Seuraa 
Viestejä45973

http://koti.phnet.fi/elohim/viimeiset_paivat

Suosittelen tuon netti kirjan lukemista, siinä on tietoa ja informaatiota siitä mikä kohtaa ihmiskuntaa.

Pikku pätkä kirjasta:

Kun ajattelemme historiaa ja diktaattorien esiintuloa eri aikakausina, niin näyttää usein olevan yksi yhteinen piirre, joka on mahdollistanut heidän valtaanpääsynsä, ja se on se, että yhteiskunnassa ovat esiintyneet levottomat ja taloudellisesti epävakaat olot. Sillä hyvin harvoin kukaan diktaattori pääsee valtaan tavanomaisissa rauhallisissa oloissa, vaan se edellyttää yleensä aina kaaosta tai suurta inflaatiota, joka on sitten saanut olla astinlautana heidän esiintulolleen:

"Historian suuria inflaatioita on melkein aina seurannut diktaattorin esiinmarssi, joka muun ohella on luvannut uudistaa rahan arvon. Napoleon, Hitler, Mao Tse-tung kukin ratsastivat valtaan hyperinflaation selässä." (Time-lehti 16.3. 1980)

Niinpä kun ihmisiltä on kysytty, miksi esim. Hitler pääsi valtaan 1930-luvun Saksassa, niin on yleensä yksimielisesti selitetty sen johtuneen siitä, että hänen odotettiin tuovan lain ja järjestyksen maahan, ja Hitler itse puhui myös samasta asiasta (Eli hän julisti v. 1932, että "Maamme kadut kuohuvat. Yliopistot ovat täynnä kapinoivia ja mellakoivia opiskelijoita. Kommunistit yrittävät tuhota maamme. Venäjä uhkaa meitä kaikella voimallaan ja tasavalta on vaarassa. Kyllä, vaarassa sekä sisältä että ulkoa päin. Tarvitsemme lakia ja järjestystä. Ilman lakia ja järjestystä kansakuntamme ei kykene selviytymään."). Sillä kun maassa oli jo pitkään vallinnut epävakautta, työttömyyttä sekä yksi historian pahimmista inflaatioista - pelkästään yksi leipä saattoi 1920-luvulla maksaa 100 miljardia Saksan markkaa - niin odotettiin Hitlerin tuovan parannuksen olosuhteisiin niin kuin aluksi tapahtuikin. Vasta myöhemmin ihmiset kuitenkin havahtuivat siihen, ettei Hitler ollutkaan siunaukseksi vaan kiroukseksi maalle. Se tapahtui joitakin aikoja sen jälkeen kun hän oli ehtinyt aloittaa historian siihen asti tuhoisimmaksi muodostuneen sodan.

Toisaalta kun palaamme takaisin viimeisten päivien tapahtumiin, niin emme saa unohtaa erästä johtajaa, eli antikristusta, josta Raamattu myös mainitsee. Sillä Raamatusta voimme ymmärtää, että juuri ennen Jeesuksen tuloa ja Jumalan valtakunnan esiintuloa esiintyy henkilö, joka saa suuren vallan ja nousee johtajaksi entisen Rooman valtakunnan alueelta. Tälläisiä henkilöitä on ollut varmasti useampiakin historian aikana, mutta Raamatun mainitsemalla antikristuksella on varmasti suurempi valta kuin kenelläkään heistä, koska "sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot " (Ilm 13:7). Hän myös varmasti nousee valtaan epävakaiden olojen seurauksena, eli luopumuksen ja laittomuuden seurauksena, kuten 2 Tess 2. luku osoittaa.

Mutta saadaksemme paremman kuvan tästä henkilöstä, josta käytetään useita eri nimityksiä - mm. laittomuuden ihminen (2 Tess 2:3), kadotuksen lapsi (2 Tess 2:3), peto (Ilm 13:1-10), antikristus (1 Joh 2:18) sekä pieni sarvi (Dan 7:8) - aiomme katsoa sitä seuraavien kappaleiden valossa. Niistä käy selville muutamia tämän henkilön erikoispiirteitä ja ominaisuuksia. Samoin niistä käy selville hänen lopullinen kohtalonsa.

Nousee kymmenvaltioliitosta. Ensimmäinen huomio, minkä voimme tehdä tulevasta johtajasta ja antikristuksesta, on se, että hän tulee esiin kymmenvaltioliitosta, joka syntyy entisen Rooman valtakunnan alueelle. Sillä kun uusi maailmanjärjestys on vakiintunut tämän valtakunnan alueelle, joutuvat senhetkiset hallitsijat syrjään tai he antavat valtansa tälle henkilölle. Hänestä tulee siis siinä vaiheessa koko tämän alueen hallitsija ja diktaattori.

Jos sitten ajattelemme nykyistä kehitystä Euroopassa ja EU:ssa - kehitystä, jossa kansalliset hallitukset luopuvat päätöksentekovallastaan ja siirtävät sen Brysseliin Mastrichtin sopimuksen mukaan - niin voi se olla valmistava tekijä myös yhdelle johtajalle. Sillä kun nykytilanteessa valta keskittyy yhä harvempiin käsiin Brysseliin, voi se lopulta keskittyä myös yksiin käsiin. Tätä mahdollisuutta ei kannata ainakaan jättää huomioonottamatta, koska jo nyt on puhuttu aivan avoimesti EU-presidentistä, joka voisi kaiken ohella hoitaa mm. suhteita ulkovaltoihin - asia, joka ei kuitenkaan vielä ole saanut tarpeeksi kannatusta. Samoin EU-komission puheenjohtaja Jacques Delors esitti samansuuntaisia ajatuksia jo yli kymmenen vuotta sitten. Esim. Evening Standard, Palmerston North-lehti kirjoitti 8.12.1993, että "Delors avaa takaovea europresidentille. Ei ole syytä sivuuttaa hänen suunnitelmiaan vaaleilla valitusta Euroopan presidentistä, joka olisi suurempi arvoisempi kuin EY-jäsenvaltioiden pääministerit ja presidentit".

- (Ilm 17:12,13) Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa.

13. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle.

- (Dan 7:7,8,19,20,23,24) Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea.

8. Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

19. Senjälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja vaskiset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa;

20. sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut;

23. Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.

24. Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.

Saa voimansa paholaiselta

- (Ilm 13:1,2) Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.

2. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.

Kun etsitään todellista syytä antikristuksen vallalle, niin on se Raamatun mukaan se, että hän saa voimansa lohikäärmeeltä eli paholaiselta kuten ylläolevat jakeet osoittavat. Sillä paholainen, jota Raamattu nimittää tämän maailman ruhtinaaksi, antaa tälle henkilölle valtaistuimensa, joka mahdollistaa hänen merkittävän ja suuren asemansa. Muuten hän on varmasti kuin ketkä tahansa muutkin ihmiset, mutta paholaiselta saamansa voiman ansiosta hän nousee valtaan ja voi ajoittain vaikuttaa jopa yli-inhimilliseltä.

Tätä asiaa kuvaa hyvin myös lainaus vuosikymmenten takaa. Siinä Adullamin orpokodin lapset Kiinasta näkivät näyssä tämän henkilön ja miten joukko paholaisia seurasi hänen kintereillään. Heistä useimmilla ei ollut ennestään mitään tietoa kyseisestä asiasta, mutta kuvaus tästä henkilöstä on varmasti aivan Raamatun ja totuuden mukainen:

Adullamin lapset näkivät sen yli-ihmisen, jota maailma toivoen odottaa, ja jota buddhalaiset, teosofit, muhamettilaiset ja muittenkin uskontojen kannattajat ovat valmiit palvomaan. He näkivät saatanan ruumiillistuneen kauniin, vahvan ja nuorekkaan miehen muodossa.

He näkivät näyissä myöskin sen kuvan, jonka tämä jumalankieltäjä, antikristus, on aikanaan pystyttävä palvonnan kohteeksi. Tuo kuva voi puhuakin ja niin eksyttää maailman (Ilm 13:14,15). Kun kysyin lapsilta mistä he tiesivät, että tämä komea, voimakas mies oli antikristus, he sanoivat, että joukko paholaisia seurasi häntä kaikkialle, totellen hänen jokaista käskyään, edeten ja pysähtyen merkin saatuaan. (42)

Paranee kuolinhaavastaan. Eräs asia, jonka Raamattu yhdistää viimeiseen hallitsijaan, on se, että hän paranee kuolettavasta haavastaan eli kokee ilmeisesti jonkinlaisen jäljitellyn ylösnousemuksen. Sillä on mahdollista, että juuri kun hän on tullut tunnetuksi, niin hän saa kuolettavan haavan eli miekanhaavan (Ilm 13:14), mutta palaa kuitenkin takaisin elämään. Ilmeisesti juuri tämä asia, jota koko maailma voi seurata mahdollisesti television välityksellä, on se seikka, joka vakiinnuttaa hänen valtansa ja saa ihmiset suuren ihmetyksen valtaan.

Esim. Hal Lindsey on verrannut tätä erikoista tilannetta, jonka Raamattu ennustaa tapahtuvan, John F. Kennedyn heräämiseen. Hän kirjoitti, että "Voisimme ottaa vertauskuvaksi John F. Kennedyn traagisen kuoleman. Kuvittele, mitä olisi tapahtunut, jos Yhdysvaltojen presidentti olisi haavoittumisen ja kuolleeksi julistamisen jälkeen herännyt uudelleen henkiin! Sen laatuisen tapahtuman vaikutus on varmasti koko maailmaa järisyttävä." (43)

- (Ilm 13:3,4) Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

4. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"

Julistaa itsensä Jumalaksi. Eräs selvä piirre, jonka Raamattu liittää antikristukseen ja tulevaan hallitsijaan, on se, että hän vaatii itselleen Jumalalle tulevaa kunnioitusta ja palvontaa eli hän "korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan... ja julistaa olevansa Jumala". Hän ei siis tyydy olemaan vain tavallinen ihminen, vaan haluaa olla myös kaikkivaltiaan veroinen ja jota palvotaan. Tämä hänen toimintansa on myös sikäli tuttua historiasta, koska jo Rooman vallan aikanakin keisareita pidettiin jumalallisina. Aluksi näin tapahtui vain heidän kuolemansa jälkeen, mutta lopuksi heitä alettiin pitää sellaisina jo elinaikanaan. Antikristuksen toiminta ei siis paljoa poikkea vanhasta keisarinpalvonnasta, vaan se voi olla vain sen uusi muoto.

Tämä ihminen on kuitenkin siis vain tavallinen ihminen kuten muutkin, ja jonka nimen luku on myös ihmisen luku (Ilm 13:18: Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.). Itseasiassa Raamatun alkukielestä voimme ymmärtää, että hän on myös miespuolinen henkilö. Se käy ilmi mm. Mark 13:14:stä, jossa puhutaan hävityksen kauhistuksesta sekä Ilm 13:8:sta, jossa puhutaan pedon kumartamisesta. Näissä molemmissa kohdissa on maskuliinimuoto, joka osoittaa, että kyseessä ei ole vain pelkkä asia, vaan "hän", miespuolinen henkilö.

On mahdollista, että mikäli Jerusalemin temppeli rakennetaan uudelleen, niin tämä miespuolinen henkilö - tai hänen kuvansa - siellä julistaa jumaluuttaan. (Kysymys siitä, rakennetaanko temppeli, on mielenkiintoinen. Sillä jos ajattelemme Jeesuksen sovitusuhria, on se jo tehnyt tarpeettomaksi entisenkaltaiset temppelit ja siihen liittyvät toiminnot - niitä ei siis enää tarvittaisi, koska ne olivat vain esikuvia Kristuksen täydellisestä työstä. Samoin huomattavaa on, että seurakunta ja jokainen ihminen Kristuksessa saa jo itsessään olla Jumalan temppeli tämän uuden liiton aikana kuten useat Raamatun jakeet osoittavat [mm. 1 Kor 3:16, 6:19, 2 Kor 6:16 ja Ef 2:21].

Toinen este temppelin rakentamiseen on taas siinä, että nykyinen temppelialue ja Moorian vuori - ainoa paikka, johon se voidaan rakentaa - on arabien hallussa. Siellä on kaksi heidän tärkeää moskeijaansa eli Kalliomoskeija ja El Aksan moskeija, joista he eivät varmastikaan tule luopumaan. Jo pelkkä huhu siitä, että muutamat pienet juutalaisryhmät ovat yrittäneet tuoda paikalle temppelin peruskiveä, on riittänyt nostattamaan heidän raivonsa. He eivät siis varmastikaan tule suosiolla antamaan muille tätä aluetta, jota he nyt pitävät kolmanneksi tärkeimpänä heti Mekan ja Medinan jälkeen.):

- (2 Tess 2:3,4) Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

- (Mark 13:14) Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;

Kun sitten näemme, että antikristus ja peto julistaa itsensä Jumalaksi, niin on asiassa myös toinen puoli, ja se on tämän henkilön palvonta. Sillä ihmiset kumartavat häntä, hänestä tehtyä kuvaa (Kuvan merkitys tulee useaan kertaan ilmi Ilmestyskirjassa [mm. 13:15, 14:9,11, 15:2, 16:2 ja 20:4]. Se, että pedon kuvalle annetaan henki ja että se puhuisikin, niin on vaikea sanoa, onko tässä kyse yliluonnollisesta ilmiöstä vai vaikkapa televisiosta, jota Johannes 2000 vuotta sitten eläneenä ihmisenä saattoi pitää ihmeenä.) sekä myös lohikäärmettä, koska se on antanut sellaisen vallan tälle henkilölle. Kyseessä on vähän samanlainen asia kuin aikanaan vallinnut keisarinpalvonta tai vaikka Hitleriin ja Maoon kohdistunut palvonta. Viimeksimainitut eivät kylläkään julistaneet itseään jumaliksi:

- (Ilm 13:3,4,7,8,15) Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

4. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"

7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

8. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.

15. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

Viha Jumalaa kohtaan, pyhien vainoaminen ja pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Jos otetaan esille antikristukseen liittyviä ominaisuuksia, niin ei hän ainakaan ole suopea kristillisyydelle tai Jumalalle. Hänen toiminnalleen on päinvastoin ominaista viha Jumalaa kohtaan, pyhien vainoaminen (vrt. Matt 24:9:..ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.) ja että hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Hän on todellakin vastustaja ja laittomuuden ihminen kuten Paavali aikanaan kirjoitti (2 Tess 2:3,4).

Tälläisiä asioita on toki tapahtunut jo aikaisemminkin. Esim. vainoja on esiintynyt jo ensimmäiseltä vuosisadalta lähtien ja aina näihin päiviin asti (Eli kun Jeesus puhui ja varoitti niistä 2000 vuotta sitten - esim. Joh 16:1-4 - niin ovat hänen sanansa todella pitäneet paikkansa.). Samoin aikoja ja lakeja on muutettu useaan kertaan, josta eräänä esimerkkinä voitaneen pitää mm. Ranskan vallankumousta. Silloin, eli 1700-luvulla, kumottiin kymmenen käskyn laki ja tuotiin sen tilalle Tasavallan laki omine käskyineen. Lisäksi siirryttiin myös kymmenpäiväiseen viikkoon, josta asiasta tosin pian luovuttiin työväestön ankaran vastustuksen takia. Huomattiin, että entinen, seitsenpäiväinen, viikko oli sittenkin parempi.

Joka tapauksessa kun ovat kyseessä nämä suuret muutokset, voi niitä odottaa tapahtuvaksi antikristillisellä kaudella ja juuri ennen Jeesuksen tuloa. Silloin mm. hyökätään voimakkaasti Jumalaa vastaan ja kaikkea hänestä muistuttavaa vastaan. Tulevan johtajan puhe "jäytää" silloin varmasti "ympäristöään niinkuin syöpä" (2 Tim 2:17) ja ihmiset tulevat silloin kielteiseksi kaikelle kristillisyydelle. Ainakin Danielin ja Ilmestyskirjan mukaan näin on odotettavissa:

- (Ilm 13:5-7) Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.

6. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.

7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.

- (Dan 7:8,20,21,25) Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

20. sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut;

21. se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät,

25. Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (144)

Neutroni
Seuraa 
Viestejä47426

Mitä tuosta hihhuloinnista nyt sitten pitäisi ihmiskunnan oppia? Pystyykö ihmiskunta kenties estämään Jumalan sanassa ennustetun kehityskulun tai lykkäämään sitä myöhemmäksi siitä hetkestä kuin Jumala haluaa sen tapahtuvan? Mitä sitten tapahtuu, jso ennustettu maailmanloppu estyy? Ja jos sitä ei pysty estämään, niin miksi tuollaiseen uskovat pitävät niin tärkeänä rummuttaa asiaa. Eikö maailmanloppu ole heille vain hyvä asia, jota ei ole mitään syytä pitkittää. Antaa vain antikristuksen riehua aikansa, sen jälkeenhän Jumala kuitenkin kaataa pahiksien niskaan tynnyreittäin tulikiveä ja mega-ampeerin salamoita, kun taas kannattajansa hän palkitsee avokätisesti.

Pieni vinkki: Jos haluat että ihmiset lukevat sepostuksesi ja vastaavat siihen asiallisesti kannattaa heti alkuun välttää lukijoiden ärsyttämistä ylipitkällä jaarittelemisella. Jokainen meistä voi lainata raamatun lähimmästä kirjastosta ellei omaa omista. Voit käyttää raamatunlauseita minun puolestani, mutta käytä niitä oikeassa kontekstissa ja kohtuullisesti. Jos viestisi on ytimekäs se ajaa kyllä paremmin asiansa kuin ylenpaltinen tuotteliaisuus. Muutenkin rakenna mielipiteesi tarkkaan otsikon alle ja tee siitä koherentti kokonaisuus. Nyt vaikuttaa siltä että asiaa tulee puolelta toisin ja varsinaisen pointtisi jää epäselväksi.

Tarkoitus ei ole arvostella sinua vaan auttaa sinua ymmärtämään millä tavalla saat paremmin ihmiset hyväksymään tekstisi. Suostun lukemaan viestisi jos lyhennät sitä ja esität selkeän mielipiteen johon voi kommentoida. Voit tietysti keskittyä pelkkään saarnaamiseen mutta tietääkseni tämä on keskustelufoorumi joka perustuu ihmisten väliseen kommunikointiin ei vain valistavaan opetukseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Neutroni
Mitä tuosta hihhuloinnista nyt sitten pitäisi ihmiskunnan oppia? Pystyykö ihmiskunta kenties estämään Jumalan sanassa ennustetun kehityskulun tai lykkäämään sitä myöhemmäksi siitä hetkestä kuin Jumala haluaa sen tapahtuvan? Mitä sitten tapahtuu, jso ennustettu maailmanloppu estyy? Ja jos sitä ei pysty estämään, niin miksi tuollaiseen uskovat pitävät niin tärkeänä rummuttaa asiaa. Eikö maailmanloppu ole heille vain hyvä asia, jota ei ole mitään syytä pitkittää. Antaa vain antikristuksen riehua aikansa, sen jälkeenhän Jumala kuitenkin kaataa pahiksien niskaan tynnyreittäin tulikiveä ja mega-ampeerin salamoita, kun taas kannattajansa hän palkitsee avokätisesti.

Emme pysty muuttamaan ajankulua, emmekä Jumalan aivoituksia.

Mutta jokaiselle tarjotaan mahdollisuutta vastaanottaa pelastus, että pääsee osalliseksi iankaikkisesta elämästä.

Echi
Pieni vinkki: Jos haluat että ihmiset lukevat sepostuksesi ja vastaavat siihen asiallisesti kannattaa heti alkuun välttää lukijoiden ärsyttämistä ylipitkällä jaarittelemisella. Jokainen meistä voi lainata raamatun lähimmästä kirjastosta ellei omaa omista. Voit käyttää raamatunlauseita minun puolestani, mutta käytä niitä oikeassa kontekstissa ja kohtuullisesti. Jos viestisi on ytimekäs se ajaa kyllä paremmin asiansa kuin ylenpaltinen tuotteliaisuus. Muutenkin rakenna mielipiteesi tarkkaan otsikon alle ja tee siitä koherentti kokonaisuus. Nyt vaikuttaa siltä että asiaa tulee puolelta toisin ja varsinaisen pointtisi jää epäselväksi.

Tarkoitus ei ole arvostella sinua vaan auttaa sinua ymmärtämään millä tavalla saat paremmin ihmiset hyväksymään tekstisi. Suostun lukemaan viestisi jos lyhennät sitä ja esität selkeän mielipiteen johon voi kommentoida. Voit tietysti keskittyä pelkkään saarnaamiseen mutta tietääkseni tämä on keskustelufoorumi joka perustuu ihmisten väliseen kommunikointiin ei vain valistavaan opetukseen.

Kiitos valistuksesta.....

Neutroni
Seuraa 
Viestejä47426
PetriFB

Mutta jokaiselle tarjotaan mahdollisuutta vastaanottaa pelastus, että pääsee osalliseksi iankaikkisesta elämästä.

Eikö iankaikkinen helvettireissu sitten muka ole elämää? Sehän kai on se käytännön vaihtoehto.

Pikku Gen
Seuraa 
Viestejä3210

Anteeksi vaan, mutta jos on pakko valita menenkö kuoleman jälkeen taivaaseen teidän kanssa vai helvettiin kavereiden kanssa...

Parempi kavereiden kanssa.

Vaikka sinne hindujen helvettiin missä sataa palavia peniksiä. Se olisi vänkää.

"Ubi est actio hic?" Missä täällä on säpinää?

Eikös Lipponen pyrkinyt Euroopan kuninkaaksi tai ainakin presidentiksi? Ajatella, että antiK olisi voinut tulla Suomesta.

Ehkä Petri on itse AntiK, tekee ainakin hartiavoimin työtä saadakseen ihmiset herran huomasta pois. Anticrist Superspar.

1. Joh. 4:1: – Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

Pikku Gen
Anteeksi vaan, mutta jos on pakko valita menenkö kuoleman jälkeen taivaaseen teidän kanssa vai helvettiin kavereiden kanssa...

Parempi kavereiden kanssa.

.

Nyt se voi näyttää kivalta, mutta ei sitten enää kun se muuttuu todeksi.

Joten kannattaa vaihtaa leiriä.........

PetriFB
Pikku Gen
Anteeksi vaan, mutta jos on pakko valita menenkö kuoleman jälkeen taivaaseen teidän kanssa vai helvettiin kavereiden kanssa...

Parempi kavereiden kanssa.

.
Nyt se voi näyttää kivalta, mutta ei sitten enää kun se muuttuu todeksi.

Joten kannattaa vaihtaa leiriä.........

Onko sinulla omakohtaista kokemusta vai mistä asian tiedät?

Foliohattu
PetriFB
Pikku Gen
Anteeksi vaan, mutta jos on pakko valita menenkö kuoleman jälkeen taivaaseen teidän kanssa vai helvettiin kavereiden kanssa...

Parempi kavereiden kanssa.

.
Nyt se voi näyttää kivalta, mutta ei sitten enää kun se muuttuu todeksi.

Joten kannattaa vaihtaa leiriä.........
Onko sinulla omakohtaista kokemusta vai mistä asian tiedät?

Jeesus Kristus sanoi:Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys (helvetissä).

Siitä sen tietää, kun Jeesus on niin sanonut ...

Olisiko sinulla PetriFB tarjota todisteita helvetin tai jumalan olemassaolosta. Ellei todisteita löydy voit asettua jonoon muiden uskonsa tyrkyttäjien kanssa. Miksi sijoittaa mainostamaasi tuotteeseen eikä sen sijaan esimerkiksi islamiin?

No ei ainakaan tommosen sekopään kuin Petrifb:n kanssa samaan leiriin. Tosin silloin varmaan kuoltuaan pääsis taivaaseen, kun helvetin koki jo maan päällä. Meinaan, jos tollasta sekoilua joutuis kuuntelemaan jatkuvasti.

Zarathustra
Olisiko sinulla PetriFB tarjota todisteita helvetin tai jumalan olemassaolosta. Ellei todisteita löydy voit asettua jonoon muiden uskonsa tyrkyttäjien kanssa. Miksi sijoittaa mainostamaasi tuotteeseen eikä sen sijaan esimerkiksi islamiin?

Raamattu on täynnä niitä sinun kaipaamiasi todisteita...

Room 1:19 ¶ sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

1Co 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Espi000
Taasko todistetaan Raamatulla, että Raamattu on totta?

Totuus todistaa totuudesta .........

Raamattu on Jumalan sanaa .. . ..

PetriFB
Zarathustra
Olisiko sinulla PetriFB tarjota todisteita helvetin tai jumalan olemassaolosta. Ellei todisteita löydy voit asettua jonoon muiden uskonsa tyrkyttäjien kanssa. Miksi sijoittaa mainostamaasi tuotteeseen eikä sen sijaan esimerkiksi islamiin?Raamattu on täynnä niitä sinun kaipaamiasi todisteita...

Room 1:19 ¶ sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

1Co 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Uskonnolliset kirjoitukset eivät kelpaa todisteeksi. Voiko helvetin vaikutusta maapalloon mitata? Entäpä voiko voimia joilla maapallo luotiin mitata laboratoriossa?

Valistuneet kuluttajat haluavat tietää miten tuotteesi on parempi kuin markkinoiden kilpailevat tuotteet. Koraani tekee vakuuttavia tarjouksia. Taolaisuudessakin on omat hyvät puolensa. Voitko todistaa tuotteesi ylivoimaisuuden jotenkin muuten kuin tuotteen mainoksilla, esim. puolueettomilla testeillä?

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat