveysalalla kuten psykiatrit. Kun he eivät ole lääkäreitä, he eivät voi kirjoittaa reseptejä eivätkä lääkärintodistuksia potilaille, mutta he osaavat tehdä psykologisia testejä. Juuri testaaminen on psykologien erikoisalaa.

Mutta sitten voidaan kysyä mitä yhteistä on psykologeilla ja psykiatreilla. Mielenterveysalalla molemmat voivat keskustella potilaiden kanssa ja yrittää keskustelemalla auttaa heitä pääsemään ongelmistaan. Sitä kutsutaan psykoterapiaksi. Psykoterapiaa voivat tehdä kaikki mielenterveysalalla työskentelevät ammattiryhmät. Myös jotkut sosiaalityöntekijät ja sairaanhoitajat sekä mielenterveyshoitajat tekevät töitä mielenterveysalalla.

  • ylös 11
  • alas 6

Sekä psykologin että psykiatrin pitää käydä oma psykoanalyysi läpi voidakseen antaa psykoanalyyttistä terapiaa. Psykoanalyysi on monivuotinen ja raskas projekti.

Molemmat voivat tietenkin harjoittaa ammattia ilman omaa psykoanalyysiä, mutta silloin Kela ei korvaa potilaille annettua psykoanalyyttistä terapiaa.

Psykiatri lääkärinä on oikeutettu kirjoittamaan lääkereseptejä, mitä oikeutta psykologilla ei ole.

Koulutuseroista voisin mainita seuraavaa: Psykiatri: Lääket. lis. 6,5 vuotta keskimäärin, erikoistumiskoulutus psykiatriksi 6 vuotta minimissään.

Psykologi: koulutusaika: 5-7 vuotta, opiskelutahdista riippuen.

Molemmat: henkilökohtainen psykoanalyysi: 3-4 vuotta.

Sekä psykologit että psykiatrit voivat olla kouluttautuneita moniin erilaisiin terapiohin, kuten esim. erilaisiin lyhytterapioihin, käyttäytymisterapioihin, oppimisterapioihin etc.
Erilaiset terapiat ovat molempien ammattiryhmien ehkä pääasiallisin työ. Lääkereseptejä voivat kirjoittaa muutkin lääkärit, ei siihen psykiatria välttämättä tarvita.

Psykologinen testaaminen on tosiaankin psykologien erikoisalaa, jota käytetään diagnoosin varmistamiseen epäselvissä tapauksissa sekä tarvittaessa useissa selvityksissä, kuten työkykyarvioissa tai vaikkapa koulukypsyystutkimuksessa tai työpaikoilla soveltuvuusarvioissa. Psykologista testaamista käytetään myös psyykkisen häiriön hoidon suunnittelussa, sillä psyykkisten häiriöiden kohdalla määritetty diagnoosi ei määrää hoitoa.

Nykyisin psykologeja on enenevässä määrin muissa kuin perinteisissä mielenterveyteen tai kuntoutukseen liittyvissä tehtävissä, kuten käytettävyystutkimus ja monenlaisissa HR-tehtävissä.

Psykoanalyyttinen/-dynaaminen terapia ja kognitiivinen terapia ovat yleisimmät psykoterapiamuodot, joista kognitiivisen terapian vaikuttavuudesta on kertynyt vakuuttavampaa näyttöä kuin edellisestä. Molempiin terapiakoulutuksiin kuuluu oman terapian läpikäynti, joka koskee toki sekä psykologeja että psykiatreja.

Lyhyesti alkuperäiseen kysymykseen:
Psykologi on ihmisen käyttäytymisen asiantuntija
Psykiatri on mielenterveyden häiriöihin erikoistunut lääkäri

Tässäpä vielä asiasta kiinnostuneille linkki, jossa selitetään mielestäni melko osuvasti, mitä psykologia on. Laitan tämän tänne, koska nyt näillä sivuilla on puhuttu psykologiasta käyttäytymistieteenä, joka on mielestäni hieman yksinkertaistavaa.

http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/ ... logy.shtml

Siihen mitä psykologit yleisimmin tekevät käytännössä, löytyy hyvä vastaus Suomen psykologiliiton sivuilta (http://www.psyli.fi):

MITÄ PSYKOLOGI TEKEEE?
Psykologista tietoa tarvitaan hyvin monenlaisissa työyhteisöissä. Tähän on koottu psykologien yleisimpiä työtehtäviä ja töiden sisältöjä.

Kasvatus- ja perheneuvolapsykologi
-Toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana yhdessä neuvolan lastenpsykiatrin, sosiaalityöntekijän ja puheterapeutin kanssa
-Auttaa vanhempia löytämään ratkaisuja lasten ja nuorten ongelmatilanteissa käyttäen tarvittaessa psykologisia yksilötutkimuksia ja testejä
-Tukee lapsia, nuoria ja vanhempia traumoissa ja kriiseissä
-Auttaa tarvittaessa lapsia, nuoria ja perheenjäseniä yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapioiden avulla

Koulupsykologi
-Osallistuu opettajien kanssa opetuksen suunnitteluun
-Selvittää oppimisvaikeuksia ja koululaisten mielenterveysongelmia
-Arvioi mm. erityisopetuksen ja tukitoimenpiteiden tarpeellisuutta

Psykologi psykiatrisessa sairaalassa
-Tekee mm. tutkimuksia, joiden pohjalta suunnitellaan potilaan hoitoa, arvioidaan työkykyä tai tehdään eläkepäätöksiä
-Suunnittelee hoitoa ja kuntoutusta yhdessä muun henkilökunnan kanssa
-Kouluttaa ja ohjaa muuta henkilökuntaa

Terveyskeskuspsykologi
-Antaa apua mm. lastenkasvatusongelmissa, elämän muutostilanteissa ja henkilökohtaisissa kriiseissä
-Tekee psykologisia tutkimuksia ja antaa lyhytaikaista terapiaa
-Osallistuu terveyskasvatukseen, yhdyskuntatyöhön ja erilaiseen suunnittelutyöhön
-Tekee työterveyshuoltoon liittyviä tehtäviä, kuten työolojen arviointia ja henkilöstön koulutusta

Psykologi mielenterveystoimistossa
-Keskustelee, neuvoo ja ohjaa elämän kriisitilanteissa
-Antaa sekä lyhytkestoista kriisiterapiaa että pitkäaikaisempaa psykoterapiaa
-Tekee psykologisia tutkimuksia ja arvioi psyykkistä työkykyä

Ammatinvalintapsykologi
Ammatinvalintapsykologit työskentelevät useimmin työvoimatoimistoissa. Heidän työnkuvansa on jatkuvasti laajentunut ja monipuolistunut.
-Ammatinvalintapsykologi auttaa ihmisiä soveltuvan ammatin ja koulutuksen valinnassa elämän eri vaiheissa
-Tekee tarvittaessa psykologisia tutkimuksia
-Osallistuu vajaatyökykyisten kuntoutuksen suunnitteluun

Neuropsykologi
Osa psykologeista erikoistuu valmistumisensa jälkeen neurospykologiaan, joka on erittäin voimakkaasti kasvava psykologian alue.
Neuropsykologi selvittää aivoperäisten häiriöiden laatua ja vaikeutta tekemällä
neuropsykologisia tutkimuksia. Tällaisia häiriöitä voivat olla mm. puhe-, muisti- ja havaintohäiriöt , jotka voivat olla synnynnäisiä, tapaturmasta johtuvia tai sairaudesta johtuvia.
Neuropsykologi osallistuu myös aivoperäisistä häiriöistä kärsivien potilaiden kuntouksen suunnitteluun ja toteutukseen

Psykoterapeutti
Suurella osalla psykologeista on psykologin koulutuksen lisäksi psykoterapiakoulutus. Psykoterapeutti antaa psykoterapiaa, jonka avulla ihminen voi paremmin oppia ymmärtämään itseään ja muita sekä päästä elämänsä kriisivaiheiden yli. Psykoterapia voi olla eri tavoin suuntautunutta: esimerkiksi psykoanalyyttistä psykoterapiaa tai kognitiivista terapiaa.

Työ- ja organisaatiopsykologi
Psykologista asiantuntemusta kaivataan työelämässä yhä enemmän. Psykologit toimivat työelämässä mm. konsultteina, henkilöstöhallinnossa tai työterveyshuollossa.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat