Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Laista lakia muokkaamaan. Puoluekin löytyi. Lieneekö ohjelma pilkunrutsaamista vai haluttuja muutoksia?


Sisäpolitiikka

-Perustuslain päivittäminen ja perustuslakituomioistuimen perustaminen perustuslakia valvomaan.

-Perustuslakiin kansan oikeus hankkia ja kantaa aseita ehdoin(kts. Kynnyslaki).

-Presidentin valtaoikeuksien vahvistaminen suhteessa parlamenttiin.

-Puoluejärjestelmän lakkauttaminen ja eduskunnan yksilöedustajista rakentuvan järjestelmän luominen.

-Suoran demokratian eli kansanäänestysten suosiminen tärkeistä asioista päätettäessä.

-Sakkoja ei tulisi voida muuttaa vankeudeksi. Korvausvelvollisissa tilanteissa valtio suorittaa korvauksen täysimääräisenä ja ulosmittaa korvaussumman korvausvelvolliselta täysimääräisenä.

-Henkisistä rikoksista(raiskaukset) ja henkirikoksista annettavien tuomioiden koventaminen ja yksilön oikeusturvan parantaminen.

-Ruotsin kielen asema toisena virallisena kielenä lakkautettaisiin.

-Maahanmuuttajan palauttaminen kotimaahansa useammista rikkomuksista tai törkeästä rikoksesta. Tarvesyin perusteltavat maahanmuuttajakiintiöt.

-Oikeusturvaministeriön perustaminen valvomaan viranomaisten toimintaa lain puitteissa ja vastaamaan virkamiessyytteistä. Poliisien määrärahojen kasvattaminen ja valvontajärjestelmien rajoittaminen ja yksilön- ja yksityisyydenturvan parantaminen.

-Koulujärjestelmien määrärahojen kasvattaminen. Mielenterveystoimen täysimääräinen palauttaminen.

-Valtiontukia lapsiperheille.

Ulkopolitiikka

-Euroopan Unionista sen nykyisessä muodossaan poliittisena liittovaltioylihallintona eroaminen ja jäsenenä pysyminen vain ETA-kauppaorganisaatiossa, toimien täten Euroopan Unionin alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti Kauppaliittona.

-Puolustusliitto NATO:n kanssa suoritettava sotilaallinen yhteistyö ja mahdollinen jäsenyys mahdollistaisivat uskottavan ja kansainväliset kriteerit täyttävän puolustuksen toteutumisen.

-Asevelvollisuusarmeijaa supistettaisiin, mutta rinnalle luotaisiin valtion tukema reserviläisjärjestelmä suojeluskuntien tapaan, joka pitäisi yllä maanpuolustuksellista toimintaa ja taitoa.

Talous

-Kaikki yhteiskunnan kannalta elintärkeät toimialat, kuten energiantuotanto ja elintarviketuotanto olisivat valtion tukemia ja valtio omistaisi suuria osuuksia, mahdollistaen markkinahintojen alittamisen, vakaan tuotannon ja työpaikkojen syntymisen. Laki mahdollistaisi määräajaksi säädetyt hinnankorotukset valtion varallisuuden kartuttamiseksi.

-Pienelinkeinotoiminnan ja lähituotannon tukeminen.

-Verojärjestelmän kokonaisuudistus, joka mahdollistaisi tasaverotuksen tulo- ja pääomatuloveron osalta 25-35 prosentin tasolle. Uudistuksessa poistettaisiin ennakkoveromalli. Valtiollinen kiinteä arvonlisävero 20% tasolle.

-Perintöveron poistaminen kokonaisuudessaan.

-Käyttövoimaveron ja autoveron poistaminen ja polttoaineen verotuksen lievä keventäminen.

-Tietullien käyttöönotto kokonaismääräisesti; tien ja auton käyttäjä maksaa käyttäessään palveluja.

-Alkoholiveron korottaminen väkevien alkoholien (20% ja suuremmat) suhteen 20-35 prosenttiyksikköä ja alkoholin myynnin vapauttaminen.

-Kauppojen aukiolorajoitusten poistaminen.

-Uusiutuvien ja kestävän kehityksen energianlähteiden ja vaihtoehtoisia energianlähteitä käyttävien ajoneuvojen verotuksen voimakas keventäminen.

Kommentit (6)

Suojeluskuntien perustaminen tuossa muodossaan vaatii lakimuutosta, mutta ensiaskel voisi olla että perustetaan suojeluskunnat aluksi perinne ja tapakasvatus pohjalta.

Suomalaisten varusmiesten kunto on rapistunut tasaisesti sitä mukaa kun liikakilot ovat nousseet. Tähän voisi olla avuksi liikuntaa suosiva kasvatus ja suojeluskuntain järjestämät "armeijaan valmistautumis kurssit."


-Asevelvollisuusarmeijaa supistettaisiin, mutta rinnalle luotaisiin valtion tukema reserviläisjärjestelmä suojeluskuntien tapaan, joka pitäisi yllä maanpuolustuksellista toimintaa ja taitoa.Idea ei olisi saada kansan läskejä niinkään lätkimään, vaan aseistaa koko liikekannalle kykenevä kansa. Suomen Vapaan Tasavallan Aate perustuu siihen, että täysi päätäntävalta asioista annetaan kansalle siinä missä se on mahdollista ja kansalle annetaan myös kyky oma-aloittisesti puolustautua vihollista vastaan mutta myös tarpeen tullen suistaa diktatuuri vallasta. Lapuan liikkeiden kaltaiset aseellista seuratoimintaa harjoittavat kansanryhmät ovat merkki siitä, että hallituksessa on jotakin vikaa. Toki jokainen Laillinen Hallitus kääntää tämän sellaiseksi termiksi kuin kapinaksi omaa Oikeaa(Ja Ainoaa) Totuutta vastaan.

"You cannot invade mainland America. There would be a rifle behind every blade of grass."

Admiral Isoroku Yamamoto
Pankaamme Venäläiset sanomaan: "You cannot invade Finland. There would be a rifle behind every blade of grass."

__________

peippo
Tuossa sanotaan, että verotuksia kevennettäisiin melkein joka asiassa, mutta tukija jaettaisiin yhä enemmän.Valtio on siitä erikoinen instituutio, että se saattaa vuosittain jakaa yhä uudelleen ja uudelleen samat rahat mitkä se juuri edellisvuonna kylvi ympärilleen. Verotuksen laskeminen alhaisemmaksi mahdollistetaan ulkoistamalla tiettyjä vähemmän välttämättömiä toimia, tehostamalla välttämättömiä toimia ja siirtämällä maksut käyttöön. Tietullit ovat esimerkki tästä, ja lopullinen kokonaistuotto valtiolle olisi todennäköisesti paljon suurempi kuin nykyisen verotuskäytännön mukaisesti, mutta maksajia olisivat vain ne, jotka käyttäisivät kyseisiä palveluita.

Lapsiperheiden tukeminen taas korostaa maamme tulevaisuutta, jota nykyiset yksinkertaiset päättäjät pyrkivät turvaamaan keräämällä maailmalta tänne oikean kansojen sulatusuunin, joka takaa varmasti kaikkein rämäpäisimmillekin toimintaa ja väkivaltaa kyllästymiseen asti. Kulttuurien sekoittaminen tietää aina kaaosta. Harva tajuaa Globalisaatiota kannattaessaan tahtovansa elää Kahden Lain välissä. Esimerkiksi Länsimainen ja Islamilainen oikeus- ja moraalikäytäntö poikkeavat toisistaan olennaisesti.

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat