Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Eli osaisiko joku ystävällinen ihminen selittää minulle geenifrekvenssin selkokielellä, en googlettamalla tullut hullua hurskaammaksi?

Mikä se siis on yksinkertaistettuna?
Laitan jatkokysymyksiä sitten kun saan jotain vastausta, jos en ymmärrä .

-kiitos-

Kommentit (3)

Geeni = koodin sisältävä DNA-ketjun osa
Frekvenssi = taajuus

En ihan ymmärtänyt mitä haluat tietää. Jos jonkun geenimuodon frekvenssi on vaikkapa suomalaisilla 1/20, niin se tarkoittaa, että joka kahdellakymmenennellä ihmisellä on kyseinen alleeli. Sitäkö kysyit?

Geenifrekvenssin oikeaoppisempi nimi on alleelifrekvenssi. Alleelifrekvenssi tarkoittaa, niin kuin Scylla kirjoitti, jonkun geenimuodon frekvenssiä eli esiintymistaajuutta.

Esimerkiksi silmänvärin sinisen alleelin esiintymistaajuus on Suomessa huimasti korkeampi kuin Nigeriassa, jossa ruskean alleelin frekvenssi on suuri.

Harjoituskysymys:
Ajatellaan, että sinulla on ruskeat silmät. Genotyyppisi on Ss. Minulla on siniset silmät, genotyyppi ss. Mikä on sinisen silmävärin alleelifrekvenssi meidän kahden muodostamassa "populaatiossa"? Entä ruskean alleelifrekvenssi?

Vastaus:
Meistä kahdesta muodostuvassa populaatiossa sinisen geenimuodon frekvenssi on 1/4. Ruskean frekvenssi on 3/4. Lisättäköön tähän, että sekä ruskea- että sinisilmäisten genotyyppifrekvenssi meidän populaatiossamme on 1/2 eli puolet ja puolet. Alleelifrekvenssi on kuitenkin eri asia.

Kysymys:
Miksi alleelifrekvenssi eikä geenifrekvenssi?

Vastaus:
Liki kaikilla saman lajin edustajilla on samat geenit. Ei ole järkeä mitata esiintymistaajuutta eri geeneille. Sen sijaan lajien edustajien geenimuodot eli alleelit vaihtelevat (esim. silmän väristä ruskea ja sininen). Alleelien esiintymistaajuutta eli frekvenssiä voi mitata.

Sanan "frekvenssi" ymmärtämiseen voisi tarjota tällaisen vinkin.

Frekvenssi = kuinka usein joku ilmenee, useus, ilmenemistiheys jne. Tilastomatikassa esim nopanheittojen tuloksista voidaan muodostaa histogrammikuvaaja, jossa palkkien pituudet kuvaavat sitä kuinka monta kertaa tietty vastaus on saatu. Silmäluvut luonnollisesti ovat aikalailla tasajakautuneita, joten sadasta heitosta voisi tulla seuraavanalainen frekvenssi:

1, 17
2, 14
3, 16
4, 18
5, 20
6, 15

ensimmäisessä sarakkeella on saatu silmäluku ja jälkimmäisessä monta kertaa ko. luku saatiin. Samalla tavalla geenien ilmenemisestäkin voidaan laskea frekvenssit.

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat