Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Lyhyt dialogi tiedon puolesta fiktiivisten Tiedon Puolestapuhujan ja Yleisen Mielipiteen välillä:

TP: Huumeidenkäyttöä pitäisi opettaa koulussa, sillä nuorten huumekokeiluissa välittömän hengenvaaran aiheuttaa huumeiden väärinkäyttö.

YM: Huumeidenkäytön opettaminen antaisi oppilaille väärän kuvan yhteiskunnan suhtautumisesta huumeisiin.

TP: Väitän, että yhteiskunta antaa tällä hetkellä väärän tai vähintäänkin ristiriitaisen kuvan suhtautumisesta huumeisiin.

YM: Perustele.

TP: Huumeidenkäyttöä käsitellään julkisuudessa monella eri tavalla. Uutisista voi lukea taiteilijoiden, urheilijoiden, poliitikkojen sekä muiden julkisten henkilöiden huumeidenkäytöstä. Huumeet saattavat tulla esille myös rikoslaki- ja lääkehoitokeskusteluissa. Taiteessa ja viihteessä, esim. elokuvissa ja musiikissa on sekä myönteisiä että kielteisiä kannanottoja huumeiden suhteen. Koulun nykyinen huumevalistus antaa huumeista yksipuolisen negatiivisen kuvan. Huumeista median ja taiteen kautta saatu kuva on tällöin ristiriidassa koulussa saadun kuvan kanssa.

YM: Mutta huumeidenkäytön opetus voisi tuntua nuorista kannustukselta väärään elämäntapaan.

TP: Huumeista kerrottaisiin totuudenmukaisesti, jolloin kannustus kohdistuisi luonnollisesti myönteisiin elämäntapoihin opetuksen suuntautuessa huumeista aiheutuvien haittojen vähentämiseen.

YM: Mutta huumeet ovat yksinkertaisesti laittomia.

TP: Huumeiden kieltäminen on aiheuttanut ainoastaan niiden siirtymisen mustaan pörssiin, joka sisältää todellisia nykymoraaliin soveltumattomia ihmisten hyväksikäytön ja väkivallan piirteitä. Samoilta markkinoilta löytyvät palvelut ja tuotteet saadaan usein saman katon alta, jolloin eräänlainen porttiteoria toteutuu ikävin seurauksin. Aivan samoin on käynyt abortin kieltäneiden valtioiden sisäisessä mustassa pörssissä, jossa lääkärintyöhön syystä tai toisesta epäpätevät ihmiset suorittavat hengenvaarallisia toimenpiteitä naisille, jotka kiellosta huolimatta haluavat keskeyttää raskautensa. Kaikki eivät suinkaan selviydy näistä.

YM: Vaikuttaa siltä, että olet vaarassa luisua huumeidenkäytön opettamisen puolustamisesta huumeiden laillistamisen puolustamiseen.
Huumeidenkäyttö on silti laitonta, aivan sama mitä tuotteita ja palveluita viereisillä myyntikojuilla myydään. Kouluissa ei voi opettaa laittomuuksia, joten huumeidenkäyttöä ei voi sisältää kouluopetukseen tämän ristiriidan takia.

TP: Ymmärrän mitä tarkoitat. Historian tunneilla saatetaan käsitellä kansanmurhia, mutta niiden toteuttamista ei tietenkään opeteta. Huumeidenkäytön opetuksessa tarkoituksena olisi kuitenkin haittojen vähentäminen, joten tämä vertaus ei täsmää. Historian tunnilla pitäisi opettaa kansanmurhan välttämistä sillä kömpelöllä oletuksella, että ne olisivat laittomuudestaan huolimatta nuorten kokeilunhalusta johtuvia arkipäiväisiä tapahtumia.

YM: Haittojen vähentäminen perusteena on tullut jo selväksi. Kuinka huumeidenkäyttöä opetettaisiin käytännössä?

TP: Ennen kaikkea totuudenmukaisesti. Oppilaille selitettäisiin huumeiden vaikutukset ihmisen neurofysiologisessa toiminnassa sekä käyttäytymisen ja aistimaailman muutoksissa; huumeiden vaarat käytäisiin läpi sekakäytöstä epähygieniaan sekä kerrottaisiin, kuinka huumeita käytetään mahdollisimman vaarattomasti. Opetuksessa annettaisiin ohjeita avoimuuteen: aikeita huumekokeilusta ei tulisi salata, vaan niistä pitäisi uskaltaa puhua avoimesti, jotta läheisillä olisi mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon tai osallistua turvaamaan kokeilu. Tällä avoimuuden opetuksella annettaisiin nuorille kuva, että mahdollisista huumeongelmista kärsii ensisijaisesti perhe ja ystävät. Myös huumeiden kieltolain historia käytäisiin läpi, niiden laittomaksi julistamiseen johtaneet syyt pyrittäisiin perustelemaan ja nykyaikainen huumemaailma esitettäisiin arkisena järjestelmänä.

YM: Väität, että huumeita voi käyttää "mahdollisimman vaarattomasti". Mihin perustat tämän?

TP: Tutkimustuloksiin. Laittomiin huumeisiin luettavia aineita on ehdotettu lääkkeiksi, sillä niiden haitat ovat vähäisempiä kuin tällä hetkellä käytetyissä vastaaviin hoitoihin tarkoitetuissa lääkeaineissa. Aiemmin useimmat huumeet olivat yleisesti lääketieteen käytössä, mutta niiden laittomuudesta johtuneen yleisen mielipiteen muutoksen ja joissain tapauksissa alkuaikojen ongelmien takia ne joutuivat osittain epäsuosioon. Tämä epäsuosio on ollut murtumassa jo pitkään, ja kyseisiä aineita osataan käyttää entistä turvallisemmin.

YM: Mutta huumeidenkäyttö on aina vaarallisempaa kuin niiden käyttämättä jättäminen, ja joissakin huumeissa haitat ovat todella vakavia. Näiden huumeiden tapauksessa ei kenties voida käyttää sanoja "mahdollisimman vaarattomasti" tai "turvallisemmin".

TP: Huumeettomuus on ihanne, johon ei voida päästä. Huumeiden käytössä on tietysti aina haittoja ja riskejä, mutta opetuksen päämäärä olisi edelleen näiden haittojen minimoiminen sen sijaan, että pyrittäisiin vain vaipumaan huumeettoman maailman epätodelliseen unelmaan. Olet oikeassa eri huumeiden erilaisista haitoista: nämä haitat pitäisi käydä läpi huumekohtaisesti, eikä niitä saisi niputtaa nykymallin mukaan samaan laatikkoon ja lyödä vain yhtä leimaa sen kanteen.

YM: Tosiasia edelleen on, että huumeet ovat laittomia, joten niiden käytön opettaminen kouluissa vaikuttaa ristiriitaiselta. Millä sanoilla haluaisit päättää tämän dialogin?

TP: Toivoisin ihmisiltä rohkeutta ajatella tätä asiaa omien mielipiteiden ulkopuolelta ja huomata, että huumekokeilu ei missään nimessä saisi olla kenenkään nuoren kohtalo. Ihmisen ei tarvitse olla hölmö tai utelias kuin hetken elämässään, ja tuo hetki voi "valtion rahoittaman tietämättömyyden" takia koitua viimeiseksi. En ole puolustamassa huumeidenkäyttöä, vaan kriittistä ajattelua. Huumeet eivät ole ensisijainen ratkaistavissa oleva ongelma: niiden käytöstä johtuvat haitat ovat. Huumeidenkäyttöä ei pystytä kokonaan estämään, mutta sen aiheuttamia haittoja voitaisiin rajoittaa ja ehkäistä aina vain paremmin.
Punnittavaksi jää:
1. huumeisiin kielteisesti suhtautuva, pysähtynyt, tiedoltaan rajoittunut (tietoa aktiivisesti rajoittava) yhteiskunta
2. huumeisiin arkisemmin suhtautuva, haittojen estämiseen koko ajan paremmin perehtyvä (tietoa aktiivisesti kasvattava) yhteiskunta.
Toisessa näistä yhteiskunnista voidaan olettaa huumeiden aiheuttavan vähemmän vahinkoa nyt ja tulevaisuudessa; minä väitän vahingon vähentyvän tiedon kasvaessa.

Kommentit (0)

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat