Seuraa 
Viestejä41238

...on jatkuvan ja yhä kiihtyvän talouskasvun ihannointi, ainakin mikäli brittiprofessori Brian Barrya on uskominen. Ja mikä ettei olisi; TS:n (25/10) Ympäristö- ja tiede -sivuilla julkaistu artikkeli on kauttaaltaan perusteltua ja älykästä analyysia ajastamme, sen ongelmista ja ongelmien ratkaisumalleista.

"Suuruuden ihannointi - mahdollisimman isoja voimalaitoksia, jättisuuria liikenneratkaisuja tai tehomaataloutta - on aikamme vakava virhe. Hajasijoitettu, paikallisiin tarpeisiin suunniteltu ja uusiutuviin lähteisiin perustuva energian ja ravinnon tuotanto on avain kestävään yhteiskunnalliseen kehitykseen" Barry korostaa.

Brian Barry pähkinänkuoressa: Professorin virat Columbian yliopistossa, New Yorkissa ja London School of Economy -korkeakoulussa Lontoossa. Päätutkimusalana yksilön ihmisoikeudet ja tasa-arvokysymykset. British Academyn sekä American Society of Arts and Sciences -järjestön jäsen. Uppsalan yliopiston myöntämän kansainvälisen politiikan tutkimuksen Jonathan Skytte -palkinnon voittaja 2001 (Palkintoa pidetään yhteiskuntatieteissä Nobel-palkinnon veroisena kunnianosoituksena). Britannian Politiikan tutkimuksen seuran WJM Mackenzied -palkinto vuoden parhaasta oppi- ja tietokirjasta vuosina 1989 ja 2001 (teoksista Theories of Justice ja Culture and Equality) British Journal of Political Science sekä Ethics -tiedelehtien päätoimittaja.

Barryn mukaan ihmiskunta on 20-30 vuotta jäljessä ainoasta järkevästi perustellusta aikataulusta ilmastomuutoksen pysäyttämisessä. Suurimmiksi syyllisiksi on osoitettu teollisuus ja energiantuotanto, mutta tosiasiassa elinkeinoelämän panokset ovat olleet viime vuosina paljon merkittävämpiä kuin poliitikkojen aikaansaannokset. Tällaisia kommentteja Barry lausui Sveitsin Baselissa järjestetyssä kestävän kehityksen yhteiskunnan malleihin pyrkineessä kansainvälisessä konferenssissa.

Vaikka Barry toteaa talouskasvun olevan ihmiskunnan vihollisista suurin, hän ei kuitenkaan kiellä kaikkea kasvua, sillä ihmiskunnan enemmistön taloudellinen ja sosiaalinen kehitys vaatii nopeaa ja reilua kohennusta. "Meidän on unohdettava usein toistettu, lähes luonnonlakina pidetty hokema "köyhät ovat köyhiä, rikkaat ovat rikkaita".

"Kehitysmaiden on annettava kasvaa, mutta vastapainoksi meillä teollisuusmaiden kansalaisilla pitäisi olla jo varaa hidastaa kasvutahtia ja mieluummin palata askel taaksepäin aineellisissa vaatimuksissamme." Samoilla linjoilla oli kokouksessa myös 'kestävän kehityksen käsitteen äiti', Norjan ex-pääministeri ja Maailman terveysjärjestön puheenjohtajana 2003 toiminut tohtori Gro Harlem Brundtland, joka toimi aikanaan vuonna 1987 Yhteinen tulevaisuutemme -raporttiin huipentuneen YK:n kehityksen maailman komission puheenjohtajana: "Meidän on pakko ymmärtää olevamme samassa veneessä. Kukaan ei voi paeta väistämättä eteen tulevia muutoksia. Mutta eriarvoisuus on hyväksyttävä. Tämän päivän köyhien kehitysmaiden asukkaiden on pakko rikkoa kestävän kehityksen sääntöjä pysyäkseen hengissä. Koko kestävän kehityksen sanoma on sidoksissa sosiaalisiin ja perinteisiin kulttuuriarvoihin, joita rikkaiden olisi pystyttävä arvioimaan uudestaan." "Jos yhteistyötä eri kansojen ja kaikkien toimijoiden välillä ei saada aikaan, meillä ei ole yhteistä tulevaisuutta".

Bruntlandt vertaa maailman yhteisiä toimia SARS:in pysäyttämiseksi nyt vaadittaviin ympäristötalkoisiin ja toteaa: "Samanlaista yhteistyötä kaivataan nyt ympäristömuutosten estämiseen ja kulutustottumuksien saamiseen tasapainoon maapallon kestokyvyn kanssa."

Barry sanoo: "Jos haluamme välttää paljon nykyistä rankempien mullistusten yleistymisen, varsinkin teollistuneiden länsimaiden ihmisten on muutettava radikaalisti kulutustottumuksiaan. Meidän rikkaiden ja koko maailman mittakaavassa etuoikeutettujen kansalaisten nykyisen käyttäytymisen jatkaminen merkitsee kollektiivista, kaikkien yhteisesti tekemää itsemurhaa."

"Pitäisikö meidän sitoutua vain säilyttämään tietty kulutuksen taso ilman tulevia rikastumispyrkimyksiä, vai olisiko yhteisen solidaarisuuden nimissä tyydyttävä nykyistä pienempään luonnonvarojen kulutukseen. Ja kuinka suurta väestöä olemme valmiit ylläpitämään." "Elämme juuri nyt aikaa, joka ratkaisee paitsi oman hyvinvointimme tason myös tulevien sukupolvein mahdollisuudet" Barry muistuttaa puhuessaan ilmastomuutoksesta. "Totaalisen ydinsodan ohella ilmastomuutos on ainoa todellinen uhka sekä luonnon että ihmiskunnan säilymiselle. Eikä tähän uhkaan liittyviä vaaroja ole yleisesti vielä tiedostettu riittävän vakavasti."

Ilmastomuutoksesta: "Maailmanpankin lokakun alussa julkaiseman arvion mukaan ilmastonmuutos alentaa merkittävästi elintarviketuotantoa, mikä merkitsee jo nykyisin yli 800 miljoonan nälkäisen määrän lisääntymistä. Toisaalta jäätiköiden jo alkanut ja kiistattomin mittauksin osoitettu sulaminen nosaa valtamerien pintaa, mikä hukuttaa kokonaisia saarivaltioita ja alavia rannikoita. Veden uhkaamat ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan etsimään uusia asuinsijoja, joita ei ylikansoitetusta maailmasta helposti löydy. Punaisen ristin mukaan maailmassa on jo nyt ympäristösyistä kotiseutunsa hylänneitä pakolaisia enemmän kuin sotien tai muiden konfliktien takia muuttamaan joutuneita ihmisiä. Myös alkuperäisen luonnon eliökunta ja seurannaisvaikutuksena myös ihminen kärsivät."

"Jos olemme onnekkaita ja osaamme tehdä oikeat päätökset mahdollisimman nopeasti, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus voi vakiintua tasolle, joka merkitsee yli kolme kertaa suurempaa muutosta kuin kertaakaan historiallisena aikana. Näin rajut muutokset eivät voi olla jättämättä jälkiään - ja ikävä kyllä negatiivisia muutoksia - luontoon ja ihmisen elinmahdollisuuksiin."

"On tietysti helppo sanoa, että kaikki maapallolla elävät ihmiset eivät voi käyttää luonnonvaroja ja kuormittaa ympäristöä yhtä rajusti kuin me länsimaiden rikkaat nyt teemme. Teollisuusmaiden asukkailla ei kuitenkaan ole minkäänlaista oikeutta sanoa kehitysmaiden köyhille, etteivät nämä saa tulevaisuudessakaan ajaa autoilla tai matkustaa lentokoneilla, jos emme itse sitoudu samanlaisiin elämäntapoihin."

Maailmanlaajuisia muutoksia aiheuttavien ihmisen toimien rajoittaminen ei kuitenkaan tunnu Barryn mielestä uskottavalta vain poliittisiin periaatepäätöksiin pohjautuvassa nykyjärjestelmässä. "Ollakseen uskottavaa päästörajoitusten valvontaa tulisi kiristää ja sopimuksien rikkojia pitäisi rangaista. Yhteisesti hyväksyttyjen sopimuksien rikkojat pitäisi voida viedä kansainväliseen rikosoikeuteen, mutta vielä tällaisia sanktioita ei ole."

"Jos selviämme seuraavat 50 vuotta, väestönkasvun ennustettu pysähtyminen sekä uusiutuvien, ehtymättömien lähteiden kuten aalto- ja vuorovesienergian kehitys voivat pelastaa ihmiskunnan peruuttamattomilta katastrofeilta. Oikeat, kulutustottumuksia muuttavat ratkaisut olisi kuitenkin tehtävä mahdollisimman nopeasti."

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (76)

Aweb
...on jatkuvan ja yhä kiihtyvän talouskasvun ihannointi, ainakin mikäli brittiprofessori Brian Barrya on uskominen. Ja mikä ettei olisi; TS:n (25/10) Ympäristö- ja tiede -sivuilla julkaistu artikkeli on kauttaaltaan perusteltua ja älykästä analyysia ajastamme, sen ongelmista ja ongelmien ratkaisumalleista.

"Suuruuden ihannointi - mahdollisimman isoja voimalaitoksia, jättisuuria liikenneratkaisuja tai tehomaataloutta - on aikamme vakava virhe. Hajasijoitettu, paikallisiin tarpeisiin suunniteltu ja uusiutuviin lähteisiin perustuva energian ja ravinnon tuotanto on avain kestävään yhteiskunnalliseen kehitykseen" Barry korostaa.

Brian Barry pähkinänkuoressa: Professorin virat Columbian yliopistossa, New Yorkissa ja London School of Economy -korkeakoulussa Lontoossa. Päätutkimusalana yksilön ihmisoikeudet ja tasa-arvokysymykset. British Academyn sekä American Society of Arts and Sciences -järjestön jäsen. Uppsalan yliopiston myöntämän kansainvälisen politiikan tutkimuksen Jonathan Skytte -palkinnon voittaja 2001 (Palkintoa pidetään yhteiskuntatieteissä Nobel-palkinnon veroisena kunnianosoituksena). Britannian Politiikan tutkimuksen seuran WJM Mackenzied -palkinto vuoden parhaasta oppi- ja tietokirjasta vuosina 1989 ja 2001 (teoksista Theories of Justice ja Culture and Equality) British Journal of Political Science sekä Ethics -tiedelehtien päätoimittaja.

Barryn mukaan ihmiskunta on 20-30 vuotta jäljessä ainoasta järkevästi perustellusta aikataulusta ilmastomuutoksen pysäyttämisessä. Suurimmiksi syyllisiksi on osoitettu teollisuus ja energiantuotanto, mutta tosiasiassa elinkeinoelämän panokset ovat olleet viime vuosina paljon merkittävämpiä kuin poliitikkojen aikaansaannokset. Tällaisia kommentteja Barry lausui Sveitsin Baselissa järjestetyssä kestävän kehityksen yhteiskunnan malleihin pyrkineessä kansainvälisessä konferenssissa.

Vaikka Barry toteaa talouskasvun olevan ihmiskunnan vihollisista suurin, hän ei kuitenkaan kiellä kaikkea kasvua, sillä ihmiskunnan enemmistön taloudellinen ja sosiaalinen kehitys vaatii nopeaa ja reilua kohennusta. "Meidän on unohdettava usein toistettu, lähes luonnonlakina pidetty hokema "köyhät ovat köyhiä, rikkaat ovat rikkaita".

"Kehitysmaiden on annettava kasvaa, mutta vastapainoksi meillä teollisuusmaiden kansalaisilla pitäisi olla jo varaa hidastaa kasvutahtia ja mieluummin palata askel taaksepäin aineellisissa vaatimuksissamme." Samoilla linjoilla oli kokouksessa myös 'kestävän kehityksen käsitteen äiti', Norjan ex-pääministeri ja Maailman terveysjärjestön puheenjohtajana 2003 toiminut tohtori Gro Harlem Brundtland, joka toimi aikanaan vuonna 1987 Yhteinen tulevaisuutemme -raporttiin huipentuneen YK:n kehityksen maailman komission puheenjohtajana: "Meidän on pakko ymmärtää olevamme samassa veneessä. Kukaan ei voi paeta väistämättä eteen tulevia muutoksia. Mutta eriarvoisuus on hyväksyttävä. Tämän päivän köyhien kehitysmaiden asukkaiden on pakko rikkoa kestävän kehityksen sääntöjä pysyäkseen hengissä. Koko kestävän kehityksen sanoma on sidoksissa sosiaalisiin ja perinteisiin kulttuuriarvoihin, joita rikkaiden olisi pystyttävä arvioimaan uudestaan." "Jos yhteistyötä eri kansojen ja kaikkien toimijoiden välillä ei saada aikaan, meillä ei ole yhteistä tulevaisuutta".

Bruntlandt vertaa maailman yhteisiä toimia SARS:in pysäyttämiseksi nyt vaadittaviin ympäristötalkoisiin ja toteaa: "Samanlaista yhteistyötä kaivataan nyt ympäristömuutosten estämiseen ja kulutustottumuksien saamiseen tasapainoon maapallon kestokyvyn kanssa."

Barry sanoo: "Jos haluamme välttää paljon nykyistä rankempien mullistusten yleistymisen, varsinkin teollistuneiden länsimaiden ihmisten on muutettava radikaalisti kulutustottumuksiaan. Meidän rikkaiden ja koko maailman mittakaavassa etuoikeutettujen kansalaisten nykyisen käyttäytymisen jatkaminen merkitsee kollektiivista, kaikkien yhteisesti tekemää itsemurhaa."

"Pitäisikö meidän sitoutua vain säilyttämään tietty kulutuksen taso ilman tulevia rikastumispyrkimyksiä, vai olisiko yhteisen solidaarisuuden nimissä tyydyttävä nykyistä pienempään luonnonvarojen kulutukseen. Ja kuinka suurta väestöä olemme valmiit ylläpitämään." "Elämme juuri nyt aikaa, joka ratkaisee paitsi oman hyvinvointimme tason myös tulevien sukupolvein mahdollisuudet" Barry muistuttaa puhuessaan ilmastomuutoksesta. "Totaalisen ydinsodan ohella ilmastomuutos on ainoa todellinen uhka sekä luonnon että ihmiskunnan säilymiselle. Eikä tähän uhkaan liittyviä vaaroja ole yleisesti vielä tiedostettu riittävän vakavasti."

Ilmastomuutoksesta: "Maailmanpankin lokakun alussa julkaiseman arvion mukaan ilmastonmuutos alentaa merkittävästi elintarviketuotantoa, mikä merkitsee jo nykyisin yli 800 miljoonan nälkäisen määrän lisääntymistä. Toisaalta jäätiköiden jo alkanut ja kiistattomin mittauksin osoitettu sulaminen nosaa valtamerien pintaa, mikä hukuttaa kokonaisia saarivaltioita ja alavia rannikoita. Veden uhkaamat ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan etsimään uusia asuinsijoja, joita ei ylikansoitetusta maailmasta helposti löydy. Punaisen ristin mukaan maailmassa on jo nyt ympäristösyistä kotiseutunsa hylänneitä pakolaisia enemmän kuin sotien tai muiden konfliktien takia muuttamaan joutuneita ihmisiä. Myös alkuperäisen luonnon eliökunta ja seurannaisvaikutuksena myös ihminen kärsivät."

"Jos olemme onnekkaita ja osaamme tehdä oikeat päätökset mahdollisimman nopeasti, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus voi vakiintua tasolle, joka merkitsee yli kolme kertaa suurempaa muutosta kuin kertaakaan historiallisena aikana. Näin rajut muutokset eivät voi olla jättämättä jälkiään - ja ikävä kyllä negatiivisia muutoksia - luontoon ja ihmisen elinmahdollisuuksiin."

"On tietysti helppo sanoa, että kaikki maapallolla elävät ihmiset eivät voi käyttää luonnonvaroja ja kuormittaa ympäristöä yhtä rajusti kuin me länsimaiden rikkaat nyt teemme. Teollisuusmaiden asukkailla ei kuitenkaan ole minkäänlaista oikeutta sanoa kehitysmaiden köyhille, etteivät nämä saa tulevaisuudessakaan ajaa autoilla tai matkustaa lentokoneilla, jos emme itse sitoudu samanlaisiin elämäntapoihin."

Maailmanlaajuisia muutoksia aiheuttavien ihmisen toimien rajoittaminen ei kuitenkaan tunnu Barryn mielestä uskottavalta vain poliittisiin periaatepäätöksiin pohjautuvassa nykyjärjestelmässä. "Ollakseen uskottavaa päästörajoitusten valvontaa tulisi kiristää ja sopimuksien rikkojia pitäisi rangaista. Yhteisesti hyväksyttyjen sopimuksien rikkojat pitäisi voida viedä kansainväliseen rikosoikeuteen, mutta vielä tällaisia sanktioita ei ole."

"Jos selviämme seuraavat 50 vuotta, väestönkasvun ennustettu pysähtyminen sekä uusiutuvien, ehtymättömien lähteiden kuten aalto- ja vuorovesienergian kehitys voivat pelastaa ihmiskunnan peruuttamattomilta katastrofeilta. Oikeat, kulutustottumuksia muuttavat ratkaisut olisi kuitenkin tehtävä mahdollisimman nopeasti."


Mähän en elintasostani ala kitsastelemaan sen takia että maalataan piruja seinille jonkun globaalisen maailman katastrofin johdosta. Jos tänne koti Suomeen pesiytyy tämä sairas ajattelutapa niin meikä poika lähtee aikuisen oikeasti Yhdysvaltoihin tai Australiaan jossa yksilön hyvinvointi on tärkeintä.

Mielestäni ihan hyviä pointteja nostetaan ylös, mutta huomenna nämä asiat on jo unohdettu, kuolleet ja kuopattu.

Me jatkamme tätä kulutushelvettiä, korporaatiot rikastuvat ja heidän valtansa lonkerot leviävät yhä enemmän ja enemmän. Tuo radikaali rangaistus menetelmä olisi toki yksi tapa toimia, mutta se ei ole kovin realistinen sillä nämä suuryhtiöt ovat amerikan mantereella ja hallitus kyllä suojelee heitä. Kun sorrettujen joukosta (em. lat. am.) nousee joku sortoa vastaan se listitään juuri tämän hallituksen voimin. Ainoastaan Kuuba on saanut vastarinnan toimimaan, vaikkakin tilalle tuli diktatuuri ja kauppasaarto.

Imagine a world.. dystopia.

Kuten olen aiemmin todennut monta kertaa. Me elämme liian herkullista elämää täällä länsimaissa, me emme jaksa edes osoittaamieltä, jos mahdollisuus tulee. Jos meillä olis vähän kurjemmat olot, olisimme joukolla härnäämässä päättäjiä. Ei vain omista asioista vaan muidenkin. Kuten eräs motto menee: "Vastarinta on luvallista ja jopa suotavaa".

EDIT:
PS. Itselläni on linkkejä juuri latinalaiseen-amerikkaan ja he kyllä tietävät miten globalisaatio/kapitalismi edistää yksilön hyvinvointia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
NeoKonservatiivi

Mähän en elintasostani ala kitsastelemaan sen takia että maalataan piruja seinille jonkun globaalisen maailman katastrofin johdosta. Jos tänne koti Suomeen pesiytyy tämä sairas ajattelutapa niin meikä poika lähtee aikuisen oikeasti Yhdysvaltoihin tai Australiaan jossa yksilön hyvinvointi on tärkeintä.

Tarkennus edelliseen: ...jossa rikkaan yksilön hyvinvointi on tärkeintä.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

NeoKonservatiivi

Mähän en elintasostani ala kitsastelemaan sen takia että maalataan piruja seinille jonkun globaalisen maailman katastrofin johdosta. Jos tänne koti Suomeen pesiytyy tämä sairas ajattelutapa niin meikä poika lähtee aikuisen oikeasti Yhdysvaltoihin tai Australiaan jossa yksilön hyvinvointi on tärkeintä.

Pirujen maalaaminen seinille hyvän asian vuoksi on tuomittavaa eikä siitä ole kuin hallaa tulevaisuudessa. Barry lähestyi asiaa hyvistä lähtökohdista ja hänen esittämänsä mielipiteet ovat rationaalisuuden rajoissa hyväksyttäviä. Hän ei siis ole mikään maailmanlopun saarnaaja.
Ongelmana on se että mikään olemassasoleva laki ei velvoita Neokonservatiivia toimimaan Barryn ohjeiden mukaisesti. Sivusin asiaa aloittamassani topicissa jossa käsittelin globaalia etiikaa ja yhteisiä pelisääntöjä.

Koska ihmiset eivät näköjään pysty toimimaan yhteisten kirjoittamattomien sääntöjen mukaisesti täytyy siirtää ne lakiin. Tämä valitettavasti tulee rikkomaan yksilönvapauksia entisestään. Mutta minkäs teet kun itsekkäät ihmiset toimivat vain sen mukaan mikä on lakiin kirjoitettu, eikä minkään yleisen järjestä päätellyn moraalinormin mukaan. Esim. jos toimimme Kantin kategorisen imperatiivin mukaan, meidän täytyisi välttää yksityisautoilua aina kun se on suinkin mahdollista. On laskettu että jos kaikki maailman ihmiset (kiinalaiset, intialaiset) ajaisivat autolla samaan malliin kuin me suomalaiset täyttyisi ilmakehä hiilidioksista varsin nopeasti. Eli et voi määrätä yleiseksi laiksi sitä että kaikilla ihmisillä on oikeus yksityisautoiluun.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228

Hmm jaa, jonkun Barryn mielipiteistä näyttää Aweb tällä kertaa koostaneen junkinlaisen jumalan sanan itselleen joka sopivasti tulkittuna on totuus.

Paljon asiaa toki noiss alainauksiss aon, mutta mielestäni vähän lyhytnäköinen ja yksipuolinen näkemys Barrylla tai sitten lainauksia koostaneella Awebilla on. Talouskasvu ei sinällään ole tietenkään mikään subjekti eikä sen enempää myöskään mitään muutakaan, se on vain kuvaus ilmiölle. Tosiasiassa talouskasvu tarkoittaa lähinnä sitä että ihmiset tekevät töitä ja tuottavat tuotteita sekä palveluita, ja toiset niitä kuluttavat. Ja kasvu syntyy siitä että tämä jatkuu kok oajan. Talouskasvun pysähtyminen eli taantuma seuraa siitä että tuottavuus pienenee, eli ihmiset joko menettävät työnsä tai eivät tee työssään enää niin paljoa kuin aiemmin.

Talouskasvu eli talouden stabiilius tarkoittaa sitä että yhteiiskunnallisessa mittakaavassa kaikki sujuu; rahaa riittää välttämättömyyksien lisäksi myös ylellisyyksiin kuten keskuslämmitykseen ja polkupyöriin. Se myös mahdollistaa lainanottamisen oman talon rakentamista tai ostamista varten siinä missä takaa että näkkileipää on kaupan hyllyllä viikon jokaisena päivänä tarjolla.

SInänsä talouskasvu on tuiki tarpeellinen jotta yhteiskunta ylipäänsä voi toimia ja jotta varsinkin se voi kehittyä.

On kuitenkin totta, että jos talouskasvua arvostetaan tai pidetään jonakin itseiarvona vain sen itsensä tähden, ja ollaan valmiit käyttämään keinot mitkä hyvänsä sen takaamiseksi piittaamatta tosielämän seuraamuksista, ollaan pahasti hakoteillä ja tällainen toiminta voisi ollakin uhkatekijä. Mutta onneksi sellaisessa tilanteessa ei minun nähdäkseni olla, ainakaan tällä nurkall amaailmaa. Tlaouskasvun tärkeys ymmärretään, mutat sitä ei pidetä itseisarvona. Meilälkin Suomessa talouskasvu on edelleen se tekijä joka mahdollistaa hyvinvointipalvelut kuten ilmaiset koulutus, sairaanhoito, sosiaaliturva ja vaikkapa eläke. Unohtamatta tietenkään vaikkapa energiapoliittisten muutosten mahdollistamista. Talouskasvun toivottavasti jatkuessa edelleen voimme rakentaa puhtaita energiamuotoja kuten ydinvoimaa ja uusiutuvaa energiaa sitä mukaa kun luovumme fossiilienergianlähteistä. (Tämä viite/esimerkki siksi että Aweb minut energiakeskustelusta tämme manasi)

Joilelkin harvoille neokonservatiivioikeistoliberaali-sanahirviö-aatehihhuleille talouskasvu itse lineee muuttunut itseisarvoksi. Ja talous tahi raha joksikin jumalaksi ja ainoaksi mittariksi kaiken arvottamisessa. Sellainen ajattelumaailma on pelottava ja tuomittava, mutta onneksi kyseessä on marginaali, vaikkakin nettikeskusteluissa äänekäs sellainen. Valtaosa vallanpitäjistä ei tällaisen sorru, ei edes oikeistossa tai konservatiiveissa. Hekin useimmiten tajuavat että rahalla on lopulta vain välinearvo, vaikka ovatkin eri mieltä siitä missä suhteissa sitä arvoa tulee siirtää sitä enemmän keränneiltä vähemmän keränneille, ja millä menetelmin tätmä tapahtuu oikeudenmukaisimmin.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

MrKAT
Seuraa 
Viestejä2349
Aweb
...on jatkuvan ja yhä kiihtyvän talouskasvun ihannointi, ainakin mikäli brittiprofessori Brian Barrya on uskominen. Ja mikä ettei olisi; TS:n (25/10) Ympäristö- ja tiede -sivuilla julkaistu artikkeli on kauttaaltaan perusteltua ja älykästä analyysia ajastamme, sen ongelmista ja ongelmien ratkaisumalleista.

Onhan siinä paradoksia että muinaisiin aikoihin verrattuna entistä rikkaampi länsimainen yhteiskunta on entistä kiireisempi, tappaa ihmisiä stressiin, eikä tunnu olevan varaa hoitaa edes omia köyhiään ja vanhuksiaan. Kiihdytetyllä talouskasvulla sillä muutaman %-lisäsiivulla pitäisi hoitaa se työttömyys jne. Samaa reseptiä tarjotaan myös sitten kun bruttokansantuote on 10x nykyiseen verraten vuonna 2134 jKr. ?

"Suuruuden ihannointi - mahdollisimman isoja voimalaitoksia, jättisuuria liikenneratkaisuja tai tehomaataloutta - on aikamme vakava virhe. Hajasijoitettu, paikallisiin tarpeisiin suunniteltu ja uusiutuviin lähteisiin perustuva energian ja ravinnon tuotanto on avain kestävään yhteiskunnalliseen kehitykseen" Barry korostaa.
"

Tässä Barry voi mennä metsään ? Keskustapuolue kannatti aikoinaan 80-luvulla voimaloiden (puu jne) hajasijoitusta pieninä yksikköinä. Kuitenkin puun ja muun polttoaineen poltossa pienissä hajasijoitetuissa voimaloissa karsinogeeniset päästöt jopa 1000 kertaistuu isoon voimalaan verrattuna.

Homeopatia-skandaali A-talkissa: https://www.youtube.com/watch?v=qXLTz5LhHMU

MrKAT
Seuraa 
Viestejä2349

Tarkennan "luomu"-puun hengenvaarallisia päästöjä: Suomalainen hajautettu "luomu"energianlähde saastuttaa enemmön kuin liikenne ja tappaa ilmeisesti suuren osan niistä lähes 1300 suomalaisesta, jotka vuosittain kuolee hiukkaspäästöihin.

http://www.kaleva.fi/cf/juttu.cfm?j=512919

Tinkapaikassa tosin voisi ajatella, että tuhannen on uhrauduttava miljoonien edestä..

Homeopatia-skandaali A-talkissa: https://www.youtube.com/watch?v=qXLTz5LhHMU

Vierailija

Kosh kirjoitti:
Hmm jaa, jonkun Barryn mielipiteistä näyttää Aweb tällä kertaa koostaneen junkinlaisen jumalan sanan itselleen joka sopivasti tulkittuna on totuus.

Selvennökseksi: referoin TS:n artikkelin lähes kokonaisuudessaan. Omia tulkintoja en ole vielä perusteellisemmin tehnyt. Jumalan sanasta ei ole kysymys, mutta sellaiseksi leimaamalla kirjoituksesta saadaan tietenkin pohja pois. Hyvä, Kosh.

Huomenna lisää.

totinen
Seuraa 
Viestejä4887
Kosh
Talouskasvun pysähtyminen eli taantuma seuraa siitä että tuottavuus pienenee, eli ihmiset joko menettävät työnsä tai eivät tee työssään enää niin paljoa kuin aiemmin.
Minusta tuottavuus näyttää kasvavan erityisesti laman aikana. Ihmisiä irtisanotaan enemmän kuin tuotannon lasku edellyttäisi. Lama ei mielestäni johdy yleensä tuottavuuden laskusta vaan, että talouskasvu on pienempää kuin tuottavuuden lisäys.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
MrKAT

Onhan siinä paradoksia että muinaisiin aikoihin verrattuna entistä rikkaampi länsimainen yhteiskunta on entistä kiireisempi, tappaa ihmisiä stressiin, eikä tunnu olevan varaa hoitaa edes omia köyhiään ja vanhuksiaan.

On juu. Ihan kaikki ei taida olla kohdallaan. Silti on ehkä vähän hätiköivää valita ensimmäistä mieleen juolahtavaa ilmiötä syntipukiksi ilman syvällisempää analysointia. Talouskasvuhan on itsessään vain ilmiö joka kertoo laousjärjestelmän tilasta. Talousjärjestelmä taas on ihan kaikki toiminta missä raha tai omaisuus vaihtaa omistajaa, kokonaisuutena. Ne tarkemman analyysin alla olevat yksittäiskohdat voivat mennä monin eri päin ja kokonaisuus eli talouskasvu näyttäytyä silti samanlaisena. Siinä kun ei näy yksityiskohtia, vaan ainoastaan kokonaisuus, sekin hyvin karkealla mittarilla.

Itse näkisin kiireen olevan pikemminkin itseaiheutettua. Työnjako toki on oma ongelmansa johon voitaisiin yhteiskunnallsietsikin vaikuttaa, mutta monilla tuppaa kiire ja stressi olemana myös henkilökohtaisten mielihalujen pakonomaisen suorittamisentarpeen aikaansaamaa. Ihmiset eivät älyä höllätä rasittavan työn vastapainoksi vapaa-ajallaan, vaan jatkavat samalla kofeiini-stressi-vimmalla miljoonien aktiviteettien parissa.

Suuruuden ihannointi samoin tosiaankin on tapauskohtaista eikä yleistettävissä. Monissa tapauksissa suuruudella saavutetaan kiistatomia etuja kaikkien kannalta, niin ihmisten, ympäristön kuin taloudenkin. Suuruuden tavoittelu optimointimielessähän on täysin eri asia kuin ns. suuruudenhulluus.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
Aweb
Kosh kirjoitti:
Hmm jaa, jonkun Barryn mielipiteistä näyttää Aweb tällä kertaa koostaneen junkinlaisen jumalan sanan itselleen joka sopivasti tulkittuna on totuus.

Selvennökseksi: referoin TS:n artikkelin lähes kokonaisuudessaan. Omia tulkintoja en ole vielä perusteellisemmin tehnyt. Jumalan sanasta ei ole kysymys, mutta sellaiseksi leimaamalla kirjoituksesta saadaan tietenkin pohja pois. Hyvä, Kosh.

Onnistuit sitten takertumaan juuri siihen ainoaan kaksiriviseen, jossa en oikeastaan itse aihetta kommentoinut. Hyvä Aweb.

Selvennökseksi, halusin vain tuoda sen ilmi että sinulle tyypillistä tuntuu olevan että haet usein yksittäisten auktoritteettien mielipidekirjoituksia ja siteeraat niitä innolla, innokkaammin ehkä jopa kuin kirjoitat omia ajatuksiasi, ja sitten toisaalta viittailet niihin omien ajatuksiesi lähteinä ikäänkuin tietolähteinä joita ei voi kyseenalaistaa. Tällä yo. huomautuksellani halusin vain varoittaa sortumasta taas samaan. Ja toisaalta oikein muuta syytä en näe pitkän kopiointipostauksen lähettämiselle kuin varmistaa omien milipiteidesi selusta sillä että joku Barry on myös samansuuntaista jossakin sanonut. Toivottavasti kuitenkin nyt teet poikkeuksen ja mietit itsekin asioita ihan omine aivoinesi sen sijaan että hyväksyt kyseenalaistamatta Herra Barryn mielipiteen totuudeksi. Silloin niihin viittaminen tuskin on pahasta.

Mitään en ole kutienkaan halunnut leimata miksikään, pois se minusta ja perättömistä syytöksistäsi.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Varsinkin noilla suuryrityksillä on vain yxi tavoite, voiton maximointi. Mikään muu ei niitä kiinnosta, väittäkööt itse mitä tahansa. Siinä voi vain käydä kuin ilmapallolle, kun siihen pumpataan ilmaa liikaa. Kuuluu vain pox ja jäljelle jää vain riekaleet. Ja sitten ei kellään ole enää hauskaa.

Miksi taistella tuulimyllyjä, universaaleja luonnon lakeja vastaan?

Etsi itsellesi virtaus, flow

Klassinen ekonomia, meidän yhteiskuntamme siis teknisesti ja käytännössä me ihmisetkin käytökseltämme pohjaudumme varsin samanlaisiin periaatteisiin kuin klassinen termodynamiikka.

Maalaisjärjellä ajateltuna toisinajattelijoiden kritiikki kyllä kehittää osiltaan elämänverkoston tiettyjä kosmisia ulottuvuuksia ja uskontoja, mutta mahdoton on linkoidenkin kompleksisen koneiston huikeaa evoluutiota vastaan kapinoida. Tässä tulee mieleeni Pierre Teilhard de Chardin idea noosfääristä (noosphere), ihmiskunnan yhteisestä tietoisuudesta, joka ennakoi internetiä. Nythän meillä on Aleksanteri suuren omega-piste imettävänä.

Chardinin noosfääri-ideaa ovat kehitelleet mm. amerikkalaiset informaatiosodankäynnin tutkijat John Arquilla ja David Ronfeldt käsitteellä Noopolitik. Se tarkoitaa teollisuusyhteiskunnan kovaan voimaan perustuvaa reaalipolitikkaa korvaavaa tietoyhteiskunnan tiedon ja verkon pehmeää voimaa.

Kauniisti verkottunut ( kvanttimekaaninen Deutsch? ) digitaalinen ekosysteemimme on siis itseorganisoituva, jonka taustalta löytyy universaalit potenssilait jotka pätevät mm. pörssikurssihin ( esim. 1/f kohina ) ja topologiseen talouskasvuun ts. sitä ( = koneet tekevät hyvää ) tulee riittämään kaikille, yhä hallittussa kaaoksessa taustalla hymyilevät iloisesti säteilevät fraktaalit. Ne voidaan siis mallintaa virtuaalisesti eläviksi.

Toisaalta karkeistettuna talouden kasvaminen voidaan selittää myös emergenssin ja positiivisen takaisinkytkennän, vielä kasvavan tuoton - kestävän kehityksen hengessä - avulla.

Valtio=talouskasvun promoottori, yritys jossa ihmiset ovat töissä
Valtio=eliittivallan kätösissä

Ihan järjetöntä on tämä valtion meininki kaikinpuolin; Valtion tulisi olla hän-elimen sijaan me-elin joka turvaa riippumattomuuden ja alueelisen päätäntävallan. Tämä käytännössä tarkoittaa että maa takaisin kansalle, ja se on luonnonmukaisen elämän ratkaisun pohja minun mielestäni. Pelkästään se että luontokappaleelle palautetaan oikeus ilmaiseen maalla asumiseen, siihen että voi itse tai ryhmässä siirtyä omavaraiseen elämiseen, suosii luonnonmukaisuutta. Jos vielä valtio erotettaisiin yritysmaailmasta, niin yritysmaailman tehtäväksi sanoutuisi tuo "talouskasvu", eli käytönnässä kysynnän ja tarjonnan laki. Valtio hoitaa vain perusasiat; ruokaa/asunto/lämpöä jokaiselle, turvaa maan kansalleen, ja se tarvitsee 4 alaelintä; poliisin, postin, kirjaston ja sairaalan, koska ne hyödyntävät MEitä. Ja me on aina yksilöiden/ryhmän edellä, mitä edustaa yritysmaailma. Se on rahan globaali kenttä, ja jos vielä raha olisi sidottuna kultaan niin se entistään stabiloisi tilannetta, ja vähentäisi turhaa byrokratiaa.

Pelkästään valtion/yhteiskunnan/globaalin valtajärjestelmän byrokratia on niin järjettömän suuri ja kankea, että itsestään se ansaitsisi resetin, sellaiselle tasolle että sen ymmärtää jokainen juppimeikäläinen. Maa takaisin kansalle, yksilövapaus ja rauha. Siinä perusasiat pähkinänkuoressa.

Joku puhui hyvinvoinnista? Hyvinvointimme on vain kulissia, suomihan on pahoinvoivimpien kansakuntien joukossa ollut ainakin joskus. Jos leikataan 50% markkinataloudesta, jonka orjia tavallaan meistä jokainen on, eliittivalta kun omistaa suurimman lohkon siitä, niin menettäisimme 50% aseita, turhaa muovia, stressiä ja luonnontuhoa. Reiluun hyvinvointiin kaikille riittäisi ehkä 20% sen työjännitteestä, mikä siis on vain materian muokkausta ja kuljetusta uusiin paikkoihin.

Ei tämä aika ole ainakaan sulkea silmiään tosiasioilta. Nykyinen vie itsetuhoon! Sen luomaan virtaan ei kannata mennä mukaan. Huomata jo saattaakin kuinka nykyään puhutaan huolestuneeseen ääneen enemmän valtarakenteesta, korporaatioista, vääristä johtajista ja harhasta jotka se aiheuttaa. Se on takroituksenmukaista, siis harhaanjohtaminen - hallitsemisen periaate. Tämä aika kun on avannut ihmisille kaikinpuolin laajempia näkökulmia, monta vaikutusta sillä on mutta kiihtyvästi muuttuvat ajat ovat jokatapauskessa tänään.

Mitä tulee terrorismiin, niin ovat aivopestyä sakkia nekin. USA on mm. rahoittanut valtaan Saddamin, kouluttanut sen joukot kuin myös rahoittanut ALqaidan yms. Jos "maat kansalle" idea toteutetaisiin globaalisti(nyt vaikka ensin me kansana täällä Suomessa) niin olisi se myöskin terrorismin loppu. Toivottavasti tuleva eliittivallalta vallan poistaminen tapahtuu hallitusti, ei riehuen ja anarkian vallitessa.

Tulis todellakin innostuu oikeista asioista. Nykyinen järjestelmä on kaiken elämän vastainen, vaikka uuskonservatiivit pitävätkin sen suuntaa hyvänä. Ovat harhaanJohdettuja.

Se mihin suuntaan nykyinen järjestelmä haluaa homman menevän, tekee sen askel askeleelta niin että me vain voimme lopulta katsoa taaksemme ja kysyä "miten näin pääsi käymään?", sitä ei kukaan halua. Jotain on tehtävä todellakin, ehkäpä jonkinsortin mielenosoitus yhteiskunnallisesta reformista ja valtaeliitiltä vallan poistamisesta olisi aiheellista. Maa takaisin kansalle, riippumattomuus ja alueellinen päätäntävalta meille ihmisille.

Järki takaisin maan päälle - hyvinvointia

Miksi taistella tuulimyllyjä, universaaleja luonnon lakeja vastaan?

Ns. valtion rooli tulee kyllä tulevaisuudessa kutisumaan.

Etsi silti itsellesi virtaus, flow

Klassinen ekonomia, meidän yhteiskuntamme siis teknisesti ja käytännössä me ihmisetkin käytökseltämme pohjaudumme varsin samanlaisiin periaatteisiin kuin klassinen termodynamiikka.

Maalaisjärjellä ajateltuna toisinajattelijoiden kritiikki kyllä kehittää osiltaan elämänverkoston tiettyjä kosmisia ulottuvuuksia ja uskontoja, mutta mahdoton on linkoidenkin kompleksisen koneiston huikeaa evoluutiota vastaan kapinoida. Tässä tulee mieleeni Pierre Teilhard de Chardin idea noosfääristä (noosphere), ihmiskunnan yhteisestä tietoisuudesta, joka ennakoi internetiä. Nythän meillä on Aleksanteri suuren omega-piste imettävänä.

Chardinin noosfääri-ideaa ovat kehitelleet mm. amerikkalaiset informaatiosodankäynnin tutkijat John Arquilla ja David Ronfeldt käsitteellä Noopolitik. Se tarkoitaa teollisuusyhteiskunnan kovaan voimaan perustuvaa reaalipolitikkaa korvaavaa tietoyhteiskunnan tiedon ja verkon pehmeää voimaa.

Kauniisti verkottunut ( kvanttimekaaninen Deutsch? ) digitaalinen ekosysteemimme on siis itseorganisoituva, jonka taustalta löytyy universaalit potenssilait jotka pätevät mm. pörssikurssihin ( esim. 1/f kohina ) ja topologiseen talouskasvuun ts. sitä ( = koneet tekevät hyvää ) tulee riittämään kaikille, yhä hallittussa kaaoksessa taustalla hymyilevät iloisesti säteilevät fraktaalit. Ne voidaan siis mallintaa virtuaalisesti eläviksi.

Toisaalta karkeistettuna talouden kasvaminen voidaan selittää myös emergenssin ja positiivisen takaisinkytkennän, vielä kasvavan tuoton - kestävän kehityksen hengessä - avulla.

Luonnon ja luonnonlainlain puolestahan tässä taistellaan. Täydellinen täydellistyy, mutta nykyinen ajaa itsetuhoon. Entropia ja sen aiheuttaminen on luonnonlakia vastaan, katsos.

Kysymys on järkeistämisestä. Evoluutio kato lähtee yksilötasolle menemään. Sillon vasta alkaa todellinen ihmiskunnan kausi; siinä missä joskus oli 1 platon ja yks beethoffen, on meitä jo moneksi, jokanen elämänsä taiteilija. Fakta kuitenkin on että järjestelmä luo järjettömyyttä.

Ainiin, minun esittämä malli ei mitenkään lopeta kehitystä - se kehityksen oikeastaan vasta aloittaakin yhteiskunnallisella tasolla - nythän sitä on kokoajan meneillään tämmöinen ihmiskunnan kehityksen kausi - järjestelmän voiamt vain painostavat väärään suuntaan. Innovaatiot, keksinnöt ja kulttuuri lähtee IHMISISTÄ. Yritysmaailmakin on turvattu; se on globaali rahan kenttä ja kysynnän sekä tarjonnan laki. Mallini valtiosta vain turvaa ikuisella pohjalla olevat perusasiat jokaiselle. Se on valtion ensimmäinen lähtökohta: me, kansa. Näin ei ole. Kuitenkin me on aina ennen yksilöitä ja ryhmää.

Ajatellaan se niin että on perusta jossa ihmiskulttuuri toimii. Sen perustan nimi on me, toiselta nimeltä valtio. Valtiot ovat kansojen paikallisia elimiä jotka luovat tietyt säännöt, ja koska ihmiskunnan perusta on luonto(ja luonnon perusta todellisuus - luonnossa kun olo-suhteet jatkuvasti muuttuvat, ajassa), niin valtion tulee olla ikuisille periaatteille rakennettu elin. Sen päälle voidaan rakentaa globaali yritysmaailma/ihmiset rakentavat, mutta ensisijaisesti yksilötoiminta joutuu mukautumaan MEidän/luonnon sääntöihin. Loppujenlopuksi asiat ovat niinkin yksinkertaisia kuin; pois riistäminen/korruptio ja sen mahdollisuus, ja kysynnän sekä tarjonnan laki hoitaa tasapainossa hommat.

Koska täytyy olla ikuisella pohjalla olevaa vakautta, jotta olisi rauhaa ja luova katse tulevaisuuteen. En missään nimessä aja jumiutumisen sanomaa, sen sijaan sanoisin että nykyinen järjestelmä kaikista eniten jumittaa koko ihmiskunnan elämäntilanteen kenttää globaalilla tasolla. Isoimma kosketuksen talouden, median ja ihmissuhdeverkostojen alalla kun omistaa valtaeliitti. Se on kaiken elämän ja todellisen kehityksen vastainen. Valtaa herrat haluavat, sillä raha ja rahavirrat ovat jo heidän hallussaan.

Luonnontasapaino palaa, jepjep. Luontoon ihminen kuuluu, ei koneen patteriksi. Olemme jokainen luoja. Taossa, muuttuvien olo-suhteiden jännitte kentässä kuljetaan sillälailla, hyvään eli sydämen ääntä kuunnellen. Mitä silloin tulee kuin hyvää; se on ku pitsa; hyvää hyvän päällä=extrahyvää. Suurinosa ihmisistähän haluaa hyvää, jos näkevät järjettömyyden maailmalla niin eivät vain jaksa ruveta tekemään mitäänasian eteen. Mielenhallinta toimii katsos; meille kerrotaan kaikki uhkakuvat, niin että meihin istutetaan toivottomuus, mutta ei kerrota yhtään keinoa mitä voisimme tehdä asioiden eteen.

maailmanrauhaa!

Ajatella mitä olisi jos ei ikinä olisi historiassa ollut toisinajattelijoita? Mitä systeemi on aina häärännöt? Propagandaa, nostattanut vainoja, teljennyt vapautta ja ikuisia ihisoikeuksia. Jos ikinä ei olisi ollut vastakkaiseen suuntaan nousevaa potentiaalia, niin "valtaeliitti" olisi jo nyt syönyt ihmiskunnan allensa. Tämä nouseva energiapaketti jota kutsutaan radikaaliudeksi, kanavoituna terveellä järjellä hyvään eli edistävästi vain ja ainoastaan tukee todellista kehitystä, ihmiskuntana.

Edistetään edistystä, lopetetaan fasismi ja riistovallalle perustettu hallitseminen.

http://www.free-market.net/resources/introduction.html

kurremies
Luonnon ja luonnonlainlain puolestahan tässä taistellaan. Täydellinen täydellistyy, mutta nykyinen ajaa itsetuhoon. Entropia ja sen aiheuttaminen on luonnonlakia vastaan, katsos.

Kysymys on järkeistämisestä. Valtaa herrat haluavat, sillä raha ja rahavirrat ovat jo heidän hallussaan.

Voisitko määritellä tarkemmin keitä ovat nämä herrat?

Kyseessä on mahdollisesti verraten laaja henkilöverkosto...

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat