Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Maapallon värähtelevä jännitekupla.

Maapallo on rakentunut sähköisesti neutraaleista atomeista.
Koska maapallo on neutraali, sähkötön niin kuinka sillä voi olla sähköinen kupla minkä sisässä se kiertää aurinkoa?
Micheson-Morleyn koe aikoinaan osoitti että ei ole mitään paikallaanpysyvää eetteriä avaruudessa jossa valoaallot kulkevat 1:n C:n nopeudella. He, sen ajan tiedemiehet olettivat että e.m. koe näyttäisi maapallon nopeuden radallaan auringon ympäri.
M.M kokeessa valonsäteet menivät yhtä nopeaan saman matkan maapallon menosuunnassa kuin toinen säde 90 astetta sivuun menosuunnasta, yhtä pitkän matkan.
Kokeen tuloksen selitykseksi on jäänyt että aika muuttuu juuri sopivasti eri suuntiin kulkeville valoaalloille niin että mitään eroa nopeuksissa ei havaittu.
Kohta kokeen jälkeen matemaatikko, Lorenz, laati kaavan valoaallon nopeudesta johtuvasta ajan hidastumisesta. M.M koe tehtiin useaan eri kertaan ja aina sama lopputulos molempien valoaaltojen vaihekin pysyi samana. Koe pystytään tarkistamaan esim. siirtämällä toisen aallon peiliä vaikkapa puolen valoaallon matkan kauemmaksi niin se heti näkyy puolen valoaallon vaihe-erona kun aallot taas yhtyvät näytöllä.

Ajattelen että koelaite lyhenee vauhdin johdosta juuri niin paljon että valoaaltojen kulkuaika oli molemmilla sama.
Johtuen siitä kun koelaitteen aine on joka hetki mukautunut ,rakentunut,avaruuden joka suuntaan 1C:n nopeudella kulkevien s.m aaltojen voimasta.

Lorenz kontraktion, kaava, niin kuin minä sen käsitän on totuuden mukainen, sopii ajatuksiini aineesta ja avaruudesta.,
Avaruuden täyttää kaikenpituinen, joka suuntaan menevä, sanotaan nyt, sähkömagneettinen värähtely. Jättäsin siitä -magneettinen, pois kun puhutaan avaruudesta , missä ei ole ainetta.

Auringon joku purkaus on puhaltanut avaruuteen pilven jonkun alkuaineen atomeja. Ne leijuu siellä ja avaruuden s.m ristiaallokko pakottaa ne värähtelemään niiden ominaisella taajuudellaan. Näin syntyy niiden samojen alkuaineiden atomien värähtelyjen välille resonanssi ja ne vetäytyvät yhteen ja muodostavat sen alkuaineen molekyylejä. Näillä molekyyleillä on oma ominaistaajuutensa, resonanssitaajuutensa,ja näin ne vetävät saman alkuaineen molekyylejä puoleensa. Jonkin toisen alkuaineen molekyylirakenne voi olla resonanssitaajuudeltaan sama tai lähellä samaa, silloin tapahtuu kemiallinen yhdistyminen. Veden, H2 O, kaksi vetyatomia yhtyy yhdeksi vetymolekyyliksi, koska niillä on sama värähtelytaajuus. Kahdella vetyatomin yhtyneellä molekyylillä ja yhdellä happiatomilla täytyy olla sama resonanssitaajuutensa että syntyy vesimolekyyli. Tällä tuloksella, vesimolekyylillä, on taas omat mittansa ja se vetää resonanssitaajuudellaan puoleensa toisia vesimolekyylejä ja näin syntyy vettä. Syntyy kemiallinen seos.
Kemiassakin voi olla aineosasten yhteenvetävänä voimana esittämäni sähkömagneettinen värähtelyjen resonanssi.
Atomien, molekyylien ja molekyyliyhdistelmien geometriset mitat värähtelevät vain niille kullekkin sopivilla taajuuksilla, ominaistaajuuksillaan.
Kun saman alkuaineen molekyylit yhdistyvät, syntyy puhdasta alkuainetta,kahden eri alkuaineen molekyylien yhtyessä, syntyy myös ainetta, seos.
Näiden atomien ja aineen värähtelyjen alkuvoimana ja käyttövoimana on avaruuden s.m aaltovärähtely. Tämä värähtely taas saa voimansa avaruuden aurinkojen ydinreaktioista ja aurinkojen alkuaineiden voimakkaasta värähtelyistä.

.
Maapallo muodostuu neutraaleista atomeista ja on näin ollen kokonaisuudessaan sähköisesti neutraali.

Esitänkin teoriani kuinka m.m maapallon värähtelevä jännitekupla muodostuu.
Aloitetaan taas ihmisen synnyttämästä sähkömagneettisesta aallosta, radioaallosta,
Haluttu jaksoluku ja aallonpituus synnytetään sähköisellä värähtelijällä, oskilaattorilla. Tämä +/- sähköinen värähtely vahvistetaan ja viedään aallon pituuttaan hieman lyhempään antenniin, dipoliin.
Dipoli voi olla esim. aluminia hyvin sähköä johtavaa ainetta, jossa aineen elekrtronit ovat helposti siirrettävissä. Elektroneja siirretään vuoron perään
antennisauvan päästä toiseen.
Näin kun sauvan toinen pää on saanut enempi elektroneja kuin neutraali atomirakenne sisältää, se puoli antennisauvasta lähettää ympäristöönsä negatiivisen sähkökentän.
Samanaikaisesti antennisauvan toinen pää on muuttunut elektroniköyhäksi, on siis positiivisesti latautunut ja lähettää ympäristöönsä positiivisen jännitekentän.
Sama toistuu antennisauvassa seuraavalla aallolla toisin päin, j.n.e.
Näin maapallon muutoin neutraali, jännitteetön ainerakenne, antennisauva, "vuotaa" aineen jännitekenttiä ulos avaruuteen 1:n C:n nopeudella.
Pysymme vielä tässä antenniesimerkissä,siitähän lähtee maanpinnalla mitaten plus- ja miinus sähkökentät avaruuteen. Tyhjiössä, avaruudessa ei ole ainetta, siellä ei ole neutraalia, on vain antennista lähtenyt matalampi ja korkeampi sähkökenttä. Antenni synnyttää värätelytaajuutensa mittaisen, voimakkuudeltaan vaihtelevan, !:n C:n nopeudella laajenevan värähtelevän sähkökentän.
Vertaan atomin protonin plusjännitettä, elektronin miinusjännitettä ja neutraaleista atomeista muodostuvaan jännitteettömään neutraaliin , kahteen sarjakytkettyyn 1,5 voltin paristoon.
Niiden yhteenlaskettu jännite on 3 volttia. Jos otamme maaksi, neutraaliksi, paristojen yhtymäkohdan, saamme mittarilla toisen pariston miinuskohtiosta -1,5 voltin jännitteen. Toisen pariston plus kohtiosta saamme +1,5 voltin jännitteen.
Paristojen yhtymäkohta vastaa maapallon neutraalia, maata. Samanlainen kytkentä kuin neutraalissa atomissa.
S.m aalto avaruudessa, tyhjiössä, on värähtelevä sähköjännitekenttä, lataus.

Auringot avaruudessa, lähettävät ympäristöönsä erittäin voimakkaat eri taajuuksilla värähtelevät jännitekentät.
Myös maapallo samoin kuin muutkin ainekappaleet avaruudessa latautuvat värähtelytilaan ja lähettävät samoin ympärilleen värähtelevä sähköisen kuplan.

Näiden sähkökenttien eri pituiset jaksolukuvärähtelyt ”välittävät”
vetovoimaa ainekappaleiden välillä, kun syntyy saapuvan värähtelyn ja aineen rakenteen välille resonanssi.

Kotisivut: http://www.nettisivu.org/penttiha

Kommentit (6)

maalaisukko
Seuraa 
Viestejä495
Liittynyt15.10.2006

Jassoo!
Taas uusi teoria gravitaatiosta, tuosta kaikkein yksinkertaisemmasta ja helpoimmin todettavissa olevasta luonnonilmiöstä jota harhaoppinen, 1800 lukuun jämähtänyt koulutiede ei pysty selittämään. Toisaalta on se hyvä, että kaikki mahdolliset variaatiot ilmiöitten selityksissä otetaan huomioon. Ihan yhtä hyvä teoria on värähtelevät kuplat kuin värähtelevät säikeet.

Kumminkin. Ongelma gravitaation ymmärtämiseen perustuu höyrykoneajan termodynamiikan sääntöihin joita suhteellisuusteoria säestää. Ei ymmärretä eroa energian ja voimavaikutuksen välillä vaan pidetään niitä samoina asioina. Enhän minä polta kaminassa märkiä puita yhtälön E=mc2 perusteella jonka mukaan märkä puu painaa enemmän ja näinollen sisältää enemmän energiaa kuin kuiva puu. Vaan siksi, että märkä puu palaa hitaammin antaen tasaisemman lämmön tupaan.

Muten. Ihan oikeilla jäljillä olet. Kun otat tutkimuksessa mukaan kompassin ja magneetin lisäksi puupalikat, alkaa silloin gravitaation olemus selviämään. Silleen minäkin olen tehnyt. Jo pikkupoikana selitin gravitaation seuraavasti: "universumin aine aiheuttaa universumin tilaan voiman, joka voima ilmenee aineessa painona". Yksinkertaista eikös vaan. Kyllähän tuohonkin teoriaan sisältyy "värähtelevät kuplat". Ne "kuplat" eivät ole sähkömagneettisia vaan voimaa. Muutoin ei energia kuten valo voi liikkua aineettomassa avaruuden tyhjiössä.

"lue vähemmän-tiedät enemmän".

Lue vähemmän-tiedät enemmän.

maalaisukko
Seuraa 
Viestejä495
Liittynyt15.10.2006

Hiukan lisää kommenttia!
Niinkuin kompassi/magneettikokeella huomaat, aiheuttaa magneettikenttä kohtioitten välille vetovoimavaikutuksen. Samoin sähköisellä potenttiaalierolla on samanlainen vetovoimavaikutus. Kumminkin noissa voimavaikutuksissa on samansuuruinen vastavoima, eikä ko. voimavaikutukset lisää eikä vähennä sitä oikeata, aineesta lähtöisin olevaa massan gravitaatiovaikutusta. Ts. Paikallinen sähkö tai magneettikenttä ei ilmene ympäristössään gravitaationa eli massan painon lisääntymisenä eikä vähentymisenä.
Samoin on laita vaihtuvataajuisten magneetti/sähkökenttien kanssa. Niissäkin on mukana kumpikin puoli eli voima ja vastavoimavaikutus. Vaikka kohtioitten välille kuviteltaisiin jokin resonanssi-ilmiö on silloinkin sen vaikutus ympäristöön, siihen oikeaan gravitaatioon +/-0.
Vakiintuneen nykytietämyksen mukaan energia esim. valo välittyy aineettomassa tyhjiössä sähkömagneettisena "säteilynä".. Kumminkin energia kuten valo ilmenee vain ja ainoastaan aineessa (atomissa) ns. sähkömagneettisena värähtelynä. Onko sitten energian esim. valon siirtyminen aineettomassa tyhjiössä sähkömagneettista "säteilyä", kuvitteellisia virtuaalihiukkasia "fotoneita" taikka koko universumin täyttävän gravitaatiovoiman vaihtuvataajuista värähtelyä. Värähteleviä kuplia tai kiemurtelevia säikeitä niin....

Lue vähemmän-tiedät enemmän.

maalaisukko
Seuraa 
Viestejä495
Liittynyt15.10.2006

HALOO!!!!!
Onks täällä ketään!!
Miksi kukaan ei kommentoi aloittajan kirjoitusta????
Minäkö yksin???
Hoi!! kirjanoppineet!!!

Lue vähemmän-tiedät enemmän.

maalaisukko

Miksi kukaan ei kommentoi aloittajan kirjoitusta????Viestiä on vaikea kommentoida, jos siitä puuttuu asiasisältö.

maalaisukko
Seuraa 
Viestejä495
Liittynyt15.10.2006
fenomenologi

Viestiä on vaikea kommentoida, jos siitä puuttuu asiasisältö.

Joo! Tarkemmin luettuna on se pelkkää koulutiedettä.

Lue vähemmän-tiedät enemmän.

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Liittynyt18.10.2007
maalaisukko
fenomenologi

Viestiä on vaikea kommentoida, jos siitä puuttuu asiasisältö.

Joo! Tarkemmin luettuna on se pelkkää koulutiedettä.Joo! Tarkemmin tulkittuna on se opaskoirakoulutiedettä.

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat