Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Tässä artikkelissa ei oteta aihetta siihen mikä on johtava Supervalta tällä hetkellä, vaan nimen omaan haluan herättää keskustelua siitä, mikä on "Supervallan" määritelmä.

Ensinnäkin;ero suurvallan ja Supervallan välillä on hyvin yksinkertainen. Suurvalta on valtio, jonka alueellinen vaikutus on rajoittunut johonkin tiettyyn maanosaan kuten Aasiaan tai Eurooppaan, kun taas Supervallan vaikutuspiiriin kuuluu käytännössä koko planeetta. Tämä ei tarkoita, etteikö Supervaloja voisi olla useampia, mutta että Supervalta vaikuttaa planetaallisesti eikä alueellisesti.

Mistä on Supervallat tehty?

1.Sotilasvoima;tämä on ensimmäinen Supervallan määritelmä. Supervalta on valtio, jolla on kyky suojella alueellisesti koskemattomuuttaan 100% Tämä tarkoittaa, ettei alueloukkaus ole mahdollista ilman hyvin suuria menetyksiä, ja tarvitaessa ydinsotaa. Tämä estää muita valtioita uhkauksia lukuunottamatta millään lailla horjuttamatta esim Supervallan taloutta. Supervalalla on hyvin laaja etupiiri, joka koostuu erillaisista puolustusvyöhykkeistä. Tämä siis tarkoittaa, että potentiaalinen vihollinen pidetään vaikkapa kolmannella puolustusvyöhykkeellä. Jos vihollinen murtaa sen läpi, määrätään armeija hälytystilaan. Nämä ovat etupiirejä, niinkuin esim Korea, Saksa ja Vietnam olivat tämän ns "kylmän sodan aikaan"

Yleensä edes Supervaltojen kolmatta puolustuslinjaa ei murreta. Jos näin tapahtuu, on kyseessä kansainvälinen selkkaus. Tapahtuma yleensä hoidetaan neuvotteluteitse pois päiväjärjestyksestä, minkä jälkeen Supervallan puolustusta vahvistetaan entisestään!

Jos vihollinen jostain syystä murttaa kolmannen puolustuslinjan läpi toiselle puolustuslinjalle, määrätään armeija hälytystilaan. Tämä yleensä tarkoittaa ydinaseiden saattamista valmiustilaan ja varustelumenojen nostamista. Yleensä Supervallat eivät taistele suoraan keskenään, vaan pyrkivät tukemaan esim vastarintataistelijoita alueilla, jotka ne katsovat kuuluvan etupiiriinsä.

Toinen puolustuslinja ei käytännössä ikinä murru, ja jos se murtuu, määrätään ydinasevoimat usein korkeimpaan hälytystilaan. Tässä vaiheessa kriisit yleensä laukeavat ja osapolet löytävät "taianomaisesti" sovun.

Ensimmäinen puolustuslinja on viimeinen ja ehdoton, ja sitä puolustetaan käytännössä tuomiopäivän aseilla. Historiassa ei ole olemassa yhtään Supervaltaa, jonka ensimmäistä puolustuslinjaa oltaisiin ikinä murrettu, vaikka viimeisen kahden sukupolven ajan onkin kiivaasti väitelty siitä, olisiko tämä kyseinen linja murrettavissa.

2;Toinen Supervallan edellytys on voimakas talous. Supervallan ja suurvallan ero on taaskin se, että suurvallan taloudellinen vaikutus tunnetaan sen lähialueilla, kun taas Supervallan erillaiset taloudelliset virtaukset vaukuttavat KAIKKIIN kaikkialla! Lama Supervallassa merkitsee käytännössä automaattisesti globaalia lamaa. Supervallan vienti kattaa yleensä noin 10% bruttokansantuoteesta, loput tulevat kotimarkkinoilta.

3;Kolmas on tutkimus ja tuotekehittely, jossa Supervallat ovat omavaraisia, jakaen teknologiaa vain liittolaismaille. Tutkimus ja tuotekehittely on hyvin laaja, ja siihen usein uppoaa ainakin 10% bruttokansantuotteesta, ja sen tarkoituksena on taata sekä Supervallan taloudelle että sotavoimille ylivertaisuus kilpailijoihin nähden. Tämä teknologia on myös tiukasti suojattu vakoilua vastaan.

4;Lopulta tulee viihdeteollisuus. Supervallan erottaa suurvallasta siitä, että jos Suurvalta haluaa ulottaa vaikutuksensa oman luonnollisen vaikutuspiirinsä ulkopuolelle, sen on pakko käyttää sotavoimaa tai sillä uhkailua. Supervallan taloudellinen vaikutus nimen omaan viennin suhteen on niin valtava, että Supervallassa armeija on olemassa pääosin puolustusta varten. Supervallassa pätee doktriini;hyökkäys on paras puolustus, jolloin Supervallalla on kykyä torjua rajoitettu vastapuolen hyökkäys, mutta usein varsinaisen defensiiviset voimavarat ovat käytännössä minimaalisia. Armeija on offensiivinen, ja se on suunniteltu kostamaan vastapuolen hyökkäus suurimmalla mahdolliselle tuhovoimalla. Tämän takia avoin sota Supervaltojen välillä kuuluu ainoastaan tieteiskirjallisuuteen ja fiktioon. Se on äärimmäisen epätodennäköistä, koska se merkitsisi kummankin osapuolen varmaa ja totaalista TUHOA!

Siinä missä suurvalta on pakotettu käyttämään raaka sotavoimaa vaikuttaakseen oman luonnollisen alueellisen etupiirinsä ulkopuolella, Supervallan silkka taloudellinen vaikutus tekee koko muusta maailmasta siitä itsestään riipuvaisen. Supervallan armeija kykenee vaivatta ottamaan haltuunsa pienempiä maita ja niiden luonnonvaroja. Imagon takia näihin "puskurivaltioihin" kuitenkin pääosin asetetaan valtaan Supervalalle mieluisia hallituksia. Supervalta ei ikinä halua esiintyä agressiivisena. Sen ei tarvitse, koska sen silkka taloudellinen voima riittää kontrolloimaan maailmantaloutta, ja tuhansilla ydinaseilla varustettu armeija estää tehokkaasti sen uhkailun. Supervalalla on epäsuora vaikutus viihdeteollisuuden avulla jota se kontrolloi, jolloin se käytännössä säätelee globaalit normit koskien niin puketumista, ruokailua, moraalisia arvoja, "sankarin" määritelmää ja oikeastaan mitä tahansa. Supervallan taloudellinen vaikutus eli "gravitaatio" on kerta kaikkiaan niin suuri, että sitä ei voi välttää missään paitsi kaikista eristetyimmillä seuduilla kuten autiomaissa. Siinä missä suurvalta joutuu pakosta turvautumaan aseelliseen voimaan ulottaakseen vaikutuksensa rajojensa ulkopuolelle, Supervallan ei tarvitse, ja armeijan päätehtävä on torjua hyökkäys. Tämä on pääero suurvallan ja Supervallan välillä.

Kommentit (0)

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat