Seuraa 
Viestejä14239
Liittynyt23.6.2005

Eläinetologian professori Hanna Kokon kirjoitus Luonnon Tutkija -lehdestä (4/2006): [lihavoinnit minun]

[list:1zojfwzb]Mikä evoluutiossa pelottaa?

Tiedelehti Science julkaisi elokuussa laajan kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin eri maiden kansalaisten suhtautumista evoluutioteoriaan. Kansainvälinen lehdistö takertui ymmärrettävästi yhdysvaltalaisten nurjaan asennoitumiseen. Suomessa sen sijaan hätkähdytti kotimaan vastaajien suhtautuminen: peräti kolmasosa ei hyväksynyt väitettä, jonka mukaan ihminenkin polveutuu alun perin muista eläinlajeista. Asiasta virisi vilkas keskustelu mm. Helsingin Sanomien nettisivuilla, ja moni keskustelija perusti väitteensä moraalisille kannanotoille: keskustelun luonnetta kärjistäen kuvaillen, ”jos me ollaan apinoita, ei millään ole silloin mitään väliä”.

Erikoista tekstiä tällä vuosituhannella. Jo David Hume esitti 1700-luvulla kuulun giljotiininsa, jonka mukaan siitä, mitä on, ei voi loogisesti johtaa sitä, miten asian tulisi olla. Olipa siis vaikkapa nisäkäsnaaraille kehittynyt sopeuma, joka abortoi epäkelvot sikiöt, tai olipa homoseksuaalisuus ”luonnollista” tai ei, asian ei tule vaikuttaa siihen, minkälaisia käyttäytymismalleja pidämme nyky-yhteiskunnassa toivottavina. Evoluutio tuottaa kauneutta ja julmuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja joskus hölmöjä umpikujiakin; moraaliseksi ohjenuoraksi sitä ei tule ottaa. Mutta jos jotakin meillä evoluution tuloksena on, niin aivot, joiden avulla voimme visualisoida sekä sitä minkälaisessa maailmassa haluaisimme elää, että sitä, kuinka lähimmäisiämme tulisi kohdella, jotta niitä mieluisampia yhteiskuntavaihtoehtoja kohti voisi pyrkiä. Eipä siis ihme, etteivät evoluutiobiologian tutkijat maailmassa ajakaan raakaa kapitalismia sen kummemmin kuin jonkin epämääräisen populaatiotason hyväksi toimivaa sosiaalidarvinismiakaan. Toisaalta evoluutiotutkijoiden poliittiset mielipiteet tuskin ovat satunnaisotos maailmanlaajuisesta keskiarvostakaan. Tilastotietoa asiasta ei liene olemassa, mutta olen vuosien varrella saanut mutu-tuntumaa asiaan keskustelemalla mm. lukuisten yhdysvaltalaisten tutkijoiden kanssa. Sikäläistä nykykonservatismia kannattavat mielipiteet tuntuvat olevan perin harvinaisia luonnonarvoja ymmärtävien tutkijoiden joukossa. Kovat arvot eivät ole kovassa kurssissa.

Tästä huolimatta kadunmiehen mielessä tuntuvat kummittelevan pelottavat yhteiskuntajärjestysvisiot ihmiskuvan sortumisineen, kun evoluutiosta tulee puhe. Moni tutkija kaihtaa aihetta, kun kerran uhkakuvilta putoaa todellisuuspohja evoluutiobiologian oikein ymmärtämisen jälkeen. Mutta jos tutkijan ja kadunmiehen välillä on näin suuri ajattelun juopa, olemmeko liian hiljaa? Viimeisimmän evoluutionvastaisen villityksen, ns. ”älykkään suunnittelun” (intelligent design) vetovoima tuskin perustuu siihen, että tämä hypoteesi selittäisi tieteen pelisääntöjen mukaisesti yhdenkään mikrobiorganellin olemassaoloa evoluutiobiologiaa paremmin. Näinhän ei ole: älykkään suunnittelun koulukunta ei ole pystynyt muodostamaan yhtäkään kokeellisesti tutkittavissa olevaa ennustetta, määritteleepähän vain oman kyvyttömyytensä selittää mitään omaksi voitokseen. Ajatuksen kannattajat tuskin todellisuudessa viettävätkään unettomia öitä mikrobiorganellien mysteerien takia. Heidän huolenaiheensa kumpuaa lähes yksinomaan evoluutiobiologian oletetusta moraalisesta vastenmielisyydestä. Olisiko tutkijoiden siis aika ryhdistäytyä kertomaan, ettei ihmisarvoa todellakaan tarvitse mitata ennustetun geenivirran termein?

Asiassa on toinenkin puoli. Oma tutkimusalani käsittelee muun muassa eläinten parinvalinnan evoluutiota. Olen useammin kuin kerran joutunut huokaisemaan epätoivosta, kun asiasta kiinnostunut toimittaja penää vastausta kysymykseen, eikö tässä kuitenkin lopulta yritetä ymmärtää ihmistä. Evoluutiobiologinen tutkimus tuottaa jatkuvalla syötöllä valtaisan kiinnostavia tarinoita
luonnosta ja eliömaailman ihmeellisyyksistä, samaan aikaan kun lajiston monimuotoisuus on yhä hälyttävämmin uhattuna. Jos murto-osakin luonnon jännittävimmistä tarinoista päätyisi kahvipöytien keskusteluaiheiksi, löytyisikö meiltä myös paremmin tahtoa sitoutua niihin kompromisseihin, joita luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen meiltä kaikilta vaatii?

Hanna Kokko[/list:u:1zojfwzb]

Aihe olisi sopinut ideologialähtöisyytensä vuoksi teemaltaan paremmin jonnekin muualle, mutta minua kiinnostaa juuri uskonto/tiede-vääntöä harjoittavien mielipiteet asiasta. Onko Suomalainen luterilainen ilmapiiri jotenkin suodattunut suurvaltakiistojen väliin siten, että uskonnon tarjoamasta maailmankuvasta on saatu lohtua muiden "suurten kertomusten" ahdistellessa neuvostoliittolaisen ateismin, kansallisosialistisen despotismin ja länsimaisen kapitalismin edustamaa inhimillisyyden rappeutumaa?

Ruotsi käytännössä vältti II maailmansodan, Norja joutui valitsemaan puolensa jo varhain, mutta Suomi säilyi irrallaan näistä diskursseista sitä lukuuottamatta, että liittoutui kansallissosialistisen, Nietzschen yli-ihmis-ideologiaa vääristelleen naturalistisen "kansanhenkensä" kanssa maailmanvalloitusta toteuttaneen Natsi-Saksan kanssa. Olisiko yksi vastaus suomalaisten laajaan käyttäytymiskreationismiin saksalaisiin kohdistuvassa myötähäpeässä?

Minusta uskonnon nykyrooli länsimaissa liittyy vastauksia rakentavalla tasolla eksistentiaalisiin kysymyksiin ja ennen kaikkea moraaliin. Ajatellaan laajalti, että moraaliin tarvitaan ohjesäännöt, joten uskonto antaa tähän vastauksia, kun taas luonto ja luonnon tunteminen viittaa parhaimmillaankin raakaan kilpailuun, apatiaan, epämoraalisuuteen ja anarkiaan. Myös valtionkirkko ilmeisestikin merkitsee suomalaisille ihan jotain muuta kuin ruotsalaisille, joiden keskuudessa evoluutioteorian kiistäminen on paljon harvinaisempaa.

En väitä että suomalaiset olisivat jotenkin konservatiivisempia tai tyhmiä sinällään, koska eivät ajattele ihmisiä apinoina. Enemmän minua kiinnostaa se, miksi luontosuhteemme ja moraalikäsityksemme on niin kristillislähtöinen ja biologia nähdään niin selkeästi vaarallisena diskurssina.

Pretending to be certain about propositions for which no evidence is even conceivable—is both an intellectual and a moral failing. —Sam Harris

Sivut

Kommentit (195)

MrKAT
Seuraa 
Viestejä2278
Liittynyt16.3.2005

Käsittelin asiaa näissä
http://www.student.oulu.fi/~ktikkane/EUevocref.html
http://www.student.oulu.fi/~ktikkane/EUpseudof.html
ja eritoten tässä:
http://www.student.oulu.fi/~ktikkane/EUrelNorf.html
josta lopputulemana esitin:
"Pohjoismaat ovat tieteen tietämyksentasolla keskenään lähes homogeenisiä verrattuna muihin EU-maihin, sensijaan uskonnon merkityksen suhteen pohjoismaiden välillä on selviä eroja.(Esimerkiksi Suomessa 18% pitää Raamattua kirjaimellisesti Jumalan sanana, Ruotsissa näin ajattelee vain 3%). Norjassa ja erikoisesti Suomessa vaikuttaa herätyskristillisyys. (Erityisesti helluntalaisuus on evoluutiokielteistä ja saapunut Suomeen Norjan kautta).

Amerikassa ja Turkissa uskonnollisuuden vaikutus evoluutionkieltämiseen on tunnettu ja merkittävä (Science). Kristityistä erityisesti protestanttiset aktiiviuskovat (Eurobarometer 2002.3) ovat varsin evoluutiokielteisiä.

Päättelen, että syy miksi Suomi poikkeaa muista pohjoismaista evoluution hyväksymisen ja kreationisten käsitysten suhteen , on ehkä pikemmin uskonnon vaikutus kuin tietämyksen puutteen vaikutus."

Nettituttuni Dr Sipura on opettajan työssään ollut näkevinään (ja meinannut tutkiakin asiaa) että muistaakseni erityisesti sosiaalisesti ulospäin suuntautuneet lukolaistytöille näyttäisi evoluutio olevan hankalaa ja siinä saattaisi sittenkin olla uskonnon sijaan vaikeuden syy olla evoluutio itsessään, (ehkä osin myös sama syy miksi suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka ovat kiinnostamattomia/vaikeita ymmärtää, eivät käy maalaisjärkeen) vaan vaativat monen yhtäaikaisen paralleeliprosessijuonteen sisäistämistä, ehkä he ovat sama joukko joille tiede, atk:n logiikka ovat hankala asia.(Vaikka toisaalta monille uskoville insinööreille on vaikea ymmärtää ja tunnustaa evoluution "älypuolta" , että "sattuman työ" evoluutio olisi älyisämpiä kuin he).

Homma on auki, jos Dr Sipura ei ole jo tutkinut niin kukaan ei vielä yksilötasolla Suomessa tiedä miksi evo on täällä niin hankalaa ja kenelle tarkalleen ottaen.
Olen löytänyt itse myös yhden yllättävän korrelaatioyhteyden evoluutioänkyröihin nettigallupissa: monet ovat luovia taiteilijoita. (Onko Suomi taiteellisempi kuin pohjoismaat? Ehkä..).

Homeopatia-skandaali A-talkissa: https://www.youtube.com/watch?v=qXLTz5LhHMU

"löytyisikö meiltä myös paremmin tahtoa sitoutua niihin kompromisseihin, joita luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen meiltä kaikilta vaatii?"

en jaksa väitellä asiasta kun
tuntuu että täällä on tärkeämpää
olla kielellisesti pedantti kuin
itse asiasta kiinnostut...

mutta "mitä vittua tässä tarkoitettin"

MrKAT
Seuraa 
Viestejä2278
Liittynyt16.3.2005
Neonomide

Ruotsi käytännössä vältti II maailmansodan, Norja joutui valitsemaan puolensa jo varhain, mutta Suomi säilyi irrallaan näistä diskursseista sitä lukuuottamatta, että liittoutui kansallissosialistisen, Nietzschen yli-ihmis-ideologiaa vääristelleen naturalistisen "kansanhenkensä" kanssa maailmanvalloitusta toteuttaneen Natsi-Saksan kanssa. Olisiko yksi vastaus suomalaisten laajaan käyttäytymiskreationismiin saksalaisiin kohdistuvassa myötähäpeässä?

Liittoutuiko Turkki tai NL ? NL aluksi, mutta riittääkö "natsi-häpeä" selttämään, että maailman kreationistisimmat "länsimaiset"valtiot ovat ilmeisesti USA, Turkki, Puola ja Venäjä. Ja mikseivät Saksa ja eritoten natsiliittolainen Italia itse ole kreationismin kärjessä..?

1991-93 kyselytuloksia eri maista:
http://www.religioustolerance.org/rel_comp.htm
True ?..Human Evolution..
..
United States... <35.4
Poland ........... 35.4
Italy .............. 65.2
Norway ........... 65.0
W. Germany .... 72.7
Russia ............ 41.4
..
(Turkille tiedossa toisesta gallupista alhainen ihmisevo-luku)

Homeopatia-skandaali A-talkissa: https://www.youtube.com/watch?v=qXLTz5LhHMU

MrKAT
Seuraa 
Viestejä2278
Liittynyt16.3.2005

Turkin sisällä kreationisti Harun Yahya kumppaneineen on samaistanut=leimannut evolutionistit kommunisteiksi ja epäisänmaallisiksi pahojen kurdien nuoleskelijoiksi, sama temppu on ilmeisesti toiminut amerikassa, NL:n kuoltua leimasinkirjaimia on vaihdettu natseihin..

Suomessa kreationistit käyttää vuoroin NL-kommunisti- vuoroin natsi-leimasinta.

Homeopatia-skandaali A-talkissa: https://www.youtube.com/watch?v=qXLTz5LhHMU

MrKAT
Seuraa 
Viestejä2278
Liittynyt16.3.2005

JA vielä yksi näkökulma.
USAn sisällä eri uskontokuntien välillä on isoja eroja kreationismiin/ID-kreationismiin nähden. Kyseltiin mm. lääkäreiltä.
Juutalaiset ovat kaikkein maallistuneimpia ja evomyönteisimpiä ateistien ohessa mutta ortodoksit, protestantit ja muslimit kielteisimpiä evoluutioon nähden.

Muuten, v. 2006 Suomen evokohun kohdalla minua ihmetytti aamu-tv:n keskusteluissa (Kaarina Hazard et al asiantuntijoina) se, että miten täydellisesti uskonnon tai moraalien tms vaikutusosuus vaiettiin tyysin ja sormi suussa vain ihmeteltiin mikähän evo-opetuksessa oli mennyt pieleen..

Homeopatia-skandaali A-talkissa: https://www.youtube.com/watch?v=qXLTz5LhHMU

Neonomide
Eläinetologian professori Hanna Kokon kirjoitus Luonnon Tutkija -lehdestä (4/2006): [lihavoinnit minun]

[list]Mikä evoluutiossa pelottaa?

Tiedelehti Science julkaisi elokuussa laajan kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin eri maiden kansalaisten suhtautumista evoluutioteoriaan. Kansainvälinen lehdistö takertui ymmärrettävästi yhdysvaltalaisten nurjaan asennoitumiseen. Suomessa sen sijaan hätkähdytti kotimaan vastaajien suhtautuminen: peräti kolmasosa ei hyväksynyt väitettä, jonka mukaan ihminenkin polveutuu alun perin muista eläinlajeista. Asiasta virisi vilkas keskustelu mm. Helsingin Sanomien nettisivuilla, ja moni keskustelija perusti väitteensä moraalisille kannanotoille: keskustelun luonnetta kärjistäen kuvaillen, ”jos me ollaan apinoita, ei millään ole silloin mitään väliä.
Jos tutkii luontoa ja tarkkailee vaikka ampiaisia, niin lopulta kaikki näyttää loogiselta ja toimivalta järjestelmältä ja jopa paljon ihmisjärjen yli. Me ollaan vain pidemmälle kehittyneitä ötököitä muiden joukossa.

Joskus tullut oikeastaan ajateltua, että kuinka yksinkertaisia ihmiset yleensä ovat. Ikään kuin ohjelmoituja yksiköitä, jotka toimivat tiettyjen ohjeiden mukaan. Pois lukien toimintavirheet.

Neonomide
Seuraa 
Viestejä14239
Liittynyt23.6.2005

Kiitos tiedon yhteen kokoamisesta MrKAT, tästä on hyvä jatkaa.

Turkin ja USA:n kohdalla en puhuisi tietenkään natsi-krapulasta - jenkeillä oli itse asiassa paljon järjestelmällisemmät eugeniikkaohjelmansa joista Natsi-Saksa otti mallia ja Turkki on muslimivaltio ([size=85:14p4jsdo]vaikkakin erilainen sellainen[/size:14p4jsdo]).

Pretending to be certain about propositions for which no evidence is even conceivable—is both an intellectual and a moral failing. —Sam Harris

Neonomide
Seuraa 
Viestejä14239
Liittynyt23.6.2005

Vasta 90-luvulla biologit ja evoluutiopsykologit itse ovat alkaneet todella äänekkäästi keskustelemaan moraalin evolutiivisesta alkuperästä muilla ihmisapinoilla ja sukupuolivalinnan valtavasta selitysvoimasta aiemmin pelkästään kulttuurin "räpiköinniksi" tulkittuja piirteitä kuten empatiaa ja rauhanomaisuutta kohtaan. Kaikki nämä ovat syvällisiä inhimillisiä tarpeita. (de Waalin Hyväluontoinen lienee tärkein keskustelun aloittaja)

Uskontojen tarve moraalisen elämän tarjoajina onkin osoittautumassa yhä pienemmäksi ja turhemmaksi, mitä enemmän tuoreempia biologisia tutkimuksia ja teorioita on voitu niveltää laajaan antropologiseen tietämykseen ihmiskulttuureista. Moraali on osoittautunut kaikeksi muuksi kuin pelkäksi "kulttuurin tuotteeksi".

MrKAT
JA vielä yksi näkökulma.
USAn sisällä eri uskontokuntien välillä on isoja eroja kreationismiin/ID-kreationismiin nähden. Kyseltiin mm. lääkäreiltä.
Juutalaiset ovat kaikkein maallistuneimpia ja evomyönteisimpiä ateistien ohessa mutta ortodoksit, protestantit ja muslimit kielteisimpiä evoluutioon nähden.

Lisäisin Suomen näkökulmasta vielä teistisen evoluution ajatuksen, jossa ikään kuin tiedostetaan että "tiedämme" ihmisen polveutuvan apinoista, mutta joku otus on ohjaillut evoluutiota juuri tällaiseksi.

Eräänlainen passiivinen (ja älyllisesti passivoiva) versio tästä eetoksesta lienee Suomessa ihmisten mielissä kun eksistentiaalisempia syitä elämälle aletaan pohtimaan. Uskontohan on Suomalaisille ollut ehkä enemmän lohtua tarjoavaa perustaa elämälle ja perhearvojen sydämessä toiminutta tapakulttuuria kuin jokin epistemologis-poliittinen kysymys.

Suomalaisia tässä kielessä ehkä kuvaakin enemmän apatia uskonnollisuuden laajempia implikaatioita kohtaan - onhan luterilainen kirkkokin myös vaikuttanut laimentuneilla linjauksillaan yhteiskuntaan eikä vain yhteiskunta kirkkoon.

Itseäni kiinnostaa myös sukupuoliajattelun tönkköys ja sen suhde evoluutio/uskonto-väännön laiskuuteen ja apaattisuuteen. Jotkin asiat vain tunnutaan hyväksyvän "totuuksina" tai omaksutaan pussi uusia, mikä selittäisi feminisminvastaisuutta ja miesten tönkköyttä ajatella itseään sukupuolena muutoinkin.

Ollaan ikään kuin omaksuttu metafyysiset reunaehdot ja perusta maskuliinisuudelle ja kylvetetty se vanhakantaisella betonimyllyllä kosmiseksi totuudeksi ja pyhäksi äijyydeksi™.

Se täysin älytön määrä feminisminvastaisuutta, seksististä paskanpuhumista ja umpitympeää äijähuumoria johon olen tömrännyt korkeakoulumaailmassa on suoraan sanoen täysin pöyristyttävää. Oikeasti kuvittelin tulevani opiskelemaan fiksuja ihmisiä sisältävään ja vielä fiksumpia kouluttavaan sivistyksen kehtoon, jossa asioista otetaan selvää ja ollaan avoimia uusille näkökulmille. Sen sijaan törmäsin pahimpaan junttilaumaan mitä olen eläissäni nähnyt - betoninraudoittajatutuilla on sentään kykyä nähdä oma älyllinen rajallisuutensa, ylsiopistojunteilla tuntuu olevan vain rajaton itseriittoisuus ja vittumainen pompöösireaktio nurkan takana, jos näyttää että oma tietämys ei riitäkään jyräämään toisen näkökulmia.

Enkä nyt siis viittaa teistisen evoluution tapauksessa Intelligent Designiin mitenkään, siinähän lähdetään tieteen haastamisesta, teistisessä evoluutiossa uskosta ja "fiiliksistä".

MrKAT
Muuten, v. 2006 Suomen evokohun kohdalla minua ihmetytti aamu-tv:n keskusteluissa (Kaarina Hazard et al asiantuntijoina) se, että miten täydellisesti uskonnon tai moraalien tms vaikutusosuus vaiettiin tyysin ja sormi suussa vain ihmeteltiin mikähän evo-opetuksessa oli mennyt pieleen..

Mielenkiintoinen pointti. Uskonnosta ollaan varmaan totuttu puhumaan tietyn korrektiin sävyyn julkisuudessa - kyllähän Tuomiojan ateismikin otettiin eräänlaisena ennakkotapauksena. Suomalaisessa politiikassa tosin uskonnosta ei vain puhuta - se on eri asia kuin avoin ateismi.

Mitä tulee evoluutio-opetukseen: ei tarpeeksi bonobo-kuvasarjoja oppikirjoissa?

En kyllä muista evoluutioteoriasta omilta bilsantunneilta yhtään mitään - kaikki tieto mitä nykyisin tiedän on itse hankittua. Voisi selailla nykyoppikirjoja ja tsekata asiaa itse.

Kyllähän sitäpaitsi voidaan argumentoida, että "alkuperämyytti", ollessaan oikeassakin, tarjoaa maailmankatsomuksellekin paljon ravintoa tiedollisen sivistyksen ja loogisuuden ohessa. Erotellaanpa evoluutio teoriana uskonnon selitysmalleista kuinka tarkkaan tahansa, näiden välillä on liikennettä ihmisten ajattelun tasolla ja tämä tulisi aina muistaa. Ulmitaattiset kysymykset ovat aina ihmismieltä kiehtovia, mutta niistä saadaan myös keppihevosia tarvittaessa.

Pretending to be certain about propositions for which no evidence is even conceivable—is both an intellectual and a moral failing. —Sam Harris

Neonomide
Seuraa 
Viestejä14239
Liittynyt23.6.2005
Vpää
Jos tutkii luontoa ja tarkkailee vaikka ampiaisia, niin lopulta kaikki näyttää loogiselta ja toimivalta järjestelmältä ja jopa paljon ihmisjärjen yli. Me ollaan vain pidemmälle kehittyneitä ötököitä muiden joukossa.

Hyvin antroposentrinen määritelmä, jota voisi kritisoida aamuun asti. Tuohan riippuu täysin siitä mitä kriteereitä kehittyneisyydelle valitaan, eivätkä ampiasiet voi osallistua tähän määrittelyyn. Demokratia ei siis toimi.

Vpää
Joskus tullut oikeastaan ajateltua, että kuinka yksinkertaisia ihmiset yleensä ovat. Ikään kuin ohjelmoituja yksiköitä, jotka toimivat tiettyjen ohjeiden mukaan. Pois lukien toimintavirheet.

Näkisin että ihmisten "rakennuspalikat" eivät ole hirveän monimutkaisia, mutta "lopputulos" usein on todella vaikeaa sitoa kirjojen kansiin. Me ainakin itseämme voimme nimittää kehittyneiksi.

Pretending to be certain about propositions for which no evidence is even conceivable—is both an intellectual and a moral failing. —Sam Harris

Neonomide
Seuraa 
Viestejä14239
Liittynyt23.6.2005
Vpää
Jos tutkii luontoa ja tarkkailee vaikka ampiaisia, niin lopulta kaikki näyttää loogiselta ja toimivalta järjestelmältä ja jopa paljon ihmisjärjen yli. Me ollaan vain pidemmälle kehittyneitä ötököitä muiden joukossa.

Hyvin antroposentrinen määritelmä, jota voisi kritisoida aamuun asti. Tuohan riippuu täysin siitä mitä kriteereitä kehittyneisyydelle valitaan, eivätkä ampiasiet voi osallistua tähän määrittelyyn. Demokratia ei siis toimi.

Vpää
Joskus tullut oikeastaan ajateltua, että kuinka yksinkertaisia ihmiset yleensä ovat. Ikään kuin ohjelmoituja yksiköitä, jotka toimivat tiettyjen ohjeiden mukaan. Pois lukien toimintavirheet.

Näkisin että ihmisten "rakennuspalikat" eivät ole hirveän monimutkaisia, mutta "lopputulos" usein on todella vaikeaa sitoa kirjojen kansiin. Kai me ainakin itseämme voimme nimittää kehittyneiksi.

Pretending to be certain about propositions for which no evidence is even conceivable—is both an intellectual and a moral failing. —Sam Harris

MrKAT
Amerikassa ja Turkissa uskonnollisuuden vaikutus evoluutionkieltämiseen on tunnettu ja merkittävä (Science).

Sanasta evoluutionkieltäminen tulee mieleen jumalankieltäminen. Olisi paikallaan keksiä evoluutionkieltäjille lyhyt ja ytimekäs ateistia vastaava nimitys, sen verran vakava asia on kysymykseesä.

o
Seuraa 
Viestejä1647
Liittynyt16.11.2005

Mitä varten fanaattisilta uskojilta edes kysytään tieteeseen liittyviä asioita? Fanaatikothan ovat irtisanoutuneet normaalista maailmasta elääkseen kuvitelmissaan. Tietty jokaisella kaiketi pitää olla oikeus kuvitelmiinsa, mutta ei niiden toisille tyrkyttämiseen silti pitäisi olla oikeutta.

Every man is guilty of all the good he did not do. (http://www.youtube.com/watch?v=xaTKDMYOBOU)-Voltaire

Neonomide kirjoitti:
"- betoninraudoittajatutuilla on sentään kykyä nähdä oma älyllinen rajallisuutensa,..."

Niin, elämämme ei ole mikään lepattava liekinvarsi.

Neonomide kirjoitti:
"Sen sijaan törmäsin pahimpaan junttilaumaan mitä olen eläissäni nähnyt
------
ylsiopistojunteilla tuntuu olevan vain rajaton itseriittoisuus ja vittumainen pompöösireaktio nurkan takana, jos näyttää että oma tietämys ei riitäkään jyräämään toisen näkökulmia."

Äläs nyt omias mollaa. Tehän keksitte ainakin hienoja sanoja. Tänään mielessä pyöri diskurssi -sana. Hieno sana. Piti oikein Wikipediasta katsoa mitä tuollainen sana tarkoittaa.

Suomalaiset ovat henkisesti laiskaa väkeä. Biologian tunnit olivat pakkopullaa ja on helpompi ja muka henkistä todeta god did it. Kukaan ei jaksa ottaa selvää miten Evoluutio oikeasti toimii. Kukaan ei jaksa lukea kirjoja siitä. Suomeen tarvitaan joku valistuskampanja.

Maallikot täytyy nostaa uudelle henkiselle tasolle! Sponsored by Suomen valtio.

Maailma on täynnä oikeasti mieltä stimuloivia asoita kuten: tieteet ja taiteet. Ihmiset kuitenkin haluavat katsoa bb'ä ja kuunnella paskaa rokkia. Hävetkää suomalaiset. Olette saastaa. Muutan saksaan heti kun olen iso. Se on aito eurooppalainen sivistysvaltio.

Neonomide
Seuraa 
Viestejä14239
Liittynyt23.6.2005
Bobbie Royal
MrKAT
Amerikassa ja Turkissa uskonnollisuuden vaikutus evoluutionkieltämiseen on tunnettu ja merkittävä (Science).

Sanasta evoluutionkieltäminen tulee mieleen jumalankieltäminen. Olisi paikallaan keksiä evoluutionkieltäjille lyhyt ja ytimekäs ateistia vastaava nimitys, sen verran vakava asia on kysymykseesä.

Evoluution kieltämistä ei kuitenkaan nähdäkseni nähdä hirveän vakavana asiana, vaan lähinnä ohimennen kuitattavana juttuna tyyliin "mistäs tuollaisen voi oikeasti tietää".

Ei siis nähdä, että mielipiteellä evoluutiosta olisi sen kummempaa merkitystä, kun uskonasiat muutoinkin on luterilaisittain tungettu sinne kaikkein yksilöllisimpien mielipiteiden joukkoon. Sitten on tämä Hanna Kokon esittämä pointti evoluution ja "apinasukuun kuulumisen" tunnustamisen automaattiseksi koetusta moraalin rappiosta.

Niin ja evoluutiohan on "vain teoria"...

Pretending to be certain about propositions for which no evidence is even conceivable—is both an intellectual and a moral failing. —Sam Harris

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat