Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Aamulehti uutisoi:

Miehiltä saadut eurot nostavat naisten elintasoa
Jos naisten keskipalkat nousisivat samalle tasolle kuin miesten, naisista tulisi käytännössä miehiä vauraampia. Näin väittää aiheesta väitöstutkimusta tekevä Henry Laasanen.

- Naiset saavat tuloja sekä ansiotyöstä että miehiltä. Lopputuloksena naisten elintaso ja kulutustaso ovat suuremmat kuin palkkavertailujen perusteella voitaisiin olettaa, perustelee Laasanen.

Henry Laasanen tekee sosiologian väitöstyötään otsikolla Miksi miesten ongelmista ei tule tasa-arvo-ongelmia. Hän kyseenalaisti palkkatasa-arvon käsitettä viimeksi Tampereella pidetyillä Miespäivillä lauantaina.

Laasanen korostaa, että ei arvostele periaatetta, jonka mukaan samasta työstä tulee maksaa samaa palkkaa. Sen sijaan hän pitää harhaanjohtavana näkemystä, että palkkatasa-arvo olisi avain kaikkeen muuhunkin tasa-arvoon.

Suomalaiset ja monet muutkin eurooppalaiset naiset elävät nykyisin miehiä kauemmin ja perivät puolisoiltaan arvokasta omaisuutta. Avioliiton aikana taas miehen tulot koituvat myös naisen hyödyksi.

Palkka ei ole pelkkää rahaa
Laasasen mukaan hyvä palkka ei merkitse miehelle pelkästään toimeentuloa: palkalla ja asemalla on oleellinen merkitys pariutumismarkkinoilla. Pienituloisimmat miehet jäävät muita useammin ilman puolisoa.

- Suuri palkka on tärkeämpi miehille, tiivistää Laasanen.

Nykytila johtaa Laasasen mukaan siihen, että arvostettua asemaa ja hyvää palkkaa tavoittelevat sellaisetkin miehet, jotka eivät niistä oikeastaan paljon välittäisi. Samaan aikaan naiset pyrkivät työelämässä pikemminkin mielekkäisiin tehtäviin kuin hyväpalkkaisiin.

Kasvatustieteen yliassistentti Marjo Vuorikosken mukaan naisia taas ohjataan jo koulussa ja opiskeluvaiheessa hyväksymään naisalat ja naispalkat. Tilastojen valossa naisen euro on edelleen 80 sentin paikkeilla.

Vuorikoski puhui Miespäivillä perjantaina. Hän muistutti, että naisvaltaisista ammateista monet ovat julkisen sektorin aloja, joihin vaaditaan tutkintoa - mutta palkka ei ole juuri kummempi kuin sellaisilla miesaloilla, joihin koulutusta tarvitaan vähemmän.


Siirtyykö miehen resursseja naisen käytettäväksi parisuhteessa? Kiinnostaisi tietää mihin Laasanen pohjaa väitteensä.

http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/113893.shtml <- linkki uutiseen

Sivut

Kommentit (266)

Juu, minäkin olen väitteestä kiinnostunut.

Laasasen logiikka kulkee niin, että koska miehet kuolevat nuorempina, lesket perivät miehen omaisuuden.Mitenhän paljon Laasanen on perintökaarta tutkinut?? Ymmärtääkseni näin käy vain, jos parilla ei ole lapsia, muutenhan rintaperilliset saavat rahat.

Rahavirran suunta on aina ollut hallitsevasti naisen suuntaan, oli aviossa tai ei. Gigolo-nimikkeellä ilmaistaan toinen suunta.

Naisten pienemmän palkan kompensaationa he saavat miehiä suurempaa tukea työssään, joka on resurssien siirtoa, kuten palkkakin.

Laasasen kannattaisi huomioida tutkimuksessaan joululahjojen sukupuolijaottelu; kummat saavat lahjoja enemmän ja mikä on suhteellinen hintataso - transformersit saattavat olla kalliimpia kuin Bratznuket. Myös syntymäpäivälahjoista täytyy laatia kokonaisvaltainen hinta-arviointi.

Mummo
Ymmärtääkseni näin käy vain, jos parilla ei ole lapsia, muutenhan rintaperilliset saavat rahat.Leski saa perinnöstä puolet. Lapset saavat toisen puolen yhteisesti. Asuntoa, jossa leski asuu ei voida pakolla jakaa, joten se omaisuus on lesken hallinnassa siihen asti kun se lesken halusta/suostumuksella myydään. Silloinkin leski saa myyntitulosta puolet.

Tällä puolikkaallaan leski saa tehdä mitä itse haluaa. On ihan sama kuinka paljon kumpikin puolisoista on avioliiton aikana omaisuutta pesään tuonut.

Miehet kuolevat nuorempina ja (yleensä) miehet tuovat pesään rahaa enemmän kuin naiset. Tästä syystä virta vie naiselle.

No, onhan naisilla ollut aina taipumus kilpailuttaa miehiä ja maksattaa näillä ravintola- ja baari-iltoja ja kaikenlaisia lahjoja ja muutenkin kerjätä palveluksia. Lisäksi miehet maksavat parisuhteissa usein enemmän yhteisistä kustannuksista koska omaavat isommat tulot, ja eron tapauksessa nainen saattaa viedä ison osan miehen rahoista jos tämä on ollut niin tyhmä ettei ole tajunnut tehdä avioehtoa mikäli on selvästi naista varakkaampi. Tosin en tiedä että onko rahavirran suunta naisille avioehdottomia eroja lukuunottamatta oikeasti niin suuri että se kattaisi tuon palkka-eron, enemmänkin naiset saavat miehet käyttämään aikaa ja vaivaa lämmittelyyn kuin rahaa.

Noup.
Wikistä:"Jos perittävällä on jälkeläisiä eli rintaperillisiä, nämä saavat perinnön. Jos joku perittävän lapsista on kuollut, mutta hänellä on jälkeläisiä, he saavat tämän osuuden."

Leski perii puolison vain, mikäli heillä on ollut keskinäinen testamentti (poikkeus). Muuten tehdään ensin ositus, jossa pesä jaetaan puoliksi lesken ja edunjättäjän kesken. (Poikkeus: avioehto). Vainajan osuuden perivät kokonaan vainajan lapset. Tosin leski saa halutessaan jäädä asumaan puolisoiden yhdessä omistamaan asuntoon, vaikka perilliset vaatisivatkin pesän jakamista.

Vain, Jos rintaperillisiä ei ole mutta perittävä oli kuollessaan naimisissa, perintö menee leskelle, mutta hänen kuoltuaan alkuperäisen perittävän sukulaisille.

Toope
Seuraa 
Viestejä24766
Liittynyt23.7.2006
Echi
Laasasen kannattaisi huomioida tutkimuksessaan joululahjojen sukupuolijaottelu; kummat saavat lahjoja enemmän ja mikä on suhteellinen hintataso - transformersit saattavat olla kalliimpia kuin Bratznuket. Myös syntymäpäivälahjoista täytyy laatia kokonaisvaltainen hinta-arviointi.

Miehet saavat yleensä lahjoiksi sotakirjoja (20-30€), naiset koruja (100€->). Missä on tasa-arvo?

"Siirtolaisuuden hyväksyminen kehitysmaista oli pahin virhe, jonka länsimaat tekivät Toisen Maailmansodan jälkeen." - Toope

Peili olisi se keksintö, jota arabialainen ja islamilainen maailma tarvitsisi. He voisivat sen kautta nähdä syyllisen siihen, miksi omat yhteiskunnat eivät toimi.

http://tinyurl.com/jbs6kqp

Mummo
Muuten tehdään ensin ositus, jossa pesä jaetaan puoliksi lesken ja edunjättäjän kesken. (Poikkeus: avioehto). Vainajan osuuden perivät kokonaan vainajan lapset.Näinhän minä juuri mielestäni sanoin.

Jos mies on tuonut 70% omaisuudesta pesään (suuremman palkkansa takia) ja nainen 30% (pienmmän palkan ja lasten saannin takia), niin siltikin omaisuus osituksessa jaetaan 50-50. Leski saa siis puolen pesän omaisuudesta.

Kun naiset vielä elävät pidempään ja naisleskiä on siis enemmän, virta vie tämänkin vuoksi naiselle.

Phony
Kun naiset vielä elävät pidempään ja naisleskiä on siis enemmän, virta vie tämänkin vuoksi naiselle.Lisäksi naisilla on taipumus pariutua itseään vanhempien miesten kanssa..

On hieno asia, että tehdään ihmiskunnan tilipäätös, miten rahat ovat jakautuneet.

Toisaalla puhutaan kapitalismin lopusta, joten juuri sitähän tämäkin räknääminen on, että lopussa pitää tehdä jollekin taholle selvitys rahojen käytöstä.

Tosin itse katson, että tässä maailmassa ei ole vielä koskaan oikeesti harjoitettu kapitalismia, koska kilpailuttajia ei ole koskaan kilpailutettu; rikkaita ei ole koskaan kilpailutettu, joten tämä on ollut lähinnä rikkaiden harjoittamaa ryöstötaloutta.

Vasta sitten meillä on kapitalismi, kun puhutaan, mistä saisi lisää halpoja rikkaita. Ja vasta sitten voitaisiin oikeesti puhua tulonjaosta. Nykyisellään tuloja ei jaeta, vaan ne ryöstetään

Mutta vakavasti puhuen, Laasasen aikaisempi tutkimusnäkökulma kusi nähdäkseni sen suhteen, että siinä nähdään Homansin sosiaalisen vaihdon periaatteen mukaisesti vaihdantavälineet yhteismitallisina, kaikki ihmisten toiminta nähtiin taloudellisten mittareiden näkökulmasta.

Nyt Laasasen ev.psykan teorioita myötäilevän väittämän mukaan miehet tarvitsevat parempaa palkkaa menestyäkseen myös pariutumismarkkinoilla. Laasanen on oikeassa siinä, että pelkkä tasavertainen palkkaus ei vielä riitä takaamaan tasa-arvoa, miesten kovempaa palkkausta ei valitettavasti voida kuitenkaan oikeuttaa tällä periaatteella. Enemmän kannattaisi kiinnittää huomiota siihen kuinka syrjäytyneiden miesten pariutumiseen vaikuttavat muutkin kuin taloudelliset tekijät. Sosiaaliset turvaverkot, harrastukset, alkoholismi, itsetunto ja muut vastaavat tekijät näyttelevät tärkeää roolia.

Naiset eivät siis sorsi pelkästään köyhää miestä, vaan alemmuudentuntoista, epäsosiaalista ja heikkokuntoista alkoholistia. Juha Siltalan tavoin voisimme pohtia voiko suomalainen mies lunastaa ihmisarvonsa muullakin tavoin kuin työn avulla. Asenteiden muutos olisi kohdallaan.

kairamo
Seuraa 
Viestejä1517
Liittynyt13.12.2006
Phony
Mummo
Muuten tehdään ensin ositus, jossa pesä jaetaan puoliksi lesken ja edunjättäjän kesken. (Poikkeus: avioehto). Vainajan osuuden perivät kokonaan vainajan lapset.Näinhän minä juuri mielestäni sanoin.

Jos mies on tuonut 70% omaisuudesta pesään (suuremman palkkansa takia) ja nainen 30% (pienmmän palkan ja lasten saannin takia), niin siltikin omaisuus osituksessa jaetaan 50-50. Leski saa siis puolen pesän omaisuudesta.

Kun naiset vielä elävät pidempään ja naisleskiä on siis enemmän, virta vie tämänkin vuoksi naiselle.
Modet kinastelevat keskenään ja ovat kumpikin osittain väärässä. Avioliiton toisen osapuolen kuollessa avioliitto purkautuu. Leskellä ei ole vainajan kuolinpesän perimyksessä suurempaa juridista asemaa kuin naapurilla. Laissa on kuitenkin säädetty lesken turvaksi oikeus hallita jäämistöä jakamattomana. Mikäli löytyy rintaperillisiä, leski saa pitää oman osuutensa, mutta vainajan osuuteen hänellä ei ole mitään asiaa. Mikäli ei löydy rintaperillisiä, leski saa pitää koko vainajan jäämistön.

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur.
(Axel Oxenstierna)

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat